ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το υποχρεωτικό 30ωρο επί θύραις

Τι αλλάζει- Ποια προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν- Προβλήματα που αναμένεται να επιλυθούν
Δημοσίευση: 31/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κατ αρχήν η εφαρμοστική εγκύκλιος του νέου νόμου, είναι ξεκάθαρη “Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  … παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα”.

Η ερμηνεία ότι μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να αποχωρήσει πριν το εξάωρο δεν έχει καμία νομική βάση, καθώς ο υπουργός στην εφαρμοστική εγκύκλιο εάν ήθελε κάτι τέτοιο θα ανέφερε: “δύνανται να αποχωρούν από το σχολείο οι εκπαιδευτικοί που δεν τους έχει ανατεθεί έργο από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας”.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ορίζει η εγκύκλιος, οπότε ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας εφόσον θέλει να λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να τηρεί για τους εκπαιδευτικούς το υποχρεωτικό εξάωρο.

Σε  ενδεχόμενη δικαστική προσφυγή γονιού για μη εφαρμογή του εξάωρου από εκπαιδευτικό οι δικαστές δεν εξετάζουν τι υπονοεί ο εκάστοτε υπουργός αλλά τι ορίζει ο νόμος ή εφαρμοστική εγκύκλιος.

Κατά συνέπεια οι Διευθυντές Σχολείων που δεν θα εφαρμόζουν το εξάωρο για τους εκπαιδευτικούς,  για να είναι νομικά καλυμμένοι, θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους νέα διευκρινιστική εγκύκλιο που να ορίζει ότι  “δύνανται να αποχωρούν από το σχολείο οι εκπαιδευτικοί που δεν τους έχει ανατεθεί έργο από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας”.

Ετσι έχοντας την σημερινή εγκύκλιο του υπουργείου θα πρέπει εφαρμοστούν τα εξής:

1.    Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν μάθημα από την πρώτη ώρα, δεν θα φεύγουν από το σχολείο όταν τελειώσει το διδακτικό τους ωράριο. Αν είχαν τετράωρο θα παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη της 7ης ώρας (στις δύο)

2.    Όσοι έχουν μάθημα μετά την πρώτη ώρα (2η, 3η, 4η κτλ) θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο  τους από τις 8 το πρωί και θα φεύγουν στη λήξη της 7ης ώρας

3.    Τα όργανα διοίκησης του σχολείου (που δεν διευκρινίζονται επαρκώς), αναθέτουν τις εξωδιδακτικές εργασίες στην αρχή της χρονιάς και όχι καθημερινά. Αυτές τις εργασίες θα εκτελούν οι εκπαιδευτικοί κατά την παραμονή τους στο σχολείο από τις 8 ως τις 2. Δεν χρειάζεται καθημερινά να αναθέτει εργασίες ούτε ο διευθυντής ούτε (περισσότερο) ο σύλλογος διδασκόντων.

4.    Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση των γονέων όλες τις ώρες πλην των ωρών διδασκαλίας τους.

5.    Οι διευθυντές είναι  υπόλογοι για την αδικαιολόγητη απουσία των εκπαιδευτικών από το σχολείο και δεν εξουσιοδοτούνται να δίνουν «άδειες» αποχώρησης ή προσωρινής απουσίας.

6.    Η εποπτεία για την τήρηση του νόμου επαφίεται στον διευθυντή ο οποίος θα ελέγχει τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εκπαιδευτικών με βιβλίο παρουσίας το οποίο θα υπογράφεται κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των εκπαιδευτικών, ενώπιόν του.

Ποια προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν:

1.    Συνωστισμός και εκνευρισμός εξαιτίας της παρουσίας όλων των εκπαιδευτικών στα (συνήθως ακατάλληλα) σχολικά κτήρια και κυρίως στην αίθουσα των καθηγητών,

2.    Διαμαρτυρίες για την έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάζουν τα μαθήματά τους ή τις εξωδιδακτικές εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

3.    Διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης γραφείων για τους παραμένοντες στο σχολείο καθηγητές.

4.    Ζητήματα που έχουν να κάνουν με μετακινούμενους εκπαιδευτικούς από σχολείο σε σχολείο.

Προβλήματα που αναμένεται να επιλυθούν:

1.    Κενά καθηγητών. Οι απουσιάζοντες θα αντικαθίστανται από τους παρόντες που θα περνούν το κενό τους σε μια αίθουσα διδασκαλίας επιτηρώντας (απλώς) τους μαθητές.

2.    Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων. Με αναδιάρθρωση του προγράμματος, θα μπορούν να γίνονται οι συνεδριάσεις αυτές, χωρίς να χάνονται ώρες διδασκαλίας (όπως είναι η συνήθης πρακτική).

3.    Η άσκοπη προσέλευση γονέων στο σχολείο αίρεται, καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί κάθε μέρα θα βρίσκονται στο σχολείο στο ωράριό τους δηλ. 8-2.

4.    Συναντήσεις των ομάδων (πολιτιστικά, υγείας, περιβαλλοντολογικά, προετοιμασία για διαγωνισμούς κα). Με την αναδιάρθρωση του προγράμματος, μπορεί να βρεθεί επαρκής χρόνος για όλες τις ομάδες των καινοτόμων δράσεων.

5.    Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των καθηγητών, αφού με αναδιάταξη του προγράμματος οι καθηγητές ίδιας ειδικότητας μπορούν να έχουν τα κενά ταυτόχρονα προκειμένου να συνεργάζονται για την καλύτερη διδασκαλία.

6.    Ενδοσχολική επιμόρφωση, όπως και το αρ. 5.

Τι όριζε η προηγούμενη εγκύκλιος σε εφαρμογή του νόμου 1566/1985

Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείων, δηλαδή από τον Διευθυντή, όπως προκύπτει από το καθηκοντολόγιο (αρ.Φ.350/2/52091-ΦΕΚ 472 τ.Β΄/20-5-1978 Υ.Α.)  και τον Σύλλογο Διδασκόντων και όχι πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, καθώς και της παραγράφου 20 του άρθρου 14 τουΝ.1566/1985.  

Τι ορίζει η σημερινή εγκύκλιος

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

 

 

Σχόλια (31)

 
Γιώργος
10 Ιουλ 2018 12:29

"Υποχρεωτικά μέχρι 6ώρες στο σχολείο" ΤΕΛΟΣ "

 
Eleni
29 Ιουν 2018 15:25

Από τη μια βλέπω συναδέλφους εκπαιδευτικούς να απολογούνται και απορώ, από την άλλη βλέπω άλλους να <<μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα>> και απορώ. Τί να πεί κανείς?? Μια συμβουλή μόνο. Μη διαβάζετε επιφανειακά τους νόμους, τις διατάξεις κ.λ.π. Διαβάστε τα και ξαναδιαβάστε τα, έως ότου να τα κατανοήσετε.

 
mn
26 Ιουν 2018 17:25

Να μας δω όταν θα εφαρμοστεί αυτό που γίνεται αλλού, στο εξωτερικό, όπου ο διευθυντης αποφασιζει για την προσληψη των εκπαιδευτικών...

 
Κώστας
26 Ιουν 2018 11:29

Πρέπει το 8-2 να γίνει υποχρεωτικό, πρέπει να δοθούν αξιοπρεπείς μισθοί και πρέπει, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, να υπάρχει διαφορετικό μισθολόγιο Πρωτοβάθμιας με Δευτεροβάθμιας για τους γνωστούς λόγους.

 
Marios P.
26 Ιουν 2018 09:57

α) Συνήθως στα Δημοτικά Σχολεία, οι ειδικότητες δεν έχουν ούτε συρτάρι, ούτε ντουλάπι να αφήσουν έγγραφα, βιβλία κλπ. Τα αφήνουν χύμα πάνω στα γραφεία που υπάρχουν στην αίθουσα των διδασκόντων ή τα κουβαλάνε συνέχεια μαζί τους. β) Η κάλυψη των κενών από συναδέλφους είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν συμπληρωμένο το διδακτικό τους ωράριο, συνήθως είναι συμπληρωμένο γ) Από την άλλη μεριά να αναφέρω πως ακόμη και σε απεργίες ή στάσεις, οι συνάδελφοι αποχωρούν μόλις λήξει το διδακτικό τους ωράριο, και ας λείπει π.χ. το 20% των εκπαιδευτικών. Αυτο είναι καθαρά ευθύνη των συνδικαλιστών ( δεν ορίζουν τους συναδέλφους που δεν απεργούν ως προσωπικό ασφαλείας, όπως γίνεται στους περισσότερους εργαζόμενους) και των διευθυντών που δεν θέλουν να συγκρουστούν με την πλειοψηφία του Συλ. Διδ. που δεν απεργεί. δ) Σε γυμνάσια και λύκεια ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι γονείς πως οι μαθητές θα σχολασουν π.χ. 2 ώρες νωρίτερα επειδή τροποποιείται το πρόγραμμα λόγω απουσίας συναδέλφων. Έγινε από κανένα γονιό καταγγελία; Σε ερώτηση γονιού γιατί να σχολάσουν νωρίτερα, απάντησαν πως "μπορείτε να το αφήσετε το παιδί στο σχολείο, αλλά θα είναι μόνο του, τα υπόλοιπα θα φύγουν", και ο γονιός το άφησε το παιδί του. Συμπέρασμα, θα συνεχίσει να γίνεται ότι γινόταν αφού όλοι άτυπα συνεπικουρούν στην υπάρχουσα κατάσταση

 
Jony
26 Ιουν 2018 01:15

Αν η εφαρμογη του υποχρεωτικου 30ωρου "εκνευρισει" εναν εκπαιδευτικο και σταματησει να ασχολειται σπιτι του με θεματα του σχολειου (που ειναι ο κανονας) το σχολειο θα βγει κερδισμενο; Ενδιαφερει το υπουργειο αυτο; Σιγα μη το ενδιαφερει... Εδω εβαλε τη Β Λυκειου να γραψει 16 μαθηματα σε 10 μερες... Πραγματα απλα για να γινονται!

 
xristis@yahoo.gr
01 Φεβ 2018 17:00

Να φεύγουν οι εκπαιδευτικοί αμέσως από το σχολείο. Δεν πρέπει να μένουν παραπάνω... 6 ώρες είναι πολλές. Δεν έχουν και γραφεία στα σχολεία, δεν έχουν και υπολογιστές, δεν έχουν και μολύβια, δεν έχουν και καλούς μαρκαδόρους στο σχολείο...

 
Στέφανος Κ
01 Φεβ 2018 16:01

Η υποχρεωτικότητα, εάν εφαρμοσθεί, είναι σαν τιμωρία. Ωστόσο υπάρχει και απάντηση. Αρκετές ειδικότητες, όπως οι φιλόλογοι που έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας στο σπίτι, θα κάνουν την όποια δουλειά τους στο γραφείο και τίποτε περισσότερο. (Αν και ήδη, μετά την κατάργηση του εξωδιδακτικού επιδόματος, δεν θα έπρεπε να κάνουν καμμία προετοιμασία στο σπίτι). Κανείς δεν πρόκειται να αναλάβει καμμία επιπρόσθετη εργασία, η οποία αναλαμβάνεται συνήθως από τους καθηγητές λόγω της καλής τους πρόθεσης και όχι λόγω υποχρεωτικότητας. Τέλος, αφού είναι τόσο τυπικοί, θα πρέπει να είμαστε και εμείς τυπικοί, όπως για παράδειγμα στην βαθμολογία. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, με αντικειμενική βαθμολόγηση ένα 60 με 80% των μαθητών θα μένει στην ίδια τάξη. Τυπικότητα αυτοί, τυπικότητα και εμείς. Το δε άλλο που αναφέρεται στο άρθρο περί φύλαξης των παιδιών όταν υπάρχει κενό, ενημερώνω ότι δεν υπάρχει καμμία ανάλογη διάταξη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο ενυπόγραφα από τον διευθυντή και να χρεωθεί ως υπερωρία (σίγα μην δώσουν οι κρατούντες λεφτά στον εκπαιδευτικό, τον πιο μορφωμένο χαμηλόμισθο). Εις υγείαν!

 
Βιβη
01 Φεβ 2018 15:06

Αγαπητε Νικο.....ολα τα καταλαβαινουμε...και κυριως τι κρυβει απο πισω η μνημονιακη εγκύκλιος.....αυτα δεν ειναι διατυπωμενα στο χαρτι ακομα αλλα πιστεψε με θα τα νιωσεις συντομα στο πετσι σου και θα παρακαλας να μην ειχες αυτη τη θεση στο φαινομενικα αθωο 6ωρο!!!Με εκτιμηση!!!!

 
Νικος
01 Φεβ 2018 14:10

Παραμενω στο σχολειο, περαν του διδακτικου μου ωραριου?
Ναι γιατι εχω κενα.
Παραμενω στο σχολειο, περαν των 6 ωρων ημερησιως?
Οχι.

Ειμαι συννομος! Τι δεν καταλαβενετε?

 
Γιάννης
01 Φεβ 2018 12:08

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Δηλαδή γραφείο, υπολογιστή και 3 τετραγωνικά μέτρα ανα υπάλληλο όπως ισχύει στο υπόλοιπο δημόσιο. Αλλιώς ΔΟΕ και ΟΛΜΕ μαζί με ΑΔΕΔΥ θα πρέπει να πάνε στο δικαστήριο το υπουργείο για παραβίαση εργασιακών συνθηκών.

 
ΒΙΚΗ
01 Φεβ 2018 11:47

Καρτέσιε.....είσαι σίγουρα εκπαιδευτικός;...εγώ πάντως βρήκα δικό μου γραφείο σε σχολείο μετά από 18 χρόνια υπηρεσίας....

 
dim
01 Φεβ 2018 11:35

και γιατί δεν μπαίνουμε στην ουσία του θέματος;
να ξακαθαρίσουμε όμως κάτι: συζητάμε δηλ. το να είμαστε σπίτι ή στο σχολείο; δηλ το αίτημά μας είναι να είμαστε στο σπίτι όταν δεν εχουμε μάθημα. αν ναι, τότε όπως καταλαβαίνετε θα τους έχουμε όλους εναντίον.
τι κάνουν στις άλλες χώρες στα σχολεία; φέυγουν αν δεν έχουν μάθημα; γιατί δεν λέμε την αλήθεια; μένουν μέχρι το μεσημεράκι, δεν έχουν όλες τις ώρες μάθημα αλλά:
δεν έχουν την αίσθηση ότι κάνουν αγγαρείες, εργάζονται και προετοιμάζονται για το μάθημα ή συνεισφέρουν στο σχολείο με γραφεία, υπολογιστές και όλα τα συναφή.
γιατί δεν προβάλλουμε και μεις αυτά; τι ζητάμε; και παράλληλα, να ζητήσουμε και ανάλογο μισθολόγιο, δεν κάνουμε διοικητική εργασία. αλλιώς ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, όπως και γω φυσικά...

 
Ανδρέας Παναγιώτου
01 Φεβ 2018 10:23

Εξαιρέσεις (με όφελος του δημοσίου)) θα υπάρχουν !! Πχ εγω είμαι σε διαδικασία αποκτησης β πτυχίου (αυτό θα φέρει οφελος στο Δημοσίο γιατί θα μπορεί να μου αναθέσει και άλλα μαθήματα) . Θα μπορώ να παρακολουθώ τα μαθήματα της σχολής ή θα μου πει έλα και ... ξύσου .... στό σχολείο

 
et4
01 Φεβ 2018 10:16

… στην τσέπη μου έχω υποχρεωτικά πέρα απο 20 ευρώ, οχι όμως πέρα απο 30.
Εχω ακριβώς 30;
... η ηλικία μου είναι πέρα απο 20 χρονών οχι όμως πέρα απο 30.
Είμαι ακριβώς 30;
Αυτό εννοεί ο ποιητής;
Γράψτε οτι νομίζει ο καθένας σας.
Καμμία αλλαγή χωρίς σωστή διευκρίνηση.

 
Καρτέσιος
01 Φεβ 2018 08:54

Πάντως να πω πως τα "προβλήματα" που αναφέρονται στο άρθρο δεν είναι καν προβλήματα. Και απαντώ:

1. Συνωστισμός και εκνευρισμός: Ε να μην τρελαθούμε κιόλας. Και σήμερα 3η-4η ώρα το σχολείο είναι γεμάτο εκπαιδευτικούς. Τις υπόλοιπες ώρες μήν τους είδατε μην τους απαντήσατε. Ας κάθονται στην τάξη τους όσοι εκνευρίζονται στην αίθουσα καθηγητών. Ή στο κυλικείο. Ή βόλτα στο διάδρομο για 10 λεπτά μέχρι να μπουν οι άλλοι για μάθημα. Και αν κάποιος εκνευρίζεται απ' την παρουσία των άλλων συναδέλφων καλύτερα να μην είναι εκπαιδευτικός. Υπάρχουν γραφεία να περάσει το υπόλοιπο της θητείας του.

2. Διαμαρτυρίες για την έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών: Εδώ γελάμε. Όλοι έχουν στο σπίτι τους τουλάχιστον ένα λάπτοπ. Πόσο δύσκολο είναι να το φέρνουνε στο σχολείο. Κι αν δε φτάνουν οι πρίζες υπάρχουν και πολύπριζα.

3. Διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης γραφείων: Βλ. το 1. Αν λείπουν γραφεία (έπιπλα) μπορείτε να πάτε σε κάποιο κατάστημα και να παραγγείλετε. Ένα γραφείο κοστίζει 50-60 ευρώ που μπορεί έυκολα να βρει ένα σχολείο. Έλεος δηλαδή. Αν και στα 20 χρόνια που είμαι εκπαιδευτικός δεν έχω βρει σχολείο που να μην έχει αρκετά γραφεία για κάθε εκπαιδευτικό. Και αν ένα σχολείο βρίσκεται στην απόλυτη ένδεια ε, ας στριμωχτούν λίγο δύο εκπαιδευτικοί σε ένα γραφείο.

4. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με μετακινούμενους εκπαιδευτικούς από σχολείο σε σχολείο: Τι σχέση έχει αυτό τώρα; Μπορείς να κανονίσεις με τον προγραμματιστή του σχολείου ώστε να έχεις κενό και να σου δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να μεταβείς στην άλλη σχολική μονάδα. Έτσι δεν κάναμε τόσα χρόνια;

Οι αφορμές που βρίσκετε δείχνουν συμπεριφορά κακομαθημένου παιδιού που ψάχνει τρόπο να αποφύγει τις ευθύνες του. Φυσικά περιμένω κινητοποιήσεις απ' τους συνδικαλιστές με αίτημα "τετράγωνες τυρόπιτες" και φυσικά όπως και κάθε φορά ο κλάδος δεν θα ακολουθήσει.

 
Jim The Greek
01 Φεβ 2018 02:33

Τι ωραία πράγματα διαβάζω!!!!!!!!!!!!
Να 'ταν, λέει, συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και να έπαιρναν τέτοιες αποφάσεις.............. θα καιγόταν η Αθήνα!!!! (και όχι μόνο). Αλλά, το θέμα δεν είναι αν καιγόταν η πρωτεύουσα! Το θέμα είναι ΠΟΙΟΙ θα την έκαιγαν!!!!!!!!!
Τόλμησαν ΤΟΤΕ να μιλήσουν για αυτοαξιολόγηση και έγινε επανάσταση!! Η ΔΟΕ τρελάθηκε στις δημοσιεύσεις, στις αποφάσεις, στα συλλαλητήρια, στις απεργίες, στις αποχές, στους εκβιασμούς(;;;), στις πορείες, στις........ στις.........!
Ήρθε η αξιολόγηση των στελεχών..........σιγή!!!!!!(ήταν λίγοι;;;)
Ήρθε το νέο(;;) εργασιακό ωράριο..............σιγή!!!!(σχεδόν!!!)
Έρχεται σε λίγο το νέο διδακτικό................σιγή;;;;;;;;;;;;
Ωρέ πού πααααααααααάμε!!!!!!!
Έπεται.........συνέχεια!!!!

 
dinos
01 Φεβ 2018 00:36

H εγκύκλιος αναφέρει:
"πέρα από τις ώρες διδασκαλίας,
όχι όμως πέρα από τις έξι ώρες την ημέρα"
αυτό συνάδελφοι δηλώνει καθαρά ότι ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο σε χρόνο,
από όσες ώρες είναι το διδακτικό του ωράριο
έως έξι ώρες την ημέρα
και όχι πάνω από 30 ώρες τη βδομάδα.
Δηλαδή, δεν έχεις αντικείμενο εργασίας; κάνεις ότι θες τον υπόλοιπο χρόνο σου. Τόσο απλά.
Δυστυχώς υπάρχουν Διευθυντές που εκμεταλλεύονται χρόνια τώρα το προηγούμενο καθεστώς και κρατούν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία όλη μέρα. Τώρα που πολλοί επιχειρηματολογούν ότι έχει αλλάξει προς το δυσμενέστερο θα θέλουν να τους κρατούν όλη μέρα .
Αλήθεια αυτό με το 30 ώρες δεν το καταλαβαίνω;
Γιατί ο εκπαιδευτικός δουλεύει μαζί με διορθώσεις – προετοιμασία και εξωδιδακτική εργασία πάνω από 90 ώρες τη βδομάδα.
Αλήθεια μπορεί να μετρηθεί ο χρόνος της διόρθωσης ή της προετοιμασίας του εκπαιδευτικού ή της αυτομόρφωσης; Μπορεί να μετρηθεί ο χρόνος εργασίας (εξωδιδακτική) του προγραμματιστή ή του χειριστή του myschool.
Αλήθεια πόσο αποτιμάται σε εργατοώρες ο χρόνος που χρειάζεται για να εκπαιδευτεί κάποιος μόνο για να μάθει αυτές τις δύο εργασίες;
Επίσης έχει αναρωτηθεί ο διευθυντής που δεν γνωρίζει καμία από τις δύο αυτές δουλειές τι θα κάνει αν οι εκπαιδευτικοί τις αρνηθούν.
Σοβαρότητα κυρίες και κύριοι Δντές/ντριες.

 
oloikos@gmail.com
31 Ιαν 2018 23:19

6 ώρες είναι δεν είναι το τέλος του κόσμου!

 
katia
31 Ιαν 2018 21:53

@Νίκος

H εγκύκλιος πολύ ορθά δεν αναφέρεται στο ωράριο 8-2, γιατί περιλαμβάνονται πολλών ειδών ωράρια και στις δύο βαθμίδες της εκπάιδευσης πχ. το ωράριο των νηπιαγωγων που έχουν πρωινή ζώνη, ξεκινά στις 7:45, ενώ των νηπιαγωγών του ολοημέρου, το διδακτικό τους ωράριο ξεκινά στις 12:10 και το εργασιακό τους, λογικά, στις 10:10.

 
s.o
31 Ιαν 2018 21:06

Το "όχι πέρα από έξι ώρες" σημαίνει ότι επιτρεπτό είναι το έως έξι. Απλή μαθηματική λογική. Τα υπόλοιπα είναι ερμηνείες για τα πανηγύρια.

 
teo
31 Ιαν 2018 21:06

έτσι και κάτι λίγο πιο απλο και κατανοητό νομίζω. αναφέρει η εγκύκλιος:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ παραμένουν μπλα μπλα μπλα. τι δεν καταλαβαίνουμε;η υποχρέωση είναι υποχρέωση, δεν συνδέεται ούτε με εργασίες, ούτε με γονείς, ούτε με οτιδήποτε.
είναι υποχρέωση και ας βαράς μύγες έτσι δεν είναι;

 
Ηλίας
31 Ιαν 2018 21:03

Ο γραφών ας έχει κατά νου πως αρκετοί από εμάς, στα "κενά", κάνουμε δουλειά και δεν καθόμαστε απλά στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων ατενίζοντας έξω από το παράθυρο ή παρατηρώντας τον... απέναντι τοίχο!

Αν, για παράδειγμα, στο κενό, ανάμεσα από 2 διδακτικές ώρες, διορθώνω ή ετοιμάζω μία άσκηση/δραστηριότητα, καταμετρώ απουσίες κτλ., ο διευθυντής δεν μπορεί να μου αναθέσει άλλη διοικητική εργασία, παρακωλύοντας την όποια εργασία μου η οποία συνδέεται άμεσα με τα διδακτικά μου καθήκοντα ή μου έχει ανατεθεί από το σύλλογο... εκτός και αν αναλάβει ο ίδιος να τελειώσει τη δουλειά που κάνω!

 
puella
31 Ιαν 2018 21:02

Οι συντάκτες του άρθρου βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα. Αν όντως ήταν έτσι, θα έγραφαν οτι όλοι οι εκπαιδευτικοί υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσουν 30ωρο. Τελεία και παύλα και όχι εως 6 ώρες. Το "έως" τα λέει όλα. Η εγκύκλιος είναι σκόπιμα νεφελώδης, βέβαια.
Το μόνο ξεκάθαρο είναι για την ώρα σίτισης. Εκεί υπάρχει συγκεκριμενη διευκρίνηση. Για τούτο το λόγο, λοιπόν έγινε όλο αυτό.
Και μην ξεχνάμε οτι σε κάποια σχολεία ΗΔΗ υπάρχουν διευθυντές εδώ και ΧΡΟΝΙΑ που υποχρεώνουν με βάση το νόμο αυτό τους εκπαιδευτικούς να είναι 8-2 στα σχολεία. Η και 8-1.30 άλλοι. Οπότε είναι θέμα διεύθυνσης. Εκτός αν έρθει ΝΕΑ διευκρινιστική εγκύκλιος.
Μέχρι τότε, το άρθρο είναι αποπροσανατολιστικό.

 
teo
31 Ιαν 2018 20:54

ναι οκ, αλλά ας παραδεχτούμε όλοι ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και όπως βολεύει τον καθένα, ειδικά επειδή τα γραφόμενα είναι εις την ελληνικήν, από τις πιο πλούσιες γλώσσες. αν όλα ήταν τόσο απλά με τους νόμους και τις εγκυκλίους, οι δικηγόροι κλέφτες θα γίνονταν;

 
Πλατάρος Γιάννης
31 Ιαν 2018 20:37

Όσο περνά ο χρόνος, τα χρόνια οι μήνες, οι μέρες, συνειδητοποιω διαρκώς και πιο ισχυρά, ότι στην Ελλάδα, όποιος προλάβει λέει πρώτος ψέμα, ενώ ο συνομιλητης του, δεν τον διαψεύδει, έτσι ώστε όταν μιλήσει κι αυτός, να πει εξωφρενικοτερο ψέμα, απαιτωντας να γίνει κι αυτός αποδεκτος. Δεν το κάνουν μόνο τα κόμματα, αλλά και όλοι οι πολίτες, μικροί μεγάλοι, μορφωμενοι, αμορφωτοι, όλοι. Κοροϊδευουμε εαυτούς και αλληλους.
Είμαστε για τα πανηγύρια ως λαός...

 
Νίκος
31 Ιαν 2018 20:13

Αν συνεχίσετε έτσι, τότε είστε άξιοι της μοίρας σας.
Τα κείμενα τα μελετάμε. Στοιχειώδης γνώση της ελληνικής αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι τόσο το άρθρο όσο και η εγκύκλιος έχουν το παραπάνω νόημα και όχι άλλο.
Αν εσεις θέλετε να το κατανοείτε διαφορετικά... δικαίωμά σας.
Αν το υπουργείο άλλα ήθελε να γράψει και άλλα έγραψε, τότε θα πρέπει να ψάξει λίγο καλύτερα τι γίνεται με το προσωπικό του.

 
Νίκος
31 Ιαν 2018 20:10

Επιμένω. Πρακτικά δεν άλλαξε τίποτε. Ποιος υπογράφει το παραπάνω άρθρο και με ποια ιδιότητα το γράφει; Γιατί προκαλεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν; Η εγκύκλιο είναι ξεκάθαρη: "Οι εκπαιδευτικοί ... παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους ... πέρα από τις ώρες διδασκαλίας... " ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 8.00. Αν το υπουργείο ήθελε υποχρεωτικό 30ωρο θα συνέτασσε διαφορετικά το κείμενο και θα όριζε ωράριο 8 με 2, μέσα στο οποίο θα περιλαμβάνονταν και οι ώρες διδασκαλίας και τα εξωδιδακτικά.
Επομένως οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά, πέρα από τις ώρες διδασκαλίες, και όχι παραπάνω από 30 ώρες εβδομαδιαίως για να καλύψουν όλες εκείνες τις υπηρεσίες που τους ανατίθενται.
Με την ευκαιρία, δεν χρειάζεται να αναθέση η διεύθυνση τη διόρθωση των γραπτών, αυτό γινόταν πάντα και ήταν αυτονόητη υποχρέωση των διδασκόντων....

 
ΝΙΚΟΛΗΣ Δ.
31 Ιαν 2018 19:37

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΩΠΗ ΕΠΕΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ . ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΤΡΑ . ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ !!!

 
Ένας κάποιος
31 Ιαν 2018 19:25

Μακάρι να υπήρχε βιβλίο παρουσίας εκπαιδευτικών! Δεν υπάρχει και κάποιοι θα συνεχίσουν να αγνοούν επιδεκτικά την υποχρέωση που έχουν και θα την κοπανάνε. Καλά θα κάνουν οι Διευθυντές να μην τους καλύπτουν και πχ όταν τον ζητήσει γονέας να πει την αλήθεια. Είναι καιρός όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Επίσης, οι ΔΔΕ και ΔΠΕ , οι ΠΔΕ και το υπουργείο να στηρίξει έμπρακτα και να ενισχύσει το ρόλο των Διευθυντών και να μην κρύβονται πίσω από τη νομοθεσία! Είναι ξευτίλα αυτό που συμβαίνει δεκαετίες τώρα και είναι καιρός να επικαιροποιηθεί το καθηκοντολόγιο με ξεκάθαρες λύσεις για όλα. Δεκαετίες τώρα όλες οι πολιτικές διοικήσεις έκαναν άτυπες παραχωρήσεις και φτάσαμε στον πάτο. Πόσοι κάνουν μάθημα στο Λύκειο και δεν είναι απογοητευμένοι από τον πάτο που φτάσαμε; Πώς θα αλλάξουν αυτά; Με τις πρακτικές αυτές καταρρακώθηκε το λειτούργημά μας.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.