ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Επίπεδο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Ερωτήματα για τυχόν υποβάθμιση του τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων από Ανώτατη σε Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Δημοσίευση: 06/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμε Υπουργέ κ. Γαβρόγλου,

Με ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε από τον τύπο, στις 9 Μαΐου, την εξαγγελία του    κ. Πρωθυπουργού, για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά (Πρωθυπουργός: Τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά γίνονται Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: https://www.esos.gr/arthra/50450/prothypoyrgos-ta-tei-athinas-kai-peirai...).

Εν συνεχεία και πάλι από τον τύπο και προς έκπληξή μας, στις 26 Αυγούστου, πληροφορηθήκαμε ότι το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, σχεδιάζεται να γίνει κατεύθυνση και συγχωνεύεται με άλλα μη ομοειδή Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=897143).

Πρόσφατα όμως, πληροφορηθήκαμε ότι ίσως καταργηθεί τελείως το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και μπορεί να μετατραπεί σε Τμήμα μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2 ετών (τύπου ΙΕΚ) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του τμήματος και κατ’ επέκταση του επαγγέλματος των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, από Ανώτατη σε Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχει τέτοια σκέψη ή απόφαση και μας βρίσκει τελείως αντίθετους για τους εξής λόγους:
    
•    Τα Επαγγελματικά Δικαιώματά μας ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 163/14-6-1996  (ΦΕΚ118/1996) και η Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος, η οποία θέτει επακριβώς τις προϋποθέσεις για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στη χώρα μας, βάση του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 20/2017 (ΦΕΚ Α’ 34/2017).

•    Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων με  βάση  τις  εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις μας, καθώς και με παραδεκτές πρακτικές, εργαζόμαστε σε ρόλο υπεύθυνο, παράλληλο και ισότιμο με το ρόλο των άλλων επιστημόνων των ιατρικών εργαστηρίων, προσφέροντας στον εξεταζόμενο και τον ασθενή τις απαραίτητες υπηρεσίες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (αναγνωρισμένοι ως Biomedical Laboratory Scientists).

•    Εφαρμόζουμε όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, εκτελούμε και αξιολογούμε το ποιοτικό αποτέλεσμά τους και αναλαμβάνουμε ενυπόγραφα την ευθύνη εκτέλεσης του τεχνολογικού μέρους των ανωτέρω εξετάσεων στα κάτωθι τμήματα: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Ιολογίας, Βιοχημικό, Αιμοδοσίας, Ανοσολογικό, Ιστοσυμβατότητας, Πυρηνικής Ιατρικής, Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογικής Ανατομικής, Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματόζωων, στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (κύρια στα ιατρικά εργαστήρια των Δημοσίων Νοσοκομείων και  Κέντρων Υγείας), καθώς και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας (ιδιωτικά βιοπαθολογικά εργαστήρια, Διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία - κλινικές).

Επιπλέον, εργαζόμαστε στη Βιοϊατρική έρευνα και την εκπαίδευση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

•    Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι το ότι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες στα εν λόγω Ιατρικά και ερευνητικά εργαστήρια, για να προσφέρουν ασφαλείς και ποιοτικά αποδεκτές υπηρεσίες υγείας στον Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση, σε τουλάχιστον Επίπεδο 6 (Bachelor Degree), όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και Διεθνώς.

•    Είναι γνωστό ότι το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και ως εκ τούτου μόνο οι πτυχιούχοι των εν λόγω τμημάτων διαθέτουν διαχρονικά τα κατάλληλα προσόντα και την απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια για να επανδρώσουν χωρίς δευτερεύοντες όρους τα ανωτέρω τμήματα, με ασφαλή και επιστημονικά έγκυρη εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων και ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών, για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

•    Ο επαγγελματικός και ακαδημαϊκός τίτλος μας στα περισσότερα μέρη του κόσμου, είναι Βιοϊατρικός Εργαστηριακός Επιστήμονας (Biomedical Laboratory Scientist) ή Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων (Medical Laboratory Technologist), σε Επίπεδο 6 (Bachelor Degree), όπως φαίνεται και στη βάση Δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

•    Επίσης, η Βεβαίωση που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας επί χρόνια για το Επάγγελμα του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων είναι η νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση του άρθρου 3, παρ. 1 ε’ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η  Πανελλήνια  Ένωση  των  Τεχνολόγων  Ιατρικών  Εργαστηρίων (Π.Ε.Τ.Ι.Ε)  είναι η Επιστημονική και Επαγγελματική Ένωση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Ιδρύθηκε το 1987 (αρ. απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών 4914/87), εκπροσωπεί όλους τους απόφοιτους  Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα και Διεθνώς  με  κυριότερους σκοπούς την προάσπιση και εξύψωση της Επιστημονικής στάθμης των μελών μας, την ηθική και οικονομική αναβάθμιση, την προώθηση και κατοχύρωση των Επιστημονικών - Επαγγελματικών  δικαιωμάτων μας και την ποιοτική αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης στη  χώρα μας,  που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αλλά και στις προσδοκίες των πολιτών.

Η Π.Ε.Τ.Ι.Ε, είναι μέλος των παρακάτω Διεθνών Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης του καταστατικού της και των πτυχίων των επαγγελματιών Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων:
EPBS - European Association for Professions in Biomedical Science)
IFBLS - International Federation of Biomedical Laboratory Science και
ASCP - American Society for Clinical Pathology.

Βάση των ανωτέρω και εκπροσωπώντας επιστημονικά και επαγγελματικά σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκή και Διεθνή κλίμακα τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας και θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πιθανή υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών μας προσβάλει τα επαγγελματικά - εργασιακά μας δικαιώματα. Είναι απαράδεκτο και άδικο να ακυρώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες των φοιτητών και των πτυχιούχων, τόσο για να εισαχθούν κατόπιν πανελλήνιων εξετάσεων, όσο και για να αποφοιτήσουν από τα ΤΕΙ, ακόμα και να συνεχίσουν με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, με την πιθανή εξίσωση του πτυχίου μας που αδιαμφισβήτητα ανήκει στην Ανώτατη εκπαίδευση, με διπλώματα δευτεροβάθμιων σχολών.

Παράλληλα αποτελεί οπισθοδρόμηση στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που αποτελεί έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (89/48 21/ Δεκεμβρίου 1988 Οδηγία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), σύμφωνα με την οποία συνεπάγεται η ευχέρεια να εξασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί σε κράτος μέλος, εκτός από εκείνο στο οποίο απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Διεκδικώντας την αξία των πτυχίων μας και την προστασία της υγείας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι μόνον οι κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευμένοι επαγγελματίες υγείας θα διαχειρίζονται με ασφάλεια τους ασθενείς, αναμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου στο εάν υπάρχει, αλλά και στην επίσημη δέσμευση να μην υπάρξει τέτοια απόφαση υποβάθμισης των πτυχιούχων ΑΤΕΙ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, που θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, μεγάλη αναστάτωση και κινητοποιήσεις  στους επαγγελματίες ΤΙΕ στο χώρο της Υγείας και προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια με τη συνδρομή των Διεθνών Ενώσεων, στις οποίες είμαστε μέλη και έχουμε αποταθεί προς πιθανή συνδρομή.

Προσβλέπουμε στις ενέργειές σας για την άμεση λύση του εν λόγω προβλήματος και πιστεύουμε πως εσείς προσωπικά θα επιληφθείτε του θέματος. Τέλος, παρακαλούμε, για μια άμεση συνάντηση μαζί σας, προς συζήτηση και παρουσίαση των προτάσεών μας.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων    

Διονύσης Βούρτσης    

Η Πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας

Ελένη Παπαγεωργίου

   

Σχόλια (10)

 
Θωμάς Πασχάλης
11 Δεκ 2017 11:49

@ JA
Η εξειδίκευση αποκτάται με τα μεταπτυχιακά. Τα πρώτα πτυχία αναφέρονται γενικά στην επιστήμη. Το παράδειγμά σου με το χημικό μηχανικό το βρίσκω κάπως άστοχο, ωστόσο, αν αυτός ο χημικός μηχανικός πάρει μάστερ σε συναφή επιστήμη με τα οικονομικά τότε μπορεί να πάρει και την άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Προσωπικά δεν αμφιβάλω για την επιστημονικότατα των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων. Αναρωτιέμαι όμως γιατί να υπάρχουν τέτοιες ειδικότητες χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Αφού ένας τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων έχει τόσο μοναδική κατάρτιση στο εν λόγω αντικείμενο, τότε γιατί ασκούν το επάγγελμα και επιστήμονες άλλης ειδικότητας? Γιατί δεν τους δίδεται η δυνατότητα να έχουν και τη δική τους άδεια λειτουργίας εργαστηρίου και έχουν τη δυνατότητα αυτή μόνο ιατροί? Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα μήπως φαίνονται σαν βοηθοί ιατρών και έτσι χάνετε και η επιστημονικότητα του αντικειμένου τους?

 
Έφη Γεωργίου
10 Δεκ 2017 23:32

Αγαπητέ κύριε Δρόσο Θέλοντας να τονίσω τον ισχυρισμό μου χρησιμοποίησα το σύνδεσμο "δε" με την έννοια της λέξης "εξάλλου" και όχι σαν αρνητικό μόριο. Ενδεχομένως άστοχα, γιαυτό παρερμηνεύσατε αυτά που έγραψα . Νομίζω πάντως ότι από την αρχή του κειμένου μου είναι σαφές, πώς συντάσσομαι με τις απόψεις του κ. Καρκαλούσου και ακολούθως με τη δική σας εμπεριστατωμένη τοποθέτηση

 
bon mastoras
10 Δεκ 2017 22:38

Χρησιμοποιήσατε το παράδειγμα του χημικού μηχανικού που δεν μπορεί να γίνει οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές. Νομίζω είναι ατυχές.
Από τους υπουργούς οικονομικών που ήταν μηχανικοί τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε Σουφλιά, Μάνο, Γ. Γεννηματά, Χριστοδουλάκη Γ. Παπαθανασίου.
Θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο, «αυτοί είναι πολιτικοί.»
Ας δούμε λοιπόν υπουργούς οικονομικών που έχουν και θητεία ακαδημαϊκή ως οικονομολόγοι. Άρα κατά τεκμήριο ανθρώπους που πέτυχαν και στον ακαδημαϊκό τομέα και είχαν ορατότητα κοινωνική.
Ο Νίκος Χριστοδουλάκης σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ο Γκίκας Χαρδούβελης σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά Ο Γιάνης Βαρουφάκης σπούδασε μαθηματικά
Φυσικά και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε γνωστικά αντικείμενα.

 
JA
10 Δεκ 2017 16:27

Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω σχόλια σχετικά με το επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ένα σχόλιο έχω να προσθέσω:
H άρτια επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση δεν αποκτάται από τη λήψη (και μάλιστα με βαθμό άριστα), ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από αυτό του βασικού πτυχίου, αλλά με την γνώση και εμπειρία που αποκτάται από τη βασική εκπαίδευση και ενασχόληση που χορηγεί ο τίτλος του πτυχίου. π.χ. Ένας χημικός μηχανικός δεν γίνεται ο άριστος επαγγελματίας και έμπειρος οικονομολόγος με τη λήψη ενός μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου σε γνωστικό αντικείμενο διαφορετικό από το βασικό πτυχίο του. Απλώς προσθέτει παραπάνω προσόντα σε αυτόν που το λαμβάνει. Δεν τον καθιστά ούτε ακαδημαϊκό, ούτε εξειδικευμένο επαγγελματία στο χώρο των Οικονομικών. Επομένως, το κάθε επάγγελμα είναι διακριτό και αυτόνομο στο χώρο του και στέκεται άρτια στο επίπεδο που του προσφέρει η βασική τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας.

 
Προκόπη Σωτηρία
08 Δεκ 2017 22:53

Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου δεν παρέχεται ούτε στους χημικούς και λοιπούς επιστήμονες πλην ιατρών. Γιατί λοιπόν να μπουν στη διαδικασία παρακολούθησης μεταπτυχιακών για να αποκτήσουν την εξειδίκευση των τεχνολόγων , όταν οι απόφοιτοι των Ιατρικών Εργαστηρίων , είναι ήδη καταρτισμένοι επιστήμονες?

 
Θωμάς Πασχάλης
08 Δεκ 2017 12:49

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε να μου απαντήσετε.
Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια αμφιβολία ή εύλογο συμφέρον διότι ανήκω σε άλλο κλάδο και συγκεκριμένα στον οικονομικό.
Από τα όσα όμως έχουν ειπωθεί έως τώρα, νομίζω πως ο υπουργός παιδείας και προφανώς οι σύμβουλοί του, και ίσως και κάποιοι αναγνώστες, θεωρούν την συγκεκριμένη ειδικότητα πολύ περιορισμένη για να αποτελεί επιστήμη, διότι από τον τίτλο και μόνο παραπέμπει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που αποτελεί επάγγελμα. Ίσως ήταν πιο αποτελεσματικό να πείθατε τον υπουργό να παραμείνει το τμήμα με άλλη ονομασία, πχ Allied Health Scinces και οι απόφοιτοι Medical Technologist.

 
Παναγιώτης Δρόσος
08 Δεκ 2017 00:28

Αγαπητέ κύριε Πασχάλη,

Επέτρεψε μου, να σου λύσω όλες τις απορίες σου..
1. Η άδεια λειτουργίας Διαγνωστικού εργαστηρίου απαιτεί άδεια Ιατρού, Ειδικότητας Βιοπαθολόγου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας.. Οπότε δεν είναι θέμα κατάρτισης και επιστημονικότητας (να προσθέσω) το συγκεκριμένο θέμα..
2. Το ΠΔ 20/2017, ειναι όντως πρόσφατο, αλλά δεν άλλαξε πολλά στο ποιος δουλεύει στα εργαστήρια, αλλά ήρθε να κατοχυρώσει τα ήδη δεδηλωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, απο το 1996, στα κλινικά εργαστήρια της χώρας..
3. Στο τρίτο ερώτημα σου, μου αρέσει που θέτεις σαν προϋπόθεση του να εργαστεί καποιος άλλος επιστήμονας στα κλινικά εργαστήρια, την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απο το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων... Απλα ξέρεις ποιο ειναι το πρόβλημα με τους υπόλοιπους επιστήμονες που αναφέρεις.. Δεν διαθέτουν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα κάτι που είναι βασικό.. Την διάγνωση.. Πλην των Ιατρών, οι μόνοι επιστήμονες που μπορούν να προβούν στη διαγνωση, βάσει εργαστηριακών αποτελεσμάτων είναι οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων...

Αγαπητή κυρία Γεωργίου,

Θέλετε να μου εξηγήσετε τι εννοείτε με την απορία που εκφράζετε..
Δεν θέλω να αναφερθώ στα αντικείμενα που διδάσκεται στο προγράμμα σπουδών του, ο τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων.. Το εχουν κανει ήδη αρκετοί συνάδελφοι..

Θα θέσω το θέμα απο μια άλλη σκοπιά..

Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων είναι οι μοναδικοί αμιγώς εργαστηριακοί επιστήμονες που απασχολούνται στα διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας.. Πιστεύετε οτι μόνο αυτό δεν αρκεί για να χρήζει Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ο συγκεκριμένος επαγγελματίας..;; Υπενθυμίζω οτι αυτός ο επαγγελματίας είναι που επεξεργάζεται το βιολογικό σας δείγμα και συνεπικουρεί στη διαγνωση..

Ως προς την αυτονομία που λέτε, με καλύπτει πλήρως το κείμενο του Επίκουρου Καθηγητή Καρκαλούσου.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση..

Παναγιώτης Δρόσος
Αντιπρόεδρος ΠΕΤΙΕ

 
Πέτρος Καρκαλούσος
07 Δεκ 2017 23:39

Αγαπητέ κ. Πασχάλη,
Αν και έχω απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα σας σε άρθρο μου που δημοσιεύτηκε σε αυτή την ηλεκτρονική εφημερίδα στις 3/12/2017 θα ήθελα να απαντήσω και στα τελευταία, εύλογα ερωτήματα σας.

Γιατί οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων δεν έχουν άδεια λειτουργία εργαστηρίου;
Άδεια λειτουργίας κλινικού εργαστηρίου στην Ελλάδα έχουν μόνοι ιατροί εργαστηριακής ειδικότητας. Συγκεκριμένα, άδεια λειτουργίας μικροβιολογικού εργαστηρίου έχουν μόνο οι ιατροί ειδικότητας βιοπαθολογίας, παθολογοανατομικού μόνο ιατροί ειδικότητας παθολογοανατομίας και κυτταρολογικού μόνο ιατροί ειδικότητας κυτταρολογίας. Σε άλλες χώρες όμως οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων όπως και βιολόγοι, χημικοί και άλλοι επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων μπορούν να διευθύνουν κλινικά εργαστήρια με τις προϋποθέσεις που η εκάστοτε νομοθεσία ορίζει.

Πώς ασκούσαν το επάγγελμα τους οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων πριν το ΠΔ που τους όρισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;
Oι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων ασκούσαν κανονικά το επάγγελμα τους και πριν το ΠΔ 20/2017. Δεν έχουν όλα τα επαγγέλματα «άδειας ασκήσεως επαγγέλματος», αλλά παρόλα αυτά ασκούνται κανονικά από όσους έχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. Τα όρια άσκησης ενός επαγγέλματος καθορίζονται από τα λεγόμενα «επαγγελματικά δικαιώματα» και όχι από την «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος». Η «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ορίζεται από την Πολιτεία όταν στην άσκηση ενός επαγγέλματος παρεισφρέουν επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών που ζητεί από κάποιο επάγγελμα η Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο.
Τέτοιο παράδειγμα είναι π.χ. οι νοσηλευτές οι οποίοι επίσης απέκτησαν «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» σχετικά πρόσφατα. Σε αυτούς η Πολιτεία ήθελε να αντιμετωπίσει το γνωστό φαινόμενο άτομα με λίγες στοιχειώδεις γνώσεις νοσηλείας ή και καθόλου να δουλεύουν ως «αποκλειστικοί νοσοκόμοι», θέτοντας σε κίνδυνο τους ασθενείς. Στους τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων με τη θέσπιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η Πολιτεία ήθελε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο βιολόγοι και χημικοί αλλά και βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων 2ετούς εκπαίδευσης, να υπογράφουν συμβάσεις «τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων» σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Έτσι, βιολόγοι και χημικοί υπέγραφαν συμβάσεις «τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων» αναλαμβάνοντας και καθήκοντα για τα οποία δεν έχουν πιστοποίηση π.χ. αιμοληψία.

Γιατί να μην ασκούν το εν λόγω επάγγελμα επιστήμονες όπως βιολόγοι, χημικοί, ιατροί παρακολουθώντας κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα ιατρικά εργαστήρια;
Μόνο σε κάποιους επιστημονικούς κλάδους κυρίως στο χώρο της οικονομίας και της διοίκησης, μπορεί ένας επιστήμονας με διαφορετικό πτυχίο από τον κλάδο που απασχολείται, να εργαστεί με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα μετά από μεταπτυχιακή ή άλλη εκπαίδευση. Π.χ. ένας απόφοιτος τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό στον τουρισμό και μετά να δουλέψει ως στέλεχος σε τουριστική επιχείρηση.
Στον χώρο της υγείας δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Π.χ. μπορεί ένας τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων και ένας βιολόγος να αποκτήσουν το νόμπελ της ιατρικής πάνω στο χώρο της π.χ. μικροβιολογίας αλλά ποτέ στην Ελλάδα δεν μπορέσουν να αποκτήσουν δικαίωμα για δικό τους κλινικό εργαστήριο. Στην Ελλάδα στο χώρο της υγείας τα μεταπτυχιακά/διδακτορικά δίνουν πλήρη ακαδημαϊκά δικαιώματα π.χ. να γίνεις καθηγητής στο πανεπιστήμιο αλλά όχι επαγγελματικά.
Π.χ. οι βιολόγοι και οι χημικοί στους οποίους αναφέρεστε έχουν σπουδάσει τις επιστήμες της Βιολογίας και Χημείας αντίστοιχα και όχι την κλινική διαγνωστική της βιολογίας και κλινικής χημείας αντίστοιχα, τα οποία βεβαίως διδάσκονται αλλά στα πλαίσια κατ’ επιλογής μαθημάτων. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν εξειδίκευση σε κάποιο μόνο εργαστηριακό τομέα της ιατρικής π.χ. κλινική χημεία, εργαστηριακή αιματολογία αλλά όχι σε όλους τους εργαστηριακούς τομείς. Αυτό μόνο οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων κατέχουν οι οποίοι επίσης κάνουν μεταπτυχιακά, τα ίδια στην ουσία με τους βιολόγους και τους χημικούς.

 
Έφη Γεωργίου
07 Δεκ 2017 17:27

Αγαπητέ κ. Πασχάλη
Στα τρία εύστοχα ερωτήματα σας αλλά και σε πολλά περισσότερα πλήρεις και εμπεριστατωμένες απαντήσεις έχουν δοθεί στο άρθρο του καθηγητή του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Πέτρου Καρκαλούσου με τίτλο "Έχει το τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά;", που δημοσιεύτηκε στην παρούσα ιστοσελίδα στις 03/12/2017. Κατά τη γνώμη μου δε στοιχειοθετείται πλήρως και η απαίτηση για αυτόνομη λειτουργία του Τμήματος στα πλαίσια σύγχρονων πανεπιστημιακών σπουδών

 
Θωμάς Πασχάλης
07 Δεκ 2017 13:31

Θέλω να υποβάλω τρία ερωτήματα,
1) Αφού οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων είναι τόσο κατηρτισμένοι τότε γιατί δεν τους παρέχεται η δυνατότητα να έχουν δική τους άδεια λειτουργίας εργαστηρίου?

2) Πριν από το ΠΔ 20/2017, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, ποιοι ασκούσαν το εν λόγω επάγγελμα?

3) Γιατί να μην ασκούν το εν λόγω επάγγελμα επιστήμονες όπως βιολόγοι, χημικοί, ιατροί κλπ οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να καλύψουν τυχόν απαιτούμενη εξειδίκευση παρακολουθώντας κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα ιατρικά εργαστήρια?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ