ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ :Ο Κ. Γαβρόγλου δεν επηρεάζεται από «Κασσάνδρες»

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί ιδιαίτερα, ένα σοβαρό διακύβευμα εθνικού συμφέροντος και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με κριτήριο τα μικροσυντεχνιακά συμφέροντα
Δημοσίευση: 08/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του υπουργού Παιδείας Καθ. Κ. Γαβρόγλου ο οποίος μέχρι σήμερα έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν επηρεάζεται από «Κασσάνδρες» που επιβουλεύονται γόνιμες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που περισσότερο από ποτέ απαιτείται ενότητα.

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σημειώνοντας παράλληλα πως “Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί ιδιαίτερα, ένα σοβαρό διακύβευμα εθνικού συμφέροντος και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με κριτήριο τα μικροσυντεχνιακά συμφέροντα τα οποία συνέβαλαν ώστε να οδηγηθεί η Ελλάδα στην κρίση που βιώνει σήμερα με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της στη κοινωνία”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Με έκπληξη το Δ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ παρακολουθεί τα τεκταινόμενα που αφορούν το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας, «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» που θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Ειδικότερα, μετά τις πρόσφατες  αποφάσεις της Συνόδου Πρυτάνεων Πανεπιστημίων (04-01-2018) και άλλων φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας,  θεωρούμε καθήκον μας να τοποθετηθούμε στο σχέδιο νόμου ως εξής:

1.    H Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στηρίζεται σε μελέτη που διενεργήθηκε από οκταμελή επιτροπή που ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Κ. Γαβρόγλου στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) Καθηγητές Πανεπιστημίου και τρείς (3) Καθηγητές ΤΕΙ. Επίσης στην επιτροπή εκπροσωπήθηκε και η ΑΔΙΠ. Για τη συγγραφή του κειμένου του σχεδίου νόμου ζητήθηκε η συμβολή έγκριτων Πανεπιστημιακών Νομικών Συμβούλων. Μετά την ενδελεχή μελέτη του εγχειρήματος και αρκετές συνεδριάσεις η οκταμελής Επιτροπή συνέταξε πόρισμα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου, το οποίο  παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας ο οποίος το υιοθέτησε σχεδόν στο σύνολο του.

2.    Συμφωνούμε με το πόρισμα της οκταμελούς επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και θεωρούμε ότι το πόρισμα βασίστηκε σε ακαδημαϊκά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

3.    Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται μεταφορά και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων που είτε καταργούνται είτε εντάσσονται είτε συγχωνεύονται στα υπό ίδρυση νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4.    Δίνεται, η δυνατότητα για τους φοιτητές που φοιτούν σήμερα στα δύο Ιδρύματα, να επιλέξουν πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η ρύθμιση και στα ΠΜΣ δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο για τα ΠΜΣ αφορά τα ΑΕΙ στο σύνολό τους.

5.    Το 95% των πρωτοβάθμιων Καθηγητών των δύο Ιδρυμάτων πληρούν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται για τους πρωτοβάθμιους Καθηγητές Πανεπιστημίου.

6.    Η ισοτίμηση πτυχιούχων ΤΕΙ που αποφοίτησαν  μετά το νόμο 2916/2001 είναι ένα ζήτημα που θα επιλυθεί αναγκαστικά μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι ουσιαστικά μιλάμε για ισοτίμηση πτυχίων με ένα Ίδρυμα που ακόμα δεν υπάρχει.

7.    Εάν κάποια τμήματα θεωρούν ότι θα χάσουν την αυτοδυναμία τους ή ότι μπορεί να υποβαθμιστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να παραμείνουν σαν τμήματα ΤΕΙ και να ζητηθεί από τα μέλη ΔΕΠ τους να επιλέξουν εάν θα παραμείνουν σε αυτά ή θα μετακινηθούν στα νέο-ιδρυθέντα  τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8.    Σχετικά με την χρηματοδότηση του νέου Πανεπιστημίου δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε την υπόσχεση του Υπουργού Παιδείας ενώπιον της Συνόδου Πρυτάνεων ΤΕΙ (18-12-2017) στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για χρηματοδότηση σε πρώτη φάση του νέου Πανεπιστημίου με το πόσο του 1,5 εκ. ευρώ.

9.    Εμείς θεωρούμε ότι απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση, πέραν του 1,5 εκ. ευρώ με τη δημιουργία νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και διοικητικού προσωπικού, συγκρίνοντας ότι, το 2005 υπηρετούσαν στα δύο Ιδρύματα περίπου 1000 Καθηγητές όλων των βαθμίδων και σήμερα τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν είναι μόνο 540.

Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργού Παιδείας Καθ. Κ. Γαβρόγλου ο οποίος μέχρι σήμερα έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν επηρεάζεται από «Κασσάνδρες» που επιβουλεύονται γόνιμες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που περισσότερο από ποτέ απαιτείται ενότητα.

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί ιδιαίτερα, ένα σοβαρό διακύβευμα εθνικού συμφέροντος και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με κριτήριο τα μικροσυντεχνιακά συμφέροντα τα οποία συνέβαλαν ώστε να οδηγηθεί η Ελλάδα στην κρίση που βιώνει σήμερα με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της στη κοινωνία.

Αγωνιζόμαστε για μια Δωρεάν, Ποιοτική και Δημοκρατική, Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση προς όφελος της κοινωνίας.Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας
Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

 

Σχόλια (10)

 
ΕΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ
08 Ιαν 2018 18:25

Προσπαθούν να μας χωρίσουν!!! Δεν το καταλαβαίνετε;;;
Ο @ ΓΙΩΡΓΟΣ (08 Ιαν 2018 14:2) έχει απόλυτο δίκιο!!!
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Μαλατέστα, Βαρελίδη και Χιωτίνη.

 
Πτυχιούχος Τει
08 Ιαν 2018 14:33

Κύριε Κοκκώση με την ίδια λογική και οι καθηγητές προ του 2001 δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο ΠΔΑ.
Μέσα στις αγωγές μας αυτό θα έχει δεσπόζουσα θέση .
Λυπαμαι πολύ ...
ΥΓ. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω και ευχαριστήσω τους παιδαγωγούς καθηγητές μας ,κύριους Μαλατέστα και Βαρελιδη του ΑΤΕΙ Πειραιά .
Αποτελούν φωτεινες εξαιρέσεις και δεν ξεχνούν πως τα παιδιά και προ του 2001 δεν ήταν ενός κατώτερου Θεού .
Κλείνοντας θα συνιστούσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έχει ήδη αναφερθεί ...

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
08 Ιαν 2018 14:24

Δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός πριν και μετά το 2001. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, όλοι όσοι αναφέρονται στην ισοτίμηση των πτυχίων των αποφοίτων και διαχωρίζουν τους αποφοίτους σε πριν και μετά το 2001. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στο Νόμο του 2001 και σε απόφαση του Αρείου Πάγου (2013) και όσοι αναφέρονται σε διαχωρισμό εξακολουθούν να το αγνοούν. Ο λόγος για τον οποίο κάνουν κάτι τέτοιο, αφορά αποκλειστικά τους ίδιους. Οι απόφοιτοι πριν και μετά το 2001 οφείλουν να κινηθούν μαζικά, γιατί είναι ένα φλέγον θέμα που τους αφορά όλους, γιατί μόνο έτσι θα βρεθούν όλοι κερδισμένοι.

 
ΒΑ
08 Ιαν 2018 14:21

Ο Πρίαμος δεν άκουσε την Κασσάνδρα και έπεσε η Τροία. Αν ο κ. Υπουργός δεν ακούσει τις φωνές για έναν ορθολογικό σχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης ( κι όχι σχεδιασμό προσομοιάζονται με χάρισμα γαϊδάρου , όπως αναφέρει ο κ. Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας ), τότε θα οδηγήσει την ανώτατη εκπαίδευση σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
08 Ιαν 2018 11:17

Δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός πριν και μετά το 2001. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, όλοι όσοι αναφέρονται στην ισοτίμηση των πτυχίων των αποφοίτων και διαχωρίζουν τους αποφοίτους σε πριν και μετά το 2001. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στο Νόμο του 2001 και σε απόφαση του Αρείου Πάγου (2013) και όσοι αναφέρονται σε διαχωρισμό εξακολουθούν να το αγνοούν. Ο λόγος για τον οποίο κάνουν κάτι τέτοιο, αφορά αποκλειστικά τους ίδιους. Οι απόφοιτοι πριν και μετά το 2001 οφείλουν να κινηθούν μαζικά, γιατί είναι ένα φλέγον θέμα που τους αφορά όλους, γιατί μόνο έτσι θα βρεθούν όλοι κερδισμένοι.

 
Θανάσης Π.
08 Ιαν 2018 09:54

@ ΕΣΕΠ - ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

κκ. Καθηγητές , να σας θυμίσω ότι οι απόφοιτοί των δύο Ιδρυμάτων, μέσα από την μετέπειτα πορεία μας, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής, αποτελέσαμε και αποτελούμε την ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ για το τι πραγματικά είναι τα δύο αυτά Ιδρύματα (και τα υπόλοιπα ΤΕΙ της Χώρας). Εμείς αναδείξαμε, μέσα από την παρουσία μας σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού το αυξημένο επίπεδο σπουδών μας στα δύο Ιδρύματα. Εμείς οι απόφοιτοι ΠΡΟ και ΜΕΤΑ το 2001 κλείσαμε την ψαλίδα με τους αποφοίτους των Πανεπιστημίων, συμβάλλαμε καθοριστικά στη σημερινή έκβαση. Το ΠΔΑ (και οι επικείμενες συγχωνεύσεις των περιφερειακών ΤΕΙ με Πανεπιστήμια) δεν προέκυψε με παρθενογένεση!
Είμαστε χιλιάδες και πολλοί από εμάς δείξαμε στα Πανεπιστήμια, με τη συμμετοχή μας σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, το γνωστικό μας υπόβαθρο αντιστοιχεί σε απόφοιτο Πανεπιστημιακής σχολής!

Μην μας ξεχνάτε και προπαντός ΜΗ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΤΕ!!!!

 
AG
08 Ιαν 2018 09:39

Μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας;

//Η ισοτίμηση πτυχιούχων ΤΕΙ που αποφοίτησαν μετά το νόμο 2916/2001 είναι ένα ζήτημα που θα επιλυθεί αναγκαστικά μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής//

Τι θα επιλυθεί ΜΕΤΑ αφού δεν μπορεί να επιλυθεί ΤΩΡΑ;
Με ποιο δικαίωμα κάνετε διάκριση αποφοίτων προ 2001 και μετά 2001!

 
Απόφοιτος ΤΕΙ 2000.
08 Ιαν 2018 09:37

Λυπάμαι γιατί κ. Κοκκώση ήσασταν καθηγητής μου! Μας έχετε απογοητεύσει τις τελευταίες ημέρες αρκετοί Καθηγητές που συμμετείχατε στις διαπραγματεύσεις για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.

Και δεν φτάνει που μας κοροϊδεύετε για δήθεν μελλοντική ικανοποίηση του αιτήματος των αποφοίτων, ΑΛΛΑ γίνεστε ακόμη πιο προκλητικός και κάνετε ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ διάκριση μεταξύ αποφοίτων ΠΡΟ και ΜΕΤΑ 2001!!!

Ντροπή σας, αυτό έχω να πω μόνο!

Μάλλον και εσείς αποτιμάται τη διδασκαλία σας προ 2001 ως υποδεέστερη να υποθέσω;

Λυπάμαι!!! Λυπάμαι για εσάς και θλίβομαι για εμένα που έχω μπροστά μου άλλα 30 χρόνια εργασίας και εσείς ΘΕΛΕΤΕ να με καταδικάσετε!!!

Υπάρχει άραγε ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ή είμαστε εντελώς ΜΠΑΝΑΝΙΑ;

 
Πάνος Δ.
08 Ιαν 2018 09:28

@ Κοκκώση,

Απόστολε είναι ντροπή να μιλάς για αποφοίτους μετά το 2001!!!!
Να ανακαλέσεις άμεσα!!
Είναι ντροπή. Υπάρχουν Νόμοι!!!
Αν δεν τους εφαρμόζεται εσείς οι ίδιοι Καθηγητές των ΤΕΙ, τότε ποιοι περιμένετε να τους εφαρμόσουν;
Το πτυχίο του 1999 δεν είναι ισότιμο με αυτό του 2001, 2002, 2003 ... 2018;

Να απαντήσετε τώρα!!! Είναι ντροπή να βγάζετε τέτοιες ανακοινώσεις!!!
Ανακαλέστε τώρα!
Θα κινηθούμε νομικά κατά φυσικών προσώπων πλέον!!!!
Είναι καθήκον σου να με αντιμετωπίσεις ως ισότιμο πτυχιούχο!!!!

Είναι απίστευτα αυτά που διαβάζουμε από τους ίδιους τους Καθηγητές των δύο ΤΕΙ!!!!

Ντροπή!!!!

Ανακαλέστε τώρα!!!!

 
Νικολόπουλος Πέτρος
08 Ιαν 2018 07:47

///Η ισοτίμηση πτυχιούχων ΤΕΙ που αποφοίτησαν μετά το νόμο 2916/2001 είναι ένα ζήτημα που θα επιλυθεί αναγκαστικά μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι ουσιαστικά μιλάμε για ισοτίμηση πτυχίων με ένα Ίδρυμα που ακόμα δεν υπάρχει.///

αυτά αγαπητοί κύριοι λέγονται εαν δεν το ξέρετε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

θα ... θα... θα ..... , να σας κοιμήσουμε θέλουμε και να σας διασπάσουμε σε προ και μετα το 2001.

Εσεις προ του 2001 που είσασταν ? σε ποιες σχολές κανατε μάθημα.
ο κύριος Βρυζίδης απο τα ΚΑΤΕΕ οπως και οι περισσοτεροι απο σας θέλετε να γινετε καθηγητες και εμείς που φάγαμε την μπόρα το '80 το '90 να καθήσουμε να μας φάτε με τα πούπουλα.

Ντροπή σας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.