Πενήντα υποψήφιοι Διευθυντές προσφεύγουν στην Ευρωπαική Επιτροπή για τις τελευταίες κρίσεις επιλογής Διευθυντών Σχολείων

Το σκεπτικό της προσφυγής- Τι σημαίνει η προσφυγή στην Κομισιόν

19/11/2017

Ενημερώθηκε: 20/11/2017, 11:52

Άκουσε το άρθρο

Πενήντα περίπου υποψήφιοι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πειραιά, Α, Γ, Δ Αθήνας, και Κορινθίας, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του e sos, να καταθέσουν, αύριο Δευτέρα, στον Γενικό Γραμματέα της Κομισιόν (Βρυξέλες) προσφυγή για διερεύνηση και εκδίκαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπόθεσης με θέμα τις διαδικασίες των κρίσεων διευθυντών που έγιναν τον Ιούλιο 2017, σύμφωνα με το Νόμο (Γαβρόγλου) Ν. 4473/2017.

Τα κύρια σημεία της προσφυγής τους είναι :

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Ο διορισμός των 2 μελών των Συμβουλίων Επιλογής χωρίς προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα 5 από τα 7 μέλη ήταν διορισμένα όπως έχει γραφεί πολλές φορές.

ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : Σύμφωνα με το κείμενο της προσφυγλης μέλος   διευρυμένου Συμβουλίου επιλογής διεκδικούσε και θέση Διευθυντή Σχολείου, γεγονός  που απαγορεύεται ρητά από το νόμο 4327/2015 στο άρθρο 21, παράγραφο 13.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ: Η σύνθεση συγκεκριμένων Συμβουλίων, λόγω της ισότητας των δύο φύλων, δεν ήταν σωστή. Θα έπρεπε το 1/3 των μελών να είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( Α ́196 ), και της εγκυκλίου Φ350/81197846/Ε3/21-11-2016 σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επομένη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.  

ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:  Καταγγέλλεται η μυστική ψηφοφορία των συλλόγων με τα φύλλα αποτίμησης που αποτύπωνε τη γνώμη των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών και θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί από τα διευρυμένα συμβούλια. Η απόφαση του ΣτΕ 711/2017 για το λόγο της ψηφοφορίας ακύρωσε το Νόμο Μπαλτά Κουράκου (Ν. 4327/2015). Στην ενότητα 5 της έκθεσης της Κομισιόν 2017 αναφέρεται στη ψηφοφορία με την πρόταση: «δεν είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών».

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Αναφέρεται επίσης στην προσφυγή προς τον Γραμματέα της Κομισιόν ότι έχουν κατατεθεί 2 αιτήσεις ακύρωσης του νόμου Γαβρόγλου στο Συμβούλιο Επικρατείας από 150 περίπου υποψήφιους διευθυντές και αναμένεται η εκδίκαση στους επόμενους 6 μήνες.

ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Επίσης τον ενημερώνουν ότι έχουν κατατεθεί πολλές μηνυτήριες αναφορές στις εισαγγελικές αρχές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι υποψήφιοι που προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για δικαίωσή τους αναφέρουν εκτός των άλλων ότι έγιναν αυθαιρεσίες στις κρίσεις και προσκομίζουν  στοιχεία με αποδελτιωμένους πίνακες καθώς επίσης και με τις ανακηρύξεις υποψηφίων για μέλη των ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ (ψηφοδέλτια).

ΤΟ «ΑΣΑΝΣΕΡ»: Υπάρχει επίσης η καταγγελία τους ότι πολλοί υποψήφιοι ανέβηκαν  δεκάδες θέσεις στον πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών με τη βοήθεια της συνέντευξης ενώ αντίθετα κάποιοι άλλοι, επιλεκτικά, που ήταν σε πολύ υψηλές θέσεις του πίνακα των αντικειμενικών κριτηρίων κατέβηκαν δεκάδες θέσεις.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Σε 10 μέρες  η Ευρωπαική Επιτροπή  είναι  υποχρεωμένη να   απαντήσει στους προσφεύοντες υποψήφιους Διευθυντές, για την εξέλιξη της πορείας.

Σε δύο χρόνια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης και εκδίκασης της υπόθεσης αυτής. Οι προσφεύγοντες θα ενημερώνονται σε κάθε στάδιο της από την Ευρωπαϊκή επιτροπή.

Στάδιο έρευνας

Σε συνέχεια της καταγγελίας, ενδέχεται να αποδειχτεί αναγκαία η αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών για τον προσδιορισμό των γεγονότων και των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με το φάκελο.Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρθει σε επαφή με τις αρχές του κράτους μέλους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα του καταγγέλλοντος χωρίς τη ρητή του συγκατάθεση.Εφόσον συντρέχει λόγος, ο καταγγέλλων θα κληθεί να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες.Μετά την εξέταση των περιστατικών και βάσει των κανόνων και των προτεραιοτήτων που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κίνηση και τη συνέχιση των διαδικασιών παράβασης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφασίζουν εάν πρέπει να δοθεί συνέχεια ή όχι στην καταγγελία.
Κίνηση διαδικασίας παράβασης: επίσημες επαφές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι ενδέχεται να υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ένωσης η οποία δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει στο οικείο κράτος μέλος επιστολή αποκαλούμενη «προειδοποιητική επιστολή» με την οποία το καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας.Το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται αυτή η επιστολή πρέπει να λάβει θέση αναφορικά με τα πραγματικά και τα νομικά στοιχεία πάνω στα οποία η Επιτροπή στηρίζει την απόφασή της να κινήσει διαδικασία παράβασης.Ανάλογα με την απάντηση του κράτους μέλους, ή σε περίπτωση μη απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να του αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη» στην οποία εκθέτει με σαφήνεια και οριστικά τους λόγους για τους οποίους εκτιμά ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ένωσης και με την οποία καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί προς το δίκαιο της Ένωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (συνήθως δύο μήνες).Σκοπός των επίσημων επαφών είναι να εξακριβωθεί εάν όντως υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ένωσης και, εφόσον υπάρχει, να καταβληθεί προσπάθεια επανόρθωσης στο στάδιο αυτό χωρίς την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου.Ανάλογα με την απάντηση, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει τη μη συνέχιση της διαδικασίας παράβασης, εάν για παράδειγμα το κράτος μέλος δώσει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι θα τροποποιήσει τη νομοθεσία ή τη διοικητική του πρακτική. Οι περισσότερες περιπτώσεις διευθετούνται με τον τρόπο αυτό.

Προσφυγή στο Δικαστήριο

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου.Κατά μέσο όρο χρειάζονται περίπου δύο χρόνια μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο.Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου διαφέρουν από τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.Μετά το πέρας της διαδικασίας, το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη (ή μη) της παράβασης.Το Δικαστήριο δεν μπορεί να ακυρώσει εθνική διάταξη μη συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης, να επιβάλει σε μια εθνική διοίκηση να ικανοποιήσει το αίτημα ιδιώτη ούτε να επιβάλει στο κράτος μέλος την καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτη ο οποίος έχει θιγεί από την παράβαση του δικαίου της Ένωσης.Εναπόκειται στο καταδικασθέν από το Δικαστήριο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση, με στόχο κυρίως την επίλυση της διαφοράς εξ αιτίας της οποίας προέκυψε η διαδικασία.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός κράτους μέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή κατ' αποκοπή ποσού ή/και χρηματικής ποινής στο κράτος μέλος έως ότου αυτό θέσει τέρμα στην παράβαση.

Εθνικά μέσα έννομης προστασίας

Καταρχήν αρμόδιες για τη διασφάλιση της τήρησης του δικαίου της Ένωσης από τις αρχές των κρατών μελών είναι οι εθνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές.Οποιοσδήποτε θεωρεί ότι κάποιο μέτρο (νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό) ή κάποια διοικητική πρακτική είναι αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης θα πρέπει, πριν υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή παράλληλα με αυτήν, να απευθυνθεί στις εθνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένου του εθνικού ή περιφερειακού διαμεσολαβητή) ή να κάνει χρήση των προβλεπόμενων διαδικασιών διαιτησίας και συμβιβασμού.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύει να χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα στο εθνικό δίκαιο διοικητικά, δικαστικά ή άλλα μέσα προστασίας, πριν από την υποβολή καταγγελίας σε αυτήν, λόγω των πλεονεκτημάτων που τα μέσα αυτά μπορούν να παρουσιάζουν για τον καταγγέλλοντα.Καταφεύγοντας στα εθνικά μέσα έννομης προστασίας, ο καταγγέλλων μπορεί, κατά κανόνα, να επικαλεστεί τα δικαιώματά του κατά τρόπο πιο άμεσο και προσωπικό απ' ό,τι στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης που κινεί η Επιτροπή, η οποία ενίοτε χρειάζεται αρκετό χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί.Πράγματι, μόνο οι εθνικοί δικαστές έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν διαταγές στη διοίκηση και να ακυρώνουν εθνικές αποφάσεις.Επίσης, μόνο οι εθνικοί δικαστές μπορούν, εφόσον συντρέχει λόγος, να καταδικάσουν το οικείο κράτος μέλος σε αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε σε ιδιώτη λόγω παράβασης του κοινοτικού δικαίου.

Διοικητικές εγγυήσεις

Οι ακόλουθες διοικητικές εγγυήσεις προβλέπονται υπέρ του καταγγέλλοντος.

α) Μετά την καταχώριση της καταγγελίας στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η καταγγελία λαμβάνει επίσημο αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος αναγράφεται στο αποδεικτικό παραλαβής και πρέπει να αναφέρεται σε κάθε αλληλογραφία.Η χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου σε μία καταγγελία δεν προδικάζει απαραίτητα την έναρξη διαδικασίας παράβασης κατά του εν λόγω κράτους μέλους.

β) Εφόσον κριθεί ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να απευθυνθούν στις αρχές του κράτους μέλους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, θα το πράξουν σεβόμενες την επιλογή του καταγγέλλοντος αναφορικά με το απόρρητο της ταυτότητάς του. Εάν αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει την επιλογή του, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν ότι έχει επιλέξει αντιμετώπιση εμπιστευτικού χαρακτήρα.

γ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποφανθεί επί της ουσίας του φακέλου (έναρξη διαδικασίας λόγω παράβασης ή θέση του φακέλου καταγγελίας στο αρχείο) εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της καταγγελίας στη Γενική Γραμματεία.

δ) Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τον φάκελο παράβασης ενημερώνει γραπτώς τον καταγγέλλοντα μετά από σχετική αίτησή του. Εάν η αρμόδια υπηρεσία σκοπεύει να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέση του φακέλου στο αρχείο, ο καταγγέλλων ενημερώνεται προηγουμένως σχετικά. Ομοίως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής τον κρατούν ενήμερο σχετικά με την εξέλιξη της ενδεχόμενης διαδικασίας λόγω παράβασης.

Προστασία του καταγγέλλοντος και των προσωπικών του δεδομένων

Για την κοινοποίηση στο κράτος μέλος της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν από αυτόν απαιτείται η συγκατάθεσή του, σύμφωνα ιδίως με τονκανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και τονκανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προσφυγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Εάν ο καταγγέλλων θεωρεί ότι δεν έτυχε της δέουσας διοικητικής αντιμετώπισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας του, επειδή η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της κάποιο από τα ισχύοντα μέτρα, μπορεί να προσφύγει στονΕυρωπαίο Διαμεσολαβητήσύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταιστα άρθρα 24και228 ΣΛΕΕ.Για μια περιγραφή των διοικητικών μέτρων υπέρ του καταγγέλλοντος τα οποία η Επιτροπή δεσμεύεται να τηρεί κατά τη διεκπεραίωση μιας καταγγελίας και την εξέταση της αντίστοιχης υπόθεσης εικαζόμενης παράβασης, συνιστάται, για ενημερωτικούς σκοπούς, στους ενδιαφερομένους να ανατρέχουν στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικαιροποίηση του χειρισμού των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της

 

 

Σχόλια (18)

ΕΚΠ
|

Όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση που βρίσκεται σε διαρκή νιρβάνα.Επαναπαύτηκαν στις δημοσκοπήσεις και περιμένουν να πέσουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σαν ώριμα φρούτα.Για αυτό ο Τσίπρας τους κάνει ότι θέλει και ενώ έχει άδικο βρίσκεται συνεχώς "από πάνω".Αν κυβερνούσε η ΝΔ μέχρι τώρα θα τους είχαν ρίξει εκατό φορές.Αν έκαναν το ένα χιλιοστό από αυτά που κάνει ο Τσίπρας θα τους είχαν εξαφανίσει από το πολιτικό σκηνικό.Εκτός αν αναμένοντας το 2020 με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας περιμένουν να συγκυβερνήσουν μαζί τους και έτσι δεν θέλουν να τα χαλάσουν μαζί τους σε έντονο βαθμό για να είναι ομαλή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ χωρίς σκιές από το παρελθόν.Ο μόνος φαίνεται που θα την πληρώσει θα είναι μόνο ο Καμμένος που θα εξαφανιστεί εκλογικά.

Dinos
|

Τα μελλοντικά διορισμένα υποψήφια μέλη των συμβουλίων επιλογής κάθε είδους ας παραδειγματιστούν από το τι γίνεται με τις δικαστικές προσφυγές εναντίον τωρινών και χθεσινών μελών με όλες τις οικονομικές,ψυχικές και ηθικές πολυετείς συνέπειες και ας φροντίσουν ή να αποφύγουν να μετέχουν,αφού δεν τους το ζητάει κανείς, ή να είναι νομιμότατοι και δίκαιοι απέναντι σε όλους.Πρέπει δε να ξέρουν ότι έστω και μια ημέρα καταδίκης ισοδυναμεί μετά με αστική αποζημίωση που θα την καθορίσει το δικαστήριο.Θα πληρώνουν αυτήν την συμμετοχή τους για πολλά χρόνια χωρίς να έχουν κερδίσει το παραμικρό. Προσπαθώ να σκεφτώ τι θα απαντήσουν στα δικαστήρια στην εύλογη ερώτηση με τι κριτήρια επιλέχτηκαν για αυτήν την θέση την στιγμή που δεν έγινε σχετική προκήρυξη δήλωσης ενδιαφέροντος,το αγνοούσαν όλοι ,τι κριτήρια ,προσόντα και σχετική εμπειρία είχαν και αν είχαν άλλοι πολλά περισσότερα από αυτούς.Σε αυτήν την ερώτηση θα κριθούν όλα .

Εκπαιδευτικός
|

@Εκπαιδευτικός(χ).Και παλαιότερα γίνονταν αλλά δίσταζαν ή φοβόταν να πάνε δικαστικά.Κάποτε όμως ο κόσμος ξυπνάει και δεν τα δέχεται με ραγιάδικο τρόπο.Αυτή η ώρα θα έρχονταν, λόγω των καιρών, όποια κυβέρνηση να ήταν. Ας έκανε και το Υπουργείο συνταγματικά τη δουλειά να μην υπήρχαν προσφυγές.Όταν ένα κράτος δε σέβεται τους πολίτες του η καταφυγή είναι τα δικαστήρια.Τι είπε η Μάρω Κοντού στον Κωνσταντίνου στην γνωστή ταινία;"Κάποτε ξυπνάν οι δούλοι Αντωνάκη'.Έτυχε λόγω των καιρών να ξυπνήσουν τώρα και μπράβο τους.Ας είναι συνταγματικά,διοικητικά και νομικά νόμιμοι για να μην μηνύονται.

@Εκπαιδευτικός (χ)
|

Αγαπητέ και εκλεκτέ συνάδελφε, δεν παρακολουθείς φαίνεται τα δημοσιεύματα του esos. Αν τα παρακολουθούσες θα είχες διαβάσει πρόσφατα για το 2011 έχουν καταδικαστεί έως τώρα δύο διευρυμένα ΠΥΣΔΕ με πολύμηνες πρωτόδικες και εφετειακές αποφάσεις. Αναμένουμε πολλά ακόμη. Ο νόμος Κουράκου Μπαλτά ακυρώθηκε λόγω αντισυνταγματικότητας. Οι προσφυγές κατάφεραν και έφεραν τις δίκαιες αυτές αποφάσεις για τον κλάδο μας. Από ότι καταλάβαμε θες να μην αντιδράμε για να σώσουμε την τιμή και την αξιοπρέπειά μας αρχικά και στη συνέχεια την αξιοπρέπεια της δημόσιας εκπαίδευσης που ανήκει σε όλους μας και όχι στα στελέχη των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Τα φέουδα τελείωσαν... ότι παράνομο υπάρχει δεν θα πηγαίνει μόνο στην Ελληνική δικαιοσύνη αλλά και στην Ευρωπαϊκή. Τα ψέματα τελείωσαν τώρα ξέρουμε το δρόμο. Διάβασε την έκθεση της Κομισιόν που δημοσίευσε πρόσφατα το ESOS στην ενότητα 5 για τις κρίσεις των διευθυντών. Μας πήραν χαμπάρι και στην Ευρώπη... από εδώ και στο εξής όποιος αυθαιρετεί στη δικαιοσύνη. Δεν είναι στεβλή μέθοδος, ούτε ιδεοληπτική εμμονή, το να περισώσουμε την εναπομείνουσα αξιοπρέπεια μας.

Εκπαιδευτικός (χ)
|

Έχω ξαναγράψει πόσο δυσάρεστο μου φαίνεται το φαινόμενο των συνεχώς προσφυγών στη δικαιοσύνη για εσωτερικά θέματα του εκπαιδευτικού χώρου. Το θεωρώ στρεβλή μέθοδο επίλυσης των προβλημάτων μας και βρίσκω τη συγκεκριμένη τακτική ως πολιτική μεθόδευση, προκειμένου να δείξουμε την ιδεοληπτική μας εμμονή σε χρεοκοπημένες αξίες του παρελθόντος. Τι άλλο δηλαδή μπορεί να σκεφτεί κανείς, όταν ξαφνικά η οποιαδήποτε απόπειρα να αλλάξει κάτι στο χώρο μας αντιμετωπίζεται με συνεχείς προσφυγές, ενώ στο παρελθόν συνέβαιναν κραυγαλέες αυθαιρεσίες, δίχως να υπάρχει τέτοιου είδους αντίδραση; Μη μου πείτε δηλαδή ότι στις κρίσεις στελεχών του 2011 είχαμε καθαρές και διαυγείς διαδικασίες! Και πιο παλιά, ακόμη χειρότερα!

Εκπαιδευτικός
|

@Πλατάρος.Την περίπτωση αγωγής εναντίον των Υπουργών που εφάρμοσαν αντισυνταγματικούς νόμους την εξετάσατε;Ήδη έχει γίνει εναντίον υπουργού άλλου Υπουργείου και αναμένεται άλλη από συγγενείς θυμάτων του νόμου Παρασκευόπουλου που αποφυλακίστηκαν βαρυποινίτες και προέβησαν μετά την αποφυλάκιση τους με τον νόμο αυτό σε ειδεχθείς εγκληματικές πράξεις.

Στρατός@
|

Μπράβο στους συναδέλφους που προσέφυγαν.
Οι ιδεοληπτικοί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που οδηγούν την παιδεία στον γκρεμό με τις καθημερινές και (κυρίως) άστοχες ενέργειές τους, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η αριστερά, όποια και αν είναι πρέπει να υιοθετήσει μια βασική αρχή: την αξιοκρατία.
Αν οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκαν στην αντιπολίτευση, οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα καταδικαστούν και στη συνείδηση του κόσμου ο,τι αποτέλεσαν μια πολύ χειρότερη εκδοχή των προηγούμενων. Μοιράζοντας καθρεφτάκια και κολακεύοντας τους εκπαιδευτικούς της τάξης (δεν θα αξιολογηθείτε) , όχι μόνο δεν εγγυώνται καλύτερη παιδεία, αλλά καταστρέφουν ότι υπήρχε (κουτσό, στραβό και ανάποδο, φυσικά).
Επί πλέον, θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα η επαγγελία "θα σας τρελάνουμε στη νομιμότητα", διότι αυτό που βλέπουμε είναι να κρίνονται παράνομοι και καταχρηστικοί οι νόμοι που ψηφίζει η (ούτως ή άλλως μειοψηφική στον λαό) κυβέρνηση.

Καρτέσιος
|

Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων εκτός από τελεσίδικα αντισυνταγματική είναι και διχαστική και καταστροφική για το κλίμα του σχολείου. Πολλοί σύλλογοι που πριν είχαν συνεργατικό κλίμα έχουν διχαστεί ανεπανόρθωτα εξαιτίας της ανεύθυνης και λαϊκίστικης στάσης του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να δημιουργήσει "επαναστατικό" κλίμα αμφιθεάτρου στα σχολεία. Ευτυχώς η καταστροφική αυτή διαδικασία θα μπει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και τα σχολεία (ελπίζουμε με άλλη κυβέρνηση) να ανακτήσουν την εκπαιδευτική ηρεμία που τους αρμόζει.

ΘΑ ΓΕΛΑΝΕ...
|

ΠΟΛΛΑ Συγχαρητήρια στους συναδέλφους. Είναι σίγουρο ότι θα γελάνε στην Κομισιόν με αυτά που καταγγέλλονται ότι έγιναν. Αυτός και αν είναι διασυρμός της χώρας μας. Επειδή κάποιοι έχουν εμμονές . Είναι δυνατόν να είναι κάποιος μέλος συμβουλίου επιλογής και ταυτόχρονα υποψήφιος διευθυντής ? Είναι δυνατόν αν στέλνονται ψηφοδέλτια παρατάξεων στην Κομισιόν ? Τι θέλουμε να αποδείξουμε με αυτήν την ενέργεια ? Θα τους φανούν σαν ανέκδοτα. Ποια είναι η ευαισθησία των υπολοίπων από εμάς μας για όλα αυτά? Όμως το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Γιατί με τις απερισκεψίες των κρατικών λειτουργών να πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός τις αποζημιώσεις? Γιατί να διασυρόμαστε όλοι ? Θα πρέπει ίσως να κινηθεί πάλι διαδικασία μέσω δικαστηρίων ή και μέσω της Ευρωπαϊκής κοινότητας να πληρώνουν οι υπεύθυνοι την ζημιά που προκάλεσαν από την τσέπη τους.... εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που προβλέπεται και δεν το γνωρίζω.

Γιάννης Πλατάρος
|

@Εκπαιδευτικό:
Σας υποδεικνύω την πάγια αρχή και οδηγία:
*Μετέχουμε παντού, όπως προβλέπει ο νόμος, ας έχουμε ενστάσεις επί του νόμου.
* Αν μετά το αποτέλεσμα έχουμε παράπονα, προσφεύγουμε στην Δικαιοσύνη, αλλιώς μη μετέχοντας, ΔΕΝ έχουμε δικαίωμα προσφυγής (αυτονόητο) και νομιμοποιούμε τις αυθαιρεσίες.

Αμερόληπτος
|

Η μυστική ψηφοφορία για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων κρίθηκε οριστικά από το ΣτΕ αντισυνταγματική. Το συριζα την επανέφερε πλαγίως πιο ήπια με το νέο νόμο για τις κρίσεις διευθυντών το 2017. Επιμονή με την αντισυνταγματικότητα αυτό το κόμμα! Εκτός αυτών πολλοί σύλλογοι διδασκόντων διχάστηκαν ανεπανόρθωτα. Αυτή δυστυχώς είναι η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και όποιος (π.χ. Στράτος) δεν μπορεί να τη δει εθελοτυφλεί.

Εκπαιδευτικός
|

@Χαρακόπουλο,Κεραμέως,ΔΑΚΕ.Και πάλι θα σιωπήσετε όπως σιωπήσατε το 2015 που προσέφυγαν 57 Διευθυντές σχολείων και εκπαίδευσης στο ΣτΕ και κέρδισαν;Όπως προσέφυγαν το 2016 υποψήφιοι διευθυντές εκπαίδευσης στα διοικητικά και ποινικά δικαστήρια και πιθανότατα θα δικαιωθούν;'Οπως προσέφυγαν φέτος πάλι στο ΣτΕ και στα ποινικά δικαστήρια υποψήφιοι διευθυντές σχολείων που πιθανότατα θα δικαιωθούν;Πότε θα τιμήσετε τον ρόλο σας σαν αξιωματική αντιπολίτευση και θα διαψεύσετε αυτούς που λένε ότι συμπορεύεσθε παντού με τον ΣΥΡΙΖΑ;Αν θέλετε να κερδίσετε με υψηλό ποσοστό κάντε κάτι εκτός αν δικαιώνετε την φήμη περί συγκυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2020 λόγω αδυναμίας εκλογής ΠΔ.Ξέρετε ότι στον νέο νόμο επιλογών για διευθυντές εκπαίδευσης υπάρχει πάλι η μυστική ψηφοφορία με το αιτιολογικό ότι για αυτήν την ψηφοφορία δεν υπάρχει συγκεκριμένη δικαστική απόφαση;Η απραξία σας ωθεί τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ότι θέλει επειδή δεν έχει αντίπαλο.Ο κος Μητσοτάκης είναι ενήμερος αυτής της απαραξίας σας ή συμβιβάστηκε όπως ο Καραμανλής που έλεγε παντού "Τι να κάνω με αυτούς που έχω;"
@κ.Πλατάρο.Εσείς ενώ προσφύγατε με άλλους στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για τις επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης του 2016 και αναμένεται η απόφαση, πως ενώ είστε βαθύτατος γνώστης δεν σκεφτήκατε και αυτήν την προσφυγή;Αν θέτατε του χρόνου υποψηφιότητα εκ νέου για Διευθυντής Εκπαίδευσης ποια θα ήταν η αντίδραση σας με την εκ νέου μυστική ψηφοφορία;

Στράτος
|

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προσφεύγοντες στην ελληνική δικαιοσύνη (ΣτΕ) και τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποψήφιοι έχουν όπως φαίνεται όρεξη να "τραβήξουν" το πράγμα μέχρι το τέλος.
Αναδεικνύεται και πάλι η ανάγκη θεσμοθέτησης ενός πλαισίου επιλογής στελεχών στην εκπαίδευση μετά από συστηματική μελέτη, μακριά από αντισυνταγματικές ρυθμίσεις και χωρίς να παραβλέπονται τα προβληματικά στοιχεία των συνεντεύξεων κλπ. Είναι επίσης σαφές ότι η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας των Συμβουλίων Επιλογής δεν οδηγούν στην αντικειμενική επιλογή των στελεχών, γεγονός που όπως όλα δείχνουν θα ξεκαθαριστεί πλέον και δικαστικά μετά την προσφυγή στο ΣτΕ και πιθανόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προσωπικά επιμένω ότι σημαντικό ρόλο πρέπει να παίζει η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων διατυπωμένη με τρόπο που να μην αντικρούει στο Σύνταγμα δηλ. καταγεγραμμένη και αιτιολογημένη, καθώς τα μέλη του Συλλόγου γνωρίζουν σαφώς καλύτερα τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων απ' ότι ένα Συμβούλιο που καλείται να σχηματίσει γνώμη και να μοριοδοτήσει μέσω ολιγόλεπτης συνέντευξης, με μέλη μάλιστα που δεσμεύονται από κομματικές και άλλες εξαρτήσεις.

rip
|

Δυστυχώς έπρεπε να φέρουν το νόμο της Διαμαντοπουλου για τις κρίσεις...δοκιμασμένος για διορισμό των ημετέρων....αλλά ήθελαν και τη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων ...ας πρόσεχαν.

Πετρος Κ.
|

Μια μόνο λέξη αξίζει στους 50. ΜΠΡΑΒΟ. Ευχαριστούμε τη συντακτική ομάδα για το δημοσίευμα αυτό. Μας δίνετε ιδέες κ κουράγιο στις υπόλοιπες περιοχές που έχουμε τέτοια θέματα αυθαιρεσιών. Αν μπορείτε με κάποιο τρόπο να μας φέρετε σε επαφή με αυτυς τιυς συναδέλφους να μάθουμε τη διαδικασία.

Freeman
|

Ίσως ο Στράτος ..... να έχει πληροφόρηση και τι μέλλει γενέσθαι και στην Κομισιόν

Johny the fox
|

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοκρατια. Πιστεύω θα δικαιωθούν οι προσφεύγοντες. Τότε θα αρχισουν οι αγωγές για σημαντικά ποσά αποζημιώσεων. Οι αποφάσεις ευρωπαικού δικαστηρίου έχουν εξαιρετική ισχύ στα κράτη μέλη. Θα έχει ενδιαφέρον... να μας ενημερώνετε για την εξέλιξη. Συγχαρητήρια σε εσάς για το δημοσίευμα αλλά κ στους συναδέλφους που προσέφυγαν στην κομισιόν. Η ιδέα τους ήταν εξαιρετική.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΟΝ
|

Φέτος κατάντησε η εκπαίδευση ένα ατελείωτο δικαστήριο. Η εμμονή στις ψηφοφορίες και ο διορισμός μελών στο ΠΥΣΔΕ χωρίς προσχήματα μας οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να χαίρεται η πολιτική ηγεσία για αυτά τα αποτελέσματα φανταζόμαστε. Η συνέντευξη θα οδηγήσει πολλά συμβούλια από ότι διαβάζουμε στη δικαιοσύνη. Στην έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της βουλής για το νόμο Γαβρόγλου είχε επισημανθεί :

"η διοίκηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης πρέπει να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο, που συγκροτείται και λειτουργεί µε εχέγγυα αξιοκρατίας, αµεροληψίας και αντικειμενικότητας (όπως τα καθιερωμένα υπηρεσιακά συμβούλια) και µε διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, κατάλληλη για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των οριζόμενων κριτηρίων, και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας".

Επίσης αναφέρει :
"Υπό το φως των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, η γνώμη, προκειμένου να μπορεί αυτή επιτρεπτώς να ληφθεί υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο, πρέπει να τεκμηριώνεται βάσει στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της κρίσης και να καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση του οικείου κριτηρίου".

Έτσι λοιπόν έχει το λόγο η δικαιοσύνη για όλες αυτές τις αυθαιρεσίες που έγιναν με μοχλό τις ψηφοφορίες και τη συνέντευξη.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ