Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το “έλα να δεις” στη Λάρισα: Ανακαλήθηκαν τοποθετήσεις Διευθυντών εν μέσω της σχολικής χρονιάς

Για λόγους παράβασης της εξωτερικής νομιμότητας η οποία συνίσταται στην εκπρόθεσμη εκ μέρους τους οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής τους δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων
Δημοσίευση: 17/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το “έλα να δεις” γίνεται στη Λάρισα, καθώς εν μέσω της σχολικής χρονιάς η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ελένη Αναστασοπούλου υπέγραψε απόφαση με την οποία ανακαλούνται οι τοποθετήσεις 6 Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων για λόγους νομιμότητας και συγκεκριμένα για λόγους παράβασης της εξωτερικής νομιμότητας η οποία συνίσταται στην εκπρόθεσμη εκ μέρους τους οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής τους δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Η παράβαση  της εξωτερικής νομιμότητας, όπως είπε στο esos η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ελένη Αναστασοπούλου, διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που έγινε, λόγω σχετικού θορύβου που προκλήθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα ανακαλείται η απόφαση με την οποία , μετά από   σχετική πρόταση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης είχε προβεί στην τοποθέτηση  εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών των κάτωθι Σχολικών Μονάδων:

1)   στο 8ο Γυμνάσιο Λάρισας

2)   στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας

3)  στο 12ο Γυμνάσιο Λάρισας

4)  στο Γυμνάσιο & Λ.Τ. Αρμενίου

5)   στο Γυμνάσιο Γόννων

6)   στο Γενικό Λύκειο Φαλάνης.

Επίσης η κ. Αναστασοπούλου αναπέμπει   στο Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Λάρισας την απόφαση περί ανάκλησης της τοποθέτησης σε διευθυντικές θέσεις των  Διευθυντών των παραπάνω σχολείων, προκειμένου το τελευταίο να επαναλάβει την από 27- 07-2017 πρότασή του περί τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. του νομού Λάρισας, μη συμπεριλαμβάνοντας στη νέα πρότασή του τα ονόματα των εν λόγω εκπρόθεσμων εκπαιδευτικών.

Οι Διευθυντές των παραπάνω σχολείων  παραμένουν στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Λάρισας.

Στον ίδιο πίνακα παραμένουν και άλλοι επτά  εκπαιδευτικοί των οποίων οι αιτήσεις ήταν εκπρόθεσμες, είτε λόγω οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών τους δηλώσεων μετά την παρέλευση της 12ης νυχτερινής της 25ης -7- 2017, είτε λόγω κατάθεσης των αιτήσεων προτιμήσεων, επίσης μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας .

Ερώτηση στη Βουλή

Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με τη διαδικασία επιλογλής Διευθυντών Σχολείων  είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Μ. Χαρακόπουλος. Ακολουθεί η ερώτηση

Στο Νομό Λάρισας, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ Μ. Χαρακόπουλου , στη Βουλή, στον αξιολογικό πίνακα, επί συνόλου 170 υποψηφίων:

•    92 Υποψήφιοι Διευθυντές ανέβηκαν  έως και 40 θέσεις,

•    71 Υποψήφιοι Διευθυντές κατέβηκαν  έως και 40 θέσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Χαρακόπουλο, υπήρξε διαφορετική  αξιολόγηση  από πλευράς του Συμβουλίου Επιλογής, σε σχέση με τη  διατύπωση γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων. Τα διορισμένα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής έλαβαν υπόψη το τρίτο κριτήριο, τη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά το δοκούν.

Συγκεκριμένα σε υποψηφίους με υψηλό ποσοστό θετικής γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων αποδόθηκε χαμηλή βαθμολογία ενώ σε άλλους υποψηφίους με μέσο  ή χαμηλό ποσοστό θετικής γνώμης αποδόθηκε η μέγιστη δυνατή βαθμολογία.

Ενδεικτικά:

•    Υποψήφιοι με 82% έως 98% θετικές γνώμες του Συλλόγου Διδασκόντων  αξιολογήθηκαν από 3,8 έως 5,5.

•    Υποψήφιοι με 60% αρνητικές γνώμες του Συλλόγου Διδασκόντων βαθμολογήθηκαν από 6,5 έως 8.

•    Υποψήφιοι που δεν είχαν γνώμη Συλλόγου Διδασκόντων (π.χ. προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων, σχολικοί σύμβουλοι) άλλοι πήραν άριστα 8, ενώ άλλοι έλαβαν χαμηλή βαθμολογία, επειδή αυτό θεωρήθηκε αρνητικό στοιχείο.

Επίσης, αναφέρει το κείμενο της ερώτησης του Βουλευτή, δεν δόθηκαν τα αντίγραφα των φύλλων αξιολόγησης που αιτήθηκαν οι υποψήφιοι, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με το Ν. 2690/1999  άρθ. 5, ως έχοντες έννομο συμφέρον, παρά μόνο μετά από αντίστοιχες εισαγγελικές παραγγελίες. Μάλιστα, στα πρακτικά της διαδικασίας της συνέντευξης απουσιάζει η προβλεπόμενη από τον νόμο αιτιολογημένη αξιολογική κρίση των μελών του Συμβουλίου, ούτε καν το περιεχόμενο της συνέντευξης, έστω και συνοπτικά.

Ο κ. Χαρακόπουλος κάνει λόγο για   ζητήματα  διαβλητότητας της διαδικασίας εγείρονται σχετικά  με τις δηλώσεις  προτίμησης  των Σχολικών Μονάδων από κάθε υποψήφιο.

Συγκεκριμένα, τονίζει ο Βουλευτής:

•    Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας με έγγραφό της υποχρέωσε τους υποψηφίους να  καταθέσουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά και όχι μέσα σε κλειστούς φακέλους, όπως συνέβη σε άλλες Διευθύνσεις της Θεσσαλίας.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό:

α) με το ότι δεν δόθηκε άμεσα αριθμός πρωτοκόλλου με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στις 25/7/2017 αλλά την επομένη 26/7/2017, και

β) οι αιτήσεις δεν πρωτοκολλήθηκαν στο επίσημο βιβλίο πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, οδηγεί σε βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου των διαδικασιών καθώς κάποιοι "αρεστοί" θα μπορούσαν να είχαν εσωτερική πληροφόρηση για τις δηλώσεις προτίμησης άλλων υποψηφίων και συνεπώς να τροποποιήσουν αναλόγως τις δικές τους δηλώσεις.

Ο κ. Χαρακόπουλος καταλήγει, καλώντας τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει

α) αν θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τον έλεγχο της νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λάρισα και

β) αν θα υπάρξει απόδοση ευθυνών εφόσον αποδειχθεί παράβαση της νόμιμης διαδικασίας.

Απάντηση του Διευθυντή ΔΕ Λάρισας στον Βουλευτή Μ. Χαρακόπουλο

Λυπάμαι που είμαι αναγκασμένος να απαντήσω δημόσια στην ανακοίνωση-ερώτηση του κ. Χαρακόπουλου προς τον Υπουργό παιδείας με την οποία  αφήνονται υπόνοιες για διαβλητότητα της διαδικασίας επιλογής Δ/ντών  από την πλευρά της ΔΔΕ Λάρισας.

Ύστερα από τρεισήμισι- αναρωτιέμαι γιατί τώρα- μήνες μετά τη λήξη των διαδικασιών ο κ. Χαρακόπουλος «έσπευσε» να υιοθετήσει και να αναπαραγάγει-θέλω να πιστεύω ότι παραπλανήθηκε-τις «απόψεις»  αυτών που του παρείχαν   τα στοιχεία.

Θα μπορούσαν να είχαν ζητηθεί και να απαιτηθούν ακόμη από την ΔΔΕ, όπως επίσης και εξηγήσεις επί της διαδικασίας τα οποία ούτως ή άλλως ήμουν πρόθυμος να   παράσχω με ακρίβεια και υπευθυνότητα.

Θα ήταν  πραγματικά ενδιαφέρον, να γνωρίζουμε  από πού αντλήθηκαν τα στοιχεία -ιδίως των μη δημοσιοποιημένων  γνωματεύσεων των συλλόγων διδασκόντων-εφόσον δεν ζητήθηκαν ποτέ από τη ΔΔΕ.

Για τα φύλλα αξιολόγησης, τα οποία  άρχισαν να δίνονται από την πρώτη μέρα χωρίς να απαιτείται εισαγγελική παραγγελία αλλά και σχετικά με τις ενέργειες του  διευρυμένου ΠΥΣΔΕ  καθώς και για  τις συνεντεύξεις και ιδιαίτερα σε  ό,τι με αφορά, αναφέρθηκα εκτενώς στη δήλωσή μου στον τύπο το καλοκαίρι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Σχετικά δε με την  ανακριβή αναφορά  για την απουσία αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης των μελών του Συμβουλίου, στα πρακτικά της διαδικασίας της συνέντευξης σαφώς και ρητώς δηλώνεται ότι τα φύλλα αξιολόγησης, στα οποία αποτυπώνονται οι αιτιολογημένες αξιολογήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πρακτικών.

Θα ήθελα να αναφερθώ επί της ουσίας μόνο στα σχετικά με τη «διαβλητότητα» της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων προτίμησης, διευκρινίζοντας ότι, λόγω των πολυάριθμων αιτήσεων και  για την διευκόλυνση της διαδικασίας, δέχθηκα εισήγηση από τους υπευθύνους μηχανοργάνωσης της ΔΔΕ για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων την οποία οι ίδιοι επανέλαβαν, μετά από παράκλησή μου, και ενώπιον των μελών του Συμβουλίου, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Παρών στην παρουσίαση της εισήγησης ήταν και ο αιρετός της παράταξης και τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ, που πρόσκειται στο κόμμα του κ. Χαρακόπουλου, ο οποίος όχι μόνο δεν διαφώνησε αλλά και υπερθεμάτισε των πλεονεκτημάτων και της αδιαβλητότητας  της προταθείσης διαδικασίας.

Επισημαίνω ότι ο νομός Λάρισας είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα με αριθμό σχολείων περίπου τριπλάσιο απ’ αυτόν της Καρδίτσας και διπλάσιο των Τρικάλων με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στον αριθμό των υποψηφίων Δ/ντών και στο χρόνο επεξεργασίας των στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη και του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου που είχε τεθεί από το υπουργείο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Βεβαίως και είναι δικαίωμα του κάθε ενδιαφερομένου και πολύ περισσότερου του Βουλευτή κ. Χαρακόπουλου  να αμφισβητεί την ορθοκρισία  και τις προθέσεις των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  και να κάνει όσες ερωτήσεις και επερωτήσεις κρίνει απαραίτητες και προσωπικά είμαι στη διάθεση οποιουδήποτε να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα.

Θεωρώ όμως ότι κανένας, ούτε και ο κ. Χαρακόπουλος, και μάλιστα βουλευτής του κόμματος που επαγγέλλεται  τις μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης  δεν έχει το δικαίωμα να βλάπτει την υπόληψη ενός δημόσιου λειτουργού και εν προκειμένω τη δική μου και των συνεργατών μου – υπαλλήλων της ΔΔΕ, υπαινισσόμενος ουσιαστικά  την αλλοίωση της σειράς προτίμησης και τέλεση παράνομων πράξεων για μια διαδικασία που απέβλεπε και πέτυχε την  αποτελεσματικότητα, τη μείωση της γραφειοκρατίας και της άσκοπης ταλαιπωρίας εκπαιδευτικών και διοίκησης.

Ιωάννης Καψάλης  Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

 

Σχόλια (5)

 
elriketi
18 Δεκ 2017 11:29

Τι σημαίνει ότι έγινε ανάκληση για λόγους παράβασης της εξωτερικής νομιμότητας. Η νομιμότητα είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχει ούτε εσωτερική ούτε εξωτερική νομιμότητα. Ή είσαι νόμιμος ή είσαι παράνομος.

Και προπάντων την ευθύνη δεν την έχουν οι ελάχιστοι υπάλληλοι της διεύθυνσης .

Εκ του καθηκοντολογίου και από νομική και βέβαια ηθική άποψη την ευθύνη την αναλαμβάνει κάθε φορά ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας.

Περιμένουμε με ενδιαφέρον την καινούργια ανακοίνωση του κ. Καψάλη

 
Insomnia (αυπνία)
18 Δεκ 2017 15:31

Δηλαδή 13 υποψήφιοι διευθυντές δηλώσαν προτιμήσεις σχολείων μετά τη λήξη της χρονικής προθεσμίας (μετά τα μεσάνυχτα) τυχαία...βεβαίως βεβαίως γιατι το σύστημα ''ξεχάστηκε'' ανοικτό και τυχαία...βεβαίως βεβαίως λόγω αυπνίας το ανακάλυψαν και μπήκαν :)

Εκ των 13 οι 6 έγιναν διευθυντές και οι υπόλοιποι 7 ''πόρτα'', .... ποιός να τα ανακάτεψε όμως και βγήκαν στη φόρα; ποιός ; abebe blom to kai se blom...

 
Στράτος
18 Δεκ 2017 17:09

Δεν αναμένουμε καμία ανακοίνωση του κ. Καψάλη. Αναμένουμε την αντικατάσταση των Διευθυντών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Προφανέστατα η Περιφερειακή Διευθύντρια πρόλαβε να διορθώσει όσα θα ζητούσε ένα Διοικητικό Δικαστήριο. Η παράβαση ξεκάθαρη, οι καταγγελίες βροχή και ορθώς η Περιφερειακή Διεύθυνση δεν σφύριξε αδιάφορα αφήνοντας να κυλήσει ο πολύς χρόνος που απαιτείται μέχρι την έκδοση της απόφασης ενός Διοικητικού Δικαστηρίου αλλά προχώρησε μόνη της σε διόρθωση του παρανόμως πραχθέντος. Η ΔΔΕ Λάρισας καλείται άμεσα σε εφαρμογή των οριζομένων. Περί του τρόπου ενέργειας, άσκησης προεδρίας του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ επιλογής, δημοσίευσης θέσεων και απαντήσεων του Διευθυντή της ΔΔΕ καλύτερα να μην επεκταθώ...

Γενικότερα το παρόν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιπτώσεις ώστε οι ασκούντες διοίκηση να προβαίνουν σε διόρθωση όταν εντοπίζουν παρανομίες, παρατυπίες και τα σχετικά και να μην αφήνουν τα πράγματα ως έχουν μέχρι εκδόσεως δικαστικής απόφασης.

 
kentri
18 Δεκ 2017 20:05

Γιατί Στράτο βιάζεσαι να προεξοφλήσεις τι θα ζήταγε ένα Διοικητικό Δικαστήριο;
Και γιατί λες "να μην αφήνουν τα πράγματα ως έχουν μέχρι εκδόσεως δικαστικής απόφασης".
Έχεις αλλεργία με τη δικαιοσύνη; Και αν το δικαστήριο τους δικαιώσει; Δεν σου περνάει από το μυαλό κάτι τέτοιο;
Τότε το διάστημα που θα έχουν παυθεί τι θα γίνει; Η ταλαιπωρία; τα έξοδα; Η δυσφήμιση;
Μικρό καλάθι Στράτο.

 
Στράτος
18 Δεκ 2017 22:38

@kentri
Λυπάμαι που μεταφέρεις αποσπασματικά όσα γράφω. Έγραψα πράγματι "να μην αφήνουν τα πράγματα ως έχουν μέχρι εκδόσεως δικαστικής απόφασης" οι ασκούντες διοίκηση διευκρινίζοντας ότι αναφέρομαι στις περιπτώσεις που "εντοπίζουν παρανομίες, παρατυπίες και τα σχετικά".

Σε ποιο δικαστήριο αναφέρεσαι που θα δικαιώσει ποιους; Αυτούς που τώρα "καθαιρούνται" με την απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας; Γιατί, σκέφτονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη;

Η προθεσμία είναι προθεσμία. Το εκπρόθεσμο είναι εκπρόθεσμο και ως τέτοιο μη αποδεκτό, μάλιστα δε όταν η εκπρόθεσμη υποβολή εμμέσως πλην σαφώς συνδέεται με τις προτιμήσεις των άλλων που πιθανόν γνωρίζει (;) ο υποβάλλων εκπρόσθεσμη αίτηση. Ας μην το συνεχίσω όμως και έχουμε μετά αναζήτηση ευθυνών και τα σχετικά από υπαλλήλους της ΔΔΕ...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.