ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η Περιφερειακή Διάσταση της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

"Μέχρι τώρα όλα δείχνουν να κινούνται σε ρεαλιστική κατεύθυνση, πράγμα που εκφράζεται με την ευρεία αποδοχή του εγχειρήματος (ΟΤΑ, Φοιτητές, Πολίτες, Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Επιστημονικοί Φορείς, κ.ά.)"
Δημοσίευση: 01/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Θανάση Σπυριδάκου, Κοσμήτορα Διοίκησης & Οικονομίας του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Κάτι πολύ καλό γίνεται στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δημιουργείται ένα νέο Πανεπιστήμιο από την ενσωμάτωση των δύο ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα που εδρεύουν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Στρατηγικά, αποτελεί  καλά μελετημένη  και στοχευόμενη δράση  που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε όλους τους τομείς, τόσο στην περιοχή της Δυτικής Αττικής όσο και γενικότερα στον Ελληνικό Οικονομικό και Παραγωγικό ιστό. Ειδικότερα,

•    Αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο η υποδομή, η τεχνογνωσία, η εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό των δύο ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα για τη λειτουργία ενός Πανεπιστημίου που θα παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση στη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Στην περιοχή αυτή υφίσταται έντονη δραστηριοποίηση σε κυρίαρχους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (Ναυτιλία, Μεταφορές, logistics, Τουρισμός,, κ.ά.). Η ένωση των δύο ΑΕΙ και το νέο Πανεπιστήμιο  αποτελεί ώριμη ενέργεια καθώς τις τελευταίες δεκαετίες τόσο η προσφορά τους όσο  και η ανάπτυξή τους στους τομείς της επιστημονικής έρευνας  δικαιολογούν και επιβάλλουν αυτήν την  εξέλιξη. Επιπρόσθετα, η δύναμις εν τη ενώσει δημιουργεί σίγουρα νέες προοπτικές. Ήταν καιρός να γίνει αυτό το εγχείρημα που δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη δοκιμαζόμενη Ελληνική οικονομία και ειδικότερα στην Δυτική Αττική που είναι από τις περιοχές που υφίστανται περισσότερο  έντονα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

•    Βελτιώνονται οι συνθήκες διασύνδεσης της Παραγωγής με την Εκπαίδευση  και αυτό επιτυγχάνεται με δυο τρόπους. α) Το νέο Πανεπιστήμιο με τη δυναμική που διαθέτει ως συνέχεια των δυο ΑΕΙ θα μπορέσει να αναπτύξει περαιτέρω την επιστημονική έρευνα και καινοτομία και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και μεταφοράς γνώσης στου παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Αττικής. β) Η λειτουργία των διετών κύκλων σπουδών τεχνικής εξειδικευμένης εκπαίδευσης για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, υπό την εποπτεία του πανεπιστημίου, θα καλύψει την ανάγκη της αγοράς εργασίας σε καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε  πιστοποιημένες ειδικότητες που τόσο πολύ λείπουν σήμερα από τις επιχειρήσεις.

•    Η  Δυτική Αττική είναι το περισσότερο πυκνοκατοικημένο συγκρότημα  της Αττικής και καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό της βιομηχανικής παραγωγής και οικονομίας στην χώρα. Η  λειτουργία ενός  ολοκληρωμένου Πανεπιστημίου που θα θεραπεύει στις σχολές και στα τμήματά του επιστημονικά αντικείμενα και εξειδικεύσεις σε τομείς δραστηριοποίησης στην περιοχή της Δυτικής Αττικής έρχεται να καλύψει ένα πάγιο  αίτημα των τοπικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Για πολλούς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί ΟΡΑΜΑ.

Όλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν το αποτέλεσμα  προσπάθειας που διέπεται από την ορθολογική αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών της χώρας και ειδικότερα της Δυτικής Αττικής. Η δομή και τα τμήματα που θα δημιουργηθούν στο νέο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποτελούν το επιστέγασμα της αξιολόγησης  των πραγματικών ακαδημαϊκών και αναπτυξιακών αναγκών και όχι την συγκυριακή αντιμετώπιση προσωπικών, πολιτικών και συντεχνιακών προσδοκιών. Οι συνθήκες στη χειμαζόμενη και ταλαιπωρημένη Ελληνική Οικονομία δεν επιτρέπουν άλλα λάθη ή πασαλείμματα. Μια ευκαιρία είναι εδώ και θα πρέπει να την προστατεύσουμε και να τη διαφυλάξουμε. Μέχρι τώρα όλα δείχνουν να κινούνται σε ρεαλιστική  κατεύθυνση, πράγμα που εκφράζεται με την ευρεία αποδοχή του εγχειρήματος (ΟΤΑ, Φοιτητές, Πολίτες, Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Επιστημονικοί Φορείς, κ.ά.). Σε μια προσπάθεια της αξιολόγησης του εγχειρήματος και στον εντοπισμό αρνητικών στοιχείων δεν είναι εύκολο να ανακαλυφθεί ή να ανιχνευθεί κάτι σχετικό. Άλλωστε, είναι ελάχιστες έως μηδαμινές οι αρνητικές απόψεις και όπου υπάρχουν απορρέουν από τις αλλαγές που όταν γίνουν ενδεχόμενα να  θίξουν συντεχνιακές λογικές.  

Είναι δεδομένο ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο, περίπλοκο και κρύβει ακόμη περισσότερα θέματα  που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι πρόκληση και ευκαιρία και όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης "Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος".

 

Σχόλια (2)

 
kostas delidis
02 Δεκ 2017 11:48

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας ήταν, είναι και θα είναι το διαρκώς ζητούμενο ! Στο παρελθόν -μεσοπρόθεσμο και πρόσφατο - είχε υποστηριχθεί από κάποιους ( ρεαλιστές η/και οραματιστές ρομαντικούς) και γι΄αυτό κατηγορήθηκαν. Σήμερα ευτυχώς αναγνωρίζεται σαν αναγκαιότητα και υποστηρίζεται από πολλούς. Το νέο πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει πολλά στο συγκεκριμένο θέμα αρκεί να εφαρμόσει το σχέδιο που ευαγγελίζεται δηλαδή της λειτουργικής και αποτελεσματικής σύνδεσης του Ιδρύματος με τους φορείς της παραγωγής και της αγοράς εργασίας. Έτσι θα γίνει και δρομοδείκτης και για τα άλλα Ιδρύματα, μερικά από τα οποία δυστυχώς δεν ασπάζονται αυτό το σκεπτικό !!! Εξυπακούεται βέβαια, ότι αυτό δεν θα γίνει εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας.

 
Πέτρος Καρκαλούσος
02 Δεκ 2017 04:35

Θα απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο ότι αυτό επιθυμούμε όλοι, εκπαιδευτικοί και φοιτητές. Η σύνδεση του νέου ιδρύματος με την αγορά εργασίας αλλά και την οικονομία της χώρας θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές κατευθύνσεις του ιδρύματος.
Η βασική βιοιατρική έρευνα, οι τεχνολογικές εφαρμογές ραγδαίων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, οι εξωστρεφείς παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να είναι βασικό κριτήριο για την ένταξη των τμημάτων στο νέο ίδρυμα. Δυστυχώς όμως ακόμα και σήμερα υπάρχουν μέλη της επιτροπής για την ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ζητούν την υποβάθμιση ή και την εξαφάνιση τμημάτων αλλά και ολόκληρων επαγγελματικών κλάδων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ