Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ενημέρωση για το πρόγραμμα Freinet

Δημοσίευση: 02/01/2018
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το  υπουργείο Παιδείας, μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατόπιν σχετικής πρότασης που κατέθεσε η «Παιδαγωγική ομάδα για την προώθηση της Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα – Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας»,  ενέκρινε και υλοποιεί (Αρ. Πρωτ. 17446/Δ2 03-02-2017) κατά τις σχολικές χρονιές 2016-17 και 2017-18 εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Παιδαγωγικής Freinet /Θεσμικής Παιδαγωγικής (ΠΦ-ΘΠ) στα δημόσια σχολεία από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς των Δημοτικών και Γυμνασίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

Η υλοποίηση του εγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος ανατέθηκε με Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 80352/Δ2, ΦΕΚ 1943/7-6-2017) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας 120 ωρών, είναι διετής και περιλαμβάνει τρεις φάσεις: μία πρώτη φάση (που ήδη ολοκληρώθηκε) τριών τριήμερων επιμορφωτικών συναντήσεων κατά την πρώτη χρονιά, μία δεύτερη φάση πρακτικής εφαρμογής, συγγραφής μονογραφιών και ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κατά την δεύτερη (τρέχουσα) χρονιά 2017-18 και μια τρίτη φάση απολογισμού και προετοιμασίας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής.

Οι επιμορφώσεις υλοποιούνται στον χώρο του Μαράσλειου Δημοτικού Σχολείου.

Η επιμόρφωση προσφέρεται από επιμορφωτική ομάδα που αποτελείται από εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής ομάδας «Το Σκασιαρχείο», πανεπιστημιακούς από τρία πανεπιστήμια της χώρας (Αθηνών, Πελοποννήσου και Βόλου), Γάλλους πανεπιστημιακούς από το Διεθνές Δίκτυο Freinet, και από το στελεχικό δυναμικό πολιτιστικών/ πνευματικών φορέων όπως το Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, το Νεανικό Πλάνο/Κάμερα Ζιζάνιο και το European School Radio. Οι παραπάνω φορείς έχουν αναλάβει και την επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος.

Για τις ανάγκες του Πιλοτικού προγράμματος δημιουργήθηκε η ανοιχτή ιστοσελίδα
http://pilotikofreinet.weebly.com/.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους τη συνεργατική μάθηση με την παιδαγωγική Φρενέ/Θεσμική Παιδαγωγική. Συμμετέχουν 120 εκπαιδευτικοί: 30 νηπιαγωγοί – 60 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης – 30 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κύριο κριτήριο για την επιλογή των εκπαιδευτικών στο πιλοτικό πρόγραμμα υπήρξε ο αριθμός εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα που υπέβαλαν αίτηση, επειδή εκτιμήθηκε ότι αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλου συνεργατικού κλίματος για τη λειτουργία όχι μόνο της τάξης αλλά και του σχολείου ως κοινότητας. Η επιμόρφωση προσφέρεται δωρεάν και δεν προβλέπεται αμοιβή για την επιμορφωτική ομάδα.

Οι θεματικές της πρώτης φάσης της επιμόρφωσης ήσαν οι εξής:

• Η φιλοσοφία, το όραμα, η σχέση Παιδαγωγικής Freinet, Θεσμικής Παιδαγωγικής, Κριτικής παιδαγωγικής

• Το έργο του Freinet, του Κόρτσακ, του Φερνάν Ουρί

• Τάξη-κοινότητα. Θεσμοί στην συνεργατική τάξη κοινότητα: Ζώνες γνωστικών ικανοτήτων και συμπεριφοράς – Υπευθυνότητες/ρόλοι – Τόποι λόγου: «Τι
νέα;» και Συμβούλιο τάξης

• Θέσπιση κανόνων συνεργατικής τάξης
• Εργαλεία της παιδαγωγικής Φρενέ: Ελεύθερο κείμενο – Σχολική εφημερίδα – Μικρά βιβλία – Βιβλία της τάξης - Αλληλογραφία – Βιβλιοθήκη

• Ατομικά και Συλλογικά πλάνα εργασίας. Ομαδικές ερευνητικές εργασίες. Δελτία εξατομικευμένης εργασίας-αυτοδιόρθωσης

• Σχολείο ανοικτό στη κοινότητα. Έξοδος στην κοινότητα. Περιηγούμαι, μαθαίνω, εκφράζομαι

• Εμπειρίες από σχολεία Freinet της Γαλλίας

• Μαθητικό ραδιόφωνο

• Τέχνη και παιδαγωγική

• Παιδαγωγική Freinet και ευάλωτες ομάδες

• Συνεργατική τάξη Freinet και δικαιώματα των παιδιών

• Θεατροπαιδαγωγικά Εργαστήρια – θέατρο forum – θεατρικά εργαλεία • Οπτικοακουστική παιδεία.

Χρονοδιάγραμμα για το δεύτερο έτος του πιλοτικού προγράμματος :

2η φάση – Εφαρμογή (Σεπτ. 2017- Φεβρ. 2018)

3η φάση – Εφαρμογή και Αποτίμηση (Μάρτ. 2018 – Μάιος 2018)

Κατά τη 2η φάση του προγράμματος (Εφαρμογή) οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας τα εφόδια από την 1η φάση της επιμόρφωσης, θα εφαρμόσουν κατά την κρίση τους μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία της Παιδαγωγικής Freinet /Θεσμικής Παιδαγωγικής (ΠΦ-ΘΠ) στο τμήμα τους και ενδεχομένως στο σχολείο τους. Η εφαρμογή αυτή απαιτεί ευελιξία στη διαμόρφωση και την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, με σεβασμό στις αρχές και τους στόχους των ισχυόντων Προγραμμάτων Σπουδών.

Οι Διευθύντριες/Διευθυντές των εμπλεκόμενων σχολείων, καθώς και οι αρμόδιοι/ες Σχολικοί Σύμβουλοι, καλούνται να διευκολύνουν την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος και να υποστηρίξουν τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτό.

Στους/στις εν λόγω εκπαιδευτικούς θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε παρακολουθήσεις μαθημάτων (δειγματικές διδασκαλίες) άλλων επιμορφούμενων συναδέλφων τους σχεδιασμένων με την ΠΦ-ΘΠ και στη συνέχεια σε συζήτηση ανατροφοδότησης, στοχασμού και εμβάθυνσης στο πνεύμα και τη φιλοσοφία της νέας προσέγγισης και στη χρήση των εργαλείων και τεχνικών. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια οι συνεδρίες αυτές να μην επηρεάζουν τη λειτουργία και το πρόγραμμα του σχολείου όπου γίνεται η εκδήλωση. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν θα πρέπει να κάνουν χρήση άδειας για να απουσιάσουν από το σχολείο τους.

Σε μηνιαία βάση, εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ,θα πραγματοποιούνται συναντήσεις όλων των ομάδων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, όπου θα λαμβάνουν χώρα παρουσιάσεις των εφαρμογών στις τάξεις (συζήτηση, ανταλλαγή εμπειρίας, συλλογικός στοχασμός, ανατροφοδότηση).

Κατά την 3η φάση του προγράμματος (Εφαρμογή και Αποτίμηση) η εφαρμογή συνεχίζεται. Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συντάξουν σύντομα κείμενα με τα οποία θα εκθέτουν την εμπειρία της εφαρμογής στο τμήμα (ή και στο σχολείο) τους της ΠΦ-ΘΠ. Τα κείμενα που θα προκύψουν θα τεθούν στη διάθεση όλης της ομάδας των επιμορφούμενων, θα τροφοδοτήσουν την παραπέρα συζήτηση και αναστοχασμό. Θα είναι σημαντικό να υπάρξουν και συνθετικά κείμενα που να περιγράφουν το εγχείρημα σε επίπεδο σχολικής μονάδας και να καταθέτουν τον κοινό προβληματισμό και τις επεξεργασίες της ομάδας των εκπαιδευτικών που δούλεψαν στο ίδιο σχολείο.

Για τη σύνταξη των συγκεκριμένων κειμένων, θα είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν συστηματικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς εργαλεία τεκμηρίωσης και καταγραφής της εμπειρίας τους όπως τήρηση ημερολογίου, φωτογράφιση δραστηριοτήτων, συλλογή ντοκουμέντων (κείμενα των παιδιών, εικαστικές κατασκευές, φύλλα εργασίας, τετράδια κτλ), ηχογράφηση, ενδεχομένως βιντεοσκόπηση, κ.ά.

Τα ατομικά και τα συλλογικά/συνθετικά κείμενα προτείνεται να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία συλλογικού τόμου – πρακτικών που θα αποτυπώνει το έργο του Πιλοτικού Προγράμματος. Το εν λόγω έντυπο θα αποτελέσει ένα πολύτιμο υλικό για την διάχυση στη συνέχεια της ΠΦ-ΘΠ και σε άλλα σχολεία, καθώς θα αποτυπώνει κατά τρόπο αυθεντικό την εμπειρία της εφαρμογής, τις επιτεύξεις αλλά και τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη των κειμένων, την ανάλυση των πρακτικών και τις νόρμες σύνταξης του συλλογικού τόμου, θα δοθούν στις συναντήσεις των επιμορφούμενων, όπως προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Τέλος προβλέπεται η διεξαγωγή έρευνας για αποτίμηση του έργου του διετούς πιλοτικού προγράμματος με συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων (προερχόμενα από εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς). Η έρευνα θα διεξαχθεί σε όσες τάξεις και σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Ολόκληρη η έρευνα και τα πορίσματά της θα είναι σημαντικό να αποτυπωθούν σε έναν ξεχωριστό τόμο που θα εκδοθεί εντός της επόμενης σχολικής χρονιάς 2018-2019.

Τα σχολεία όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εργάζονται στα σχολεία του επισυναπτόμενου πίνακα. (Οι εκπαιδευτικοί που έχουν μετακινηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά από τα σχολεία όπου βρίσκονταν πέρυσι εξακολουθούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι/ες στα νέα σχολεία τους).

Σημαντική υπενθύμιση:
Ημερομηνίες επιμέρους συναντήσεων

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου

Πέμπτη 1 Μαρτίου

Σάββατο 12 Μαΐου

Το περιεχόμενο των επιμέρους συναντήσεων έχει ως εξής: Πέντε Πέμπτες

Εργασία ανά τμήμα επιμορφούμενων. Παρουσιάσεις από επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς των εφαρμογών στις τάξεις τους. Συζήτηση, ανταλλαγή εμπειρίας, συλλογικός στοχασμός, ανατροφοδότηση.

Σάββατο 12 Μαΐου

Τελευταία συνάντηση. Αποτίμηση του προγράμματος, κριτικές παρατηρήσεις, προοπτικές, ιδέες και προτάσεις για τη συνέχεια. Συνεννόηση για την έρευνα που θα διεξαχθεί τον Μάιο.

 

Σχόλια (1)

 
καθηγήτρια
03 Ιαν 2018 09:03

Πολύ ενδιαφέρον είναι όλο αυτό αλλά για μια ακόμη φορά οι εκπαιδευτικοί της επαρχίας αποκλείονται. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανεβοκατεβαίνει στην Αθήνα για να επιμορφωθεί, όσο και να το θέλει. Κρίμα....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean