Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Έρχονται άσχημες εξελίξεις για τις Φυσικές Επιστήμες

Τι είπε ο πρόεδρος του ΙΕΠ, στην τρίωρη συνάντηση στις Ενώσεις Βιοεπιστημόνων, Φυσικών και Χημικών
Δημοσίευση: 12/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στη Β Λυκείου οι ώρες των Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας από έξι (6) που είναι σήμερα περιορίζονται σε ένα τετράωρο μάθημα (μείωση 33,33%), το περιεχόμενο του οποίου δεν είναι γνωστό ,και για το οποίο δεν δόθηκε καμία διευκρίνιση από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ. Κουζέλη στη  τρίωρη συνάντηση με τις Επιστημονικές Ενώσεις  Βιοεπιστημόνων,   Φυσικών, Χημικών, παρουσία του Αντιπροέδρου  του ΙΕΠ κ. Χαραμή και της Συμβούλου του ΙΕΠ για τις ΦΕ, κ. Φέρμελη .
     
Επίσης,   στη Β Λυκείου προβλέπονται 10 μαθήματα εμβάθυνσης, εκ των οποίων τα τρία είναι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΦΥΣΙΚΗ- ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ.  Από τα μαθήματα αυτά ο μαθητής θα επιλέγει ελεύθερα, χωρίς κανένα περιορισμό, επομένως μπορεί να μην διδαχθεί καθόλου Επιστήμες ή Μαθηματικά στην εμβάθυνση της Β Λυκείου.

 Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από τις Επιστημονικές Ενώσεις Βιοεπιστημόνων,   Φυσικών, Χημικών, από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής:

•    Η παραδοχή από πλευράς ΙΕΠ ότι οι ΕΕ καλούνται να τοποθετηθούν σε ένα σχέδιο – φάντασμα το οποίο επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί για την Α και Β Λυκείου.

•    Οι ΕΕ δεν θα συμμετάσχουν στην εκπόνηση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, παρά την δέσμευση του Προέδρου του ΙΕΠ ότι θα ενημερώνονται τακτικά και για κάθε στάδιο της προετοιμασίας τους.

•    Παρότι ο Πρόεδρος του ΙΕΠ παραδέχθηκε ότι υπάρχει αίτημα για την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των ΦΕ στην Ευρώπη, δεν απάντησε στις έντονες πιέσεις όλων των εκπροσώπων για το Ελληνικό σχολείο το οποίο υπολείπεται έναντι των ευρωπαϊκών αυτή τη στιγμή και με το υπό συζήτηση σχέδιο συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο.

•    Στις θέσεις 1 και 2 των ΕΕ, η απάντηση που δόθηκε είναι ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές για την Β ΛΥΚΕΙΟΥ με ορίζοντα εφαρμογής τη σχολική χρονιά 2018-2019, επηρεάζουν και το σχεδιασμό όλου του υπόλοιπου εκπαιδευτικού συστήματος, θέση που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την άποψη των ΕΕ που θεωρούν ότι οι αλλαγές στο σχολείο πρέπει να διατρέχονται από ενιαία φιλοσοφία σε σχέση με τον πολίτη και τον μελλοντικό επιστήμονα τον οποίο εκπαιδεύει.

•     Στη Β Λυκείου οι ώρες των Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας από 6 που είναι σήμερα περιορίζονται σε ένα τετράωρο μάθημα (μείωση 33,33%), το περιεχόμενο του οποίου δεν είναι γνωστό και για το οποίο δεν δόθηκε καμία διευκρίνιση.

•    Επίσης στη Β Λυκείου προβλέπονται 10 μαθήματα εμβάθυνσης, εκ των οποίων τα τρία είναι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΦΥΣΙΚΗ- ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ.  Από τα μαθήματα αυτά ο μαθητής θα επιλέγει ελεύθερα, χωρίς κανένα περιορισμό, επομένως μπορεί να μην διδαχθεί καθόλου Επιστήμες ή Μαθηματικά στην εμβάθυνση της Β Λυκείου.

•    Καμία απάντηση δεν δόθηκε για την ισότιμη μεταχείριση των Επιστημών και το θεωρητικό ή το επιστημολογικό πλαίσιο της ενοποίησης - σαρδελοποίησης Χημείας και Βιολογίας, και στη Β και στη Γ τάξη, γεγονός που καθιστά σαφές ότι πρόκειται για μια προειλημμένη απόφαση. Δεν υπήρξε καμία απάντηση επίσης στην παρατήρηση ότι το αν θα γίνει με το προτεινόμενο σύστημα κάποιος γιατρός ή φαρμακοποιός θα το καθορίζει σε ποσοστό 26,67% η ΓΛΩΣΣΑ και 13,33% η Χημεία και 13,33% η Βιολογία.
Από την πλευρά τους οι Επιστημονικές Ενώσεις, παρά την απογοήτευση που τις κατέλαβε, δήλωσαν:

•    ότι το σχέδιο που προτείνεται με βάση αφενός την ανακοίνωση του Υπουργείου για την Γ Λυκείου και τις ανεπίσημες πληροφορίες για την Β τάξη είναι πρακτικά ανεφάρμοστο, ακόμη και λόγω του αριθμού των απαιτούμενων αιθουσών διδασκαλίας,

•    ότι ελκυστικό σχολείο δεν είναι ένα σχολείο υποβαθμισμένης γνώσης που την διδάσκουν αδιαφοροποίητα και επομένως μη ικανοποιητικά, καθηγητές εκτός ειδικότητας,

•    την πρόθεσή τους να συμβάλουν χωρίς καμία οικονομική απαίτηση με προτάσεις, αναλυτικά προγράμματα, στη συγγραφή των σχολικών βιβλίων, υπό μία και μοναδική προϋπόθεση: Να είναι σαφές το πλαίσιο συζήτησης, δηλαδή να έχουν δοθεί όλα τα δεδομένα, και να είναι αποδεκτό ως προς τη θέση και τον ρόλο των Φυσικών Επιστημών.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 οι Επιστημονικές Ενώσεις Βιοεπιστημόνων,   Φυσικών, Χημικών  συνεδρίασαν στα  γραφεία της ΕΕΧ, με στόχο την συνεργασία και την οργάνωση κοινής θέσης σχετικά με τις επικείμενες  αλλαγές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι Επιστημονικές Ενώσεις (ΕΕ) έχουν ως στόχο το ελληνικό σχολείο να εκπαιδεύει τον ενημερωμένο και ολοκληρωμένο πολίτη, ο οποίος θα είναι εγγράμματος σε γλώσσα, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες, καθώς και τον μελλοντικό επιστήμονα που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.  

Δεν μπορεί παρά να αναφερθεί ό,τι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η UNESCO και ο OECD (OOΣΑ) έχουν επισημάνει από το 2008 με επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις, μελέτες και ντιρεκτίβες την ανάγκη να αυξηθεί η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Η παρότρυνση αυτή για την αναβάθμιση των Φυσικών Επιστημών στα προγράμματα σπουδών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι απόρροια ερευνών, οι οποίες αναδεικνύουν τον ρόλο των Φυσικών Επιστημών στην ανάπτυξη της έρευνας και την ενίσχυση της καινοτομίας, που είναι προϋποθέσεις για την βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη και την διατήρηση του βιοτικού επίπεδου της Ευρώπης.  Επίσης, οι αναβαθμισμένες  Φυσικές Επιστήμες συμβάλλουν αποφασιστικά στην καλλιέργεια ορθολογικής/δομικής σκέψης που είναι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ορθολογικού και υπεύθυνου ανθρώπινου υποκείμενου με ηθική και συνειδησιακή αυτονομία, το οποίο θα εγγυάται και την Δημοκρατία.

Στην Ευρώπη η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών καταλαμβάνει κατά μέσο όρο το 22,00% του ωρολογίου προγράμματος στην υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,  ενώ στην χώρα μας οι Φυσικές Επιστήμες καταλαμβάνουν 13,53% του προγράμματος και το προτεινόμενο σχέδιο για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τείνει να τις συρρικνώσει ακόμη περισσότερο.

Με δεδομένη τη θέση τους για την αξία και την αναγκαιότητα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι ΕΕ κατέληξαν στις ακόλουθες θέσεις:

1.    Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται οργανωμένα και συστηματικά από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προς το εξεταστικό σύστημα, ώστε να τις διατρέχει ενιαία φιλοσοφία και να είναι αποτελεσματικές, υπό την έννοια της αλλαγής του παραδείγματος και άρα και της στάσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών).

2.    Για την υιοθέτηση οποιασδήποτε αλλαγής είναι απαιτούμενη η αποτίμηση της προηγούμενης, ώστε με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο να αξιοποιηθούν τα θετικά της σημεία και να βελτιωθούν τα προβληματικά. Το σημερινό σύστημα έχει λειτουργήσει μόνο δύο χρόνια, και παρότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις βελτίωσης του επιπέδου των φοιτητών στις σχολές και τα τμήματα των Θετικών Επιστημών, δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί. Οι αλλαγές, ιδίως αν δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βελτιώσουν και δεν θα αποδιοργανώσουν εντελώς το σχολείο.

3.    Ο περιορισμός του αριθμού των μαθημάτων δεν αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τον περιορισμό των φροντιστηρίων, αλλά αντίθετα είναι πιθανόν να δημιουργήσει πολύ πιο εκτεταμένη ανάγκη για τα εξάωρα μαθήματα και πολύ μεγαλύτερο άγχος, διότι μία ενδεχόμενη αποτυχία σε ένα από αυτά τα μαθήματα θα έχει μεγάλο κόστος για τον υποψήφιο.  

4.    Σε κάθε περίπτωση, οι προτεινόμενες αλλαγές οφείλουν να διασφαλίζουν την βασική αρχή της ισότιμης πρόσβασης των υποψηφίων στα τμήματα και στις σχολές, και να μην προβλέπουν παράλληλες διαδρομές  στο ίδιο πεδίο.

5.    Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η ενοποίηση των ειδικοτήτων ΠΕ04  όπως προβλέπεται από το σχέδιο, διότι αυτό θα σημάνει υποβάθμιση των γνωστικών αντικειμένων και περαιτέρω απαξίωση του Λυκείου.

6.    Είναι απαραίτητη η αύξηση των ωρών της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών τουλάχιστον στον Μ.Ο. των χωρών της  Ε.Ε., δίνοντας παράλληλα έμφαση στον πειραματικό τους χαρακτήρα και την εργαστηριακή διδασκαλία.

7.    Τέλος, ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα αφορά στην διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων για το Εκπαιδευτικό Σύστημα, διότι η διαδικασία διασφαλίζει την Δημοκρατία και άρα δημιουργεί προϋποθέσεις συναίνεσης.

Στα θέματα αυτά που αφορούν στην ουσία της Δημοκρατίας, υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα:

•    Ποιες είναι οι επιτροπές οι οποίες εν κρυπτώ σχεδιάζουν εκπαιδευτικά συστήματα και αναλυτικά  προγράμματα, χωρίς καμία κοινωνική λογοδοσία;

•    Εκπροσωπούνται όλες οι ειδικότητες σε αυτές τις επιτροπές, ώστε να αποφεύγονται νεποτισμοί, αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις  και συντεχνιακές  εξυπηρετήσεις;

•    Γιατί αγνοούνται συστηματικά σε αυτές τις επιτροπές οι επιστημονικές ενώσεις;

 

Σχόλια (20)

 
Πληροφορικός
12 Οκτ 2017 17:58

Όταν καιγόταν το σπίτι του γείτονα (πληροφορική) λέγαμε, έλα μωρέ τι μας νοιάζει.

Καλά να πάθουν αυτοί που τους μείωναν τις ώρες, έλεγαν.

Τώρα?

Τρέχουν να αποδείξουν ότι έκαναν και οι πληροφορικοί ότι στην Ευρώπη και Αμερική οι ώρες σε αυτές τις επιστήμες αυξάνονται, ενώ στο Ελλαδισταν μειώνονται.

Αυτά κύριοι.

 
Κλουζώ
12 Οκτ 2017 18:21

To ιεπ εδώ και ένα χρόνο αδυνατεί να πάρει απόφαση για το αν δικαιούται παιδαγωγική κατάρτιση τμήμα που έχει στο πρόγραμμα του τριπλάσιο αριθμό μαθημάτων απο το κανονικό και εσείς του βάζετε τόσο δύσκολα και μιλάτε για υποβάθμιση των φυσικών επιστημών;

 
εεχ
12 Οκτ 2017 18:43

δήλωσαν συμμετοχή για ένταξη στο μητρωο πριν λίγες μέρες τα μέλη της εεχ;

η ανακοίνωση είναι της εεχ ή όλων των ενώσεων; η ΠΕΒ εκπροσωπήθηκε;

 
Γορδιος
12 Οκτ 2017 21:11

Όταν εμείς φωνάζαμε οι φυσικοχημικοι σφυριζαν αδιάφορα... Άμα πιάσει φωτιά το σπίτι του γείτονα να την περιμένεις και στο δικό σου.....

 
Ου γαρ οιδουσι
12 Οκτ 2017 22:01

Να υποθεσω οτι και μετα την συναντηση αυτη, ο διαλογος τελειωσε και παμε σε ανακοινωση σχεδιου;

 
PE19
12 Οκτ 2017 22:51

STEM (καλύτερα STEMI ) είναι υπό διωγμών. Η αρχή έγινε με την πληροφορική που μειώθηκε στο 1/3 στο Λύκειο ακολούθησε η Φυσική στην Γ’ Λυκείου (καλά χημεία δεν υπήρχε ποτέ) και τώρα όλες οι επιστήμες μαζί.
Στο 2020 θα προλάβουμε το τραίνο της τεχνολογίας με Θρησκευτικά, Ιστορία, Ιστορία των κοινωνικών επιστημών και Κοινωνιολογία.
Όπως είπε και ο @Πληροφορικός πριν, αν ΟΛΟΙ των θετικών επιστημών αντιδρούσαμε στην μείωση ωρών των μαθημάτων τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.
Και επειδή ο υπουργός μας είναι της Φιλοσοφίας μη δούμε τη φυσική να αντικαθίσταται με κανένα μάθημα της Φιλοσοφίας της επιστήμης με ανάθεση ΚΑΙ σε Φιλόλογο.

 
ΝικοςΤ
13 Οκτ 2017 00:10

Αγαπητοί συνάδελφοι της πληροφορικής, το ζήτημα δεν είναι ζήτημα ειδικοτήτων.
Σε παγκόσμια κλίμακα παρατηρείται μείωση των φοιτητών στα τμήματα φυσικών επιστημών, διότι αυτά θεωρούνται πολύ δύσκολα σε αντίθεση με φιλολογίες, κοινωνιολογίες, θεολογίες κτλ. Όμως, τη ζωή του ανθρώπου τη βελτιώνουν οι φυσικές επιστήμες. γι αυτό ας μην επιχαιρόμαστε αν μειώνονται οι ώρες των Φ.Ε.

 
bill231
13 Οκτ 2017 07:09

ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΗΣΩ ΠΟΙΟΣ ΣΦΥΡΙΖΕ ΑΔΙΑΦΟΡΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ "ΤΕΛΕΙΑ"ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ..;; `Η ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΑΥΤΑ;; ΤΩΡΑ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΜΠΑΛΑ ΟΛΟΥΣ..ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ! !!!!

 
Δημήτρης
13 Οκτ 2017 09:29

Να μειωθούν όλα τα άλλα "άχρηστα" μαθήματα αλλά μη μειωθούν τα Θρησκευτικά και τα Αρχαία Ελληνικά.

 
che-m
13 Οκτ 2017 11:02

Δυστυχώς οι αρμόδιοι (Υπουργος, ΙΕΠ, "σοφοί") αποφασιζουν και πράττουν χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν το πλανο τους. Στις Ε.Ε δεν δώσανε απαντήσεις. Η μόνη εξήγηση είναι ότι θέλουν "χαλαρό" το σχολείο. Τωρα αν οι πρωτοετείς θα έχουν βασικές ελλείψεις .. δεν τους απασχολεί! Τα Πολυτεχνεια συμφωνούν με αυτη την σφαγή των Φυσ. Επιστημών;

 
sousourada
13 Οκτ 2017 11:35

Θα βγάλουν τους μελλοντικούς άνεργους επιστήμονες και τους άβουλους πολίτες του 21ου αιώνα.

 
Θανασης
13 Οκτ 2017 11:36

Συμπάσχουμε στην προσπάθεια εξήγησης των αυτονόητων, και αναμένουμε με πραγματικό ενδιαφέρον τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ και την ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της μελέτης - έρευνας των επιστημονικών ενώσεων που τεκμηριώνουν την βελτίωση του επιπέδου των φοιτητών στις σχολές Θετικών Επιστημών.

 
Stem
13 Οκτ 2017 16:03

@bill
Ποσες φορες πρεπει να το πουμε;;;
Τεχνολογικη υπηρχε και εμπαινες χημικο χωρις χημεια αλλα υπηρχε και θετικη με πληροφορικη χωρις αλγοριθμικη. Μην κανεις πως δεν καταλαβαινεις εκτος και αν οντως δεν καταλαβαινεις. Αρα σε τι να σφυριζουν οι πληροφορικοι αδιαφορα;;; τελος και στ τωρνο μπαινεις βιολογικο ανευ βιολογιας αλλα σιωπη οι φυσικοι και χημικοι.

 
bill231
13 Οκτ 2017 21:33

ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ.. ΟΤΑΝ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΕΦΕΥΓΕ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΜΕ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΑΟΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΗΤΑΝ ΤΟ "ΤΕΛΕΙΟ" ΚΑΙ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.. ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;; ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΞΩ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΛΕΤΕ "ΟΛΑ ΚΑΛΑ";;

 
Νίκος
13 Οκτ 2017 21:33

Δυστυχώς από τα παραπάνω σχόλια φαίνεται ότι όλοι οι σχολιαστές ενδιαφέρονται να διδαχτεί το μάθημα της δικής του ειδικότητας για να μην μείνει άνεργος και κανένας δεν νοιάζεται και δεν προβληματίζεται για το τι πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές να διδαχθούν, λες και τα σχολεία δημιουργήθηκαν για να εργασθούν οι καθηγητές και όχι για να διδαχθούν οι μαθητές.

 
bill231
14 Οκτ 2017 11:42

Νικος
ΑΥΤΟ ΞΑΝΑΠΕΣΤΟ.. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ.. ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ "ΤΕΛΕΙΟ" ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ.. ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΕΛΟΥΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ..!!!

 
Θανασης
14 Οκτ 2017 16:30

@bill321
Σταμάτα να γράφεις κεφαλαία. Σύμφωνα με το netiquette θεωρείτε υψωμένος τόνος φωνής και αγένεια. Ό,τι συσκευή και αν χρησιμοποιείς σου δίνει την δυνατότητα να γράφεις κανονικά και με τόνους.
Εκμεταλλεύσου τη.

 
Lia
14 Οκτ 2017 16:37

Κι ενώ όλοι σφύριζαν αδιάφορα, όταν μείωναν τις ώρες της Πληροφορικής, τώρα τα έβαλαν κάποιοι με τους φιλολόγους. ΚΡΙΜΑ!

Έρχεται και η ώρα να καταργηθούν τα αρχαία... μη φοβάστε τους φιλολόγους... έρχεται και η σειρά τους...

....αλλά πάντα μας ενδιαφέρει το άτομό μας, η ειδικότητά μας... ΚΡΙΜΑ!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
14 Οκτ 2017 22:40

Όταν ήρθαν να πάρουν τους τσιγγάνους δεν αντέδρασα.
Δεν ήμουν τσιγγάνος.
Όταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές δεν αντέδρασα.
Δεν ήμουν κομμουνιστής.
Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους δεν αντέδρασα.
Δεν ήμουν Εβραίος.
Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα,
Δεν είχε απομείνει κανείς για να αντιδράσει…

 
tasos
09 Ιαν 2018 23:28

@ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
έχεις απόλυτο δίκιο,αλλά δυστυχώς ακόμη και σήμερα κάποιοι δεν μπορούν να το δουν αυτό.
Ήδη με τα μνημόνια για τα ΑΕΙ και με την αναλογία αποχωρούντων/προσλαμβανομένων μελών ΔΕΠ σε 10/1 έχουν φτάσει στο σημείο πειραματικοί φυσικοί να διδάσκουν Κβαντομηχανική....
και ακόμα είμαστε στην αρχή.
θα ακολουθήσουν συνενώσεις σχολικών μονάδων και ΑΕΙ αργά ή γρήγορα...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ