ΜΑΘΗΤΕΣ

Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο και Λύκειο

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για μια εβδομάδα
Δημοσίευση: 09/11/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα το  Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που αφορά τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη φοίτηση και άλλα θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η δημόσια διαβούλευση   λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης  θα αρχίσει  από το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 εκτός των άρθρων 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

 Σχετικά με τη φοίτηση

- Καταργείται η διάκριση δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών, καθώς όλες πρέπει να είναι σε γνώση του κηδεμόνα και ορίζονται όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί ένας μαθητής να απουσιάσει χωρίς να προσμετρώνται οι απουσίες του.

- Καταργείται η συγκέντρωση δικαιολογητικών και προβλέπεται επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων για κάθε ημέρα απουσίας του μαθητή.

- Καθιερώνεται η ενημέρωση των γονιών/κηδεμόνων με ηλεκτρονικά μηνύματα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κινητό). Έτσι μια διαδικασία τυπική (αποστολή ταχυδρομικών επιστολών), που κόστιζε χρόνο και χρήμα για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο αντίστοιχα αντικαθίσταται από μια διαδικασία ουσιαστική με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών/τριών.

Σχετικά με την οργάνωση της σχολικής ζωής

- Επειδή στόχος είναι όχι απλώς να τίθενται κανόνες, αλλά να τηρούνται και αφετέρου οι μαθητές να διαπαιδαγωγούνται στην ανάγκη θέσπισης και τήρησής τους, εισάγουμε τη συνδιαμόρφωση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του «Πλαισίου οργάνωσης της σχολικής λειτουργίας», με σκοπό να εμπλακούν οι μαθητές στη διαδικασία θέσπισης κανόνων στο πνεύμα των νόμων, να κάνουν οι ίδιοι προτάσεις και να αυτοδεσμευτούν.

Παιδαγωγικές ενέργειες και μέτρα.

- Προτείνονται παιδαγωγικές ενέργειες και μέτρα για να αντιμετωπίζονται παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που σκοπό έχουν ο μαθητής να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα που δημιούργησε και να επανορθώσει ή να μην το επαναλάβει. Όταν επαναλαμβάνει τις ίδιες ή ανάλογες συμπεριφορές επιβάλλονται μέτρα που θα έχουν επιπτώσεις (αποβολή, απουσίες).

- Παράλληλα εισάγονται έπαινοι και επιβράβευση για κάθε πράξη που συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής ζωής. Εκτός από τα αριστεία και τα βραβεία για όποιον/α μαθητή/τρια αριστεύσει ή έχει την υψηλότερη επίδοση κάθε τμήματος, θεσμοθετείται βραβείο προόδου για κάθε μαθητή που βελτίωσε σημαντικά την επίδοσή του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καθώς και έπαινοι για ατομικές ή συλλογικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

- Ενισχύεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με τους γονείς και κηδεμόνες και επιδιώκεται ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους. Έτσι στην αρχή κάθε χρονιάς και πριν τη συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων, γίνεται συνάντηση με τους γονείς, στην οποία ενημερώνονται για τη λειτουργία του σχολείου.

- Καθιερώνεται η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης τύπου Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) και μαθημάτων επιλογής για την Α τάξη λυκείου, ομάδων προσανατολισμού ή τομέων για τη Β τάξη και κατευθύνσεων ή ειδικότητας για τη Γ τάξη (ανάλογα με τον τύπο Λυκείου).

- Τέλος, σειρά υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων (βιβλίο υλικού, βιβλιοθήκης, ευρετήριο, βιβλίο καταγραφής ενεργειών και υποστήριξης εύρυθμης λειτουργίας και ατομικά δελτία μαθητών, ωρολόγια προγράμματα, υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής, δελτία κίνησης προσωπικού) θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή μόλις εκδοθεί εγκύκλιος με τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης, ενώ το βιβλίο φοίτησης τηρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα myschool από το 2017-18.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σχολικό Έτος, Διδακτικό Έτος, Διακοπές και Αργίες

Άρθρο 1
Σχολικό και Διδακτικό Έτος

1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.

2. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

3. Κατά τη  διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και διενεργούνται οι κάθε είδους εξετάσεις.

4. Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου,  του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Απριλίου.

5. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20η Ιανουαρίου. Το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. Ειδικότερα για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. η έναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ορίζεται την 11η Σεπτεμβρίου και η λήξη αυτών και του Β΄ τετραμήνου ορίζεται την 15η Ιουνίου του επομένου έτους.

6. Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες, διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου, στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου – Ιουνίου, καθώς και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται.

7. Την ημέρα της λήξης των μαθημάτων δεν διεξάγεται διδασκαλία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών την ημέρα αυτή αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών και εκτελεί τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

8. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων, β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο/η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί ανά εβδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διατύπωση γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί αμέσως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης, ο οποίος και αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

9. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Διακοπές - Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

1. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:
α) Διακοπές Χριστουγέννων από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 1.

2. Κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο κάθε Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Την ημέρα αυτή ένας/μία τουλάχιστον από τους/τις  διδάσκοντες/ουσες κάθε Σχολείου, ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος/η για τη διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκώντας εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή/ντριας σχολείου, και υπογράφει αντ’ αυτού/ής κάθε έγγραφο ή τίτλο. Εάν τα καθήκοντα ασκούν περισσότεροι από ένας/μία διδάσκοντες/ουσες, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο/η ανώτερος/η κατά τον βαθμό και επί ισόβαθμων ο/η αρχαιότερος/η. Εάν η ημέρα που έχει οριστεί συμπίπτει με ημέρα αργίας, το γραφείο δέχεται το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1157/1981 (Α 126) για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Ημέρες αργίας των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ορίζονται:
α) όλες οι Κυριακές
β) οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Τριών Ιεραρχών,
γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου
δ) η Καθαρά Δευτέρα
ε) η 1η Μαΐου
στ) οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

5. Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.

6. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια, ανοιχτές στην κοινωνία, εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής. Η εορτή της σημαίας πραγματοποιείται την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Υπηρεσιακά Βιβλία - Έντυπα
Άρθρο 3
Υπηρεσιακά Βιβλία

Τα τηρούμενα από τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. επίσημα βιβλία είναι:
α) Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους τίτλοι σπουδών καθώς και τα εμπιστευτικά έγγραφα. Για τα τελευταία σημειώνεται στη στήλη «περιεχόμενο εγγράφου» η ένδειξη Ε.Ε. μόνο, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων.
β) Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ντριας
γ) Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών
δ) Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου, στο οποίο καταγράφονται καθημερινά, περιληπτικά, τα κατά την κρίση του/της Διευθυντή/ντριας σημαντικότερα γεγονότα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.
ε) Βιβλίο Ύλης κατά τάξη ή τμήματα τάξεων, στο οποίο καταχωρίζεται αυθημερόν από κάθε διδάσκοντα/ουσα ο τίτλος της ενότητας που δίδαξε.
στ) Βιβλίο Βιβλιοθήκης, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά ενότητες, τα βιβλία.
ζ) Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα μη αναλώσιμα είδη του σχολείου, εκτός από αυτά που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Βιβλιοθήκης.
η) Μητρώο Μαθητών/τριών στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, στοιχεία των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο σχολείο.
θ) Ευρετήριο στο οποίο καταχωρίζονται το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατρός, το όνομα μητρός και ο Αριθμός Μητρώου των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών.
ι) Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο)
ια) Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. Στο Βιβλίο αυτό εκτός από τα Παιδαγωγικά Μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 30 της παρούσας Υ.Α. καταγράφονται και οι παιδαγωγικές ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. προσφυγή σε συμβουλευτικό κέντρο) εφόσον (1) αφορούν συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες και (2) κρίνεται απαραίτητο από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή το Συμβούλιο Τμήματος.
ιβ) Ατομικοί φάκελοι των μαθητών/τριών οι οποίοι φοιτούν στις ΣΜΕΑΕ, σε Τ.Ε. και Παράλληλη Στήριξη (όπως ορίζεται στον Ν.3699/2008).

Άρθρο 4
Υπηρεσιακά Έντυπα

1) Τα τηρούμενα από τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. επίσημα έντυπα είναι:
α) Ατομικά Δελτία μαθητών/τριών. Για κάθε μαθητή/τρια τηρείται Ατομικό Δελτίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 στοιχεία.
β) Έντυπα Ημερήσιων Δελτίων Φοίτησης των μαθητών/τριών κατά τάξη ή τμήματα τάξης, στα οποία καταχωρίζονται κάθε διδακτική ώρα οι απουσίες τους.
γ) Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων
δ) Τίτλοι Σπουδών
ε) Έντυπα Επαλήθευσης Τίτλων
στ) Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών
ζ) Έντυπα Εισήγησης ή Επιβολής Παιδαγωγικών Μέτρων
η) Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας Μαθητών/τριών
θ) Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση
ι) Δελτία Κίνησης Προσωπικού
2) Οι Καταστάσεις Μισθοδοσίας Προσωπικού που προβλέπονται από τα Π.Δ. 104/1979, άρθρο 4 (ΦΕΚ 23 Α΄/1979) καταργούνται.

Άρθρο 5
Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των Βιβλίων και Εντύπων που προβλέπονται από την παρούσα καθορίζονται με υπόδειγμα το οποίο καταρτίζεται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση υποδειγμάτων εφαρμόζονται τα υποδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί το σχολικό έτος 2016-2017.
2. Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία: το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) και το Ευρετήριο τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.
3. Από τα Υπηρεσιακά Έντυπα τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Ωρολόγια Προγράμματα, και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Τα Υπηρεσιακά Βιβλία που τηρούνται εγγράφως, καθώς και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, μέχρι την έναρξη τήρησής τους σε ηλεκτρονική μορφή, πριν τη χρήση τους αριθμούνται κατά σελίδα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου για τα δημόσια σχολεία, και από τον/τη  Διευθυντή/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου για τα ιδιωτικά σχολεία. Και στις δύο περιπτώσεις συντάσσεται στην τελευταία σελίδα του Βιβλίου σχετική πράξη.
5. Τα Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων, μέχρι την έναρξη τήρησής τους σε ηλεκτρονική μορφή, επισημοποιούνται με σφράγιση και υπογραφή από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
6. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου οφείλει να φροντίζει για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος MySchool για κάθε μεταβολή εντός πέντε (5) ημερών από την πραγματοποίησή της, λαμβανομένης υπόψη των προθεσμιών οι οποίες προβλέπονται από την παρ. ΙΑ του άρθρου 9 και της παρ. 6 του άρθρου 21. Ειδικότερα το Βιβλίο Φοίτησης ενημερώνεται, το αργότερο, ανά πενθήμερο.

Άρθρο 6
Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

1. Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία και Έντυπα φυλάσσονται υποχρεωτικά:
α) το Πρωτόκολλο, το Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ντριας, το Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, το Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, το Βιβλίο Υλικού και  το Μητρώο Μαθητών/τριών,  στο διηνεκές.
β) Τα υπάρχοντα αντίτυπα του Βιβλίου Μισθοδοσίας προσωπικού στο διηνεκές.
γ) Το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας για μια διετία από τη λήξη του σχολικού έτους.
δ) Τα Ατομικά Δελτία για δύο έτη από την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο μαθητών/τριών του οριστικού αποτελέσματος της τελευταίας φοίτησης κάθε μαθητή/τριας.
ε) Τα αντίγραφα των Δελτίων Κίνησης Προσωπικού για δύο έτη από τη σύνταξή τους.
στ) Τα Βιβλία Ύλης για δύο έτη από τη λήξη του σχολικού έτους το οποίο αφορούν.
ζ) Τα Βιβλία Φοίτησης (απουσιολόγια), τα Έντυπα Ημερήσιων Δελτίων Φοίτησης, τα Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων, τα Έντυπα Εισήγησης ή Επιβολής Παιδαγωγικών Μέτρων και οι Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας για ένα έτος από τη λήξη του σχολικού έτους το οποίο αφορούν.
η)  Οι Ατομικοί φάκελοι των μαθητών/τριών οι οποίοι  φοιτούν στα Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ή υποστηρίζονται στα Τμήματα Ένταξης ή με το πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια, στο διηνεκές.
2. Τα Βιβλία και Έντυπα, εφόσον τηρούνται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται τουλάχιστον για το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα. Η εγκύκλιος η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης των Βιβλίων και Εντύπων προβλέπει και το μέσον στο οποίο αυτά θα αποθηκεύονται με ασφάλεια.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Τα υφιστάμενα Υπηρεσιακά Βιβλία και Έντυπα που χρησιμοποιούνται πριν από τη δημοσίευση της παρούσας διατηρούνται σε χρήση, αντικαθίστανται δε από την ηλεκτρονική τους έκδοση από την ημερομηνία που προβλέπει η παρούσα ή σχετική εγκύκλιος. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), το Ευρετήριο καθώς και το Ατομικό Δελτίο Μαθητή/τριας, και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Εγγραφή μαθητών/τριών
Άρθρο 8
Έννοια της εγγραφής

1) Η εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο, στο Επαγγελματικό Λύκειο, Γυμνάσιο ΕΑΕ, Λύκειο ΕΑΕ, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιείται από τη στιγμή που αυτός/ή αποκτά δικαίωμα φοίτησης σ’ αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2) Ως εγγραφή νοείται η εφ’ άπαξ καταχώριση για πρώτη φορά των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 στοιχείων του/της μαθητή/τριας στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθητών/τριών του σχολείου.

Άρθρο 9
Τρόπος και χρόνος εγγραφής
Α. Εγγραφή

1. Οι εγγραφές στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά. Κατ’ εξαίρεση α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14, β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΔ και στο άρθρο 15 και γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22.
2. Οι εγγραφές στα Επαγγελματικά Λύκεια πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παράγρ. 9 και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22. Κατ’ εξαίρεση α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΔ και στο άρθρο 15.
3. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων, κάθε μαθητής/τρια καταθέτει, μέσω του κηδεμόνα του/της, μέχρι τις 5 Ιουνίου, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια σύμφωνα με το άρθρο 12. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά και έχει την ευθύνη οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, τα δε απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών του σχολείου του/της να διαβιβαστούν στο Γυμνάσιο του προορισμού τους υπηρεσιακώς, με βάση την ονομαστική κατάσταση και επί αποδείξει. Οι μαθητές/τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από την έκδοση του ΠΔ 739/1980 καταθέτουν τον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.
4. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εντός των αστικών κέντρων εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. 3, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τα απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών. Αυτά διαβιβάζονται στα Γυμνάσια σύμφωνα με κοινή απόφαση των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ορίζει τα Γυμνάσια στα οποία εγγράφονται οι απόφοιτοι/ες κάθε Δημοτικού. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια.
5. Για την εγγραφή στην Α΄ Γενικού Λυκείου, οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης της παρ. Δ, στο αντίστοιχο Γενικό Λύκειο. Αν δεν υφίσταται αντίστοιχο Γενικό Λύκειο, τότε η διαβίβαση γίνεται στο Γενικό Λύκειο που δηλώνεται στη σχετική αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η, αν αυτό εδρεύει εκτός αστικών κέντρων, σε διαφορετική περίπτωση σ’ αυτό που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12. Η διαβίβαση των τίτλων πραγματοποιείται αμέσως μετά την έκδοσή τους από το Γυμνάσιο. Η εγγραφή στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου με τίτλο που εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο.
6. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης της παρ. Δ, στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου Δ.
7. Για την πραγματοποίηση εγγραφής μαθητή/τριας που έχει παραλάβει τον τίτλο του Γυμνασίου στην Α΄ τάξη δημοσίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου, α) εάν η εγγραφή πραγματοποιείται το ημερολογιακό έτος έκδοσης του τίτλου, τότε ο τίτλος κατατίθεται στο Γυμνάσιο έκδοσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρ. Β προκειμένου να διαβιβαστεί σε Γενικό Λύκειο ή σε Επαγγελματικό Λύκειο για εγγραφή του σε αυτό, β) εάν η εγγραφή πραγματοποιείται σε μεταγενέστερα έτη από το έτος έκδοσής του και δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή ιδιωτικό σχολείο, τότε η εγγραφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του τίτλου στο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εγγραφής, δημόσιο ή ιδιωτικό, από τον/την μαθητή/τρια ή τον κηδεμόνα του/της εάν αυτός/ή είναι ανήλικος/η.
8. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι/ες Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΓΕ.Λ. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΓΕ.Λ. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από τη Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Γ΄ ΓΕ.Λ.
9. Δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο (Ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α΄ 83) έχουν ανά τάξη:

α. στην Α΄ τάξη:

1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
4) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
5) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
6) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ.
7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
8) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

β. στην Β΄ τάξη:

1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα.
4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
5) Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας Υ.Α..
10) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
11) Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β΄ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας Υ.Α..  
12) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
13) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
14) Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
15) Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
16) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε.
17) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
18) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
20) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ.
21) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

γ. στην Γ΄ τάξη:

1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
4α) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
4β) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006(Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας υπουργικής απόφασης.
5) Μαθητές/τριες της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας Υ.Α..
δ. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄78) εγγράφονται στη  Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Β. Προθεσμίες Εγγραφής

1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια μέχρι την 30η Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Με εγκύκλιο καθορίζονται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ημερομηνίες για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης της παραγράφου Δ του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).
2. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.
3. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθήτριες/τές εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν.
4. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Γ. Τρόπος εγγραφής

1. Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο ή στο Επαγγελματικό Λύκειο  πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.
2. Ο κηδεμόνας της/του μαθήτριας/τή, ή η/ο ίδια/ος η/ο/μαθήτρια/της, αν είναι ενήλικη/ος, για την εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο:
α. υποβάλλει Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης όπως ορίζεται στην παρ. Δ.,
β. προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, για να καταθέσει τα οριζόμενα  στην παρ. Ε.
3. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.
4. Για την εγγραφή ανήλικου/ης μαθητή/τριας σε Εσπερινά Γυμνάσια ή Εσπερινά Γενικά Λύκεια ή Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια απαιτείται βεβαίωση εργασίας με σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα Μητρώα ανέργων.
 Εάν ο/η ανήλικος/η μαθητής/τρια εργάζεται σε οικογενειακή επιχείρηση, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων του, που να βεβαιώνει τα ανωτέρω.
Εάν ο/η ανήλικος/η μαθητής/τρια ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται.
Σε Εσπερινά Γυμνάσια, Εσπερινά Γενικά Λύκεια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια έχει δικαίωμα εγγραφής κάθε μαθητής/τρια ο/η οποίος/α αδυνατεί να φοιτήσει στα αντίστοιχα ημερήσια σχολεία.
Για την εγγραφή ενηλίκων μαθητών/τριών δεν απαιτείται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.

 

Δ. Διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης

1. Σε προθεσμία που ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τον τύπο Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν. Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο θα διαβιβαστεί το Απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις περιπτ. 3, 4 και 5 της παρ. Α, με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης: α) για την εγγραφή στην Α΄ τάξη μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, καθώς και τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν, β) για την εγγραφή στην Β΄ τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, γ) για την εγγραφή στην Γ΄ τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.
Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων οφείλουν να διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης.
Στην ανωτέρω Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι/ες δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Προτίμησης και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχει διαβιβαστεί το Απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου αντίστοιχα ή στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί ή στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Ε του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα σχολεία προτίμησής τους, απευθύνονται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το/τα σχολείο/α προτίμησης. Ο Διευθυντής/τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή τους σε υπάρχοντα τμήματα.

Ε. Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απολυτήριο Δημοτικού, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
γ. Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κηδεμόνα περί άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.
2. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά ή άλλος ισότιμος τίτλος.
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η περί άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13, σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/κη, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο, και ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.
3. Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
γ. Τίτλο Σπουδών:
αα) Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο.
ή
ββ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν σύμφωνα με την παράγραφο Α. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, να ζητήσει με έγγραφό του επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της μαθητή/τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή του απολυτηρίου.
ή
γγ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.
Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία να δηλώνεται:
αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 12 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τριας είναι ανήλικος/κη, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.
ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με την παράγραφο ΙΔ περί Διπλής Φοίτησης.
δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου, ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.
εε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
ή
Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τριας να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 42/2017 (Α΄ 68).
στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.
4. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β΄ 1296).

ΣΤ. Εγγραφή αποφοίτων ιδιωτικών Δημοτικών ή Γυμνασίων

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των αποφοίτων των ιδιωτικών Δημοτικών, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Γυμνάσιο της προτίμησης των ενδιαφερομένων είτε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης, σε δημόσιο Γυμνάσιο της προτίμησής τους εκτός των αστικών κέντρων είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γυμνάσιο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων.
Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων των αποφοίτων των ιδιωτικών Γυμνασίων, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Λύκειο της προτίμησης των ενδιαφερομένων, είτε σε δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη δημοσίου Γενικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται είτε στο Γενικό Λύκειο της προτίμησής τους εκτός των αστικών κέντρων, είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γενικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργεί τμήμα της προτίμησής τους, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου μετά την  ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται στο Επαγγελματικό Λύκειο της επιλογής τους.

Ζ. Εγγραφή στα Ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια

1. Ο αριθμός των μαθητών που εγγράφονται και φοιτούν στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας πρέπει να συμφωνεί με τη δυναμικότητα των μαθητών της κάθε αίθουσας των σχολείων, η οποία ορίζεται στη χορηγηθείσα από το ΥΠΠΕΘ άδεια του κάθε σχολείου.
2. Οι εγγραφές μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία πραγματοποιούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 579/1982 (105 Α΄).
3. Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί οι μαθητές στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου, ο οποίος πρέπει να είναι θεωρημένος από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να παραδίδεται στους γονείς των μαθητών ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.682 /1977 (244 Α΄).
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας απόφασης των οποίων οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα.
Η. Οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών
Στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι μαθητές της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοικία, οι εγγραφές τους δεν παρακωλύονται, και η Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιατροκοινωνικά κέντρα, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα καθώς και τους φορείς κοινωνικής στήριξης για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του μαθητή. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή εντός τριμήνου.

Θ. Αστικά Κέντρα

Με τον όρο «αστικά κέντρα» νοούνται οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα ιδίου τύπου σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ι. Εγγραφή κατόχων τίτλων σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή

Μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται στα Γυμνάσια ή Λύκεια σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14.

ΙΑ. Καταχώριση στοιχείων των εγγραφομένων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

Η καταχώριση των εγγραφών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Myschool» οφείλει να πραγματοποιηθεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμων εγγραφών και άμεσα των εκπρόθεσμων.

ΙΒ. Επαλήθευση τίτλων

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.

ΙΓ. Εγγραφή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία

Η πλήρωση των θέσεων των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων καθώς και των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις.

ΙΔ. Εγγραφή μετά την διακοπή φοίτησης

Ενήλικοι/ες που έχουν διακόψει την φοίτησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15, σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης για συνέχιση της φοίτησής τους παραπέμπονται κατά προτεραιότητα σε αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, εφόσον αυτές υπάρχουν (ενδεικτικά, οι προσερχόμενοι για φοίτηση σε Γυμνάσιο παραπέμπονται στο πλησιέστερο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον η απόσταση από τον τόπο κατοικίας δεν είναι απαγορευτική) ή σε Εσπερινά Γυμνάσια ή Λύκεια (εφόσον οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις το επιτρέπουν) σε τάξη αντίστοιχη με την τάξη της οποίας έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22. Οι εγγραφές αυτές πραγματοποιούνται στις προβλεπόμενες στην παρ. Β προθεσμίες.

ΙΕ. Νομιμότητα φοίτησης

1. Η φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών/τριών που δεν έχουν εγγραφεί νόμιμα απαγορεύεται. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο για μαθητές/τριες που βρίσκονται στη διαδικασία της μετεγγραφής.
2.Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο η φοίτηση αυτού/ής σε άλλο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ.

ΙΣΤ. Διπλή φοίτηση

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρ. 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199), στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Β. Λύκεια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 56 του Ν.3966/11 (Α΄ 118), που αντικατέστησε την υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199), τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην A΄ τάξη του λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Γ. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)

Σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415 (Α΄ 159), «τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Δ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 8 του  Ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415 (Α΄ 159):
«Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
«Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα».

Άρθρο 11
Στοιχεία που καταχωρίζονται

1.Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/ριας στο Ατομικό Δελτίο του είναι:
α. στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή:
αα) επώνυμο
ββ) όνομα
γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα
δδ) επάγγελμα πατέρα
εε) επώνυμο και όνομα μητέρας
στστ) επάγγελμα μητέρας
ζζ) έτος γέννησης
ηη) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου
θθ) ιθαγένεια
β. ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή
γ. στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια  και ο εκδότης του τίτλου
δ. στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: αναλυτική και γενική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία
ε) στοιχεία φοίτησης, δηλαδή: σύνολο απουσιών κατά τετράμηνα
στ) στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν επιβληθεί ή οι τιμητικές διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί
ζ) επώνυμο, όνομα, διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, Ταχ. Κώδικας), αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του κηδεμόνα.
2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Μητρώο Μαθητών/τριών είναι:
α. Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή:
αα) επώνυμο
ββ) όνομα
γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα
δδ) επώνυμο και όνομα μητέρας
εε) έτος γέννησης
στστ) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου
ζζ) ιθαγένεια.
β. ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή
γ. στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
δ. στοιχεία εξόδου, δηλαδή: το είδος τίτλου με τον οποίο απολύεται ή μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
ε. στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: ετήσια βαθμολογία κατά μάθημα και ο γενικός ετήσιος βαθμός
στ. στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε μαθητή/τριας.
3. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) των γονέων ή του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.
α. Μέχρι την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο είναι δυνατή η αποκατάσταση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητάς του/της, μετά από αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας εφόσον είναι ενήλικος/η. Η αποκατάσταση πραγματοποιείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου με ερυθρά γραφή, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του/της μαθητή/τριας ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σύμφωνα με πιστοποιητικό του οικείου Δήμου/Δημοτικής Ενότητας. Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι υπήκοοι ξένων κρατών η αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους μεταφρασμένου επίσημα. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
β.
αα) Διόρθωση στο Μητρώο με επισημειωματική πράξη και σύνταξη σχετικού πρακτικού μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο κατόπιν προσκόμισης των αναγκαίων για την απόδειξη εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με αναγραφή της διόρθωσης με επισημειωματική πράξη, όχι όμως και νέος απολυτήριος τίτλος.
ββ) Σε περίπτωση α) υιοθεσίας, στο αποδεικτικό απόλυσης που εκδίδεται πρέπει να αναγράφονται μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο/η υιοθετούμενος/η δια της νομίμου διαδικασίας χωρίς καμία αναφορά των παλαιών και χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής, εφόσον ο ίδιος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί β) αλλαγής των στοιχείων ταυτότητας, είναι δυνατό να χορηγηθεί αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) υπό τα νέα στοιχεία, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ταυτοπροσωπία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί ο τίτλος. Προς διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, στο αποδεικτικό απόλυσης δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία της ταυτότητας ούτε και ο λόγος μεταβολής τους. Στις περιπτώσεις α) και β), καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης αποδεικτικού απόλυσης με αναγραφή της διόρθωσης, χωρίς αναγραφή των στοιχείων τα οποία διορθώθηκαν, η σύνδεση του αποδεικτικού με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά ότι «στο όνομα του/της ίδιου/ίδιας έχει εκδοθεί το με αρ. πρωτ…. απολυτήριο/πτυχίο» Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με τα νέα στοιχεία (δηλαδή, χωρίς επισημειωματική πράξη) όχι όμως και νέος απολυτήριος τίτλος.

Άρθρο 12
Περιοχή σχολείων και αριθμός φοιτώντων μαθητών/τριών

1. Οι μαθητές/τριες φοιτούν στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο στην περιοχή του οποίου ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους.
2. Στις πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια, τα όρια της περιοχής τους και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά καθορίζεται με απόφαση του/της αρμοδίου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι περιοχές των σχολείων εφόσον δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μιάς μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση του/της αρμοδίου/ας  Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
3. Εάν ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν υπερβεί, για οποιονδήποτε λόγο, τις δυνατότητες στέγασης του διαθέσιμου διδακτηρίου ενός σχολείου, ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίρει την υπεραριθμία  με αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών/τριών. Εάν η άρση της υπεραριθμίας που προβλέπεται από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στα όρια αρμοδιότητας ενός/μιας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνεται απόφαση του/της αρμοδίου Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθυντών/ντριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά την αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

Άρθρο 13
Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου.
3) Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπός του.
4) Ο κηδεμόνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα και ιδίως από τα άρθρα 9, 21 και 29.
5) Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του/της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον κηδεμόνα.

Άρθρο 14
Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

1. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων. Η αντίστοιχη τάξη καθορίζεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
2. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους ξένου σχολείου γενικής εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου με τη λήψη της βεβαίωσης αντιστοιχίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 22. Η βεβαίωση αντιστοιχίας για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους κατατίθεται έως τις 15 Οκτωβρίου.
3. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους ξένου τεχνικού ή επαγγελματικού σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, μπορούν να εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, σε αντίστοιχη τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Οι ανήλικοι/ες πολίτες άλλων χωρών ή ανιθαγενείς, κατά την παραμονή τους στη χώρα, έχουν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους/τις Έλληνες/ίδες πολίτες και με διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εγγράφονται κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). Σχετική δημόσια εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και εντός των κέντρων φιλοξενίας. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα παρέχεται εφόσον τυχόν μέτρο απομάκρυνσης που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους δεν εκτελείται. Το δικαίωμα παρακολούθησης δευτεροβάθμιων σπουδών δεν ανακαλείται λόγω ενηλικιώσεως.
5. Η Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην παράγραφο 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, υποβάλλεται εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας  ή τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι πολίτες άλλων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν.
6. Αναφορικά με τις περιπτώσεις α, β, γ, προκειμένου για μαθητές/τριες πρόσφυγες οι οποίοι διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή σε άλλες δομές, την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης μπορεί να υποβάλει ο διευθυντής του σχολείου, για όλες τις τάξεις, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, αφού oι ενήλικοι/κες μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι/κες υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
αα. εξουσιοδοτούν τον Διευθυντή του σχολείου να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης,
ββ. δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου ή τμήματος ή ειδικότητας που  επιθυμούν να εγγραφούν,
γγ. δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης,
δδ. δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν:
1) το τρίπτυχο αίτησης ασύλου και
2) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον διοικητή του κέντρου φιλοξενίας όπου δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση κωδικών taxis
ή
βεβαίωση διαμονής από άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση κωδικών taxis.
7. Αναφορικά με την περίπτωση δ, όπου πρόκειται για πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης μπορεί να υποβάλει ο Διευθυντής του σχολείου, για όλες τις τάξεις, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, αφού οι ενήλικοι/κες μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι/κες υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
αα. εξουσιοδοτούν τον Διευθυντή του σχολείου να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης,
ββ. δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου ή τμήματος ή ειδικότητας που  επιθυμούν να εγγραφούν,
γγ. δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλλουν οι ίδιοι την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης  
δδ. δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
8. Οι βεβαιώσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις όλων των παραπάνω περιπτώσεων, πρωτοκολλούνται και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.
9. Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του/της ανήλικου.
10. Με την εγγραφή σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 6 αποδίδεται ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή.
11. Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρέχονται διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή, κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στις παρ. 15 και 16.
12. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο παρέχονται στους/στις ανήλικους/ες προπαρασκευαστικά μαθήματα στις τάξεις υποδοχής των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων γλώσσας, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
13. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον/την ανήλικο/η, είναι αδύνατη η πρόσβασή του/της στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
14.Οι ενήλικες υπήκοοι άλλων χωρών εγγράφονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί/ές διαμένουν νομίμως στη χώρα.
15. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4, εγγράφονται με τα στοιχεία με τα οποία έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ν. 4251/2014 (Α 80) ή τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των στοιχείων ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται με τα στοιχεία που δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ο κηδεμόνας του/της.
16.
α) Μετά την εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4,  ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να φροντίσει σε συνεργασία με τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
β) Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, (λ.χ. φόβος δίωξης στη χώρα προέλευσης) το σχολείο τους ενημερώνει εγγράφως στη διάρκεια του έτους, ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλειας. Ακολούθως ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αποστέλλει το σχετικό θέμα στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία, με τη σειρά της, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον του/της μαθητή/τριας. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων, προαγωγικών ή απολυτήριων, για την ένταξη του/της μαθητή/τριας σε τάξη.
γ) Στις περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών/τριών, των οποίων οι κηδεμόνες δεν προβαίνουν αποδεδειγμένα σε ενέργειες συμπλήρωσης των δικαιολογητικών τους, χωρίς να τεκμηριώνουν και την αδυναμία προσκόμισης αυτών, δεν επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ή υποκρύπτονται άλλοι λόγοι (λ.χ. ψευδής δήλωση στοιχείων μαθητή), το σχολείο ενημερώνει εγγράφως στη διάρκεια του έτους τους κηδεμόνες, ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλειας. Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει ρητή ή σιωπηρή άρνηση συνεργασίας του κηδεμόνα με το σχολείο για την τακτοποίηση των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας, το σχολείο ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία συντάσσει σχετικό κατάλογο μαθητών/τριών, τον οποίο αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εκείνη με τη σειρά της, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, μεριμνά για την διευθέτηση του ζητήματος.
δ) Εάν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται για εγγραφή χωρίς επίβλεψη ενηλίκου, η έλλειψη του κηδεμόνα αντιμετωπίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύουν οι κείμενες διατάξεις κατά τον εντοπισμό ασυνόδευτου ανηλίκου.
ε) Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών των ανήλικων συμπληρώνονται ή διορθώνονται τα στοιχεία στο Βιβλίο Μητρώου και στο Ατομικό Δελτίο με την προβλεπόμενη διαδικασία για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα MySchool.

Άρθρο 15
Έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγραφή μαθητή/τριας στο σχολείο, νοούμενη ως εφ’ άπαξ καταχώριση για πρώτη φορά των προβλεπόμενων στοιχείων των μαθητών/τριών στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθητών/τριών, η έξοδος επιτρέπεται μόνο με την απόλυση, τη μετεγγραφή ή την αίτηση διακοπής φοίτησης που υποβάλει ο/η μαθητής/τρια ή κηδεμόνας του/της αν είναι ανήλικος/η και έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε περίπτωση αίτησης διακοπής φοίτησης, ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα εκ νέου εγγραφής, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων της περίπτ. 4 της παρ. Γ και της παρ. ΙΔ του άρθρου 9, μετά από αίτηση και κατατάσσεται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 22 τάξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Μετεγγραφή
Άρθρο 16
Γενική Διάταξη

Μετεγγραφή μαθητή/τριας από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο ή από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει αποχρών λόγος, όπως αυτός περιγράφεται στα άρθρα 17 και 18, είτε με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20.

Άρθρο 17
Μετεγγραφές με αίτηση

1. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:
α) ο/η μαθητής/τρια μετακόμισε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή ή την επιμέλειά του ανέλαβε πρόσωπο που διαμένει σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα στο οποίο λειτουργούν τα μαθήματα επιλογής, η ομάδα προσανατολισμού του ΓΕ.Λ. ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για ΕΠΑ.Λ., που παρακολουθούσε στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, εφόσον αυτό λειτουργεί.
β) η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε ιδίου τύπου σχολείο στο οποίο λειτουργεί τμήμα ομάδας προσανατολισμού, τμήμα μαθημάτων επιλογής ή τομέας ή ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται υποχρεωτικά σε τμήμα στο οποίο λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού, τα μαθήματα επιλογής ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο, που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.
γ) η μετεγγραφή μαθητή/τριας επιδιώκεται για φοίτηση σε διαφορετικού τύπου Λύκειο (από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο αντίστοιχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.
δ) ο/η μαθητής/τρια ημερησίου Γυμνασίου ή Γενικού Λύκειο ή Επαγγελματικού Λυκείου άρχισε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο.
ε) ο/η μαθητής/τρια εσπερινού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου έπαυσε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε ημερήσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο.
στ) ο/η μαθητής/τρια απέκτησε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής που ανήκουν στις περιπτώσεις γ, δ, ε και στ, καθώς και στις περιπτώσεις α και β εφόσον τα σχολεία από και προς το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22, μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής.
Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής που ανήκουν στις περιπτώσεις α και β εφόσον τα σχολεία από και προς το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22, μετά από έγκριση των Δ/ντών /ντριών και των δύο σχολείων, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης. Σε περίπτωση διαφωνίας των Διευθυντών/ντριών των δύο σχολείων, το αίτημα διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή και εγκρίνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια όταν πρόκειται για σχολεία που ανήκουν σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, της περιοχής κατοικίας του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία, μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η. Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22 της παρούσας, μετά από έγκριση του/της Δ/ντή /ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η.
3. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η.
4. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22.
Οι μετεγγραφές των παρ. 3 και 4 πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της  οποίου/ας είναι το σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.
5. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Ειδικών Λυκείων προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.
6. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ.
7. Οι μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.
8. Οι μαθητές των Α΄ ή Β΄ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ.
9. Οι μαθητές/τριες δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό Λύκειο προέλευσης ή τελικό Λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό.
10. Εάν ο/η μαθητής/τρια ή ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, στην περίπτωση που είναι ανήλικος/η, επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για μετεγγραφή από δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο σε ίδιου τύπου δημόσιο σχολείο εκτός των λόγων της παρ. 1, τότε υποβάλλει αίτηση στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρει τους αποχρώντες λόγους της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, προσκομίζοντας τα έγγραφα και πιστοποιητικά, που, κατά την εκτίμησή του/της, τεκμηριώνουν τους λόγους του αιτήματός του/της. Τις μετεγγραφές αυτές εγκρίνει ο/η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας είναι το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.  

Άρθρο 18
Λοιπές μετεγγραφές

1. Μετεγγραφές μαθητών/τριών δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:
α) κατάργησης ή συγχώνευσης Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου
β) ίδρυσης Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου
γ) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος
δ) μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου
ε) υπέρβασης του καθορισμένου υπέρτατου αριθμητικού ορίου μαθητών/τριών
2. Μετεγγραφές μαθητών/τριών ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:
α) παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου ή τάξης τους.
β) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος
Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και σε ιδιωτικά Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια ή Επαγγελματικά Λύκεια της προτίμησης του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, μόνο στην περίπτωση κατάθεσης από αυτόν/ή σχετικής έγγραφης αίτησης.
3. Οι μετεγγραφές που πραγματοποιούνται λόγω κατάργησης ή ίδρυσης σχολείων ή παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή τάξης τους ή για την άρση της υπεραριθμίας των μαθητών/τριών πραγματοποιούνται στη βάση χωροταξικών δεδομένων σε συνδυασμό, κατά το δυνατόν, με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.
4. Τις μετεγγραφές του παρόντος άρθρου αποφασίζει και εγκρίνει ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τις μετεγγραφές που πραγματοποιούνται σε υλοποίηση του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, για τις οποίες, εκτός από την επιλογή του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια, η αρμοδιότητά του/της, μετά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης, είναι μόνο εκτελεστική.

Άρθρο 19
Προθεσμία μετεγγραφών

1. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ σε σχολείο ίδιου τύπου του άρθρου 17 πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α΄ τετραμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 22. Στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι μαθητές της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοικία, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι την λήξη των μαθημάτων. Για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον/τη Διευθυντή/ντρια  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της  οποίου/ας υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.
2. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων του άρθρου 18 πραγματοποιούνται από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης του άρθρου 9, έως την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων κάθε έτους.
3. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου σε Επαγγελματικό Λύκειο και αντίστροφα της παρ. 1 του άρθρου 17 πραγματοποιούνται ως εξής: α) για μεν την Α΄ τάξη ημερήσιου ή Α΄- Β΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου και για την Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, β) για τη Β΄ και Γ΄ τάξη ημερήσιου ή τη Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού  Γενικού Λυκείου και για τη Β΄- Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Β΄- Γ΄ και Δ΄ εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.
4. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών από Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται:
α. κατά την περίοδο των εγγραφών και αφού υποβάλουν την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9
β. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου σε υπάρχοντα τμήματα
γ. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης
δ. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης
ε. για εξαιρετικά σημαντικούς οικογενειακούς λόγους ή λόγω ανωτέρας βίας πραγματοποιούνται μετεγγραφές μαθητών/τριών Επαγγελματικού Λυκείου:
 αα) της Α΄ τάξης έως τη λήξη των μαθημάτων, με απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
 ββ) της Β΄ τάξης:
1) στον ίδιο τομέα πραγματοποιείται έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, με απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
2) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
γγ) της Γ΄ τάξης:
1) στην ίδια ειδικότητα, πραγματοποιείται έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου με απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.
2) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Μετεγγραφή μαθητή/τριας Επαγγελματικού Λυκείου του άρθρου 18, εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του, από ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα σε άλλο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β΄ τάξη ή η ίδια ειδικότητα για τη Γ΄ τάξη, πραγματοποιείται έως και τη λήξη των μαθημάτων με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β΄ τάξη ή η ειδικότητα για τη Γ΄ τάξη με αυτόν στον οποίο φοιτούσε ο/η μαθητής/τρια, τότε αυτός/ή επιλέγει, εάν φοιτά στη Β΄ τάξη ανάμεσα στους τομείς που λειτουργούν στο σχολείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί, ή εάν φοιτά στη Γ΄ τάξη, ανάμεσα στις ειδικότητες του τομέα στον οποίο είχε φοιτήσει στη Β΄ τάξη, η δε μετεγγραφή πραγματοποιείται μέχρι την 30η Οκτωβρίου.

Άρθρο 20
Διαδικασία μετεγγραφών – βαθμολογία

1. Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών, εκτός αυτών που αναφέρονται στις περίπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 και αφορούν μετεγγραφή από και σε σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αρμόδια υπηρεσία που εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημερώνει, μέχρι την επομένη εργάσιμη της έγκρισης, τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής από την αρμόδια υπηρεσία, άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες:
α) να αποστείλει το ηλεκτρονικά τηρούμενο Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του.
β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών
γ) να αποστείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας σύμφωνα με την περίπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β΄1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας φωτοαντίγραφο στο σχολείο
δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει την διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται.
2. Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών των περίπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 που αφορούν μετεγγραφή από και σε σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής του σχολείου στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή κοινοποιεί ηλεκτρονικά, μέχρι την επομένη εργάσιμη της έγκρισης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή αντίγραφο της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής και από αυτόν/ή ή από τον/την Διευθυντή/ντρια Δ.Ε. ή από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια, άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες:
α) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του.
β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών
γ) να αποστείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας σύμφωνα με την περίπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β΄1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας φωτοαντίγραφο στο σχολείο
δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει την διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται.
3. Το τηρούμενο ηλεκτρονικά Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας παραμένει στη διάθεση του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, χωρίς δικαίωμα μεταβολής του.
4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, μόλις λάβει το Ατομικό Δελτίο του, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο Μητρώο Μαθητών/τριών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης. Επίσης μεταφέρει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool.
5. Αν ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια θεωρεί ότι η έγκριση της μετεγγραφής από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, αποστέλλει αμελλητί σχετική αναφορά στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α και αποφασίζει σχετικά, μετά από ακρόαση του κηδεμόνα ή του/της ιδίου/ας μαθητή/τριας αν είναι ενήλικος/η, που έχει υποβάλει την αίτηση.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο/η μαθητής/τρια θεωρείται εγγεγραμμένος/η στη δύναμη του σχολείου.
7. Η μέχρι τη μετεγγραφή βαθμολογία των μαθητών/τριών είναι δεσμευτική για το νέο σχολείο.

Άρθρο 21
Ανανεώσεις εγγραφών

1. Η ένταξη των μαθητών/τριών σχολείου σε τάξη, σε έτος μεταγενέστερο του έτους πρώτης εγγραφής (ανανέωση εγγραφής) πραγματοποιείται κάθε σχολικό έτος μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για κάθε τύπο σχολείου (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται ανανεώσεις εγγραφών τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις  μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν σε εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου, όπου αυτές προβλέπονται, και β) για τους/τις μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να ανανεώσουν την εγγραφή τους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Στην περίπτωση β΄ ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί.
2. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις εγγραφές. Για τον σκοπό αυτό προσέρχονται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ανήλικοι/ες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. Για την ανανέωση εγγραφής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο απαιτείται η προηγούμενη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.
3. Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για την ανανέωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Λύκειο δηλώνουν επίσης: α) για την ανανέωση εγγραφής στην Α΄ τάξη τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν β) για την εγγραφή στη Β΄ τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, γ) για την εγγραφή στην Γ΄ τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.
4. Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για την ανανέωση εγγραφής δηλώνουν επίσης και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.
5. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 42/2017 (Α΄ 68).
6. Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Myschool» με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία δήλωσης.
Άρθρο 22
Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων
1. Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο ή το Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τάξεις ως εξής:
Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εντάσσονται στην τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18.
Ειδικότερα:
α. Γυμνάσια
αα) στην Α΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α.
2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου Γυμνασίου.
ββ) στη Β΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου Γυμνασίου.
γγ) στη Γ΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου Γυμνασίου  .
β. Ημερήσια Γενικά Λύκεια
αα) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα
2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου Γενικού Λυκείου
4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ ή Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕΛ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή την Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και έχουν τίτλο προαγωγής στην τάξη αυτή ημερησίου Γενικού Λυκείου.
γγ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες
1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν την φοίτηση στη Γ΄ τάξη, ημερήσιου Γενικού Λυκείου
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή την Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γ. Εσπερινά Γενικά Λύκεια
Οι μαθητές/τριες των Εσπερινών Γενικών Λυκείων εντάσσονται, με τις προϋποθέσεις της περιπ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 9, ως εξής:
αα) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερησίου Γενικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου,
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού  Γενικού Λυκείου,
2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
δ. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια
αα) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ ή Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
8) μετεγγράφηκαν από τη  Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
ε. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια
αα) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγράφηκαν από την Α΄ ή Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
4) αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄78)

στ. στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική́ τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού́ σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί́ να εγγράφονται απευθείας στην Α ́ τάξη του γυμνάσιου Ε.Α.Ε., ύστερα από́ αξιολόγηση που πραγματοποιείται από́ το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ζ. τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική́ τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί́ να εγγράφονται απευθείας στην A ́ τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από́ αξιολόγηση που πραγματοποιείται από́ το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

η. τα Ενιαία Ειδικά́ Επαγγελματικά́ Γυμνάσια - Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνάσιου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά́ Επαγγελματικά́ Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από́ τα ωρολόγια και αναλυτικά́ προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από́ την ακαδημαϊκή́ και επαγγελματική́ εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευομένη εργασία».
Ειδικότερα, «στην Α΄ τάξη Γυμνάσιου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γενικού́ ή Ειδικού́ Δημοτικού́ Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ..
Δικαίωμα πρώτής εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο εκτός της ηλικίας τους. Μετά́ την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτήριου Γυμνάσιου.
Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνάσιου του Ενιαίου Ειδικού́ Επαγγελματικού́ Γυμνάσιου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού́ Επαγγελματικού́ Γυμνάσιου - Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού́ Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού́ Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού́ Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού́ Επαγγελματικού́ Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».
Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών/τριών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού́ Επαγγελματικού́ Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερησία και εσπερινά́ Επαγγελματικά́ Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική́ γνωμάτευση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
θ. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθήματα ως εξής:
αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
ββ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισότιμου Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
δδ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.
εε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.
στστ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.
2.
α. Μαθητές/τριες για τους οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 ή ανανέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν εντάσσονται σε τάξη. Εάν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθητή/τριας  που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν προσέλθει στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περίπτ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, τότε ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν και τους λόγους που έχουν προβληθεί από τους γονείς τους, για κάθε έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια Δημοτική Αρχή και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.
β. Εντός του Ιουλίου οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.
γ. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγγραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.
δ. Κατ’ εξαίρεση των περιπτ. β΄ και γ΄ οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην προβλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, εφόσον έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της περίπτ. α΄. Οι απουσίες μέχρι την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Φοίτηση μαθητών/τριών
Άρθρο 23
Φοίτηση

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων είναι υποχρεωτική και η προαγωγή και απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων εξαρτάται εκτός από την επίδοσή τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
6. Απουσία μαθητή/τριας από ημερήσια εκδρομή η περίπατο θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681). Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του μαθητή/τριας ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης.

Άρθρο 24
Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα.
β) απουσίες μαθητών για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα.
γ) απουσίες μαθητών/τριών: α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1989 (Α΄ 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/της εάν είναι ανήλικος/η για το θρήσκευμα.
δ) απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.
ε) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 24.
στ) απουσίες μαθητών που οφείλονται σε συνθήκες που καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο (πχ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες).
ζ) απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό – διάρκειας έως 8 εβδομάδες – με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτησή τους κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους.
2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν υπολογίζονται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:
α) για τους μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση
β) για τους μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος
γ) για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης
δ) για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
ε) για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες θα πρέπει:
αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.
ββ. Να προσκομίσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση του Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου.
3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν υπολογίζονται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :
α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση.
β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο.
γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες θα πρέπει:
αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.
ββ. Να προσκομίσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση του Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού να προσκομίσουν τις αντίστοιχες Ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
γγ. Η αίτηση του μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και εφ' όσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο για τελική έγκριση.
4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται, αλλά δεν υπολογίζονται οι απουσίες από τα μαθήματα για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.
5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται, αλλά δεν υπολογίζονται απουσίες από τα μαθήματα λόγω συμμετοχής σε σχολικούς αθλητικούς αγώνες, σε αγώνες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε αγώνες εθνικών ομάδων, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων του άρθρου 13, παραγρ. 46 του ν. 3149/10-06-2003. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών στην περίπτωση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.
6. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του/της συγγενικού του/της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α΄ 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.
7. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν υπολογίζονται απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο μαθητής /τρία: α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις, β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις.
8. Σε κάθε περίπτωση για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας σύμφωνα με το παρόν άρθρο απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Άρθρο 25
Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

1. Φυσική Αγωγή

α) Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησής του εφόσον ο κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη  διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ή είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.
β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.
γ) Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική δραστηριότητα, ο/η Διευθυντής/ντρια, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον/την ίδιο/α, ως Πρόεδρο, τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον/την υπεύθυνο/η του οικείου τμήματος του σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον/την Διευθυντή/ντρια και συνεδριάζει όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητας της.
δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το μάθημα. Την ώρα αυτή συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με την περίπτ. β΄.
ε) Ο/Η μαθητής/τρια είναι δυνατόν να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μίας διδακτικής ώρας εφόσον υπάρχει λόγος. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

2. Μουσική

α) Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησής του εφόσον ο κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ή είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.
β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Η ίδια επιτροπή καθορίζει εάν ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.
γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία, σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας, καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.

3. Θρησκευτικά

α) Σε περίπτωση που ο μαθητής το επιθυμεί είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, αν ο κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, σε περίπτωση που είναι ενήλικος/η, υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον οι ισχύουσες διατάξεις για την απαλλαγή από το μάθημα το προβλέπουν. Η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί στο σχολείο φοίτησης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια φοίτησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών.
β) Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι ετήσια και ανανεώνεται κάθε έτος. Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών έχουν δικαίωμα παραμονής στην τάξη τους, μετά από σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν από αυτό, αλλά, εφόσον δεν παραμένουν στην τάξη τους, απασχολούνται σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες, συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ευέλικτη ζώνη, βιωματικές δράσεις, ερευνητική εργασία κ.α.). Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι εν λόγω μαθητές/τριες παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

Άρθρο 26
Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι
Κατ’ οίκον διδασκαλία

1. Στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών υπάγονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α 110).
2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β 314), 48661/1974 (Β 607), 42373/1976 (Β 652), Γ2/3922/28.12.1984 (Β 3 07.01.1985), Γ2/3031/22.10.1985 (Β 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών  των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Οι αποφάσεις με αριθμό Ε1/550/4.5.1982 (Β΄ 296), Ε3/96/22.2.1985 (Β΄ 106), Γ2/3031/22.10.1985 (Β΄ 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β΄ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, υπάγονται στους "κατ' ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες" μόνο οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016, (Α 125)).
5. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών,
α. Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γονείς-κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες, με αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου,
β. Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
6. Για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών/τριών στο σχολείο είναι δυνατή η διδασκαλία στο σπίτι, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.
Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεεκπαίδευσης.
Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.

Άρθρο 27
Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

1. Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.
2. Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του. Η συμπλήρωση και η φύλαξή του ανατίθεται από τον υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος σε μαθητή/τρια ή μαθητές/τριες, σύμφωνα με κριτήρια που για παιδαγωγικούς λόγους ορίζει ο ΣΔ.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίασε, όπως έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), αφού αθροιστούν κατά τετράμηνο, μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών και καταγράφονται στον ατομικό έλεγχο ώστε να γνωστοποιηθούν στους κηδεμόνες τους.
5. Κατά τη λήξη του Β΄ τετράμηνου και πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι απουσίες των δύο τετράμηνων αθροίζονται και το άθροισμα καταγράφεται στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών, καθώς και τα δικαιολογητικά απουσίας που έχουν προσκομιστεί, αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

Άρθρο 28
Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερεις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δέκα τέσσερεις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
5. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.
6. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.
7. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες
8. Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:
α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.
β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..
9. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Άρθρο 29
Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.
2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας του), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.
6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου
Άρθρο 30

Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

1. Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ουσών, μετά από συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και τις Μαθητικές Κοινότητες, αποφασίζει τη λήψη των μέτρων που θεωρεί απαραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που να διαμορφώνεται καλό σχολικό κλίμα επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
2. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατόν να αποφασιστεί η συνεργασία με υπευθύνους των υποστηρικτικών δομών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή με κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων εντός του σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει επίσης την παιδαγωγική ευθύνη τροποποίησης της απόφασης αυτής εάν καταστεί αναγκαίο.
3. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, στην οποία οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Η ημέρα και ώρα της συγκέντρωσης καθορίζονται με κριτήριο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων.
4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους Και σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες προχωρά στην κατάρτιση ή τροποποίηση ενός πλαισίου κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής. Με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου. Το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων και την κατάρτισή του ισχύει εκείνο του προηγούμενου σχολικού έτους.
Στην αρχή του διδακτικού έτους επίσης και μετά την παραπάνω συγκέντρωση - ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών του σχολείου στους εκπαιδευτικούς και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται για κάθε τμήμα ένας καθηγητής/τρια ως υπεύθυνος/η του τμήματος αυτού. Ο ρόλος του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας είναι η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, η συστηματική υποστήριξή τους και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα, ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.
5. Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος.
Το Συμβούλιο Τμήματος
αα. αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/ντρια, εφόσον διδάσκουν σ' αυτό,
ββ. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,
γγ. συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες, ή και μαθητής/τρια-μαθητές/τριες για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,
δδ. στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος,
εε. συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,
στστ. συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

Άρθρο 31
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

1. Ο ΣΔ έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (πχ συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
Στις περιπτώσεις των μαθητών που δε διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους ο ΣΔ προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
2. Τα παιδαγωγικά μέτρα γ΄ και δ΄ επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.
3. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:
α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.
β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.
γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε.
δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματός του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από δε το επόμενο σχολικό έτος ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.
4. Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής:
α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/την μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.
β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.
5. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.
6. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.
7. Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου».
8. Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες  που ισοβάθμισαν.
9. Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσής τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».
10. Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.
11. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της Σημαίας. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Άρθρο 32
Διαγωγή

1. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις συνιστά τη διαγωγή τους.
2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών/τριών που φοιτούν κάθε έτος στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.  και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
3. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 30). Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα.
4. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:
α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.
β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.
γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.
δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 30, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του.
5. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του Διδακτικού Έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» πρέπει να είναι αιτιολογημένος.
6. Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητών/τριών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/τριών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως ιδίως στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά απόλυσης και τα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.
β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές/τριες που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.
8. Καμία μεταβολή της διαγωγής μαθητή/τριας δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών μετά την οριστική έξοδό του/της από το σχολείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άλλες διατάξεις
Άρθρο 33
Ιδιωτική Εκπαίδευση

Οι ρυθμίσεις της παρούσας Υ.Α. ισχύουν και για τους/τις μαθητές/τριες των ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 34
Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων
1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Α΄ τάξη των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Β΄ τάξη των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Γ΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως.
2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α΄ και Β΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Γ΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Β΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Δ΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Γ΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως.

Άρθρο 35
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Υ.Α. τα κάτωθι παραρτήματα:

Σχόλια (10)

 
Δημήτρης
12 Νοε 2017 15:19

Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο με τέτοια "βροχή" νόμων και αλλαγών στην παιδεία. Είναι ανοησία να αλλάζεις κάτι τόσο συχνά και να νομίζεις ότι θα βρεθεί κάποια άκρη. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα απο διαχείρηση. Η δε περίοδος διαβούλευσης της μιας εβδομάδας είναι ενδεικτική του πόσο "στο πόδι" γίνονται όλα. Κρίμα.

 
np
12 Νοε 2017 15:06

Το σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αυτά και άλλα τόσα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό.
Σωστά σταματά η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Είναι μια διαδικασία που αναγκάζει γιατρούς, μαθητές, γονείς και διάφορα σωματεία σε ένα φαύλο κύκλο κοροϊδίας και ψέματος. Επιπλέον επιβαρύνει κυρίως τον διευθυντή αφού ερχόμενοι οι γονείς να δικαιολογήσουν αυτόν βρίσκουν πιο εύκολα στο γραφείο. Εγώ θα ήθελα και μια αναφορά στον υπεύθυνο του τμήματος καθώς και στις υποχρεώσεις του. Επιπλέον να έχει και παιδαγωγικές υποχρεώσεις. Δεν γίνεται για όλα υπεύθυνος να είναι ο διευθυντής.
Ο τρόπος ενημέρωσης επιτέλους αφήνεται στο σχολείο να τον επιλέξει. Ετσι κι αλλιώς πολλά σχολεία είχαν τρέξει μπροστά εφαρμόζοντας ενημέρωση με sms ή email. Τουλάχιστον τώρα θα είναι και νόμιμοι. Στα σχολεία πλέον υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν καλά από blogs, ιστοσελίδες, office και διάφορα άλλα προγράμματα. Ας αφήσουν το κάθε σχολείο μαζί με τους γονείς να αποφασίσει τι μπορεί καλύτερα να κάνει για την ενημέρωση των γονιών.
Καρτέλες, βιβλία φοίτησης κλπ καλώς καταργούνται.
Είναι σίγουρο ότι εφαρμόζοντας όσα περιγράφει το σχέδιο νόμου θα προκύψουν διάφορα προβλήματα. Προσωπικά θεωρώ ότι δύο είναι τα πιο σημαντικά. Το υπουργείο υιοθετώντας τόσο πολύ τη χρήση της τεχνολογίας θα έπρεπε πρώτα να εξετάσει αν όλα τα σχολεία έχουν τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές. Υπολογιστές έχουν όλο αλλά αν κρίνω από το δικό μου οι περισσότεροι είναι τουλάχιστον 10ετίας με συχνές βλάβες και επισκευές. Να δοθούν λοιπόν χρήματα για αγορά νέων. Το δεύτερο πρόβλημα που εντοπίζω είναι ότι οι κατέχοντες τεχνολογικές γνώσεις που είναι λίγοι σε κάθε σύλλογο θα επιβαρυνθούν σημαντικά αν αναλάβουν το school ή αν βοηθούν τους άλλους στη χρήση του. Νομίζω ότι ο κεντρικός υπεύθυνος του myschool πρέπει να έχει μειωμένο ωράριο.

 
PE19
10 Νοε 2017 20:22

@jimmys_b, @Ηλιάς
Με προκαλείτε συνάδελφοι, γιατί για αυτά και για άλλα πολλά (καρτέλες απουσιολόγια κλπ) έλεγα εδώ και μια 10τια ότι έπρεπε να καούν !! και να αντικατασταθούν με ηλεκτρονικά μέσα. Και γιατί να υπάρχουν απουσιολόγια και βιβλία ύλης και όχι 1 tablet ή laptop για κάθε τμήμα που οι απουσίες θα περνιούνται στην τάξη και αυτόματα θα στέλνεται sms !!! να μη πω για βιομετρικές απουσίες γιατί ίσως είναι νωρίς. Αλήθεια σε βάθος 5ετίας ένα laptop (με πολλές άλλες χρήσεις θα ήταν φτηνότερο ή ακριβότερο από απουσιολόγια και βιβλίο ύλης λαμβάνοντας υπόψη και τις εργατοώρες του καθηγητή που περνάει τις απουσίες ? μάλλον οικονομικότερο, αλλά και οι βαθμολογίες δεν είναι καλύτερα να περνάνε στο myschool από τους διδάσκοντες άμεσα ? πόσες εργατοώρες εξοικονομούνται αν χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία σωστά?

 
jimmys_b
10 Νοε 2017 15:37

@ΠΕ19, μάλλον είναι αρκετά αυτά που δεν κατάλαβες. Φυσικά θα πρέπει να ενημερώνεται ο γονιός αν το παιδί του απουσιάζει μια μέρα από το σχολείο. Αυτό δεν ακυρώνει την ενημέρωση για το σύνολο των απουσιών με συγκεκριμένο όριο. Οι απουσίες θα περνιούνται μόνο στο Myscholl και φυσικά η αποστολή ενημερωτικού sms ή email είναι το μόνο εύκολο και μπορεί να γίνεται και κεντρικά από το Μyschool. Και όπως αναφέρει και ο Ηλίας αυτά (και πολλά άλλα) έπρεπε να τα έχουμε αξιοποιήσει αρκετά χρόνια πριν!

 
Ηλίας
10 Νοε 2017 13:45

@Pe19

Ουσιαστικά το (έντυπο) Βιβλίο Φοίτησης θα αντικατασταθεί από το Ηλεκτρονικό (δηλ. το MySchool). Οπότε ο υπεύθυνος τμήματος καταχωρεί μία φορά απουσίες στο MySchool. Όποια άλλη καταχώρηση είναι άτυπη.

Συστήματα για ενημέρωση με SMS υπάρχουν ή/και είναι απλό να δημιουργηθούν και προφανώς δεν περιμένουν από τον υπεύθυνο να στέλνει SMS, μήνυμα στο Viber ή το Messenger από το προσωπικό κινητό τηλέφωνο στο γονέα! Εμένα μου ακούγεται πιο εύκολο-γρήγορο αυτό απ' το να παίρνω τηλέφωνο για να πετύχω το γονιό στο λεωφορείο/super market/δουλειά ή να μην το σηκώνει γιατί δεν το ακούει!

Η μετάπτωση σε ηλεκτρονικά συστήματα θα έπρεπε να έχει γίνει πουλάχιστον εδώ και μία 10ετία!

 
Pe19
09 Νοε 2017 23:02

Ιδιαίτερες αλλαγές δεν βλέπω πέρα από την κατάργηση των αδικαιολόγητων απουσιών !!!! όπου εκεί γίνεται το έλα να δεις, από την μία σου λέει να ενημερώνεις τον γονέα με το που απουσιάζει ο μαθητής και μετά σου ξαναλέει να τον ενημερώνεις όταν φτάνει τις 30 απουσίες !!! τι θέλει να πει ο ποιητής ? ? ? Άγνωστες οι βουλές του κυρίου !!!!! Να το κάνω πενηνταράκια? Αντί να έρχονται οι γονείς να δικαιολογούν τις απουσίες των μαθητών θα πρέπει ο καθηγητής να στέλνει sms για την κοπάνα του κάθε μαθητή. Και δεν κατάλαβα θα γραφεί ο καθηγητής 2 φορές τις απουσίες μία στο Myschool και μια στο βιβλίο φοίτησης ή μόνο στο Myschool ??? Ταλαιπωρία μου φαίνεται χωρίς αιτία.
Αντί να γίνονται τα πράγματα ποιο απλά αυξάνει η γραφειοκρατία.

 
bloch
09 Νοε 2017 21:51

@Freeman
Ναι και εγώ δεν το είδα πουθενά. Θεωρώ ότι τουλάχιστον για φέτος θα πρέπει να ισχύσει η προσαύξηση γιατί κάποιοι μαθητές την έχουν προεξοφλήσει. Γενικά πάντως σωστές οι αλλαγές στο θέμα των απουσιών.

 
Freeman
09 Νοε 2017 20:50

Δεν αναφέρεται ότι με ικανοποιητική επίδοση στα δύο τετράμηνα ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει το δικαίωμα προσαύξησης του ορίου απουσιών ή κάπου δεν το είδα;

 
Νίκος
09 Νοε 2017 16:20

Δεν υπάρχει παράγραφο 10 στο άρθρο 1!

 
Απελπισμένος
09 Νοε 2017 15:21

Μα δεν πρόκειται για μεγαλόπνοο σχέδιο αλλαγών αλλά για κωδικοποίηση της υφιστάμενη νομοθεσίας σε ποσοτό τουλάχιστον 80% και κάποιες μικρές τροποποιήσεις σε ότι αφορά στις αποφάσεις του ΣΔ και στις απουσίες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ