ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θεραπεύει την αναντιστοιχία μεταξύ ακαδημαϊκής πραγματικότητας των δύο ΤΕΙ και του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των

Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει που να εμποδίζει την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου. Το γνωστικό αντικείμενο σπουδών και ο τίτλος των Τμημάτων συναντώνται σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Παγκοσμίως (Αμερική, Αυστραλία, Ασία).
Δημοσίευση: 08/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μιχάλης Μπρατάκος πρών Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας και μέλος της οκταμελούς Επιτροπής του ΥΠΠΕΘ για την ίδρυση του Πανεπιστημίου

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά προέκυψε από την ανάγκη αποκατάστασης της ακαδημαϊκής κανονικότητας στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα δύο ΤΕΙ με έδρα τη Δυτική Αττική έχουν από δεκαετία και πλέον υπερβεί τη θεσμοθετημένη αποστολή τους ως ΤΕΙ και λειτουργούν όπως ακριβώς τα πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι στερούνται της δυνατότητας εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Αυτό αναγνώρισε ο Υπουργός Παιδείας και οι συνεργάτες του μετά  από μία εξαντλητική, εμπεριστατωμένη και εις βάθος εξέταση όλων των ακαδημαϊκών δρώμενων στα δύο Ιδρύματα και προχώρησε στην εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας στηρίχτηκε:

1.    Στις επιτυχείς αξιολογήσεις τόσο των Τμημάτων ΤΕΙ, όσο και σε επίπεδο Ιδρυμάτων υπό την εποπτεία της ΑΔΙΠ με χαρακτηρισμούς “Worthy of merit” και “Positive evaluation”.

2.    Στην επιτυχή ανάπτυξη περισσότερων από 30 αυτοδύναμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και 10 συνδιοργανώσεων ΠΜΣ με τμήματα Πανεπιστημίων εσωτερικού και εξωτερικού και σημαντικό αριθμό παρακολουθούντων φοιτητών.

3.    Στο πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται στα δύο Ιδρύματα. Απόδειξη αποτελεί η σημαντική αύξηση κατά 20% των επιστημονικών δημοσιεύσεων την τελευταία 5ετία (και χωρίς την έρευνα μέσω διδακτορικών που διενεργείται αποκλειστικά από τα Πανεπιστήμια και αποτελεί το 80% της ερευνητικής δραστηριότητας).

4.    Στη διεθνή εμπέδωση του ακαδημαϊκού κύρους των Ιδρυμάτων με την κατάταξή τους στο 10-15% της παγκόσμιας κατάταξης για το 2016 (http:/www.webometrics.info) και στο εσωτερικό της χώρας 15ο κατά σειρά από τα 42 συνολικά Ιδρύματα (http://www.4icu.org/gr/).

5.     Στην ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς εσωτερικού και εξωτερικού.

6.    Στην συμμετοχή των ιδρυμάτων στη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ.

7.    Στην ίδρυση και λειτουργία ινστιτούτων δια Βίου Μάθησης.

8.    Στα υψηλά επιστημονικά και ακαδημαϊκά προσόντα του διδακτικού προσωπικού, το οποίο παρά το γεγονός ότι στερείται θεσμικής δυνατότητας χορήγησης θέματος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σήμερα πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων εσωτερικού και αλλοδαπής εκπονούν τη διατριβή τους στις εγκαταστάσεις  των ΤΕΙ, ενώ καθηγητές ΤΕΙ συμμετέχουν σε 3μελείς εισηγητικές επιτροπές, σε 7μελείς εξεταστικές επιτροπές και σε εκλεκτορικά σώματα επιλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων .

9.    Στην υποδοχή των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Με βάσει τις παραπάνω διαπιστώσεις ο Υπουργός κ. Γαβρόγλου με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Αγγελόπουλο συγκρότησαν 8μελή Επιτροπή να μελετήσει και να εισηγηθεί τη  συγχώνευση των δύο ΤΕΙ στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο. Η Επιτροπή από την πρώτη κι όλας συνεδρίαση προσδιόρισε δύο βασικά κριτήρια που αποτελούν κοινή θέση όλων των μελών:

(α) τα νέα Τμήματα που θα προκύψουν από τη συνένωση των δύο ΤΕΙ θα πρέπει να αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία και

(β) τα γνωστικά αντικείμενα των νέων Τμημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και να έχουν αναφορές στον ευρωπαϊκό χώρο.   

Αυτό ακριβώς επετεύχθη μετά από συνεχείς συναντήσεις/διαβουλεύσεις των επιτροπών που ορίστηκαν από τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων οι οποίες και υπέβαλαν τεκμηριωμένες προτάσεις για τις Σχολές και τα Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου. Οι προτάσεις αυτές μελετήθηκαν σε βάθος και συζητήθηκαν εκτενώς από την 8μελή Επιτροπή, η οποία κατέληξε στη δημιουργία 5 Σχολών και 26 Τμημάτων (από σύνολο 36 Τμημάτων) στηριζόμενη στα δύο παραπάνω κριτήρια και τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο νέο Πανεπιστήμιο θεραπεύονται γνωστικά αντικείμενα τα οποία στην πλειονότητά τους δεν υπάρχουν σε άλλα Πανεπιστήμια, φέρουν τίτλους που απαντώνται διεθνώς και καλύπτουν ευρέα και όχι κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα.

Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η διατήρηση των δύο ΤΕΙ υπό τη σημερινή τους μορφή  και ονομασία έρχεται σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά και διεθνή τεκταινόμενα. Εκτός Ελλάδος οι απόφοιτοι ΤΕΙ δυσκολεύονται να αναγνωριστούν ως απόφοιτοι 4ετούς φοίτησης ενός ιδρύματος που δεν φέρει το όνομα Πανεπιστήμιο. Η κοινή γνώμη έχει απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από προκαταλήψεις Α΄ και Β΄ κατηγορίας αποφοίτων ΑΕΙ και είναι έτοιμη να δεχτεί τολμηρές αλλαγές στο χώρο της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μέσα στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης  Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η μόνη κοινωνική τάξη, αυτή των Πανεπιστημιακών, με αιχμή δόρατος τη Σύνοδο Πρυτάνεων  σε δύο συνεχείς Συνόδους αντιδρά στη ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου, προβάλλοντας «θέσεις» για μη εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και ανάλυση επιπτώσεων για την απορρόφηση των αποφοίτων του. Είναι άξιο απορίας και προβληματισμού γιατί οι «θέσεις» αυτές ισχύουν μόνο για το νέο Πανεπιστήμιο και δεν ισχύουν  για τα εν μια νυχτί Τμήματα, Σχολές και Ιδρύματα που οι ίδιοι δημιουργούν (βλ.π.χ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) ή μετονομάζουν τις Ανώτατες Σχολές σε Πανεπιστήμια (βλ. Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, Πάντειος, Ανωτάτη Γεωπονική κ.λπ.). Πότε και για ποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας; Είναι ανύπαρκτα! ίσως αν υπήρχαν,  κάποια Τμήματα (δεν μπαίνω στη διαδικασία να ονομάσω, είναι γνωστά σε όλους όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση) θα υπολειτουργούσαν από έλλειψη φοιτητών, γιατί κάποιες εκατοντάδες ή και χιλιάδες απόφοιτοι ποτέ δεν θα δήλωναν στις εισαγωγικές εξετάσεις τα Τμήματα αυτά, για να περιμένουν δεκαετίες για διορισμό στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή να μένουν άνεργοι στο αντικείμενο σπουδών τους.

Σε ότι αφορά ‘‘την ακαδημαϊκή ποιότητα, πιστοποιημένων 4ετών προγραμμάτων σπουδών το νέου Πανεπιστημίου χωρίς διαδικασία αξιολόγησης’’ που αναφέρεται στην ανακοίνωση των Πρυτάνεων, πράγματι είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να επιταχυνθεί εντός του 2018 καθ’ ότι όλα τα ιδρύματα (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΑΔΙΠ για πιστοποίηση τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων τους. Μέσα στο διάστημα αυτό εντάσσονται και τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέχρις σήμερα κανένα πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακού Τμήματος δεν έχει πιστοποιηθεί (αλλά το επικαλούνται για το νέο Πανεπιστήμιο !), ενώ γνωρίζουν ότι μέχρι να ξεκινήσει η ΑΔΙΠ  τις πιστοποιήσεις όλα τα προγράμματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θεωρούνται πιστοποιημένα βάσει του νόμου (4009/2011).   

Εν κατακλείδι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει που να εμποδίζει την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου. Το γνωστικό αντικείμενο σπουδών και ο τίτλος των Τμημάτων συναντώνται σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Παγκοσμίως (Αμερική, Αυστραλία, Ασία). Το εγχείρημα  της συγχώνευσης των δύο ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο, όπως και οι συγχωνεύσεις μεταξύ των Πανεπιστημίων που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη είναι μέτρο επιβεβλημένο για μια σειρά από λόγους (ακαδημαϊκούς και οικονομικούς) που εκφεύγουν ανάλυσης στο παρόν κείμενο. Δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε  τον τροχό ή την πυρίτιδα, προηγήθηκαν άλλες χώρες και έδωσαν λύσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση με αξιόλογα αποτελέσματα. Η άρνηση να επωφεληθούμε από την πείρα άλλων και η περιχαράκωση στα κεκτημένα, δεν προστατεύουν την «ιδιαιτερότητα» της καθ΄ όλα αξιόλογης και σεβαστής κοινωνικής τάξης των πανεπιστημιακών. Αντίθετα, η φοβική ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπει στο να δούμε κριτικά, αναλυτικά και καλόπιστα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του Ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Στο ίδιο κλίμα θα πρέπει να λειτουργήσουν  τα κόμματα και οι βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, να αξιολογήσουν τη σοβαρή προσπάθεια μετεξέλιξης του τοπίου της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου η οποία θα αποτελέσει πρόκριμα  για περαιτέρω ρυθμίσεις των περιφερειακών ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια προς όφελος της τοπικής και εθνικής οικονομίας.         

 

 

Σχόλια (12)

 
Πτυχιούχος Τει
10 Ιαν 2018 12:14

Συνάδελφοι διαβάστε προσεκτικά αυτά που αναφέρω !!!
ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΑ ΚΑΘΑΡΑ !!!
Η σύγκλητος τους ΤΕΙ Αθήνας αναφέρθηκε και πολύ σωστά πιστεύω για προ και μετά πτυχιούχους του νομού 4009/2011.
Αυτος ο νόμος ξεκαθαρίζει και για τους προ και μετά 2001 !!!
Επισημαίνω μερικά σημεία από μία πρόχειρη ματιά .
Νομός 4009/2001
Άρθρο 5 παρ. 2(λ)
λ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης
πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών διετούς και υ-
περδιετούς κύκλου σπουδών σε προγράμματα σπουδών
του ιδρύματος και, προκειμένου για την κατάταξη πτυχι-
ούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μο-
νάδων
Και το κυριότερο άρθρο 7 παρ.6,7,8 & 9.
Είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο 7 ,κατεβάστε το pdf του νομού και διαβάστε το .
Ευχαριστώ

 
απόφοιτος Μηχανικός Τ.Ε. του 20ου αιώνα
09 Ιαν 2018 21:24

καταλαβαίνω την πικρία των παλιών αποφοίτων, αλλά δυστυχώς ΚΑΝΕΙΣ δεν θα "μοιράσει" πτυχία του ΠΔΑ σ΄εμάς, κυρίως για 2 λόγους:
- αν δοθούν πτυχία ΠΔΕ σε αποφοίτους ΤΕΙ, ποιος ο λόγος ίδρυσης νέου Ιδρύματος (αφού τα πτυχία θα ήταν τυπικά "ισάξια")
- πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό που μας ενοχλεί είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα και όχι ο "τίτλος" του πτυχίου, άραγε, αν είχαμε αξιόλογα ΕΔ θα μας ένοιαζε η "επωνυμία" του ιδρύματος αποφοίτησης; νομίζω όχι.
Μη γελιόμαστε, και το νέο ίδρυμα ΔΕΝ πρόκειται να αποκτήσει ΕΔ, ισάξια με τα πολυτεχνεία... γι αυτό εμένα προσωπικά, δεν με πολυνοιάζει το πτυχίο ΠΔΑ, και εσάς φίλοι μην σας απασχολεί... βρείτε άλλες διεξόδους (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πτυχία εξωτερικού κλπ)

 
i_a
09 Ιαν 2018 21:05

Να δημοσιευτούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων σας για να διαβάσουμε και εμείς ...σε ένα κράτος δικαίου ..τις πλειοψηφίες της Δημοκρατίας (!!)

 
Πτυχιούχος Τει
09 Ιαν 2018 16:13

Αξιότιμε κύριε Μπρατακο ,
Κύριε καθηγητά εάν δεν είχε ληφθεί απόφαση για τα θέματα των καθηγητών ,τότε σήμερα θα κρατούσατε την ίδια στάση ;
Και γιατί δεν βγαίνατε να το καταγγειλετε τότε;
Πόσοι από από όλους αυτούς τους πτυχιούχους έχουν υπάρξει φοιτητές σας κύριε Μπρατακο;
Εύχομαι αύριο να έχετε το θάρρος να τους κοιτάξετε στα μάτια ...

 
Angelos Pitsillides
09 Ιαν 2018 14:52

Αποφοίτησα από το ΤΕΙ Αθήνας πριν από 1 μήνα κανονικά στα 4 χρόνια. Έρχεστε τώρα και κάνετε όλο αυτό, ο μοναδικός και κυρίως λόγος είναι η αποδυνάμωση της Τεχνολογικής Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την τάχα πανεπιστημιοποιηση των 2 μεγαλύτερων τεχνολογικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για να βγάλετε τα υπόλοιπα ΤΕΙ έξω από το παιχνίδι. Τα πανεπιστήμια μένουν στάσιμα γιατί δεν τους δίνετε κίνητρα να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτερα. Σας φοβίζει επειδή τα ΤΕΙ μέρα με την μέρα, χρόνο με τον χρόνο γίνονται καλύτερα και ξεπερνούν τις δυσκολίες που εσείς δημιουργείτε (νεα σχέδια, ταμπέλες, έλλειψη χρηματοδότησης, και όλα τα υπόλοιπα που δημιουργείτε χρόνο με χρόνο) με κύριο στόχο την δυσλειτουργία των ΤΕΙ. Τι τα λέμε αφού όλοι ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Όσα χρόνια καν περάσουν η ηλιθιότητα πάντα έρχεται και καταστρέφει όσα καλά δημιουργούν οι λίγοι.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ 2000.
09 Ιαν 2018 14:27

κ. Πρύτανη,
Κατανοώ την πικρία σας, διαβάζοντας τις αιτιάσεις των σχολιαστών. Όμως αν εσείς νιώθετε πικρία, ΕΜΕΙΣ οι απόφοιτοι νιώθουμε βαθιά θλίψη και απογοήτευση και ζημιωνόμαστε ανυπολόγιστα με το ΠΔΑ, όπως έχει δρομολογηθεί.
Επομένως, το να λέτε αυτά που λέτε μέσα σε ένα σχόλιο δεν σας τιμά.
Βγείτε με ένα ενυπόγραφο άρθρο, για την τιμή των όπλων και για την υστεροφημία σας, και ξεκαθαρίστε το τοπίο.
Είναι ή δεν είναι λογικό να ισοτιμηθούν οι απόφοιτοι;
Ποιος λόγος και ποιο έννομο συμφέρον επιβάλλει την περαιτέρω εξόντωσή μας;
Τα προβλήματα που βιώνουμε στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα τα γνωρίζετε; Τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά μας είναι κουρελόχαρτα με το τόσο ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟ 1ο πτυχίο ΤΕΙ.
Τι και αν είμαστε στο επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου! Αυτά είναι τρίχες κατσαρές! Η κακοποίηση από την ίδια την πολιτεία που μας διαχωρίζει σε ΑΕΙ/ΤΕΙ και μας τοποθετεί σε μια υβριδική βαθμίδα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ!!!!
Δεν μπορούμε να βασιστούμε στα λόγια σας:
//Το θέμα αυτό είναι σε εκκρεμότητα και πιστεύω ότι μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης του Πανεπιστημίου, την πιστοποίηση των νέων 4ετών προγραμμάτων σπουδών, υπάρχουν θέματα (μεταξύ των οποίων και αυτό) για τα οποία η νέα Διοίκηση του Πανεπιστημίου πρέπει να δρομολογήσει λύσεις.///
Θα περιμένουμε εμείς να πιστοποιηθεί το ΠΔΑ, λες και έχει πιστοποιηθεί κανένα Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ; Μα καλά μας δουλεύετε;
Για μένα μία λύση υπάρχει κ. Πρύτανη: Το ΠΔΑ ήταν πρωτοβουλία του κ. Πρωθυπουργού. Είναι ξεκάθαρο ότι το πρότεινε ως αντίδωρο στο GRECOMaster των Πολυτεχνείων, το οποίο δόθηκε…κανονικά και με τον Νόμο. Πρέπει λοιπόν να θέσετε το θέμα και τα προβλήματα στον ίδιο, να ληφθεί Πολιτική απόφαση!!!
Αν δεν συμπεριληφθούμε στην ισοτίμηση ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ!!!!!
Σας παρακαλώ θερμά ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ!!!! Το επιβάλει η λογική, το ήθος και το αίσθημα δικαίου που πρέπει να έχει ένας πραγματικός Πανεπιστημιακός Δάσκαλος!!!!!!!!!!!
Μην καταθέτετε τα όπλα!!! Αξίζει…το διακύβευμα είναι μεγάλο!!!

 
Θωμάς Πασχάλης
09 Ιαν 2018 12:56

«Δεν είχαν μείνει έξω οι απόφοιτοι των δύο ΤΕΙ, συζητήθηκε το θέμα τους και δεν ελήφθη απόφαση, παρά τη θέση που εξ αρχής είχαμε λάβει και οι δύο Πρόεδροι των Ιδρυμάτων»
Θα θέλαμε πραγματικά πολύ να μάθουμε τους λόγους για τους οποίους δεν ελήφθη απόφαση τώρα για ένα τόσο σοβαρό θέμα, τη στιγμή μάλιστα που σε όλες τις «πανεπιστημιοποιήσεις» στο πρόσφατο παρελθόν προβλέπονταν μεταβατικές διατάξεις για όλους τους πτυχιούχους. Πείτε μας την αλήθεια κε Μπρατάκο, εμείς οι πτυχιούχοι ζημιωνόμαστε δυσανάλογα από όλο αυτό.

 
Μιχ. Μπρατάκος
09 Ιαν 2018 10:59

Ευχαριστώ τον/την ΣΚ για τα καλά του λόγια και απαντώ στον ΠΚ.: Εδώ και πολλά χρόνια αγαπητέ ''φίλε'' έχω καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την αναβάθμιση/ μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια. Ειδικότερα τα τελευταία δέκα χρόνια ως πρόεδρος του ΣΑΤΕ εκδόθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα 18 ειδικοτήτων ΤΕΙ και ετοιμάστηκαν των υπολοίπων 22 ειδικοτήτων, τα οποία δυστυχώς η πολιτεία τα κράτησε στο συρτάρι ανυπόγραφα από τα συναρμόδια Υπουργεία. Η θητεία μου ως Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας και ως Προέδρου της Τριμελούς Γραμματείας της Συνόδου υπήρξε καθοριστική στο να φθάσει ο στόχος/όραμα να γίνει πράξη με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η θέσεις μου στην Επιτροπή έχουν καταγραφεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων, όπου προσπάθησα να κάνω ότι καλλίτερο για τα Τμήματα, τους καθηγητές και τους εν ενεργεία φοιτητές (όμως η δημοκρατία λειτουργεί με πλειοψηφίες). Δεν είχαν μείνει έξω οι απόφοιτοι των δύο ΤΕΙ, συζητήθηκε το θέμα τους και δεν ελήφθη απόφαση, παρά τη θέση που εξ αρχής είχαμε λάβει και οι δύο Πρόεδροι των Ιδρυμάτων. Το θέμα αυτό είναι σε εκκρεμότητα και πιστεύω ότι μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης του Πανεπιστημίου, την πιστοποίηση των νέων 4ετών προγραμμάτων σπουδών, υπάρχουν θέματα (μεταξύ των οποίων και αυτό) για τα οποία η νέα Διοίκηση του Πανεπιστημίου πρέπει να δρομολογίσει λύσεις. ΔΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ για οτιδήποτε απαντήσετε.

 
Πέτρος Καρκαλούσος
09 Ιαν 2018 00:19

Aξιότιμε κ. Μπρατάκο αν εφαρμόζονταν τα δύο κριτήρια που γράφετε: α) τα νέα τμήματα να αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία και β) τα γνωστικά αντικείμενα να αντιστοιχούν στις ανάγκες της οικονομίας η επιτροπή που ήσασταν μέλος δεν θα εισηγούντο το κλείσιμο του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων δια της συγχώνευσης του με άλλα τέσσερα που δεν έχει τίποτα κοινό (Οδοντική τεχνολογία, Ακτινολογία - Ακτινοθεραπεία, Αισθητική - Κοσμετολογία, Οπτική - Οπτομετρία). Mπορεί να θεωρήσει κάποιος ως "ευρύ επιστημονικό αντικείμενο", όπως ήταν το ζητούμενο της επιτροπής, αυτό το νέο τμήμα;

Καταρχήν και τα πέντε τμήματα αντιστοιχούν στις ανάγκες της οικονομίας. Κάποιες από τις υπηρεσίες των αποφοίτων των τμημάτων αυτών τις έχετε και ο ίδιος χρησιμοποιήσει όπως και όλος ο κόσμος.

Σε ότι αφορά, δε, την διεθνή αναγνώριση ο κλάδος των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή αλλιώς biomedical laboratory science υπάρχει σε όλες τις ηπείρους Αμερική, Ευρώπη, Ασία ακόμα και στην Αφρική. Το 80% των ιδρυμάτων αυτών ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σίγουρα αυτό ισχύει για όλες τις βιομηχανικές χώρες. Υπάρχει παρόμοια διεθνή αναγνώριση για όλα τα τμήματα που παρέμειναν; Όλα αυτά τα στοιχεία δόθηκαν στην οκταμελή επιτροπή από τους εκπροσώπους του τμήματος.

Και όμως η επιτροπή εισηγήθηκε το κλείσιμο του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων μέσω της ίδρυσης ενός τμήματος "Βιοιατρικών επιστημών" χωρίς κανένα στην ουσία ακαδημαϊκό αντικείμενο και για αυτό τον λόγο δεν ικανοποιεί καμία ανάγκη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και φυσικά χωρίς καμία απολύτως ευρωπαϊκή αναγνώριση. Δεν θα έπρεπε και για τα νέα τμήματα να ισχύουν τα ίδια κριτήρια με τα παλιά; Δεν φτιάχτηκε τίποτα καινούργιο στην θέση του παλιού, απλά έκλεισαν τμήματα που λειτουργούσαν πολύ καλά με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής και κοινωνική αναγνώριση.

Ένα νέο ίδρυμα θα πρέπει να έχει και κάποια νέα επιστημονικά αντικείμενα που να του δίνουν ακαδημαϊκή αξία και αναγνωρισιμότητα. Δεν μπορεί να θεωρείται επίτευγμα πόσα τμήματα έκλεισαν αλλά και το τι καινούργιο δημιουργήθηκε στην θέση του παλιού.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας 1999
08 Ιαν 2018 23:52

Τα προαπαιτούμενα τι γίνανε Πρύτανη;

Είμαι σίγουρος ότι δεν είχες κακή πρόθεση! Αλλά ... αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι συνυπεύθυνος για τον τυχόν αποκλεισμό μας (Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι) από τη διαδικασία.

Γνωρίζεις πολύ καλά τι διακυβεύεται. Ό,τι γίνει τώρα στο ΠΔΑ θα "περάσει" και στα υπόλοιπα ΤΕΙ της χώρας.

Γράφεται ιστορία αυτές τις μέρες.

Φρόντισε τουλάχιστον την ύστατη ώρα να μην γραφεί το όνομά σου με μελανά χρώματα!!!

Βγάλτα στη φορά...ξέρεις εσύ Πρύτανη... ΟΛΑ όμως!!!!

Και πάνω από όλα...ΜΗΝ ΑΠΑΡΝΗΘΕΙΣ τα ΊΔΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!!

Καλό βράδυ!

 
ΣΚ
08 Ιαν 2018 20:54

Από τους πλέον καταξιωμένους Καθηγητές, Πρόεδρος Τμήματος και Πρόεδρος - Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας που έχει δώσει πολλά.

Δόθηκε η πλήρης Ακαδημαϊκή αποτύπωση (αναδρομικά) της εικόνας, των ιδιαιτεροτήτων των ΤΕΙ και ιδιαίτερα για το Αθήνας & Πειραιά μίας και βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο.

Θα ήθελα να επισημάνω για όλους τους Πτυχιούχους χωρίς διαχωρισμούς διότι ο Νομοθέτης το αναφέρει ρητά "δεν επιχειρείται διαφοροποίηση μεταξύ των πτυχίων Τ.Ε.Ι. προ και μετά του 2001 που είναι μεταξύ τους ισότιμα":

Γιατί (?) όπως προανέφερε και ο κ. Μπρατάκος, εν μια νυχτί, (αναζητήστε το Προεδρικό Διάταγμα 376/ΦΕΚ166/1989 μετονομάζουν τις Ανώτατες Σχολές σε Πανεπιστήμια (Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, Πάντειος, Ανωτάτη Γεωπονική κ.λπ.) οι Πτυχιούχοι τους να είναι ως προς όλες τις συνέπειες Απολύτως Ισότιμα!!!!

Οι περισσότεροι από μας καταξιωμένοι στον εργασιακό χώρο με πολυετή εμπειρία (στο αντικείμενο σπουδών) και με πτυχία δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών!!

Γίνεται σαφές ότι δεν νοείται να μην αναγνωρίζεις τα "παιδιά" σου!! και να τους στερείς κάθε δικαίωμα ισοτίμησης, σε μια τόσο παραγωγική ηλικία (30+&40+) χωρίς το Πτυχίο τους να έχει συνέχεια της μετεξέλιξης της Σχολής τους!!

Γίνεται σαφές σε πόσο δύσκολη θέση θα έρθουν όλοι οι Πτυχιούχοι με την πάροδο του χρόνου σε ενδεχόμενο αποκλεισμό!!

Διαδικασίες Ισοτίμησης αποτυπώθηκαν στην διαβούλευση.

Πολιτική Βούληση χρειάζεται, λύσεις υπάρχουν, μην κάνουμε τα εύκολα δύσκολα..

 
ΠΚ
08 Ιαν 2018 18:44

Eπιτέλους μίλησες αλλά για την ταμπακιέρα δεν λες τίποτα φίλε μου Μιχάλη,ξέρεις τι λένε οι συνάδελφοι μας '' ανάθεμα την ώρα που μας εκπροσώπησες στην επιτροπή ηη περιμέναμε τα χειρότερα και ήρθαν, για τους καθηγητές,τα τμήματα , τους σπουδαστες μας και τους αποφοίτους μας φίλε μου ,ιδιαιτερα τους τελευταίους .

Να σαι πάντα καλά σου εύχομαι

καληνύχτα σας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ