ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΦΕΚ με τη παράταση θητείας Πρυτάνεων ΤΕΙ, Πειραματικά και ΙΝΕΔΙΒΙΜ (νόμος 4505/17)

Δημοσίευση: 09/12/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4505/2017 “Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις”, στο  οποίο περιλαμβάνονται και διατάξεις για την παράταση της θητείας Πρυτανικών Αρχών  ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, την παράταση της θητείας στη Διοικούσα των Πειραματικών Σχολείων και την κατάργηση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Άρθρο 14

Στο άρθρο 2 του ν. 4473/2017 (Α ́ 78) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η προθεσμία της παραγράφου 1 παρατείνεται για τα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έως την 31η Ιανουαρίου 2018. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εκ νέου για δύο ακόμη φορές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η παράταση θητείας της παρούσας αφορά και στα όργανα διοίκησης των δύο ως άνω Τ.Ε.Ι. η θητεία των οποίων λήγει οποτεδήποτε έως την 31η Ιανουαρίου 2018.».

Άρθρο 15

Η θητεία των υπηρετούντων μελών της Διοικού σας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), κατά τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται έως την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118) και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 16

1. Το άρθρο 3 του ν. 4115/2013 (Α ́ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα όργανα διοίκησης του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων εγνωσμένου κύρους και διακριθέντων στο δημόσιο βίο, με σπουδές και εμπειρία συναφείς προς τους σκοπούς του ιδρύματος, που ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο εργαζομένων ή, εφόσον αυτός δεν υπάρχει, με καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων στο ίδρυμα.».

3. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Εισηγητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για κάθε θέμα που συζητείται στο Δ.Σ..».

5. Η παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.».

6. Η περίπτωση β ́ του άρθρου 7 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.».

7. Η περίπτωση Α ́του άρθρου 10 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης
Περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες/ Συμβούλους που υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες - οργανωτικοί ρόλοι και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του επιπέδου αυτού είναι:
Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο:
- Νομική Υπηρεσία (Επίπεδο Διεύθυνσης)
- Τμήμα Γραμματείας Νομικής Υπηρεσίας (Επίπεδο
Τμήματος, με υπαγωγή στη Νομική Υπηρεσία)
- Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
- Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου (Επίπεδο Τμήματος)
- Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής (Επίπεδο Τμήματος)
- Σύμβουλοι Διοίκησης
- Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τμήματος)
- Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο
Τμήματος).».

8. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4115/2013, μετά
τις λέξεις «με απόφαση του Δ.Σ.» διαγράφονται οι λέξεις «,ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου». 9. Καταργούνται τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α ́ 125), ενώ το τρίτο εδάφιο
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται
των Υπηρεσιών του Ιδρύματος και τις διευθύνει.».

10. Η παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν.δ. 572/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο ΕΙΝ υφίστανται επίσης αυτοτελείς υπηρεσίες: α) υπαγόμενες απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, που είναι οι εξής: αα. Γραφείο Προ- έδρου, ββ. Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, γγ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου και
β) Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.».

11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ- θρου 3Γ του ν.δ. 572/1970, μετά τη φράση «που υπάγεται απευθείας», οι λέξεις «στον Διευθύνοντα Σύμβουλο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο Διοικητικό Συμβούλιο».

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.