ΒΟΥΛΗ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 11/01/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τη διάταξη του άρθρου 9 του  Σχεδίου Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα ΑΕΙ και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

Ειδικότερα,    προκειμένου οι έως σήμερα Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Ε.Λ.Κ.Ε. και οι επιμέρους επικεφαλής των γραφείων να μπορούν να συμμετέχουν απρόσκοπτα και ισότιμα στη διαδικασία της επιλογής των νέων Προϊσταμένων των Μ.Ο.Δ.Υ. ορίστηκε ότι αναγνωρίζεται η έως σήμερα άσκηση των καθηκόντων τους: για τους μεν Γραμματείς των Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζεται ότι η έως σήμερα θητεία τους στην εν λόγω θέση ισοδυναμεί με θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ενώ για τους επικεφαλής των επιμέρους γραφείων ορίζεται ότι η έως σήμερα θητεία τους ισοδυναμεί με θέση Προϊσταμένου Τμήματος. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την συμμετοχή τους στις αξιολογήσεις για την κατάληψη θέσης ευθύνης στις νέες Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Αντίστοιχα, η συγκεκριμένη ρύθμιση αποκλείει την διεκδίκηση τυχόν αναδρομικών.

Άρθρο 9
Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 τροποποιείται ως εξής:
«3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των προηγούμενων παραγράφων αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, έπειτα από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εργαζόμενο,  η προηγούμενη απασχόληση του στον Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με την διάταξη της παραγράφου 1 άρθρου 7 ν. 4354/2015, καθώς και  στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει σύμβασης έργου , κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 11 του ν 4354/2015. Στην περίπτωση αυτή η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά έτη ενώ το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, βάσει των συμβάσεων έργου που επικαλείται, θα πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτει. Ως αρμόδιο όργανο για να εξετάσει εάν συντρέχουν  οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί η αιτούμενη προϋπηρεσία ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 133 παράγραφος του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εξωτερικού καθώς και  ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

3. Για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 47 του ν. 4485/2017 και των προϊσταμένων των επιμέρους οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., η άσκηση καθηκόντων Προϊστάμενου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826) ισοδυναμεί με άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης και η άσκηση καθηκόντων των επιμέρους μονάδων της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. ισοδυναμεί με άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων Τμημάτων.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.