Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η πολυσέλιδη Έκθεση Μετρήσεων Ακτινοβολίας στο κτήριο του υπ. Παιδείας

Δείτε τα συμπεράσματα της έκθεσης
Δημοσίευση: 22/11/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πολυσέλιδη Έκθεση Μετρήσεων Ακτινοβολίας στο κτήριο του υπ. Παιδείας, παρουσιάστηκε στη σημερινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά αναφέρεται στην έκθεση , ότι σε όλες τις θέσεις μέτρησης, δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στην Ελληνική νομοθεσία.

Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με ορισμένα όρια που έχουν θεσπίσει διάφοροι διεθνείς οργανισμοί και επιστημονικές επιτροπές για την προστασία του κοινού.

Ειδικότερα, όλες οι μετρήσεις έκθεσης σε ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων (HF) ήταν ικανοποιητικές και δεν εγείρουν ανησυχίες – εκτός από το γραφείο 1038 όπου υπερέβη το όριο STOA (100 μW/m2) κατά 1,7 φορές, στο σημείο μέτρησης Νο 27, χωρίς όμως να δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Στις μετρήσεις έκθεσης σε ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων (LF), τα μετρούμενα μεγέθη συχνά βρέθηκαν κατά τόπους αυξημένα με τιμές που υπερβαίνουν κυρίως όρια του μαγνητικού πεδίου (M) αλλά και του ηλεκτρικού πεδίου (E).

Ιδιαίτερη ανησυχία δημιουργείται από τιμές που υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 2 φορές τα ενδεικτικά όρια σύγκρισης στους πίνακες τιμών μετρήσεων.

Συγκεκριμένα, μετά την επεξεργασία των μετρήσεων του χώρου, διαπιστώθηκαν υπερβάσεις ορίων τιμών του Μαγνητικού πεδίου (πυκνότητας μαγνητικής ροής ακτινοβολίας) αλλά και της έντασης του Ηλεκτρικού πεδίου.

Οι κυριότερες και συστηματικότερες υπερβάσεις παρατηρήθηκαν στους χώρους του υπογείου που στεγάζουν τον υποσταθμό της ΔΕΗ αλλά και τους server ηλεκτρονικών υπολογιστών του Υπουργείου.

Η κύρια πηγή στις αίθουσες Η/Υ πιστεύουμε πως είναι οι μηχανισμοί παροχής αδιάληπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) και οι συστοιχίες συσσωρευτών (μπαταρίες) που αυτοί διαθέτουν.

Επίσης, στο (περίπου) 1/3 της θωρακισμένης αίθουσας δραστηριοτήτων του παιδικού σταθμού κρίνεται σκόπιμη η αποφυγή του χώρου που περικλείεται από τα σημεία μετρήσεων Νο 4 και Νο 5 λόγω αυξημένων τιμών μέτρησης.

Το γενικό συμπέρασμα από τις παραπάνω μετρήσεις έκθεσης στην μη-ιονίζουσα ηλεκτρική, μαγνητική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ) είναι ότι σύμφωνα με τα σύγχρονα όρια διαβίωσης που θέτουν διεθνείς οργανισμοί, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μόνωση από Η/Μ ακτινοβολίες χαμηλών συχνοτήτων με αποδοτικά υλικά προστασίας, στα σημεία ή πλευρές που μετρήθηκαν υπερβάσεις ορίων.

Ενδεικτικές προτάσεις θωράκισης στους χώρους μετρήσεων Γενικές προτάσεις

Το κτήριο που μετρήθηκε αποτελεί ειδική περίπτωση διότι στεγάζει μια κεντρική υπηρεσία με πλήθος ανθρώπων που κάποιοι από αυτούς συμβαίνει να έχουν μεγαλύτερη εγγύτητα με πηγές που εκπέμπουν έντονα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία.

Η καλύτερη και προσφορότερη οικονομικά λύση πιστεύουμε πως είναι να θωρακιστούν με ειδικά ακτινο- μονωτικά υλικά οι χώροι εγκαταστάσεων των υποσταθμών και οι αίθουσες των server με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο υπόγειο.

Μια τέτοια λύση θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του και αποδώσει οφέλη σε όλους τους χώρους του κτηρίου.

Η επιμέρους θωράκιση μεμονωμένων γραφείων μπορεί έχει θετικό αποτέλεσμα σε επιμέρους γραφεία / χώρους αλλά το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται σε άλλα γραφεία.

Φυσικά, η διαδικασία θωράκισης μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρότερους χώρους (όπως σε γραφεία), εφόσον κριθεί αναγκαίο, ακόμα και μετά τη θωράκιση των χώρων του υπογείου.

Εάν δεν ληφθεί απόφαση θωράκισης επιμέρους χώρων / γραφείων ή κεντρικών εγκαταστάσεων ΔΕΗ / Η/Υ, τότε προτείνεται η εκκένωση χώρων που οι τιμές μέτρησης εμφανίζονται να υπερβαίνουν κατά 3 φορές τα προτεινόμενα όρια (M > 300 nT ή/και E > 5 V/m)

Η εγκατάσταση των υλικών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και επαγγελματίες του χώρου, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες εφαρμογής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε και μόνοι σας τα υλικά αυτά, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες, με δική σας ευθύνη.

Ειδικές προτάσεις

Προτάσεις ακτινο-μόνωσης για θωράκιση από Η/Μ πεδία στα σημεία των επιμέρους μετρήσεων.

Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση προτείνονται τα εξής μέτρα:

Στις αίθουσες υποσταθμών της ΔΕΗ και στις αίθουσες των server Η/Υ:

Προτείνουμε την επένδυση των τοίχων και των ταβανιών των αιθουσών αυτών με το «Ακτινο-μονωτικό Μεταλλικό ΦΙΛΜ Μαγνητικού Πεδίου MCL61 Φάρδος 61 cm LF (30 dB) HF (75 dB)».

Το MCL61 είναι ένα πρωτοποριακό ακτινο-μονωτικό φιλμ, κυρίως για θωράκιση από το μαγνητικό πεδίο, προερχόμενο από εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων (π.χ. από οικιακά καλώδια ρεύματος, αγωγούς ρεύματος της ΔΕΗ, μετασχηματιστές ρεύματος, μοτέρ κλπ).

Κατασκευάζεται από ένα κράμα βασισμένο στο άμορφο Κοβάλτιο.

Το υλικό αυτό εμφανίζει μεγάλη εξασθένιση (μόνωση ή θωράκιση) σε εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία αλλά και ηλεκτρικά πεδία.

Επίσης, εμφανίζει υψηλή εξασθένιση σε ηλεκτρικά πεδία υψηλών συχνοτήτων

Το υλικό αυτό προσφέρει θωράκιση υψηλής απόδοσης και τοποθετείται σε επάλληλες στρώσεις.

Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας που μετράμε έξω από τους χώρους αυτούς, είναι πιθανόν να χρειαστούν περί τις 6 με 10 στρώσεις του υλικού.

Η εφαρμογή του υλικού γίνεται με χρήση συμπληρωματικών υλικών όπως το «Ακτινο-μονωτικό Μεταλλικό ΦΙΛΜ Μαγνητικού Πεδίου MCF5 Φάρδους 5 cm» που τοποθετείται σε ενώσεις του MCL61 και η όλη εγκατάσταση συνδέεται στη γείωση.

Δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ακριβώς το πλήθος στρώσεων που απαιτούνται, διότι το υλικό εφαρμόζεται σε στρώσεις έως ότου οι μετρήσεις εξασθένισης που θα γίνονται σε παραπλήσιους χώρους να θεωρούνται ικανοποιητικές ή αποδεκτές για την συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Πρακτικά, θα πρέπει να θωρακιστεί μια αίθουσα που παρουσιάζει μεγάλα μεγέθη μετρήσεων, ώστε να προσδιοριστεί το πλήθος επάλληλων επιστρώσεων που είναι απαραίτητες.

Στη συνέχεια, το ίδιο πλήθος επιστρώσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες αίθουσες.

Τα παραπάνω μέτρα προτείνονται όχι μόνο για να αντιμετωπιστούν οι τιμές που μετρήθηκαν αλλά και γιατί οι πηγές ακτινοβολίας που σας επιφορτίζουν, εμφανίζουν υψηλές τιμές, οι οποίες είναι ουσιαστικά συνεχείς.

Κατόπιν των όποιων παρεμβάσεων, θα πρέπει να μετρηθούν εκ νέου τα επίπεδα ακτινοβολίας και αν κριθεί απαραίτητο να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα προφύλαξης.

Οι επαναληπτικές μετρήσεις ακτινοβολίας γίνονται ΔΩΡΕΑΝ, εφόσον τα προϊόντα θωράκισης αγοραστούν από εμάς.
 

Σχόλια (1)

 
Κώστας Κάππας, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικό Τμήμα ΠΘ
28 Νοε 2017 13:26

Στην "μελέτη" αυτή, στην 4η σελίδα γράφει "Οι μετρήσεις των τιμών της Η/Μ ακτινοβολίας στο παρόν δεν επέχουν θέση γνωμάτευσης. Γνωμάτευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, έχει άλλη δομή, περιεχόμενα και συμπεράσματα και μπορεί να συγκριθεί με εκθέσεις από επίσημες πηγές, που
διενεργούν μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας σύμφωνα με τα κρατικά όρια και πρότυπα, όπως αυτά ισχύουν". Τα συμπεράσματα δικά σας. Επίσης, υπάρχουν (μεταξύ πολλών άλλων) δύο ιδιαίτερα ζητήματα στο κείμενο: α) Μετά από τις 10 πρώτες σελίδες όπου παρουσιάζονται οι "μετρήσεις" αρχίζει η προσφορά ειδών (πρωτοφανές για επιστημονική έκθεση): "αγοράστε συρμάτινες κουρτίνες, ειδικές μπογιές, συρμάτινα καλύμματα, κ.α.", "θωράκισης από την ακτινοβολία. Οι επαναληπτικές μετρήσεις ακτινοβολίας γίνονται ΔΩΡΕΑΝ, εφόσον τα προϊόντα θωράκισης αγοραστούν από εμάς", και άλλα, β) δεν είναι δυνατόν να παραθέτουν νούμερα και όρια από άσχετους οργανισμούς ή ερευνητές ή δημάρχους ως έγκυρα και ταυτόχρονα ότι τα όρια ασφαλείας που έχει θέσει η ελληνική Πολιτεία ως επικίνδυνα. Χαρακτηριστικά γράφει κάπου "Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 - 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά όρια που ήδη ξεκινούν από 33 - 51 V/m". Αυτό είναι εντελώς, μα εντελώς ψευδές και μπορεί να προκαλέσει άδικο άγχος στον πληθυσμό. ΠΟΥΘΕΝΑ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν αναφέρει τέτοιου είδους όρια. Το κείμενο είναι γεμάτο από τέτοιου είδους γνωματεύσεις...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.