Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Υπουργός: Υπέγραψα υποχρεωτική παρουσία 30 ωρών των εκπαιδευτικών στο σχολείο (Βίντεο)

“Σφοδρή" επίθεση υπουργού κατά Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Δημοσίευση: 05/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου μιλώντας σήμερα στο  Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Κέρκυρα, ομολόγησε ότι υπέγραψε με τους θεσμούς (τρόικα):

Α. Την υποχρέωση των εκπαιδευτικών να βρίσκονται στο σχολείο 30 ώρες την εβδομάδα

Β. Να τεθούν κριτήρια στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων

Γ. Στην επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης να συμμετέχει το ΑΣΕΠ

Δ. Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης και αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ  ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο υπουργός Παιδείας εξαπέλυσε “σφοδρή” επίθεση κατα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικότερα κατά δύο εφημερίδων της αντιπολίτευσης, οι οποίες όπως είπε για τις συζητήσεις που είχε με τους θεσμούς είχαν πανομοιότυπο   ρεπορτάζ πρωτοσέλιδο  με τις ίδιες λέξεις.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ  ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Σχόλια (36)

 
Αναρωτιέμαι ποιος δεν το θέλει;
09 Δεκ 2017 16:59

Τώρα καταφέρνουν να κάνουν την εκπαίδευση δημόσια υπηρεσία 8-2 - OTA.

Αναρωτιέμαι ποιος δεν το θέλει;

Πιστεύει κάποιος πως δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις;

Το πιο απλό να ζητήσουν όλοι γραφεία εργασίας σύμφωνα με την νομοθεσία και καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος των χώρων εργασίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 16/1996
ΦΕΚ 10/Α/18-1-1996
Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
…….. 4. Χρήση εκπαίδευσης (κατηγορία ∆).
4.1. Στις αίθουσες διδασκαλίας, ένα άτοµο ανά 1,5 τετραγωνικό µέτρο εµβαδού δαπέδου αίθουσας.
4.2. Σε αίθουσες διδασκαλίας µε σταθερά καθίσµατα ο πληθυσµός είναι ίσος προς τον αριθµό των καθισµάτων, αλλά πάντως σε καµία περίπτωση µικρότερος από αυτόν που προκύπτει µε βάση την αναλογία ενός ατόµου ανά 1,5 τετραγωνικό µέτρο εµβαδού δαπέδου αίθουσας.
4.3. Σε εργαστήρια, συνεργεία και παρόµοιους χώρους εκπαίδευσης, ο πληθυσµός είναι ίσος µε τις προβλεπόµενες θέσεις εργασίας, αλλά πάντως σε καµία περίπτωση µικρότερος από αυτόν που προκύπτει µε βάση την αναλογία ενός ατόµου ανά 4,50 τετραγωνικά µέτρα εµβαδού δαπέδου αίθουσας.
4.4. Για όλους τους υπόλοιπους χώρους υπολογίζεται ένα άτοµο ανά 6 τετραγωνικά µέτρα εµβαδού δαπέδου αίθουσας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850/ 2 Ιουνίου 2010 ΦΕΚ 84Α/10
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Αρθρο 2
Έκταση εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ως:
α) Εργαζόμενος: κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό προσωπικό.
β) Εργοδότης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.
γ) Επιχείρηση: κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται.
ε) Τόπος εργασίας: κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α., ως «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Άρθρο 72

Ποινικές κυρώσεις
1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ (900,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (293,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση.
3. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, στις υποθέσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο με απόφασή του ορίζει ρητή δικάσιμο, μέσα σε είκοσι μία ημέρες.

Καλή εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων της νομοθεσίας.

 
Γιάννης Πλατάρος
08 Δεκ 2017 17:09

@Ηλίας
Με τον 1566/85, αυτό που ακόμα ισχύει, το 30-ωρο, είναι η μέγιστη δυνατή παραμονή υπό συνθήκες.
Το πνεύμα ήταν και μέχρι στιγμής είναι:
«Κάνε την δουλειά και φεύγα»
Το νέον πνεύμα θα είναι:
«Την κάνεις, δεν την κάνες, φεύγεις στις 2.»
Αν διαβάσετε τον προβληματισμό για το νέο μέτρο , υπάρχουν ενδιαφέροντα προβλήματα. Ας δούμε κάποια:
1. Θα μπορούν να γίνονται ουσιαστικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις εκτός ωρών διδασκαλίας.
2. Θα μπορούν να γίνονται αναπληρώσεις προσωπικού που απουσιάζει εκτάκτως.
3. Θα ,μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα προγράμματα επί τόπου, ουσιαστικά.
4. Θα μπορούν να ενημερώνονται κάθε μέρα οι γονείς.
5. Θα υπάρξεις δυνατότητα για ουσιαστική ενδοσχολική επιμόρφωσημ με απειροελάχιστο δημοσιοοικονομικό κόστος.
6. Άνετες και ουσιαστικές συνεδριάσεις του ΣΔ.
7. Οι πληροφορικοί των Σχολείων θα επιμορφώσουν όλο τον κόσμο στο Α΄επίπεδο.
8. Ενισχυτική και πρόσθετη η 7η ώρα .
9. Φαγητό δωρεάν στο Σχολείο και ταπεράκια για το σπίτι μισοτιμής. Έτσι κι αλλιώς φτωχοποιούμαστε. Πηγαίνει γάντι και με τον Πτωχοπροδρομισμό μας. Και με την παραμοιώδη ευφυία μας («ουδείς μωρότερος....») Θα είμαστε οι εγγυητές της ποιότητας του φαγητού για τα παιδιά αφού θα τρώμε από το ίδιο και εμείς. Η πτωχοποίηση επιφέρει πολλές ψήφους με τα εκτεταμένα συσσίτια.
Με λίγα λεφτά παραπάνω στα Σχολεία εφ΄άπαξ και λίγα παραπάνω στις τακτικές επιχορηγήσεις των Σχολικών Επιτροπών , όλοι θα λέμε τον παροιμιώδη πρότυπο επίλογο εκθέσεων Δημοτικού Σχολείου:
-Τι ωραία που περάσαμε σήμερα στο Σχολείο!...
Και άλλα που δεν μπορώ να σκεφθώ.
Τις ζημιές τις θεωρώ προφανείς. Δεν τις αναλύω.

 
@Στράτος
08 Δεκ 2017 15:42

Το τζόκερ είχε πάλι τζακ ποτ.Άρα αφού δεν μπόρεσες να το προβλέψεις και να αράξεις στη Μύκονο παρέα με τους συντρόφους είτε πολιτικούς, είτε πλούσιους ούτε και η μελλοντολογία σου για το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης του χρόνου που θα κυβερνήσει είναι έγκυρες.Θέλεις και άλλη εξάσκηση.Προσπάθησε παραπάνω.

 
ph
08 Δεκ 2017 07:53

Θα χρειαστούν και κάποια επιτραπέζια παιγνίδια...και επιτέλους να μάθουμε όλοι να πλέκουμε...

 
Ελένη
08 Δεκ 2017 07:38

Ωραία, θα δοθεί η ευκαιρία και στους "επισκέπτες" να συνεισφέρουν στη σχολική μοναδα!

 
Ηλίας
07 Δεκ 2017 21:20

@Γιάννης Πλατάρος

κε. Γιάννη, στο τέλος λέτε πως το "30ωρο" δε θα εφαρμοστεί με αιρετούς δ/ντές. Δηλαδή τόσα χρόνια με τους μη-αιρετούς μπορούσε? Γιατί έζησα και τους μη-αιρετούς και τους ψηφισμένους αλλά "καθολική" αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων σπάνια! Πάντα υπήρχαν κάποιοι στο απυρόβλητο και άλλοι όχι. Αυτοί που ήταν δίκαιοι, έστω και αν ήταν πιο αυστηροί ή απαιτητικοί, ήταν έτσι πριν τις ψηφοφορίες και μετά.

 
george
07 Δεκ 2017 18:29

πειτε του οτι θα ερθει ο ιδιοσ να καθεται στο σχολειο μαζι με τον τσιπρα

 
κεας
06 Δεκ 2017 19:57

Πολύ σωστό μέτρο θα λύσει πολλά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Η εμπειρια διδάσκει ότι τώρα υπάρχει γκρίνια και πολύ μουρμούρα για το πρόγραμμα. Απλά κακομάθαμε και τώραμας κακοφαίνετε .

 
Οὐαὶ ὑμῖν
06 Δεκ 2017 19:51

Πού είναι ο Κουράκης -και οι λοιποί σύντροφοι- που υποσχόταν ότι θα επιστρέψουμε πάραυτα στο ωράριο μας; Αυτό που άλλαξε με τις συν 2 ώρες ο Αρβανιτόπουλος; Αν τό΄λεγε και τό΄κανε η "επάρατος" αυτό θα τα κάνατε όλα λαμπόγυαλο. Βρέ πώς αλλάζουν οι καιροί. Οὐαὶ ὑμῖν...
ΥΓ. Οι συνδικαλιστές μας ΕΛΜΕ -ΟΛΜΕ -ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ κλπ. θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν προκλητικά μειωμένο (-4 ώρες) ωράριο, ενώ λείπουν κύριες ειδικότητες απ΄τα σχολεία; Τώρα που θα αλλάξει κι ο νόμος για τα συνδικάτα ευκαιρία είναι... Οψόμεθα

 
baggelis
06 Δεκ 2017 18:51

ΣΤΡΑΤΟ Σώπα ω Συριζαίε!! ω πανεξυπνο όν!! Δηλαδη αφου ήταν τόσο εύκολο γιατί η υπουργάρα είπε ΨΕΜΑΤΑ--ΨΕΜΑΤΑ--ΨΕΜΑΤΑ--την Δευτέρα και τα...διέψευδε!!! οτι ΔΕΝ ΔΕΝ ΔΕΝ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ την αύξηση του εργασιακού ωραρίου!! Και στο φινάλε-φινάλε έπρεπε απο το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1985 να έρθουν και να το απαιτήσουν η τρόικα το 2017!!!! και μάλιστα να το υπογράψουν!!! Νομίζω οτι πρέπει να ...κρυφτείς ω ω ω ω ...μεγαλε επαναστάτη!!! που ηρθες στη ζωή μας να μας αναγκείλεις ς το,,,νεο ,,το μη κομματικο ..το ενάντια στο διεφθαρμενο συστημα!!! ΝΤΡΟΠΗ !!

 
manosfan
06 Δεκ 2017 16:44

Το μέτρο 8π.μ - 14:00μμ είναι προς την σωστή κατεύθυνση αφού :
1.θα εξαλείψει τους τσακωμούς λόγω "κακού" προγράμματος k.a
2.θα γίνονται ευκολότερα οι διοικητικές εργασίες που όυτως ή άλλως κάνουμε
αφού δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι
3.Δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τις επισκέψεις γονέων
4.ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ "ΛΟΥΦΑΡΟΥΜΕ" 4-ΩΡΑΚΙ ΜΕΤΑ ΛΑΪΚΗ ΚΑΦΕ ΚΛΠ έτσι Μaνολάκη????
Στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν κάποιες κενές αίθουσες οι οποίες μπορούν με μικρό κόστος να εξοπλιστούν και να χρησιμεύσουν ως επιπλέον χώροι παραμονής....άλλωστε ποτέ όλος ο σύλλογος δεν είναι ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο αφού οι περισσότεροι έχουν μάθημα....όλα τα άλλα που λέμε είναι προφάσεις.....με την παρατήρηση να μπορεί κάποια μέρα ο εκπ/κος να φεύγει
12 η ώρα να μπορεί να πάει σε μια τράπεζα κλπ.....

 
petran
06 Δεκ 2017 16:44

επιτέλους να δούμε και στο σχολείο τους μόνιμους και με το ρολόι στο χέρι κι ας λείπουν οι υποδομές..ας ετοιμάσουν και κανένα project (υλικό υπάρχει) να δούμε και την ανάπτυξη της κριτική σκέψης που χρόνια ευαγγελιζόμαστε!!

 
Γιάννης Πλατάρος
06 Δεκ 2017 16:10

Έσπευσα να σχολιάσω ότι δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον στο 30-ωρο. Πιο πολύ το εισέπραξα ως επικοινωνιακό μπαμπούλα πλειοδοσίας για δήθεν κέρδη διαπραγμάτευσης.
Τελικά, αναθεωρώ και γω, αφού το βλέπω πιο ψύχραιμα, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ΟΝΤΩΣ το απαίτησε η Τρόϊκα.
Ας δούμε τις οικονομικές διαστάσεις .
1. Καθηγητές τριαντάωροι ---> Δεν χρειάζονται Γραμματείς στα Σχολεία (για όσα έχουν) Εξοικονόμηση πόρων.
2. Καθηγητές τριαντάωροι στα σχολεία ----> Δεν χρειάζονται Σχολικοί φύλακες (ποτέ δεν χρειάζονταν με το καθηκοντολόγιο που είχαν, αυτό είναι μια άλλα συζήτηση) Εξοικονόμηση πόρων και εδώ.
3. Καθηγητές τριαντάωροι ---> Τι χρειάζεται ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης που στεγάζεται μέσα στο Σχολικό συγκρότημα; Εξοικονόμηση πόρων και εδώ.
4. Καθηγητές τριαντάωροι μέσα στα Σχολεία ---> Εύκολη ενδοσχολική επιμόρφωση με αλληλοδιδακτική μέθοδο που με πιο σύγχρονη ορολογία είναι και γνωστή ως «Γνωστική Μαθητεία» και οι Σύλλογοι πλέον θα μετατραπούν σε «Κοινότητες Μάθησης» Τεράστια εξοικονόμηση με επιμόρφωση σε ό,τι πιο αναγκαίο. Χωρίς επί πλέον αίθουσες, αφού έχουμε εξοπλισμό, και υποχρεωτικές συμμετοχές . Άντε να πληρωθεί κάποια υπερωρία των 3€ καθαρά την ώρα.
5. Καθηγητές τριαντάωροι στα Σχολεία ---> Ευελιξία στην Ενισχυτική είτε πρόσθετη. Κάποιοι που είναι φιλότιμοι (έχουμε πολλούς φιλότιμους, να μην λέω τα στραβά μόνο) θα κάνουν δωρεάν στα αδύνατα φτωχά κτλ την έβδομη ώρα.
Ακολουθεί ένας μεγάλος κατάλογος με θετικά και αρνητικά που δεν έχουν οικονομικό πρόσημο Δημοσιονομικού τύπου, αλλά θα υπάρχουν οφέλη. (που εμμέσως, τελικά, είναι και οικονομικά)
Α) Άνετες Συνεδριάσεις ΣΔ. Ποιοτικότερες . Θα διανθίζονται και με ανέκδοτα.
Β) Εύκολη αναπλήρωση εκτάκτως απόντα. Με απασχόληση. Το προσωπικό μεγαλώνει με ρυθμό αύξησης του Μέσου όρου ηλικίας του 1 έτος /έτος. Οι αναρρωτικές και οι κανονικές θα εξαντλούνται πλέον. Θα γίνεται και λίγο επίτηδες . Το συνήθως απαντώμενο είδος εκπαιδευτικών του «....δεν έχω πάρει ούτε μία μέρα κανονική άδεια 30 χρόνια» θα εξαφανιστεί.
Γ) Θα μπει ασύρματο δίκτυο οπτικών ινών 50 ΜΒ/sec σε όλα τα Σχολεία.
Δ) Οι αποθηκούλες θα γίνουν καμαράκια καθηγητών.
Ε) Θα πιάσουν δουλειές οι μάστορες με τις γυψοσανίδες για καμαράκια σε διαδρόμους. Πάντα μπορούσαν να γίνουν, θα γίνουν τώρα εξ ανάγκης.
Και άλλα πολλά, φαντασία να έχει κανείς....
Η κατακλείδα, είναι ότι ΔΕΝ θα εφαρμοστεί ας λέει το Υπουργείο ότι θα εφαρμοστεί. Με αιρετούς Διευθυντές ΔΕΝ θα εφαρμοστεί. Εκτός αν παραλλήλως θεσπιστεί ελευθερία πρόσβασης Γονέων και κηδεμόνων. Δηλ. Θα πέφτουν καταγγελίες αν οι γονείς πάνε Σχολείο και δεν βρήκαν λ.χ. τον Μαθηματικό να ρωτήσουν. Αυτό θα «αποδίδει» ισοδυνάμως με εμφύτευση μικροτσίπ σε GPS.
Πάμε σε νέες εποχές ή μία από τα ίδια;
Θα δούμε ... (Ακόμα και τα «θα δούμε» μου ηχεί, υπερβολικά αισιόδοξο)

 
ΠΕ70@Στράτο
06 Δεκ 2017 15:56

@Στράτο μελλοντολόγε αφού προβλέπεις επακριβώς στο απώτερο μέλλον τι θα κάνει ο Μητσοτάκης όταν κυβερνήσει και είσαι τόσο σίγουρος για να προβλέπεις το βαθύ μέλλον γιατί δεν παίζεις τζόκερ που έχει και τζακ ποτ;Με τις προβλέψεις σου θα κερδίσεις και θα είσαι αραχτός στη Μύκονο όπου θα συναντάς τους συντρόφους σου γιατί όπως είναι γνωστό οι σύντροφοι σου και οι πλούσιοι που τους στηρίζουν στην Μύκονο αράζουν.Εκεί θα τους αφηγείσαι ,όπως οι παλιοί παραμυθάδες,όσα λες τώρα σε εμάς νομίζοντας ότι απευθύνεσαι σε κάφρους.

 
foros1
06 Δεκ 2017 15:42

@Μαρία και @Mina,
Γιατί μόνο 8 - 2 και όχι 8 - 4;
Κανονικό οκτάωρο, ώστε όλη η εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι η φύλαξη των μαθητών στην τάξη...
Εγώ προσωπικά, αν με υποχρεώσουν να κάθομαι στο σχολείο όλο το ωράριο, στο σπίτι δεν θα ασχολούμαι ούτε ένα λεπτό για εργασία που θα αφορά το σχολείο. Ότι κάνουν
@Δημήτρης,
"Θα λυθούν σημαντικά ζητήματα στις σχολικές μονάδες".
Θα γεννηθούν όμως πολύ περισσότερα, ακόμη και νομικά. Τι εργασίες μπορεί και υποχρεούται να κάνει ένας π.χ. Φυσικός, πέρα από την καταχώρηση απουσιών;

 
Νίκος
06 Δεκ 2017 15:20

Δηλαδή στα δικά σας σχολεία δεν υπήρξαν "συνάδελφοι" που έλεγαν: Να μου βγάλεις ένα τετράωρο για να πηγαίνω στην τράπεζα, ή μη μου βάλεις πρόγραμμα τις δύο πρώτες ώρες γιατί δεν μπορώ να ξυπνήσω, ή βγάλε μου το πρόγραμμα χωρίς κενά για να φεύγω νωρίς.
Το πρόβλημα είναι αλλού. Στο καθηκοντολόγιο. Όσο στο ελληνικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί έχουν και άλλους ρόλους (γραμματειακή υποστήριξη, εφημερίες, προετοιμασία εργαστηρίων, αντιμετώπιση τραυματισμών κ.λπ.) κάποιος πρέπει να υπάρχει στο σχολείο για να τα κάνει. Που χτυπάει ο μαθητής και στο γραφείο δεν υπάρχει κανείς να του δώσει Α βοήθειες την τελευταία ώρα γιατί όλοι έχουν φύγει, ενώ οι παραμένοντες είναι στις τάξεις τους. Που στέλνει ο άλλος συνάδελφος το μαθητή να βγάλει 2 φωτοαντίγραφα και δεν υπάρχει κανείς στο γραφείο των εκπαιδευτικών και ψάχνει να βρει το διευθυντή να το κάνει. Που έρχεται κάποιος στην πόρτα και αν ο διευθυντής είναι σε μάθημα δεν υπάρχει κανείς να του ανοίξει.
Δε συμφωνώ πως όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι καθήκοντα των εκπαιδευτικών, αλλά άλλου βοηθητικού προσωπικού. Όμως το να φεύγει καθένας μόλις τελειώνει η ώρα του και να μην ενδιαφέρεται για το τι άλλο απαιτεί η λειτουγία του σχολείου, είναι πολύ διαφορετικό.

 
Δημητρης
06 Δεκ 2017 13:41

Είπαμε, τελος η μάχη του 4ωρου και καταλαβαίνουν πολύ καλά οι περισσότεροι που δεν σχολιάζουν. Θα λυθούν σημαντικά ζητήματα στις σχολικές μονάδες. Φυσικά οι υποδομές είναι πρόβλημα και θα πρέπει οι διευθυντές αλλά και ο συνδικαλιστικός αγώνας να βρουν λύσεις !

 
Ν
06 Δεκ 2017 13:15

Υπουργέ.Έγινε προκήρυξη για 540 θέσεις στην Εφορία γιατί βγήκαν πολλοί στη σύνταξη.Τέλη καλοκαιριού μονιμοποιήθηκαν οι συμβασμιούχοι των Δήμων και ο ομόλογός σας κύριος Σκουρλέτης ανακοίνωσε την πρόσληψη άλλων 3.000 και βάλε χιλιάδων που θα προστεθούν στους ήδη 80.000 εργαζομένους στους ΟΤΑ.Μονιμοποιούνται και 5.000 συμβασμιούχοι πυροσβέστες.Η αναλογία που υπογράφηκε από τους προηγούμενους όριζε μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις συνολικά στον στενό δημόσιο τομέα.Και στον κλάδο μας βγήκαν χιλιάδες στην σύνταξη και έχουν να γίνουν διορισμοί 10 χρόνια.Ούτε και τους χρόνια αναπληρωτές μονιμοποιήσατε.Πως τα καταφέρνουν οι άλλοι Υπουργοί και ιδιαίτερα ο Σκουρλέτης να κάνουν συνεχείς μονιμοποιήσεις και προσλήψεις και να εξαντλούν την αναλογία 1 προς 5 και εσείς και οι προκάτοχοι σας ,ενώ είχαμε χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις στον κλάδο ,να μην ζητάτε διορισμούς;Άρα δεν κάνετε σωστά την δουλειά σας σαν Υπουργός.Και αντί αυτού θέλετε να αυξήσετε το ωράριο μας με στόχο να μην γίνουν ποτέ διορισμοί στον κλάδο μας.Να το πείτε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ ευθαρσώς στους αδιόριστους ,σε όσους σπουδάζουν τις ειδικότητες μας και στους γονείς τους ότι δεν θα διοριστούν ούτε θα δουλέψουν ποτέ.Αν όμως ο κύριος Σκουρλέτης γίνει υπουργός Παιδείας και καταφέρει αυτό που δεν καταφέρνετε ή δεν θέλετε να καταφέρετε εσείς τότε αυτός είναι ο κατάλληλος για μας.Ως εκ τούτου προτείνω στην ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ το σύνθημα στις πορείες και την απεργία να είναι ένα και βροντερό."ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ".Για αυτό έγινε αυτή η δήλωση σας .Για να μας αυξήσετε το ωράριο στρέφοντας την κοινή γνώμη εναντίον των κακών εκπαιδευτικών που βαριούνται να δουλέψουν παραπάνω και δεν κάθονται καν στο σχολείο αλλά την κοπανάν.Γνωστή αυτή η συνταγή που την κάνετε μονίμως στρέφοντας τη μια τάξη εναντίον της άλλης.

 
Μina
06 Δεκ 2017 13:05

Συμφωνώ κι εγώ στην 30ωρη παραμονή μας στη σχολική μονάδα

 
baggelis
06 Δεκ 2017 12:56

Απλά θυμίζω στον κ Υπουργό και τους υποστηρικτές του στην ανακοίνωση που έβγαλε την Δευτέρα και τι....έλεγε !! Οτι δεν ...υπέγραψε για αύξηση ΟΥΤΕ διδακτικοπυ ωραρίου ΟΥΤΕ και εργασιακού χρόνου!! ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ!!

Η συμφωνία
της κυβέρνησης με τους Θεσμούς στα θέματα της παιδείας έγινε σε αμοιβαίο κλίμα
κατανόησης της σημαντικής προόδου που έχει συνολικά επιτευχθεί τα τελευταία δύο
χρόνια. Δυστυχώς για τις «Κασσάνδρες»

- Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση διδακτικού
ωραρίου και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος 1655 του 1985.

- Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση εργασιακού
χρόνου.

- Δεν θα υπάρξει ατομική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών της τάξης αλλά αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως σύνολο.

και συνεχιζε ο . Κ ΥΠΟΥΡΓΟΣ και έγραφε:

Σε όσους
απογοητεύτηκαν που δεν επιβεβαιώθηκαν αφιερώνουμε τους στίχους του ποιητή: «Και
τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις»…

Αλήθεια κ Υπουργέ ...τι έγινε και σε δύο μερες .......τελικά μας φανερωσατε οτι ΥΠΟΓΡΑΨΑΤΕ την αύξηση του εργασιακού χρόνου!!!
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΤΕ ΨΕΜΑΤΑ!!--ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ .....ΕΧΕΤΕ ...ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ!!!!

Και αν εσεις ...λέτε για " ψεύτικες ειδήσεις" ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΝΑΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ!!!
Η ΛΕΞΗ ...ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΗ!!!

 
Γιάνης με ένα "νι"
06 Δεκ 2017 12:32

Επιτέλους! Αν γίνει αυτό πραγματικότητα, τότε θα λυθούν μερικά προβλήματα στις σχολικές μονάδες. Το ότι θα δημιουργηθούν εκατομμύρια άλλα δε φαίνεται να μας απασχολεί...

 
geo@Στρατος
06 Δεκ 2017 09:34

Στρατο λυπαμαι, αλλά πλεον απ' οτι φαινεται σχεδον κανεις δεν δινει σημασια στις αερολογιες που παραθετεις στα σχολια. Το να σε αγνοουν ειναι ακομα χειροτερο απο το να σε μαχονται.

 
Μαρίνα
06 Δεκ 2017 09:11

Δώστε μας υπολογιστές και γραφεία εκπαιδευτικών στα σχολεία και να καθόμαστε όσο θέλετε. Το να κάθομαι άπραγη μέχρι τις 2.00 σε ένα σχολείο χωρίς εξοπλισμό και "να μιλώ για τον καιρό" με τους συναδέλφους δεν νομίζω ότι προάγει την εκπαίδευση, αλλά μάλλον κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.

 
Γιώργος
06 Δεκ 2017 09:09

Α, βρε Κώστα! Τους "έσκισες" τους κουτόφραγκους. Τους έδωσες κάτι που ισχύει εδώ και δεκαετίες!!!

 
Μαρια
06 Δεκ 2017 07:14

Μια χαρά είναι το υποχρεωτικό 30ωρο. ΟΛΟΙ 8-2. Επιτέλους!

 
SL^2
06 Δεκ 2017 02:15

Αφού το 30ωρο ισχύει από το 1985, προφανώς ο υπουργός αναφέρεται στο ν. 1566/85, σε τι νέο συμφώνησε; Συμφώνησε για κάτι που ήδη ισχύει; Ή μήπως αυτό το θέμα θα επαναδιατυπωθεί σε νόμο που θα ψηφιστεί προσεχώς πιο αυστηρά;. Διότι ο ν. 1566/85 για το συγκριμένο ζήτημα αναφέρει ότι ο κάθε εκπ/κός "... παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα ...". Δηλ ο νόμος θέτει τα ανώτατα όρια του εργασιακού ωραρίου του εκπ/κού για την ημέρα και τη βδομάδα. Δεν απαγορεύει ο νόμος κάποιος που έχει ολοκληρώσει το έργο το οποίο του έχει ανατεθεί ν' αποχωρήσει πιο πριν. Και η ολοκλήρωση ή όχι των εξωδιδακτικών εργασιών που έχουν ανατεθεί ελέγχεται από τα όργανα διοίκησης της εκπ/σης. Αν λοιπόν υπάρχει συμφωνία υποχρεωτικής παραμονής στο σχολείο 6 ώρες την ημέρα και 30 τη βδομάδα, που θα διατυπωθεί σε νέο νόμο, αυτό νομίζω ότι είναι διαφορετικό απ' αυτό που ορίζει ο ν. 1566/85 στα άρθρα 13 παραγρ 8 (για την Αθμια εκπ/ση) και 14 παραγρ 20 (για τη Βθμια εκπ/ση). Αυτή η διευκρίνηση δεν έγινε από τον υπουργό, ούτε το ρώτησε μέχρι στιγμής κάποιος.

 
Μάκης
06 Δεκ 2017 02:07

Όταν πέφτουν οι μάσκες η γύμνια δεν κρύβετε στη ανωνυμία.
Έχει ονοματεπώνυμο και πολιτικό προσανατολισμό «Arbeit Macht Frei” (η δουλειά σε απελευθερώνει) και είναι αριστερός.

 
Δημήτριος
06 Δεκ 2017 00:27

Και πού να δουλεύατε συνάδελφοι με τμήματα 70 μαθητών από Δευτέρα έως Παρασκευή μάθημα πρωί-απόγευμα και Σάββατο μόνο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ενώ την Κυριακή να συνοδεύεις και τα παιδιά στην εκκλησία...

 
Δημήτριος
06 Δεκ 2017 00:26

Και πού να δουλεύατε συνάδελφοι με τμήματα 70 μαθητών από Δευτέρα έως Παρασκευή μάθημα πρωί-απόγευμα και Σάββατο μόνο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ενώ την Κυριακή να συνοδεύεις και τα παιδιά στην εκκλησία...

 
ΓΕΟΡΓΙΟΣ
05 Δεκ 2017 23:50

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ