ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πολυτεχνείο Κρήτης κατά Κ. Γαβρόγλου:Επιχείρησε να δημιουργήσει πλαστές εντυπώσεις για το Ιδρυμα στη Βουλή

Εδώ και πολλούς μήνες, έχουμε πλέον συνηθίσει σε τακτική βάση να επιστρατεύεται από τους ίδιους πολιτικούς κύκλους κι ένα καινούργιο νομικό εφεύρημα κατά του δημοσίου συμφέροντος και της Συνταγματικής νομιμότητας
Δημοσίευση: 07/11/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κατά τη διάρκεια χθεσινής συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου επιχείρησε να δημιουργήσει πλαστές εντυπώσεις ότι δήθεν βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για το ζήτημα της αξιοποίησης των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην παλιά πόλη των Χανίων, ενώ μέχρι σήμερα το Ίδρυμα δεν έχει γίνει αποδέκτης καμίας απολύτως σχετικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές της Δικαιοσύνης!

Τα παραπάνω τονίζει η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, απαντώντας, στα όσα υποστήριξε χθες στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του  Βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ  Αντ. Μπαλωμενάκη, με θέμα: «Παράνομη Σύμβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης»,

«Το Πολυτεχνείο Κρήτης ολοκλήρωσε την ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία εκμίσθωσης και διάσωσης των ιστορικών κτιρίων της πρώην Μεραρχίας Κρητών, των πρώην Φυλακών και των Στρατώνων με τη μέγιστη δυνατή Διαφάνεια & Δημοσιότητα, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τους Νόμους της συντεταγμένης Πολιτείας» σημειώνει το Πολυτεχνείο Κρήτης και υπογραμμίζει τα εξής:

Α. Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από τα επίσημα πρακτικά (προφανώς βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργού Παιδείας σε περίπτωση που θα τον ενδιέφερε να τα μελετήσει, παρότι αυτά δεν μας έχουν ζητηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή), όχι απλώς καθίστατο ενήμερη σε κάθε φάση της διαδικασίας αξιοποίησης, αλλά επιπλέον – χωρίς πάντοτε να είναι νομικά απαραίτητο - τις επικύρωνε δια της ψήφου των μελών της.

Β. Ο  βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μπαλωμενάκης, στην κοινοβουλευτική του ερώτηση και στη διάρκεια της συζήτησης εσφαλμένα αναφέρει ότι υφίσταται υποχρέωση πλήρους ονομαστικοποίησης των μετοχών των εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν. 3310/2005. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί ΝΠΙΔ το οποίο λειτουργεί με τη μορφή ΑΕ , εξαιρείται δε ρητά από το δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 41 του ν. 2413/1996 και   ως εκ τούτου συνάπτει ιδιωτικές συμβάσεις και όχι δημόσιες συμβάσεις. Επιπρόσθετα, η ανάδοχος και μισθώτρια εταιρεία αποτελεί ΕΠΕ και για το λόγο αυτό σε κάθε περίπτωση δεν τυγχάνουν εφαρμογής για αυτήν οι διατάξεις του Ν. 3310/2005 περί ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μισθώτρια εταιρεία, με έδρα σε άλλη χώρα της ΕΕ, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία κατά την έννοια του Ν. 3310/2005.

Γ. Παρά το γεγονός όμως ότι η ονομαστικοποίηση των μετοχών των υποψηφίων αναδόχων δεν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, από το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ήδη δημοσίως ανακοινωθεί – με αφορμή την αρχική ερώτηση (26/09/2017) του κ. Μπαλωμενάκη – ότι ο φάκελος της προσφοράς της αναδόχου εταιρείας περιελάμβανε ονομαστικό κατάλογο των αλλοδαπών φυσικών προσώπων των μετόχων - εταίρων της, ο οποίος είχε τεθεί εξαρχής υπόψη της ανεξάρτητης επιτροπής διαγωνισμού και παραμένει στη διάθεση των αρμόδιων δημόσιων αρχών, μέσω των προβλεπομένων θεσμικών διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, οι πρόσφατοι απαράδεκτοι υπαινιγμοί περί δήθεν διαπλοκής και αφανών μετόχων έπεσαν με θόρυβο στο κενό. Μαζί τους βέβαια έμειναν στα «αζήτητα» της νέας ερώτησης (31/10/2017) του βουλευτή – μετά τις δημόσιες τεκμηριωμένες ανακοινώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης – και άλλες νομικές ανακρίβειες του αρχικού του κειμένου περί φορολογικών διατάξεων που κατά τον έγκριτο νομικό δήθεν θα καταστούσαν «την περίφημη αξιοποίηση ζημιογόνα»!

Δ. Προκαλεί πραγματικά εύλογα ερωτηματικά το γεγονός ότι, ενώ καμία από τις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το μεγάλης αξίας διαγωνισμό δεν υπέβαλε κανενός είδους ένσταση, διατυπώνονται «όψιμα» ερωτήματα από διάφορους που εμφανίζονται να κόπτονται τώρα για τη νομιμότητα, ενώ μέχρι και σήμερα σιωπούν για την απαξίωση και την καταστροφή του ιστορικού μνημείου της πρώην μεραρχίας, υπό συνθήκες μάλιστα απόλυτης παρανομίας.

Ε. Το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη κυριότητα των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών και πρώην Φυλακών – Στρατώνων, που βρίσκονται στην συνοικία Καστέλι της πόλης των Χανίων, δυνάμει του με αριθμό 47433 και με ημερομηνία 27-10-1986 πωλητηρίου του Υπουργείου Οικονομικών. Στον παραπάνω τίτλο κτήσης κυριότητας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την χρήση των εν λόγω κτιρίων. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν παραχώρησε με δωρεά τη χρήση των εν λόγω ακινήτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έτσι ώστε να δύναται να ορίζει τον σκοπό της παραχώρησης, ούτε παρακράτησε την κυριότητα αυτών των κτιρίων. Το Υπουργείο Οικονομικών πώλησε τα παραπάνω κτίρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έναντι ανταλλάγματος, το οποίο εισέπραξε, χωρίς να δεσμεύσει με κανένα τρόπο το Πολυτεχνείο ως προς τον τρόπο αξιοποίησής τους. Μετά την πλήρη μετεγκατάσταση στη σύγχρονη Πολυτεχνειούπολη του Ακρωτηρίου και από τη στιγμή που τα τρία κτίρια δεν χρησιμοποιούντο πλέον για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή διοικητικούς σκοπούς, με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, το ακίνητο στο λόφο Καστέλι με τα εντός αυτού ευρισκόμενα τρία κτίρια νομίμως περιήλθαν στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Συγκεκριμένα, στο Π.Δ. 31/1933 ορίζεται ρητώς ότι με την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιοπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του και τα κληροδοτήματά του, τα οποία έχουν περιέλθει στην διαχείριση της Εταιρίας και αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Ζ. Κατά τ΄ άλλα, εδώ και πολλούς μήνες, έχουμε πλέον συνηθίσει σε τακτική βάση να επιστρατεύεται από τους ίδιους πολιτικούς κύκλους κι ένα καινούργιο νομικό εφεύρημα κατά του δημοσίου συμφέροντος και της Συνταγματικής νομιμότητας στο ζήτημα της αξιοποίησης των κτιρίων του λόφου Καστελίου στο πλαίσιο της ιδεοληπτικής τους συγγένειας με τους παράνομους καταληψίες. Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι στην πρόσφατη εισήγησή του το Υπουργείο Πολιτισμού προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αναφέρει  προκλητικά ότι σήμερα το κτίριο της Μεραρχίας στα Χανιά αποτελεί «χώρο κοινωνικών δράσεων και αναψυχής κατοίκων και επισκεπτών», αποσιωπώντας για μια ακόμη φορά την παράνομη κατάληψή του!

Η. Η κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά και τις πρόσφατες πρυτανικές εκλογές, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητά της να υπηρετήσει και στο μέλλον τα συμφέροντα της κοινωνίας και της προόδου επιτυγχάνοντας:
➢    αναστηλωτική διάσωση (€18 εκατ.) και αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης (€8,9 εκατ.) των τριών ιστορικών και ετοιμόρροπων κτιρίων της παλιάς πόλης.
➢    επένδυση εξαιρετικά υψηλών αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών προδιαγραφών αντάξια της  ιστορίας των κτιρίων σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την αξιόπιστη εφαρμογή των αυστηρών πολεοδομικών κανόνων της ιστορικής περιοχής.  
➢    ανάπλαση της παρακείμενης πλατείας, με ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης των Χανίων.
➢    δημιουργία χώρων αναψυχής  εντός και εκτός των κτιρίων προσβάσιμων στην κοινωνία των Χανίων,  υπαίθριο αμφιθέατρο, παρατηρητήριο του Ενετικού Λιμένα, καφέ, εστιατόριο, εκθεσιακό χώρο.
➢    κατασκευή υψηλού επιπέδου συνεδριακού κέντρου, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό για την τοπική κοινωνία.
➢    δημιουργία περισσότερων από 200 ισοδυνάμων θέσεων εργασίας.
➢    διασφάλιση της επιστροφής στο Πολυτεχνείο Κρήτης των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε άριστη λειτουργική κατάσταση, μετά την λήξη της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ