Η εγκύκλιος για το υποχρεωτικό 30ωρο των εκπαιδευτικών

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας

31/01/2018

Ενημερώθηκε: 31/01/2018, 18:13

Άκουσε το άρθρο

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, σε εφαρμογή του άρθρου του πρ’όσφατου νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή (άρθρο 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5,τ.Α’/ 17-1-2018), ενώ σημειώνονται τα εξής:

Στους εκπαιδευτικούς ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως:

α. η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων,

β. η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών,

γ. η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,

δ. ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,

ε. η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου,

ζ. η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα,

η. οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών,

θ. η επίβλεψη σχολικών γευμάτων,

ι. η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων,

κ. η τήρηση βιβλίων του σχολείου 

λ. η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

μ. η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων

Η επίβλεψη σχολικών γευμάτων όπως αναφέρεται παραπάνω,, τονίζει το υπουργείο Παιδείας στην εγκύκλιο,  θεωρείται εξωδιδακτική αρμοδιότητα, χωρίς εξαιρέσεις.

Είναι σαφές υπογραμμίζει το υπουργείο ότι, με την επιφύλαξη της περίπτ. α ́ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α ́ 112), ο γονέας παιδιού μέχρι δύο (2) ετών απαλλάσσεται από την ανάθεση εργασιών οι οποίες δεν συνδέονται με το διδακτικό έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας όπως είναι η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχόλια (40)

ΠΑΝΟΣ
|

Με τη διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018 τροποποιήθηκε η ρύθμιση του άρθρου 13 παρ. 8 ν. 1566/1985. Με την τελευταία αυτή ρύθμιση προβλεπόταν η παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία για την εκπλήρωση άλλων καθηκόντων πλην των διδακτικών για όσο χρονικό διάστημα απαιτούταν και πάντως όχι για περισσότερες από 30 ώρες εβδομαδιαίως ή 6 ώρες ημερησίως.
Από την αντιπαραβολή της τροποποιηθείσας και της τροποποιητικής διάταξης προκύπτει ότι το κανονιστικό περιεχόμενο της παλαιότερης ρύθμισης δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς. Η βασική έννομη συνέπεια του προγενέστερου κανόνα δικαίου συνεχίζει να αναδίδεται και υπό το φως του άρθρου 245 ν. 4512/2018 περιλαμβανομένης της επιφύλαξης για την παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο για χρονικό διάστημα πέραν των έξι ωρών σε περίπτωση συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων, κατ' άρθρο 11 Κεφ. Στ' παρ. 2 ν. 1566/1985. Η μόνη μεταβολή που υφίσταται έγκειται στον κατάλογο των υπηρεσιών ενεργειών που μπορούν να "δεσμεύσουν" τον χρόνο του εκπαιδευτικού: στη νέα ρύθμιση τούτος είναι εκτενέστερος. Ωστόσο δεν πρόκειται για μεγάλη καινοτομία καθόσον η απαρίθμηση των ενεργειών ήταν ήδη ενδεικτική στο άρθρο 13 παρ. 8 ν. 1566/1985 (και συνεχίζει να παραμένει τέτοια).
Εξάλλου, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, κύριος σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης ήταν η υπαγωγή -στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης- των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστική η σχετική αναφορά κατά την οποία διά του άρθρου 245 ν. 4512/2018 "Επανακαθορίζονται οι υπηρεσίες που συνδέονται µε το εκπαιδευτικό έργο, οι οποίες ανατίθενται και στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (πέραν της πρωτοβάθµιας, που ήδη προβλέπεται) και για τις οποίες παραµένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, πέραν από τις ώρες διδασκαλίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ
|

Οταν οι εργαζόμενοι απολυθηκαν από την Ολυμπιακή τον Δεκέμβριο του 2009
πηραν :

1 Εθελούσια πρόωρη συνταξιοδότηση, ή μεταταξη στο δημοσιο.

2 Ασφαλιστική ενίσχυση 50%, δηλαδή προσαύξηση, κατά 50%, στον χρόνο ασφάλισης του καθενός στην Ο.Α. Με πιο απλά λόγια, εάν είχες 20 χρόνια ένσημα, αυτόματα το κράτος σού τα ανέβαζε σε 30 χρόνια!

3 Καταβολή επιπλέον εφάπαξ ποσού «κοινωνικής προστασίας», από 20.000 έως 280.000 ευρώ ανά άτομο, αναλόγως προϋπηρεσίας και ειδικότητας, και μάλιστα αφορολόγητα.

Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
|

Έχουν πλάκα ορισμένοι που μπερδεύουν τις διδακτικές ώρες με τις πραγματικές ώρες. ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ παραπάνω από 6 ώρες δεν κάθεται κανείς (8-2) διότι κλείνει το σχολείο. Ντροπή του Υπουργού που πετάει το μπαλάκι ως Πυθία στους ΔΔΕ και τους Δ/ντες, απλά ντροπή.

Θανασης
|

Επιτέλους ξεκούραση. 30 ώρες, ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Αφού έτσι αντιμετωπίζουν την εργασία γνώσης οι διάφοροι κύριοι τύπου "και τι έγινε να 'ουμε να δουλέψετε να 'ουμε, πάτε λαικη να 'ουμε" αυτά θα θερίσουν. 30ωρο και επαγγελματισμό. Οι δε θεματοφύλακες που θα θέλουν ενημέρωση εκτός προκαθορισμένου χρόνου θα αναμένουν το τέλος του μαθήματος, της προγραμματισμένης διόρθωσης γραπτών και της συμπλήρωσης καρτελών, και αν αυτά περατωθούν πριν τις 14:00 πολύ ευχαρίστως, ως οφείλουμε άλλωστε.

Μαρία, πιάσε έναν διπλό με ολίγη...

Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά
|

Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την παραμονή στο σχολείο,αλλά σε ποια υπηρεσία παραμένουν όλοι οι υπάλληλοι μαζί σε 30 τετραγωνικά,σε ποια υπηρεσία ο υπάλληλος κάνει όσες δουλειές καλείται να κάνει ο εκπαιδευτικός,σε ποια υπηρεσία οι υπάλληλοι επιτελούν έργο που δεν γνωρίζουν γιατί δεν νομιμοποιούνται να το ξέρουν !Ναι όλοι οι εκπαιδευτικοί κάνουμε γραμματειακή υποστήριξη η οποία έμεινε από τότε που δεν υπήρχαν γραμματείς .Τώρα οι εκπαιδευτικοί διεκπεραιώνουν εργασίες ευθύνης που όμως είναι δουλειά της γραμματείας!Η αλήθεια ;Δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ,δεν γίνεται ταυτόχρονα εκπαιδευτικό διορθώνω 60 εκθέσεις πχ και περνώ απουσίες ή γράφω μητρώο Μήνυμα:Καμιά δουλειά γραμματείας στον εκπαιδευτικό ,κάποιοι πληρώνονται για δουλειές που ποτέ δεν κάνουν!Επιτέλους ,η κυβέρνηση που ορίζει το έργο μας με όρους καθαρά ωραρίου και όχι ποιότητας έργου ,ας μας πει ξεκάθαρα ποιες είναι οι υποχρεωτικές εργασίες των γραμματέων,που στο κάτω-κάτω έχουν ξεχωριστό χώρο !

Μάχιμος
|

Τόσα άσκοπα σχόλια! Τόση περιττή φλυαρία! Στ' αλήθεια, δε βλέπετε ότι η απόφαση δεν λέει τίποτε καινούργιο; Τόσα χρόνια τώρα επαναλαμβάνεται σχεδόν πανομοιότυπη η ίδια οδηγία! Προσωπικά θα ήθελα επιτέλους μια ρητή και ξεκάθαρη απόφαση. Συγκεκριμένα: 6 ώρες ή 5 ώρες την ημέρα, όχι μισόλογα διφορούμενα.

ένας εκπαιδευτικός
|

Διάβασα την εγκύκλιο και έχω τις εξής απορίες:
α) Ποια θα είναι η αποζημίωση για τις επιπλέον ώρες εργασίας;
β) Συνοδός καθηγητής σε εκπαιδευτική επίσκεψη πρέπει 2 να είναι πίσω;
γ) Συνοδός καθηγητής σε πενθήμερη έχει ωράριο 8-2 ;
δ) Καθηγητής που συναντάει στο δρόμο γονέα του λέει " για ενημέρωση αύριο στο γραφείο μου 8-2" ;
ε) Η διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία ( συμμετοχή σε εκδηλώσεις του συλλόγου γονέων , συμμετοχή σε εκδηλώσεις του δήμου κ.α.) έχουν αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης;
στ) Η απασχόληση για την δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος θα γίνεται 8-2 την περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου;
ζ) Παρακολούθηση και συμμετοχή στις μαθητικές παρελάσεις θα αποζημειωθεί με κάποιο τρόπο;
η) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ( θεατρικά, συμμετοχή σε χορωδίες, επισκέψεις σε ιδρύματα και γηροκομεία κ.α) θα πρέπει να γίνονται στο 8-2;
θ) Σεμινάρια συμβούλων και άλλων παραγόντων θα πρέπει να παρακολουθούνται στο 8-2 ;
Όποιος γνωρίζει ας απαντήσει.
Καλό θα ήταν η ΟΛΜΕ με ερώτημα της να ζητήσει μια άμεση απάντηση καθώς έχουν προγραμματιστεί εκδρομές και θα είμαι συνοδός.

Παναγιώτης
|

Αν ήταν στο χέρι μου, εγώ θα έλεγα ότι ο μισθός του εκπαιδευτικού προϋποθέτει 30 ώρες παραμονή στο σχολείο την εβδομάδα. Όποιος θέλει μικρότερο ωράριο θα παίρνει ανάλογα λιγότερα χρήματα. Με τα υπόλοιπα θα πληρώνονται νέοι επιστήμονες, που περιμένουν και αυτοί στην ουρά να δουλέψουν και όσα γράφουμε εδώ τους φαίνονται εξωφρενικά

nimos@yahoo.gr
|

Ελεος! Τι θα πάθετε ρε παιδιά όταν μείνετε στο σχολείο λίγο παραπάνω; Το ψωμάκι σας βγάζετε! Αυτούς τους όρους δίνει το κράτος. Είναι αδιανόητο για τους υπόλοιπους εργαζόμενους με αυτά που ακούγονται. Πληρωμή για 8 ώρες, συνήθως όχι στην ώρα της και σπανια απολύτως 8 ώρες, πάντα παραπάνω.

freeman
|

Είναι ανεύθυνοι και κουτοπόνηροι. Η εντολή από την τρόικα μάλλον είναι 6 ώρες την ημέρα και μάλλον διδακτικές. Εφόσον δε κάποια μέρα μπορεί να έχει κάποιος 7 ώρες μπορεί μια άλλη ημέρα να παραμείνει 5 ώρες. Δηλ. το εβδομαδιαίο σύνολο να είναι 30 ώρες. Αυτοί προφανώς θέλοντας να μην στεναχωρήσουν τους εκπαιδευτικούς, "αυτοί μας ψηφίζουν" , και θέλοντας να ξεγελάσουν την τρόικα γράφουν μια διατύπωση γρίφο. Ο καθένας μπορεί να γράψει μια άλλη διατύπωση που να είναι τελείως ξεκάθαρη και δεν μπορεί το υπουργείο; Όμως τη Δευτέρα ο διευθυντής πρέπει να ξέρει τι θα κάνει. Θα βρεθούν τελικά να δώσουν προφορική ερμηνεία ώστε να ικανοποιήσουν την τρόικα και του χρόνου θα δώσουν προφορική ερμηνεία να ικανοποιήσουν τους 'πελάτες' τους ή ίσως εκδώσουν νέα εγκύκλιο. Αυτή είναι η αριστερή ηθική παντού και διαχρονικά.

Συνδικαληστές
|

Γιάννη, τί εννοείς ότι λέμε ψέματα;

Διονύσης
|

Εφόσον λοιπόν ισχύει το 30ωρο άρα αν μείνω ώρα παραπάνω θα δικαιούμαι και υπερωρία;

bill
|

Μα και φυσικά δεν θέλουν να το γράψουν όπως λετε για το 6ωρο. για προφανείς λόγους, διαμαρτυρίες και τα σχετικά. τίποτα χθεσινοί είναι αυτοί νομίζετε; και δεν είναι θέλουν ή δεν θέλουν. είναι ότι αυτά γράφουν οι συμφωνίες με τις τρόικες, ας μη γελιόμαστε.
οπότε, άστο έτσι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα.
η ουσία είναι πάντως ότι πουθενά δεν γράφει ότι κάθεσαι ΕΦΟΣΟΝ έχεις εντολή για εργασία, αλλά κάθεσαι σίγουρα μέχρι 6 ώρες, όχι παραπάνω μην είμαστε και πλεονέκτες. ρε τι πάθαμε, να δούμε ποιος θα ερμηνεύσει καλύτερα τρεις λέξεις ενός που δεν θέλει να γράψει ξακάθαρα αυτό που σκέφτεται, αλλά φοβάται μην τον πάρουν με τις πέτρες.

ekpaideutikos oloimerou
|

Ερώτηση: Δηλαδή τώρα την ώρα σίτισης του ολοήμερου θα μπορούν να την αναλαμβάνουν και άλλοι εκπαιδευτικοί, εκτός από αυτούς που διδάσκουν στο ολοήμερο; Για να υπάρχει δικαιοσύνη.

Δημήτρης Α
|

Το «παραμένουν υποχρεωτικά … όχι όμως πέρα από έξι ώρες» σημαίνει ότι παραμένουν μία, δύο, τρείς, όχι όμως πάνω από έξι ώρες. Δεν σημαίνει με το ζόρι έξι ώρες ακριβώς. Το «υποχρεωτικά» μπαίνει για να σου δείξει πως δεν μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις εάν σου έχει ανατεθεί ανολοκλήρωτη δουλειά ή προέκυψε δουλειά. Όσο για την ενημέρωση γονέων, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως ορίζεται το πότε πραγματοποιείται. Στο κάτω κάτω, όπως ήδη σχολιάστηκε, εάν θέλαν έξι ώρες παραμονή θα το έγραφαν ρητά.

Νίκος
|

Πάντως, για τα διαγωνίσματα και τη διόρθωση καλό είναι να ξέρουν ότι μετά το χωρισμό των μαθημάτων σε κατηγορίες δεν επιτρέπεται το διαγώνισμα πχ στο Γυμνάσιο σε αρκετά μαθήματα. Αν ισχύσει θα ήθελα υποχρεωτικά γραφείο με συρτάρι και υπολογιστή. Στη γωνία με τη σχολική καρέκλα ας έρθει να καθίσει ο Υπουργός. Ο Εξευτελισμός έχει όρια κύριοι.

bill
|

συγνώμη, γίνεται πιο ξεκάθαρο; γίνεται πιο υποχρεωτικό; γίνεται πιο συγκεκριμένο; όχι, είναι πιο σαφές και από τον πρωϊνό εκκλησιασμό πια.
ξεκάθαρα: 8-2 και τα μυαλά στα κάγκελα. και όποιος θέλει ας κουνηθεί.
αμ πως!!!

Νικ Δη Γρυκ
|

@Νικος
Πιστεύω ότι η δήλωσή σου μας καλύπτει όλους να μην εφαρμόσουμε την εγκλύκλιο....

Νίκος
|

Πρακτικά δεν άλλαξε απολύτως τίποτε. Αν επρόκειτο για υποχρεωτικό 30ωρο, τότε τόσο το άρθρο όσο και οι εγκύκλιος θα το έγραφαν σαφώς, ότι δηλαδή το ωράριο των εκπαιδευτικών είναι 8-2 και ότι στις ώρες αυτές περιλαμβάνονται οι διδακτικές και οι εξωδιδακτικές.
Με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο, εκείνο το "υποχρεωτικά", απλά ορίζει ότι όλα τα υπόλοιπα (εξωδιδακτικά) αφορούν το σύνολο των καθηγητών και όχι μερίδα.

dso@uahoo.com
|

Δηλαδή οι άλλοι που εργάζονται οκτάωρο τι είναι, βλάκες; Ξεσηκώθηκε ο κόσμος για 45 λεπτά παραπάνω στο σχολείο.
Κάποτε πρέπει επικρατήσει η λογική!

Ένας καποιος
|

Δεν αρκεί η εγκύκλιος με την οποία επιχειρείται η "τύφλωση" των Ευρωπαίων για να πάρουμε απλά τη δόση (όπως οι ναρκομανείς) και μετά μία από τα ίδια.
Το πλοίο βουλιάζει και εμείς απλά να μη χάσουμε τη βόλεψή μας. Απλά ντροπή!!!

ΠΕ20
|

Θα συμφωνήσω με τον xm παραπάνω και θα προσθέσω πως ό,τι κάνω, όχι μόνο θα το κάνω μέσα στο ωράριό μου (08:00-14:00), αλλά θα χρησιμοποιώ αποκλειστικά και μόνο τα μέσα που μου προσφέρει το σχολείο (όπως θα έπρεπε δηλαδή).

Στο κάτω κάτω κανείς δε μας πληρώνει για να αφιερώνουμε χρόνο το απόγευμα για τη δουλειά μας, όπως δε κάνουν και οι υπάλληλοι σε πολλές άλλες υπηρεσίες (τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κτλ).

Το έχω εφαρμόσει και ουσιαστικά, αν κάνω όλες τις δουλειές στα κενά μου, ελάχιστος χρόνος απομένει για οτιδήποτε άλλο (διοικητικό έργο ή άλλες εργασίες). Ε, δεν πιστεύω να περιμένει κανένας δ/ντής πως θα αφήσω τις δουλειές μου για να κάνω τις δικές του..!

Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
|

Νομίζω ότι είναι άλλο ένα τερτίπι με την Τρόικα για το οποίο θα κοκκινήσουν πάλι σβέρκοι. Επόμενη νομοθεσία: "Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν 30 ώρες στα σχολεία, 6 ώρες ΚΑΘΕ μέρα για εκτέλεση διδακτικού και διοικητικού έργου.ΤΕΛΕΙΑ. Το διοικητικό έργο ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου.ΤΕΛΕΙΑ."

ΓΒ
|

Καμία αλλαγή με πριν, μη το πολυσκοτίζουμε παιδιά. Όλη η φασαρία γίνεται για τα γεύματα στο Δημοτικό.

Μαρία Λ.
|

Σε οδηγούν να γίνεις ένας ΚΑΚΟΣ εκπαιδευτικός. Γιατί εννοείται ότι θα πάψουμε να ασχολούμαστε σπίτι με τα του σχολείου. Έχουμε και οικογένεια. Θέλουμε να ασχοληθούμε και με τα δικά μας παιδιά.
Τώρα μάλιστα .. γινόμαστε οι κλασικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι , για το οποίο κατηγορούμασταν τόσα χρόνια. Είχαμε το όνομα, τώρα θα έχουμε και τη χάρη.
Άντε από δω...

ελισαβετ
|

Όλη η φασαρία γίνεται για να μας κάνουν γκαρσόνια στα συσσίτια που μπαίνουν στα σχολεία.Αντί να προσλάβουν βοηθητικό προσωπικό γι αυτή τη δουλειά, αναθέτουν σε μας την "εποπτεία των σχολικών γευμάτων".Τζάμπα μάγκες δηλαδή.

Παναγιώτα
|

Και σου απαντά ένας εκπαιδευτικός: "Αφού δεν έχω να κάνω τίποτα από όσα αναφέρονται από το α έως το μ, μπορώ να φύγω; Γιατί να μείνω υποχρεωτικά;"

Nick
|

Λεει παραμενουν υποχρεωτικα, οχι αν εχουν δουλεια.
Αντε να δουμε αν θα εφαρμοστει. Μακαρι να εφαρμοστει, να ησυχασουμε!

Σπάει κόκκαλα...
|

...η αρίθμηση.ε,(το στ το ξεχάσαμε...), ζ, η, θ, ι, (ια, ιβ, ιγ κλπ τα έφαγε η μαρμάγκα), κ (=20), λ (=30) κ.ο.κ...

Ζιφκοφ
|

Μπορεί να μας ξεκαθαρίσει τι εννοεί ο "ποιητής" με την έκφραση "τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας";
Αν είναι ο διευθυντής, οκ, σαφές.
Αν είναι ο σύλλογος διδασκόντων, θα βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ