Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Κομισιόν: Το συμπληρωματικό μνημόνιο για την παιδεία που υπογράφηκε με τους θεσμούς (τρόικα)

Το τριετές χρονοδιάγραμμα (αξιολόγηση- κατάργηση πανελλαδικών-δημιουργία ενός «Ενιαίου Χώρου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία») Τριετές σχέδιο για την εκπαίδευση
Δημοσίευση: 16/11/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ειδική αναφορά  στις δεσμεύσεις του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου στους θεσμούς (τρόικα) κάνει η Κομισιόν στην ετήσια έκθεσή της για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα η  Κομισιόν αναφέρει:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Τον Μάιο του 2017 η Ελλάδα εξέδωσε τριετές σχέδιο για την εκπαίδευση, όπως προβλέπεται στο δεύτερο Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης για την Ελλάδα που συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: Το σχέδιο χρησιμεύει ως χάρτης πορείας για μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και παρέχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την περίοδο 2016-2019.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Οριζόντια ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητες για τα προσεχή έτη είναι τα εξής:
-η σταδιακή αύξηση της συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στις ψηφιακές ευκαιρίες· -η εκπαίδευση των προσφύγων· και
- η ανάπτυξη ενός προγράμματος για την αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών δομών.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Για τη σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) το σχέδιο προβλέπει:

1. τον εξορθολογισμό του παρόντος συστήματος και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του·

2. τη διασφάλιση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολείων και την απαλλαγή τους από το βάρος της γραφειοκρατίας·

3. την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων· και

4. τη βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ :  Ένα από τα πλέον φιλόδοξα μέτρα προβλέπει ότι η αποφοίτηση από το «Νέο Λύκειο» (σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) θα αποτελεί τη βάση για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Τα μέτρα για την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρονται σε:

-νέα προγράμματα σπουδών για τα δευτεροβάθμια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)·

-ενίσχυση της κινητικότητας των σπουδαστών ΕΕΚ και  διευκόλυνση της πρόσβασής τους στα πανεπιστήμια·

-παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων ΕΕΚ·

-παροχή περισσότερων θέσεων μαθητείας· και

-ένα νέο αυτοχρηματοδοτούμενο σύστημα προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο στόχος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι:

-η δημιουργία ενός «Ενιαίου Χώρου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία» με την προώθηση, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας και της κινητικότητας των μελών του προσωπικού μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των ερευνητικών κέντρων·

- η ίδρυση Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας· και

-η ίδρυση Περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων για τη διασύνδεση των ΑΕΙ και των ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Το τριετές σχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Κατευθύνσεις και προτάσεις

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ι. Νηπιαγωγείο

Ο περαιτέρω προγραμματισμός περιλαμβάνει:

 1.     Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης μέσω της συνεχιζόμενης κατάρτισης, με βάση την κατάλληλη συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών σε πόρους και σε διορισμούς εκπαιδευτικών στα Νηπιαγωγεία.
 2.     Εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης επέκτασης της προσχολικής εκπαίδευσης με την προσθήκη ενός ακόμη έτους φοίτησης.
 3.     Εκτίμηση των ωφελειών της σταδιακής μείωσης  του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα 20 προνήπια/νήπια ανά εκπαιδευτικό, με βάση τις διεθνείς πρακτικές.
 4.     Μεταρρύθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων με έμφαση στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική (εκπαίδευση προσφύγων, μετανάστες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
 5.     Αποτίμηση του ενιαίου ολοήμερου προγράμματος στη προσχολική αγωγή και διορθωτικές παρεμβάσεις για την απαλοιφή δυσλειτουργιών που πιθανώς παρατηρηθούν.

ΙΙ. Δημοτικό σχολείο

Τα επόμενα βήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι τα ακόλουθα:

 •     Σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου για την επέκταση του ενιαίου, ολοήμερου προγράμματος σε άλλα περίπου 700 σχολεία, μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια (θα σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 και θα εφαρμοστεί το 2017-2018).
 •     Βελτίωση του προγράμματος που θα υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες, με τον διορισμό ενός επόπτη σε κάθε σχολική μονάδα.
 •     Αλλαγή της μεθόδου αξιολόγησης των μαθητών με βάση μια περιγραφική ποιοτική - μέθοδο, που θα ανατροφοδοτείται από τον μαθητή και θα ενισχύει τη συνεργατικότητα,
 •     Εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης σε όλα τα δημοτικά σχολεία, με την εισαγωγή διεπιστημονικών εργασιών σε όλα τα μαθήματα.
 •     Αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής ενός προγράμματος σχολικών συγχωνεύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.
 • Η περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα και διαρκή ανάγκη, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο «εθνικό σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης». Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα ολοκληρώσει την προετοιμασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ι. Το Νέο Γυμνάσιο

Προβλέπονται τα παρακάτω:

 1. Δύο τετράμηνα αντί των τριών τριμήνων. Με αυτόν τον τρόπο, κατανέμονται καλύτερα οι εξεταστικές περίοδοι στη διάρκεια του σχολικού έτους, θα μειωθεί το βάρος των εξετάσεων και θα υπάρξει περισσότερος χρόνος για ποιοτική διδασκαλία.
 2.     Η διδασκαλία θα ολοκληρώνεται στο εξής στις 31 Μαίου (αντί για τα μέσα Μαϊου) και οι εξετάσεις θα γίνονται τον Ιούνιο σε 4 μαθήματα (επί του παρόντος: Νέα ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Φυσική και Μαθηματικά). Σύντομα, ένα πιο ορθολογικό πρόγραμμα που θα σέβεται τόσο τον αριθμό των μαθημάτων όσο και τις ώρες της διδασκαλίας τους θα αρχίσει να θεσμοθετείται σταδιακά στα σχολεία, αντί για την πληθώρα των μαθημάτων που εξετάζονται στο υπάρχον σύστημα (12-14). Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχει συγκροτήσει επιτροπές για τον εξορθολογισμό των αναλυτικών προγραμμάτων.
 3.     Προβλέπεται η ενισχυτική διδασκαλία μετά το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων για τους μαθητές που δεν συγκέντρωσαν προβιβάσιμο βαθμό σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.
 4.     Τρεις διδακτικές ώρες (ελεύθερη επιλογή) θα μπορούν να διατεθούν από τους διδάσκοντες κατά βούληση με ποικίλους τρόπους (δημιουργική απασχόληση, ενισχυτική διδασκαλία, συνελεύσεις καθηγητών). Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί η  αναβάθμιση των βιωματικών δράσεων και των συνθετικών εργασιών.
 5.     Πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών παράλληλα με το υπάρχον αριθμητικό σύστημα.

ΙΙ Νέο Λύκειο και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ακολουθούν μερικές πρωτοβουλίες που προβλέπει το τριετές σχέδιο:

 1.     Δημιουργία μιας επιτροπής που θα παρακολουθεί την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
 2.     Αναβάθμιση των επιτροπών αξιολόγησης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 3.     Εισαγωγή διαδικασιών αξιολόγησης των διευθυντών και των στελεχών εκπαίδευσης, μαζί με μια σειρά από σεμινάρια που θα λειτουργούν υποστηρικτικά, στο νέο πνεύμα που θα διέπει τα σχολεία.
 4.     Εισαγωγή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών δομών το σχολικό έτος 2017-2018, με στόχο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεργατικού προγραμματισμού, αναστοχασμού και αποτίμησης των εκπαιδευτικών δράσεων που εφαρμόστηκαν, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητάς τους. Οριστικοποίηση των δεικτών προστιθέμενης αξίας κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
 5.     Δημιουργία Κεντρικής Υποστηρικτικής Δομής της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, η οποία θα προβαίνει σε ετήσιο προγραμματισμό, αποτίμηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και της εφαρμογής τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς, καθώς και της ορθολογικής στελέχωσης των σχολείων.
 6.     Επανασχεδιασμός της μεθόδου σχεδιασμού και υλοποίησης των αλλαγών που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό (δηλ. μεταθέσεις, αποσπάσεις, συνταξιοδοτήσεις), για τη σωστή λειτουργία του σχολείου από την αρχή του σχολικού έτους. Σκοπός είναι να προετοιμαστεί ένα πληροφορικό σύστημα που θα ελαχιστοποιεί τη γραφειοκρατία και θα καθιστά τη διαδικασία διαφανή και αντικειμενική.
 7.     Ενοποίηση των ειδικοτήτων / κλάδων των εκπαιδευτικών.
 8.     Ήδη πραγματοποιούνται σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να υποστηριχθούν οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας.
 9.     Εκπαίδευση εκπαιδευτικών είτε από απόσταση είτε μεικτή (Μοντέλο Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης ). Προτεραιότητα έχει ήδη δοθεί σε μεθόδους διδασκαλίας-αξιολόγησης (μέθοδοι συνεργατικής διδασκαλίας, μάθηση βασισμένη στην έρευνα, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ουσιαστική επίλυση προβλημάτων, projects, περιγραφική και διαμορφωτική αξιολόγηση).
 10.     Αναθεώρηση του υλικού που σχετίζεται με τα αναλυτικά προγράμματα. Ανανέωση / ριζική αναμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων.
 11.     Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο τα καλλιτεχνικά μαθήματα θα διδάσκονται για περισσότερες ώρες από τις όσες προβλέπονταν ως τώρα και επιπλέον θα συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία άλλων τεχνών στο αναλυτικό πρόγραμμα, (όπως θέατρο / πολυμέσα, οπτικοακουστική έκφραση, χορός, δημιουργική ανάγνωση / γραφή κλπ.).
 12.     Ενίσχυση των πειραματικών σχολείων, ώστε να υποστηρίξουν την αναβάθμιση των γενικών σχολείων και να διερευνηθούν τρόποι για τη μεγαλύτερη αυτονομία  των συγκεκριμένων μονάδων. Επέκταση του θεσμού των πειραματικών σχολείων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
 13.     Δημιουργία πρότασης / πλαισίου για την ένταξη παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης ως σημείο αναφοράς στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 14.     Αναβάθμιση της ειδικής αγωγής με τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων Ειδικής Αγωγής, των Τμημάτων Ένταξης, της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης.Επικαιροποίηση του καθηκοντολογίου των εκπαιδευτικών και των άλλων εξειδικευμένων στελεχών που εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής και στα γενικά σχολεία και των σχολικών συμβούλων, με την προοπτική να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των δύο (2) εκπαιδευτικών (ενός γενικού και ενός ειδικού) στην τάξη και να αναπτυχθούν συνεργατικές πρακτικές. Διεπιστημονική προσέγγιση της ενταξιακής εκπαίδευσης σε συνεργατικό πλαίσιο.Λειτουργία Ολοήμερου προγράμματος στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και στα Ειδικά Νηπιαγωγεία. Διεύρυνση του δικτύου εκπαιδευτικής υποστήριξης και φοίτησης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω της ίδρυσης νέων δομών, για την παροχή της δυνατότητας φοίτησης και ένταξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κατάλληλο γι αυτούς εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε όλες τις περιοχές της χώρας.
 15.     Εφαρμογή του ενιαίου κύκλου μαθημάτων πληροφορικής από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού έως το τελευταίο έτος, με τη δημιουργία μιας δομής δικτύου υψηλής ποιότητας στα σχολεία.
 16.     Ανάπτυξη Δικτύου Βιβλιοθηκών στα Δημοτικά Σχολεία. Αναβάθμιση των βιβλιοθηκών που υπάρχουν ήδη, κοινότητα και δημιουργία ενός δικτύου βιβλιοθηκών που θα συνδέονται με όλα τα σχολεία της Ελλάδας, προκειμένου να ενισχυθεί το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι ειδικές διατάξεις και τα άμεσα μέτρα περιλαμβάνουν:

 1. • Καθιέρωση ενός νέου συστήματος για την επαγγελματική εκπαίδευση. Η εθνική και τεχνική επιτροπή που προβλέπεται στο πρόγραμμα-πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή το 2017.
 2. • Έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Μια νέα αρχή για το ΕΠΑΛ» τον Σεπτέμβριο του 2017.
 3. • Εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και οδηγών σπουδών στο ΕΠΑΛ / IEK το 2017.
 4. • Καθορισμός κανόνων για την ενίσχυση της κινητικότητας των πτυχιούχων ΕΠΑΛ / ΙΕΚ και διευκόλυνση της πρόσβασης στα ΑΕΙ. Αναβάθμιση του καθεστώτος των ΙΕΚ μέσω της συνεργασίας με τα ΑΕΙ στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα.
 5. • Παρακολούθηση της μετάβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ / ΙΕΚ στην αγορά εργασίας από το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Συμβούλιο για την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, αρχής γενομένης από το 2017.
 6. • Δημιουργία νέων θέσεων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ (20% μέχρι το 2017-2018 και στόχος 33% μέχρι το 2019-2020).
 7. • Σχεδιασμός της αυτοχρηματοδοτούμενης επέκτασης των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνεργασία με τους δήμους, τα Πανεπιστήμια και τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους κοινωνικούς εταίρους και τις κοινωφελείς οργανώσεις (έως το Δεκέμβριο του 2017).

Ενιαίος χώρος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα

 Βασικά εργαλεία για τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία είναι:

 1. • Η στοχευμένη και επαρκής χρηματοδότηση ως εργαλείο εθνικής στρατηγικής στην εκπαίδευση και την έρευνα, έναν στόχο που υποβοηθείται πλέον σημαντικά από την  ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας. Ορισμός συγκεκριμένων στόχων και πηγών χρηματοδότησης.
 2. • Η οριζόντια κινητικότητα των μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, των μελών του ερευνητικού προσωπικού των ΤΕΙ και των ερευνητών από τα ερευνητικά κέντρα ως μέσο δημιουργίας κρίσιμης μάζας. Η ίδρυση Εικονικών Ινστιτούτων και Κέντρων Επάρκειας ως μέσο σύνδεσης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων.
 3. • Η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών και ανοικτής πρόσβασης ως πολλαπλασιαστές της ερευνητικής απόδοσης.
 4. • Η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής δομής τους. Η προγραμματική ενοποίηση και η βελτιστοποίηση ιδρυμάτων.
 5. • Δημιουργία νέων εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης των ΑΕΙ (ίδρυση Περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα, τα οποία διασυνδέουν τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα σε περιφερειακό επίπεδο -  διατάξεις για εξωτερικά επιστημονικά συμβουλευτικά συμβούλια για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων - επιπλέον όργανα που περιλαμβάνονται στους ενημερωμένους Κανόνες και Κανονισμούς και το Οργανόγραμμα κάθε Ιδρύματος). Ένας από τους στόχους αυτών των πρωτοβουλιών είναι να σχεδιαστεί ο γενικός εξορθολογισμός των μαθημάτων που προσφέρονται από τα ΑΕΙ.
 6. • Αναδιάρθρωση και ενίσχυση του ρόλου της Ελληνικής Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
 7. • Εξορθολογισμός των διοικητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Συμβούλια Ιδρυμάτων, ίδρυση Πρυτανικών Συμβουλίων, εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή των πρυτανικών αρχών, συμμετοχή των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές κ.λπ.).
 8. • Εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μπορεί να λειτουργεί πιο ευέλικτα.
 9. • Καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω καλύτερης διοίκησης και επαγγελματικής διαχείρισης.
 10. • Ορθολογικοποίηση - και ενδεχομένως επαναδιαπραγμάτευση - των ετήσιων συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς (CERN, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, EMBL κ.λπ.), τα οποία ανέρχονται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Διασφάλιση πρόσβασης των ελληνικών Πανεπιστημίων σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων.

Βασικοί κανόνες σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι:

 1. • Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση θα πρέπει να εγγυάται τα εργασιακά δικαιώματα του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.
 2. • Η ομογενοποίηση και ο εξορθολογισμός των κανόνων θα πρέπει να γίνει στην κατεύθυνση της θεματικής ανάπτυξής τους βάσει ακαδημαϊκών και παιδαγωγικών κριτηρίων.
 3. • Θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των Ιδρυμάτων.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, τονίζει το υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προβλέψεις σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ . Ως προς αυτό, θα πρέπει να προταθούν συγκεκριμένα σχέδια αναδιάρθρωσης με πρωτοβουλία των ίδιων των Ιδρυμάτων που επιθυμούν να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η βάση εκκίνησης , σημειώνει το υπουργείο Παιδείας, είναι να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι συνολικά για το μέγεθος και την αποτελεσματικότητα του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να καθοριστούν κριτήρια σε ό,τι αφορά την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ερευνητική δραστηριότητα του προσωπικού, τη συμβολή τους στην πρόοδο της βασικής επιστήμης και της καινοτομίας, τον αριθμό των μελών, τις υποδομές και το ποσοστό του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού προς τους σπουδαστές.

Ο Υπουργός Παιδείας, σε στενή συνεργασία με τα Περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα και την αναμορφωμένη ΑΔΙΠ, υπογραμμίζει το υπουργείο, θα πρέπει να επιβλέπει την παραπάνω διαδικασία. Στο τέλος της διετίας, τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω σχεδιασμό της συνολικής αναδιοργάνωσης των Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιδιωχθούν συνεργασίες εντός και μεταξύ των Ιδρυμάτων, έτσι ώστε, σε επόμενες φάσεις, να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για την αναβάθμισή τους περισσότερα Τμήματα. Εάν υπάρχουν Τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν ευκαιρίες για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να προσαρμοστούν στην απαιτούμενη διάρκεια σπουδών και τον τύπο του πτυχίου που παρέχεται.

Σχόλια (5)

 
Αλλεργικος στο σανο
16 Νοε 2017 12:07

Μπορειτε να μας κανετε λιανα το "αξιολογηση σχολικων μοναδων";

 
Kratis
16 Νοε 2017 21:54

Αλλεργικός μόνο στο σανό;

 
Tasos
17 Νοε 2017 00:07

Δηλαδή αφού (πραγματικά???) λύσαμε (????) τα οικονομικά προβλήματα μας με τις οδηγίες από τα μνημόνια(εφαρμοστικοί νόμοι της δανειακής σύμβασης) θα εφαρμόσουμε νέο μνημόνιο στην Παιδεία γιατί προφανώς οι "Θεσμοί" θέλουν να μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματά μας και να έχουμε ανάπτυξη...?!

 
gas
17 Νοε 2017 19:56

Πριν δοθούν τα νεα αναλυτικά προγράμματα για το νεο ΕΠΑΛ, αλλάζει πάλι!!! Έλεος!!!

 
ΓΒ
11 Δεκ 2017 16:27

Θα γίνουν όλα αυτά μέσα στο επόμενο εξάμηνο; Πολύ αμφιβάλω. Μπούρδες για να περνάει η ώρα, οι "θεσμοί" ενδιαφέρονται πρωτίστως για το αν θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 3,5% του ΑΕΠ, τα υπόλοιπα είναι σάλτσες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.