Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Μόνο σε 4 μαθήματα θα εξεταστούν οι μαθητές της Γ Λυκείου για να πάρουν απολυτήριο

Μόνο στο esos ολόκληρη η πρόταση για τις Δημιουργικές Εργασίες Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και τις εξετάσεις στη Γ Λυκείου
Δημοσίευση: 02/11/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εισήγηση  για αύξηση του διδακτικού χρόνου  στο Γενικό Λύκειο  και μείωση των μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου από το τρέχον σχολικό έτος, εισηγήθηκε το ΙΕΠ στο υπουργείο Παιδείας και από ότι φαίνεται την υιοθετεί ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου, ο οποίος θα ξεκινήσει συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς (ΟΛΜΕ,ΟΙΕΛΕ, Επιστημονικές Ενώσεις κλπ).

Στις προθέσεις του υπ. παιδείας είναι να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση του Π.Δ που ισχύει σήμερα για την αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου.

Ειδικότερα η πρόταση του ΙΕΠ προς τον υπουργό Παιδείας έχει ως εξής:

Στις απολυτήριες εξετάσεις  ( Γ Λυκείου) οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση ως κλάδοι μαθήματος),

β) Μαθηματικά,

γ) Ιστορία,

δ) Βιολογία.

Στα συγκεκριμένα μαθήματα προβλέπεται υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα μόνο στο 1ο  τετράμηνο. Ο βαθμός του απολυτηρίου σε αυτά τα μαθήματα αποτελεί τον μέσο όρο τριών βαθμών, αυτών του 1ου τετραμήνου, του 2ου τετραμήνου και της απολυτήριας εξέτασης.

Στα υπόλοιπα μαθήματα της τελευταίας τάξης του ΓΕ.Λ. πλην της Φυσικής Αγωγής προβλέπεται υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα και στο 1ο  και στο 2ο τετράμηνο.  Ο βαθμός του απολυτηρίου σε αυτά τα μαθήματα αποτελεί τον μέσο όρο δύο βαθμών, αυτών του 1ου και του 2ου τετραμήνου.

Την παραπάνω πρόταση το ΙΕΠ την  αιτιολογεί ως εξής:

«Για την έγκαιρη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διδασκαλίας στις τρεις τάξεις του Λυκείου, για τη βελτίωση της ποιότητάς της, καθώς και για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ τάξης για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι αναγκαία η αύξηση του διδακτικού χρόνου και στο Γενικό Λύκειο, όπως έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο. Η αύξηση αυτή όμως προσέκρουε στο γεγονός ότι η τελευταία τάξη του λυκείου έπρεπε να ξεκινήσει τις απολυτήριες εξετάσεις πολύ νωρίς, πριν από τα μέσα Μαΐου, ώστε να είναι εφικτό να ολοκληρωθούν και οι απολυτήριες και οι Πανελλαδικές εξετάσεις εντός του Ιουνίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιορίζεται ο διδακτικός χρόνος και για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του ΓΕΛ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ESOS

Ι. Δημιουργικές Εργασίες Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου  

1. Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

Οι Δημιουργικές Εργασίες καθιερώνονται ως υποχρεωτικές στο Γενικό Λύκειο, καθώς κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργική σκέψη και δράση. Η Δημιουργική Εργασία αποτελεί διδακτική πρακτική που ενισχύει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/-τριών στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης προωθώντας την κριτική και δημιουργική σκέψη και δράση, μέσα σε ένα παιδαγωγικό κλίμα ελεύθερης και ισότιμης επικοινωνίας των μελών της σχολικής τάξης και αμοιβαίας δέσμευσής τους στην επιτέλεση ενός έργου. Δίνει επίσης έμφαση στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έτσι ώστε κάθε μαθητής/τρια να ωφελείται με συγκεκριμένο τρόπο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του/της. Ζητούμενο συνεπώς δεν είναι να αναλάβουν μια εργασία εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, συσσωρεύοντας και παραθέτοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές αλλά αυτό που επιδιώκεται είναι να εργαστούν με δημιουργικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/-τριες καλούνται  

•    είτε να επιλύσουν με τρόπο δημιουργικό ένα πρόβλημα/ερώτημα που τους κινεί το ενδιαφέρον και το οποίο σχετίζεται με κάποιο θέμα της διδασκόμενης ύλης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα ή/και αναπλαισιώνοντάς τες με τρόπο κριτικό, πρωτότυπο, ευρηματικό

•    είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι από κάποια ενότητα που έχουν μελετήσει,

•    είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια κατασκευή/ένα  τέχνημα, που  σχετίζεται με κάποια διδακτική ενότητα.

Οι Δημιουργικές Εργασίες αφορούν όλα τα μαθήματα Α΄ και Β΄ τάξης ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο μέρος Β (Οργάνωση), είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύνανται να είναι και ατομικές.

2. Μορφή

Η μορφή της εργασίας τους μπορεί να ποικίλει π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειμένου, παρουσίαση με χρήση προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και αξιοποίηση λογισμικού παρουσίασης, δημιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (λογοτεχνικό/μουσικό/εικαστικό έργο, θεατρικό δρώμενο, γελοιογραφία, κόμικ, κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση…) είτε άλλης κατασκευής (μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας…), πραγματοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής παρέμβασης.

3. Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες

Τα προτεινόμενα θέματα (βαθμός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι ανάλογα του διατιθέμενου χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να υλοποιηθούν εντός του σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των μαθητών/-τριών. Τα θέματα των Δημιουργικών Εργασιών καλό είναι να προκύπτουν ως αποτέλεσμα συζήτησης ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/-τριες του τμήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους, να τους κινούν την περιέργεια και να τους παρακινούν σε δράση.

Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ είναι δυνατόν να καλύπτει και άλλο ή άλλα, προσλαμβάνοντας έτσι διαθεματικό-διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας κατανομής των Δ.Ε. που περιγράφεται στη συνέχεια, τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο

Θεματικούς Πυλώνες:

Θεματικός Πυλώνας Ι - Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Καλλιτεχνική Παιδεία,

Θεματικός Πυλώνας ΙΙ - Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

Β. Οργάνωση

1. Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά μαθητή/-τρια και ανά εκπαιδευτικό

Οι μαθητές/-τριες της Α΄ και της Β΄ τάξης ημερήσιου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δημιουργικές Εργασίες,  και τουλάχιστον μία σε κάθε Θεματικό Πυλώνα.

Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δημιουργικές Εργασίες τουλάχιστον ενός τμήματος σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαμβάνουν τις Δ.Ε. τμήματος του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή του σχολείου που το χρειάζεται περισσότερο, μετά από συνεννόηση μεταξύ Διευθυντών/-ντριών των σχολείων.

2. Προετοιμασία υλοποίησης των Δ.Ε.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών στην αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζει έναν εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών. Στην περίπτωση σχολικών μονάδων με περισσότερα από τέσσερα εμπλεκόμενα τμήματα οι Υπεύθυνοι/ες μπορεί να είναι δύο.

Ο Υπεύθυνος/η της διαδικασίας κατανομής ενθαρρύνει και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για την κατανομή τμημάτων και μαθημάτων. Κάθε εκπαιδευτικός τελικά δηλώνει στον/στην Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας με  σειρά προτίμησης τα μαθήματα και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να αναλάβει την καθοδήγηση και υποστήριξη της εκπόνησης των Δημιουργικών Εργασιών.

Επίσης, προσδιορίζει την περίοδο υλοποίησης, που μπορεί να περιορίζεται σε ένα από τα δύο τετράμηνα ή να εκτείνεται και στα δύο.

Επισημαίνεται ότι οι Δημιουργικές Εργασίες υλοποιούνται  σε χρόνο που ορίζουν οι  εκπαιδευτικοί. Ειδικά αν πρόκειται για Δ.Ε. που έχουν στόχο τη διερεύνηση ερωτήματος (όχι την παραγωγή κάποιου καλλιτεχνικού έργου ή κάποιας κατασκευής), προτείνεται να υλοποιηθούν αφού έχουν προσεγγιστεί αρκετές διδακτικές ενότητες στο μάθημα, ώστε να είναι περισσότερα τα πιθανά ερωτήματα που θα μπορούν να επεξεργαστούν οι μαθητές/-τριες.

Οι Υπεύθυνοι/ες της διαδικασίας εκπόνησης καταθέτουν εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών όσον αφορά τον προγραμματισμό ανά τμήμα και ανά εκπαιδευτικό, σεβόμενοι τους περιορισμούς για τον αριθμό και τους θεματικούς πυλώνες των Δ.Ε. ανά τμήμα και καταβάλλοντας προσπάθεια να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών ανά τμήμα και ανά μάθημα. Η τελική διευθέτηση της κατανομής των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικούς ανά τμήμα εναπόκειται στον Σύλλογο των Διδασκόντων/-ουσών κάθε σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος μπορεί να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό, αν προκύψει κάποια αλλαγή των δεδομένων ή αν το κρίνει για κάποιο λόγο σκόπιμο.

3. Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν στο τμήμα θέματα (με βάση τις διδακτικές ενότητες που θα έχει επεξεργαστεί μέχρι την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί να εκκινήσει η εκπόνηση των Δ.Ε.) και συζητούν παραλλαγές των θεμάτων ή άλλες ιδέες που καταθέτουν οι μαθητές/-τριες. Καλό είναι κάθε ομάδα να ασχοληθεί με διαφορετικό θέμα ή διαφορετικό υποθέμα ενός κοινού θέματος, ώστε κατά την παρουσίαση των Δ.Ε. να διατηρηθεί το ενδιαφέρον της ολομέλειας του τμήματος. Είναι όμως δυνατόν και όλες οι ομάδες  να ασχοληθούν με ένα θέμα, εφόσον αυτό επιδέχεται πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις ή/και λύσεις. Στην περίπτωση περισσότερων θεμάτων ο/η εκπαιδευτικός διαμορφώνει την τελική λίστα και οι μαθητές/-τριες δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα θέματα με τα οποία  θέλουν να ασχοληθούν, ώστε ο/η εκπαιδευτικός να τους μοιράσει σε ομάδες 3-5 ατόμων.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/-τριες για τα κριτήρια αξιολόγησης της δουλειάς τους και καθοδηγούν τις ομάδες τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν.

4. Διάρκεια υλοποίησης των ΔΕ

Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. για τα μονόωρα μαθήματα ενδείκνυται να είναι από 3 έως 4 διδακτικές ώρες, ενώ για τα δίωρα, τρίωρα κτλ. από 5 έως 8. Σε περίπτωση «συνδυαστικών» Δημιουργικών Εργασιών (π.χ. Δ.Ε. που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται από τον/την ίδιο/α ή διαφορετικούς/ές εκπαιδευτικούς και ανήκουν στον ίδιο ή ακόμα καλύτερα σε διαφορετικούς Θεματικούς Πυλώνες) ο χρόνος υλοποίησής τους μπορεί να αυξηθεί αναλόγως του αριθμού των εμπλεκόμενων μαθημάτων, με προϋπόθεση να τηρείται η αναλογία ωρών που θα διατίθενται σε κάθε μάθημα.

Η διαδικασία της εκπόνησης των Δ.Ε. πραγματοποιείται εντός του ωρολογίου προγράμματος του μαθήματος σε χρονικό διάστημα τριών έως επτά εβδομάδων (π.χ. 1 ώρα κάθε εβδομάδα για έξι εβδομάδες, 3 δίωρα σε τρεις διαδοχικές εβδομάδες, 3 δίωρα σε έξι εβδομάδες). Καλό είναι η χρονική απόσταση  esos από τη μια διδακτική ώρα στην επόμενη  να είναι περιορισμένη, ώστε να μη χάνεται η επαφή των μαθητών/-τριών με την προβληματική/συλλογιστική που έχουν αναπτύξει για την επεξεργασία του θέματος. Τέλος, ενθαρρύνεται η πρόβλεψη «διώρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα, για να διευκολυνθεί τη διαδικασία εκπόνησης των Δ.Ε.

Γ. Εκπόνηση

Οι Δημιουργικές Εργασίες εκπονούνται στο πλαίσιο των διδακτικών ωρών που προβλέπονται, εκτός αν ο σχεδιασμός τους απαιτεί και χρήση εξωσχολικού χρόνου. Κάθε εκπαιδευτικός καθοδηγεί και υποστηρίζει όλες τις ομάδες εργασίας των μαθητών/-τριών του τμήματος που έχει αναλάβει.

Η υλοποίηση των Δ.Ε. γίνεται σε τρεις φάσεις:  α) σχεδιασμός, β) υλοποίηση και γ) παρουσίαση. Η διάρκεια κάθε φάσης προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.  

Σε περίπτωση που η εργασία αφορά τη δημιουργία καλλιτεχνικού έργου ή άλλης κατασκευής, ο σχεδιασμός προσαρμόζεται κατά περίπτωση. Αν πρόκειται για διερεύνηση κάποιου ερωτήματος, ο/η εκπαιδευτικός προμηθεύει την ομάδα με κάποιο αρχικό υλικό και αν είναι αναγκαίο, η ομάδα συλλέγει επιπλέον υλικό είτε εντός είτε εκτός σχολείου (με βιβλιογραφική ή διαδικτυακή έρευνα, ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις, διεξαγωγή πειράματος, μετρήσεις στον χώρο, επίσκεψη σε μουσείο, φωτογράφιση αντικειμένων κ.ά.).

Οι Δ.Ε. παρουσιάζονται εντός του τμήματος, ώστε να λάβουν οι ομάδες ανατροφοδότηση τόσο από τον/την εκπαιδευτικό, όσο και από τους/τις συμμαθητές/-τριες. Είναι δυνατόν όμως η παρουσίαση να επεκταθεί στη συνέχεια και στο σύνολο του σχολείου (με τη μορφή έκθεσης εικαστικών έργων ή κατασκευών, παράστασης θεατρικών δρώμενων, προβολής ταινιών μικρού μήκους κτλ.). Οι Δ.Ε. είναι δυνατόν επίσης να δημοσιεύονται (σε περίληψη ή σε πλήρη μορφή) είτε στο έντυπο ή ηλεκτρονικό μαθητικό περιοδικό είτε στην ιστοσελίδα του σχολείου ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών, υπό την προϋπόθεση ότι συναινούν σε αυτό όλοι οι κηδεμόνες των συντακτών/δημιουργών κάθε εργασίας.

Δ. Αξιολόγηση

Οι Δημιουργικές Εργασίες αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται. Αν μία Δημιουργική Εργασία καλύπτει και άλλο/α μάθημα/μαθήματα η εργασία λαμβάνεται  υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά. Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις  μαθητές/-τριες  που συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα.

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων, οι γενικές αρχές των οποίων καθώς και ένα δείγμα τους περιλαμβάνεται στο Συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο για τις Δημιουργικές Εργασίες.

ΙΙ. Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ και απολυτήριες εξετάσεις.

Για την έγκαιρη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διδασκαλίας στις τρεις τάξεις του Λυκείου, για τη βελτίωση της ποιότητάς της, καθώς και για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ τάξης για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι αναγκαία η αύξηση του διδακτικού χρόνου και στο Γενικό Λύκειο, όπως έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο. Η αύξηση αυτή όμως προσέκρουε στο γεγονός ότι η τελευταία τάξη του λυκείου έπρεπε να ξεκινήσει τις απολυτήριες εξετάσεις  πολύ νωρίς, πριν από τα μέσα Μαΐου, ώστε να είναι εφικτό να ολοκληρωθούν και οι απολυτήριες και οι Πανελλαδικές εξετάσεις εντός του Ιουνίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιορίζεται ο διδακτικός χρόνος και για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του ΓΕΛ. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ, επίκειται η εξής τροποποίηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ.:

Στις απολυτήριες εξετάσεις οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση ως κλάδοι μαθήματος),

β) Μαθηματικά,

γ) Ιστορία,

δ) Βιολογία.

Στα συγκεκριμένα μαθήματα προβλέπεται υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα μόνο στο 1ο  τετράμηνο. Ο βαθμός του απολυτηρίου σε αυτά τα μαθήματα αποτελεί τον μέσο όρο τριών βαθμών, αυτών του 1ου τετραμήνου, του 2ου τετραμήνου και της απολυτήριας εξέτασης.

Στα υπόλοιπα μαθήματα της τελευταίας τάξης του ΓΕ.Λ. πλην της Φυσικής Αγωγής προβλέπεται υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα και στο 1ο  και στο 2ο τετράμηνο.  Ο βαθμός του απολυτηρίου σε αυτά τα μαθήματα αποτελεί τον μέσο όρο δύο βαθμών, αυτών του 1ου και του 2ου τετραμήνου.

 

Σχόλια (12)

 
Δημόκριτος
03 Νοε 2017 08:35

Θεέ μου, σώσε μας, σώσε τα παιδάκια μας!
Στο μέσο της χρονιάς, ανακοινώσεις που άπτονται της μάθησης και της προόδου τους!
Μην πειράζετε τίποτα κύριε Υπουργέ!
Αφήστε μας στη φτώχεια μας και στα βάσανά μας να βγει η χρονιά!
Στείλτε κάνα δάσκαλο στα σχολεία μας και μέχρι εκεί!
Μην μας μεταρρυθμίζετε άλλο! Αφήστε τους καιθηγητές μας, τους βασανισμένους, τους ταλαίπωρους ήσυχους να κάνουν τη δουλειά τους!
Όχι άλλη μεταρρύθμιση στο πόδι!

 
Γιώργος
03 Νοε 2017 10:07

Αφόρητος λαϊκισμός. Άλλο ένα βήμα αποδόμησης από το υπουργείο στην κατηφόρα που έχει πάρει το Λύκειο....

 
ΕΛΕΟΣ
03 Νοε 2017 10:35

Κύριοι του ΙΕΠ εγώ προτείνω τα εξής μαθήματα:
1. Βιογλώσσα και βιολογοτεχνία (συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση ως κλάδοι μαθήματος),
2. Βιομαθηματικά,
3. Βιοϊστορία,
4. Βιολογία.

 
SL^2
03 Νοε 2017 10:48

Νομίζω ότι οι εξετάσεις πρέπει να μειωθούν, τόσο στο λύκειο όσο και στο ΕΠΑ.Λ. και να επεκταθεί το διδακτικό έτος. Έχουμε το μικρότερο διδακτικό έτος στην Ευρώπη και αυτό χρησιμοποιείται από διάφορους ως «απόδειξη» ότι οι Έλληνες εκπ/κοί εργάζονται λιγότερο χρόνο, ενώ οφείλεται στο ότι έχουμε πολύ μεγάλη εξεταστική περίοδο, που δεν υπάρχει πουθενά! Επιπλέον είναι αναγκαιότητα η αύξηση του διδακτικού έτους, αφού αυτό για πολλούς λόγους δεν μπορεί να ολοκληρώνεται τόσο νωρίς. Στη χώρα μας υπάρχει ένα εξετασιοκεντρικό σύστημα, που πρέπει σιγά – σιγά να εκλείψει. Οι εξετάσεις στο τέλος δε θα πρέπει να μειωθούν για το ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ μόνο στην τελευταία τάξη αλλά και στις άλλες. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να πάψουν να γράφουν τεστ, προόδους ή πρόχειρα διαγωνίσματα (πείτε τα όπως θέλετε) κατά τη διάρκεια των 4μήνων. Αντιθέτως πρέπει να προβλέπεται και για τα δύο 4μηνα ένας ελάχιστος αριθμός τεστ και πρόχειρων διαγωνισμάτων, που θα δίνουν τη δυνατότητα πολλών ευκαιριών εξέτασης αλλά και εξοικείωσης με το γραπτό λόγο.

 
αντιδραστικός
03 Νοε 2017 10:48

Προφανώς αποτελεί προοικονομία του νέου λυκείου με τα 4 βασικά μαθήματα Γενικής Παιδείας (σύμφωνα με το ΙΕΠ) να παραμένουν εξεταζόμενα: νέα ελληνικά (ήδη με ΦΕΚ απο 26/10 ειναι κλάδος με έκθεση και λογοτεχνία), ιστορία, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (που δήθεν υποβαθμίζονται).

Οι εκπρόσωποι αυτών των μαθημάτων σήμερα στο λύκειο εξετάζονται γραπτά μόνο, και στο νέο λύκειο θα αντικατασταθούν από τα νέα γενικότερα 4ωρα μαθήματα (στη Β και μάλλον στην Α).

Έτσι, η ραχοκοκκαλιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυτές οι 4 σφαίρες γνωστικών αντικειμένων:
- γλωσσικό μάθημα
- ιστορία με μίξη κοινωνικών επιστημων κ.α. (γεωγραφίας, οικονομίας)
- μαθηματικά γενικής παιδείας
- φυσικές επιστήμες ως γενικής παιδείας με εφαρμοσμένη διδασκαλία και όχι τυπολόγια και ασκησιολόγια.

τα υπόλοιπα μαθήματα θα βρουν νέα ισορροπία για την εξέτασή τους μέσα στο διδακτικό χρόνο.

Φαίνονται να είναι αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση, προς μια νέα εκπαίδευση που θέλουμε για τα παιδιά μας, που έχουν χαθεί πάνω απο 10 χρόνια για να γίνει.
Αν τις κατάλαβα εγώ μόνο από όσα διαβάζω, τότε μπορούν όλοι να τις κατανοήσουν, και να αντιδρούν γιατί έχασαν ...κάτι.

Όμως το κρίσιμο είναι ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί σωστά και να επιμορφωθεί το προσωπικό: αυτό θα γίνει με εβδομαδιαίες προκηρύξεις για άμισθες ομάδες που δουλεύουν εθελοντικά σε διμηνα χρονοδιαγράμματα.
Γιατί αυτές -και όλες οι άλλες- αλλαγές δε δρομολογήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι;

 
Π.Π.
03 Νοε 2017 13:46

@αντιδραστικός
"4 βασικά μαθήματα Γενικής Παιδείας (σύμφωνα με το ΙΕΠ) να παραμένουν εξεταζόμενα: νέα ελληνικά (ήδη με ΦΕΚ απο 26/10 ειναι κλάδος με έκθεση και λογοτεχνία), ιστορία, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (που δήθεν υποβαθμίζονται)."
Πως εξετάζονται οι φυσικές επιστήμες;
Οι φυσικές επιστήμες αποτελούνται από Φυσική, Χημεία, Βιολογία,...
Αν είναι έτσι να πάρουμε ένα κεφάλαιο από τα Μαθηματικά και να πούμε ότι εξετάζονται...
Αν δε βλέπεις εσύ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ υποβάθμιση των Φ.Ε. τότε καλά μας κάνουν.
Το θέμα είναι όμως να σκεφτόμαστε και λίγο τα παιδιά μας και όχι μόνο το κομματικό συμφέρον. Η αρχή της ελάχιστης προσπάθειας δεν οφέλησε μακροπρόθεσμα κανέναν. Τι μήνυμα περνάμε στα παιδιά μας;

 
εχω ματια αλλα δεν βλεπω
03 Νοε 2017 17:48

@αντιδραστικός
Μιλάει για το επόμενο έτος και συγκεκριμένα τη νέα Β Λυκείου που το μάθημα ονομάζεται "Φυσικές επιστήμες"...

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
03 Νοε 2017 22:32

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι ... (δεν θα προλάβουν κυρίες και κύριοι, δεν θα προλάβουν).

 
Αμερόληπτος
04 Νοε 2017 00:59

Είναι δυνατόν να προτείνουν αλλαγή μέσα στο σχολικό έτος; Και ο Γαβρόγλου αμέσως θετικός σε κάθε ανόητη πρόταση! Ή μήπως πάμε για εκλογές και ψάχνουν εκλογική πελατεία από τους 17άρηδες. Δεν καταλάβατε εκεί στους συριζανελ πως οι νέοι έχουν κρίση και δεν τρώνε κουτόχορτο όσο κι αν προσπαθείτε με νέα προγράμματα σπουδών να αποδομήσετε την ελληνική παιδεία;

 
Νικ Δε Γρυκ
04 Νοε 2017 10:00

Αν έχει μείνει έστω και ένας εκπαιδευτικός σ' αυτή τη χώρα που δεν έχει καταλάβει το λαϊκιστικό "πρόγραμμα" του Γαβρόγλου, αυτός πιθανώς είναι ο ίδιος ο Γαβρόγλου.
Κλείνει το μάτι και λέει '"οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί δεν θα αξιολογούνται, μόνο θα αξιολογούν", "θα κάνουμε αυτοαξιολόγηση, αλλά μη φανταστείτε τίποτε μεγάλο...", "ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για όλα" (αλλά δεν δίνει χρόνο για συνεδριάσεις) κτλ.
Και από την άλλη...ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια (εκτός Ιατρικής, Πολυτεχνείου και ίσως Νομικής)-Θεέ μου Θεέ μου!!!
Κατηγορούσαν όλοι (δικαίως) τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό, αλλά ο λαϊκισμός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σπάει κόκκαλα, σπάει την παιδεία, σπάει τα πάντα. Σχεδόν κανένα από τα μέτρα που προτείνει δεν έχουν θετική επίδραση στην παιδεία αντίθετα είναι διαλυτικά.
Όσο πιο γρήγορα φύγουν τόσο μικρότερη η ζημιά για όλους

 
Εκπαιδευτικός
04 Νοε 2017 12:37

Απολύτως θετικές οι σχετικές ρυθμίσεις που ετοιμάζει το υπουργείο για τη γ' λυκείου. Είναι προφανές ότι η παρατεταμένη εξεταστική της περσινής χρονιάς αποδείχθηκε επώδυνη και ανούσια. Περιμένω ανυπόμονα τις λεπτομέρειες!

 
Δημήτρης
04 Νοε 2017 13:12

Τι μαθαίνει το λύκειο στα παιδιά; 'Οτι για να πραγματοποιήσεις έναν στόχο δε χρειάζεται κανένας κόπος....Όλα είναι στο χαλαρό...Το απολυτήριο θα στο χαρίσουμε....

Τι θα μάθει η ζωή στα παιδιά; Ότι αν δεν ιδρώσεις , δεν κοπιάσεις δεν ξενυχτήσεις, δε "ματώσεις" κανένας στόχος δεν πραγματοποιείται γιατί ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ στη ζωή.

Τι θα πάθουν τα παιδιά μόλις βγουν στη ζωή; Όσα δε βάλουν τα κλάματα , θα σκύψουν το κεφάλι και θα υποταχθούν στις "άνωθεν" εντολές....

Ιδού ο στόχος κύριοι : οι αυριανοί εργάτες χωρίς δικαιώματα αλλά και χωρίς ικανότητα να τα διεκδικήσουν...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ