Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ο Σύλλογος Μαιών-Μαιευτών Αθήνας απαντά στην ΠΟΣΔΕΠ

Δημοσίευση: 12/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ στις 4/1/2018 για την ίδρυση του νέου «Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», όπου αναφέρεται «…..Ιδρύονται πανεπιστημιακά τμήματα σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα γνωστικά αντικείμενα πανεπιστημιακού επιπέδου (π.χ. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) ή δεν έχουν διακριτό και αυτόνομο χαρακτήρα και αποτελούν απλά εφαρμογή μιας επιστήμης σε κάποιο επαγγελματικό πεδίο (π.χ. Τμήμα Μαιευτικής, Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας)….», έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

 Η Μαιευτική ως κλάδος των Επιστημών Υγείας, αναπτύσσεται µε μεγάλη ταχύτητα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αναδεικνύοντας το διεθνώς αναγνωρισμένο γνωστικό αντικείμενο, πανεπιστημιακού επιπέδου του κλάδου των Μαιών - Μαιευτών. Ο διακριτός και αυτόνομος χαρακτήρας του γνωστικού αντικειμένου της Μαιευτικής είναι ήδη αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση [1].

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μαιευτικής συμβαδίζει με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα των αντίστοιχων τμημάτων Μαιευτικής στην Ευρώπη, εναρμονίζεται με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα της Μαιευτικής  [2], [3] και οδηγεί σε πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα [4].

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ως ισχύουν σήμερα, το επάγγελμα της Μαίας, είναι ένα από τα επτά (7) τομεακά επαγγέλματα (ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, φαρμακοποιός, νοσηλευτής, μαία, αρχιτέκτων), το οποίο για την άσκησή του προϋποθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση και εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης [1].

Υπάρχουν πλείστα παραδείγματα στον ευρωπαϊκό χώρο, που αποδεικνύουν τον διακριτό, αυτόνομο και πανεπιστημιακό χαρακτήρα των τμημάτων Μαιευτικής.  Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Γαλλία (με 36 πανεπιστημιακά τμήματα Μαιευτικής [5]), το Ηνωμένο Βασίλειο ([6], [7]), τη Σουηδία [8] και την Ολλανδία.

Η βάση εισαγωγής του τμήματος Μαιευτικής Αθήνας, για το 2017, διαμορφώθηκε στα 16.039 μόρια, ενώ 744 υποψήφιοι το δήλωσαν ως μία από τις τρεις πρώτες τους επιλογές. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ελκυστικότητα του τμήματος, συνέπεια των αναγκών της άσκησης του λειτουργήματος της μαίας.

Οι καθηγητές του τμήματος Μαιευτικής Αθήνας καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα της μαιευτικής επιστήμης (αυτοδύναμη διδασκαλία) και διαθέτουν πολύ αξιόλογο ερευνητικό έργο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη [9] μόνο την τελευταία πενταετία (2011-2016) το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος πραγματοποίησε 284 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (19 περίπου δημοσιεύσεις ανά καθηγητή του τμήματος), με πάνω από 880 αναφορές.

Το τμήμα Μαιευτικής Αθήνας συμμετέχει σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, ενώ είναι Συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος ORAMMA [10] υπό την αιγίδα της ΕΕ με την παράλληλη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών τμημάτων Μαιευτικής και Ιατρικής.

Το τμήμα Μαιευτικής Αθήνας διοργανώνει το αυτοδύναμο ΠΜΣ  με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» [11] και συμμετέχει στη διοργάνωση του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» [12], από το 2008 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από την πιο πάνω ανάλυση, είναι προφανές, ότι η θέση του Δ.Σ. της ΠΟΣΔΕΠ, είναι απολύτως λανθασμένη, στερείται επιστημονικής βάσης, και ακαδημαϊκών κριτηρίων, ενώ πόρρω απέχει από τη στάση και θεώρηση αντίστοιχων θεσμικών φορέων σε όλα τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, που οφείλει να συμβαδίσει με τα διεθνώς τεκταινόμενα, και γι’ αυτό το λόγο χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργού Παιδείας Καθ. Κ. Γαβρόγλου σε αυτή την κατεύθυνση.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την εκφρασμένη θέση του Δ.Σ. της ΠΟΣΔΕΠ, αναφορικά με την επιστημονικότητα του Τμήματος Μαιευτικής η οποία:

Α. συνιστά προσπάθεια κατασυκοφάντησης του επιστημονικού κλάδου και του επαγγέλματος των μαιών/των,

Β. στερείται τεκμηρίωσης επιστημονικής και καταδεικνύει, κατ’ ελάχιστον, άγνοια για την υφιστάμενη κατάσταση, προσέγγιση και τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις σε όλα τα άλλα κράτη της ΕΕ, και

Γ. προσεγγίζει ένα σοβαρό θέμα που αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση, συντεχνιακά και στα στενά πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σας καλούμε να διορθώσετε τη εσφαλμένη απόφαση του ΔΣ της ΠΟΣΔΕΠ για το τμήμα Μαιευτικής του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας για την  περιφρούρηση του κύρους και της αξιοπρέπειας των μαιών.

Σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος της παρούσας συγκυρίας, να επανεξετάσετε και να αναθεωρήσετε τη θέση σας και να στηρίξετε το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

[1] Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2005:255:FU...
[2] Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 1980/154/ΕΟΚ, 1980/155/ΕΟΚ, 1980/156/ΕΟΚ, 36/2005/ΕΚ (εθνικό δίκαιο ΠΔ 38/2010), 55/2017/ΕΚ (εθνικό δίκαιο ΠΔ 51/2017).
[3] “Απαραίτητες δεξιότητες για την Βασική Μαιευτική Πρακτική και το “Πλαίσιο προτύπων Μαιευτικής Εκπαίδευσης της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών”, http://internationalmidwives.org/what-we-do/education-coredocuments/esse...
[4] Π.Δ. 351/1989, Επαγγελματικά δικαιώματα μαιών-μαιευτών. http://www.smme.gr/permalink/3016.html
 [5] BSc αυτόνομα προγράμματα σπουδών Μαιευτικής, Γαλλία http://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/formation/initiale/
[6] BSc προγράμματα σπουδών Μαιευτικής, Μ. Βρετανία https://www.healthcareers.nhs.uk/about/faqs/faqs-midwifery  
[7] Περιγραφή BSc προγραμμάτων Μαιευτικής,  Μ. Βρετανία https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/courses/midwifery-with-registr...
[8] Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαιευτική Επιστήμη, University Gothenburg, Σουηδία http://sahlgrenska.gu.se/english/education/degree/programme-in-midwifery...
[9] Φωκάς, Γεώργιος; Φωκάς, Επαμεινώνδας, Αξιολόγηση ερευνητικής δραστηριότητας ακαδημαϊκών μονάδων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών, http://hypatia.teiath.gr/xmlui/handle/11400/20174
[10] Επιχειρησιακή προσέγγιση μητρότητας προσφύγων & μεταναστριών  http://oramma.eu
[11] ΠΜΣ τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας«Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα»http://www.teiath.gr/seyp/midwifery/msc_midwi/
[12] Διατμηματικό ΠΜΣ (τμ. Μαιευτικής-Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» http://researchreproduction.gr/site/

Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΕΜΜΑ
Η Πρόεδρος                                                                                                                                            Η Γραμματέας
Βικτωρία Βιβιλάκη                                                                                                                            Χρυσούλα Τάσκου

 

Σχόλια (3)

 
Τάκης ΔΕΠ
12 Ιαν 2018 23:09

Ντρέπομαι ως μέλος ΔΕΠ . Είναι ντροπή για την ΠΟΣΔΕΠ.
ΣΥΓΝΏΜΗ εκ μέρους όλων των συναδέλφων.

 
προκλήσεις
14 Ιαν 2018 09:59

"Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη [9] μόνο την τελευταία πενταετία (2011-2016) το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος πραγματοποίησε 284 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (19 περίπου δημοσιεύσεις ανά καθηγητή του τμήματος), με πάνω από 880 αναφορές."
Δηλαδή περίπου 3 δημοσιεύσεις ανα έτος ανά καθηγητή, με ιδιαίτερα χαμηλό μέσο όρο h-index (2011-2016) =1.8 και με τις περισσότερες δημοσιεύσεις στο περιοδικό (χωρίς impact factor !!) : Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics ή όπως είναι η ελληνική έκδοσή του Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes
Ας τα λεμε και αυτά...γιατί και η ΠΟΣΔΕΠ έχει λόγους...

 
Μαία προς προκλήσεις
15 Ιαν 2018 01:41

Ως απάντηση στο σχόλιο των προκλήσεων, αρχικά χαίρομαι που μπήκατε στο κόπο να δείτε τα λινκ, αναρρωτιέμαι αν έχετε κάποιο σχόλιο για τα υπόλοιπα;; μάλλον όχι...
Αναφορικά με τις δημοσιεύσεις θα ήθελα να επισημάνω, ότι αυτές οι δημοσιεύσεις αφορούν:
1. Αναζήτηση αποκλειστικά στην βάση δεδομένων Scopus (δεν συμπεριλαμβάνει πολλά ιατρικά περιοδικά με impact factor) και η συγκεκριμένη δουλειά δεν συμπεριλαμβάνει άλλες βάσεις όπως το Pubmed κ.α. και είναι περιορισμός της συγκεκριμένης μελέτης,
2. Οι 3 δημοσιεύσεις ανά έτος ανά καθηγητή, αφορούν αποκλειστικά και μόνο την δουλειά των ίδιων των καθηγητών, αφού δεν υπήρχε έως σήμερα η δυνατότητα να έχουν διδακτορικούς φοιτητές όπως στα Πανεπιστήμια. Παρόλα αυτά, ο δείκτης 3 δημοσιεύσεις ανά έτος ανά καθηγητή, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία για τα εκλεκτορικά των ΔΕΠ, είναι απόλυτα ικανοποιητικός, ενώ πολλοί Πανεπιστημιακοί (που έχουν και υποψήφιους διδάκτορες και άλλη χρηματοδότηση) απέχουν πολύ από αυτόν τον δείκτη.
3. Λυπάμαι πολύ που χρησιμοποιείται αυτός ο δείκτης ( που όπως προείπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι ικανοποιητικός) για να καταλήξετε στο συμπέρασμα, ότι έχει και λόγους η ΠΟΣΔΕΠ. Προφανώς και δεν διαβάσατε το κείμενο ή δεν καταλάβατε, λυπάμαι που τα γυαλιά που φοράτε δεν σας αφήνουν να δείτε την αλήθεια. Το ΔΣ της ΠΟΣΔΕΠ ως άλλος Οιδίποδας, πανηγυρίζει την 'αλήθεια' του, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να συνειδητοποιήσει την ύβρη, θα καταλάβει πόσο τυφλό είναι!!! Έτσι, συμβαίνει δυστυχώς σε όλες τις τραγωδίες της ελληνικής πραγματικότητας!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean