Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι αμοιβές των ωρομισθίων διδασκόντων στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Δημοσίευση: 22/01/2018
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκε η αποζημίωση για κάθε ώρα θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας αυτών που διδάσκουν στις Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Κέντρα, Σχολές και Σχολεία εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), ως ακολούθως:

α) Για το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ATEI):

i) Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές ΑΕΙ και ATEI σε 28 €.

ii) Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες ΑΕΙ και ATEI σε 20 €.

β) Για το διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς:

i) Ανώτατοι Δικαστικοί σε 14 €.

ii) Ανώτεροι Δικαστικοί σε 13 €.

iii) Κατώτεροι Δικαστικοί σε 12 €.

γ) Για το εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος:

i. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 14 €.

ii. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 12 €.

iii. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 11 €.

iv. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 13 €.

v. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 11€.

vi. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 10 €.

vii. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι διδακτο- ρικού τίτλου σπουδών σε 11€.

viii. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι μεταπτυ- χιακού τίτλου σπουδών σε 9 €.

ix. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 8 €.

x. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 10 €.

xi. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 8 €.

xii. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 7 €.

xiii. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 8 €.

xiv. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 6 €.

xv. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 5 €.

δ) Για το διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από Δημόσιους Υπάλληλους:

¡) Γενικοί Διευθυντές σε 12 €.

ii) Διευθυντές -Τμηματάρχες - Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σε 11 €.

iii) Λοιπό προσωπικό:

– κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 10 €,

– κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 9 €,

– πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης σε 8 €,

– πτυχιούχοι ανώτερης εκπαίδευσης σε 7 €,

– απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης σε 5 €.

ε) Για το διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από ιδιώτες:

– κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 10 €,

– κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 9 €,

– πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης σε 8€,

– πτυχιούχοι ανώτερης εκπαίδευσης σε 7€,

– απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης ή κάτοχοι πτυχίου ξένης γλώσσας σε 5 €.

 Η αποζημίωση της παραπάνω παραγράφου καταβάλλεται στο διδακτικό προσωπικό για κάθε ώρα συμμετοχής του σε εξεταστικές επιτροπές, καθώς επίσης και για κάθε ώρα απασχόλησή τους στη διενέργεια προφορικών ή γραπτών εξετάσεων.

Προϋποθέσεις - περιορισμοί

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης , πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Η διδασκαλία να παρέχεται στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα Κέντρα, Σχολές και Σχολεία εκ- παίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η λειτουργία προβλέπεται από το νόμο ή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Στην απόφαση διορισμού του διδακτικού προσωπικού πρέπει να αναφέρεται η σχολή ή το σχολείο εκπαίδευσης, το διδασκόμενο μάθημα, οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης. Η εν λόγω απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα "Διαύγεια".

γ) Για την καταβολή υψηλότερης αποζημίωσης λόγω κατοχής διδακτορικού - μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει το διδασκόμενο μάθημα να είναι συναφές προς τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

δ) Οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) αλλοδαπών Πανεπιστημίων πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοι- χους τίτλους που απονέμουν τα Πανεπιστήμια ημεδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

2. Δεν δικαιούνται αποζημίωση διδασκαλίας:

α) όσοι διδάσκουν σε Σχολές, Σχολεία ή Κέντρα Εκπαίδευσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου υπηρετούν ως τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι ή διατεθειμένοι και στα καθήκοντα τους ανάγεται η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου,

β) όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

3. Στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι που διδά- σκουν ανεξάρτητα από τα κύρια καθήκοντά τους σε Σχολές, Σχολεία ή Κέντρα Εκπαίδευσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπηρετούν σε αυτά, δικαιούνται αποζημίωση διδασκαλίας μέχρι 40 ώρες το μήνα.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ