Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Άποψη του Προέδρου της ΟΣΕΠ ΤΕΙ για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπά θέματα

Η τάση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγεί πλέον σε ΑΕΙ μεγαλύτερα, ισχυρότερα και ποιοτικότερα
Δημοσίευση: 26/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Απόστολος Κοκκόσης
Πρόεδρος ΟΣΕΠ ΤΕΙ 

Θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου άποψη για σωρεία δημοσιευμάτων άλλων θετικών και αλλων αρνητικών που αναφέρονται στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και σε λοιπά συναφή θέματα.

1. Θα ξεκινήσω από τις πρόσφατες αξιολογήσεις των ΤΕΙ Αθήνας και  ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ που αξιολογήθηκαν με άριστα και μάλιστα οι αξιολογητές πρότειναν ότι πολλά τμήματα πληρούν τα κριτήτρια για την πραγματοποίηση Διδακτορικών Διατριβών.

2. Τα δύο ιδρύματα συμμετέχουν ισότιμα με τα Πανεπιστήμια στη Γ.Σ του ΕΛΙΔΕΚ, λόγω των ερευνητικών προγραμμάτων FP6, FP7 και Horizon 2020 κ.ά, που προέκυψαν κατόπιν ανοικτών προσκλήσεων για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η ανάθεσή τους έγινε απ' ευθείας από τις Βρυξέλλες.

3. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν τμήματα Μηχανικών μόνο πενταετούς φοίτησης αλλά επισης τριετούς και τετραετούς φοίτησης. Δηλαδή ένας Μηχανικός τετραετούς φοίτησης από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ή από το Imperial College του Λονδίνου, Πανεπιστήμια που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, προφανώς ουδόλως υστερούν έναντι των αποφοίτων Μηχανικών του ΕΜΠ. Επιπλέον λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας από το ΤΕΕ..

4. Διδάκτορες του ΕΜΠ είναι καθηγητές στο ΕΜΠ, σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπως επίσης και σε πολλά  ΤΕΙ. Επίσης καθηγητές ΤΕΙ διδάσκουν σε Προγραμμάτα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς επίσης είναι επιβλέποντες σε διδακτορικές διατριβές. Γιατί λοιπόν, αυτή η άνιση αντιμετώπιση και έμμεση υποβάθμιση καθηγητών ΤΕΙ που προέρχονται από τα σπλάχνα του ΕΜΠ;

5. Η FEANI στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπείται από το ΤΕΕ, αναφέρεται σε Μηχανικούς με 3-5 έτη σπουδών και η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού απαιτεί συνολικά 7 (επτά) έτη, σπουδών και αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας για να τους απονεμηθεί ο τίτλος του Eur Ing με τα αναλογούντα επαγγελματικά δικαιώματα.

6. Ουδείς αμφισβητεί, την ποιότητα σπουδών στο ΕΜΠ,  άλλωστε συγκεντρώνει την ελίτ των αποφοίτων των λυκείων με πολύ υψηλές βαθμολογίες και έχει ένα εξαιρετικό και υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό.  Η εποχή όμως, όπου μόνο το ΕΜΠ είχε την αποκλειστικότητα της γνώσης έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η γνώση πλέον ανήκει σε όλους, είτε είναι  Πανεπιστήμια, είτε είναι ΤΕΙ, είτε είναι Ερευνητικά Κέντρα και όχι μόνο σε αυτά. Μη λησμονούμε άλλωστε, ότι μέχρι πρότινος οι Πολυτεχνικες Σχολές της χώρας είχαν και τις υπέρ τρίτων εισφορές από τα δημόσια έργα, δηλαδή μια σημαντική οικονομική ενίσχυση πέραν της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης, προς όφελος βέβαια της παρεχόμενης ποιότητας σπουδών.

7. Η τάση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγεί πλέον σε ΑΕΙ μεγαλύτερα, ισχυρότερα και ποιοτικότερα γιατί ήδη έχει διαφανεί ο μεγάλος ανταγωνισμός που προέρχεται από διαδικτυακά σεμινάρια  και πτυχία με σπουδές από απόσταση που απονέμονται από μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ΜΙΤ, Cambridge κ.ά. Ενδεικτικά, αναφέρω το παράδειγμα της πρόσφατης απορρόφησης, του Πανεπιστημίου UMIST του Μάντσεστερ απο το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

8. Τέλος θέλω να διατυπώσω την άποψη, για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την ΑΔΙΠ. Ο ρόλος της ΑΔΙΠ είναι αποκλειστικά η αξιολόγηση τμημάτων, σχολών και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για τη διασφάλιση της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης και έρευνας. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Μηχανικών στην Ευρώπη πραγματοποιείται από τα αντίστοιχα τεχνικά επιμελητήρια τα οποία και απονέμουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Θεωρώ λοιπόν αυτονόητο ότι η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Μηχανικών θα πρέπει να γίνεται από το ΤΕΕ  και όχι από την ΑΔΙΠ. Άλλωστε εάν κάποιος περιηγηθεί στο διαδίκτυο θα διαπιστώσει ότι τα περισσότερα προγράμματα σπουδών των Μηχανικών  Πανεπιστημίων διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους.

9. Πρέπει επίσης να επισημάνω, την τοποθέτηση της ηγεσίας του ΤΕΕ, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του νόμου 4485/2017, όπου για πρώτη φορά αναφέρθηκε η διαμόρφωση τεχνικής ευθύνης των Μηχανικών σε δύο επίπεδα. Κατά την άποψη μου όλοι οι Μηχανικοί, είτε είναι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών είτε Τεχνολογικής Εκπαιδευσης θα πρέπει να αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνικής ευθύνης επιπέδου 1(ένα) ή επιπέδου 2 (δύο) ανάλογα με το πτυχίο τους.. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες, για την εξέλιξή τους από την τεχνική ευθύνη  2 (δύο) στην 1 (ένα). όπως εμπειρία στο αντικείμενο, ΠΜΣ, ερευνητικό έργο κ,ά. Το ΤΕΕ θα πρέπει επιτέλους, να πάρει τη γενναία απόφαση να βάλει όλους τους Μηχανικούς των Πολυτεχνικών Σχολών και των ΤΕΙ κάτω από την ίδια στέγη.

Η άποψη μου πηγάζει και από τη διεθνή εμπειρία, 1997-2000, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Περιοχής του ΙΕΕ, (Vice Chairman of IEE European Region Executive Committee) και 2001-2003 μέλος του συμβουλίου του ΙΕΕ (Council Member of  The Institution of Electrical Engineers) στο Λονδίνο.

Σημ. http;//www.feani.org, το ΙΕΕ από το 2006 έχει μετονομασθεί σε ΙΕΤ, http;//www.theiet.org, διαθέτει δε παραρτήματά σε περισσότερες από 90 χώρες

 

Σχόλια (7)

 
Μ
27 Ιαν 2018 10:58

Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι δεν οφείλει το ίδρυμα να μεριμνά για τους αποφοίτους του (όπως εκτός των άλλων με μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια κλπ.) και ταυτόχρονα να αφουγκράζεται τις τάσεις της αγοράς εργασίας; Το έργο του εκάστοτε ιδρύματος (ή των εκπαιδευτικών του) ολοκληρώνεται κατά την ολοκλήρωση των σπουδών και μόνο;

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
26 Ιαν 2018 19:53

@Πολιτικος μηχανικος π.ε.
Η καλύτερη πρόταση που έχει γίνει μέχρι τώρα. Μόνο έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα.

 
ένας καθηγητής
26 Ιαν 2018 15:14

οι φοιτητές μας, είναι καιρός να κάνουν τον αγώνα τους μόνοι τους, αντί να περιμένουν από τους καθηγητές τους. Είναι αρκετά μεγάλα παιδιά και πρέπει να μάθουν να διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν και όχι να ζητούν από άλλους να παλεύουν για αυτούς. Τίποτα δε χαρίζεται σε κανένα.

 
Πολιτικος μηχανικος π.ε.
26 Ιαν 2018 14:22

Ρε παιδια πραγματικα γιατι δεν μαζευομαστε σε ενα φορουμ-μπλογκ, να στηθει επιτελους μια υγιης αναφορα με την πληρη εικονα του προβληματος και να καταληξει στο ευρωπαικο δικαστηριο;; στην χωρα μας δεν θα υπαρξει ποτε διαφανια λογο οικονομικων συμφεροντων

 
Πτυχιούχος Τει
26 Ιαν 2018 12:00

Κύριε Κοκκόση ,
Ποιο είναι τα προαπαιτούμενα που είχατε θέσει ως καθηγητές σε σχέση με την ισοτιμηση των πτυχίων των αποφοίτων σας ;
Που είναι οι κόκκινες γραμμές ;
Ο Κύριος. Βρυζίδης υπέβαλε την παραίτησή του όταν εθήχθηκαν οι καθηγητές από το σχέδιο νόμου. (Για τους πτυχιούχους ούτε κουβέντα βέβαια)
Εσείς κύριε Κοκκόση θα κάνετε το ίδιο τώρα που θίγονται και καταστρέφονται όλοι οι πτυχιούχοι των δύο Ιδρυματων ;
Αυτό είναι διαμαρτυρία ,αυτό σημαίνει αλληλεγγύη ενός δασκάλου στους φοιτητές του που αδικούνται κατάφορα χρόνια τώρα.
Όλα τα υπόλοιπα είναι τσαϊ και συμπάθεια .
Σας ομιλώ ως πρώην φοιτητής σας και δεν θα θέλατε πραγματικά να σας πω ,πως αισθάνομαι σήμερα ...
Όμως το έργο θα έχει και συνέχεια ...
Εύχομαι Κ. Κοκκόση έστω την τελευταία στιγμή όλοι οι καθηγητές να αναλογιστούν την καταστροφή που θα επέλθει για χιλιάδες πτυχιούχους ,και να πράξουν τα δέοντα
Με εκτίμηση .

 
Α.Κ.
26 Ιαν 2018 10:00

H πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Μηχανικών θα πρέπει να γίνεται από το ΤΕΕ και όχι από την ΑΔΙΠ !!!!!!!!!!!!!!

Σίγουρα είναι η πιο αιχμηρή άποψη του κ. προέδρου που θα βρει πολύ λίγους υποστηρικτές.

 
ΓΚ
26 Ιαν 2018 09:53

Μάλλον κατι συμβαίνει ,δεν εξηγείται διαφορετικά .....
Η επιτροπή του Υπουργείου ολοκληρωσε το έργο της , η διαβούλευση τελείωσε και τώρα σας ηρθε να εκφράσετε τους προβληματισμούς (χωρίς κανένα κόστος ομολογουμένως ) ,τοσο καιρό που βράζει ο τόπος ,και οι αποφοιτοι σας καιγονται για την ισοτίμηση τους, που είσασταν κρυμένος εσείς κύριε και αρκετοί άλλοι .Εξαιρώ εννοείται μια φωτεινή μειοψηφία .

Λόγια του αέρα και μαλιστα κοπανιστού είναι αυτά που λέτε

θα εχουμε και συνέχεια ....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ