Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαφωνεί το τμ. Κοινωνικής Εργασίας με την πρόταση της Πρυτανείας για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Δηλώνουμε ρητά ότι δεν αποδεχόμαστε τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και διεκδικούμε την αυτονομία του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διότι πληροί ΟΛΑ τα κριτήρια που τέθηκαν από το υπουργείο.
Δημοσίευση: 22/09/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην τελική πρόταση που απέστειλε η Πρυτανεία του Ιδρύματος στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τα προτεινόμενα Τμήματα του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην οποία προβλέπεται η συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, αλλά και με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η συνεκπαίδευση φοιτητών οι οποίοι, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, θα ασκούν το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, του επόπτη υγείας, του επισκέπτη υγείας και του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας!!!

Η προσθήκη και του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής την τελευταία στιγμή στην πρόταση αυτή καθιστά πλέον οφθαλμοφανές ότι η προτεινόμενη συγχώνευση Τμημάτων τα οποία δεν έχουν καμία συνάφεια  μεταξύ τους πραγματοποιήθηκε χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ επιστημονικό κριτήριο, αλλά ούτε και τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας.
Πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τρία κριτήρια (ακαδημαϊκότητας, αυτοδυναμίας και οικονομίας κλίμακας) που θέτουν το πλαίσιο και τις βασικές προϋποθέσεις για την αυτονομία των Τμημάτων στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εκτιμούμε ότι η ύπαρξη του πλαισίου αυτού εγγυάται ότι το Υπουργείο θα εξετάσει κατά πόσον η πρόταση  της Πρυτανείας πληροί αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια και θα διασφαλίσει την απαρέγκλιτη τήρησή τους.

Όπως φαίνεται στη συνέχεια, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας πληροί και τα τρία αυτά κριτήρια και συνεπώςμπορεί και πρέπει να είναιΑΥΤΟΝΟΜΟ στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο Παιδείας:

1.    Ένα αυτόνομο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο.

Η Κοινωνική Εργασία αποτελεί ένα σαφώς διακριτό, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου λειτουργούν εκατοντάδες Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημιακού επιπέδου. Ενδεικτικά, από τις χώρες της Ευρώπης, μόνο στη Μ. Βρετανία λειτουργούν 82 αυτόνομα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Κοινωνικής Εργασίας. Επίσης, εκδίδεται πλήθος διεθνών επιστημονικών περιοδικών με υψηλό δείκτη απήχησης με αντικείμενο την Κοινωνική Εργασία, καθώς και ένα ελληνικό επιστημονικό περιοδικό.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα από το 1987 και πρόσφατα ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Επομένως, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας πληροί ΑΠΟΛΥΤΩΣ το κριτήριο της διεθνούς αναγνώρισης του επιστημονικού του πεδίου.

2.    Ένα αυτόνομο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα πρέπει να είναι αυτοδύναμο.

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο για τα ΑΕΙ, ένα Τμήμα είναι αυτοδύναμο εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτό τουλάχιστον οκτώ (8) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και β) έχουν εγγραφεί σε αυτό φοιτητές.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούν αυτή τη στιγμή οκτώ  καθηγητές, ένας εκ των οποίων στη βαθμίδα του καθηγητή και δύο στη βαθμίδα του αναπληρωτή. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκλογής και εκκρεμεί η υπογραφή του ΦΕΚ διορισμού από το Υπουργείο για μία ακόμη καθηγήτρια, στη βαθμίδα του επίκουρου. Τέλος, υπηρετεί στο Τμήμα μας και ένα μέλος ΕΔΙΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αριθμούσε 767 εγγεγραμμένους φοιτητές.
Επομένως, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας πληροί ΑΠΟΛΥΤΩΣ το κριτήριο της αυτοδυναμίας.

3.    Ένα αυτόνομο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς οι απόφοιτοί του στελεχώνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας. Σε αυτή την περίοδο οικονομικής, ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα, αναρωτιόμαστε πραγματικά αν πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε περί του αυταπόδεικτου της αναγκαιότητας ύπαρξης κοινωνικών λειτουργών με άρτια επιστημονική κατάρτιση για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Η ανταπόκριση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στις ανάγκες της κοινωνίας αποτυπώνεται επιπλέον περίτρανα στην αγωνία δεκάδων ελληνικών και διεθνών κοινωνικών φορέων που έχουν αποστείλει ανακοινώσεις και ψηφίσματα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο και στην Πρυτανεία σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών του.

Τέλος, από πλευράς οικονομίας κλίμακας, υπάρχουν μόνο τέσσερα τμήματα που παρέχουν πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα, εκ των οποίων το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Αθήνα.

Επομένως, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας πληροί ΑΠΟΛΥΤΩΣ το κριτήριο της ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας κατατάσσεται 5ο ανάμεσα στο σύνολο των 32 Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας ως προς τη βάση εισαγωγής των υποψηφίων, η οποία φέτος διαμορφώθηκε στα 15.307 μόρια. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργεί αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δύο κατευθύνσεις, όπου οι αιτήσεις για την παρακολούθησή του υπερβαίνουν στο πενταπλάσιο τις διαθέσιμες θέσεις.

Εν κατακλείδι, δηλώνουμε ρητά ότι δεν αποδεχόμαστε τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και διεκδικούμε την αυτονομία του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διότι πληροί ΟΛΑ τα κριτήρια που τέθηκαν από το Υπουργείο.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει την τήρηση των ανωτέρω κριτηρίων κατά τον σχεδιασμό της δομής του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και να μην επιτρέψει ένα τέτοιο όραμα να στηθεί πάνω σε προτάσεις που δεν βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια.

Γράφτηκε σε δημοσιεύματα ότι βλέπουμε το Δέντρο και όχι το Δάσος. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ένα δάσος είναι δάσος ακριβώς επειδή έχει δέντρα! Όταν καταστρέφουμε, κουτσουρεύουμε και κόβουμε με άναρχο τρόπο τα δέντρα, παύουμε πια να έχουμε ένα υγιές δάσος, όπως κι αν το ονομάσουμε. Καλούμε το Υπουργείο να προστατέψει το νέο εκκολαπτόμενο δάσος του και να μην εγκρίνει προτάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και τη σύγχρονη και κατάλληλη επιστημονική στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας.

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας

 

Σχόλια (7)

 
Γεώργιος Παπαθανασίου
25 Σεπ 2017 19:15

@ περίεργα πράγματα
1. Όσα Τμήματα ή εκπαιδευτικοί με θέση ευθύνης παρεμβαίνουν στο διάλογο που διεξάγεται ‘δεν διαμαρτύρονται’, αλλά προσπαθούν ψύχραιμα και τεκμηριωμένα να ενημερώσουν και να καταδείξουν την ανάγκη αυτοτελούς λειτουργίας Τμημάτων που θα θεραπεύουν συγκεκριμένο, με διεθνή αναγνώριση, επιστημονικό πεδίο και θα εκπαιδεύουν επιστήμονες με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
2. Το πραγματικό γεγονός ότι σε ορισμένα Τμήμα υπηρετούν λίγα μέλη ΔΕΠ ή μικρός αριθμός Διδακτόρων δεν αποτελεί ευθύνη κανενός Τμήματος, πολύ δε περισσότερο δεν αποτελεί ευθύνη του επιστημονικού πεδίου που τα Τμήματα αυτά θεραπεύουν!
3. Η ευθύνη για την μη αναπλήρωση εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτήθηκαν και η ευθύνη για την ελλιπή ή μηδενική ενίσχυση των Τμημάτων με επιστημονικό δυναμικό υψηλών προσόντων ανάγεται πολύ πίσω στο χρόνο και δεν είναι της παρούσης. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, δόθηκαν νέες θέσεις ΔΕΠ και ΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του επιστημονικού τους δυναμικού. Όμως, ο δρόμος για την πλήρη στελέχωσή τους είναι ακόμα μακρύς, αλλά για αυτό δεν έχουν καμία ευθύνη τα Τμήματα.
4. Δεν έχετε δίκιο όταν παρατηρείτε ότι όσα Τμήματα ‘διαμαρτύρονται‘ έχουν μικρό αριθμό διδακτόρων. Σας θυμίζω ότι στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας [Τμήμα που έχει πανηγυρίσει τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου και επί χρόνια πρώτο σε ζήτηση και πρώτο σε βαθμολογία εισαγωγής] επί 13 μελών διδακτικού προσωπικού [1 υπό διορισμό] οι 9 είναι Διδάκτορες και από αυτούς οι 6 Διδάκτορες Ιατρικών Σχολών ή Τμημάτων. Παρόλο που το Τμήμα ΦΘ πληροί όλα τα επιστημολογικά, ακαδημαϊκά αλλά και τα κριτήρια αυτοδυναμίας, προτάθηκε από την Πρυτανεία του ΤΕΙ Αθήνας η συγχώνευσή του με άλλο Τμήμα που θεραπεύει άλλο τελείως διακριτό επιστημονικό πεδίο και εκπαιδεύει επιστήμονες με διακριτή επαγγελματική ταυτότητα [WHO,
[περισσότερα εδώ: https://www.esos.gr/arthra/52701/aytoteles-tmima-fysikotherapeias-sto-pa...
5. Τα Τμήματα που πραγματικά θεραπεύουν διεθνώς αναγνωρισμένα και καταξιωμένα επιστημονικά πεδία, με σημαντικές αναφορές στην κοινωνία και στην οικονομία, όπως το πεδίο των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών, θα πρέπει να ενισχυθούν ακαδημαϊκά με σοβαρές επιλογές. Έτσι θα ενισχυθεί η ακτινοβολία του νέου Πανεπιστήμιου και θα ευοδωθεί με τον καλύτερο τρόπο η προσπάθεια της Πολιτείας! Αυτή είναι η επώνυμη πρότασή μου.
6. Η πρωτοβουλία ίδρυσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής εντάσσεται σε στην ορθή, κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια αναδιάταξης του χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Κάθε ψύχραιμη και τεκμηριωμένη άποψη που κατατίθεται προσθέτει δεν αφαιρεί.

 
Ότι να ναι
25 Σεπ 2017 14:42

Δεν βάζουν και το Κλωστοϋφαντουργίας μέσα να το απογειώσουμε.

 
Περίεργα πράγματα
25 Σεπ 2017 11:32

@Αλέξανδρος

Δεν είμαι ο Γιάννης!
Για την ουσία δε βλέπω κανένα σχόλιο. 4 διδάκτορες συνθέτουν πανεπιστημιακό τμήμα κατά τη γνώμη σας; Αυτό αξίζει να απαντηθεί!!

 
Αλέξανδρος
25 Σεπ 2017 09:40

Κύριε Γιάννη- Περίεργα πράγματα, κι εμένα μου προκαλεί εντύπωση που αλλάζετε ψευδώνυμο και μετά απευθύνεστε στον εαυτό σας. Πιστεύω ότι μια επώνυμη τοποθέτησή σας αρκεί, δεν χρειάζονται επιπλέον τοποθετήσεις με ψευδώνυμα που να στηρίζουν την πρώτη.

 
Περίεργα πράγματα
25 Σεπ 2017 07:44

@Αλέξανδρος, Γιάννης

Αλέξανδρε έχετε δίκιο για τα αντικείμενο του τμήματος και ο Γιάννης έχει δίκιο για το προσωπικό. Άρα ... αμιγές πρόγραμμα στο νέο μικρό ΤΕΙ, καθώς με 4 διδάκτορες δεν στέκεσαι πουθενά.

Μου προκαλεί εντύπωση που όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας που διαμαρτύρονται έχουν πολλούς καθηγητές που δεν είναι διδάκτορες.

 
Αλέξανδρος
24 Σεπ 2017 20:10

Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας είναι η μόνη Κοινωνική Επιστήμη του ΤΕΙ Αθήνας και επομένως δεν έχει συνάφεια με κανένα από τα άλλα τμήματα (ούτε υγείας, ούτε πληροφορικής, ούτε γραφιστικής, ούτε οινοποιίας, ούτε ναυπηγικής, ούτε δομικών έργων) ώστε να συγχωνευθεί. Ένας μελλοντικός Κοινωνικός Λειτουργός έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί ένα αμιγές πρόγραμμα σπουδών Κοινωνικής Εργασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Κοινωνικής Εργασίας και της Διεθνούς Ένωσης Σχολών Κοινωνικής Εργασίας, και όχι να παρακολουθεί μαθήματα άσχετα, όπως μικροβιολογίες, μικροσκόπια, καλλιέργειες βακτηριδίων, μαιευτικές και παρασιτολογίες. Νομίζω είναι αυτονόητο ότι θα αποτελεί παγκόσμια αντι-επιστημονική πρωτοτυπία το να ενώσεις μια κοινωνική επιστήμη με δύο θετικές και μία αγωγής. Με το ίδιο σκεπτικό, η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας μπορεί να ενώσει την Πληροφορική με την Αισθητική (οι προγραμματιστές να μαθαίνουν να βγάζουν φρύδια), την Ναυπηγική με την Μαιευτική (οι ναυπηγοί να ξεγεννάνε) και την Διοίκηση Επιχειρήσεων με την Συντήρηση Αρχαιοτήτων (οι managers να συντηρούνε εκκλησιαστικές εικόνες). Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να προηγείται επιστημονική μελέτη με σοβαρότητα.

 
Γιάννης
23 Σεπ 2017 21:36

Διάβασα με ενδιαφέρον το κείμενο σας και αναρωτήθηκα τι άραγε συμβαίνει. Κατευθυνόμενος στην ιστοσελίδα του τμήματος διαπιστώνω οτι από τους 8 οι 4 είναι χωρίς διδακτορικό. Είναι σωστά αυτά που είδα; Και θέλετε και αυτόνομο τμήμα; Συγγνώμην αλλά είστε εκτός τόπου και χρόνου

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ