Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ:Υπό μεγάλη αμφισβήτηση το εγχείρημα της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εάν δεν λυθεί το θέμα των Καθηγητών

Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι ενώ η εισήγηση της οκταμελούς επιτροπής για την ένταξη των Καθηγητών ΤΕΙ με απλή διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας υπήρξε ομόφωνη, τελικά στο Σ.Ν. προβλέπεται η εκ νέου επανάκρισή τους.
Δημοσίευση: 19/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Θεωρούμε ότι όλο το εγχείρημα της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τίθεται υπό μεγάλη αμφισβήτηση και εάν δεν λυθεί ευνοϊκά το θέμα των Καθηγητών πιθανόν να οδηγήσει και άλλα ΤΕΙ που βρίσκονται σε διαδικασίες  συγχωνεύσεων να τις σταματήσουν θεωρώντας ότι οι επανακρίσεις των Καθηγητών ΤΕΙ, σίγουρα θα είναι για αυτούς επαχθέστερες”.

Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων , το κορυφαίο συνδικαλσιτικό όργανο του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, με σημερινή ανακοίνωση σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός, σημειώνει η ΟΣΕΠ,  ότι ενώ η εισήγηση της οκταμελούς επιτροπής για την ένταξη των Καθηγητών ΤΕΙ των δύο Ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με απλή διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής υπήρξε ομόφωνη,  τελικά στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η ένταξη τους σε προσωποπαγείς θέσεις και η εκ νέου επανάκρισή τους.

Ουσιαστικά , υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, η αλλαγή στάσης του υπουργού Παιδείας Καθ. Κ. Γαβρόγλου, αντί της υπεσχημένης απλής διαπιστωτικής πράξης, ότι δεν θα θιγούν οι Καθηγητές των δύο Ιδρυμάτων, η μετατροπή των μόνιμων τακτικών θέσεων Καθηγητών σε προσωποπαγείς θέσεις είναι μια πολιτική απόφαση που πιστεύουμε ακράδαντα ότι πάρθηκε κάτω από την πίεση της Πρόσφατης Συνόδου των Πρυτάνεων.

Αυτό επίσης, σημειώνει,  θέτει επί της ουσίας και ένα μεγαλύτερο ερωτηματικό κατά πόσο οι εκλεγμένες Πρυτανικές Αρχές των ΤΕΙ με τον Ν 4485/2017, αποτελούνται από προσωποπαγείς  Καθηγητές ή από μόνιμους τακτικούς Καθηγητές.

Η ΟΣΕΠ προειδοποιεί ότι Θα παλέψει “με κάθε νόμιμο μέσο να μην περάσει αυτή η διάταξη που υποβαθμίζει και ταυτόχρονα υποτιμά των ρόλο των Καθηγητών ΤΕΙ όλων των Ιδρυμάτων που με τις μεγάλες προσπάθειες τους την μεγάλη ερευνητική, επιστημονική και διδακτική επάρκεια τους. κατόρθωσαν να οδηγήσουν τα ΤΕΙ ένα βήμα πριν την Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση παρά την μεγάλη αντίδραση μιας μικρής συντεχνιακής ομάδας Καθηγητών Πανεπιστημίου”.  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΠΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ

Το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ, παρά το πολύ θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί μέχρι σήμερα μεταξύ των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και του Υπουργείου Παιδείας και παρά τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, ότι η ίδρυση του ΠΔΑ βασίζεται καταρχήν στην αναγνωρισμένη στη χώρα μας και διεθνώς, ακαδημαϊκή ποιότητα που έχουν πετύχει τα δύο Τεχνολογικά Ιδρύματα, που συνενώνονται και βεβαίως βασίζονται και στις προσπάθειες και στα επιτεύγματα του εκπαιδευτικού προσωπικού τους εντούτοις συνέβη το ακριβώς αντίθετο.

Η δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», που αφορά την επανάκριση των Καθηγητών ΤΕΙ δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά και ανοίγει μεγάλο μέτωπο αμφισβήτησης  κατά πόσο δηλαδή μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη η ίδρυσή του.

Με τη σχετική επίμαχη διάταξη το σχέδιο νόμου δείχνει να αγνοεί το νομοθετικά κατοχυρωμένο γεγονός ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ από το 2001 και αντιμετωπίζει τους καθηγητές των ΤΕΙ ως λειτουργούς δεύτερης κατηγορίας.

Το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ επισημαίνει τα παρακάτω:

1.    Οι καθηγητές ΤΕΙ αξιολογήθηκαν με τον νόμο 2916/2001 από επιτροπές αποτελούμενες αποκλειστικά από Καθηγητές Πανεπιστημίου για την ένταξή τους στα αναβαθμισμένα Ιδρύματα.

2.    Με την εφαρμογή του νόμου 4009 τον Σεπτέμβριο του 2011, ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες και τα ίδια κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των μελών ΕΠ των ΤΕΙ, επιπρόσθετα για τα μέλη ΕΠ απαιτείται και επαγγελματική εμπειρία.

3.    Στο νόμο 4429/2016 για το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» συμπεριλήφθηκαν στη Γενική Συνέλευση εκτός των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων και το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και το ΤΕΙ Αθήνας.

4.    Στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή ή την εξέλιξη Καθηγητών Πανεπιστημίου συμμετέχουν ισότιμα και Καθηγητές ΤΕΙ.

5.    Καθηγητές ΤΕΙ είναι συνεπιβλέποντες σε Διδακτορικές Διατριβές που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής.

6.    Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιβλέποντες ή συνεπιβλέποντες σε Διδακτορικές Διατριβές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

7.    Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιβλέποντες μεταδιδακτόρων ερευνητών σε προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας του ΙΚΥ. Όλες οι σχετικές προσκλήσεις ΙΚΥ ή ΓΓΕΤ απευθύνονται ισότιμα και σε Καθηγητές ΤΕΙ, παρά το γεγονός ότι στα ΤΕΙ δεν υφίσταται ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών.

8.    Όλες οι εθνικές προσκλήσεις ερευνητικών έργων απευθύνονται ισότιμα και σε Καθηγητές ΤΕΙ. Πολλοί καθηγητές ΤΕΙ είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές από Πανεπιστήμια (π.χ. «Αριστεία» Ι και ΙΙ, «Θαλής» κλπ).

9.    Καθηγητές ΤΕΙ έχουν διατελέσει αξιολογητές προτάσεων ερευνητικών έργων που υποβάλλονται από Καθηγητές Πανεπιστημίων (π.χ. στη ΓΓΕΤ κλπ).

10.    Επίσης Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε Διακρατικά Προγράμματα της ΓΓΕΤ (π.χ. Ελλάδα – Κίνα, Ελλάδα – Γαλλία κλπ).

11.    Καθηγητές ΤΕΙ συμμετείχαν σαν επιστημονικοί υπεύθυνοι στα ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, όπως επίσης σαν επιστημονικοί υπεύθυνοι και σαν διευθυντές εργαστηρίων στις εγκεκριμένες προτάσεις του προγράμματος Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ.    

12.    Παρά το γεγονός ότι στα ΤΕΙ δεν υφίσταται τρίτος κύκλος σπουδών (έλλειμα ερευνητικής υποστήριξης από υποψήφιους Διδάκτορες), εντούτοις Καθηγητές ΤΕΙ είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση από τις Βρυξέλες, όπως FP6, FP7, HORIZON 2020, κ.ά.

Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι ενώ η εισήγηση της οκταμελούς επιτροπής για την ένταξη των Καθηγητών ΤΕΙ των δύο Ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με απλή διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής υπήρξε ομόφωνη,  τελικά στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η ένταξη τους σε προσωποπαγείς θέσεις και η εκ νέου επανάκρισή τους.

Ουσιαστικά η αλλαγή στάσης του Υπουργού Παιδείας Καθ. Κ. Γαβρόγλου, αντί της υπεσχημένης απλής διαπιστωτικής πράξης, ότι δεν θα θιγούν οι Καθηγητές των δύο Ιδρυμάτων, η μετατροπή των μόνιμων τακτικών θέσεων Καθηγητών σε προσωποπαγείς θέσεις είναι μια πολιτική απόφαση που πιστεύουμε ακράδαντα ότι πάρθηκε κάτω από την πίεση της Πρόσφατης Συνόδου των Πρυτάνεων.

Αυτό επίσης θέτει επί της ουσίας και ένα μεγαλύτερο ερωτηματικό κατά πόσο οι εκλεγμένες Πρυτανικές Αρχές των ΤΕΙ με τον Ν 4485/2017, αποτελούνται από προσωποπαγείς  Καθηγητές ή από μόνιμους τακτικούς Καθηγητές.

Θεωρούμε ότι όλο το εγχείρημα της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τίθεται υπό μεγάλη αμφισβήτηση και εάν δεν λυθεί ευνοϊκά το θέμα των Καθηγητών πιθανόν να οδηγήσει και άλλα ΤΕΙ που βρίσκονται σε διαδικασίες  συγχωνεύσεων να τις σταματήσουν θεωρώντας ότι οι επανακρίσεις των Καθηγητών ΤΕΙ, σίγουρα θα είναι για αυτούς επαχθέστερες.

Θα παλέψουμε με κάθε νόμιμο μέσο να μην περάσει αυτή η διάταξη που υποβαθμίζει και ταυτόχρονα υποτιμά των ρόλο των Καθηγητών ΤΕΙ όλων των Ιδρυμάτων που με τις μεγάλες προσπάθειες τους την μεγάλη ερευνητική, επιστημονική και διδακτική επάρκεια τους. κατόρθωσαν να οδηγήσουν τα ΤΕΙ ένα βήμα πριν την Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση παρά την μεγάλη αντίδραση μιας μικρής συντεχνιακής ομάδας Καθηγητών Πανεπιστημίου.  

Εν κατακλείδι η διαδικασία που ξεκίνησε για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τα δύο ΑΕΙ, το ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ αποτελεί φυσικό επακόλουθο της εξελικτικής πορείας τους από το 1983 μέχρι και σήμερα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα δύο ΑΕΙ, έχουν αξιολογηθεί πρόσφατα θετικά (worth of merit)  από εξωτερικούς αξιολογητές της ΑΔΙΠ. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου υπήρξαν πέντε Ανώτατες Σχολές του Λεκανοπεδίου Αττικής και μια της Θεσσαλονίκης που χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης μετονομάστηκαν σε Πανεπιστήμια.   

Ο Πρόεδρος  Κοκκόσης Απόστολος AΕΙ Πειραιά Τ.Τ          
Ο Γενικός Γραμματέας Γουλιάνας Κωνσταντίνος ΑΤΕΙ  Θεσσαλονίκης

 

 

Σχόλια (3)

 
Πάνος Δ.
19 Δεκ 2017 10:31

κ. Κοκκώση ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
ΜΗΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α;
Αν ισχύει αυτό τότε είμαστε ξεκρέμαστοι. Αν δεχτήκατε κάτι τέτοιο, τότε είστε υπόλογοι!

 
Αποφοιτη
19 Δεκ 2017 10:57

Ενω εμεις που τελειωσαμε στην ωρα μας δεν θα γινουμε ΠΕ ε; και αυτος που μπηκε μαζι μου και χρωσταγε τα παντς θα βγει κυριος; Ας τολμισετε να κανετε κατι τετοιο και θα δειτε γιαουρτια που εχουν να πεσουν στη βουλη σας.... Και κατσε και μετρα τις ψηφους που χανεις γιατι μονο αυτο κανεις...

 
Θωμάς Πασχάλης
19 Δεκ 2017 14:13

Ούτε εσείς μια λέξη για την απούσα στο νομοσχέδιο διάταξη για την ισοτίμηση των πτυχιούχων??? Ντροπή!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.