Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΟΣΔΕΠ: Σκάνδαλο πρώτου μεγέθους- Ρουσφετολογικό θράσος υπουργών Παιδείας και Υγείας

Την παραίτηση των πανεπιστημιακών από τις 29 Επιτροπές Κρίσης των διδασκόντων στην ΕΣΔΥ ζητά η ΠΟΣΔΕΠ
Δημοσίευση: 09/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, χαρακτηρίζεται από την ΠΟΣΔΕΠ η «πανεπιστημιοποίηση»  της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και η μετεξέλιξη των διδασκόντων σε βαθμίδες καθηγητών ΑΕΙ, το οποίο, όπως σημειώνει ,   αντικατροπτίζει το  ρουσφετολογικό θράσος και την αντιακαδημαϊκότητα με την οποία η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΠΟΣΔΕΠ ζήτησε σήμερα την παραίτηση   των  πανεπιστημιακών δασκάλων  των 29 Επιτροπών που ορίστηκαν με ΚΥΑ για να κάνουν τις κρίσεις των διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και σημειώνει τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οι διδάσκοντες και επιστημονικοί συνεργάτες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας αποφασίζουν

α/ από μόνοι τους, με μία απλή αίτηση (!), για ποιο γνωστικό αντικείμενο και σε ποια βαθμίδα θα κριθούν (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή) και

β/ μάλιστα με «κλειστή διαδικασία», χωρίς δηλαδή οποιοσδήποτε άξιος επιστήμονας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό να μπορεί να διεκδικήσει τη θέση αυτή!!!

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ» ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι υποψήφιοι, δεν ευσταθούν επιστημονικά και καθίστανται «φωτογραφικά» ή εντάσσονται σε πολλαπλά, ξεχωριστά επιστημονικά πεδία.

ΧΩΡΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Στη συνέχεια, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας προτείνει τις Επταμελείς Επιτροπές Κρίσης των παραπάνω, χωρίς να ακολουθούνται ακαδημαϊκά κριτήρια, καθώς καλούνται Καθηγητές Πανεπιστημίων να κρίνουν τους διδάσκοντες και επιστημονικούς συνεργάτες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, οι εκλέκτορες να έχουν το ίδιο ή έστω συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της συγκεκριμένης θέσης, ενώ παράλληλα οι ίδιοι εκλέκτορες κρίνουν υποψηφίους σε εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους γνωστικά αντικείμενα.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ-ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΑΣΟΣ: Πρόκειται για ένα σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, το οποίο όμως αντικατροπτίζει το ρουσφετολογικό θράσος και την αντιακαδημαϊκότητα με την οποία η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εντάσσοντας σε αυτήν με πρωτοφανή τρόπο, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ: Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη σχολή του Υπουργείου Υγείας έχει διαχρονικά τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης με κατ’ αποκλειστικότητα αναθέσεις μελετών και ερευνών από το Υπουργείο Υγείας και από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το καθεστώς αυτό δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους αν η ΕΣΔΥ υπαγόταν κανονικά στο Πανεπιστημιακό Σύστημα και το Υπουργείο Παιδείας. Αντί για αυτή τη λύση, η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας επιλέγουν την πανεπιστημιοποίηση της ΕΣΔΥ [2], με τους υπηρετούντες στην ΕΣΔΥ επιστήμονες, που δεν έχουν υπηρετήσει ούτε κατ’ ελάχιστο σε θέσεις Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε βαθμίδας, να αποκτούν τον τίτλο Καθηγητή Πανεπιστημίου, με αντιακαδημαϊκές διαδικασίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Η ΠΟΣΔΕΠ θα προσβάλει άμεσα στο ΣτΕ τις συγκεκριμένες ρουσφετολογικές ρυθμίσεις και :

Οι 29 Επιτροπές για την εξέλιξη σε θέσεις Καθηγητών των διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Ορίσθηκαν με Κοινή Απόφαση των υπουργών Παιδείας και Υγείας οι 29 Ειδικές    Επιτροπές για τις κρίσεις ισάριθμων διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε θέσεις   αντίστοιχης βαθμίδας των Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σύμφωνα με το νόμο “Γραβρόγλου” που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή το διδακτικό και ερευνητικό έργο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ασκείται από τους Καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται σε Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), αναπληρωτές Καθηγητές και επίκουρους Καθηγητές.

Οι υπηρετούντες διδάσκοντες είχαν προθεσμία εντός    δύο (2) μηνών από τη ψήφιση του νόμου   να ζητήσουν, με αίτηση,  την ένταξή τους σε μια από τις βαθμίδες  καθηγητή ΑΕΙ.

Η ένταξη γίνεται ύστερα από ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία προβλέπονται για την εκλογή σε θέση αντίστοιχης βαθμίδας των Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

Για το σκοπό αυτόν, συγκροτήθηκαν οι 29 ειδικές  επιτροπές κρίσης, οι οποίες αποτελούνται  από Καθηγητές ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και ίσης ή ανώτερης βαθμίδας από αυτήν για την οποία ζητείται η κρίση, οι οποίοι επιλέγονται από το μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195).

Η επιτροπή κρίσης ύστερα από ουσιαστική αξιολόγηση με βάση τα υφιστάμενα για τα Α.Ε.Ι. κριτήρια προτείνει την ένταξη ή μη, καθώς και τη βαθμίδα ένταξης του αιτούντος, ο οποίος διορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μεταφέροντας την τυχόν υφιστάμενη μονιμότητά του στη νέα θέση ένταξής του.

Οι διατάξεις που διέπουν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που εντάσσεται στις ως άνω βαθμίδες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στις βαθμίδες αυτές.

Εάν η κρίση είναι αρνητική, ο αιτών δύναται να ζητήσει επαναξιολόγηση για ένταξη μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους.

Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης για ένταξη σε βαθμίδα Καθηγητή, παραμένει στην προηγούμενη θέση του, η οποία μετατρέπεται αυτοδικαίως σε προσωρινή μόνιμη θέση, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.

Στην τελευταία περίπτωση, oι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (μισθοδοσία, επιδόματα και αποζημιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που παραμένει σε προσωρινή μόνιμη θέση, εξακολουθούν να ισχύουν.

Το αυτό ισχύει σε περίπτωση που μέλος του υπηρετούντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διδακτικού Προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 1233/1981, όπως ισχύει, δεν ζητήσει την ένταξη σε βαθμίδα καθηγητή.

Οι θέσεις των ενταχθέντων σε βαθμίδες Καθηγητών  συνυπολογίζονται στις θέσεις Καθηγητών που συνιστώνται σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α ́ 34).

Οι ενταχθέντες σε βαθμίδες Καθηγητών και οι τυχόν παραμένοντες σε προσωρινή μόνιμη θέση Διδακτικού Προσωπικού συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής, η οποία έως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης με την έκδοση των προβλεπομένων από το άρθρο 3 του ν. 2194/1994 (Α ́34) προεδρικών διαταγμάτων ασκεί τη διοίκηση της σχολής και εκλέγει τον κοσμήτορα και αναπληρωτή κοσμήτορα.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean