Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Με ερωτήσεις προς το Θεό, «Αντιγνωμίες» , Αλκίνο, Θαλασσινό, Joan Osborne και «What if God was one of us» η διδασκαλία των Θρησκευτικών

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για το μάθημα των Θρησκευτικών του υπουργείου Παιδείας προς τα Λύκεια
Δημοσίευση: 10/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με «Αντιγνωμίες» , Αλκίνο και Θαλασσινό η διδασκαλία των Θρησκευτικών Joan Osborne  και «What if God was one of us», θα γίνεται ,μεταξύ άλλων, η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκυτικών, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που απέστειλε το υπ. Παιδείας στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα στην ενότητα Αξιολόγηση των μαθητών στο Λύκειο έκφραση σχετικά με την κριτική  στάσης  σε θέματα θρησκευτικής αναζήτησης και πίστης, το υπουργείο Παιδείας δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:

Θα πρέπει να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό ο κάθε μαθητής/η κάθε μαθήτρια στο τέλος του μαθήματος μπορεί επαρκώς να εκφράζει, με προφορικό ή γραπτό ή δημιουργικό τρόπο την κριτική του στάση σε θέματα θρησκευτικής αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/μαθήτριες αντιμετώπισαν κριτικά τέτοια θέματα και στην αξιολόγηση θα αξιολογήσουμε, στη διάρκεια ή στο τέλος του μαθήματος, αν μπορούν σε μια παρόμοια κατάσταση ή δυσκολότερη να εκφραστούν κριτικά, χρησιμοποιώντας τις νέες γνώσεις που έμαθαν στη διδασκαλία. Αυτό σημαίνει ότι στην αξιολόγηση δεν αξιολογούμε αν μπορούν να επαναλάβουν όσα είπαν και έκαναν στη διάρκεια του μαθήματος, αλλά σε ποιο βαθμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσες νέες γνώσεις έμαθαν στη διδασκαλία.

Παράδειγμα

Στην παραπάνω ενότητα για παράδειγμα, το θέμα της θρησκευτικής αναζήτησης και πίστης διδάσκεται σύμφωνα με τον Οδηγό Εκπαιδευτικού και στο στάδιο «Βιώνοντας» και στο στάδιο «Νοηματοδοτώντας» (και σε ένα μέρος και στο στάδιο «Αναλύοντας»). Παρατίθενται εδώ οι προτεινόμενες δραστηριότητες και τονίζονται τα θέματα που προτείνονται να διδαχθούν και να αξιολογηθούν:

Βιώνοντας:

Έκφραση εμπειρίας των μαθητών/μαθητριών για την αναζήτηση.

- «Μουσική δραστηριότητα-συμπλήρωση κενών». Δίνεται Φύλλο Εργασίας με τους στίχους του Αλκίνοου Ιωαννίδη, από το τραγούδι «Ο Προσκυνητής» αφήνοντας κενά για να συμπληρώσουν τις λέξεις ακούγοντας το τραγούδι.

Αφού ακούσουν το τραγούδι, οι μαθητές/μαθήτριες απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις:

1) Τι αναζητά ο προσκυνητής;

2) Πώς τα αναζητά, με ποιο τρόπο; και

3) Τι είναι η ζωή για τον προσκυνητή; Τι είναι αυτό που της δίνει νόημα;

- Εναλλακτικά:

«Ερωτήσεις σε «Σκέψου, Συζήτησε, Μοιράσου(TPS)» με θέμα ένας ναυαγός σε νησί (προβολή αποσπάσματος ταινίας «Ο Ναυαγός»). Ποιες είναι οι ανάγκες του, τι αναζητάει, τι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει;

Νοηματοδοτώντας:

Θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα και η απάντηση της θρησκείας. Διαπίστωση της καθολικότητας του θρησκευτικού φαινομένου.

- «Έντεχνος Συλλογισμός (Artful thinking) – Αντιλαμβάνομαι, Γνωρίζω, Φροντίζω» - «Σκέψου,

Συζήτησε ανά 2 και ανά 4, Μοιράσου (TPSS). Δίνονται ή προβάλλονται εικόνες με ανθρώπους που λατρεύουν με διάφορους τρόπους τον Θεό ή εικόνες με σύγχρονους ανθρώπους που απευθύνονται στον Θεό (αθλητές/αθλήτριες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι/διανοούμενες). Οι μαθητές/μαθήτριες εφαρμόζουν την τεχνική με βάση τις ερωτήσεις: Τι σκέφτεται, ποια αισθήματα έχει, γιατί το κάνει, πού βρίσκεται ο Θεός για αυτούς;

- Εναλλακτικά:

«Έντεχνος Συλλογισμός (Artful thinking): Ακούγοντας δύο επί δύο (παραλλαγή του 10Χ2)». Με αφορμή ένα τραγούδι, π.χ. Joan Osborne, «What if God was one of us», οι μαθητές/μαθήτριες γράφουν σε αυτοκόλλητα χαρτάκια μέχρι 2 ερωτήσεις προς τον Θεό.

Στη συνέχεια τα κολλούν πάνω σε ένα μεγάλο χάρτινο ερωτηματικό που έχουν τοποθετήσει στον πίνακα και τα διαβάζουν.

Αναστοχάζονται διαβάζοντας (μπορεί να διαβάσει δυνατά ο/η εκπαιδευτικός) τις ερωτήσεις των άλλων απαντώντας στη συνέχεια στις εξής ερωτήσεις:

1) Ποια είναι τα θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου, για τα οποία όλοι αναζητούν απαντήσεις; και

2) Δίνει σε αυτά απαντήσεις η θρησκεία; Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με την επιλογή άλλου τραγουδιού (π.χ. Π. Θαλασσινός, Ο δικός μου Θεός) με ανάλογη προσαρμογή των ερωτήσεων:

1) τι χαρακτηριστικά έχει ο Θεός του τραγουδιού; και

2) τι χαρακτηριστικά δεν έχει; Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να τα υπογραμμίσουν στους στίχους.

Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις δραστηριότητες που προτείνονται στο βήμα «Εφαρμόζοντας», στον Οδηγό Εκπαιδευτικού:

Εφαρμόζοντας

Τεκμηρίωση προσωπικής στάσης σε υπαρξιακά ερωτήματα με χρήση επιχειρημάτων και κατάλληλης θρησκευτικής ορολογίας.

-«Αντιγνωμίες» σε ζευγάρια ενώπιον της ολομέλειας. Κάθε μαθητής/μαθήτρια παίρνει μία κάρτα ρόλου (π.χ. ενός χριστιανού που εκκλησιάζεται, ενός χριστιανού που δεν εκκλησιάζεται κ.λπ.).

Ζητάμε να σκεφτούν με βάση τον ρόλο που ανέλαβαν και όσα έχουν προηγηθεί στο μάθημα και να επιχειρηματολογήσουν για το εξής θέμα: «Τι δίνει νόημα στη ζωή μου;».

Αφού σκεφτούν και γράψουν για τρία λεπτά τα επιχειρήματά τους, ζητάμε να σηκωθούν και να εκφράσουν με τη σειρά τις απόψεις τους και να διαλεχθούν κρίνοντας τις θέσεις του άλλου/της άλλης. Δίνεται συγκεκριμένος χρόνος για την αντιγνωμία του ζευγαριού και ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Το ίδιο μπορεί να επαναληφθεί με άλλο ζευγάρι. Αν δεν υπάρχει χρόνος μπορεί να δημιουργηθούν από την αρχή ζευγάρια και να διαλεχθούν ταυτόχρονα.

Αφού λήξει ο χρόνος, ερωτώνται όλοι

α) Πώς ένιωσαν,

β) Ποια γνώμη είχε βαρύτητα και γιατί και

γ) Ποιο είναι το νόημα της ζωής για αυτούς/αυτές και αν επηρεάστηκαν από όσα άκουσαν και έζησαν στις «αντιγνωμίες»;

- Εναλλακτικά:

«Σύνταξη σελίδας ημερολογίου ή επιστολής» με θέμα: «Οριακές στιγμές κι αναζητήσεις του Θεού». Οι μαθητές/μαθήτριες παίρνοντας αφορμή από τις απόψεις των δύο συγγραφέων (π.χ. Ware, 1983, Σλαϊερμάχερ, 1997) για την προσωπική αναζήτηση και τις θρησκευτικές εμπειρίες, καλούνται να γράψουν μία σελίδα στο «ημερολόγιό τους» ή μια επιστολή σε ένα φίλο/μία φίλη, εκφράζοντας την προσωπική τους στάση ή εμπειρία κατά την αναζήτηση του Θεού.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ετικέτες: 
θρησκευτικά

Σχόλια (1)

 
Νίκος
11 Οκτ 2017 16:02

Ο δικός μου θεός
έχει πράσινα μάτια και μπλε βλεφαρίδες.
Υπάρχει πιθανότητα να διδαχθεί, αυτό, μετά τον "Θεό" του Θαλασσινού;
Ή μήπως προτιμώνται "τα κάρβουνα μάτια" και μόνον αυτά;
Θερμά παρακαλώ, να απαντήσει ο κ. Υπουργός και η ομάδα του ΙΕΠ!
Εχω αγωνία, γιατί με απασχολεί και το άλλο:
Εκείνο το γνωστό:
"Κάπου υπάρχει η αγάπη μου, μα δεν ξέρω που
θα τη γυρέψω στα χαρτιά, θα τη γυρέψω στ'άστρα
μα σαν την βρω.....
Κάτι θυμίζει από Ιωαννίδη (και αυτού ο Προσκυνητής είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άστρα).
Τελικά τα παιδιά, τουλάχιστον θα γνωρίσουν το καλό ελληνικό τραγούδι!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ