Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Επί της αναβάθμισης της ΑΣΠΑΙΤΕ: H θέση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ)

Tο ΥΠΠΕΘ συζητά την αρχιτεκτονική ενός νέου συστήματος απονομής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ). Η ΔΕ προσπαθεί και σε αυτόν τον τομέα να αναπτύξει συνέργειες με άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Δημοσίευση: 10/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στη Δημοκρατία δεν είναι απαραίτητο να έχουμε όλοι την ίδια γνώμη ή άποψη. Είναι όμως απαραίτητο να μπορούμε ελεύθερα να την εκφράζουμε χωρίς καμία διάθεση επιβολής της. Οι απειλές περί του αντιθέτου και ο εύκολος καταγγελτικός λόγος, και μάλιστα χωρίς στοιχεία, σε καμία περίπτωση δεν συμβάλουν στην εμπέδωσή της.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ, είναι το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας 5ετούς διάρκειας ενιαίων σπουδών που απονέμει τίτλους ισοδύναμους με αυτούς των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), ενώ οι πτυχιούχοι της που διορίζονται στην εκπαίδευση εντάσσονται στη κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Τα τελευταία 60 χρόνια παρέχει άρτια παιδαγωγική και τεχνολογική εκπαίδευση συμβάλλοντας, αποφασιστικά και με μοναδικό τρόπο, στην δευτεροβάθμια επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση.

Συνεπώς, η αναβάθμιση της Σχολής με τελικό στόχο την ένταξή της στον πανεπιστημιακό τομέα ανωτάτης εκπαίδευσης, διατηρώντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή αποστολή της, αποτέλεσε τον φυσικό άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕ που καθοδήγησε τη δουλειά της όλο το προηγούμενο διάστημα. Καθόρισε δε τον πυρήνα σχεδιασμού και υλοποίησης σειράς επιτελικών μέτρων στην κατεύθυνση:

• της ανάπτυξης συνεργιών με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας
• της ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας και την προσέλκυση
νέων ερευνητών
• του επανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού των προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών από τα ακαδημαϊκά τμήματα
• της αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υποδομών της Σχολής.

Τον Μάιο τρέχοντος έτους ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό η ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) δια της συνένωσης των δύο μεγάλων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της Αττικής. Η συμμετοχή της ΑΣΠΑΙΤΕ στο εν λόγω εγχείρημα, όπως ήταν αναμενόμενο και παρά του ότι δεν εκλήθη να συμμετάσχει, απασχόλησε τη ΔΕ και αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ. Κοινή εκτίμηση όλων των θεσμών, πέραν του γεγονότος ότι η πιθανή έναρξη διαπραγματεύσεων με τη ΑΣΠΑΙΤΕ τοποθετείτο σε μία δεύτερη φάση μετά την δημιουργία του ΠΔΑ, αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η ύπαρξη ομοειδών ακαδημαϊκών τμημάτων στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά αναπόφευκτα θα οδηγούσε στην απορρόφηση των αντίστοιχων τεχνολογικών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ με συνέπεια την απώλεια του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της και εν τέλει τον «αφανισμό» της. Σε μία τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη, όπως είναι φυσικό, η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν θα ήταν δυνατόν να συναινέσει θεωρώντας ότι ο «αφανισμός» της Σχολής δεν συνάδει με την πολυετή ιστορία της και το πολυετές στρατηγικό έργο που προσφέρει στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η ίδρυση πάντως του ΠΔΑ δημιούργησε αναμφισβήτητα μία νέα δυναμική στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία καθοδηγεί σε μεγάλο βαθμό τον στρατηγικό σχεδιασμό των περισσοτέρων ΑΕΙ της χώρας στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων ισχυρών συνεργατικών νησίδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εξελίξεις αυτές συζητήθηκαν εκτενώς και στην τελευταία Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ, που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία διατήρησε την πάγια θέση της Συνόδου για αναβάθμιση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, με αναλλοίωτη αποστολή, αναγνωρίζοντας όμως την νέα δυναμική που εκ των πραγμάτων δημιουργείται. Στην ίδια κατεύθυνση, η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ διατήρησε αναλλοίωτο τον στρατηγικό της στόχο διευρύνοντας παράλληλα τις τακτικές επιλογές της για την επίτευξή του, οι οποίες φυσικά ενσωματώνουν τη νέα δυναμική που έχει δημιουργηθεί.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν συζητηθεί στη διάρκεια και στο περιθώριο πολλών συνεδριάσεων της ΔΕ αλλά και στην συνάντηση του Προέδρου της ΔΕ με το ΔΣ του ΣΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στις 26.7.2017 κατά την οποία παρατέθηκαν και πιθανές εναλλακτικές επιλογές στρατηγικών συνεργασιών. Ειρήσθω εν παρόδω, η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, δύο μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων της τον Απρίλιο του 2016, προχώρησε (για πρώτη φορά στην ιστορία της Σχολής) στη συγκρότηση Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων και στην δημοκρατική εκλογή Προέδρων τους ακόμη και στα μη αυτοδύναμα τμήματα. Έκτοτε δε καλεί, σε κάθε συνεδρίασή της, χωρίς να το επιβάλει η νομοθεσία, τους Προέδρους όλων των Τμημάτων προκειμένου να συμμετέχουν στη συζήτηση και να συμβάλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων αφενός και στην επικοινωνία με τα μέλη των Συνελεύσεων αφετέρου.

Την ίδια χρονική περίοδο το ΥΠΠΕΘ συζητά την αρχιτεκτονική ενός νέου συστήματος απονομής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ). Η ΔΕ προσπαθεί και σε αυτόν τον τομέα να αναπτύξει συνέργειες με άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, να σχεδιάσει και να παρουσιάσει νέες ιδέες και τεχνικές που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία απονομής καλύτερων και πιο διευρυμένων υπηρεσιών, αλλά και να απαντήσει σε τάσεις που θέλουν να αποκλείσουν τη Σχολή ή να περιορίσουν το ρόλο της στο νέο τοπίο απονομής ΠΔΕ.

Για την επιτυχή πορεία των ιδρυμάτων, και ιδιαίτερα της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο νέο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειάζονται, κατά την άποψη της ΔΕ, ευέλικτοι και πολυδιάστατοι αλγόριθμοι. Εκτιμούμε ότι μονοδιάστατες στοχεύσεις μπορούν εύκολα να εγκλωβιστούν σε «τοπικές» λύσεις και να οδηγήσουν σε αδιέξοδα ή επώδυνους συμβιβασμούς. Στη δύσκολη αυτή πορεία απαραίτητα συστατικά επιτυχίας αποτελούν η ψυχραιμία, η υπομονή, η επιμονή και κυρίως η σύμπνοια. Ανοίκειες επιθέσεις και δημοσία πολεμική για τους όποιους λόγους, μπορεί να αποκομίζουν πρόσκαιρες εντυπώσεις, αλλά βλάπτουν, σε τελική ανάλυση, την εικόνα της ίδιας της Σχολής και την αποτελεσματικότητα των τακτικών κινήσεων. Συντηρούν δε και αναπαράγουν ένα κλίμα του παρελθόντος, κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκό, από το οποίο οφείλουμε να απαλλαγούμε. Στην πορεία αυτή εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Όμως πιστεύουμε ότι τόσο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ όσο και άλλοι ακαδημαϊκοί εταίροι δείχνουν γνήσιο και ειλικρινές ενδιαφέρον για το μέλλον της Σχολής με σεβασμό στην ιστορία της. Γι’ αυτό και πρέπει να αισιοδοξούμε.

Για την ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
 Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Γιάννης Σαριδάκης__

 

Ετικέτες: 
ΑΣΠΑΙΤΕ

Σχόλια (5)

 
AG
10 Οκτ 2017 14:21

@Καθ. Γ. Σαριδάκη.

κ. Καθηγητά με απογοητεύει η τοποθέτησή σας. Με όλο το σεβασμό προς το άτομό σας, στηρίζεται σε προσωπικές σας εμμονές. Καταρχάς μου προκαλεί εντύπωση ότι υπογράφετε ως «Πρόεδρος» και όχι ως «Πρύτανης». Σκόπιμα ή από λάθος; Μήπως αρνείστε τον νέο σας τίτλο; Μήπως είστε γενικά αντίθετος με την Πανεπιστημιοποίηση τύπου «ΠΔΑ»;
κ. Καθηγητά, τόσο εσείς όσο και η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν έχετε το δικαίωμα να υποθάλψετε το μέλλον των αποφοίτων σας (και φυσικά των νυν φοιτητών σας) στο βωμό των προσωπικών σας απόψεων. Η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να δημιουργηθεί το ΠΔΑ και εν συνεχεία να συμβεί το ίδιο και στα άλλα ΤΕΙ της χώρας ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΗ.
Τα ΤΕΙ πρέπει να «πεθάνουν» ακαριαία για το καλό των άμεσα ενδιαφερομένων. Ο ρόλος των ΤΕΙ όπως, ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ, ήταν και παραμένει ρόλος Β’ επιπέδου σε όλα τα επίπεδα!!!!! Στο Δημόσιο, στον Ιδιωτικό Τομέα … παντού οι απόφοιτοι των ΤΕΙ ανήκουν σε μια υβριδική κατηγορία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που η Κοινωνία και κυρίως η Πολιτεία ποτέ μα ποτέ δεν προσπάθησε να αναθεωρήσει.
Μην, σας παρακαλώ, μην προσπαθείτε να προστατέψετε κάτι που δεν αξίζει! Η μόνη λύση είναι μετάπτωση των ΤΕΙ σε «Πανεπιστήμια» … χωρίς κανένα συνοδευτικό επιθετικό προσδιορισμό, χωρίς καμία άλλη λέξη που να παραπέμπει σε κάτι υποδεέστερο.
Μην κοιτάτε τα ΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Δείτε το συμφέρον των αποφοίτων σας, οι οποίοι ματώνουν δεκαετίες τώρα!
Ήρθε η ώρα για το μεγάλο βήμα. Εκτιμώ πως όλοι, ανεξαιρέτως, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ καταλαβαίνουμε λίγο ή πολύ τι λάθος κάναμε και σπουδάσαμε σε αυτά τα ιδρύματα. Τι και αν πήραμε (κάποιοι) Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά από Πανεπιστήμια … η Πολιτεία μας κρατά στην υβριδική αυτή θέση που πασχίζουμε να εγκαταλείψουμε!!!
Και το πρόβλημα αυτό εντείνεται τώρα παρά ποτέ, με το άρθρο 46 του πρόσφατου νόμου για τα ΑΕΙ!!!! Αναμένεται περαιτέρω υποβάθμιση των Μηχανικών ΤΕΙ με το ΜΑΣΤΕΡ που αποδόθηκε στους υπερΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ των Πολυτεχνείων.
Αυτά να έχετε κατά νου κ. Καθηγητά, γιατί ένα ΑΕΙ πρωτίστως πρέπει να προάγει το συμφέρον των φοιτητών του!!!

 
Σιδερής Ευστάθιος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
11 Οκτ 2017 02:17

Αγαπητέ κ. Ανώνυμε με το ψευδώνυμο AG.
Ξεκινάτε το σχόλιο σας με μια παρατήρηση που θα μπορούσε να εντυπωσιάσει μόνο όσους δεν γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μη αυτοδύναμων ΑΕΙ.
Τα μη αυτοδύναμα ΑΕΙ δεν έχουν Πρύτανη ούτε Σύγκλητο. Τα μη αυτοδύναμα ΑΕΙ διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας με Υπουργική Απόφαση. Με την ίδια Υπουργική Απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής.
Θέλω να πιστεύω ότι η παρατήρησή σας αυτή δεν ήταν εσκεμμένη άλλα ήταν αποτέλεσμα κακής πληροφόρησης.
Επειδή διαισθάνομαι ότι και στο υπόλοιπο σχόλιο σας θα υπάρχουν και άλλες ανακρίβειες, θα χαιρόμουν πολύ αν επικοινωνούσατε μαζί μου για να συζητήσουμε διεξοδικά όλο το σχόλιό σας, πρόσωπο με πρόσωπο και όχι ηλεκτρονικά και απρόσωπα.

 
AG
11 Οκτ 2017 11:10

@Καθ. Γ. Σαριδάκη.
Καταρχάς σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Όντως δεν γνώριζα το ιδιότυπο καθεστώς της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ωστόσο μου προκαλεί εντύπωση πώς ένα ΑΕΙ ξεχωρίζει διοικητικά σε σχέση με τα άλλα ΑΕΙ της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αλλά ΟΚ, δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω.
Αναφορικά με την ανωνυμία μου, δεν την χρησιμοποίησα απρεπώς, προκειμένου να σας λοιδορήσω ή να σας κάνω επίθεση επί προσωπικού. Εξέφρασα έναν προβληματισμό που απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μου και εγώ είμαι ένας εξ αυτών. Εσείς αντιθέτως κ. Καθηγητά είστε τρόπον τινά δημόσιο πρόσωπο ή καλύτερα θεσμικός παράγοντας της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας. Εξ αυτού του λόγου αναρτήσατε το εν λόγω άρθρο, με δική σας πρωτοβουλία και φυσικά επώνυμα, με την ιδιότητά σας.
Και επειδή τα θέματα που θέτω προς προβληματισμό αφορούν χιλιάδες, όπως ήδη προανέφερα, θα προτιμούσα να τα απαντήσετε/σχολιάσετε δημοσίως προκειμένου να σχηματίσουμε ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι άποψη για ένα τόσο καυτό θέμα.
Μην κολλάτε στην ανωνυμία μου. Τα θέματα που έθεσα, επαναλαμβάνω, αφορούν όλους τους νυν φοιτητές και αποφοίτους της Σχολής της οποίας είστε ο επικεφαλής.
Δεν θα έιχα αντίρρηση να επικοινωνήσω μαζί σας, αν είχα κάποιο θέμα αυστηρά προσωπικό. Όμως δεν είναι αυτή η περίπτωση.
Με εκτίμηση και καλή πρόθεση,
AG

 
newton
11 Οκτ 2017 12:34

Οτι και να πω ειναι λιγο.5χρονια (ΑΣΠΑΙΤΕ) και 4 χρονια σπουδες σε ανωτατο ιδρυμα και ειμαστε παλι χωρις ολοκληρωμενα δικαιωματα,χωρις σεβασμο,χωρις τιποτα.και στο τελος διαβαζω αυτο το αρθρο και απογοητευομαι ακομα περισσοτερο.απο ποτε Κ. προεδρε αποφασιζετε εσεις για μας?( με την εννοια οτι τετοιου ειδους τοποθετησεις και αποψεις ειναι μεγαλης σημαντικοτητας κ επηρεαζει κ εμας αμεσα) και μια τελευταια ερωτηση:απ'οσο καταλαβα απο την επιστολη σας ειστε εναντια στην αναβαθμιση ολων των ΤΕΙ σε Πανεπιστημια εφαρμοσμενων επιστημων ?η μονο της ΑΣΠΑΙΤΕ? σας ευχαριστω εκ των προτερων

 
@newton
11 Οκτ 2017 17:49

Παρακαλώ, όταν λέτε "χωρίς ολοκληρωμένα δικαιώματα, χωρίς σεβασμό, χωρίς τίποτα" τι ακριβώς εννοείτε? Αν θέλετε επεξηγείστε, ευχαριστώ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ