Τα μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής ξεσπούν κατά του ΙΕΠ για την παιδαγωγική επάρκεια

«Τύποις» ασκούν εκπαιδευτική πολιτική οι διάφοροι αυτόκλητοι «σωτήρες» της εκπαίδευσης, οι οποίοι, μέσα στην άγνοια και τη σύγχυσή τους, καταστρέφουν και υποβαθμίζουν ό,τι παραμένει ακόμη όρθιο

16/11/2017

Άκουσε το άρθρο
  1. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε την υποβάθμιση των Σχολών μας, ούτε και τη μετατροπή τους σε κέντρα μεταλυκειακών σπουδών, με πτυχία χωρίς αντίκρυσμα”.
  2. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ ουδέποτε εκτελέσαμε το καθήκον μας «τύποις», όπως αισχρά υπαινίσσεται το Συμβούλιο του ΙΕΠ στην πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας.
  3. «Τύποις» ασκούν εκπαιδευτική πολιτική οι διάφοροι αυτόκλητοι «σωτήρες» της εκπαίδευσης, οι οποίοι, μέσα στην άγνοια και τη σύγχυσή τους, καταστρέφουν και υποβαθμίζουν ό,τι παραμένει ακόμη όρθιο από τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.
  4. Αν αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου και της Κυβέρνησης να γνωρίζουν  ότι θα μας βρουν απέναντί τους.

Το παραπάνω μηνύματα στέλνει ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών  προς τη διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πιλιτικής, με ανακοινωθέν που εξέδωσε, και ξεσπά με το ακόλουθο κείμενο:

Α. Ουδόλως μας εξέπληξε η πρόσφατη πρόταση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και άλλων αντίστοιχων Σχολών των Ελληνικών ΑΕΙ.

Β. Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι το ύφος της ανακοίνωσης του ΙΕΠ προσβάλλει βαθύτατα τους συναδέλφους και υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Προφανώς, κανείς από τους αρμοδίους του ΙΕΠ δεν μπήκε στον κόπο να μελετήσει (ή έστω να κοιτάξει) τα προγράμματα Σπουδών των υποτιμητικώς αναφερομένων ως  «καθηγητικών» τμημάτων, και για το λόγο αυτό καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μόνο τα τμήματα που προετοιμάζουν δασκάλους και νηπιαγωγούς ασχολούνται με την παιδαγωγική κατάρτιση των αποφοίτων τους, ενώ «σε ελάχιστες περιπτώσεις (άλλων «καθηγητικών» τμημάτων) παρέχεται εκπαίδευση στη διδακτική του αντικειμένου. Και αυτή συνήθως δεν είναι υποχρεωτική ή καλύπτεται μόνο τύποις».

Γ. Ενημερώνουμε, λοιπόν, εμείς το ΙΕΠ ότι στις Φιλοσοφικές Σχολές η διδασκαλία στην ειδική διδακτική και στην παιδαγωγική δεν παρέχεται «τύποις».

Δ. Το ΙΕΠ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι όλα τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ διαθέτουν πιστοποιημένη με ΦΕΚ Διδακτική και Παιδαγωγική κατάρτιση, μετά και από θετική εισήγηση του ΙΕΠ!!!!

Ε. Τα προγράμματα Σπουδών των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με βάση τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Νόμου 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β΄(ΦΕΚ τ. Α΄ 71/ 19.05.2010), σε συνδυασμό με τον νόμο 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περ. β΄ και ε΄ (ΦΕΚ τ. Α’ 193/ 17.09.2013) όπως ισχύει ως σήμερα, κατέθεσαν προτάσεις αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών τους, συμπεριλαμβάνοντας τις Θεματικές Περιοχές «Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής», «Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας» και «Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση». Μια απλή ματιά στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι πληρούνται απολύτως οι όροι τους οποίους η πρόταση του ΙΕΠ παρουσιάζει σήμερα ως νέα ανακάλυψη. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν:

1) «Ουσιαστική παιδαγωγική και ψυχο-παιδαγωγική εκπαίδευση ώστε ο/η εκπαιδευτικός να μπορεί ν’αντιμετωπίσει προβλήματα πραγματικής σημερινής τάξης (από ζητήματα – πολιτισμικά και μαθησιακά – διαφοροποιημένων ειδικών αναγκών έως ζητήματα σχετικά με το ρατσισμό και το bullying), προβλήματα ένταξης, προβλήματα εφηβείας και προβλήματα δυναμικής ομάδας και να μπορεί να στηρίζει μαθητές και μαθήτριες συμβουλευτικά και ψυχολογικά».

2) «Εμπεριστατωμένη και δοκιμασμένη ικανότητα διδασκαλίας του επιστημονικού πεδίου που αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός, με πρακτική γνώση των ζητημάτων που θέτει η γενική και κυρίως η ειδική διδακτική συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων».

3) «Αληθινή πρακτική άσκηση, δηλαδή δια ζώσης εντός της σχολικής τάξης, επιβλεπόμενη από ειδικό σε συνδυασμό με μικροδιδασκαλίες, εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού – και μάλιστα με χρονική διάρκεια που να επιτρέπει βελτίωση και εμβάθυνση της διδακτικής εμπειρίας».

Ζ.  Με άλλα λόγια, η Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ πληροί το σύνολο των προσφάτως ανακαλυφθέντων «όρων» από το ΙΕΠ για την απόκτηση Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας.

Η.  Θεωρούμε ότι σκοπός των επιχειρούμενων αλλαγών είναι ο ακρωτηριασμός των δικαιωμάτων των αποφοίτων των «καθηγητικών Σχολών» και όχι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η πρόταση του ΙΕΠ είναι να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών και φιλολόγων στον τρόπο απόκτησης της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας. Πλέον οι απόφοιτοι των ΑΕΙ θα χωρίζονται σε δασκάλους-νηπιαγωγούς και στους υπολοίπους.

Θ. Ήδη η υποβάθμιση του πτυχίου των αποφοίτων μας είναι πραγματικότητα μέσω της θέσπισης της υποχρεωτικής κατοχής του διπλώματος-πιστοποίησης του ΕΟΠΕΠ για τη διδασκαλία σε ενήλικες.

Ι. Κανείς απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής δεν μπορεί να εργαστεί σε ΙΕΚ-ΚΕΚ-ΣΔΕ κτλ χωρίς να πληρώσει 120€ για να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ. Σε λίγο δεν θα μπορεί να εργάζεται ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς το απαραίτητο «κόμιστρο» στην ειδική δομή ή/και ειδικό τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προτείνει το ΙΕΠ, και το οποίο θα ελέγχει και θα πιστοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων μας! Προφανώς αυτό το τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αποτελείται, όπως φαίνεται από τις ανακοινώσεις, αλλά και τη Σύνοδο των προέδρων και κοσμητόρων των παιδαγωγικών Τμημάτων (Σύνοδο στην οποία δεν εκλήθη η κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής ούτε η πρόεδρος του ΦΠΨ), από ειδικούς των τμημάτων της προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι de facto θεωρούνται ως οι πλέον ειδικοί για την παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης!

Κ. Η απαξίωση των πτυχίων μας φτάνει στο μέγιστο βαθμό της. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ ουδέποτε εκτελέσαμε το καθήκον μας «τύποις», όπως αισχρά υπαινίσσεται το Συμβούλιο του ΙΕΠ στην πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας. «Τύποις» ασκούν εκπαιδευτική πολιτική οι διάφοροι αυτόκλητοι «σωτήρες» της εκπαίδευσης, οι οποίοι, μέσα στην άγνοια και τη σύγχυσή τους, καταστρέφουν και υποβαθμίζουν ό,τι παραμένει ακόμη όρθιο από τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Αν αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου και της Κυβέρνησης να γνωρίζουν  ότι θα μας βρουν απέναντί τους.

Λ. Υποστηρίζουμε, τέλος, ότι η πιστοποίηση  της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, στο πτυχίο των αποφοίτων των Τμημάτων μας και να μην ανατίθεται σε ειδικές δομές εποπτευόμενες από το Υπουργείο ή από Τμήματα που διαθέτουν μερική (ή και καθόλου) συνάφεια με τα Τμήματά μας. Η παιδαγωγική και διδακτική διάσταση της εκπαίδευσης που παρέχει η Φιλοσοφική διατρέχει όλα τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων μας και δεν είναι δίπλωμα οδήγησης ή πιστοποιητικό γνώσης κάποιου υπολογιστικού προγράμματος.

 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΙΕΠ

Το Ι.Ε.Π. ανέλαβε να καταθέσει μια πρόταση για το ζήτημα της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας προκειμένου να αντιμετωπίσει με ενιαίο τρόπο τις ριζικά διαφορετικές επιλογές ανά τμήμα και πανεπιστήμιο στην επικράτεια της χώρας. Η επιτροπή στην οποία ανατέθηκε η σύνταξη αυτής της πρότασης είχε ως κύριο μέλημά της να μη διαταράξει ακολουθούμενες διαδικασίες, εφόσον αυτές κρίνονται επαρκείς, ούτε βεβαίως να αμφισβητήσει την αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ανέλαβε να προτείνει στην Πολιτεία μια λύση ομοιόμορφη, που θα εξασφαλίζει τις σημερινές απαιτήσεις του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς και επομένως την κάλυψη των κενών στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όπου και όπως αυτά έχουν διαπιστωθεί από τα ίδια τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή από τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας. Σε κανένα σημείο της πρότασης το Ι.Ε.Π. δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη ή την επάρκεια συγκεκριμένων προγραμμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (α. ο νόμος 3848/2010, β. ο νόμος 4186/2013, γ. η εγκύκλιος 46820/Δ1/15-04-2011, δ. ο νόμος 4485/2017), αναφορικά με την κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, παραμένει αδρανές εξαιτίας της απουσίας οργανωμένης και ρεαλιστικής πρότασης εθνικής εμβέλειας, η οποία καθίσταται κρίσιμη ενόψει αναγκών πιστοποίησης της επάρκειας που διαρκώς αυξάνονται και διαφοροποιούνται. Παραμένουμε φυσικά στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων θεσμών για οποιαδήποτε συζήτηση, ανταλλαγή γνώμης και για ενημέρωση με στόχο την καλύτερη προετοιμασία της πρωτοβουλίας που θα ληφθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σχόλια (4)

για ψαγμένους
|

Προφανώς η ανισομέρεια "εξειδίκευσης" των μελών του ΔΣ του ΙΕΠ οδηγεί σε παράξενες, μερικές φορές, ατραπούς.

che-m
|

Πολύ σωστή, άμεση και καυστική παρέμβαση.
Επέρχεται συγχώνευση ειδικοτήτων, περικοπές στο προσωπικό και υποβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης..

@aglos
|

Και αυτή είναι η μία πλευρά του θέματος, πολύ σωστά. Και από πού προκύπτει, ότι οι απόφοιτοι ΔΕΝ μπορούν να εκπαιδεύσουν ενήλικες, μιας και κατά προτεραιότητα προσλαμβάνονται οι πιστοποιημένοι ΕΟΠΠΕΠ... δεν αποκλείονται δηλαδή οι μη-πιστοποιημένοι.

Άσε που τα ΙΕΚ & ΚΕΚ θεωρούνται κατάρτιση (μη-τυπική) και όχι (τυπική) εκπαίδευση!

aglos
|

"Κανείς απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής δεν μπορεί να εργαστεί σε ΙΕΚ-ΚΕΚ-ΣΔΕ κτλ χωρίς να πληρώσει 120€ για να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ"

Από πού προκύπτει ότι οι απόφοιτοι φιλοσοφικών σχολών μπορούν να εκπαιδεύσουν ενήλικες;

Να θυμίσω ότι ακόμη και οι απόφοιτοι σχολών εκπαιδευτών ενηλίκων μεταπτυχιακού επιπέδου υποχρεώνονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ