Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το πόρισμα και η πρόταση Κ. Γαβρόγλου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπ. Ιωαννίνων

Στις επόμενες ημέρες τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους στα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ Ηπείρου
Δημοσίευση: 05/02/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει  το πόρισμα της Επιτροπής για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο ΥΠΠΕΘ, καθώς και την απάντηση υπουργού Κώστα Γαβρόγλου, επί του πορίσματος.

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

2.ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
 
Στις επόμενες ημέρες , ανακοινώθηκε από το ΤΕΙ Ηπείρου,τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, ώστε από  όλους μαζί να συνδιαμορφωθεί η θέση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο.

Ο υπουργός Παιδείας τονίζει στην απάντηση επί του πορίσματος ότι στο πλαίσιο της συνολικής κατεύθυνσης του πορίσματος και με βάση τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους που πρέπει να διατεθούν, πιστεύουμε ότι υπάρχει μία σειρά από ρυθμίσεις στις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα.

  • Να ιδρυθεί Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των προκλινικών μαθημάτων και την κλινική άσκηση των φοιτητών.
  • Να ιδρυθεί Τμήμα Λογοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης, με παράλληλη διεύρυνση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής βάσης του προγράμματος σπουδών του, ώστε να καλύπτει τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της ενίσχυσης στα μαθήματα των βασικών και κλινικών αντικειμένων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην κλινική άσκηση των φοιτητών σε Νοσοκομεία και συναφείς Δομές.
  • Να ιδρυθεί Τμήμα Γεωπονίας, ενταγμένο σε νέα Σχολή Γεωπονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης, που θα θεραπεύει κατ’ αρχήν τις κατευθύνσεις της φυτικής και της ζωικής παραγωγής.Να ιδρυθεί Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση της Σχολής Γεωπονίας.
  • Για την παροχή άρτιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τον συντονισμό της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενδυνάμωση του εξωστρεφούς χαρακτήρα της Σχολής Γεωπονίας, να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), στα όρια του αγροκτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.
  • Να ιδρυθεί Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης.
  • Να ιδρυθεί Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης.
  • Να ιδρυθεί νέο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενταγμένο σε νέα Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης.

Ορισμένες επιπλέον επισημάνσεις από τον υπουργό Παιδείας προς συζήτηση

  • Η εκπαίδευση όσων έχουν την φροντίδα και αγωγή των παιδιών στην πρώιμη ηλικία των 0-4 ετών θα πρέπει να αναβαθμιστεί και θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενός αντίστοιχου Τμήματος στην Σχολή Επιστημών Αγωγής.
  • Θα πρέπει να διερευνηθούν άμεσα οι δυνατότητες να αλλάξει το ΦΠΨ και να δημιουργηθούν Τμήματα που θα ανταποκρίνονται σε επιστημολογικά και διεθνώς αποδεκτά γνωσιακά πεδία.

Μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες

Ο υπουργός Παιδείας προτείνει τις ακλολουθες μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, είτε με την υφιστάμενη δομή και οργάνωση, είτε ως Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία, διαπιστώνεται ότι ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο. Τα μέλη της Επιτροπής βλέπουν ωστόσο με ενδιαφέρον την πρόταση για ίδρυση νέου Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών και συμβούλων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Η πρόταση για την ίδρυση του νέου Τμήματος χρήζει περαιτέρω μελέτης και εξειδίκευσης ως προς την ακαδημαϊκή οργάνωση των σπουδών και την εκτίμηση του κατ’ ελάχιστον απαραίτητου ακαδημαϊκού προσωπικού.

Αν και δεν υπάρχει αντιστοίχιση με υφιστάμενο Τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν να προγραμματιστεί, σε βάθος πενταετίας, η ίδρυση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο θα ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε η Σχολή να καλύψει όλα τα βασικά αντικείμενα που θεραπεύονται από αντίστοιχες πανεπιστημιακές Σχολές. Η ένταξη του εν λόγω Τμήματος θα επιδράσει καταλυτικά στη δημιουργία πυρήνων διεπιστημονικών συνεργασιών και τεχνολογιών αιχμής, καθώς το αντικείμενό του θα εντείνει τις συνέργειες και θα ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των τριών υπαρχόντων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Κ. Γαβρόγλου θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει παράλληλα με τις παραπάνω αλλαγές η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα Ινστιτούτα:

α) Βιοεπιστημών,

β) Περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης,

γ) Υλικών και υπολογισμών, και

δ) Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Διετείς δομές κατάρτισης (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι σημαντική η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), ως ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σε εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 4485/2017), το οποίο θα παρέχει διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και θα τους χορηγεί πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου, το παραγωγικό δυναμικό και τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, τις υφιστάμενες υποδομές, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο Ίδρυμα και την εξειδίκευση του ακαδημαϊκού του προσωπικού, το Υπουργείο θα αναμένει τις συγκεκριμένες προτάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου για διετή προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο θεωρεί πως οι ενδεικτικές προτάσεις που γίνονται στο πόρισμα είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις

Για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα (περιλαμβανομένου του συγκροτήματος 72 κλινών του πρώην ΞΕΝΙΑ) και στην Πρέβεζα, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν κατά τη θερινή περίοδο, τη διεξαγωγή των θερινών εκπαιδευτικών εξαμήνων (summer schools) καθώς και των θερινών προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών (Erasmus+) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις παραπάνω εγκαταστάσεις.
 

Σχόλια (13)

 
Κατερίνα Στ.
05 Φεβ 2018 15:23

Η εκπαίδευση, όπως αποδεικνύουν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, όσων έχουν τη φροντίδα και την αγωγή παιδιών στην πρώιμη ηλικία, αφορά τις ηλικίες 0-6 και όχι 0-4. Ως εκ τούτου αυτό ορίζεται ρητά και κατηγορηματικά από τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

 
Γιάννης
05 Φεβ 2018 19:01

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής ανήκει σε άλλη σχολή και όχι στη σχολή Αγροτικής Παραγωγής όπου ανήκουν τα Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής.
Επομένως το επιχείρημα ότι προτείνεται για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση της Σχολής Γεωπονίας ΔΕΝ υφίσταται.

 
Γιάννης
06 Φεβ 2018 08:37

Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΔΕΝ υπάρχει στην Ελλάδα. Τα Τμήματα που θεραπεύουν αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι ενταγμένα σε Σχολές Μηχανικών (Πολυτεχνικές) ή Θετικών Επιστημών.

 
Γιάννης Τ
06 Φεβ 2018 08:53

Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανταποκρίνεται σε επιστημολογικά και διεθνώς αποδεκτά γνωσιακά πεδία, όπως υπογράφετε ως Επιτροπή;
Αν είναι δυνατόν ! Τέτοια Τμήματα μόνο στην Ινδία βρίσκει κανείς. Αυτός είναι ο στόχος της Επιτροπής; Να κάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εφάμιλλο Πανεπιστημίων της Ινδίας;

 
Γιάννης
06 Φεβ 2018 09:07

Η Επιτροπή προτείνει:
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να λειτουργεί σε 4 πόλεις και να έχει Τμήματα σε 3 πόλεις (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα), ενώ η Ηγουμενίτσα θα αναλάβει το βάρος των summer school.
Να έχει κατακερματισμένες Σχολές που θα έχουν Τμήματα σε 2 πόλεις (Σχολή Καλών Τεχνών σε Ιωάννινα και Άρτα) και (Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών σε Ιωάννινα και Πρέβεζα).
Ίδρυση μιας μονοτμηματικής Σχολής με την Ευρωπαϊκή πρωτότυπη ονομασία ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Ο κ. Υπουργός θα έπρεπε να επιστρέψει ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ την Πρόταση της Επιτροπής.

 
A.A.
06 Φεβ 2018 11:36

Το τμημα Διοικησης Επιχειρησεων του Τει Ηγουμενιτσας ονομαστηεκε ετσι μετα το σχεδιο ΑΘΗΝΑ, αλλα στην ουσια αυτο που πραγματικα λειτουργει ειναι το τμημα Εφαρμογων ξενων γλωσσων στη Διοικηση και το Εμποριο με 2 ξενες γλωσσες σε πολυ καλο επιπεδο,μεταφρασεις νομικων και οικονομικων κειμενων, διαπολιτισμικη επικοινωνια και αλλα τετοιου ειδους μαθηματα και θα μπορουσε ΑΜΕΣΑ να αναβαθμιστει σε Διαπολιτισμικης Επικοινωνιας (αλλωστε αυτο που ακουγοταν ηδη απο 2010 για το συγκεκριμενο τμημα ηταν η αναβαθμιση και η ενταξη του στο Πανεπιστημιο Ιωαννινων σαν τμημα Διαπολιτισμικης Επικοινωνιας απο τοτε). Ηταν ενα τμημα (πριν το σχεδιο ΑΘΗΝΑ που στην ουσια το υποβαθμισε), με βαθμο εισαγωγης πανω απο τη βαση του 10, σε αντιθεση με τα 2 τμηματα της Πρεβεζας που ενωθηκαν σε ενα που οι βαθμοι του ηταν και ειναι παντα πολυ χαμηλοι (κανω αυτη τη συγκριση μονο γιατι εδω και καποια χρονια παρακολουθω μια εριδα αναμεσα σε αυτα τα δυο τμηματα απο τις τοπικες κοινωνιες). Τα τελευταια χρονια εχει δημιουργηθει φοιτητικη εστια μεσα στο χωρο του ΤΕΙ και το,εστιατοριο επισης λειτουργει στο ιδιο χωρο, πραγμα πολυ εξυπηρετικο για τους φοιτητες. Αντιστοιχο πανεπιστημιακο τμημα λειτουργει εδω και χρονια στο Montpellier της Γαλλιας και πολλοι φοιτητες του τμηματος της Ηγουμενιτσας εχουν φοιτησει εκει, ειτε μεσω erasmous ειτε κανοντας την πρακτικη τους ασκηση. Απο οτι λοιπον καταλαβαινω μαλλον αλλοι τοπικοι;;; λογοιτο αφηνουν εκτος αναβαθμισης. Γιατι ετσι οπως αποδοθηκε το κειμενο και της επιτροπης και του υπουργειου... καποια στιγμη στο μελλον... και αν... μπορει να γινει. Με λιγα λογια χρυσωνουν το χαπι. Και αληθεια, ποια θα ειναι τα επαγγελματικα δικαιωματα των φοιτητων που τελειωσαν η τελειωνουν τη σχολη περνοντας ενα πτυχιο Διοικησης Επιχειρησεων απο ενα τμημα που θα εχει καταργηθει, ειναι ομως στην ουσια ολα τα χρονια φοιτητες του τμηματος Εφαρμογων ξενων γλωσσων στη διοικηση και το εμποριο (σε αυτο το τμημα περασαν με πανελληνιες), κανονταςκαι τα αντιστοιχα μαθηματα;;;

 
Φωτόπουλος Π
06 Φεβ 2018 13:12

@Γιάννης Τ

ΙΕΚ θα σας κάνει, να μου το θυμηθείτε.... ακου Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών .....

δηλαδή τι εφαρμογές θα μαθαίνετε ?

Μην σχολιαζετε τα πανεπιστημια της Ινδίας ,ειναι καλύτερα απο τα δικά μας ,ολη η silicon valley γεμάτη ινδούς ειναι... οπότε εχετε ελπίδες ...

φιλικα

 
Γιάννης Τ
08 Φεβ 2018 18:18

@Φωτόπουλος Π
Το ότι πάνε για ΙΕΚ είναι σίγουρο. Το Πανεπιστήμιό μας γιατί να έχει όμως ένα τέτοιο Τμήμα είναι το ερώτημα.

 
Βαγγέλης
08 Φεβ 2018 21:40

Το πόρισμα μόνο ακαδημαϊκά κριτήρια δεν βάζει.
Κρίμα που το Πανεπιστήμιο σέρνεται τόσο χαμηλά και υπογράφει τέτοιες πρακτικές.
Δεν έχει την ανάγκη να συρθεί πρώτο από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας στη διαδικασία σωγχώνευσης με ΤΕΙ.

 
Βαγγέλης
10 Φεβ 2018 10:21

Από Εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγώνας
«Γκάζι» από υπουργείο και ΤΕΙ, «φρένο» από το πανεπιστήμιο
Ημέρες εξελίξεων και πυρετωδών διεργασιών είναι οι τελευταίες για την ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης –ενοποίησης του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης της Επιτροπής και της απάντησης του υπουργού Παιδείας, είναι πλέον ορατό πως από την μια πλευρά επιχειρείται επιτάχυνση των διαδικασιών και από την άλλη μπαίνει «φρένο» σε σχεδιασμούς χωρίς εχέγγυα. Η δημοσιοποίηση των προτάσεων αφενός «ανοίγει» το θέμα σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα και ευρύτερα την κοινωνία, αφετέρου βιάζει αποφάσεις, θέτοντας ενδεχομένως «βόμβα» στα θεμέλια του εγχειρήματος.
Το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εντός του οποίου υπάρχουν διαφορετικές τάσεις, είναι βέβαιο πως δε βιάζεται να εξωθηθεί σε αποφάσεις είτε για την ενσωμάτωση τμημάτων του ΤΕΙ είτε για τη δημιουργία νέων τμημάτων και σχολών, έστω και αν είναι εκπεφρασμένη η βούληση του υπουργείου για αναδιάρθρωση στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που είναι αναγκαίο σε έναν βαθμό για την «εναρμόνιση» με τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Γ. Καψάλης κρατά χαμηλούς τόνους και παρά την –πρόωρη- δημοσίευση των προτάσεων, συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις, με στόχο το Ίδρυμα να βγει ενισχυμένο από το εγχείρημα. Ήδη, μάλιστα, όπως ανέφερε στον Η.Α., απέστειλε έγγραφο με μια σειρά επισημάνσεων στην απάντηση του υπουργού, η οποία από τις πρυτανικές αρχές λαμβάνεται ως μέρος του διαλόγου και όχι ως οριστικές αποφάσεις, καθώς υπάρχουν πολλές και σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να επιλυθούν.
Εξάλλου, η οριστική πρόταση, που θα αφορά όχι μόνο το χωροταξικό, αλλά και τα θέματα του προσωπικού και των πόρων, αναμένεται ολοκληρωμένη και εγγράφως, προκειμένου να γίνουν κοινωνοί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και η Σύγκλητος να λάβει τις αποφάσεις της. «Είμαστε σε πρώιμη ακόμη φάση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρύτανης.
Στον αντίποδα, όμως, το υπουργείο και το ΤΕΙ Ηπείρου επιδεικνύουν μια σαφώς μεγαλύτερη σπουδή, για τους δικούς τους λόγους. Όσο και αν οι δύο προτάσεις, σε ένα πρώτο επίπεδο τουλάχιστον, φαίνεται να κινούνται στο ίδιο μήκος, η συνέχεια και οι δεσμεύσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα κριτήρια «αναβάθμισης» του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ και μια σειρά άλλων εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών παραμέτρων, είναι εκείνα που θα κρίνουν την έκβαση.
Οι διαφωνίες και αντιθέσεις έχουν ήδη καταγραφεί εντός του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με 178 μέλη ΔΕΠ να στέλνουν σχετική επιστολή στον υπουργό. Η διαφωνία έγκειται αφενός στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, αφετέρου στο επίπεδο της ακαδημαϊκότητας.

 
Βαγγέλης
10 Φεβ 2018 10:23

Κακοφωνία… για τη Σχολή Καλών Τεχνών
Μια ετεροχρονισμένη αποκάλυψη για το θέμα της ένταξης του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στη Σχολή Καλών Τεχνών έκανε χθες ο πρύτανης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης, υποστηρίζοντας πως στο πόρισμα της Επιτροπής πανεπιστημίου και ΤΕΙ που εστάλη στο υπουργείο, «απαλείφθηκε» η επισήμανση των μελών από την πλευρά του πανεπιστημίου, για την αντίθετη γνώμη του τμήματος.
Σύμφωνα με τον πρύτανη, στο πόρισμα θα έπρεπε να είχε αναφερθεί η επισήμανση των μελών της Επιτροπής (που προέρχονται από το πανεπιστήμιο) για τις θέσεις της γενικής συνέλευσης του τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης, οι οποίες αναφέρονται τόσο στην ταυτότητα του τμήματος, όσο και στον στρατηγικό στόχο της Σχολής Καλών Τεχνών.
«Το κείμενο αυτό υπήρχε ως δική μας θέση στην πρόταση που υποβάλλαμε, και, δυστυχώς, στην πορεία δεν είχε συμπεριληφθεί και ενημερώσαμε με επιστολή που έστειλα εκ των υστέρων. Δεν υπήρχε στην τελική πρόταση», ανέφερε, αφήνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη θέση σκοπίμως δεν έφτασε στον υπουργό.
Με τη νεότερη επιστολή του στον υπουργό, μεταξύ άλλων θεμάτων, ο κ. Καψάλης επαναλαμβάνει το αίτημα της Σχολής Καλών Τεχνών να μην ενταχθεί σε αυτή το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, καθώς η ταυτότητα του τμήματος και ο στρατηγικός στόχος της σχολής κινούνται προς τα πεδία των εικαστικών τεχνών. «Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν επιθυμεί την ένταξη», ανέφερε ο κ. Καψάλης, σημειώνοντας πως αυτό δεν σημαίνει ότι η σχολή δε σέβεται και δεν εκτιμά το έργο του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.
Από την άλλη πλευρά, τόσο από την τοποθέτηση του πρύτανη, όσο και από τα αποσπάσματα του πορίσματος, σε κανένα σημείο δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαφωνία των μελών της Επιτροπής σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Εξάλλου, πρόκειται για ένα ομόφωνο πόρισμα, όπως έχουν πει πολλές φορές. Το γεγονός ότι επισημάνθηκε η θέση του τμήματος, προφανώς δεν αναιρεί τον σχεδιασμό που έγινε στο πλαίσιο της Επιτροπής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η παραμικρή διαφοροποίηση ενός κειμένου σε μεταγενέστερο χρόνο, εν αγνοία συμβαλλόμενων μερών, δεν αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

 
Γιώργος
10 Φεβ 2018 13:05

Αξίζει να διαβάζει κάποιος τα παρακάτω άρθα από τοπική εφημερίδα των Ιωαννίνων για να καταλάβει με ποιό τρόπο ένα Πανεπιστήμιο αντιλαμβάνεται τη συγχώνευση με ένα ΤΕΙ.

Κακοφωνία… για τη Σχολή Καλών Τεχνών
Μια ετεροχρονισμένη αποκάλυψη για το θέμα της ένταξης του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στη Σχολή Καλών Τεχνών έκανε χθες ο πρύτανης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης, υποστηρίζοντας πως στο πόρισμα της Επιτροπής πανεπιστημίου και ΤΕΙ που εστάλη στο υπουργείο, «απαλείφθηκε» η επισήμανση των μελών από την πλευρά του πανεπιστημίου, για την αντίθετη γνώμη του τμήματος.

«Γκάζι» από υπουργείο και ΤΕΙ, «φρένο» από το πανεπιστήμιο
Ημέρες εξελίξεων και πυρετωδών διεργασιών είναι οι τελευταίες για την ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης –ενοποίησης του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 
Γιάννης Τ
10 Φεβ 2018 13:35

Σε τοπική εφημερίδα ο πρύτανης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης, υποστηρίζει ότι στο πόρισμα της Επιτροπής πανεπιστημίου και ΤΕΙ που εστάλη στο υπουργείο, «απαλείφθηκε» η επισήμανση των μελών από την πλευρά του πανεπιστημίου, για την αντίθετη γνώμη του τμήματος Καλών Τεχνών.
Λαθροχειρία δηλαδή κ. Πρύτανη? Όταν μια επιτροπή συνεδριάζει και προτείνει μια συγχώνευση δυο Ιδρυμάτων μάλλον θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της αποστολής της. Δεν γίνονται έτσι απλά αυτές οι προτάσεις. Απαιτείται υπευθυνότητα τουλάχιστον. Και αν διαβάσει κάποιος το πόρισμά σας μόνο σε αυτό το συμπέρασμα δεν φτάνει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.