Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις γραπτές, προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων
Δημοσίευση: 22/01/2018
Alt Text: 
Εξετάσεις
Εξετάσεις
Title Text: 
Εξετάσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους/στις μαθητές/-τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

2. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας και των διδασκόντων/-ουσών σε κάθε ΕΠΑ.Λ..

3. Τα θέματα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σύμφωνα με την ενότητα «Θέματα Εξετάσεων» της παρούσας εγκυκλίου και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από έναν/μία μόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου ένας/μία επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας ή αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ως συνεισηγητής/ συνεισηγήτρια του μαθήματος.

4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου.

5. Εάν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέματα από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον/άλλη εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο/η οποίος/-α ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον/την αρμόδιο/-α Διευθυντή/-ντρια Δ.Ε. άλλος/άλλη εκπαιδευτικός.

6. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους/στις μαθητές/-τριες ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου. Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται σε αυτά μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/-τριών.

7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους/τις μαθητές/-τριες σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την υπογραφή του/της Διευθυντή/-ντριας και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.

8. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών/-τριών ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, ενώπιον ενός/μίας (1) επιτηρητή/-τριας σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι/-ες μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνουν τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών, τα υπογράφουν και τα παραδίδουν με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον/στην αρμόδιο/-α διδάσκοντα/-ουσα εκπαιδευτικό για τη βαθμολόγησή τους.

9. Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για:

α. Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους/στις μαθητές/-τριες.

β. Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την επανάληψη φοίτησης των μαθητών/τριών.

Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις γραπτές, προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Νέα Ελληνικά

1.1. Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ., η οποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες δύο (2) κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό, μη διδαγμένο (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι αδίδακτο, ποιητικό ή πεζό, (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Οι μαθητές/-τριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

α) οι δύο πρώτες αφορούν στην κατανόηση του κειμένου και στην προσέγγιση της γλώσσας του και
βαθμολογούνται η καθεμιά με 15 μονάδες

β) η τρίτη αφορά στην παραγωγή γραπτού λόγου και βαθμολογείται με 20 μονάδες.

Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 60 (4Χ15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 40 (2Χ20) μονάδες. Οι δραστηριότητες που αφορούν στην κατανόηση του κειμένου και στην προσέγγιση της γλώσσας του και που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν υποερωτήματα οι μονάδες επιμερίζονται αναλόγως.

1.2. Στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας καλούνται οι μαθητές/-τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

α. Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

-να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και

-να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

-είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας
παραγράφου

-είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική
αλληλουχία του κειμένου

-είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου

-είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή και ολόκληρο το κείμενο αλλάζοντας τη
γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα

-είτε να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

γ. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά στην παραγωγή λόγου, με την οποία ζητείται από τους μαθητές/- τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το αρχικό κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 200-250 λέξεις.

1.3. Στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας καλούνται οι μαθητές/-τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

α. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στην ανάγνωση-κατανόηση του κειμένου, με την οποία
ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών

-είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο
δράσης των προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, τα βασικά θέματα, ιδέες, που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου

-είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου

-είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο
κ.λπ.

β. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, με την οποία
ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών

-είτε να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει το κείμενο και να αναγνωρίζουν
τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,

-είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους,
αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.),

-είτε να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα–τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.

γ. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά σε ερμηνεία και παραγωγή λόγου, με την οποία προτείνεται στους μαθητές/-τριες ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής
και κάθε μαθητής/-τρια επιλέγει ένα από τα δύο.

-Στην πρώτη περίπτωση (θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης) ζητείται από τους μαθητές/-τριες
να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο, να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ.

-Στη δεύτερη περίπτωση (θέμα δημιουργικής γραφής) ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/- τριών να μετασχηματίζουν το αρχικό κείμενο

- είτε σε επίπεδο μορφής με τη χρήση άλλων αφηγηματικών και ποιητικών τεχνικών τις οποίες καλούνται να αξιοποιήσουν (είτε να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.τ.λ. είτε να τροποποιήσουν αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή του τέλους στην ιστορία, με τη δημιουργία διαλόγων, την εισαγωγή στοιχείων περιγραφής ή οπτικών, ακουστικών και άλλων εικόνων, με την απόδοση ενός παραδοσιακού ποιήματος σε ελεύθερο στίχο κ.ά. )

- είτε σε επίπεδο περιεχομένου με τη σύνταξη νέου κειμένου στο οποίο οι μαθητές/-τριες εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους το οποίο καλούνται να γράψουν.

Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

2. Μαθηματικά: Άλγεβρα - Γεωμετρία

Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα «Άλγεβρα» και «Γεωμετρία» γίνονται ως εξής:

2.1. Στους/στις μαθητές/-τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία
ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2.2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες διαρθρώνονται ως εξής:

α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού - Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή
πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή
προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/τη μαθητή/-τρια ικανότητα
συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/τη μαθητή/-τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/-τρια στη λύση.

2.3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

3. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

α. Φυσική

Για τον κλάδο «Φυσική» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:

-Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις θεωρίας κλειστού τύπου, οι οποίες εστιάζουν σε
κεντρικές και θεμελιώδεις αναπαραστάσεις του περιεχομένου του μαθήματος και είναι
κατανεμημένες σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

-Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, που μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους
υποερωτήματα. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι ανοικτού τύπου, οπότε οι μαθητές/-τριες πρέπει να αναπτύξουν την απάντησή τους ή κλειστού τύπου, με την επιπλέον απαίτηση οι μαθητές/-τριες να αιτιολογούν την αντίστοιχη επιλογή τους. Το θέμα ελέγχει αποδείξεις θεωρίας ή/και την κριτική σκέψη των μαθητών/-τριών ή/και τις ικανότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-τριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

-Το τρίτο θέμα αποτελείται από μια άσκηση με τρία (3) ή τέσσερα (4) επιμέρους ερωτήματα. Ελέγχεται η μάθηση εννοιών, τύπων, θεωριών, αρχών και νόμων καθώς και η λογική ακολουθία των γνώσεων που οδηγεί στην επίλυσή της.

-Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα με τρία (3) ή τέσσερα (4) επιμέρους ερωτήματα. Ελέγχεται η μάθηση εννοιών, τύπων, θεωριών, αρχών και νόμων και επιπλέον η ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα, η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

β. Χημεία

Για τον κλάδο «Χημεία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:

-Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις θεωρίας κλειστού τύπου, οι οποίες εστιάζουν σε
κεντρικές και θεμελιώδεις αναπαραστάσεις του περιεχομένου του μαθήματος και είναι
κατανεμημένες σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

-Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, που μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους
υποερωτήματα. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι ανοικτού τύπου, οπότε οι μαθητές/-τριες πρέπει να αναπτύξουν την απάντησή τους ή κλειστού τύπου, με την επιπλέον απαίτηση οι μαθητές/-τριες να αιτιολογούν την αντίστοιχη επιλογή τους. Το θέμα ελέγχει αποδείξεις θεωρίας ή/και την κριτική σκέψη των μαθητών/-τριών ή/και τις ικανότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-τριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

-Το τρίτο θέμα αποτελείται από μια άσκηση με τρία (3) ή τέσσερα (4) επιμέρους ερωτήματα. Ελέγχεται η μάθηση εννοιών, τύπων, θεωριών, αρχών και νόμων καθώς και η λογική ακολουθία των γνώσεων που οδηγεί στην επίλυσή της.

-Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα με τρία (3) ή τέσσερα (4) επιμέρους ερωτήματα Ελέγχεται η μάθηση εννοιών, τύπων, θεωριών, αρχών και νόμων και επιπλέον η ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα, η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

γ. Βιολογία

Στον κλάδο «Βιολογία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» οι μαθητές/-τριες εξετάζονται σε τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, καθένα από τα οποία βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) μονάδες και έχουν τον ακόλουθο σκοπό, περιεχόμενο και μορφή:

-Θέμα Α: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας ανάκλησης γνώσεων και του βαθμού
κατανόησης βιολογικών φαινομένων, δομών και διαδικασιών σε ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό τμήμα της διδακτέας ύλης. Περιλαμβάνει πέντε (5) ισόβαθμες ανεξάρτητες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους, αντιστοίχισης, διαζευκτικής απάντησης, συμπλήρωσης κενού κ.ά.. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

-Θέμα Β: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του/της μαθητή/-τριας να ανακαλεί γνώσεις και να παρουσιάζει βιολογικές έννοιες, δομές και διαδικασίες με σαφήνεια και πληρότητα.

Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα τα οποία δύνανται να περιέχουν ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου (π.χ. ερωτήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού κ.ά.). Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα.

-Θέμα Γ: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του/της μαθητή/-τριας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες για την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε εικόνες, γραφήματα και κείμενα και την εξαγωγή συμπερασμάτων διατυπωμένων με πληρότητα και σαφήνεια. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνει μια απεικόνιση ( εικόνα, γραφική παράσταση κ.λπ.) και επεξηγηματικό κείμενο που αναφέρεται σε μια βιολογική δομή ή σε ένα βιολογικό φαινόμενο. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα.

-Θέμα Δ: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του/της μαθητή/-τριας να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε από ποικίλες περιοχές της διδακτέας ύλης για τη διερεύνηση και ερμηνεία καταστάσεων, την επίλυση προβλημάτων που άπτονται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή και για τη λύση ασκήσεων εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

4. Πολιτική Παιδεία

Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α ́ τάξης Ημερήσιου και της Β ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες
ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση με πέντε (5) υποερωτήματα σωστού - λάθους (5Χ3=15 μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που κάθε μία βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες (5Χ2=10 μονάδες).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η
δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

β. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα
συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/-τριες. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει δύο ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες

5. Ιστορία

Η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας πραγματοποιείται με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:

5.1. Στην ομάδα Α ́ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις
οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):

α. Tο πρώτο θέμα περιλαμβάνει:

-ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα (10) μονάδες

-εξήγηση δύο (2) ή τριών (3) ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε
(15) μονάδες.

β. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2.α) και (2.β) και
βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

5.2. Στην ομάδα Β ́ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο
επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών/-τριών στη σύνθεση συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ. Προς αποφυγήν επικαλύψεων, τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από την εξεταστέα ύλη με τρόπο ώστε να είναι διαφορετικά ως προς το γνωστικό τους περιεχόμενο από τις ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α ́ και βαθμολογούνται αθροιστικά με πενήντα (50) μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο (2) ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους/στις μαθητές/-τριες.

6. Θρησκευτικά

Η γραπτή προαγωγική εξέταση στο μάθημα «Θρησκευτικά» μπορεί να περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων.

Α ́ Ομάδα. Στην πρώτη ομάδα ενδεικτικοί τύποι ερωτήσεων μπορεί να είναι:

α. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής.

β. Ερώτησηκατάταξης/ταξινόμησης.

γ. Ερώτηση συμπλήρωσης κενού (σε προτάσεις ή σε ολόκληρη παράγραφο πραγματική από το έντυπο υλικό του μαθήματος ή πρωτότυπη σύνθεση κειμένου).

δ. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης.

ε. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που απαιτούν τον συνδυασμό απάντησης αντικειμενικού τύπου
και ανοικτής περιορισμένης απάντησης.

Θέμα Α1: Περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5Χ5=25). Όλα τα θέματα είναι κλειστού τύπου και η αξιολόγησή τους είναι αντικειμενική. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι του τύπου πολλαπλής επιλογής, ορθής ταξινόμησης/κατάταξης στοιχείων, αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης κενού, του τύπου διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό - λάθος».

Θέμα Α2: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

Β ́ Ομάδα. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει δύο (2) θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών για συνθετική και κριτική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών.

Με τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε γνώσεις και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να κατανοούν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να διασυνδέουν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες που επεξεργάστηκαν και συνακόλουθα να είναι σε θέση να εκφράζουν κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Θέμα Β1: Περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Θέμα Β2: Περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Στις ερωτήσεις και των δύο ομάδων μπορούν να δίνονται πηγές πληροφοριών (π.χ. προσιτό κείμενο σε μετάφραση, εικονογραφικά θέματα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλωτική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παραπάνω. Στη δεύτερη ομάδα, οι ερωτήσεις ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεσαίας δυσκολίας, εφόσον οι απαντήσεις σε αυτές προϋποθέτουν αναπαραγωγή, επεξεργασία και σύνθεση γνώσεων με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια. Σημειωτέον ότι οι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους είκοσι (20) στίχους η καθεμία. Η υπέρβαση του ενδεικτικού αυτού ορίου δεν συνεπάγεται αρνητική βαθμολόγηση.

7. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) Γενικής Παιδείας – Αγγλικά Τομέα – Αγγλικά Ειδικότητας

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίδεται στους/στις μαθητές/-τριες ένα ή περισσότερα διδαγμένα κείμενα στα Αγγλικά, συνολικής έκτασης 180−200 λέξεων, που συνοδεύεται/-ονται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (30 μονάδες).

Θέμα 2α:. Λεξικογραμματική

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (20 μονάδες ).

Θέμα 2β: Λεξικογραμματική

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (20 μονάδες).

Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι μαθητές/-τριες καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 80-120 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (30 μονάδες).

8. Πληροφορική (Γενικής Παιδείας) και Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Γενικής Παιδείας)

Η γραπτή εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων.
Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητριών/-τών και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας της/του μαθήτριας/-τή να
χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη,να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητριών/-τών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

Η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

α. Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του
μαθήματος και έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, απλή κτιριακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.τ.λ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.). Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών/-τριών αλλά και η σαφέστερη αντίληψη του αντικειμένου.

β. Οτρόποςπαράστασηςτουαντικειμένουείναιμετημορφήορθώνπροβολών(όψεις,κατόψεις,τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

γ. Από τους/τις μαθητές/-τριες ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι τα εξής:

α. Ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και
προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.) (40 μονάδες).

β. Ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.) (20 μονάδες).

γ. Πληρότητα σχεδίασης - ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης (10 μονάδες) - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος
διαστασιολόγησης (15 μονάδες), που αξιολογείται συνολικά με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

δ. Γενικήεικόνα(5μονάδες).

ε. Οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (10 μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση και
συσχετισμός σχεδίων (5 μονάδες) - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (5 μονάδες).
Τα σχεδιαστικά θέματα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.

2. Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής, Αρχές Μηχανολογίας, Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη, Ναυτική Τέχνη

Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους,
πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

β. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με
τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή
πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθήτριες/-τές.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

3. Αρχές Οικονομίας

Για το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α. Η Ομάδα Α αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των
βασικότερων εννοιών του μαθήματος. Στην εν λόγω ομάδα, οι διδάσκουσες/-οντες εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής κ.ά.).

β. Η Ομάδα Β αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθήτριες/τές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις Ομάδες Α και Β. Η κατανομή της βαθμολογίας μεταξύ των ερωτήσεων κάθε ομάδας δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης. Η βαρύτητα κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ταυτόχρονα με τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές και γραπτώς.

4. Βασικές Αρχές Σύνθεσης

Στο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» (μάθημα Επιλογής) η γραπτή προαγωγική εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα απαιτούν σύντομες απαντήσεις περιγραφικού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι ερωτήσεις, με τις πιθανές υποερωτήσεις κατά την κρίση της/του εκπαιδευτικού, δεν θα υπερβαίνουν τις πέντε (5). Θα ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόηση τους και το άθροισμά τους θα συγκεντρώνει το 50 % της βαθμολογίας. Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων και των υποερωτήσεων καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

Για το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας θα δίδεται σχεδιαστική άσκηση που θα συνδυάζει αρκετές παραμέτρους της σύνθεσης, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, με τα εξής κριτήρια:

α. Οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (10 μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση (5 μονάδες) -
ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (5 μονάδες)

β. Εφαρμογή των βασικών εννοιών της οπτικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό, (30
μονάδες)

γ. Ποιότητα σχεδίασης (5 μονάδες)

δ. Ολοκλήρωση – γενική εικόνα (5 μονάδες)

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

1.1. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ερωτήσεις που μπορούν να αναλύονται σε
υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.

1.2. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά
50% στην πρώτη ομάδα και 50% στη δεύτερη.
Τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:

-Η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών
-Η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων

-Η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης

-Η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων

-Η αξιολόγηση δεδομένων

-Η συνδυαστική σκέψη

-Ο έλεγχος της ικανότητας των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και
τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

2. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων δεν προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση.

3. Μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου

3.1. Γραμμικό Σχέδιο

Στο μάθημα «Γραμμικό Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της ειδικότητας Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής, η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

α. Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του
μαθήματος και έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, απλή κτιριακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.λπ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση της/του διδάσκουσας/-οντα, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.λπ.). Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητριών/-τών αλλά και η σαφέστερη αντίληψη του αντικειμένου.

β. Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

γ. Από τις/τους μαθήτριες/-τές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι:

α. Η ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και
προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ. (40 μονάδες).

β. H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.τ.λ.) (20 μονάδες).

γ. Ο βαθμός ολοκλήρωσης της σχεδίασης και η τελική μορφή παρουσίασης (10 μονάδες) -
γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, (15 μονάδες), που
αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε (25) μονάδες.

δ. Η γενική εικόνα του σχεδίου (5 μονάδες).

ε. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (10 μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση και
συσχετισμός σχεδίων (5 μονάδες), ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (5 μονάδες).

3.2 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Στο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής (Γ’ Τάξη) η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

α. Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κτηριακή κατασκευή ή τμήμα της, με εξοπλισμό, στοιχεία
επίπλωσης και συμβολισμούς δομικών και φυσικών στοιχείων.

β. Ο τρόπος παράστασης του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές),
αξονομετρικού ή συνδυασμών τους. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου, παρουσιάζεται σε μία ή περισσότερες κλίμακες, με τις απαραίτητες, κατά την κρίση της/του διδάσκουσας/οντα, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.

γ. Οι μαθήτριες/-τές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα και υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγηση τους έχουν ως ακολούθως:

α. Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως
ακολούθως:

-τοποθέτηση − συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών (15
μονάδες),

-ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων (20 μονάδες),

-ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων (15 μονάδες).

β. Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

-γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης) (15 μονάδες),

-γραμματογραφία (10 μονάδες),

-συμβολισμοί, ενδείξεις (5 μονάδες).

γ. Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

δ. Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και
οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

3.3. Οικοδομικό Σχέδιο

Στο μάθημα «Οικοδομικό Σχέδιο» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο - στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος (κάτοψη, όψη, τομή κατοικίας, θεμελίωση, κλίμακα, ξυλότυπος κ.λπ.). Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο».

3.4. Ελεύθερο Σχέδιο

Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών η γραπτή εξέταση θα έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση εκ του φυσικού. Η σύνθεση προτείνεται να αποτελείται από ένα έως τρία αντικείμενα, να είναι απλή και τοποθετημένη σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθήτριες/-τές σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες φυσικού ή τεχνητού φωτισμού τα αντικείμενα.

Οι μαθήτριες/-τές μπορούν να επιλέξουν:

α. την αποτύπωση των αντικειμένων και

β. την αποτύπωση της σχέσης τους με τον περιβάλλοντα χώρο.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι:

α. η οργάνωση σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή η τοποθέτηση του θέματος και η σύνθεσή του (25
μονάδες ).

β. η σχεδιαστική ακρίβεια αναλογιών και αξόνων του θέματος, σχέση των αντικειμένων μεταξύ τους και με το όλο (25 μονάδες ).

γ. η απόδοση των τονικών σχέσεων και των όγκων του θέματος (25 μονάδες).

δ. η γενική εικόνα του θέματος και το προσωπικό ύφος σχεδίου (25 μονάδες ).

3.5. Σχέδιο Κοσμηματοποιίας

Στο μάθημα «Σχέδιο Κοσμηματοποιίας» της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας, η γραπτή εξέταση έχει ως αντικείμενο:

α. Τη σχεδίαση της κάτοψης ενός σετ κοσμημάτων (ή συναφούς θέματος) με συγκεκριμένο θέμα και εμπνευσμένα από ιστορικές περιόδους. Θα γίνει χρήση μεικτής τεχνικής αργυροχρυσοχοΐας (συρματερή, σφυρήλατη, κοκκίδωση, διάτρητη κ.λπ.) και ποικιλία υλικών (μέταλλα λευκά ή κίτρινα, πέτρες, σμάλτο, ξύλο πλεξιγκλάς κ.λπ.) σε κλίμακα 1:1.

β. Τησχεδίαση μιας τουλάχιστον ακόμα όψης (π.χ. πλάγιας ή πίσω), όπου χρειάζεται για να φανούν οι λεπτομέρειες, τα πάχη των μετάλλων και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

γ. Τησχεδίαση σε κλίμακα 2:1 όπου χρειάζεται σε περιπτώσεις αρθρώσεων, κουμπωμάτων κ.λπ.

δ. Τη χρωματική απόδοση με υποτιθέμενο φωτισμό τέτοιο ώστε να αναδεικνύεται η φύση των υλικών και τη τεχνοτροπία της κατασκευής.

ε. Την αναγραφή κλίμακας, διαστάσεων και διευκρινιστικών λεπτομερειών όπου χρειάζεται για υλικά και τεχνικές.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι:

α. Η ορθότητα απεικόνισης (40 μονάδες).

β. Η ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, καθαρότητα σημείων τομής, κ.τ.λ.) (20
μονάδες).

γ. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (20 μονάδες).

δ. Οβαθμόςολοκλήρωσηςτηςσχεδίασηςκαιτελικήμορφήπαρουσίασης(20μονάδες).

4. Γαλλικά-Γερμανικά (Ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»)

Τα θέματα στην τελική εξέταση, ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίδεται στις/στους μαθήτριες/-τές ένα ή περισσότερα διδαγμένα κείμενα στα Γαλλικά/Γερμανικά, συνολικής έκτασης 150-180 λέξεων, που συνοδεύεται/-ονται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (τριάντα (30) μονάδες).

Θέμα 2α: Λεξικογραμματική

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (20 μονάδες).

Θέμα 2β: Λεξικογραμματική

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (20 μονάδες). Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι μαθήτριες/-τές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 60-80 λέξεων στη Γαλλική/Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (30 μονάδες).

 

Ετικέτες: 
ΕΠΑΛ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ