ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Άποψη του τ. προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας για το Παν. Δυτικής Αττικής

Δημοσίευση: 04/01/2018

Δημήτριος Νίνος
τ. Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ-Α

Αναφορικά με το παρόν Σχέδιο Νόμου, με βάση την πρόσφατη εμπειρία μου επί σειρά ετών κατά τα οποία διατέλεσα Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη Σχολή Μηχανικών του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στη Σχολή Μηχανικών, προβλέπεται σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου η κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, ενός τμήματος το οποίο κατά τη γνώμη μου πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια για την αυτοδυναμία του και το οποίο, από την προσωπική μου εμπειρία ως Προέδρου του ΤΕΙ-Α, έχει συνεισφέρει τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά στην αναβάθμιση του Ιδρύματός μας.

Επισημαίνω, ότι το Τμήμα βαίνει προς κατάργηση παρά την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 9/22-11-2017 της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται να παραμείνει αυτοδύναμο καθώς και την επίσης ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 10/29-6-2017 του Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με την αυτοδυναμία του Τμήματος.

Ορισμένα βασικά κατά την άποψή μου στοιχεία τα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν στην αυτοδυναμία του Τμήματος, είναι τα ακόλουθα:

  • Η Ενέργεια είναι ένα διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο και για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως πανεπιστημιακά τμήματα με αντικείμενο την ενεργειακή τεχνολογία ενώ η ενεργειακή εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί, και στην Ελλάδα, μια από τις προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής με στόχο την προαγωγή κατάλληλων και καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών που θα αξιοποιούν και θα λαμβάνουν υπόψη τους το δυναμικό και της ιδιαιτερότητες της χώρας μας.
  • Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας σύμφωνα με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που έχει καταθέσει, καλύπτει ολιστικά και σφαιρικά το γνωστικό αντικείμενο της ενέργειας και όχι μόνο από την άποψη των συγκεκριμένων ειδικοτήτων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων, δεδομένου ότι έχει στο δυναμικό του Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους αλλά και Φυσικούς, Χημικούς Μηχανικούς καθώς και Μαθηματικούς και είναι το μοναδικό Τμήμα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στο πεδίο της Ενεργειακής Τεχνολογίας ενώ το πεδίο αυτό έχει ήδη εδραιωθεί παγκόσμια.
  • Το Τμήμα αριθμεί 20 είκοσι μέλη ΔΕΠ που παρουσιάζουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και εκτεταμένο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Επιπλέον, τα γνωστικά τους αντικείμενα καλύπτουν το φάσμα από τις κλασσικές Επιστήμες Μηχανικού μέχρι τις φυσικές επιστήμες, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ολοκληρωμένα, και όχι μερικώς, τις σπουδές στο θέμα της Ενέργειας.
  • Το Τμήμα διαθέτει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό ενεργειακών συστημάτων και εφαρμογών.
  • Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση Ενεργειακών Μηχανικών με σφαιρική και διαθεματική γνώση του αντικειμένου είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, την πρόοδο, και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Το Τμήμα προσφέρει από το 2006 μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τεχνολογία της Ενέργειας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Σκωτίας, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, προγράμματα πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών και τέλος συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus+. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της ενέργειας, καταγράφονται ενδεικτικά τριάντα δύο (32) Πανεπιστήμια, εκ των οποίων τα είκοσι δύο (22) βρίσκονται στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Αμερική και στην Αυστραλία με εξέχοντα τα KTH Royal Institute of Technology στη Σουηδία, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία και το Πανεπιστήμιο Stanford στην Αμερική. Η αναγνωρισιμότητα του Τμήματος στα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής έχει ήδη τεκμηριωθεί σύμφωνα με στοιχεία του Erasmus+ του Τμήματος.
  • Το Τμήμα έχει περάσει διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, τόσο για το προπτυχιακό όσο και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του, με άριστα αποτελέσματα και πολλά μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε τριμελείς επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών.
  • Ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 (καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 347/2003. Επιπρόσθετα, η Συνέλευση του Τμήματος με το πρακτικό 16/22.12.2016 διατύπωσε ομόφωνα πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για τα σύγχρονα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, χωρίς κατευθύνσεις, το οποίο υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 σύμφωνα με σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας.
  • Σε πρόσφατη προκήρυξη νέας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας», υποβλήθηκαν 7 υποψηφιότητες από επιστήμονες αναγνωρισμένου επιπέδου και με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης σε προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή υποβλήθηκαν 21 υποψηφιότητες από επιστήμονες με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Τα στοιχεία αυτά είναι αδιαμφισβήτητα σχετικά με το κύρος του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χώρο.

Συνοψίζοντας, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει προτείνει το τμήμα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δεν περιλαμβάνει κατευθύνσεις σπουδών αλλά αναφέρεται αυτοδύναμα στην ενεργειακή τεχνολογία. Το πρόγραμμα αυτό προφανώς αποσυνδέεται από συγκεκριμένες ειδικότητες όπως των Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών, και για την υλοποίησή του χρησιμοποιεί το υπάρχον δυναμικό του Τμήματος των 20 μελών ΔΕΠ, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος ειδικοτήτων για την αυτοδύναμη κάλυψη του πεδίου της Ενεργειακής Τεχνολογίας. Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας πληροί απόλυτα τα κριτήρια που τέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για την συγκρότηση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καλύπτει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο και επιπλέον θα αποτελεί το μοναδικό τμήμα στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη που θα είναι σε θέση να καλύπτει αυτοδύναμα ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και διεπιστημονικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ενέργεια το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
 

 

Σχόλια (9)

 
Π.Ρ.
05 Ιαν 2018 21:59

Επιτέλους λίγη σοβαρότητα. Το τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας απαρτίζεται από 20 Καθηγητές εκ των οποίων οι 18 είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και μάλιστα με ενεργειακό αντικείμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο σχολιαστής, ένας μέσος όρος δημοσιεύσεων στο τμήμα είναι δεκαεννέα (19) και ένας μέσος όρος citations (132). Αυτό κατά την άποψή του δεν αποτελεί επιστημονική αναβάθμιση; Μπορεί να μας πει πόσα μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων έχουν τέτοιο ερευνητικό έργο; Αυτό που συμβαίνει σήμερα ερευνητικά στα ΤΕΙ είναι πρωτοφανές δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η έρευνα στα Ιδρύματα αυτά ήταν απαγορευτική. Συνεπώς κατά την άποψή του δεν πρέπει να παραμείνει αυτόνομο αλλά να υποστεί και αυτό κατάργηση. Λίγη ντροπή δε βλάπτει. Ποια άλλα τμήματα που έμειναν αυτόνομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχουν αυτή την επιστημονικότητα; Ενδεικτικά το τμήμα Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας που έμεινε αυτόνομο έχει 5 Καθηγητές, 4 Εφαρμογών και 1 πρώτης βαθμίδας. Το τμήμα Προσχολικής Αγωγής που έμεινε επίσης αυτόνομο έχει 5 καθηγητές, με 1 Καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Μάλλον καλύτερα να διερωτηθείτε και να προβληματιστείτε επί της ουσίας καθώς ο καθένας αναφέρετε σε σχόλια που είναι κάποιες φορές αβάσιμα.

 
Λίγη σοβαρότητα δε βλάπτει
05 Ιαν 2018 08:14

Ο κ. Νίνος αναφέρει ότι το τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας «αριθμεί 20 είκοσι μέλη ΔΕΠ που παρουσιάζουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και εκτεταμένο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο».
Στην ιστοσελίδα του τμήματος αναγράφονται:
8 Καθηγητές 1ης βαθμίδας
2 Αναπληρωτές Καθηγητές
5 Επίκουρους Καθηγητές
5 Καθηγητές Εφαρμογών
Αν είναι σωστά ενημερωμένη η σελίδα του τμήματος, φαίνεται ότι 3 Καθηγητές Εφαρμογών ΔΕΝ ΕΧΟΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ. Οπότε, το τμήμα αποτελείται από 17 καθηγητές + 3 οι οποίοι δεν έχουν διδακτορικό.
Επίσης, όσον αφορά στο ότι τα «μέλη ΔΕΠ που παρουσιάζουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και εκτεταμένο επιστημονικό», στο scopus τα εν λόγω μέλη ΔΕΠ παρουσιάζουν τα παρακάτω νούμερα:

Δημοσιεύσεις / h-index / Exclude self citations of all authors
52 / 9 / 424
44 / 7 /159
39 / 9 / 384
33 / 9 / 319
26 / 7 / 262
22 / 7 / 254
19 / 4 / 54
16 / 5 / 75
15 / 7 /214
14 / 4 / 69
14 / 3 / 47
12 / 3 / 42
10 / 1 / 4
8 / 2 / 10
7 / 1 / 1
5 / 2 / 32
3 / 2 / 12
3 / 1 / 9
Μέσος όρος Δημοσιεύσεων: 19
Μέσος όρος h-index: 4.6
Μέσος όρος citations (Exclude self citations of all authors): 132

Με βάση τα παραπάνω νούμερα, δε νομίζω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος τους χαρακτηρισμούς «σημαντική ερευνητική δραστηριότητα» και «εκτεταμένο επιστημονικό έργο».

(Δεν γράφω τα ονόματα των καθηγητών, διότι δεν ξέρω αν το επιτρέπει το esos. Βέβαια, όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να επαληθεύσει τα παραπάνω στο scopus.)

 
JFK
05 Ιαν 2018 02:15

Σχόλιο από στην διαβούλευση του νόμου για το ΠΔΑ, Άρθρο 2 (Σχολές / Τμήματα):

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
είναι, ίσως, η 1η φορά που αποφασίζω να γράψω ένα κείμενο-τοποθέτηση, που οι πιθανότητες να το διαβάσει ο αποδέκτης είναι απειροελάχιστες, αλλά θα το κάνω μήπως και αποτρέψω ένα μέγα λάθος (κατά την γνώμη μου), που είναι προ των πυλών.
Πως θα σας φαινόταν, αν το εκπαιδευτικό σύστημα, οποιουδήποτε κράτους, αδιαφορούσε να παραδώσει στην κοινωνία εξειδικευμένους επιστήμονες μηχανικούς, για τον υπ΄ αριθμό ΕΝΑ σε σπουδαιότητα τομέα, τον 21ο αιώνα; Καλά καταλάβατε, μιλάω για τον τομέα της Ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ, και να μην υπήρχε Τμήμα με αντικείμενο την Ενέργεια, έπρεπε να το δημιουργήσετε, και ενώ υπάρχει και εσείς έπρεπε να το στηρίξετε και να το δυναμώσετε, εσείς το καταργείτε!
Πραγματικά, από ποιους Μηχανικούς περιμένετε να ασχοληθούν με την Ενέργεια στην Ελλάδα (Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, Ήπιες μορφές ενέργειας, Συμπαραγωγή, Περιβάλλον και ενέργεια κλπ), από τους Μηχανολόγους ή τους Ηλεκτρολόγους με 5,6 μαθήματα και αυτά επιλογής; από τους Μεταπτυχιακούς του ενός ή των δυο ετών με 10 μαθήματα εξειδίκευσης;
Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω το ακαδημαϊκό στάτους του τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (καθηγητές, εργαστήρια κλπ), αλλά όποιο επίπεδο και αν είναι, εγώ θα περίμενα να to δυναμώσετε, να το ενισχύσετε και όχι φυσικά να το καταργήσετε.
Επίσης, προτείνω, να εισηγηθείτε στον Πρωθυπουργό, σε κάθε δημόσιο οργανισμό να προσλάβει εξειδικευμένους στην Ενέργεια μηχανικούς που θα συμβάλουν στην επίλυση ενεργειακών προβλημάτων της χώρας.
Εκπαιδευτικός
.....................................................................................................................................

Σημείωση 1η:
Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας, έχει ικανότατους εκπαιδευτικούς και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια.
Σημείωση 2η:
Το Τμήμα "μαμούθ" που είναι στα σκαριά (Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-Α + Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-Π + Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-Π + 1/2 Ενεργειακής Τεχνολογίας), θα απαριθμεί +70 μέλη ΔΕΠ !!! Το πρόγραμμα σπουδών του νέου τμήματος θα είναι περίπου 60-65 μαθήματα; άρα στην καλύτερη περίπτωση κάποιοι καθηγητές θα έχουν ΕΝΑ μόνο μάθημα, οι άλλοι στο σπιτάκι τους;
Σημείωση 3η:
Ο Νίνος είναι φυσικό να έχει πολλές συμπάθειες και αντιπάθειες, αφού διοίκησε 20+ χρόνια από διάφορες θέσεις... αλλά φίλτατε #AG# λαγό δεν τον λες, άλλοι ήταν λαγοί του, αυτόν για κυνηγό τον κάνεις.

 
Αναρωτιέμαι....
05 Ιαν 2018 02:04

Ούτε εσείς κ. Νίνο;;; Καμία κουβέντα για τους αποφοίτους;;;;
Από ότι φαίνεται οι καθηγητές των ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά ξεχνούν τους αποφοίτους τους.
ΝΤΡΟΠΗ!!!!
Υπάρχουν πολλοί καθηγητές στα 2 ΤΕΙ που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και μάλιστα απόφοιτοι πριν το 2001, αλλά δεν έχω συναντήσει ποτέ καθηγητή Πανεπιστημίου με βασικό πτυχίο ΤΕΙ!
Οι καθηγητές των Πανεπιστημίων απαιτούν να γίνει αξιολόγηση των καθηγητών ΤΕΙ (και όχι μόνο).
Αναρωτιέμαι… τι είδους αξιολόγηση θα γίνει σε καθηγητές-αποφοίτους ΤΕΙ, όταν οι ίδιοι οι καθηγητές των ΤΕΙ (με την στάση τους) θεωρούν κατώτερα τα πτυχία των ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά από τα πτυχία Πανεπιστημίων;;;;
Αναρωτιέμαι… αγαπητοί κύριοι καθηγητές-απόφοιτοι ΤΕΙ, δεν φοβάστε μήπως σας πάρει και εσάς η μπάλα μαζί με όλους εμάς τους αποφοίτους ΤΕΙ;;;

 
Πέτρος Καρκαλούσος
05 Ιαν 2018 01:43

Έχετε δίκιο κ. Νίνο. Γνωρίζουμε άλλωστε όλοι οι διδάσκοντες στο ΤΕΙ Αθήνας την προσπάθεια παλαιότερα στα πλαίσια του σχεδίου "Αθηνά" να "σώσετε" τμήματα από την εξαφάνιση μέσω των συγχωνεύσεων. Τότε δημιουργήθηκαν κατευθύνσεις και τα επιστημονικά και επαγγελματικά αντικείμενα που συγχωνεύτηκαν παρέμειναν.

Τώρα όμως καταργούνται εξ'ολοκλήρου αντικείμενα που δεν υπάρχουν αλλού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως είναι η ενεργειακή τεχνολογία, η τεχνολογία ιατρικών εργαστηρίων, η ακτινολογία - ακτινοθεραπεία, η οδοντική τεχνολογία, η οπτική - οπτομετρία και η αισθητική - κοσμετολογία.

Προφανώς η ενεργειακή τεχνολογία, ένα αντικείμενο που είναι από τα λίγα όπου υπάρχει σοβαρή βιομηχανία στη χώρα μας, καταργήθηκε για να μην φανεί ότι μόνο στην σχολή επαγγελμάτων υγείας εφαρμόστηκαν τα επιλεκτικά ακαδημαϊκά κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας.

 
AG
04 Ιαν 2018 23:38

Για «λαγός» καλά τα λέτε κ. Νίνο.
Και από εσάς λοιπόν, καμία κουβέντα για τους αποφοίτους!

Καμία νύξη για τους αποφοίτους! Τόση αδιαφορία λοιπόν;
Μα γιατί; Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί η σιωπή σας;
Γιατί δεν βγαίνει ένας να μιλήσει; Τι φοβάστε;
Εσείς κ. Νίνο, σε όλο το Νομοσχέδιο όλα τα υπόλοιπα σας βρήκαν σύμφωνους;

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι αποφάσεις είχαν ληφθεί καιρό πριν! Το νομοσχέδιο, εφόσον δεν τροποποιηθεί, θα αποτελέσει την ταφόπλακα των χιλιάδων αποφοίτων των ΤΕΙ όλης της Χώρας, όχι μόνο των δύο της Αττικής.

 
G.Ar
04 Ιαν 2018 22:44

Αγαπητέ κε Νίνο έχετε απόλυτο δίκιο στο να διατηρηθεί το Ενεργειακής Τεχνολογίας. Αλλά δε λέτε κάτι για τη ταμπακιέρα δηλαδή για την έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του και για τις δηλώσεις του κ. Καλδή που αμφισβητούν όλα τα πτυχία των ΤΕΙ που και εσείς υπογράψατε

 
Καθηγητής ΤΕΙ
04 Ιαν 2018 22:40

Παραπάνω από τα μισά μέλη του Τμήματος αυτού προέρχονται από το παλιό γενικό τμήμα και καμία σχέση δεν έχουν με αυτό. Το να χρησιμοποιείται ο αριθμός των μελών του γενικού τμήματος ως μοχλός πίεσης αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει τίποτα.

 
GF
04 Ιαν 2018 20:31

Όπως τόνισαν οι πρυτάνεις στην σύνοδο:

<<Το γνωστικό αντικείμενο και το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος να αντιστοιχεί με διεθνώς καθιερωμένα πεδία πανεπιστημιακού επιπέδου και να μην είναι υποσύνολο αυτών>>

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδόν ίδιο με των μηχανολόγων ενεργειακής κατεύθυνσης.
Πώς βρέθηκαν 20 ΔΕΠ στο τμήμα... άλλη υπόθεση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ