ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Μια πρώτη κριτική στο Σχέδιο Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής

Είναι δυνατόν να αποδεχθούμε μια διαδικασία, όπου οι εκλεγμένοι Πρυτάνεις των Ιδρυμάτων μας …θα ζητάνε ταπεινά από τον Υπουργό και από διορισμένες 3μελείς επιτροπές καθηγητών Πανεπιστημίου να επανέλθουν στην τακτική τους θέση;
Δημοσίευση: 19/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιώργος  Κ.  Βαρελίδης
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ

Κατόπιν της ανάρτησης στη Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου για το Παν/μιο Δυτικής Αττικής (Π.Δ.Α.) και αναγνωρίζοντας ότι αυτό συνιστά μια αναμφισβήτητα θετική (και δίκαιη) εξέλιξη, επισημαίνονται τα ακόλουθα εμφανώς προβληματικά σημεία, προς ενημέρωση, σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών αποκατάστασης της λογικής:

1. Απουσία οποιασδήποτε ρύθμισης για τους απόφοιτους των υφιστάμενων Τμημάτων

Το νομοσχέδιο δεν έχει την παραμικρή αναφορά ή ρύθμιση για τους χιλιάδες απόφοιτους των υφιστάμενων Τμημάτων. 

Δεν προβλέπονται διαδικασίες αντιστοίχισης του νέου με το προγενέστερο πτυχίο, δεν υπάρχει κανένα εδάφιο που να υπενθυμίζει – έστω – ότι στο μέλλον κάπως θα ρυθμιστεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων με ενιαία διαδικασία για παλαιούς και νέους απόφοιτους, δεν υπάρχει πρόνοια – όπως επανειλημμένως έχει συμβεί κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις – για τον έως σήμερα απόφοιτο που θα ήθελε να ολοκληρώσει το νεότερο κύκλο σπουδών που θα εφαρμοστεί με το νέο ακαδημαϊκό φορέα. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν έχει αναδειχθεί μέχρι στιγμής στις πραγματικές του διαστάσεις.

2.  Το ζήτημα της μετατροπής των θέσεων καθηγητών Α` βαθμίδας σε θέσεις προσωποπαγείς

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι θέσεις – μόνο – των καθηγητών Α` βαθμίδας των δύο συγχωνευόμενων ΑΕΙ μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών ΔΕΠ ενώ κατόπιν, το κάθε μέλος ΔΕΠ σε προσωποπαγή θέση δικαιούται να ζητήσει από το Υπουργείο τη μετατροπή της θέσης σε τακτική θέση. 

Εν συνεχεία ο Υπουργός, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, διορίζει μια 3μελή επιτροπή από πανεπιστημιακά μέλη ΔΕΠ Α` βαθμίδας, η οποία θα κρίνει εάν πληρούνται οι κατά νόμον προϋποθέσεις για την επανένταξη σε τακτική θέση Α` Βαθμίδας.  

Με άλλα λόγια, η διάταξη περιγράφει τα εξής:

Α.  Αναδεικνύει ως ανεπαρκέστερα μέλη ΔΕΠ των δύο ΑΕΙ, τα μέλη ΔΕΠ που έχουν ήδη αξιολογηθεί και κριθεί από καθηγητές Παν/μίων κ.ά. ΑΕΙ ως ικανά να κατέχουν την υψηλότερη Α` βαθμίδα.  Για άγνωστους λόγους, τα μέλη ΔΕΠ της υψηλότερης βαθμίδας στοχοποιούνται από το Υπουργείο ως τα κατά τεκμήριο λιγότερα κατάλληλα για τη θέση που κατέχουν και – για αυτό το λόγο – θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν.  Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «αξιολογηθούν», γιατί η σύνθεση της επιτροπής (μία ανά Σχολή) μπορεί και αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει μόνο τη συνδρομή (έλεγχο) τυπικών προϋποθέσεων και όχι την κατ` ουσία αξιολόγηση.           

Β.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέλη της Α` βαθμίδας δεν θα ξανά-αξιολογηθούν με τις ισχύουσες εκλεκτορικές διαδικασίες για τα ΑΕΙ με τις οποίες είχαν ήδη αξιολογηθεί, αφού κάτι τέτοιο προφανώς θα ήταν οξύμωρο, γιατί θα επαναλαμβανόταν μια διαδικασία που έχει ήδη ακολουθηθεί.  Επιλέγεται λοιπόν κάτι ακόμα πιο οξύμωρο:  Το ρόλο αυτό αναλαμβάνει μια 3μελής επιτροπή που ορίζει ο Υπουργός (!), κατά παρέκκλιση κάθε έννοιας δικαίου και λογικής.  Η 3μελής αυτή επιτροπή εισάγει ένα ιδιότυπο ακαδημαϊκό απαρτχάιντ, αφού δεν θα αποτελείται από καθηγητές όλων των ΑΕΙ, όπως σε κάθε αξιολογική διαδικασία, αλλά μόνο από καθηγητές Πανεπιστημίων!!  

Το – σουρεαλιστικό σε μία πρώτη ανάγνωση – σκηνικό συμπληρώνεται, εάν ληφθούν υπόψη και οι εξής επιπλέον παράγοντες:

1.  Τα μέλη ΔΕΠ των δύο ΑΕΙ έχουν ήδη αξιολογηθεί (Ν.2916/2001) επανειλημμένως από Εκλεκτορικά Σώματα (Ε.Σ.), στα οποία μετείχαν πληθώρα μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής ή έχουν συμμετάσχει ως μέλη Ε.Σ. σε αξιολογήσεις καθηγητών Πανεπιστημίων ενώ επίσης, συμμετέχουν σε 3μελείς συμβουλευτικές επιτροπές και επιτροπές αξιολόγησης διδακτορικών διατριβών.

2.  Τα μέλη ΔΕΠ των δύο ΑΕΙ έχουν αξιολογηθεί (Ν.2916/2001) με νομοθετημένα κριτήρια αυστηρότερα από του Πανεπιστημιακού Τομέα, αφού η νομοθεσία του 2001, επιπλέον των αόριστων κριτηρίων που έθετε ο Ν.1268/1982  των Πανεπιστημίων, προέβλεπε κατ` ελάχιστο τρεις (3) πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις για την κρίσιμη εισαγωγική βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και έβαζε συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αποδεδειγμένου επαγγελματικού έργου για κάθε βαθμίδα, στοιχεία που ουδέποτε υπήρξαν στη νομοθεσία για τον Πανεπιστημιακό Τομέα.  Το παράδοξο εν προκειμένω είναι, ότι ο Πανεπιστημιακός Τομέας, έχοντας απολέσει από τη συλλογική μνήμη του τις αόριστες, ευέλικτες και κατά το δοκούν ερμηνεύσιμες προβλέψεις του Ν.1268/1982, έχοντας παραλείψει το πώς (χωρίς καμία αξιολόγηση) αποδέχθηκαν ως ανώτατα ιδρύματα πρώην σχολές οικοκυρικών, ακαδημίες, πρώην δομές διετών κύκλων σπουδών κ.ά. φορείς του παλαιο-πελατειακού μας κράτους, αγνοώντας πλήρως το νομικό πλαίσιο του Τεχνολογικού Τομέα και πασχίζοντας επί χρόνια να αποφύγει τις διαδικασίες εξωτερικής ακαδημαϊκής αξιολόγησής του (βλ. ΕΜΠ κ.ά.), αναφέρεται σε «αξιολόγηση με τις αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης που ισχύουν στα Πανεπιστήμια» (βλ. ανακοίνωση Συνόδου Πρυτάνεων).  

Γ.  Επειδή, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, οι καθηγητές σε προσωποπαγή θέση δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, θα συμβεί το εξής:  Αμέσως μόλις δημοσιευτεί ο νόμος, όλα τα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων, που κατά κανόνα απαρτίζονται από καθηγητές Α` βαθμίδας, θα αιτούνται προς τον Υπουργό και την 3μελή επιτροπή του να τους ξανακάνει τακτικούς καθηγητές (Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Δ/ντές Σχολών, Πρόεδροι Τμημάτων, Δ/ντές Τομέων κ.λπ.).

Το κεντρικό ζήτημα όμως, εν προκειμένω, δεν είναι το εάν και πότε θα ξαναγίνουν κάποια μέλη ΔΕΠ τακτικοί καθηγητές Α` βαθμίδας.  Όποια συζήτηση γίνεται για αυτό το ζήτημα είναι τελείως εκτός θέματος.  Από ότι διαφαίνεται, αυτό θα γίνει εύκολα και – πιθανότατα – τάχιστα, γιατί η διαδικασία θα βασίζεται σε έναν έλεγχο κάποιων minimum τυπικών κριτηρίων από επιτροπές που δεν θα δύνανται να κρίνουν τίποτα επί της ουσίας και «σκηνοθετούνται» απλώς και μόνο για να ικανοποιηθεί ο Πανεπιστημιακός Τομέας.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι, ότι εάν αποδεχτούμε μια τέτοια διαδικασία αποδεχόμαστε μια πρωτοφανούς κλίμακας απαξίωση της ακαδημαϊκής αξιοπρέπειας των δύο ΑΕΙ, έναν προφανή δημόσιο ακαδημαϊκό ευτελισμό, όπου η ακαδημαϊκή και διοικητική κορυφή της πυραμίδας τους καταδεικνύεται ως επισφαλώς αξιολογημένη μέσα από – ενδεχομένως διαβλητές – διαδικασίες και καλείται να δώσει στον Υπουργό και τις διορισμένες επιτροπές του τα ακαδημαϊκά της διαπιστευτήρια για να τα εξετάσουν ενδελεχώς κάποιοι προφανώς «αμερόληπτοι» συνάδελφοι, οι οποίοι όμως αρνούνται τη συναδελφική ιδιότητα, γιατί προέρχονται από ακαδημαϊκούς χώρους (πανεπιστήμια) που – όπως διαφαίνεται – αποτελούν πρότυπα αξιοκρατίας, χρηστής διοίκησης, έλλειψης συντεχνιακού πνεύματος κ.λπ. και άρα, έχουν τα ex officio προσόντα για τη διατύπωση ορθής κρίσης.   

Είναι όμως δυνατόν να αποδεχθούμε μια διαδικασία, όπου οι εκλεγμένοι Πρυτάνεις των Ιδρυμάτων μας την ημέρα του ΦΕΚ ίδρυσης θα υποβαθμιστούν αμέσως ως έχοντες προσωποπαγή θέση και θα ζητάνε ταπεινά από τον Υπουργό και από διορισμένες 3μελείς επιτροπές καθηγητών Πανεπιστημίου να επανέλθουν στην τακτική τους θέση; ;   Μήπως η πρακτική αυτή αγγίζει τα όρια του κωμικού; ;

Είναι δυνατό να αποδεχτούμε και να αναπαράγουμε – κατά τη γέννηση του νέου ακαδημαϊκού φορέα – βυζαντινού τύπου μεθοδεύσεις και μικρο-συντεχνιακούς τακτικισμούς που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί επί δεκαετίες από τα κεντρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα κατά την άσκηση της εσωτερικής και της δημόσιας πολιτικής τους; ;       

Η υιοθέτηση και η συμβολική σημασία μιας τέτοιας πρακτικής απαξιώνει πλήρως την ακαδημαϊκή υπόσταση των δύο Ιδρυμάτων και όλου του επιστημονικού προσωπικού τους και μάλιστα, εν τη γενέσει του νέου φορέα, ενώ θα αποτελέσει θεμελιώδες σφάλμα το να μείνουμε αναξιοπρεπείς αλλά ικανοποιημένοι με ιδιοτέλεια από τη διαρρέουσα υπόσχεση που θα μας δοθεί ότι σύντομα (και χωρίς πολλές διαδικασίες) θα ξαναγίνουμε τακτικοί καθηγητές.

 

Σχόλια (15)

 
newton
20 Δεκ 2017 19:43

@Θωμάς Πασχάλης
Μακαρι να κοιταξουνε το σχολιο σου και να το παρουν στα σοβαρα,νομιζω εχεις απολυτο δικιο.Η κατασταση με τα ΤΕΙ θα γινει ακομα πιο εφιαλτικη.

 
Θωμάς Πασχάλης
20 Δεκ 2017 12:51

Μπράβο στον κο Βαρελίδη, είναι ο πρώτος που αναδεικνύει το τόσο σοβαρό θέμα της ισοτίμησης των πτυχιούχων.
Η ηγεσία του Υπουργείου παιδείας προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκόψει το προς ίδρυση ΠΔΑ με του γονείς του που είναι φυσικά τα δύο προς συγχώνευση ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς. Προσπαθεί να το θεσμοθετήσει ως ένα «προϊόν» παρθενογένεσης και να μας πείσει προκλητικά ότι ουδεμία σχέση θα έχει με τα «κατώτερα» ΤΕΙ, μη προβλέποντας, για πρώτη φορά σε σύγκριση με ανάλογες πανεπιστημιοποιήσεις του παρελθόντος, μεταβατικές διατάξεις για την ισοτίμηση των πτυχιούχων και τοποθετώντας τα είδη κριθέντα μέλη ΔΕΠ σε θέσεις προσωποπαγείς. Προσπαθεί να μας πείσει πως ένας πτυχιούχος του ΤΕΙ Αθηνών ή Πειραιώς είναι «κατώτερος» από αυτόν που θα αποφοιτήσει από το ΠΔΑ. Προσπαθεί να μας πείσει πως το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΠΔΑ θα είναι ένα άλλο και καλύτερο προσωπικό από αυτό των δύο συγχωνευμένων ΤΕΙ.
Ξέρετε τι πρωτοφανές και παράλογο στα χρονικά πάει να γίνει? Φανταστείτε μόνο έναν απόφοιτο του ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά να δίνει κατατακτήριες εξετάσεις στο ΠΔΑ. Φανταστείτε επίσης πως στο ΠΔΑ θα υπάρχουν φοιτητές δύο ταχυτήτων. Τέλος φανταστείτε πως σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν πτυχιούχοι ΤΕΙ χωρίς κανένα δικαίωμα ισοτίμησης χωρίς να υπάρχουν ΤΕΙ…….

 
Σοφία
20 Δεκ 2017 11:57

@stelios

Τα περισσότερα ΤΕΙ στην ουσία είναι πανεπιστήμια, και η αξιολόγηση έδειξε πως κάποια Πανεπιστήμια είναι χαμηλότερης στάθμης από κάποια ΤΕΙ.
Τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ έχουν ίδια προσόντα πολλές φορές με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά ,οπότε που κολλάς ακριβώς και σχολιάζεις με χλευασμο?

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 Δεκ 2017 11:34

Κύριε Βαρελίδη πολύ καλή τοποθέτηση και καλό θα ήταν να την δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης μήπως την δει κάποιος αρμόδιος.
Η απουσία πρόβλεψης για την ισοτίμηση των πτυχίων των αποφοίτων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων πρέπει να αναδειχθεί μήπως υπάρξει καμιά διάταξη μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος.

 
engineer
20 Δεκ 2017 11:26

Συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας και για την αναφορά σας στις μεταβατικές διατάξεις για τους αποφοίτους, αν και δεν συμφωνώ σε όλα. Γιατί δεν την αναρτάτε τη άποψή σας και στη δημόσια διαβούλευση;

 
stelios
20 Δεκ 2017 10:21

Τι ωραία ! τι καλά και τα ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ-ΑΤΕΙ. Πανεπιστήμια και οι καθηγητές τους (ετσι απλά) καθηγητές πανεπιστημίου. Αθάνατη Ελλάδα !

 
Αποφοιτος Ασπαιτε
20 Δεκ 2017 09:38

Κυριε μαλατεστα για το σχολιο σας ειναι τραγικο να σκεφτεστε μονο το θεμα σας σαν καθηγητης και οχι το κομματι των αποφοιτων. Ειδικα εσεις που τα βιβλια σας σε πολλα τει ηταν για μας σχολειο ολοκληρο.. λυπαμαι

 
From the futute...
20 Δεκ 2017 09:26

Αγαπητοί,
Το θέμα δεν είναι οι προσωποπαγείς θέσεις καθηγητών Α βαθμίδας κλπ. ή το αν τα ΤΕΙ θα γίνουν ΑΕΙ και Πανεπιστήμια. Το θέμα είναι ότι όλοι οι διδάσκοντες ΑΕΙ και ΤΕΙ θα πρέπει να αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να υπάρξουν δείκτες βιωσιμότητας όλων των ιδρυμάτων και η έρευνα, η καινοτομία και οι συνεργασίες με εταιρείες ελληνικές και ξένες να αποτελέσουν μια νέα πραγματικότητα. Η λογική του δημοσίου υπαλλήλου πρέπει να σταματήσει από τα μέλη ΔΕΠ.
Η τριτοβάθμια ή θα αλλάξει με βάση το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι ή πεθαίνει βίαια (βλ. μνημόνια) όπως την ξέρουμε εντός των επόμενων χρόνων. Άλλωστε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι προ των πυλών με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους…

 
Παντελής Μαλατέστας, Κοσμήτορας ΣΤΕΦ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
20 Δεκ 2017 08:49

Το θέμα της ενδεχόμενης επανάκρισης/επαναξιολόγησης των Καθηγητών στα πλαίσια της δημιουργίας του Πανεπιστημίου δυτικής Αττικής (ΠΔΑ), το οποίο είναι πέρα για πέρα αντισυνταγματικό, είχε χαρακτηριστεί από την πρώτη κιόλας συνάντηση μεταξύ των μελών ΔΕΠ των δύο Ιδρυμάτων ως "κόκκινη γραμμή", για τις περαιτέρω συζητήσεις με το Υπουργείο παιδείας. Στο ίδιο πνεύμα, ήταν και η εισήγηση της οκταμελούς Επιτροπής που συνέστησε ο Υπουργός για τη θεσμική ολοκλήρωση του νέου πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία, η ένταξη των Καθηγητών των δύο Ιδρυμάτων στο ΠΔΑ θα γίνεται με απλή διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. Οι καθηγητές των ΤΕΙ, έχουν κριθεί με βάση το νόμο 2916/2001 από εκλεκτορικά σώματα που απαρτίζονταν από Καθηγητές Πανεπιστημίου, με αυστηρότερα κριτήρια έναντι των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, διότι εκτός των άλλων απαιτείτο και πολυετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Ο Υπουργός Παιδείας θα πρέπει να αποσύρει άμεσα την επίμαχη διάταξη. Σε αντίθετη περίπτωση θα συναντήσει έντονες και μαζικές αντιδράσεις από τα μέλη ΔΕΠ των δύο Ιδρυμάτων. Θα πρέπει επίσης στο σχέδιο νόμου, οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί διάταξη που να δίνει τη δυνατότητα στος αποφοίτους των δύο Ιδρυμάτων με συγκεκριμένες διαδικασίες που θα οριστούν από τις Γενικές Συνελεύσεις των νέων Τμημάτων, να αντιστοιχήσουν τα πτυχία τους με το πτυχίο του ΠΔΑ.

 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
20 Δεκ 2017 08:06

Συγχαρητήρια τα είπατε ολα,οι πρυτάνεις ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους ,για τους παλαιούς αποφοίτους κουβέντα.

 
panos
20 Δεκ 2017 00:09

Ενα ακομη ΜΠΡΑΒΟ που εθεσε το ζητημα των μεταβατικων διαταξεων για τους ηδη αποφοιτους των δυο Ιδρυματων.
Και τι θα γινει με τα επαγγελματικα δικαιωματα.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
19 Δεκ 2017 23:49

Συγχαρητήρια κε Βαρελίδη! Είστε ο πρώτος μετά τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που αναφέρει ως βασικότερο θέμα την έλλειψη μέριμνας για την ισοτίμηση των πτυχίων των αποφοίτων.

 
Ζωή Γεωργιάδου
19 Δεκ 2017 22:53

Η τοποθέτηση του συναδέλφου θίγει ακριβώς τις μεθοδεύσεις που προκρίνονται στο σχέδιο νόμου και τα κενά που παρατηρούνται σε ότι αφορά στους αποφοίτους μας.

 
SK
19 Δεκ 2017 22:21

Σωστή η τοποθέτηση για τους Πτυχιούχους.
Άμεση αναφορά σε άρθρο
και για τους Πτυχιούχους των δύο Ιδρυμάτων. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Άμεση ισοτίμηση με συσχετισμό προϋπηρεσίας ή δεύτερο πτυχίο Μάστερ.

 
Μιχάλης
19 Δεκ 2017 21:28

Μπράβο για την πολύ καλή τοποθέτηση!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.