Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Απόφοιτοι, ΠΔΑ και Πρυτάνεις: Η ουσία του όλου θέματος

Για τους πρώην φοιτητές μας, παραμένουμε πάντα οι καθηγητές τους που στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των πτυχιούχων – πόσο μάλλον όταν δεν έχουν κανέναν άλλο να μιλήσει εκ μέρους τους σε συλλογικό και θεσμικό επίπεδο
Δημοσίευση: 12/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιώργος Κ. Βαρελίδης
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Δ/ντής ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές & Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το ΠΔΑ συνιστά μια αναγκαία αναπτυξιακή διόρθωση για τα ΑΕΙ της χώρας, η οποία έχει ωριμάσει σταδιακά μέσα από νομικές και ακαδημαϊκές διεργασίες δεκαετιών. Επίσης, όπως ήδη επισημάνθηκε (βλ. τα εύστοχα άρθρα του Αντιπρύτανη ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Σάββα Βασιλειάδη και του Κοσμήτορα ΤΕΙ Αθήνας Νικήτα Χιωτίνη), πρόκειται για ένα διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό που ήδη καθυστέρησε και υπαγορεύεται από τις επιστημονικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Τα ΤΕΙ με τη σημερινή τους μορφή δεν είναι πλήρως κατανοητά από το διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και θα πρέπει ο αυτοπροσδιορισμός τους να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Το όλο εγχείρημα υπακούει συνεπώς σε μια «στρατηγική ανάπτυξης», που η σκοπιμότητά της είναι τόσο προφανής που δεν χρειάζονται «μελέτες σκοπιμότητας» για να την τεκμηριώσεις (βλ. τις σχετικές υποδείξεις της Συνόδου Πρυτάνεων προς το Υπουργείο).

Αντίθετα, μετά την ίδρυση του ΠΔΑ, απαιτούνται μελέτες επίλυσης των πολλαπλών κοινωνικών, επαγγελματικών και αναπτυξιακών προβλημάτων που προκάλεσε η – πρωτοφανής για ευρωπαϊκή χώρα – περιθωριοποίηση πολλών ειδικοτήτων ΤΕΙ, υπό την πίεση συντεχνιακών και πελατειακών ομάδων (ΤΕΕ, πολυτεχνεία, σύλλογοι μηχανικών κ.ά.), που έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ενδιαφέρον επιπλέον, θα είχε και το να διερευνηθούν τα τοπικιστικά – πελατειακά κριτήρια που οδήγησαν τη «στρατηγική ανάπτυξης» και ίδρυσης των περιφερειακών ΑΕΙ της χώρας (πανεπιστημιακών και τεχνολογικών).

Πτυχιούχοι των ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα και ΠΔΑ

Ωστόσο, η υπέρμετρη ακαδημαϊκή ομφαλοσκόπηση που έχει αναπτυχθεί κατά το δημόσιο διάλογο για το ΠΔΑ, είναι μεν κατανοητή (συμβαίνει και στον υπογράφοντα) αλλά δεν αφορά τους δεκάδες χιλιάδες αποφοίτους μας.  Επίσης, για τους πρώην φοιτητές μας, παραμένουμε πάντα οι καθηγητές τους που στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των πτυχιούχων – πόσο μάλλον όταν δεν έχουν κανέναν άλλο να μιλήσει εκ μέρους τους σε συλλογικό και θεσμικό επίπεδο (πλην του συλλόγου αποφοίτων ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ).   

Εάν δούμε λοιπόν τα πράγματα (όπως οφείλουμε) και από τη σκοπιά του πτυχιούχου, θα πρέπει να σταθούμε προσεκτικά στα εξής:

1.  Ακαδημαϊκή υπόσταση των πτυχιούχων και ΠΔΑ

Ενώ τα ΤΕΙ έχουν νομοθετηθεί ως ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα από το 2001 (ανήκουν δηλ. στον ενιαίο χώρο των ΑΕΙ της χώρας επί 17 έτη), έχει κυριαρχήσει απόλυτα η εκτός νοήματος (και εκτός νομιμότητας) αναφορά σε "ΑΕΙ - ΤΕΙ", η οποία δηλώνει προς κάθε αποδέκτη ότι τα ΤΕΙ είναι κάτι άλλο σε σχέση με τα ΑΕΙ.  Η περιγραφή "ΑΕΙ - ΤΕΙ" γίνεται όχι μόνο από όλα τα media (χωρίς εξαίρεση), όχι μόνο από σχεδόν όλους τους υπουργούς παιδείας και από όλους τους άλλους υπουργούς, όχι μόνο από δελτία τύπου υπουργείων, υπηρεσιακούς παράγοντες, πρωθυπουργούς, βουλευτές κ.λπ. αλλά – το χειρότερο – διατυπώνεται με μνημειώδη επιπολαιότητα σε εγκυκλίους και έγγραφα υπουργείων, σε νόμους και υπουργικές αποφάσεις, σε γραπτές οδηγίες Υπουργείων (και του ΥΠΕΠΘ) και σε πολλές από τις χιλιάδες προκηρύξεις και προσκλήσεις του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκθέτοντας τη δημόσια διοίκηση της χώρας σε παράνομες διατυπώσεις και προκαλώντας αμέτρητα καθημερινά προβλήματα στους πτυχιούχους ΤΕΙ.

Επιπλέον, οι απόφοιτοί μας – παρά τη νομική πρόβλεψη – είναι de facto αποκλεισμένοι από αρκετά μεταπτυχιακά πολυτεχνείων και – κυρίως – από σχεδόν κάθε δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, παρά μόνο εάν κάποιος φίλος ή συγγενής τους είναι ο Καθηγητής που θα εισηγηθεί το διδακτορικό τους. Πρόσφατα, πρώην (διακεκριμένος) φοιτητής μας με διδακτορικό και 1ο μεταπτυχιακό τίτλο από Παν/μιο της Αγγλίας δεν έγινε δεκτός σε μεταπτυχιακό πολυτεχνικής σχολής της περιφέρειας, λόγω του ακαδημαϊκού «γενεαλογικού του δέντρου». Ας σημειωθεί, ότι το "ΑΕΙ - ΤΕΙ" διατυπώνεται συστηματικά και από φοιτητικές παρατάξεις των ΤΕΙ και από πολλούς συναδέλφους. Η ακαδημαϊκή δυσφήμιση των ΤΕΙ υπήρξε τόσο καθολική, ώστε και οι ίδιοι οι απόφοιτοι πιστεύουν (αρκετοί) ότι είναι κάτι διαφορετικό από απόφοιτοι ΑΕΙ.     

Η ευθύνη όλων των ΤΕΙ της χώρας (πλην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ) είναι προφανής.  Είναι χαρακτηριστικό, ότι, όταν το «ΤΕΙ Πειραιά» (επιχειρώντας να «σπάσει» το δυσφημιστικό προσδιορισμό και εκμεταλλευόμενο τη δυνατότητα που έδινε η νομοθεσία) προχώρησε στη μετονομασία του σε «ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ» (2014), κανένα άλλο ΤΕΙ της χώρας δεν θέλησε να μετονομαστεί κατά αντίστοιχο τρόπο, παρότι ήταν μια απλή κανονιστική ρύθμιση στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου.

Πως αλήθεια, αυτός ο απόφοιτος, μετά από τον πολυετή ευτελισμό της ακαδημαϊκής του ιδιότητας (με την ανοχή μας) και τον καταιγισμό των παράνομων διατυπώσεων και πρακτικών της διοίκησης, μπορεί να μείνει ψύχραιμος απέναντι σε μια ιστορική εξέλιξη (νομοσχέδιο για ΠΔΑ) που βλέπει – σε πρώτη ανάγνωση – ότι δεν περιλαμβάνει αναφορά σε δυνατότητα αντιστοίχισης του 4ετούς πτυχίου ΑΕΙ με το νέο επίσης 4ετές πτυχίο ΑΕΙ;  Πόσο μάλλον όταν γνωρίζει, ότι στο παρελθόν τέτοιες αντιστοιχίσεις έχουν πάντοτε προβλεφθεί ακόμα και με την πανεπιστημιοποίηση 2ετών κύκλων σπουδών(!) και βέβαια, με τη μετάβαση από τα ΚΑΤΕΕ στα ΤΕΙ (1983), παρά τις μεγάλες διαφορές που υπήρχαν στο τότε ρυθμιστικό πλαίσιο του διάδοχου φορέα.  

2.  Επάγγελμα, πτυχιούχοι και ΠΔΑ

Η επιπολαιότητα που περιγράφθηκε στο επίπεδο της ακαδημαϊκού προσδιορισμού των αποφοίτων ΤΕΙ, στο επαγγελματικό επίπεδο έχει εξελιχθεί σε μια πρωτοφανούς κλίμακας και διάρκειας συστηματική "κακοποίηση" για δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες – επί 3 δεκαετίες – δεν έχουν κανένα πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους, ιδιαίτερα στα ιδιωτικά έργα (π.χ. ειδικότητες πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων κ.ά.), και η απασχόλησή τους εναπόκειται στις αγαθές ή μη προθέσεις του κάθε υπαλλήλου ή της κάθε υπηρεσίας. Στο δε δημόσιο, ως υπάλληλοι, βιώνουν καθημερινά τον ακατανόητο ρατσισμό του Τ.Ε. και Π.Ε., ανεξάρτητα από το εάν έχουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Η κατάσταση αυτή βασίζεται σε σωρεία παραβιάσεων εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας βασικών αρχών των διεθνών συνθηκών και του ευρωπαϊκού δικαίου, του συντάγματος και του παράγωγου ελληνικού δικαίου ή της δικαστηριακής νομολογίας. Η περίπτωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ, ιδιαίτερα σε ορισμένες ειδικότητες, αποτελούν μία από τις μαζικότερες και πιο μακρόχρονες παραβιάσεις κοινωνικών δικαιωμάτων που παρατηρούνται σήμερα στον αναπτυγμένο ευρωπαϊκό πυρήνα, η οποία, εάν φτάσει ποτέ στα διεθνή fora με μια καλή νομική τεκμηρίωση, θα σηματοδοτήσει διασυρμό της χώρας (βλ. α. «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», αρθ. 23, ΟΗΕ, 1948.  β. «Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά & Πολιτιστικά Δικαιώματα», αρθ. 6 & 7, ΟΗΕ, 1966, όπως κυρώθηκε με το Ν.1532/1985).

Αν και ο παρών Υπουργός επιχειρεί να αντιμετωπίσει το όλο θέμα (με άλλη διαδικασία, εκτός ΠΔΑ) ενώ όλοι οι προκάτοχοί του προτιμούσαν να μην το αγγίζουν, είναι απολύτως κατανοητή και δίκαιη η αγανάκτηση των πτυχιούχων ΤΕΙ για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη δυνατότητας ακαδημαϊκής αντιστοίχισης του πτυχίου ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα με το νέο πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα, δεδομένου ότι, μέσω αυτού, βλέπουν μια διέξοδο από το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό απαρτχάιντ στο οποίο είναι εκτοπισμένοι (προφανώς, αντιστοίχιση – ισοτίμηση, υπό όρους και προϋποθέσεις που θα τίθενται από το διάδοχο ΑΕΙ).  

Είναι κατανοητό, ότι η κυβέρνηση εκτιμά πως δεν "αντέχει" πολιτικά την αντίδραση των πανεπιστημίων και τη σχετική δυσφήμιση του όλου εγχειρήματος από συγκεκριμένες εφημερίδες, σταθμούς και κανάλια, εάν συμπεριληφθεί τέτοια πρόβλεψη.  Όμως αυτό, δεν αφορά δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχους, που λειτουργούν επί 30 χρόνια σε ένα κράτος που τους αντιμετωπίζει ως εκτός νόμου επαγγελματίες.

Και βέβαια – με εξαίρεση το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ των 5-6 τελευταίων ετών, τον κ. Μπρατάκο και κάποιες άλλες μεμονωμένες «φωνές» – δεν μπορούν να συνεχίσουν να αποδέχονται αδιαμαρτύρητα την 30ετή απουσία των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από την υπεράσπιση των αυτονόητων για τους αποφοίτους τους στο πεδίο της επαγγελματικής απασχόλησης.  Τέλος, για τα μεν δύο ΑΕΙ οι απόφοιτοι αποτελούν την κληρονομιά και τη συνέχεια των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων για τη δε κυβέρνηση η κοινωνική ομάδα των πτυχιούχων είναι πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί και τα αιτήματά της δίκαια, νόμιμα και αναγκαία.    

 

Σχόλια (32)

 
M. A
12 Ιαν 2018 13:24

O κ. Βαρελίδης είναι ο μόνος με τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη σε όλο αυτό το σκηνικό παραλογισμού και αδικίας που εκτυλίσσετε μπροστά στα μάτια μας εδώ και χρόνια, με κορύφωση την δημιουργία του ΠΑΝ.Δ.Α.

Ισοτίμηση πτυχίων άμεσα.

 
AG
12 Ιαν 2018 13:26

Πραγματικά ένα άρθρο που θα έπρεπε να κυκλοφορήσει ως ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ σε όλα τα Υπουργεία, ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Εταιρείες κοκ.

Εϊναι όλη η πραγματικότητα σε ένα μόλις άρθρο.

κ. Βαρελίδη είναι προς τιμήν σας!

 
Απόφοιτος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
12 Ιαν 2018 13:50

Κύριε Βαρελίδη συγχαρητήρια!Θέσατε πραγματικά με εξαιρετική γραφή την ουσία του όλου θέματος.Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη!Είστε απ τους ελάχιστους.

Μετα τιμής.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ, MSc, PhD
12 Ιαν 2018 14:01

Σας ευχαριστούμε!!!
Είστε ένας από τους ελάχιστους καθηγητές που υποστηρίζουν τους αποφοίτους τους.
Ας ελπίσουμε ότι θα αποτελέσετε παράδειγμα και για τους άλλους καθηγητές.

 
panos
12 Ιαν 2018 14:10

O κ. Βαρελιδης περιγραφει με πολυ καλη αιτιολογηση το τι ισχυει σε ακαδημαικο και επαγγελματικο επιπεδο με τους πτυχιουχους μηχανικους των ΤΕΙ.
Ο κ. Υπουργος θα επρεπε να εχει συμπεριλαβει και τον κ. Βαρελιδη στην αρμοδια επιτροπη για τα επαγγελματικα δικαιωματα.

 
Νικήτας Χιωτίνης
12 Ιαν 2018 14:21

όπως εύστοχα έγραψε ο AG, το κείμενο του Κου Βαρελίδη πρέπει να κυκλοφορήσει ως ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ!! προς όλους!

 
Νικήτας Χιωτίνης
12 Ιαν 2018 14:22

όπως εύστοχα έγραψε ο AG, το κείμενο του Κου Βαρελίδη πρέπει να κυκλοφορήσει ως ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ!! προς όλους!

 
ΣΚ
12 Ιαν 2018 14:23

Κύριοι,

Υπάρχουν και αυτοί...

Αυτή την στιγμή όλο το Ακαδημαϊκό δυναμικό (ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά) θα πρέπει να ακολουθήσει την "πλεύση" του κ. Βαρελίδη.

Αποτυπώθηκε η διαχρονικά ελλειμματική Ακαδημαϊκή "αναγνώριση" των Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των Αποφοίτων.

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την ουσιαστική εξυγίανση των εν θέματι Ιδρυμάτων από την βάση τους.

Αποκαταστήστε αυτούς που προσπάθησαν (θούν) επί σειρά ετών να διαμορφώσουν την Ακαδημαϊκή εικόνα, που κάποιοι χαίρονται τώρα βάζοντας παρωπίδες!!!

Μας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουμε!!

Μην κάνουμε τα εύκολα, δύσκολα!!

 
Αποφοιτος 2003 Π.Μ
12 Ιαν 2018 14:43

Ειναι πραγματικα ντροπη να μην υπαρχει καμια διαδικασια ισοτιμησης των πτυχιων των αποφοιτων, καμια αναφορα και πληρης αδιαφορια και απαξιωση για τα δικαια δικαιωματα τους. Αν δεν ειστε σε θεση να ολοκληρωσετε και να στηριξετε σωστα μια μεταρρυθμιση τοτε ειναι καλυτερα να μην κανετε τιποτα!!! Θα γελαει η παγκοσμια εκπαιδευτικη κοινοτητα για αυτη σας την προχειρη και αδικη προς τους αποφοιτους αποφαση. Αν δεν εισασταν πανεπιστημιακος, θα μπορουσα να κατανοησω την απυθμενη αγνοια σας το οτι ειστε ομως πραγματικα με δυσκολευει...Οσες κουβεντες και να σπαταληθουν, οσα και να γραψει καποιος εσεις ειχατε απο την αρχη μεθοδευσει το ακατανοητο ως προς τους αποφοιτους εργο σας. Ειναι αυτο που λεει ο λαος "Οταν το μονο εργαλειο που διαθετει καποιος ειναι ενα σφυρι, τοτε πολυ συντομα ολα γυρω του θα μοιαζουν με καρφια"

Με εκτιμηση
Π.Μ

 
απόφοιτος Μηχανικός Τ.Ε. του 20ου αιώνα
12 Ιαν 2018 15:00

Συγχαρητήρια κ. Βαρελίδη, εύχομαι να έχετε την ίδια θέση και στάση, όταν σε κάποιο εκλεκτορικό για θέση καθηγητή του ΠΔΑ υποψήφιος είναι Μηχανικός Τ.Ε

 
Πολ. Μηχανικός Μsc
12 Ιαν 2018 15:17

Πρέπει να γίνει αντιληπτό απο όλους οτι αυτή η διαδικασία είναι δυναμική, και πρέπει πιέσουμε επιτέλους για τα αυτονόητα με κάθε μέσο.

Ο κ. Βαρελιδης, ως εξαίρετος καθηγητής άλλωστε, παραδίδει μαθήματα ήθους στους πάσης φύσεως εμπλεκόμενους συναποφασίζοντες.

 
Νικόλαος
12 Ιαν 2018 16:01

Ο κύριος Βαρελίδης είναι άξιος συγχαρητηρίων! Ξεχωρίζει γιατί τολμά να πει την αλήθεια και να περιγράψει την πραγματικότητα!
Δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει ανάλογη στάση από το σύνολο των καθηγητών των ιδρυμάτων που συγχωνεύονται οι οποίοι φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται πως η ουσιαστική "ακαδημαϊκή" τους βάση είναι οι απόφοιτοι των σχολών τους! Το καπέλωμα από τους "συναδέλφους" τους των πανεπιστημίων (ήδη η διοικούσα από το ΕΜΠ είναι εκεί) θα τους κόψει πολύ γρήγορα τα χαμόγελα αλλά τότε δεν θα έχουν οποιοδήποτε έρεισμα ηθικό ή κοινωνικό να στηριχθούν...

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 Ιαν 2018 16:30

κ. Βαρελίδη συγχαρητήρια. Αν και δεν σας γνωρίζω προσωπικά αφού είμαι Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του πάλαι ποτέ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ αναγνωρίζω ότι είστε η μόνη φωνή που ψύχραιμα και εμπεριστατωμένα θέσατε το μεγαλύτερο πρόβλημα του παρόντος Νομοσχεδίου. Το ΠΔΑ δεν γεννιέται από το πουθενά αλλά είναι η μετεξέλιξη των δύο ΤΕΙ και επομένως θα πρέπει να <<κουβαλάει>> και τους αποφοίτους. Η φωνή σας θα πρέπει να ακουστεί δυνατά στις προπαρασκευαστικές επιτροπές της βουλής πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Δεν ζητάμε να μας χαριστεί τίποτα, αλλά να μας δοθεί η δυνατότητα με τρόπους που θα αποφασίσουν οι καθηγητές μας μέσω των οργάνων κάθε τμήματος (τους ίδιους καθηγητές είχαμε και εμείς στα ίδια αμφιθέατρα κάναμε μάθημα, στα ίδια εργαστήρια εξεταστήκαμε, στις ίδιους χώρους με τους σημερινούς φοιτητές και αυριανούς πτυχιούχους Πανεπιστημίου περάσαμε ατέλειωτες ώρες 4 χρόνια από την ζωή μας κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες) να ισοτιμήσουμε το Πτυχίο μας με το νέο Πανεπιστημιακό Πτυχίο. Και αν για τους παλαιότερους που έχουμε βρει το δρόμο μας επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα θα είναι μόνο ηθική ικανοποίηση (αφού στα επαγγελματικά δικαιώματα δεν βλέπω να αλλάζει κάτι) για τους νεότερους ή τους συναδέλφους του Δημοσίου είναι όλη τους η επαγγελματική ζωή. Μιλήστε δυνατά να ακουστεί η φωνή σας και έστω την τελευταία στιγμή να μας δώσουν όχι ως δωρεά ούτε αν θεωρείτε άδικο defacto την ισοτίμηση αλλά την δυνατότητα για ισοτίμηση. Επιτέλους να καταλάβουν όλοι αυτό που λίγοι δυστυχώς έχουν καταλάβει. Η δημιουργία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οφείλεται ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ.

 
Εμμανουήλ Ζ.
12 Ιαν 2018 18:26

Αγαπητέ κύριε Βαρελίδη συγχαρητήρια για τον πολύ εύστοχο τρόπο με τον οποίο περιγράψατε τις παραλείψεις του σχεδίου νόμου μέσω του οποίου διαφαίνονται οι αδυναμίες όσον αφορά την Ακαδημαϊκή υπόσταση των ήδη πτυχιούχων του ΤΕΙ και του ΠΔΑ. Είμαι Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά όπου συνέχισα τις σπουδές μου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ (Seoul National University Ranking - CWUR 2017 search World Rank 23) ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό μου Master of Science in Engineering in recognition of academic achievements and the ability to conduct με δημοσιεύσεις στην προστασία καινοτόμων ιδεών και τις επιδράσεις αυτών στη βιομηχανική πληροφορική.

 
Gianna
12 Ιαν 2018 20:04

@panos
Συμφωνώ!!!
"Ο κ. Υπουργος θα επρεπε να εχει συμπεριλαβει και τον κ. Βαρελιδη στην αρμοδια επιτροπη για τα επαγγελματικα δικαιωματα."

 
Πτυχιούχος Μηχανικός ΤΕΙ, Msc
12 Ιαν 2018 20:04

Συγχαρητήρια κ. Βαρελίδη. Αποτυπώνετε πλήρως την κατάσταση των ΤΕΙ τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τις αντιφάσεις, τα αδιέξοδα και την υποτίμηση των πτυχίων μας. Πρέπει να δοθεί λύση μέσα από το νόμο για το ΠΔΑ. Αλλιώς χιλιάδες πτυχιούχοι ιδρυμάτων της Δημόσιας Εκπαίδευσης των ΤΕΙ (πολλοί από αυτούς με επιπλέον τίτλους σπουδών) οδηγούνται σε υποβάθμιση και σταδιακή απομόνωση όταν σε λίγο καιρό οι σχολές που αποφοίτησαν δε θα υπάρχουν και το διάδοχο πανεπιστήμιο δε θα τους αναγνωρίζει.
Μπράβο και πάλι στον κ. Βαρελίδη που τόσο τεκμηριωμένα περιγράφει την κατάσταση! Ισοτίμηση με ή χωρίς προϋποθέσεις μέσα από το νόμο που θα ψηφιστεί!

 
Ελένη
12 Ιαν 2018 20:09

Πόσο εύστοχη είναι η τοποθέτηση του κ. Βαρελιδη.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό 5%. Ολα τα μέσα, ακόμα και η κρατική ΕΡΤ στο ρεπορτάζ ανέφερε ότι αυξάνεται σε 5% το ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ !!! Τι να καταλάβει ο γονιός , ο υποψήφιος, ο μαθητής ; Τι καταλαβαίνει για τα ΤΕΙ; Ποιος νόμος, ποιο εθνικό πλαίσιο προσόντων και πράσινα άλογα ....Η εμπάθεια σε όλο της το μεγαλείο!

 
Πτυχιούχος Τει
12 Ιαν 2018 20:31

Κύριε Βαρελίδη ένα ευχαριστώ και από εμένα για την αμέριστη συμπαράσταση που δείχνετε σε εμάς τους αποφοίτους .
Εύχομαι να γίνεται φάρος και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας .
Ελπίζω οι προσπάθειες σας να συνεχιστούν .
ΥΓ. Ας μην ξεχνάμε και συναδέλφους σας όπως οι κύριοι Βασιλειάδης,Χιωτινης,Μαλετεστας και Πολυχρονοπουλος που συνδράμουν και αυτοί με τον τρόπο τους στο θέμα των αποφοίτων.
Δυστυχώς μέχρι στιγμής είστε εξαίρεση στον κανόνα ...

 
ΑΓ
12 Ιαν 2018 20:52

@ESOS

Παρακαλώ για τη δημοσίευση του άρθρου του κ. Βαρελίδη ως featured (στο slideshow της Home page) λόγω της σημασίας του θέματος!!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ΑΓ

 
Αποφοιτος 2003 Π.Μ
12 Ιαν 2018 20:57

....σε συνεχεια του προηγουμενου σχολιου μου να αναφερω οτι απευθυνομουνα στον Κ.Υπουργο παιδειας και σε καμια περιπτωση στον κ. Βαρελιδη. Τοσο ο συγκεκριμενος, οσο και καποιοι αλλοι αξιολογοι καθηγητες δικαιωνουν την εκτιμηση που ετρεφαν και τρεφουν αποφοιτοι και φοιτητες στο προσωπο τους.

 
Αγγελος Παπαευσταθιου
12 Ιαν 2018 21:05

κ. Καθηγητή , μετά από αυτό το άρθρο σας νιώθω ακόμα πιο υπερήφανος που άντλησα γνώση από εσάς και είχα την χαρά και την τιμή να σας έχω αξιολογητή στην Διπλωματική Εργασία μου . Μέτα την αποφοίτηση μου εν έτη 2009 ασχολήθηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας καθώς επίσης είμαι και απόφοιτος Πολίτικος Μηχανικός Δπθ , μετά από παρότρυνση των δικών μου ανθρώπων να αναβαθμίσω τα επαγγελματικα μου δικαιώματα. Έχω να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό στο άρθρο σας από προσωπική μου εμπειρία , Πολιτικός Μηχανικός στον κόσμο έγινα μετά το δεύτερο πτυχίο μου , στην πράξη όμως Πολιτικός Μηχανικός έγινα στα εργαστήρια και στις γνώσεις που έλαβα στο Τει Πειραιά , το Πολυτεχνείο δίνει μια πιο ακαδημαϊκή διάσταση του επαγγέλματος χωρίς να εμβαθύνουν στο πρακτικό του επαγγέλματος .
Σας ευχαριστούμε πέρα από την συμπαράσταση σας άλλα και επειδή δεν μας ξεχάσατε .

* Ο κ .Βαρελίδης είναι ένας εξαίρετος Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος με σπουδαίο έργο άλλα επίσης με καταβολές από μια εξαίρετη οικογένεια .

 
Δικαίωση στους πτυχιουους
12 Ιαν 2018 21:42

Η αντιπολίτευση που είναι ;;;
Στο χώρο των ΤΕΙ υπήρχε ο μεγάλος αείμνηστος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΧΟΣ !
Αγωνιστής ,επιστημονας ,ανθρωπος ,φίλος με πολλά χιλιόμετρα στις πορείες για την δικαίωση των ΤΕΙ.
Ένας από εμάς τους αποφοίτους νέος άνθρωπος που ο Θεός όμως τον πήρε νωρίς μαζί του.
Άραγε η Νέα Δημοκρατία την οποία κοσμούσε με την παρουσία του θα πάρει θέση;;;
Αν όχι τώρα πότε ;;;

 
stefanos
12 Ιαν 2018 22:08

Κύριε Βαρελίδη, στέκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ έστω και για την ψυχολογική ανάταση που αισθάνθηκα από το άρθρο σας. Συνεχίστε έτσι!

 
ΑΝΝΑ ΝΤΟΥΡΜΑ
12 Ιαν 2018 23:16

Συγχαρητηρια Κ.Βαρελίδη .Είμαι περήφανη που σας γνωρισα και πήρα γνώσεις απο εσάς .Ευχαριστούμε που δεν μας ξεχνάτε !

 
Gik
13 Ιαν 2018 01:47

Δυστυχως συναδελφοι μου οπως καταλαβαινετε θα εχουμε πτυχιο χωρις το αντιστοιχο ιδρυμα και ισοτιμηση με τους ηθοποιους! Αυτη ειναι ριζοσπαστικη αλλαγη!

 
Γεωργία
13 Ιαν 2018 09:14

Ο κ. Αυγενάκης, απόφοιτος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕΙ, βουλευτής ΝΔ πού είναι; Μα καμία υποστήριξη από πουθενά;
Εντελώς ξεκρέμαστοι είμαστε;

Το μόνο που μας σώζει είναι η Δικαιοσύνη κκ συνάδελφοι!
Πρέπει στη Βουλή να ακουστεί Νομική άποψη!! Τα παρακαλετά και η κλάψα δεν πρόκειται να μας σώσουν!!
Μόνο το Συνταγμα, οι Νόμοι, η Νομολογία (διεθνής), οι διεθνείς πρακτικές.
Μόνο μία στοιχειοθετιμένη άποψη με νομικά ερείσματα και επιχειρηματολογία θα μπορούσε στη παρούσα φάση να αντικρούσει την αδιαλαξία του Υπουργού!!
Όλα τα άλλα είναι, δυστυχώς, για συγγραφή θεατρικού σεναρίου, παρωδίας συγκεκριμένα της τραγωδίας που παίζεται εδώ και δεκαετίες με πρωταγωνιστές τους πτυχιούχους ΤΕΙ!!

 
Πτυχιούχος Τει
13 Ιαν 2018 12:12

Συνάδελφοι ,
Τις επόμενες ώρες,μέρες, θα λάβει χώρα ένα παιχνίδι που θα αφορά τους πτυχιούχους και θα έχει σκοπό να αποπροσανατολίσει και να ανταλλάξει την ισοτίμιση των πτυχίων με προσοντολογιο και επαγγελματικά δικαιώματα.
Χθες ήδη βγήκε ο πρύτανης του ΑΕΙ πειραια και μίλησε ότι πρέπει οι απόφοιτοι να έχουν όλοι τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

Όμως σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα μίλησε και ο κος Υπουργός με δελτίο τύπου από τις 22/12/17 και είπε τα ίδια .
Μην μας το παρουσιάσουν ξαφνικά σαν μεγάλη επιτυχία των πρυτάνεων που μετά από μεγάλη πίεση κατάφεραν να εξασφαλίσουν κάτι για τους αποφοίτους.
ΣΤΟΧΟΣ μας θα πρέπει να είναι η ισοτίμιση των πτυχίων μας ,χωρίς αστερίσκους.
Αυτό τα λύνει όλα .
Σας παραθέτω τι έλεγε ο κύριος Υπουργός στις 22/12/17 ,για να κατανοήσουμε τι κοροϊδία και καθρεφτακια πάνε να μας σερβίρουν.

«Όσοι εισαχθούν από το 2018-2019 στο νέο ΑΕΙ, θα αποκτήσουν σαφώς πανεπιστημιακό πτυχίο. Όσοι φοιτητές σπουδάζουν ήδη, θα έχουν τη δυνατότητα είτε να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, είτε λαμβάνοντας επιπλέον μαθήματα, να αποκτήσουν πτυχίο ΑΕΙ. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίζει κάθε τμήμα ξεχωριστά. Ωστόσο, για όσους αποφοίτησαν πριν χρόνια από τα δύο Τεχνολογικά Ιδρύματα, δεν μπορούμε να πλέον να ρυθμίσουμε με σχετική διάταξη τα πτυχία τους. Είναι κάτι που το σκεφτήκαμε, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον. Θα παραμείνουν λοιπόν, ως έχουν. Και ουσιαστικά, η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε απόφοιτο για παράδειγμα, του τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας από εκείνον του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα είναι το κύρος του πτυχίου. Γιατί κατά τα άλλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι τα ίδια (επιπέδου 6) και σαφώς, η αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά εργασίας»

 
Θωμάς Πασχάλης
13 Ιαν 2018 15:46

Αν δεν μπορεί να αναλάβει το πολιτικό κόστος ο υπουργός τότε να πάει στο σπίτι του. Ο ίδιος έκανε πολιτική διατυμπανίζοντας την τεράστια αδικία που υφίστανται οι απόφοιτοι των ΤΕΙ. Και αντί να πράξει τα δέοντα, έρχεται να καταργήσει δυο κεντρικά και από τα καλύτερα ΤΕΙ της χώρας και στη θέση τους να ιδρύσει ένα κατά τα άλλα υποβαθμισμένο σε πολλές σχολές, λόγω του ότι πολλά τμήματα έγιναν κατευθύνσεις, πανεπιστήμιο το οποίο δεν αναγνωρίζει και αφήνει ορφανά τα παιδιά του που τα μόρφωσε στις ίδιες αίθουσες και αμφιθέατρα με τους ίδιους διδάσκαλους.

 
Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ
13 Ιαν 2018 17:12

Ένας κοινωνικός λειτουργός ΤΕ για να δουλέψει σε σχολείο χρειάζεται να παρακολουθήσει έναν χρόνο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ένας κοινωνικός λειτουργός ΠΕ (Πανεπιστήμιο Θράκης) μπορεί να δουλέψει χωρίς ΑΣΠΑΙΤΕ επειδή έχει πανεπιστημιακό πτυχίο (λες και στο πρόγραμμα σπουδών οι ΠΕ κοινωνικοί λειτουργοί είχαν μαθήματα παιδαγωγικής ). Σε προκηρύξεις της Υπηρεσίας Ασύλου όπου ζητούνται πτυχιούχοι ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ένας κοινωνικός λειτουργός ΠΕ μπορεί να κάνει αίτηση, ένας ΤΕ όχι, λες και οι κοινωνικός λειτουργός ΤΕ δεν είναι κοινωνικός επιστήμονας. Ένας κοινωνικός λειτουργός ΠΕ για να συμμετάσχει σε ένα μεταπτυχιακό σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας απλά περνάει από συνέντευξη, ένας κοινωνικός λειτουργός ΤΕ πρέπει να εξεταστεί γραπτώς σε ένα μάθημα πριν περάσει από συνέντευξη, λες και στο πρόγραμμα σπουδών τους οι ΠΕ έχουν διαφορετικά μαθήματα από τους ΤΕ. Ένας κοινωνικός λειτουργός ΠΕ παίρνει μεγαλύτερο μισθό από έναν ΤΕ, και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πρόσφατα στις προκηρύξεις των Τ.Ο.Μ.Υ. έγινε χαμός διότι ζητούσαν μόνο κοινωνικούς λειτουργούς ΠΕ, αποκλείοντας τους ΤΕ, παρόλο που έχουν σπουδάσει την ίδια επιστήμη και παρόλο που και οι μεν και οι δε έχουν τετραετές πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ποια ισότητα, ποιο επίπεδο 6 και πράσινα άλογα; Γιατί αρχικά το Υπουργείο είχε πει ότι οι απόφοιτοι θα πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου και μετά το πήρε πίσω; Τί πιέσεις του ασκήθηκαν και από ποιους; Δεν θέλουμε πτυχίο Πανεπιστημίου για το ψώνιο μας, το θέλουμε για να μπει τέλος στην αδικία που υφιστάμεθα αναίτια τόσα χρόνια. Πώς γίνεται σε όλον τον πλανήτη οι ΤΕΙ απόφοιτοι να αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι Πανεπιστημίου, να γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, και στην Ελλάδα μόνο να βιώνουν αποκλεισμό και το πτυχίο τους να αντιμετωπίζεται σαν τριετές και διετές ενώ είναι τετραετές; Πού βασίζεται όλη αυτή η περιθωριοποίηση και ποιους εξυπηρετεί;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ