Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δημοψήφισμα από τη ΝΔ για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Δείτε το ερωτηματολόγιο
Δημοσίευση: 14/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε δημοψήφισμα, ενόψει του 2ου Προσυνεδρίου που θα γίνει στην Πάτρα στις 21 Οκτωβρίου, προχώρησε η ΝΔ, στις εξής θεματικές ενότητες:

Α. Προσχολική Αγωγή. Σύγχρονα, ευρωπαϊκά δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Β. Επαγγελματική εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση: Όλα από την αρχή

Γ. Τα Πανεπιστήμια πόλοι έρευνας, καινοτομίας και αριστείας: "Η Ελλάδα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης"

Δ. Αναστρέφοντας τη «Φυγή»: Πολιτικές για να γίνει η Ελλάδα ξανά ελκυστική για τους νέους

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκάλεσε στους Έλληνες νέους το πολιτικό σύστημα; (Μία επιλογή)

 • Είναι θύματα της αναξιοκρατίας
 • Το εκπαιδευτικό σύστημα υπονομεύει το μέλλον τους
 • Δεν μπορούν να βρουν δουλειές

2. Ποια θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα μιας κυβέρνησης για τους νέους; (Μία επιλογή)

 • Να τους βρει δουλειές μέσω ιδιωτικών επενδύσεων
 • Να κάνει την εκπαίδευση όπλο των νέων για το μέλλον
 • Να τους ανακουφίσει, έστω προσωρινά, με κάποιες θέσεις στο Δημόσιο

3. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η προσχολική εκπαίδευση; (Μία επιλογή)

 • Επέκταση του ωραρίου ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς
 • Αύξηση των θέσεων σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς
 • Παροχή επιδότησης για συμμετοχή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

4. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί το δημόσιο σχολείο; (Μέχρι δύο επιλογές)

 • Με αύξηση των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων
 • Με ενίσχυση του προγράμματος των ολοήμερων σχολείων (δημοτικά)
 • Με αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων
 • Με λιγότερες ώρες διδασκαλίας και περιορισμό της διδακτέας ύλης διότι τα παιδιά είναι παραφορτωμένα

5. Με ποια από τις παρακάτω δύο απόψεις συμφωνείτε;

 • Τα προγράμματα των σχολείων πρέπει να διαμορφώνονται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Παιδείας για να υπάρχει έλεγχος και ομοιομορφία σε όλη τη χώρα
 • Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους καθηγητές και την τοπική κοινωνία να διαμορφώνουν ένα μέρος των προγραμμάτων των σχολείων ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και τις δικές τους επιθυμίες

6. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να αναβαθμιστεί το Λύκειο; (Μέχρι δύο επιλογές)

 • Εισαγωγή νέων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν δουλειά στο μέλλον (πχ ψηφιακές δεξιότητες)
 • Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων
 • Έμφαση στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Μεγαλύτερη έμφαση στα μαθήματα γενικής παιδείας
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

7. Στη χώρα μας το ποσοστό των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό κατά τη γνώμη σας; (Μέχρι δύο επιλογές)

 • Με την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν επαγγελματικά
 • Με επαγγελματικό προσανατολισμό από το γυμνάσιο, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τις δυνατότητες που τους δίνει η επαγγελματική εκπαίδευση για καλή επαγγελματική πορεία
 • Με εξετάσεις από το γυμνάσιο στο λύκειο, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο σπουδών, τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα γενικά λύκεια
 • Με πρότυπα επαγγελματικά λύκεια που θα παρέχουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης
 • Με σύνδεση με επιχειρήσεις μέσω του θεσμού της μαθητείας που θα προσφέρει στους μαθητές πρακτική εμπειρία στο αντικείμενό τους

8. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ανώτατα ιδρύματα τα τελευταία χρόνια; (Μέχρι δύο επιλογές)

 • Η απουσία κουλτούρας, αναγνώρισης και επιβράβευσης της προσπάθειας
 • Η ανομία και η παραβατικότητα εντός των ιδρυμάτων
 • Η έλλειψη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου
 • Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης
 • Ο χαμηλός βαθμός σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις

9. Συμφωνείτε η διαφωνείτε με την παρακάτω θέση:
«Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων είναι σωστό να συνδέεται με τη χρηματοδότησή τους. Τα πανεπιστήμια με καλύτερες επιδόσεις πρέπει να παίρνουν περισσότερα χρήματα.»

Συμφωνώ
Διαφωνώ

10. Mε ποια από τις παρακάτω δύο απόψεις συμφωνείτε;

 • Πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κρατικά πανεπιστήμια γιατί τα ιδιωτικά ωφελούν τους πλουσίους
 • Χρειαζόμαστε και ιδιωτικά πανεπιστήμια για να μη φεύγουν φοιτητές, νέοι επιστήμονες και συνάλλαγμα στο εξωτερικό

11. Με ποια από τις δύο απόψεις για το άσυλο συμφωνείτε;

 • Η εγκληματικότητα στο πανεπιστήμιο πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεση παρέμβαση της αστυνομίας
 • Τα πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερη περίπτωση και στα θέματα εγκληματικότητας οι λύσεις πρέπει να βρίσκονται με πρωτοβουλία των καθηγητών και των φοιτητών

12. Κατά τη γνώμη σας, ποια πολιτική θα ήταν πιο αποτελεσματική προκειμένου να ανακοπεί η τάση φυγής νέων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αλλά και για να γίνει η Ελλάδα ξανά ελκυστική για όσους έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια; (Μία επιλογή)

 • Μειώσεις στη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση της εργασίας
 • Εμπέδωση ενός αισθήματος αξιοκρατίας
 • Ειδικά κίνητρα για την επιστροφή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό
 • Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για να ανοίξουν νέες δουλειές

Σχόλια (27)

 
ΗΡΑ*
14 Οκτ 2017 12:55

...και βέβαια θα πάρουν τα αποτελέσματα που θέλουν,δηλ. φουλ του νεοφιλελευθερισμού...Μα καλά ολόκληρη Νέα Δημοκρατία... και τι δημοκρατία με know how, αριστεία, καινοτομία κ.λπ.,κ.λπ. και δεν ξέρουν να εκπονήσουν ένα ερωτηματολόγιο της προκοπής; Α, ρε κατακαημένη Ψωροκώσταινα τι σου 'μελλε να πάθεις ακόμα....

 
TSIFLIKAS
14 Οκτ 2017 12:59

ΡΕΣΙΤΑΛ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ! ΕΝΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΟΥ, ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΑΝ ΕΣΥ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-ΣΤΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ;
ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΝΑ ΔΗΜΟΨΗ-ΦΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 1.000.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΙΣ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΡΗΜΑΓΜΕΝΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ;

 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ν
14 Οκτ 2017 13:45

Υπαρχουν πολλές επιλογές: Από νεο φιλελέυθερες μέχρι νεοφιλεύθερες απαντήσεις.Επίσης μπορείς να διαλέξεις από σχολείο για τους λίγους ("άριστους που αξίζουν να έχουν καλό σχολείο") μέχρι και καθόλου δημόσιο σχολείο. Οι υπόλοιποι στις φυτίες της Ευρώπης και γκαρσόνια.

 
chris
14 Οκτ 2017 16:03

Μπράβο στον tsiflikas, Πολύ καλό το σχόλιο σου!

 
John
14 Οκτ 2017 17:08

Ζητείται ελπίς... Πίστευα ότι η κ. Κεραμέως ήταν σοβαρή. Η εξέλιξη αυτή με διαψεύδει. Το ερωτηματολόγιο είναι ένα κατευθυνόμενο εργαλείο που αν δεν υποδηλώνει δόλο, φανερώνει τσαπατσοδουλειά.

 
ΠΕ19
14 Οκτ 2017 17:23

Δεν το περίμενα από την ΝΔ το παραπάνω ερωτηματολόγιο δεν έχει καμία επιστημονικότατα. Οι ερωτήσεις και οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι από προφανείς (για τον ιδεολογικό χώρο που απευθύνονται) μέχρι χαζές. Μου θυμίζει την ερώτηση στο δημοψήφισμα του 15. Κρίμα

 
Στράτος
14 Οκτ 2017 19:19

Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Αλλά φαίνεται ότι έχουν ήδη ληφθεί οι σχετικές απαντήσεις. Αναφέρω μία:

Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι μπορεί να μειωθεί ο υπερβολικός αριθμός των εκπαιδευτικών της δημόσιας παιδείας;

1. Μέσω της αξιολόγησης και της σχετικής βαθμολογίας τους.
2. Μέσω διαθεσιμότητας και έπειτα απόλυσης.
3. Με κατάργηση κλάδων εκπαιδευτικών, διαθεσιμότητα και έπειτα απόλυση. Δοκιμασμένη μέθοδος.
4. Αυτόματη απόλυση υπεραρίθμων.

 
John
14 Οκτ 2017 20:50

Πού βρίσκεται αναρτημένο αυτό το "ερωτηματολόγιο";
Η ΔΑΚΕ τι θέση έχει;

 
Μαρία
14 Οκτ 2017 20:51

Πολλά αυτογκόλ τελευταία στη ΝΔ... Αυτοτρολάρονται ή νομίζω;

 
Νικητας Χιωτίνης
14 Οκτ 2017 20:55

αυτό το multiple choice test βαθμολογείται;

 
Τ.Κ
14 Οκτ 2017 21:03

Ενώ αυτό το χάλι που επικρατεί σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης σήμερα είναι:
α. παλιοφιλελεύθερο
β.σοσιαλιστικό
γ.παλιοκομμουνιστικό
δ.νεοκομουνιστικό
ε.αριστεροδεξιό
ή τίποτα από τα παραπάνω.

 
George Kakarelidis
14 Οκτ 2017 21:17

Καλά τόσους συμβούλους ἀπέκτησε ὁ κ. Μητσοτάκης.
Δέν βρέθηκε κανείς νὰ συντάξῃ ἕνα ἐρωτηματολόγιο τῆς προκοπῆς;
Τϊ στήν εὐχή, λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι ἀτάκτως ἐρριμένοι;
Χωρίς ἐρωτήσεις ἐλέγχου, χωρίς σχετική συνάφεια στίς ἐπιλογές καί μέ ἀνάμιξη βαθμίδων, ποὺ ἐξ ἀντικειμένου ἔχουν ξεχωριστή ἀποστολή!
Ἀπό τίς ἐρωτήσεις μόνο ἡ11 εἶναι σωστά διατυπωμένη! ὅσο γιά τό ἱδιωτικό πανεπιστήμι που ἐρωτᾶ: Χρειαζόμαστε και ιδιωτικά πανεπιστήμια για να μη φεύγουν φοιτητές, νέοι επιστήμονες και συνάλλαγμα στο εξωτερικό, κάποιος πρέπει νὰ πληροφορήσῃ τόν κ. Πρόεδρο ὅτι α) ἐδῶ καί 17 χρόνια μέ τό εὐρώ ἡ ἔννοια συνἀλλαγμα δὲν πολυταιριάζει καί β) ὅσοι ἀποφοιτοῦν ἀπό τά Λύκεια κοντά 80.000, μπαίνουν ὅλοι (ἐκτος ἄν δὲν θέλουν) στά ΑΕΙ, ἀκόμη καί μέ 5! Ποῦ θά χωρἐση ἰδιωτικό νὰ βρῆ πελάτες; Ὁ μόνος τρόπος θὰ εῑναι νά δίνῃ πχ πτυχία Ἱατρικῆς ἤ Νομικῆς ἔναντι ... διδάκτρων.

 
Φιλόλογος
14 Οκτ 2017 22:37

Κανένας άριστος που να ξέρει από μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας δεν βρέθηκε να τους βοηθήσει λίγο; Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι κίνητρο να γίνει κάποιος μέλος για να τρολάρει ασύστολα.

 
john
14 Οκτ 2017 22:38

Μιλάμε για ερωτηματολόγιο της ντροπής. Δεν αναφέρει τίποτα για τη βάση του 10. Είναι δυνατόν να έχουμε εισακτέους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με γραπτά 1, 2, 3; Έπειτα ζητείται αναβάθμιση και μετατροπή σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή κάποιος στο δομικών έργων ή στο ηλεκτρολόγων θα κάνει μαθήματα μηχανικής ή ηλεκτρολογικό σχέδιο; Πρόταση τολμηρή. Αυστηρή διαδικασία εισαγωγής από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Όσοι είναι ικανοί και μπορούν να ανταπεξέλθουν καλώς. Ας έχουμε λιγότερα τμήματα και να λειτουργούν σωστά. Όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ασφαλώς ναι αλλά ποιος θα ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών; Δείτε τι γίνεται στην Κύπρο χιλιάδες φοιτητές όποιος κάνει αίτηση μπαίνει. Πως μπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα δεν ξέρω. Δείτε επίσης τα μεταπτυχιακά της Κύπρου. Αλήθεια δόθηκαν στοιχεία ποτέ δηλαδή πόσοι κάνουν αίτηση εισαγωγής και πόσοι γίνονται αποδεκτοί. Όποιος κάνει αίτηση μπαίνει και φυσικά τελειώνει το χρήμα να πέφτει. Άλλο παράδειγμα παλιότερα με τις σχολές νοσηλευτικής ιδιωτικής εκπαίδευσης επιπέδου δευτεροβάθμιας. Μαθητές με απολυτήριο λυκείου 10, 12 κτλ τελείωναν τις σχολές με άριστα 20 όλοι. Μάλλον πρόκειται για μεταμόσχευση εγκεφάλου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το θέμα της οργανικής θέσης. Κάποιος τελείωσε πριν 30 χρόνια πήρε οργανική στο σπίτι του και άραξε κανονικά. Αυτά τέλος στη διάθεση του νομού όλοι και κάθε 3ετία αίτηση για πρόσληψη στο κάθε σχολείο. Το συμβούλιο του σχολείου αυξημένου κύρους και προσόντων θα εξετάζει τους φακέλους, συνέντευξη, προηγούμενη εμπειρία και θα βλέπει ποιος εκπαιδευτικός του κάνει.
Ανέφερα μερικά παραδείγματα τολμηρών μεταρρυθμίσεων

 
Τσιγκρης Πετρος
14 Οκτ 2017 22:50

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά από το 2013 πως σκέφτονται στην ΝΔ.
Την ίδια στιγμή που έβγαζαν σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς, διόριζαν στην βουλή τους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι και το ΜΙΤ τον είχε κράξει, όταν ήθελε να βγάλει σε διαθεσιμότητα τους καθηγητές πληροφορικής.
Το ερωτηματολόγιο αυτό θυμίζει εργασία πρότζεκτ παιδιών, Λυκείου.

 
dim
15 Οκτ 2017 00:01

Μακάρι να υπήρχαν και άλλα τέτοια ερωτηματολόγια και σε άλλους χώρους (π.χ νοσοκομεία, συγκοινωνίες κ.τ.λ).
Δεν χρειαζόμαστε άλλο την υποκρισία.

 
αξιολογήστε μας!
15 Οκτ 2017 08:01

Το σημαντικότερο απ' όλα ειναι να γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κι επιμόρφωση ή απομάκρυνση των ακατάλληλων! Κι όποιος πιστεύει οτι δεν υπάρχουν ακατάλληλοι εκπ/κοι απλώς ζει σε άλλο συμπαν! Αν δεν γίνει αυστηρή επιλογή εκπαιδευτικών , το εκπ/κο σύστημα δεν θα ξελασπώσει ποτέ...

 
ΗΡΑ*
15 Οκτ 2017 08:36

Προτού γίνετε ρεζίλι των σκυλιών μ' αυτό το ερωτηματολόγιο της πλάκας εκεί στη Ν.Δ. και τι ....δημοκρατία, προτείνω να το αποσύρετε πάραυτα κι εγώ που ξέρω από τέτοια και που ξέρω και το δρόμο που βγάζει κατά Μοσχάτο μεριά, αναλαμβάνω εντός 48ώρου από τη στιγμή της απόσυρσης να σας φτιάξω ένα "υποφερτό" (ως προς τα προσχήματα για τα δεδομένα της Ν.Δ. εννοώ) και να σας το παραδώσω υπό τις εξής βασικές προϋποθέσεις:
α) Τόσο το προς απόσυρση ερωτηματολόγιο όσο κι αυτό της αφεντιάς μου να
να τεθούν ... στο βάσανο της στάθμισης και
β) Επειδή ιδεολογικο -πολιτικο -φιλοσοφικά βρίσκομαι στον αντίποδα του
νεοφιλελευθερισμού και της Ν.Δ. γενικότερα, πράγμα που σημαίνει ότι θα
πρέπει να υποστώ το "βάσανο" να μεταφερθώ στη θέση του Άλλου ( empathy
το λένε στην Κοινωνική Ψυχολογία αυτό το πράγμα από το 1895 ), δηλ.
σ΄αυτήν της Ν.Δ. και τι ....δημοκρατίας, ζητώ αποζημίωση ενός (1) ευρώ !!!!!!!!!..

... και κάτι από το εναλλακτικό βιογραφικό μου σημείωμα : έμαθα γράμματα με γκαζόλαμπα, πήρα το πρώτο (δικό μου) βιβλίο στην Στ' Δημοτικού, στη Μελενίκου(Θεσαλονικής) έμεινα σ' ένα δωμάτιο με φωταγωγό αλλά χωρίς παράθυρο κ.λπ.,κ.λπ...... θέλετε κι άλλα προσόντα;

 
TL
15 Οκτ 2017 08:45

Επιπλέον ερωτήσεις:

1. Για την τεράστια ανεργία ευθύνεται:
α. Ο εκπαιδευτικός που δεν αξιολογείται.
β. Το κράτος που δεν αξιολογεί τον εκπαιδευτικό.
γ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
επιλέξτε 1 από τα 3 (αυστηρά)

2. Στα μνημόνια μπήκαμε επειδή:
α. Κυβερνούσε η ΝΔ
β. Κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ
γ. Αυτόματα
Μέχρι 2 επιλογές.

 
φιλαληθης
15 Οκτ 2017 09:43

Στην ερώτηση 6 "τρόποι για την αναβάθμιση του Λυκείου" μία από τις επιλογές είναι "κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων". Προφανώς έτσι που είναι διατυπωμένη αυτή η επιλογή κανείς δεν πρόκειται να την επιλέξει. κανείς δηλαδή δεν πρόκειται να συμφωνήσει ότι το Λύκειο θα αναβαθμιστεί εάν καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους γνωστούς συνεργάτες της κ. Κεραμέως να πανηγυρίζουν και να ισχυρίζονται ότι οι πανελλαδικές δεν πρέπει να αλλάξουν, αφού χαίρουν της απόλυτης εκτιμήσεως της κοινωνίας. Απόδειξη: κανείς δεν επέλεξε την κατάργησή τους σε ερώτηση που υπεβλήθη μέσω του διαδικτύου ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αναβαθμιστεί το Λύκειο κ.λπ. Εάν όμως υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση διατυπωμένη ως εξής: Πιστεύετε ότι το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων χρειάζεται μεταρρύθμιση; Επιλογές: Ναι ή όχι, τα αποτελέσματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Επίσης: στους προτεινόμενους τρόπους για την αναβάθμιση του Λυκείου δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά η επιλογή "εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου". Προφανώς το ζήτημα αυτό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια για τους γνωστούς και μη εξαιρετέους συνεργάτες της κ. Κεραμέως. Όπως επίσης το ότι το σύστημα αυτό ισχύει σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά κράτη. Προφανώς αυτοί που έχουν καθιερώσει πολλαπλό βιβλίο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση προ αμνημονεύτων χρόνων είναι ηλίθιοι και εμείς που έχουμε αυτά τα πανάθλια σχολικά βιβλία είμαστε οι έξυπνοι. Συμπέρασμα: Αυτό το ερωτηματολόγιο έτσι όπως είναι διατυπωμένο μόνο ζημιά κάνει στη Ν.Δ. Φαίνεται ότι η Κα Κερμέως εζήλωσε δόξαν Αρβανιτόπουλου.

 
kmap
15 Οκτ 2017 14:02

έρευνα με κατευθυνόμες απαντήσεις

 
Γιάννης Πλατάρος
15 Οκτ 2017 15:40

Προς όλους τους Σχολιαστές δύο σχόλια, εξ αφορμής των Σχολίων σας:

Α) Με αφορμή τις τέσσερις ερωτήσεις αποτίμησης της προσωπικότητας των υποψηφίων Διευθυντών, μόνο τα δικά μου σχόλια είναι ότι ήταν λίγες οι ερωτήσεις, ασαφείς, χωρίς κλιμάκωση εννοιών, χωρίςνομικό ορισμό των εννοιών, χωρίς ρούμπρικες, χωρίς τίποτα. παρεβίαζαν κοινή λογική. Όχι μόνο την επιστημονική.
Ο υποφαινόμενος και 3-4 άλλοι είπαν κάποιον αντίλογο σε αυτό το ΑΙΣΧΟΣ που μετρούσε κι όλας!
Β) Το ερωτηματολόγιο της ΝΔ αφορούσε μέλη της και μόνον. Άρα στενό πυρήνα ιδεολογικών επιλογών, που είναι 9φαίνεται) ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ. Ήθελαν να διευκρινίσουν συγκεκριμένες επιλογές και ρώτησαν τα δικά τους τα μέλη, ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ, αλλά με βάση την φαρέτρα των δικών τους ΠΡΟ-επιλογών. Τέτοιο δικαίωμα δεοντολογικά ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ. Αν ΤΟ ΙΔΙΟ ερωτηματολόγιο το έθεταν ενώπιο του Ελληνικού λαού, τότε ΝΑΙ , θα ήταν τουλάχιστον γελοίο!
Τι δεν κατάλαβαν οι επιστήμονες σχολιαστές του ρεπορτάζ;
Και γω αυτή την περίοδο φτιάχνω ένα ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού περιεχομένου και αλλάζω και ξανα-αλλάζω τις διατυπώσεις για σαφήνεια, ευκρίνεια και πληρότητα και αμεροληψία κατά το δυνατόν.
Απ΄ό,τι γνωρίζω, τα κόμματα γενικώς, ΔΕΝ ρωτούν τους ψηφοφόρους τους (επίσημους και ανεπίσημους και μέλη που πληρώνουν συνδρομή) Χάλασε κάποιον που το κάνει ένα κόμμα (Το κάνει και άλλο; Πρώτο φορά το ακούω εδώ) Αντί να πούν όλοι «...κατ΄αρχήν μπράβο, να το κάνουν όλα τα κόμματα!»

 
Φίλιππος
15 Οκτ 2017 18:26

Απίστευτα κατευθυνόμενο ερωτηματολόγιο, χωρίς στοιχειώδη επίφαση επιστημονικότητας. Είναι παραπάνω από φανερό ότι επιθυμούν διακαώς να πάρουν τις απαντήσεις που θέλουν ως αυτοεπιβεβαίωση των ιδεολογικών τους αντιλήψεων. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για το μέλλον της εκπαίδευσης το γεγονός ότι δείχνουν απόλυτα διατεθειμένοι να καταφύγουν σε τέτοια "εκπαιδευτικά εργαλεία" και πρακτικές...

 
ΗΡΑ*
15 Οκτ 2017 22:44

@ Γιάννης Πλατάρος

Δεν μας έφτανε το ερωτηματολόγιο της πλάκας, να σου καπάκι και το σχόλιο της πλάκας από τον κ. Πλατάρο!

 
Δημήτρης Κ.
15 Οκτ 2017 23:57

Ο συνάδελφος Γιάννης Πλάταρος έθεσε σωστά το θέμα.
Το ερωτηματολόγιο είναι ΜΟΝΟ για το 2ο Προσυνέδριο των μελών της ΝΔ που θα γίνει στην Πάτρα.
Δεν είναι για όλη την Ελλάδα
Δεν είναι ερωτηματολόγιο στο οποίο μετέχει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα
Δεν κρίνει θέσεις ευθύνης και προσπάθειες ετών, όπως έκρινε το... "εμπεριστατωμένο ερωτηματολόγιο" (4 ερωτήσεων) με μοναδικές απαντήσεις ΝΑΙ και ΟΧΙ του κ. Γαβρόγλου

 
TSIFLIKAS
16 Οκτ 2017 02:07

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΝΔ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΘΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ! ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΛΕΝΕ... ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ.

 
ΗΡΑ*
16 Οκτ 2017 14:23

Λοιπόν, για να τελειώνουμε: Επί της ουσίας δεν αλλάζει απολύτως τίποτα ειτε απευθύνεται το ερωτηματολόγιο μόνο στα μέλη της Ν.Δ. ( που σίγουρα δεν απευθύνεται) είτε όχι. Από 'κει και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μη μας περνάτε για χαχόλους....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ