Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ο ενιαίος χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης: ερωτήματα και απαντήσεις

Η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση δεν έχει ανάγκη από ερασιτεχνισμούς και ιδεοληψίες. Πρέπει να ακολουθηθεί το μοντέλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημοσίευση: 22/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Πρύτανη του  ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητή Βασίλη Τριανταφύλλου

Η σύνοδος των προέδρων των ΤΕΙ εδώ και 2 χρόνια περίπου ομόφωνα είχε διακηρύξει την απόφαση της για μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Τεχνολογικά Πανεπιστήμια πρόταση που η τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε δεχθεί θετικά. Τι άλλαξε από τότε; Μήπως το γεγονός ότι ο νέος Υπουργός Παιδείας ακολουθεί μια προσωπική πολιτική.

Τα ΤΕΙ διεκδικούν τη μετονομασία τους σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Universities of Applied Sciences - UAS), μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι ρόλοι μεταξύ Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών είναι διακριτοί: Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία, κ.ά. Η προτεινόμενη μετονομασία των ΤΕΙ θα διατηρήσει και θα ενισχύσει το διακριτό ρόλο που έχουν τα ΤΕΙ ως ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας, σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο. Ορισμένα από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (UAS) του Ευρωπαϊκού Χώρου προσφέρουν τρίτο κύκλο σπουδών (Διδακτορικά) υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με τη χώρα. Οι προβλέψεις είναι ότι σε αρκετές χώρες τα επόμενα χρόνια η αναλογία των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών σε σχέση με τα Πανεπιστήμια θα αυξηθεί σε βάρος των δεύτερων λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Ο βασικός στόχος είναι τα επόμενα χρόνια οι απόφοιτοι 3βάθμιας εκπαίδευσης να μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα ΤΕΙ έχουν αξιολογηθεί πρόσφατα με θετικές (ή και άριστες) αναφορές από τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), που είναι και ο θεσμοθετημένος τρόπος αξιολόγησης των Ελληνικών ΑΕΙ. Σε καμία από αυτές τις αξιολογήσεις δεν έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν Τμήματα που το Επιστημονικό Πεδίο τους δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Στις αξιολογήσεις, των ιδρυμάτων και των τμημάτων υπάρχουν αναφορές για Τμήματα απόλυτα ικανά να οργανώσουν τρίτο κύκλο σπουδών (Διδακτορικά) τα οποία όμως δεν έχουν τη θεσμική δυνατότητα. Οι Εκθέσεις αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ και των Ιδρυμάτων. Αξιολογήσεις στις οποίες συμμετείχαν και διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Η καθυστέρηση της εφαρμογής του νόμου περί της δυνατότητας απονομής διδακτορικών σπουδών στα ΤΕΙ σύμφωνα με το πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε και η μη υλοποίηση της δέσμευσης του Υπουργού στην 3μελή γραμματεία της συνόδου των πρυτάνεων ΤΕΙ περί θεσμοθέτησης της επιτροπής εντός του πρώτου 15νθήμερου του Σεπτεμβρίου πως μπορεί να εξηγηθεί;

Στα ΤΕΙ σπουδάζει ο μισός σχεδόν φοιτητικός πληθυσμός της χώρας. Στους Πτυχιούχους απονέμεται βασικό πτυχίο ΑΕΙ (Bachelor), με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ή με εξαιρετικές προοπτικές επιστημονικής σταδιοδρομίας σε τεχνολογικά επιστημονικά πεδία που είναι όλα αναγνωρισμένα διεθνώς. Στα συμπεράσματα της επιτροπής διαλόγου καταγράφηκε ότι σε πολλά τμήματα των ΤΕΙ οι εισακτέοι εισάγονται με βάση τις πρώτες προτιμήσεις (και μάλιστα στις 2-3 πρώτες) σε αντίθεση με τα Πανεπιστήμια. Γιατί το γεγονός αυτό δεν αξιολογήθηκε θετικά από το Υπουργείο αλλά αποκρύφτηκε συστηματικά;

Όλα τα Επιστημονικά Πεδία των Τμημάτων ΤΕΙ έχουν σαφή εφαρμοσμένη/ τεχνολογική κατεύθυνση και πολλά από αυτά δεν υπάρχουν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Αυτός ακριβώς είναι ο διακριτός ρόλος του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ. Να θυμίσουμε ότι οι αναδιαρθρώσεις και οι συγχωνεύσεις του σχεδίου «Αθηνά» με τον τρόπο που τελικά εφαρμόστηκε, και τις οποίες η σημερινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση δεσμεύτηκε ότι θα ακυρώσει, αφορούσαν κατά 90% μόνο στα ΤΕΙ.

Είναι απορίας άξιο ότι στο δημόσιο διάλογο που επικαλείται ο Υπουργός Παιδείας απουσιάζει ο ορισμός της "κινητικότητας" αλλά χρησιμοποιείται ως πανάκεια για την επίλυση όλων των διαθρωτικών προβλημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πώς ερμηνεύεται η εγκατάλειψη από τις διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων ο Τεχνολογικός χαρακτήρας των ιδρυμάτων τους; Πίστεψαν ποτέ σε αυτό που έλεγαν όταν δήλωναν ότι η θέση τους θα είναι στην σύνοδο των ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα; Γιατί δεν αγωνίζονται για την δημιουργία του πρώτου Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Ελλάδα όπως διακήρυτταν τόσα χρόνια;

Πιστεύουμε ότι η μετονομασία των ΤΕΙ και η οργάνωση τρίτου κύκλου σπουδών, θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός πραγματικά Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και θα ανοίξει το δρόμο για ουσιαστικές και τολμηρές αναδιαρθρώσεις των φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, της αποτελεσματικής αξιοποίησης πόρων και της συμβολής τους στην ανάπτυξη της Χώρας, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η προωθούμενη από το υπουργείο (σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις) συνεννόηση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οδηγεί στη:

1.     απορρόφηση των ΤΕΙ από τα Πανεπιστήμια. Ήδη στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2 ΤΕΙ ενώθηκαν και δημιουργήθηκε ένα κλασσικό Πανεπιστήμιο αντί να δημιουργηθεί ένα νέο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι  συζητήσεις που έχουν προαναγγελθεί οδηγούν στη ενσωμάτωση των ΤΕΙ της ίδιας περιφέρειας στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο.

2.    μείωση του αριθμού των τμημάτων. Όπως αποδεικνύεται από την περίπτωση του  Πανεπιστημίου Αττικής τα τμήματα των δύο ιδρυμάτων σαλαμοποιούνται προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός "βιώσιμων" τμημάτων, χωρίς κατά βάση ακαδημαϊκά κριτήρια (λήφθηκαν υπ' όψη οι αξιολογήσεις των τμημάτων;), να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μείωσης των ωρών διδασκαλίας των μελών Δ.Ε.Π. του νέου Πανεπιστημίου (από 10, 12, 14 6 ανά εξάμηνο) δημιουργώντας πολύ λιγότερα τμήματα (από 21 -27 κατά πληροφορίες).  

3.    μείωση του αριθμού των εισακτέων. Η μείωση του αριθμού των εισακτέων προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα της μείωσης των τμημάτων. Οι υπόλοιποι προφανώς  στα διετή τμήματα. Μπορεί να απαντήσει το Υπουργείο πως θα επιτύχει τον στόχο της Ευρώπης για 60% των νέων το 2030 να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

4.    εξαφάνιση του τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε όλη την Ευρώπη τα στοιχεία δείχνουν ότι προωθείται από όλες τις χώρες η ενίσχυση του ρόλου του Τεχνολογικού τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ενδεικτικά στην Αυστρία προβλέπεται η αναλογία Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών να αλλάξει σημαντικά υπέρ των δεύτερων. Γιατί ο Υπουργός δεν απαντά στις αγωνιώδεις ερωτήσεις των Διοικήσεων των ΤΕΙ εάν θα υπάρχουν ΤΕΙ το 2019; ή Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μήπως το ρόλο αυτό θα κληθούν να τον υλοποιήσουν τα Παραρτήματα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα (η τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στο μέλλον).

5.    εξαφάνιση του εργαστηριακού χαρακτήρα των ΤΕΙ. Η πρακτική άσκηση των ΤΕΙ και ο εργαστηριακός χαρακτήρας θα συρρικνωθεί εξυπηρετώντας τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών των νέων τμημάτων που θα δημιουργηθούν (βλέπε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).

6.    αύξηση των δαπανών. Η μετατροπή των μελών Ε.Π. των ΤΕΙ σε Δ.Ε.Π. χωρίς καμία ακαδημαϊκή και οικονομοτεχνική μελέτη έχει σαν αποτέλεσμα να εξαφανισθούν οι μισές διδακτικές ώρες των υπαρχόντων προγραμμάτων  (για το λόγο αυτό σαλαμοποιούνται τα τμήματα, και ζητείται αύξηση των θέσεων μελών Δ.Ε.Π στο νέο ίδρυμα Δυτικής Αττικής).

Η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση δεν έχει ανάγκη από ερασιτεχνισμούς και ιδεοληψίες. Πρέπει να ακολουθηθεί το μοντέλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να αφεθούν τα ιδρύματα να αποφασίσουν το μέλλον τους στα πλαίσια ενός νέου χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων Επιστημών (ή Τεχνολογικά Πανεπιστήμια βλ. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Είναι αστείο το επιχείρημα από κύκλους του Υπουργείου και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ότι ο νέος τίτλος (Παν. Εφ. Επιστημών) θα επιφέρει σύγχυση (σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή πρακτική).

Να ακολουθήσουμε τις πρόνοιες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Ευρωπαϊκής Αγοράς εργασίας που  προβλέπουν ότι το 2025 το 50% των επαγγελμάτων θα απαιτεί πτυχίο3 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το 2030 το ποσοστό των αποφοίτων ηλικίας 30-34 που θα πρέπει να είναι απόφοιτοι 3βάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να αγγίζει το 60%. Εκτός εάν αυτή πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα δεν αξίζει να ανήκει στην Ευρώπη και στις πρόνοιες που χαράζουν οι ηγέτες για το μέλλον της.

 

 

Σχόλια (25)

 
Νικήτας Χιωτίνης
22 Οκτ 2017 09:52

Κε Πρύτανη,

ο όρος "εφαρμοσμένων επιστημών" στερείται νοήματος: οι μόνες επιστήμες ίσως μη "εφαρμοσμένες" είναι ίσως η θεωρητική Φυσική και τα "Θεωρητικά μαθηματικά", γιατί και αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Η Ιατρική δεν είναι εφαρμοσμένη επιστήμη; η αρχιτεκτονική, τα μαθηματικά, η φυστική, η χημεία, τα οικονομικά δεν είναι εφαρμοσμένες επιστήμες; ανεφάρμοστες είναι;

Ο όρος "τεχνολογικά Πανεπιστήμια" προφανώς δεν διαφοροποιεί τα ΤΕΙ από πολλά πανεπιστημιακά Τμήματα. Σήμερα μάλιστα και η Ιατρική καθίσταται ολοένα και περισσότερο "τεχνολογική". Ο όρος αυτός το μόνο που μπορεί να σημαίνει είναι τη διαφοροποίηση των αποφοίτων σε "έξυπνα κατσαβίδια", με το σκεπτικό που ιδρύθηκαν τα ΚΑΤΕΕ, σκεπτικό που πλέον δεν ισχύει. Όλα τα "έξυπνα κατσαβίδια" χρειάζονται πλέον επιστημονική παιδεία, γιατί τα παλαιά τρανζιστοράκια εξελίχθησαν, όπως και οι κατασκευές των οικοδομών, η "μαιευτική" και η "νοσηλευτική" και η "κοινωνική εργασία" (αλήθεια τι είδους "τεχνολογικά πανεπιστημια" θα είναι αυτά;).

Στην Ευρώπη Σχολές που διατηρούν τέτοιους χαρακτηρισμούς είναι για ιστορικούς λόγους, το συνηθέστερον για ποιοτική διαφοροποίησή τους από τα ιστορικά πανεπιστήμια.

Ας δούμε λίγο καθαρότερα τα πράγματα....κυρίως με ανεξαρτησία σκέψης...

 
St
22 Οκτ 2017 10:25

@Νικήτας χιωτινης

Πολύ σωστά τα λέτε. Η πολιτεία οφείλει να αλλάξει την αδικία τόσων ετών απέναντι στους αποφοίτους ΤΕΙ. Τα πτυχία ισοδυναμούν με πανεπιστημιακά απ'το 2001.

 
Περίεργα πράγματα
22 Οκτ 2017 10:44

κ. Τριανταφύλλου,
το ΤΕΙ Καλαμάτας (συγγνώμη το ΤΕΙ Πελοποννήσου, απλώς ακόμη το link είναι teikal.gr) έχει δύο μονοτμηματικές σχολές και δύο σχολές των δύο τμημάτων, δηλαδή τέσσερις σχολές με έξι τμήματα! Υπάρχει ΣΧΟΛΗ με 3 μέλη ΔΕΠ και Κοσμήτορα προερχόμενο από άλλη σχολή! Τι εκπαίδευση παρέχεται από 3 μέλη ΔΕΠ, σε πόλη που δεν υπάρχει άλλο τμήμα; Τι έρευνα διεξάγεται;
Η ΣΔΟ έχει 30 καθηγητές και 6 μεταπτυχιακά. Πώς καλύπτουν τα προγράμματα σπουδών, δεδομένου ότι αρκετοί καθηγητές εφαρμογών δεν έχουν διδακτορικό;

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση στον χώρο των ΤΕΙ και δε δικαιολογεί με τίποτε την αυτόνομη ύπαρξή του.
Επομένως ο κ. Πρύτανης καλά θα ήταν να δει την ευρωπαϊκή πρακτική από όλες τις πλευρές κι όχι μόνο από αυτές που νομίζει ότι τον συμφέρουν και να αφήσει την τοπικιστική μικροπολιτική (προσλαμβάνουμε έκτακτο προσωπικό από την περιοχή).

 
Solwn
22 Οκτ 2017 10:52

Κε Πρύτανη..

Θα έπρεπε να γνωρίζετε πως ο όρος Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών είναι στερείται νοήματος όπως γράφει και παραπάνω ο Κύριος Χιωτίνης για τους λόγους που ανέφερε. Εγω θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Οι περισσότερες σχολές των ΤΕΙ Πανευρωπαικά ανήκουν σε ''Πανεπιστήμια'' και όχι σε Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Τεχνολογικά Πανεπιστήμια. Εκτός αυτού, με την πρόσφατη δημοσιευμένη έκθεση της ΑΔΙΠ δίνεται η δυνατότητα ''με την βούλα'' σε 3 ιδρύματα στην χώρα να μπορέσουν να εκπονήσουν Διδακτορικές Διατριβές, τα 3 αυτά Ανώτατα ιδρύματα είναι..
1) Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
2) ΤΕΙ Θεσσαλίας
3) ΤΕΙ ΑΜ-Θ
(Υπάρχει δημοσιευμένη η έρευνα και η βαθμολογία). Τα συγκεκριμένα 3 Ιδρύματα είχαν τελικό βαθμό αξιολόγησης 3-4 που έχουν τα Πανεπιστήμια.
Χωρίς να θέλω να θίξω καταστάσεις ή ιδρύματα, για ποιόν λόγο το ΤΕΙ δυτικής Ελλάδας πήρε στην έκθεση της ΑΔΙΠ 2? Γιατί δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών δεν του δόθηκε?

 
Σοφια
22 Οκτ 2017 10:57

Καλημέρα,
Κύριε Πρύτανη, και εσείς και μερικοί άλλοι Πρυτάνεις ΤΕΙ, για πιο λόγο στον Αγγλικό τίτλο στις ιστοσελίδες των ΤΕΙ σας γράφετε την ονομασια ''UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES'' ? Καλύτερα να δείτε στο wikipedia και σε άλλες σελίδες του διαδικτύου οτι τα Technological Institutes χαίρουν πολύ καλύτερης εκτίμησης απο αυτά των Εφαρμοσμένων Επιστημών.Τα ΤΕΙ μας είναι Πανεπιστήμια και θεωρούνται Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Μόνο στην Ελλάδα είμαστε παιδιά ενός κατώτερου θεού.

 
Απ.
22 Οκτ 2017 13:31

Κύριε Τριανταφύλλου,
Έχετε συμβουλευτεί τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματός σας για το αν συμμερίζονται τις απόψεις σας;
Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα έπρεπε να συζητηθεί από τη βάση, δηλαδή τις συνελεύσεις των τμημάτων και με τις αποφάσεις τους να διαμορφωθεί η πρόταση του ιδρύματος.
Τώρα, ως σύγχρονος Δον Κιχώτης, ανακοινώνετε μέσω ιστολογίου, κάτι που θα επηρεάσει την πορεία ενός ολόκληρου ιδρύματος, του προσωπικού του, των φοιτητών του και των αποφοίτων του.
Τι ανακοινώνετε; (ρητορική ερώτηση....)
Ότι θα κινηθείτε μόνος σας, προς τη στρεβλή κατεύθυνση δημιουργίας ενός πανεπιστημίου υβρίδιο με έδρα στην Πάτρα (το 3ο της πόλης), με τμήματα που κάποια από αυτά διαθέτουν ελάχιστα μέλη ΔΕΠ και με διασπορά σε έξι campus.
O tempora, o mores, όπως ανέφερε ο Κικέρων!

Ας προχωρήσουμε στην ορθή κατεύθυνση που δείχνουν οι κινήσεις του υπουργείου και των άλλων ΤΕΙ και ας δούμε τα πράγματα πιο καθαρά όπως ανέφερε ο κ. Χιωτίνης.

 
Νίκος Κ
22 Οκτ 2017 14:53

Εφόσον τον κ. Τριανταφύλλου τον απασχολεί (και ορθά) το πρόβλημα της ανεργίας των αποφοίτων, μήπως μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία για τους απόφοιτους των ΤΕΙ; Και δεν μιλάμε για 2-3 τμήματα-βιτρίνα αλλά για το σύνολο των Τμημάτων.

Επίσης καλό θα ήταν να μας ενημερώσει τι ποσοστό από τους εισακτέους των ΤΕΙ παίρνει πτυχίο.

Με τις "ανωτατοποιήσεις" νομίζει πως θα επιλύσει τα προβλήματα;

 
Θεόδωρος Θεοδώρου
22 Οκτ 2017 15:17

@Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητή Βασίλη Τριανταφύλλου

Όποιος δεν γνωρίζει πρώτα το Άρθρο 16 του Συντάγματος, παραγράφοι 5 και 7, σίγουρα δεν μπορεί να εκφράσει την πραγματικότητα διότι είναι ο υπέρτατος Νόμος του Ελληνικού Κράτους. Τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια είναι Πλήρως εξομοιωμένα μεταξύ τους, ως φορείς της Ακαδημαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης(Όπως έχει κάνει την Νομική Ανάλυση ο Καθηγητής Νομικής του Α.Π.Θ. Κύριος Κώστας Χ. Χρυσόγονος). Επίσης, τα Τ.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι.) και τα Πανεπιστήμια (Α.Ε.Ι.) είναι Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού τόσο όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσο και τα Πραγράμματα Σπουδών τους όπως τα έχει δηλώσει η ίδια η Ελληνική Δημοκρατία στην έκθεση που αφορά την Διαδικασία της Μπολόνιας του 2012-2015 (σελίδα 4 σημείο 1.8.) και συμφωνεί με την ανάλυση του Κυρίου Κώστα Χ. Χρυσόγονου. Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ισοδύναμα με τα Πανεπιστήμια, δεν χρειάζεται κάτι περεταίρω στις σπουδές που προσφέρουν. Όποιος έχει κάποιες απορίες ας επικοινωνήσει μαζί μου και έχω και αρκετά άλλα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό που λέω από το 2001 τουλάχιστον και είναι του Eπιπέδου UNESCO 1997 ISCED 5A και όχι του επιπέδου UNESCO 1997 ISCED 5B. Μόνον οι Ανώτερες Σχολές της Ελλάδας μπορούν να προσφέρουν τέτοια εκπαίδευση που να είναι εφαρμοσμένη/τεχνολογική (παράγραφος 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος).

 
Σοφια
22 Οκτ 2017 16:15

Χαίρετε,

Θα πρέπει να γίνει μια μαζική συσπείρωση δυνάμεων των ΤΕΙ και να συσταθούν παντού σε κάθε Ιδρυμα στην χώρα, επιτροπές που θα απαιτήσουν την αλλαγή της ονομασίας.Νομίζω έχουν συσταθεί ήδη.To xαρτί υπάρχει για τα περισσότερα ιδρύματα και είναι η πρόσφατη αξιολόγηση.Πολλά Ιδρύματα πήρανε άριστους βαθμούς εξωτερικής αξιολόγησης καθώς και ετοιμότητας για την σύσταση διδακτορικών προγραμμάτων (Τρίτος κύκλος σπουδών).

Δυστυχώς όσα και αν γράφει η νομοθεσία η οποία χαίρει άξια σεβασμού με κλειστά μάτια, δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι ο όρος ΤΕΙ στην Ελλάδα χρησιμοποιείται με απαξιωτικό τρόπο εδώ και χρόνια. Ο κόσμος,η κοινωνία, οι εργοδότες, οι φορείς,τα επιμελητήρια, έχουν το ΤΕΙ σαν ενα Πανεπιστήμιο β' βαθμού μην λαμβάνοντας υποψιν την άριστη Ακαδημαικότητα που τα περισσότερα ΤΕΙ επιδεικνύουν εδώ και χρόνια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΔΙΠ:

4: Άξιο θετικής μνείας (Worthy of merit): Το Ίδρυμα έχει υιοθετήσει καλές πρακτικές σε αυτό
το πεδίο, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και από άλλα Ιδρύματα. Επιπρόσθετα, οι
πρακτικές αυτές είναι διεθνώς διαδεδομένες και αποτελεσματικές.
3: Θετική αξιολόγηση (Positive evaluation): Τα θετικά σημεία του Ιδρύματος, τόσο αριθμητικά
όσο και με βάση τον συντελεστή σπουδαιότητάς τους στο υπό εξέταση πεδίο, είναι πολύ
περισσότερα και πιο αξιοσημείωτα από τα αρνητικά.
2: Μερικώς θετική αξιολόγηση (Partially positive evaluation): Τα θετικά σημεία του Ιδρύματος,
τόσο αριθμητικά όσο και με βάση τον συντελεστή σπουδαιότητάς τους στο υπό εξέταση
πεδίο, είναι μόνο σε οριακό βαθμό περισσότερα και καλύτερα από τα αρνητικά.
1: Αρνητική αξιολόγηση (Negative evaluation): Τα αρνητικά σημεία του Ιδρύματος, τόσο
αριθμητικά όσο και με βάση το συντελεστή σπουδαιότητάς τους στο υπό εξέταση πεδίο, είναι
πολύ περισσότερα από τα θετικά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 2
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 2
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ: 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 2

Ο σαφής διαχωρισμός κατά πολλούς για τα ΑΕΙ ΤΤ Και ΑΕΙ ΠΤ είναι οτι τα ΑΕΙ ΤΤ (ΤΕΙ) Δεν προσφέρουν Διδακτορικές σπουδές (Απο δω και ύστερα έχουν δικαίωμα να προσφέρουν), και για αυτο το λόγο επι της ουσίας δεν είναι Πανεπιστήμια. Τα παραπάνω Πανεπιστήμια όταν αξιολογήθηκαν για τις Διδακτορικές σπουδές που προσφέρουν γιατι πήραν τόσο χαμηλές βαθμολογίες για τα δεδομένα του ονόματος και της φήμης που προσφέρουν; (Ρητορική ερώτηση).

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ : ΤΕΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΜ-Θ: 3

Τα παραπάνω ΤΕΙ έχουν άριστες υποδομές για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Επι της ουσίας είναι ήδη Πανεπιστήμια,Οταν μια αξιολόγηση φέρνει στην δημοσιότητα αποτελέσματα όπως αυτά, νομίζω οτι ένα ζήτημα αλλαγής ονομασίας των ΤΕΙ είναι απόλυτα αποδεκτό απο όλους.
Μαζί με την μετονομασία θα πρέπει να πάψει η διάκριση Τ.Ε./Π.Ε και να γίνει άμεσα η κατοχύρωση του δικαιώματος να ασκήσει ένας Μηχανικός ΑΕΙ ΤΤ το επάγγελμα του, και να μην είναι όμηρος των ΤΕΕ.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πώ οτι όλα τα ΤΕΙ της χώρας, είναι στο μάτι του κυκλώνα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι δίκαιο να ''Μετεξελιχθουν'' συγκεκριμένα ΤΕΙ και άλλα ΤΕΙ να παραμείνουν πίσω, μα είναι και άδικο ορισμένα ΤΕΙ όπως τα παραπάνω που έχουν απίστευτη δυναμική στον χώρο λόγω της εξαιρετικής Έρευνας που κάνουν να μείνουν πίσω.Το κάθε Ίδρυμα πρέπει με τις προυποθέσεις που διαθέτει να πιέσει ασφυκτικά.

 
Τήνερος
22 Οκτ 2017 17:32

Τι έχει να πει ο κ. Τριανταφύλλου για τα τμήματα που βρίσκονται εντός του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και δεν έχει παρθεί καμιά πρωτοβουλία για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων; Ποια μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση προβλέπεται για τους αποφοίτους των ανωτέρω τμημάτων; Ας κατοχυρωθούν πρώτα τα στοιχειώδη και μετά μετατρέψετε το σε όποια μορφή πανεπιστημίου επιθυμείτε!

 
AG
22 Οκτ 2017 19:07

κ. Πρύτανη,

Σταματήστε την προπαγάνδα! Μη στέκεστε εμπόδιο στη μοναδική ευκαιρία των ΤΕΙ να πετάξουν από πάνω τους την καταδικαστική ΔΙΑΚΡΙΤΌΤΗΤΑ στην οποία αναφέρεστε! Καταλαβαίνω ότι σας συμφέρει προσωπικά, αλλά κατέστρεψε και συνεχίζει να καταστρέφει τους φοιτητές/αποφοίτους!
Ήμαρτον πια με τα συμφέροντα των καθηγητών!
Να μπει ενα τέλος πια στη διάκριση ΠΕ / ΤΕ σε κοινωνία, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα!
Οι ίδιοι οι καθηγητές είστε υπεύθυνοι για την υβριδική υπόσταση των ΤΕΙ!!!

 
Απορών
22 Οκτ 2017 21:23

κ. Τριανταφύλλου,
ως Πρύτανης ΑΕΙ δεν μπορείτε να επιχειρηματολογείτε με ανακρίβειες . Συγκεκριμένα:
(α) Στο στοιχείο (6) αναφέρεστε σε εξαφάνιση των μισών διδακτικών ωρών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αγνοώντας ότι οι ώρες των μελών ΔΕΠ είναι στα Πανεπιστήμια είναι 8 ενώ στα ΤΕΙ είναι 10/12 για τον Πρωτοβάθμιο και τον Αναπληρωτή, βαθμίδες στις οποίες υπάγεται η μεγάλη πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Επίσης αγνοείτε ότι τα δύο αυτά ιδρύματα έχουν ΕΔΙΠ με διδακτορικά που συνεισφέρουν στη διδασκαλία με πολύ μεγάλη επάρκεια.

(β) Στο στοιχείο (5) αναφέρεστε στην εξαφάνιση του εργαστηριακού χαρακτήρα των ΤΕΙ στο ΠΔΑ χωρίς να έχετε δει ποτέ τα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών και την αιτιολογία για την κατάρτισή τους. Δηλαδή μιλάτε τελών εν αγνοία και θέλετε να διοικείται και τριτοβάθμιο ίδρυμα. Κρίμα …

(γ) Στο στοιχείο (4) αναφέρεστε στην εξαφάνιση του τεχνολογικού τομέα της ανώτατη εκπαίδευσης. Δηλαδή τα υφιστάμενα πανεπιστήμια δεν έχουν τεχνολογικό τομέα; Εσείς από πού αποφοιτήσατε; Δε σας προκαλεί εντύπωση ότι κανείς διαχρονικά από τον χώρο των ΤΕΙ δεν τόλμησε να ξεστομίσει τέτοιο επιχείρημα γιατί η φαιδρότητά του είναι προφανής;

(δ) Στο στοιχείο (2) αναφέρεστε στη μείωση του αριθμού των εισακτέων. Γνωρίζετε κάτι που δεν γνωρίζουν οι υπόλοιποι ή το τεκμαίρετε αυθαίρετα με το απλοϊκό επιχείρημα της μείωσης των τμημάτων; Επίσης, οι εισαγόμενοι σε προγράμματα διετών σπουδών δεν προσμετρώνται; Και – λυπάμαι που το λέω – πόσα έτη σπουδών θα έπρεπε κάποιος να δαπανήσει στο τμήμα ανθοκομίας του ΤΕΙ σας (εντάξει, μετονομάστηκε αλλά είναι σαν τον Μανωλιό με τη σκούφια) ή στο τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας για να καταστεί ικανός για τα σχετικά επαγγέλματα;

κ. Τριανταφύλλου, διάβασα σε προηγούμενο post για τα προβλήματα του ΤΕΙ σας. Δυστυχώς περίπου έτσι έχουν τα πράγματα, γι’ αυτό κι ο κ. Χιωτίνης σάς περνά ένα μήνυμα στην τελευταία φράση του. Η καλύτερη λύση είναι να συνεργαστείτε με το Παν/μιο Πελοποννήσου – που κι αυτό έχει μερικές πολύ προβληματικές παραμέτρους – και να αφήστε τα μαξιμαλιστικά σχέδια. Δίπλα σας βρίσκεται το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, θα μπορούσατε να δείτε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα δύο ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου έχουν 35+ τμήματα με απείρως καλύτερα χαρακτηριστικά από το δικό σας Ίδρυμα και παρόλα αυτά δέχθηκαν να μπουν σε μία τετράμηνη δοκιμασία ίδρυσης ενός συνεκτικού Πανεπιστημίου, παρά τις φοβερές κόντρες που είχαν μεταξύ τους το 2013 με το σχέδιο Αθηνά.

Η κατάσταση μετά την πολυετή κρίση – όταν αυτή τελειώσει – θα συνεχίσει να παραμένει δύσκολη. Η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει να δείξει τον δρόμο στην κοινωνία και να «κτίσει» γερούς επιστήμονες, με σπουδές σε ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα και με σύγχρονα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Η ισχύς εν τη ενώσει λοιπόν, και οι προσωπικές φιλοδοξίες να ενταχθούν στον κοινό στόχο. Το «κάλλιο πρώτος στο χωριό …» τελείωσε.

 
Sask
22 Οκτ 2017 21:27

Κύριε Πρύτανη, μια ερώτηση..αντί να κάνετε υποδείξεις και τα σχετικά στον Υπουργο, γιατι δεν μας λέτε γιατί το Τει Δυτικής Ελλάδας πήρε στον τελικό βαθμό εξωτερικής αξιολόγησης 2! ? Μαζί με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης και το δικό σας και της Στερεάς Ελλάδας Τει έχει '' - '' στο πεδίο για Διδακτορικές σπουδές γεγονός που με απλά λόγια σας καθιστά πρακτικά αδύνατο να εκπονήσετε Διδακτορικές σπουδές, η αξιολόγηση τα γράφει δεν τα λέω εγώ. όπως είπε ένας προηγούμενος παραπάνω οταν ένα ΤΕΙ έχει βαθμούς αξιολόγησης για εκπόνηση διδακτορικών σπουδων 3 και 4 θεωρητικά είναι Πανεπιστήμιο. Μήπως πρέπει να κοιτάξετε καλύτερα τα του οίκου σας;

Κανείς φοιτητής δεν δέχεται τον τίτλο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών. Πανεπιστήμια είναι τα ΑΕΙ ΤΤ, και εσείς φταίτε που τόσα χρόνια το είχατε στην αφάνεια το θέμα.

 
Απορών
23 Οκτ 2017 00:13

Μία διόρθωση: εννοούσα συνεργασία του ΤΕΙ με το ΤΕΙ Πελ/σου κζαι - φυσικά - με το Παν/μιο Πελοποννήσου.

 
Μηχανικος ΤΕΙ
23 Οκτ 2017 00:53

Να μπει ενα τελος στην υβριδικη κατάσταση των ΤΕΙ, μια πρωτοφανης κατάσταση ισως και σα παγκόσμια κλίμακα να εχουμε αποφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικων ιδρυματων να αντιμετώπιζονται ως αποφοιτοι ανώτερας εκπαίδευσης ( ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) λογω τις διακριτοτητας .Να σταματήσει η ερμαφρόδιτη νομικη κατάσταση των ΤΕΙ να ισχύουν αλλα για τα ιδρύματα και αλλα για τους αποφοίτους.

 
ΣΦΓ
23 Οκτ 2017 09:34

Για όσους δεν το ξέρουν ο Τριανταφύλλου είναι στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος (πρώην Πάτρα - Μεσολόγγι) και όχι στο ΤΕΙ Πελοποννήσου (πρωήν Καλαμάτας). Οπότε μην μας τη λέτε τζάμπα....

 
@ sask
23 Οκτ 2017 10:24

Μήπως γιατί είναι τα δύο Ιδρύματα που προήλθαν από τη συγχώνευση του Αθηνά 2; Γνωρίζετε ποιά θα ήταν η αξιολόγηση των επιμέρους ιδρυμάτων της συγχώνευσης; Όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει.. Επιπλέον, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι για τις διδακτορικές σπουδές το κρίσιμο στοιχείο είναι η αξιολόγηση του Τμήματος και κυρίως η επάρκεια των επιβλεπόντων καθηγητών και όχι του Ιδρύματος (που και αυτή είναι βέβαια σημαντική τουλάχιστον οργανωτικά).. Σκεφθείτε αν στα Ιδρύματα με αξιολόγηση 3 ή 4 που αναφέρετε μπορούν όλα τα τμήματα και όλοι οι καθηγητές τους να αποδώσουν διδακτορικά...

 
ΤΣτε
23 Οκτ 2017 10:30

Για την οικονομία της κουβέντας, τα σχόλια (αιτιολόγηση) της βαθμολογίας των εξωτερικών αξιολογητών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος:

The EEC recognizes that the current fiscal constraints offer significant
challenges to the survival and strategic planning of today’s academic
institutions in Greece.
These constraints when compounded with the tremendous ministerial
interventions result in the creation of adverse conditions within the TEI of
Western Greece.
As such, the institution has limited or no degrees of freedom to operate in
independent, flexible and creative ways, so as to define its destiny and ensure
quality.
The EEC suggests that the ministry should recognise the problems that Higher
Education Institutions (HEIs) face and try to eliminate most of these
constraints. This is imperative so that Greek HEIs are able to harmonise their
level of education and research activities to the European Higher Education
Arena.

 
Sask
23 Οκτ 2017 11:40

Στα ιδρύματα που πήρανε καλούς βαθμούς για εκπόνηση διδακτορικών , ανατρεξτε στην αξιολόγηση του κάθε τμήματος ξεχωριστά . και ξαναεπαναλαμβανω κάτι που έχει ειπωθεί πολλές φορές. Τα ΤΕΙ Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι δύο ταχυτήτων. Αλλά στέκονται δυναμικά και έχουν δυνατότητες μετεξελιξης σε Πανεπιστήμιο και άλλα δυσκολότερα,

 
Sask
23 Οκτ 2017 11:53

Το γεγονός ότι 3 Μόνο ΤΕΙ στην χώρα έχουν πάρει βαθμολογική τουλάχιστον έγκριση ,για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.Είπαμε και πάλι,
Αλεξανδρειο ΤΕΙ ,
ΤΕΙ ΑΜΘ,
ΤΕΙ Θεσσαλίας

 
Περίεργα πράγματα
23 Οκτ 2017 12:30

@Sask
εάν διαβάσεις καλά τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης ιδρύματος θα καταλάβεις ότι ΤΕΙ όπως της Αθήνας δεν βαθμολογήθηκαν σε αυτό το πεδίο γιατί δε δικαιούνται να δώσουν διδακτορικά. Οι αξιολογητές στα 3 ΤΕΙ που αναφέρεις εκτίμησαν τη δυνατότητα εκπόνησης, σε άλλα ΤΕΙ δεν προχώρησαν σε εκτίμηση όχι λόγω ανεπάρκειας αλλά γιατί έμειναν στην απαγόρευση επίβλεψης.
Επομένως τα περί έγκρισης σε συγκεκριμένα ιδρύματα είναι αποπροσανατολιστικά.

 
anonymos
23 Οκτ 2017 12:50

Κύριε Πρύτανη, άλλη μια ερώτηση: το ΤΕΙ ΔΕ (ή συγνώμμη το Western Greece University of Applied Sciences (TEI of Western Greece)) διαθέτει 2 τμήματα Διοίκησης επιχειρήσεων (Πάτρα - Μεσολόγγι) και ένα τρίτο στον Πύργο το οποίο αποτελεί στην ουσία κατεύθυνση των 2 παραπάνω τμημάτων
επίσης διαθέτει και 2 τμήματα Λογιστικής (Πάτρα - Μεσολόγγι)
επίσης διαθέτει τμήματα στο Αίγιο, Αντίρριο και Αμαλιάδα με φοιτητές που δυστυχώς δεν θα μάθουν ποτέ τι σημαίνει ακαδημαικότητα πανεπιστημιακού χώρου
αλήθεια γιατί δεν ξεκινάτε να συμμαζεύετε τα του οίκου σας, να κάνετε οικονομία χώρου χρόνου και εξοικονόμηση χρημάτων και μετά να μιλήσετε για το αν και πως θα γίνετε πανεπιστήμιο;

 
AG
23 Οκτ 2017 13:38

ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
Από τότε που μπήκε στο τραπέζι των συζητήσεων η "Πανεπιστημιοποίηση" των ΤΕΙ (βλέπε ΠΔΑ κοκ), παρατηρώ πως ο καθείς αρμόδιος/αναρμόδιος προσπαθεί να προβάλει την ανωτερώτητα του ΤΕΙ που εκπροσωπεί/υποστηρίζει.
Καθηγητές, φοιτητές, απόφοιτοι, θεσμικοί παράγοντες των ΤΕΙ, ο καθένας προβάλει τα δικά του επιχειρήματα για να αποδείξει ότι είναι λιγότερο κακός ή περισσότερο καλός από κάποιο άλλο ΤΕΙ της χώρας.
Πέραν από φιλοσοφική συζήτηση, η όποια διαφοροποίηση των ΤΕΙ μεταξύ τους είναι αντισυνταγματική 100%!!!!!!!!!

Κυρίες και κύριοι το πτυχίο ενός αποφοίτου ΤΕΙ π.χ. του ΤΕΙ Κρήτης (λέω τυχαία) είναι 100% ισότιμο με αυτό του ΤΕΙ Αθήνας/Πειραιά/Θεσσαλονίκης κοκ. Το αμφισβητεί κανένας αυτό;
Προσέχτε τι λέω....ΙΣΟΤΙΜΑ.
Το ίδιο ισχύει και στα Πανεπιστήμια. Το δίπλωμα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ είναι 100% ισότιμο με το αντίστοιχο δίπλωμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τώρα που τα πτυχία των 5ετών σπουδών έγιναν GrecoMASTER επιπέδου 7 παρακαλώ...ΕΓΙΝΑΝ για ΟΛΑ ΤΑ Πανεπιστημιακά/Πολυτεχνικά Ιδρύματα που παρέχουν 5ετείς σπουδές!!! Δεν εφαρμόστηκε το bonus ΜΟΝΟ στα ΕΜΠ ή π.χ. στο ΑΠΘ!!!!!
Επομένως θεωρώ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ οποιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ ιδρυμάτων ΤΕΙ. Και το γεγονός ότι γίνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πρώτο δεν σημαίνει ότι δεν αναμένεται και η Πανεπιστημιοποίηση και των άλλων ομότιμων ΑΕΙ ΤΤ.
Κυρίες και κύριοι, ΔΕΝ μπορούμε να λέμε ότι ένα ΤΕΙ πληροί τα κριτήρια και ένα άλλο ΟΧΙ!! Δεν στέκει συνταγματικά! Γιατροί βγαίνουν στην Αθήνα, βγαίνουν και στα Γιάννενα, καθόλα ισότιμοι!
Ο Υπουργός θα πρέπει να φανερώσει την Πολιτική του που δεν είναι άλλη από την μείωση των ΑΕΙ και την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση ΟΛΩΝ των ΤΕΙ. Τα ΤΕΙ πρέπει να πετάξουν τον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ μανδύα από πάνω τους! Τους αξίζει και πρέπει με μια ΑΠΟΦΑΣΗ να γίνουν ΌΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.
Οι αξιολογήσεις τους θα τα βοηθήσουν να γίνουν καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για τα Πανεπιστήμια....για ΟΛΑ δηλαδή τα ΑΕΙ!!!!!

 
Red@
25 Οκτ 2017 10:14

Μια παλιά ελληνική παροιμία λέει πως "το ράσο δεν κάνει τον παπά". Τη θυμήθηκα βλέποντας ότι στο τίτλο της LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, του ΜΙΤ, του CALTECH δεν περιλαμβάνεται η λέξη "Πανεπιστήμιο".......

 
Απλή απάντηση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στα ΑΕΙ
14 Μαρ 2019 15:11

Στην ερώτηση ποια τμήματα και ποια μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ θα έπρεπε να είχαν δικαίωμα να δίνουν διδακτορικές διατριβές η απάντηση είναι τα τμήματα που ο μέσος όρος των h-scopus index των μελών ΔΕΠ του τμήματος και τα μέλη ΔΕΠ που το h-scopus-index τους είναι μεγαλύτερα από συγκεκριμένα επίπεδα. Εξυπακούεται ότι αυτά τα επίπεδα, τουλάχιστον για τα τρία πρώτα χρόνια, θα είναι διαφορετικά για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Για παράδειγμα ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ για να έχει δικαίωμα να αναθέσει διδακτορική διατριβή, θα έπρεπε, αν είναι στο ΤΕΙ να διαθέτει h-scopus index > 15, ενώ αν είναι στο πανεπιστήμιο να διαθέτει h-scopus index > 20. Μ' αυτόν τον τρόπο αφενός μεν θα σταματήσει η ανεξέλεγκτη παραγωγή διδακτορικών χωρίς καμία ερευνητική αξία, αφετέρου δε θα παρακινήσει τα μέλη ΔΕΠ για περισσότερη και πολύ αξιολογότερη ερευνητική δουλειά για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ