Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΦΕΚ (νόμος 4512/17) με τις “μνημονιακές” διατάξεις για την παιδεία (υποχρεωτικό 30ωρο, συγχωνεύσεις σχολείων)

Στάλθηκαν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Δημοσίευση: 18/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιέυθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι “μνημονιακές” διατάξεις για την παιδεία (υποχρεωτικό 30ωρο, συγχωνεύσεις σχολείων)  που ψηφίστηκαν, και με την ψήφο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις τις πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας “Καμία αλλαγή δεν υφίσταται σε σχέση με την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο με ότι ισχύει σήμερα”.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 244

Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών

Το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α ́160), όπως αντικα- ταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α ́83) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α ́ 125), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 239 Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος

1. Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή- κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών απαι- τείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαί- δευσης και κατάρτισης.

2. Για Κομμωτή – Κουρέα:

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι- σης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Ε- παγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλ- λιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ- τισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α ́ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτ- λος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.

β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι- σης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β ́ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτ- λος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.

γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι- σης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.

δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους απο- φοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνί- της Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, «Κομμωτικής Τέχνης», επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ ́ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές ε- ξετάσεις και Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ ́ Τάξης των Λυκείων και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.

στ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας»
των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών:

α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακο- σίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτη- σης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι ο- ποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με ε- ξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανι- σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

Άρθρο 245

Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) α- ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ ́ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολό- γησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμη- ση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υ- ποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευ- μένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών ερ- γασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α ́ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδού μέχρι δύο ετών.»

Άρθρο 246

1. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α ́ 147) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 2 και 4 που αφορούν συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων εκδίδονται ύστερα α- πό γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Οκτωβρίου και η οποία λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, βεβαιώνοντας και τα αντίστοιχα πραγματικά δεδομένα:

α) την οργανικότητα, προκειμένου για σχολικές μονά- δες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ορiζόμενα στο ν. 1566/1985 (άρθρο 4, παράγραφος 6)

β) το υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό, καθώς και το προβλεπόμενο για τα επόμενα σχολικά έτη,

γ) τον αριθμό των μαθητών της σχολικής μονάδας που θα προκύψει από τη συγχώνευση,

δ) τη συστέγαση στο ίδιο κτήριο ή συγκρότημα κτηρίων σχολικών μονάδων ίδιου τύπου και βαθμίδας,

ε) τη δυνατότητα στέγασης της σχολικής μονάδας που θα προκύψει από τη συγχώνευση,

στ) τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών,

ζ) τις δυνατότητες μεταφοράς των μαθητών, με βάση τη χιλιομετρική απόσταση της μεταφοράς, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και

η) τις ιδιαίτερες κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις,

θ) το χρόνο μετακίνησης και την ύπαρξη ή πρόβλεψη μέσων μεταφοράς από και προς τις σχολικές μονάδες δεδομένου ότι κατά κανόνα ο μέγιστος χρόνος της κάθε μετακίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά.

Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος.»

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που θα δημοσιευτεί δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Σχόλια (9)

 
Μαρίνος
17 Ιαν 2018 08:34

Χαίρομαι να βλέπω αριστερούς υπάκουους. Τα καλύτερα παιδιά. Όχι μόνο 30 ώρες αλλά και αύξηση των διδακτικών ωρών θα δεχτούν.

 
Θάνος
17 Ιαν 2018 09:05

Σε αντίθεση με τους δεξιούς υπάκουους; Ο ένας ψηφίζει ο άλλος τα ψηφίζει και θα τα εφαρμόσει. Όσο τα σχόλια έχουν κομματικό υπόβαθρο υποβαθμίζουν τον ίδιο το σχολιασμό.

 
Γιώργος
17 Ιαν 2018 11:52

Σχετικά με το "30ωρο": Μια ζωή το υπουργείο βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Έχει ποτέ αναρωτηθεί κάποιος από τους αρμόδιους του υπουργείου Παιδείας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης κάτω από ποιές συνθήκες εργάζονται οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία; Έχει εξασφαλιστεί γραφείο, υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο κτλ για κάθε έναν από αυτούς; Αν όχι, κάνουν κάτι για αυτό; Και μια που είναι χειμώνας, να θίξω και ένα άλλο θέμα, το θέμα της θέρμανσης. Σε όσα σχολεία γνωρίζω, οι προμήθειες πετρελαίου γίνονται με το σταγονόμετρο λόγω μειωμένων πιστώσεων. Όταν σταματήσει να λειτουργεί το καλοριφέρ μετά από 2-3 ώρες, μαθητές και διδάσκοντες τουρτουρίζουν. Αν πάς σε κάποιο υπουργείο, δήμο ή νομαρχία "σκας" από την πολύ θέρμανση. Βέβαια, οι συνδικαλιστές (ένθεν κακείθεν) δεν ασχολούνται με τέτοια μικροπράγματα.

 
ΕΚΠ
17 Ιαν 2018 12:17

Δυστυχώς δεν κυβερνά η ΝΔ.Γιατί αν κυβερνούσε,όχι γιατί δεν θα το ήθελε,αλλά δεν θα περνούσε από τη Βουλή.Στην ίδια χώρα ζούμε και ξέρουμε ότι για κάθε τι είχαμε καταλήψεις διευθύνσεων και περιφερειών,αποχές,συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων των Σ.Δ ,τους συνδικαλιστές να έτρεχαν αλλόφρονες από σχολείο σε σχολείο και άλλα τέτοια.Στη Βουλή δε δεν το ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ.Τώρα όμως παντού ησυχία και δεν κινείται τίποτε.Το ψήφισε και η ΝΔ σαν αντιπολίτευση γιατί θα ήθελε να το κάνει αν ήταν κυβέρνηση αλλά φοβόταν.Για αυτό όλοι οι ξένοι ,δανειστές και τοκογλύφοι,δεξιοί και αριστεροί(αν υπάρχουν ακόμη τέτοιοι),ΝΑΤΟ,Ε.Ε.,ΗΠΑ και Τράμπ,Μέρκελ και λοιποί δηλώνουν παντού ότι θέλουν μόνο Αλέξη για πάντα.Το είπε και ο Ντάισεμπλουμ προχθές στη συνέντευξη, που με ένα του τηλεφώνημα έδιωξαν τον Βαρουφάκη."Είναι εύκολοι' δήλωσε ενώπιον του ακροατηρίου .Το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται για να μας πάνε στους Δήμους και ας το καταλάβουμε.Πάντως ο κλάδος των δασκάλων που δέχτηκε αδιαμαρτύρητα να γίνουν σερβιτόροι των μαθητών,δοκιμαστές τροφίμων,επόπτες σίτισης και τραπεζοκόμοι τους υποβιβάζει αφάνταστα.Αυτά μπορεί να τα κάνει και ένας απόφοιτος δημοτικού και όχι παιδαγωγοί .Δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο.Κατά τα άλλα η αριστερά σέβεται και τιμά τους εκπαιδευτικούς.Τρίχες.Σερβιτόρους τους θέλει.

 
Καρτέσιος
17 Ιαν 2018 13:17

Όταν λέτε "Μνημονιακές" υποννοείτε ότι όταν τελειώσει το μνημόνιο θα καταργηθούν; Ή μήπως οι ρυθμίσεις ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ των μνημονίων;

 
Billy
17 Ιαν 2018 14:05

Η απόδοση του "όχι πέρα από 6 την ημέρα ή 30 την εβδομάδα" σε "υποχρεωτικά 30" υποθέτω ότι είναι "ποιητική αδεία":

"παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα "

 
@Billy
18 Ιαν 2018 11:33

Μας λείπει ο Κουράκης...

 
SL^2
18 Ιαν 2018 17:01

Το ζήτημα με το 30ωρο πρέπει ν' αντιμετωπιστεί κατά τη γνώμη μου όπως και πριν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επειδή δεν υπάρχει αλλαγή επί της ουσίας. Κάνει πολύ κακό οι εκπ/κοί και το συνδικάτο τους να παραδέχονται για λόγους σκοπιμοτήτων και ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν ενδομύχως ότι η νέα διάταξη αλλάζει το τοπίο σε σχέση με πριν. Οι εκπ/κοί ανταποκρίνονται στο διττό τους έργο και αποχωρούν. Αυτή είναι η ουσία. Αν οι εκπ/κοί και το συνδικάτο τους παραδεχτούν την υποχρεωτική παρουσία τους για 30 ώρες/βδομάδα στο σχολείο σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και αν δεν υπάρχει λόγος ή αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις κλπ τότε και οι δντές θα βρουν πάτημα να συμφωνήσουν και ν' απαιτήσουν την εφαρμογή αυτού του παραλογισμού. Και είναι παραλογισμός να υποχρεώνονται οι εκπ/κοί π.χ. να διορθώσουν τα γραπτά στο σχολείο που δεν υπάρχουν οι καλύτερες των προϋποθέσεων ενώ οι ίδιοι θα ήθελαν να το κάνουν σπίτι τους επειδή εκεί έχουν την ησυχία τους, την άνεσή τους κλπ. Επίσης είναι παραλογισμός να υποστηρίζουν οι εκπ/κοί ότι τα πράγματα με τη νέα διάταξη άλλαξαν προς το χειρότερο ενώ το υπουργείο να λέει ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει εδω και 33 χρόνια!

 
geo@SL^2
19 Ιαν 2018 07:36

Δυο φορες εισαι λαθος: 1. Εαν ηταν να μην αλλάξει τιποτε, δεν θα το εφερναν σε νομοσχεδιο στη Βουλη. Μια απλη εγκυκλιος που θα απαριθμουσε τις εργασιες που μπορουν να γινουν, απο ενα τμημα του υπουργειου (το Τμημα Προσωπικου πχ) εφτανε και περισσευε. 2. Γιατι οι διευθυντες να θελουν μεχρι και 30 ή και παραπανω εκπαιδευτικους στο κεφαλι τους καθε μερα; Αυτοι δεν θελουν ησυχια νομιζεις να διεκπεραιωσουν τις αμετρητες υποχρεωσεις τους απερισπαστοι; Εισαι κι εσυ απο αυτους τ που εσπευσαν να κατηγορησουν τους διευθυντες οτι φταινε αυτοι που θα εφαρμοστει το 30ωρο που οι δικοι σας εφεραν στη Βουλη;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean