Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ο.ΣΥ.Ε.Ε.Π : Άρση αδικιών ειδικού μισθολογίου ΕΕΠ – ΑΕΙ

Ανοιχτή Επιστολή Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. (ΕΕΠ – ΑΕΙ)
Δημοσίευση: 22/09/2017
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας μας τόσο στο υπουργείο Παιδείας όσο και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, παρ.1 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4472/2017: α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό - διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες. … γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωμα.

Η αυτοδυναμία του διδακτικού έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνίσταται στον αυτοτελή σχεδιασμό και οργάνωση  των μαθημάτων, που διδάσκουν (σύντομη και αναλυτική περιγραφή , οριοθέτηση και περιγραφή μαθησιακών στόχων καθώς και προσδοκώμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, οργάνωση της ύλης του μαθήματος, επιλογή διδακτικής μεθόδου και τρόπου αξιολόγησης του), στην επιλογή βασικού διδακτικού εγχειριδίου και τέλος στην αυτόνομη βαθμολόγηση. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στα πλαίσια του ειδικού γνωστικού τους αντικειμένου και ανάλογα με τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων, στα οποία υπηρετούν, διδάσκουν μαθήματα όλων των τύπων (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κορμού, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, μαθήματα ελεύθερης επιλογής), τα οποία προσδίδουν πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), που συνυπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου, ο δε βαθμός αυτών των μαθημάτων προσμετράται και διαμορφώνει τον βαθμό πτυχίου του φοιτητή και φυσικά αναγράφεται στην αναλυτική του βαθμολογία.

Όλες οι διαδικασίες εκλογής των μελών Ε.Ε.Π. είναι ανοιχτές διαδικασίες κρίσης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 147/2009, οι θέσεις Ε.Ε.Π. προκηρύσσονται από την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει η θέση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το ειδικό της γνωστικό αντικείμενο, για τη δε επιλογή συγκροτείται ειδική Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή (αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και έναν εκπρόσωπο του κλάδου του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου), συντάσσεται σχετική Εισηγητική Έκθεση και η τελική επιλογή - εκλογή γίνεται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Γενική Συνέλευση Τμήματος, Σχολής ή Συγκλήτου), στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλα τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. του οργάνου, καθώς και τρία μέλη Ε.Ε.Π. του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Ανάλογες είναι και οι διαδικασίες εξέλιξης των μελών του κλάδου  από βαθμίδα σε βαθμίδα, ανά 5 έτη, με ουσιαστική κρίση του παρεχομένου διδακτικού και ερευνητικού έργου μας (Π.Δ. 118/2002). Επιπλέον αυτών, με αποφάσεις των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι., μέλη Ε.Ε.Π. με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και εξειδίκευση, ορίζονται να θεραπεύσουν τα αντικείμενα της Φυσικής Αγωγής και της Ελληνικής Γλώσσας ως ξένης, στα Πανεπιστημιακά Γυμναστήρια και στα Κέντρα Νέας Ελληνικής Γλώσσας (όπου αυτά υπάρχουν) με πλήρη αυτοδυναμία στο διδακτικό τους έργο.

Βάσει όλων των ανωτέρω ζητούμε την άρση των αδικιών, που προέκυψαν από το νέο ειδικό μισθολόγιο  και παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση και τον εξορθολογισμό των αποδοχών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, το οποίο αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο ( άρθρο 130, παράγραφος 6 του νόμου 4472/2017), στην κατεύθυνση της μη μείωσης των αποδοχών του κλάδου μας συγκριτικά με το προηγούμενο ειδικό μισθολόγιο, δεδομένου ότι ο κλάδος μας υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές, τόσο στις ακαθάριστες όσο και στις καθαρές αποδοχές του, και δεδομένου ότι και τα δύο εμπλεκόμενα Υπουργεία (Παιδείας και Οικονομικών) έχουν αναγνωρίσει το λάθος και την αδικία σε βάρος μας.

Τέλος θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των εμπλεκομένων κυβερνητικών παραγόντων καθώς και των λοιπών συμμετεχόντων φορέων στον σχετικό διάλογο ότι η Ομοσπονδία μας είναι η μόνη, η οποία νομίμως εκπροσωπεί τον κλάδο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι.. Οποιοσδήποτε διάλογος σχετικά με το θεσμικό, μισθολογικό ή άλλο καθεστώς του κλάδου πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο με μας. Οποιαδήποτε συζήτηση και αλλαγή πρέπει να είναι σε γνώση και να έχει τη συναίνεση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Με τιμή

Η Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Δέσποινα Δημητριάδου                    Γεώργιος Αραχωβίτης

 

Ετικέτες: 
ΟΣΥΕΕΠ

Σχόλια (2)

 
eep1
23 Σεπ 2017 11:29

Σε ολο το δημοσιο μπορει καποιος να ξεκινησει απο απλος υπάλληλος και να γινει γενικός διευθυντής. Στους ΕΕΠ ξεκινάς απο δ κκαι γίνεσαι ασχετως προσοντων. η περαιτέρω εξέλιξη δεν αφορα το συλλογο και δεν αποτελεί αίτημα?

 
πε19
23 Σεπ 2017 19:23

Ας δούμε ένα παράδειγμα
ΕΕΠ με διδακτορικό Α’ Βαθμίδα καθηγητής(τρια) ξένων γλωσσών σε ΑΕΙ με 18 χρόνια υπηρεσία μεικτός μισθός 1650+120 = 1720 €
ΜΕ το ενιαίο μισθολόγιο καθηγητής ΠΕ06 στην Β/μια εκπαίδευση με διδακτορικό και 12 χρόνια υπηρεσίας μικτός μισθός 1860 €
Διαφορά 140 € μεικτά ίσως λίγο λιγότερα αφού για την ώρα είναι η περίοδος εξομάλυνσης με βάση του ενιαίου του 2011.
Σαν ΕΕΠ δεν μπορεί να αναβαθμιστεί ενώ με διδακτορικό και 18 χρόνια υπηρεσίας στην Β/μια αν η μελέτη περίπτωσής μας θα είχε πιθανότατα διευθυντική θέση (+150 έως 350 €)
Οι ΕΕΠ των πανεπιστημίων είναι το καλύτερα αμειβόμενο, με το νέο Ειδικό μισθολόγιο μη ΔΕΠ προσωπικό των ΑΕΙ φανταστείτε τι χαμός γίνεται στα ΤΕΙ. (για ΕΔΙΠ ΤΕΙ το ποσό φτάνει τα 475 €!!!!!!)
Τι θέλει να πει ο ποιητής; αν το κράτος μας θέλει τους ΕΕΠ – ΕΔΙΠ κλπ χειρότερα αμειβόμενους από το λοιπό προσωπικό του δημοσίου με τα ίδια προσόντα τότε δεν έχει παρά να αφήσει το Ειδικό μισθολόγιο ως έχει.
Αν όμως θεωρεί ότι το έργο τους αξίζει περισσότερο τότε θα πρέπει να κάνει το Εξής:
Ο υπάλληλος θα πρέπει να αμείβεται με το μισθό που θα έπαιρνε με το ενιαίο μισθολόγιο + κάποιο ειδικό επίδομα. Πόσο ? ε ας κάνει κάτι και ο υπουργός μας !!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean