Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα ΕΠΑΛ

Δημοσίευση: 11/12/2017
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας σε δύο μαθήματα  της Α ́ τάξης των Πιλοτικών ΕΠΑ.Λ. της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» , θα εφαρμόσει το υπουργείο Παιδείας από το τρέχον σχολικό έτος 2017-18.

Οι σχολικές μονάδες  που εντάσσονται στην πιλοτική εφαρμογή είναι οι εξής:

1ο ΕΠΑ.Λ. Δάφνης
1ο ΕΠΑ.Λ. Καισαριανής
1ο ΕΠΑ.Λ. Δραπετσώνας
3ο ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Αγίων Αναργύρων
1ο ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας
2ο ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας
ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά
1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία είναι ενισχυτική διδασκαλία που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών, την παιδαγωγική υποστήριξή τους και παρέχεται παράλληλα στις τάξεις των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ)  αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» όλων των μαθητών της Α ́ τάξης των ΕΠΑ.Λ. της Πιλοτικής Εφαρμογής της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» με συνδιδασκαλία από δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη.

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) υλοποιείται σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ), τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) με στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών/μαθητριών της Α ́ τάξης κατά το πνεύμα και το περιεχόμενο των προβλε- πομένων ως ανωτέρω.

Στη συνδιδασκαλία διδάσκουν ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) και ο Συνεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ), οι οποίοι αποτελούν τη Διδακτική Ομάδα.

Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας τους είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνδιδασκαλίας στα αντίστοιχα μαθήματα και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών προς επίτευξη των στόχων της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) και η διαμόρφωση του βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μαθητών/τριών στην σχολική κοινότητα, σύμφωνα με τους στόχους της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)».

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) εφαρμόζεται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου και κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα ωρών των μαθημάτων "Νέα Ελληνικά" και "Μαθηματικά" στις εννέα (9) σχολικές μονάδες Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκ- παίδευσης της Πιλοτικής Εφαρμογής.

Η ανάθεση της διδασκαλίας του Μαθήματος στα Τμήματα της Α ́ Λυκείου σε δύο εκπαιδευτικούς γίνεται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ) με απόφασή του στην οποία αποδίδεται σε κάθε εκπαιδευτικό αντίστοι- χα και ο ρόλος «του Υπεύθυνου Καθηγητή Μαθήματος» (ΥΜ) και «του Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος» (ΣΜ).

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί υποστηρίζονται στο έργο τους από μέλη ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων, από επιμορφωτικές - υποστηρικτικές συναντήσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο της ΜΝΑΕ.

Υποχρεώσεις Υπευθύνου Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ):

Πέραν των προβλεπόμενων στα πλαίσια των καθηκόντων του ως εκπαιδευτικού υπεύθυνου του μαθήματος οφείλει να συνεργάζεται ως μέλος της Διδακτικής Ομάδας με τον Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ).

Υποχρεώσεις Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ):

Επιτελεί το έργο της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) που του ανατίθεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ).

Συνεργάζεται, ως μέλος της Διδακτικής Ομάδας από κοινού με τον Υπεύθυνο Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).

Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνδιδασκαλίας με σκοπό την εκμετάλλευση του μέγιστου των δυνατοτήτων που παρέχει η μορφή αυτή της διδασκαλίας, συμμετέχει ενεργά στις σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις με τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΜΝΑΕ, σε δειγματικές διδασκαλίες κ.λπ.

Συμμετέχει στην περιγραφή των επιδόσεων των μαθητών και στην ανατροφοδότηση των μαθητών και γονέων/κηδεμόνων.

Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων στο πλαίσιο της ΜΝΑΕ εργασιών (συμπλήρωση εγγράφων, σύνταξη σύντομων εκθέσεων κ.λπ.).

Συμμετέχει στο Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ) και τις Παιδαγωγικές Συνεδριάσεις του και στα συμβούλια τάξης.

Oι μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ), αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες σχετικές διατάξεις από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).

Η λειτουργία του προγράμματος εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των τυπικών νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Αποφασίζουν για την απόσπαση ή διάθεση εκπαι- δευτικών που ανήκουν σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο του πιλοτικού σχολείου.

ii. Εγκρίνουν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που υλο- ποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)».

iii. Συνεργάζονται με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για την υλοποίηση των στόχων του προγράμ- ματος.

Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:

i. Συνεργάζονται με την Επιστημονική Επιτροπή και το ΙΕΠ για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος. ii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των ενδιαφερόμενων σχολείων για την παρακολούθηση του προγράμματος ΜΝΑΕ, την υιοθέτηση από μη πιλοτικά σχολεία εθελοντικών δράσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στα σχολεία της οικείας ΠΔΕ.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

i. Αποφασίζουν για την απόσπαση ή διάθεση εκπαιδευτικών εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ. για τις ανάγκες του προγράμματος.

ii. Αποφασίζουν τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του προγράμματος.

iii. Τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τμημάτων της Α ́ τάξης που λειτουργούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των τυπικών νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

iv. Συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων και τους σχολικούς συμβούλους που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων που εφαρμόζεται το πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κ.λπ.

v. Συνεργάζονται με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την Επιστημονική Επιτροπή για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν τα τμήματα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας:

i. Συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και την Επιστημονική Επιτροπή για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

ii. Συντάσσουν σχετικές εκθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

iii. Συμμετέχουν σε συναντήσεις καθ ́ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

iv. Έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν στα τμήματα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας.

v. Έχουν εν γένει την υποστήριξη υλοποίησης των γενικότερων στόχων του προγράμματος.

Οι Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων, πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Συνεργάζονται με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προς ενημέρωση των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία του προγράμματος.

ii. Ενημερώνουν το Διευθυντή Εκπαίδευσης σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

iii. Αναλαμβάνουν την υλικοτεχνική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

iv. Εγκρίνουν τις άδειες των διδασκόντων εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα.

v. Συνεργάζονται με την Επιστημονική Επιτροπή για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

vi. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των σχολείων και τη διάχυση στα όμορα σχολεία της Διεύθυνσης ή σε σχολεία που επιθυμούν να συνεργαστούν.

Στελέχωση τμημάτων

Για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να διατίθενται εξολοκλήρου μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΔΕ ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να διατίθενται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου ή, σε περίπτωση που και αυτό δεν καταστεί δυνατό, να αποσπώνται εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας. Η διάθεση ή η απόσπαση γίνεται για ένα διδακτικό έτος και προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

Σε περίπτωση που τα τμήματα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας δεν μπορούν να στελεχωθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς, δύναται να προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και να απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικα- σία και το ωράριο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους στην Α ́ τάξη, όπως ορίζει η πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», μπορούν να απασχολούνται για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σε τμήματα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της Β ́ και Γ ́ τάξης της ίδιας σχολικής μονάδας.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. των αντίστοιχων κλάδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και σύμφωνα με τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη των εγγεγραμμένων σε αυτούς.

Ο χρόνος υπηρεσίας στα τμήματα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ