Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

3.000 αιτήσεις φοιτητών για κατ εξαίρεση μετεγγραφών

Ποια είναι η Επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις
Δημοσίευση: 15/01/2018
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Περίπου 3.000 αιτήσεις φοιτητών δέχθηκε το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες του esos, προκειμένου να ενταχθούν στην ευνοϊκή διάταξη των  κατ εξαίρεση μετεγγραφών.

Η αρμόδια Επιτροπή, ήδη έχει συνεδριάσει μέχρι σήμερα  έξι φορές (δύο ανά εβδομάδα) κι έχει εξετάσει περίπου 600 αιτήσεις.

Η Επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις, έχει ως εξής:

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Επιθεωρητή-Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, ως Πρόεδρο με αναπληρώτρια την   ΝΟΤΑΡΑ-ΜΠΑΦΙΤΗΜΑΡΙΑ,

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Πρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον  ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής του ΤΕΙ Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον ΛΥΤΡΑ ΠΕΡΙΚΛΗ, Καθηγητή  Αναπληρωτή Πρύτανη του ΤΕΙ Αθήνας,

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β ́- Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΤΟΛΙΑ ΗΛΙΑ, υπάλληλο του Τμήματος Α ́- Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης,

ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παθολόγος- Διευθυντής του Τομέα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ως μέλος, με αναπληρώτριά την  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-

ΗΛΙΑΝΑ, Αντιπρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.) - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) στην Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της αριθ. 161107/Ζ1/13‐10‐15 ΥΑ.

Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, (γρ. 0103) ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή α π ό τ η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και απευθύνεται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α ́). Αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον ολόγος που επικαλείταιοαιτώνπροέκυψεμεταγενέστερα.Σημειώνεταιότιηαπόρριψητηςηλεκτρονικήςαίτησης μετεγγραφής δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών, εάν αυτοί συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος, ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.

Η θετική απόφαση της Επιτροπής για τη μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση και αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζονται στο Τμήμα, στο οποίο έχει αιτηθεί ο δικαιούχος μετεγγραφή. Η γραμματεία του Τμήματος καλεί τον δικαιούχο της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής να προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής του από το Τμήμα προέλευσης.

Ετικέτες: 
Μετεγγραφές

Σχόλια (22)

 
Μαν. Χρυσόγελος
16 Ιαν 2018 10:40

Κατ΄ εξαίρεση κοροιδία...
Δεν θα κουραστώ να ρωτώ και να ξαναρωτώ τον υπουργό και κάθε αρμόδιο: σε διαμαρτυρία βουλευτή το 2016, για τα κριτήρια των κατ΄ εξαίρεση Μετεγγραφών, η τότε αν. υπ. παιδείας κ Αναγνωστοπούλου, απάντησε ως ακολούθως:
Με δεδομένο το γεγονός ότι η Επιτροπή για τις κατ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών λειτουργεί για πρώτη φορά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, προκύπτει ότι ενδεχόμενα κριτήρια, και προϋποθέσεις χορήγησης της κατ εξαίρεση μετεγγραφής δεν θα ήταν δυνατό να προβλεφθούν προτού υπάρξουν τα σχετικά πορίσματα της Επιτροπής… https://www.esos.gr/arthra/41416/kritiria-gia-tis-kat-exairesi-meteggraf...
Έγιναν λοιπόν οι μετεγγραφές αυτές πρόπερσι και πέρυσι, αλλά τίποτα δεν ανακοινώθηκε.. από τότε, που είναι το περίφημο πόρισμα;;;
Ποιες ήταν αυτές οι σοβαρές περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το νόμο... και ας πούμε πρόπερσι όχι, πέρυσι δεν μπορούσανε μετά την περυσινή εμπειρία ή θα δούμε επιτέλους φέτος;;;
Διαφάνεια ζητείται Υπουργέ, ώστε να ξέρουνε τα παιδιά μας τουλάχιστον φέτος ΕΓΚΑΙΡΑ… παρότι είχε υποσχεθεί ο υπουργός πέρυσι , ότι θα διορθώνονταν και αδικίες που παρατηρήθηκαν.... Δυστυχώς καμία διόρθωση πλην μουσουλμάνων, φυλακισμένων, αθλητών...
Πώς να το χαρακτηρίσω, έλλειμμα αριστερής συνείδησης, έλλειμμα κοινής λογικής, έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας;

 
ΑμεΑ για κατ' εξαίρεση
30 Ιαν 2018 07:15

Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η κοροιδία με τις κατ' εξαίρεση.. Είμαι άτομο με 67% αναπηρία(ΑμεΑ) και λόγω της χρόνιας και δυσίατης ασθένειας που έχω και της αποχής μου απ τη σχολή έχω ξεπεράσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων της σχολής μου. Όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα καν το δικαίωμα να κάνω αίτηση μετεγγραφής,όμως φέτος υπήρξε μια μικρή τροποποίηση στην παράγραφο των κατ' εξαίρεση που μου έδωσε το δικαίωμα να κάνω την αίτηση. Για να μην τα πολυλογώ, η αίτησή μου αρχικά απορρίφθηκε, φυσικά δεν έμαθα το λόγο και πήγα στο υπουργείο να κάνω την ένσταση , η γραμματέας της επιτροπής των κατ' εξαίρεση μου είπε ότι πιθανότατα η απάντηση ήταν αρνητική επειδή έχω υπερβεί τα εξάμηνα φοίτησης , πράγμα που δεν μπορεί να ισχύει σε καμία περίπτωση, μιας και η σχετική παράγραφος , που έχω διαβάσει αρκετές φορές,λέει ''για τις ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένες εξαιρετικά περιπτώσεις'' και δε θέτει καμία άλλη προυπόθεση(πχ εξάμηνο φοίτησης). Μετά από πάρα πολλά τηλέφωνα στο υπουργείο διαπίστωσα πως κανένας υπάλληλος δε γνώριζε τη λεπτομέρεια αυτή(τον περιορισμό στα εξάμηνα που καταργήθηκε φέτος) και μου απαντούσαν τις περισσότερες φορές άλλα αντί άλλων. Θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιωθώ με την ένσταση αλλιώς είμαι διατεθειμένος να φτάσω το θέμα μου στα δικαστήρια χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτω..

 
Κατ'εξαίρεση
01 Φεβ 2018 14:11

@ΑμεΑ για κατ' εξαίρεση
Έκανα κι εγώ αίτηση για κατ'εξαίρεση και απορρίφθηκε.Προχώρησα σε ένσταση.
Οι λόγοι που επικαλούμαι δεν είναι λόγοι υγείας,αλλά ανθρωπιστικοί-κοινωνικοί.Αυτό που επικαλούμαι,ανήκει κι εκείνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ανήκω σε άλλη κατηγορία.
Αν θέλεις,σε παρακαλώ,εξήγησέ μου λίγο καλύτερα αυτό με τον περιορισμό των εξαμήνων.Ήδη έχασα το πρώτο και από ό,τι βλέπω δε θα είναι και το τελευταίο.
Σου εύχομαι,μέσα από την καρδιά μου,να τα καταφέρεις.
Να μην παραιτηθείς.
Όποιος έχει δίκιο,το διεκδικεί.Μέχρι να λάμψει.
Καλό μήνα.

 
Ανωνυμος
08 Φεβ 2018 11:33

Μπορει να μας απαντησει καποιος αν εχει δικαιωμα ενστασης επι του αποτελεσματοσ της κατ εξαιρεσης μετεγγραφης;

 
Λάμπρος
09 Φεβ 2018 20:31

Μήπως γνωρίζει κάποιος πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέμσατα των κατ' εξαίρεση μετεγγραφών; Διότι έχουν πάει αρκετά πίσω.
Ευχαριστώ πολύ.

 
Κ.Γ.
10 Φεβ 2018 05:00

Ναι, έχεις δικαίωμα να κάνεις ένσταση και στις κατ' εξαίρεση μετεγγραφές, όσο για τα αποτελέσματα είναι αλήθεια ότι έχουν καθυστερήσει περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά.

 
ΔΗΜΗΤΡΑ
10 Φεβ 2018 18:07

Στις 5/02 που πηρα στο υπουργειο μου ειπαν οτι εξεταζονται οι αιτησεις που ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΗΚΑΝ στις 25 Οκτωβριου!

 
Γιωργος
13 Φεβ 2018 11:38

Θα υπαρξει καποια κανουργια ενηνερωση απο την σελιδα σας και για εμας που εχουμε καταθεση κατ'εξαιρεση μεταγγραφη;; ολοι για την τροπολογια ανεβαζουν αλλα για τις κατ εξαιρεση κανεις!

 
Ηλίας-Σάββας Κουρεμέτης
16 Φεβ 2018 08:24

Καλημέρα,γνωρίζει κανείς σε τι φάση βρίσκονται τώρα οι κατ'εξέρεση;η πως μπορούμε να το μάθουμε;Επίσης με το πρώτο εξάμηνο που χάνεται τι γίνεται;ευχαριστώ!

 
Λάμπρος
22 Φεβ 2018 01:35

Έχουμε κάποιο τελευταίο νέο , σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασιας?

 
Κώστας
22 Φεβ 2018 14:53

Η διαδικασία γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, πήρα σήμερα τηλέφωνο να ρωτήσω τι γίνεται με τις ενστάσεις των κατ' εξαίρεση και μου απάντησαν ότι δεν έχουν αρχίζει ακόμη να εξετάζονται και ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον άλλο μήνα.

 
Λαμπρος
24 Φεβ 2018 00:41

Τα αποτελέσματα των κατ εξαιρεση ,δηλαδή θα βγουν το Μάρτιο?!

 
Κώστας
26 Φεβ 2018 10:37

Έτσι όπως πάει, ναι..

 
Λάμπρος
26 Φεβ 2018 16:38

Δηλαδή φίλε Κώστα , ακόμα και να βγουν τον Μάρτη, οποίοι την πάρουν την μεταγραφή θα χάσουν και δεύτερο εξάμηνο

 
Χ
05 Μαρ 2018 17:05

Ξέρει κανείς μετά από ποσό από τα αποτελέσματα μπορείς να κανείς ένσταση και θα βγει σχετική ανακοίνωση η θα πρέπει να παρεις τηλέφωνο στο υπουργείο;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων .

 
Λ
05 Μαρ 2018 20:57

εγω να ρωτησω πρωτα αν γνωριζει κανεις ποτε θα ανακοινωθουν τελικα τα αποτελεσματα απτο υπουργειο?

 
Κώστας
06 Μαρ 2018 22:39

Πιθανόν να χάσουν και το δεύτερο εξάμηνο, αλλά πιστεύω ότι είναι ανάλογα και με τη σχολή, αν έχει υποχρεωτικά εργαστήρια ή όχι. Ένσταση μπορεί να κάνει κάποιος εντός διαστήματος 5 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

 
Κώστας
06 Μαρ 2018 22:43

Για να κάνει κάποιος ένσταση θα πρέπει να πάει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο υπουργείο και όχι δε βγαίνει κάποια ανακοίνωση, ο καθένας πρέπει να κινηθεί μόνος του.

 
Μαρία
15 Μαρ 2018 14:15

γνωρίζει κανείς πότε θα βγουν τα αποτελέσματα των κατ' εξαίρεση μετεγγραφών?

 
ΜΑΡΙΑ
23 Ιουν 2018 11:34

γνωρίζει κανείς τι γίνεται με τα αποτελέσματα?

 
ΠΑΝΟΣ
07 Ιουλ 2018 13:22

Καλησπερα! Θελω επειγοντως βοηθεια!! Εχω χασει ολοκληρο το πρωτο ετος επειδη η κατ'εξαιρεση μεττεγραφη μου δεν γινεται αποδεκτη παρολο των κοινωνικων,οικονομικων και υγειας προβληματων που εχω. Γνωριζει κανεις τι μπορω να κανω ή ποιους ακριβως λογους επικαλουνται οσοι γινονται αποδεκτοι μεσω της κατ'εξαιρεση μεττεγραφης? Σας παρακαλω βοηθηστε με, εχω πραγματικα προβλημα. Ευχαριστω.

 
Δανιηλιδου Άννα
03 Οκτ 2018 00:53

Οι κατ'εξαίρεση μεταγραφές , ποιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν? Εγώ θα ζητήσω μεταγραφή λόγω αδελφού και με το δεδομένο της χαμηλής φορολογικής δήλωσης... Είναι κατ' εξαίρεση?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean