Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τίτλοι τέλους για το ΤΕΙ Ηπείρου

Ο κύβος ερρίφθη (;) και το μόνο που μένει είναι οι τίτλοι τέλους, που ίσως ανακοινωθούν στο περιφερειακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο στις 23 και 24 Οκτώβρη.
Δημοσίευση: 15/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Χάρης Ναξάκης
Καθηγητής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Ο δρόμος που έχει διανυθεί  από τότε που λειτούργησαν τα ΚΑΤΕ (1973), μετεξελίχθηκαν το 1977 σε ΚΑΤΕΕ (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), για να πάρουν το 1983 τη μορφή των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) είναι μακρύς και έφτασε στο τέλος του.

Η πρόθεση της πολιτείας ήταν, τη δεκαετία του 1970, να δημιουργήσει ένα πυλώνα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, επαγγελματίες δηλαδή με εφαρμοσμένες γνώσεις.

Ο στόχος αυτός απέτυχε, διότι η υποτιθέμενη σημερινή μορφή αυτού του στόχου, τα ΤΕΙ, προσομοιάζει με τα πανεπιστήμια και γι’ αυτό ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Τα ΚΑΤΕ και τα ΚΑΤΕΕ ήταν διετούς και τριετούς φοίτησης σχολές σε εξειδικευμένα επαγγέλματα, ενώ τα ΤΕΙ είναι σχολές τετραετούς φοίτησης, με μεταπτυχιακά, σύγχρονα προγράμματα σπουδών που προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και διδακτικό προσωπικό που εκλέγεται με τα ίδια κριτήρια με αυτά των πανεπιστημίων.

Ποιος είναι λοιπόν σήμερα ο λόγος να διακρίνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δυο τομείς, τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό (ΤΕΙ) ; Κανένας.

Τα ΤΕΙ με τη σημερινή τους μορφή, στην πλειοψηφία των τμημάτων τους, όχι όλων, δεν εκπαιδεύουν φοιτητές για να καταλάβουν στην αγορά εργασίας εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα.

Γι’ αυτά τα επαγγέλματα απαιτούνται τμήματα διετούς φοίτησης, δηλαδή τεχνική εκπαίδευση, που δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και πρέπει επειγόντως να δημιουργηθεί και μάλιστα ίσως υπό την σκέπη των πανεπιστημίων.

Ας δώσω ένα παράδειγμα που δείχνει ότι τα ΤΕΙ δεν «βγάζουν» τεχνίτες, επαγγελματικά στελέχη.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικής και των γεωπονικών τμημάτων των ΤΕΙ είναι τεχνίτες, τεχνολόγοι, δηλαδή βοηθοί των λογιστών και των γεωπόνων που «βγαίνουν» από τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα;

Όχι, αυτό το αποδεικνύουν τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρώσει ή  διεκδικούν να κατοχυρώσουν.

Όποιος θέλει να παραμείνουν τα ΤΕΙ ως έχουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, επιδιώκει να επιστρέψουν στα ΚΑΤΕΕ και να διαγραφεί η τεσσαρακονταετής πορεία μετεξέλιξής τους.

Αναζητείται λοιπόν η πολιτική βούληση που θα λύσει τον γόρδιο δεσμό. Να δημιουργήσει δηλαδή δομές τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που δεν υπάρχουν και να απαλλάξει την τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον ανιστόρητο διαχωρισμό σε πανεπιστημιακή και τεχνολογική, που δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη της αγοράς εργασίας, δημιουργώντας μια ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, χωρίς τη διάκριση σε δυο τομείς.

Αν παραμείνει αυτή η διάκριση ούτε στα επόμενα εκατό χρόνια δεν θα αλλάξει, και δικαίως, στο φαντασιακό του μέσου Έλληνα η πεποίθηση ότι τα πανεπιστήμια είναι ποιοτικώς ανώτερα από τα ΤΕΙ, παρότι και τα δύο ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν θα αλλάξει η επιλογή του γονιού και του μαθητή όταν συμπληρώνει το μηχανογραφικό να είναι τα πανεπιστημιακά τμήματα πρώτα στις προτιμήσεις τους.

Μετά την ενοποίηση των δυο μεγαλύτερων ΤΕΙ της χώρας, του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά, και τη μετεξέλιξή τους σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο στόχος των ΤΕΙ να μετεξελιχθούν στο σύνολό τους σε τεχνολογικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών έχει πλήρως αποδυναμωθεί, γιατί η δύναμη πίεσης έχει μειωθεί, τη στιγμή μάλιστα που το πληθυσμιακό μέγεθος της χώρας δεν δικαιολογεί την ύπαρξη 36 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 22 πανεπιστημίων  και 14 τεχνολογικών πανεπιστημίων (πρώην ΤΕΙ).

Η ενοποίηση όμως αυτή άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου πόλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που θα ανταγωνιστεί με καλύτερους όρους την «απειλή» των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που κάποια στιγμή θα δημιουργηθούν, με την ένταξη των ποιοτικών τμημάτων των ΤΕΙ στα περιφερειακά πανεπιστήμια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα τμήματα αυτά είναι συμπληρωματικά με τις δομές των περιφερειακών πανεπιστημίων.

Κάποια τμήματα των ΤΕΙ θα ενταχθούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια, κάποια θα κλείσουν και θα απορροφηθούν  οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό στα υπό ένταξη τμήματα ή σε άλλα τμήματα του πανεπιστημίου και κάποια ίσως θα γίνουν διετής επαγγελματικές σχολές.

Τα οφέλη από αυτόν τον μετασχηματισμό θα είναι πολλαπλά. Θα δημιουργηθεί μια ενιαία δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, θα μειωθούν τα ίδιου επιστημονικού αντικειμένου τμήματα, θα περιοριστεί ο κατακερματισμός των τμημάτων σε διάφορες πόλεις, που είναι κληρονομιά του πελατειακού συστήματος και μιας κακώς εννοούμενης αντίληψης για την περιφερειακή ανάπτυξη, κλπ.

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχει τις προϋποθέσεις, μετά τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά να αποτελέσει το ίδρυμα που θα επιλέξει συνειδητά την αυτοκατάργηση του και την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εκτός αν μικροσυμφέροντα καθηγητών, τοπικισμοί, αγκυλώσεις από την πλευρά του πανεπιστημίου, ακυρώσουν την προοπτική αυτή. Θέλω να κάνω ξεκάθαρες εξ αρχής κάποιες προϋποθέσεις :

α) παρότι για λόγους ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και σεβασμού της προσφοράς του συνόλου των πόλεων της Ηπείρου στον πολιτισμό της περιφέρειας Ηπείρου θα ήταν σωστό το πανεπιστήμιο να ονομάζεται Πανεπιστήμιο Ηπείρου και όχι Ιωαννίνων, στην παρούσα φάση αυτό δεν είναι εφικτό να αλλάξει.

β)Τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου που είναι ακαδημαϊκά σωστό να ενταχθούν είναι διασκορπισμένα σε διάφορες πόλεις της Ηπείρου γεγονός που σημαίνει ότι στο σύνολο τους δεν είναι εφικτό ούτε επιστημονικά επιτρεπτό να παραμείνουν στις πόλεις αυτές.

Σε κάποιες από αυτές τις πόλεις είναι δυνατόν να δημιουργηθούν τμήματα διετούς φοίτησης σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας Ηπείρου.

γ) Τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου με μικρό αριθμό  καθηγητών ή αυτά που επικαλύπτονται επιστημονικά από αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή που το αντικείμενο σπουδών τους δεν προσομοιάζει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν.

Με βάση τα παραπάνω, από τα οκτώ τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου αυτά που έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πανεπιστήμιο είναι το γεωπονικό, για να δημιουργηθεί μια γεωπονική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής το οποίο θα αποτελέσει μαζί με το Οικονομικό τμήμα των Ιωαννίνων μια σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής που μπορεί να ενταχθεί στη Σχολή Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου, το τμήμα Νοσηλευτικής και ίσως το τμήμα Λογοθεραπείας.

Ο κύβος ερρίφθη (;) και το μόνο που μένει είναι οι τίτλοι τέλους, που ίσως ανακοινωθούν στο περιφερειακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο στις 23 και 24 Οκτώβρη.

Η πανεπιστημιοποίηση τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου και άλλων τμημάτων των περιφερειακών ΤΕΙ της χώρας στα αντίστοιχα περιφερειακά πανεπιστήμια είναι η μόνη ορθολογική λύση για ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο.

 

Σχόλια (7)

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
15 Οκτ 2017 14:29

Με το τμήμα μηχανικών πληροφορικής τι θα γίνει;

 
Αρχαίος
15 Οκτ 2017 21:46

Κύριε Ναξάκη μπορεί οι δικές σχολές των οικονομικών , γραμματέων και λογιστών τότε να ήταν διετείς επαγγελματικές , αλλά οι σχολές Τεχνολόγων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ των ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ έρχονταν από τις επίσης εξαιρετικές σχολές ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. και Θεσσαλονίκης .

Οι σχολές Υπομηχανικών ήταν 4ετείς σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για να γίνουν 3,5 χρόνια οι σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών έσπασαν σε δύο ξεχωριστά τμήματα τους Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους και τρία τμήματα τους Πολιτικούς Υπομηχανικούς σε Δομικούς , Συγκοινωνιακούς και Τοπογράφους .

Ετσι τα τμήματα αυτά είχαν περί τα 42 μαθήματα σε τρία έτη σπουδών και εξάμηνη πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία .

Αυτό δεν άλλαξε στα ΤΕΙ και άλλαξε το 2001 όταν ο ίδιος αριθμός μοιράστηκε σε 7 αντί σε 6 εξάμηνα .

Ακόμα οι εισακτέοι εκείνης της εποχής ήταν μόλις 12000 στα πανεπιστήμια , 4000 στα ΚΑΤΕΕ και άλλοι 2000 περίπου στις διετείς Ακαδημίες .

Επειδή τότε δεν είχαμε την σημερινή υπογεννητικότητα , αλλά τελείωναν το Λύκειο τα μισά παιδιά και από αυτά πέρναγε 1 στα 6 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , είναι σίγουρο ότι ο τελευταίος επιτυχών στα ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ σήμερα θα ήταν σε μεσαία πανεπιστημιακή σχολή .

Σωστό λοιπόν είναι να γίνει η ενοποίηση , αλλά καλό είναι να μην λέμε λανθασμένα δεδομένα για το παρελθόν , απλά για εντυπώσεις , γιατί προσβάλλουμε κάποιους ανθρώπους .

Στις σχολές τις δικές σας , που ήταν διετείς , μετά την δημιουργία των ΤΕΙ υπήρξε διαδικασία ισοτίμησης , είτε με μαθήματα , είτε με 5ετή εμπειρία , ενώ στις σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών και Τεχνολόγων Γεωπόνων και τις άλλες τριετείς δεν υπήρξε αφού δεν άλλαξε κάτι πέραν του ονόματος .

 
ΘΩΜΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
16 Οκτ 2017 13:00

Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 2 με 2,5 έτη από τη στιγμή που από 3 και πάνω θεωρείται πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Για να λειτουργήσει αυτό η εισαγωγή των σπουδαστών στις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να γίνεται με πανελλαδικές εξετάσεις. Όταν κάποιος προετοιμάζεται για τις πανελλαδικές δαπανά πολύ χρόνο, κόπο και χρήματα και φυσικά δεν το κάνει σε καμία περίπτωση για να μπει σε μια σχολή που από αυτή θα βγει κάτι λιγότερο από επιστήμονας. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που τα ΤΕΙ απέτυχαν. Από τη στιγμή που η εισαγωγή σε αυτά γινόταν με τη μέθοδο των πανελλαδικών η σύγκριση με τα πανεπιστήμια ήταν αναπόφευκτη. Το να εισαχθεί κάποιος σε πανεπιστήμιο ήταν επιτυχία ενώ σε ΤΕΙ αποτυχία. Αυτό φυσικά είναι κάπως παράδοξο για μια κοινωνία διότι η εισαγωγή σε ένα ίδρυμα από μόνη της πρέπει να θεωρείται επιτυχία διότι είναι το αποτέλεσμα μια συνειδητής προσπάθειας. Η προσπάθεια όμως των παιδιών στην Ελλάδα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την εισαγωγή τους στα ιδρύματα δεν είναι και τόσο συνειδητή, διότι η επιλογή των σχολών σε ένα μεγάλο βαθμό, τουλάχιστο παλαιότερα, γινόταν λαμβάνοντας υπόψη περισσότερο τις βάσεις και λιγότερο το αντικείμενο σπουδών. Έτσι, οι σχολές με υψηλές βάσεις δελέαζαν τους υποψήφιους να είναι πρώτες στις επιλογές τους. Τα ΤΕΙ από την άλλη για να επιβιώσουν και να μην απαξιωθούν πλήρως έπρεπε κάτι να κάνουν. Δηλαδή λειτούργησε το ένστικτο της επιβίωσης. Αυτό που έκαναν ήταν να αναβαθμίσουν σταδιακά τα προγράμματα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό και στο τέλος να εξομοιωθούν με τα πανεπιστήμια. Αυτό ήταν και η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει.

 
Solwn
16 Οκτ 2017 13:45

@Θωμάς Πασχάλης
Ωραια τα λες, ενημέρωσε τον κόσμο γιατί ο καθένας λέει τα δικά του..

 
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης
16 Οκτ 2017 21:55

Αγαπητέ κ. Ναξάκη, τυχαίνει να είμαι φοιτητής των ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ (1974-1978) στη μονοτμηματική τότε Ανωτέρα Σχολή Γραφικών Τεχνών. Οι σπουδές μας ήταν εξ αρχής 6 εξάμηνα σπουδών (ο Νόμος με το πρόγραμμα σπουδών στη διάθεσή σας αν ζητηθεί) ενώ είχαμε μαθήματα ΚΑΙ το Σάββατο. Ο φόρτος εργασίας ήταν εξαιρετικά μεγάλος και για τα σημερινά δεδομένα, ενώ ίσχυσε εξ' αρχής η υποχρεωτική πρακτική άσκηση των 6 μηνών.

Ηταν φυσιολογικό οι σχολές να εξελιχθούν και να γίνουν ΤΕΙ το 1983, φυσικά με τους αγώνες των τότε φοιτητών και ιδιαίτερα των πτυχιούχων. Γιαυτό, το να υποβαθμίζετε σπουδές σε κάθε περίπτωση ανώτερες (3 έτη και άνω) οι οποίες ήταν σωστές για την εποχή τους, για να αιτιολογήσετε την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι τουλάχιστον ατυχής!

Θα προσθέσω ότι κάποιοι σε άλλα ΤΕΙ έχουν συνειδητά "διαγράψει" την ύπαρξη των ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ, θεωρώντας ότι τα ΤΕΙ δημιουργήθηκαν με "παρθενογένεση", ενώ παράλληλα στρέφονταν εναντίον των πτυχιούχων και των Ενώσεών τους...

Εγώ προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό που φοίτησα στη Σχολή και το Τμήμα Γραφικών Τεχνών τότε, και μέσω αυτών των σπουδών μπόρεσα να εξελιχθώ στην τεχνολογία και την επιστήμη των Γραφικών Τεχνών! Θεωρώ τέλος ότι οι ρίζες, οι καταβολές, το ξεκίνημα σε κάτι νέο (όπως εμείς το 1974) και η ιστορία ειδικά στις σχολές και τα τμήματα, πρέπει να αναδεικνύονται και να προβάλλονται και όχι να υποβαθμίζονται. ¨ετσι κάνουν άλλωστε ΟΛΕΣ οι σχολές στον κόσμο!

Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης (B.Eng, Μ.Edu., M.Sc., Lic.Tech, Dr.Tech)
Πτυχιούχος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Τακτικός Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών & Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας ΤΕΙ Αθήνας
Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

 
Ελένη Κατσ.
16 Οκτ 2017 22:52

Έχω την εντύπωση πως στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Οικονομικός τομέας) υπάρχει μόνο ένα τμήμα λογιστικής κ δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί....... Στο ΤΕΙ είναι τετραετή τα τμήματα, όλοι γνωρίζουν τη σημαντική κατάρτιση που γίνεται (εκ του αποτελέσματος) κ ως εκ τούτου να προχωρήσει άμεσα η ανωτατοποίηση........ Διαφορετικά να μην υπάρξει καμία χρηματοδότηση στα Πανεπιστήμια που αρνούνται να συνυπάρξουν......!!!!!!!!

 
Solwn
17 Οκτ 2017 12:49

@Ελένη κατσ.
Μα ανώτατα είναι τα ΑΕΙ ΤΤ. (ΤΕΙ). Εμείς οι φοιτητές ζητούμε την ονομασία Πανεπιστήμιο γιατί έχουμε 4ετη Προγράμματα σπουδών που πανταχού Στον κόσμο προσφέρουν πανεπιστημιακές σπουδές.Η Ελλάδα στέκεται στο τυπικό της υπόθεσης , Πανεπιστήμιο ή τίποτα.Πρέπει να αλλάξει η ονομασία σύντομα .να παρθούν οι άδειες από το ΤΕΕ ττων συναδέλφων ! ΠΟΣΟ μάλλον όταν στα ΑΕΙ ΤΤ έχουν γίνει τόσο τεράστια βήματα με άριστες αξιολογήσεις , και ζήτηση εκπόνησης διδακτορικών εδώ και χρόνια που δεν μας δίνουν το δικαιωμα! Η ονομασία Πανεπιστήμιο είτε απλο είτε Τεχνολογικό Πρέπει να επέλθει σύντομα , να πιάσουν τόπο οι κόποι μας.Και να πάψει Τέλος ο ρατσισμός ενάντια σε εμάς . Τάσος Κ. , 18.100 μόρια από θετική κατεύθυνση .
Τεχνολόγος Τροφίμων Αλεξανδρειου ΑΕΙ ΤΤ και υποψήφιος μεταπτυχιακός. πέρασα σε μια από τις πιο καλοστεκουμενες σχολές πανελλαδικά , ήρθε η ώρα να γίνουν αλλαγές που πασχίζουμε να γίνουν δεκαετίες. Όλοι οι συνάδελφοι απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΤ , Έχουμε ανώτατη Εκπαίδευση στην πλειοψηφία πιο καταρτισμένη απ'τις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές. Φιλικά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ