Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δεν θα παραδώσουν βαθμολογίες στους φοιτητές τους

Η Σχολή Καλών Τεχνών του Παν. Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την άρνηση της διορισμένης από τον Υπουργό Παιδείας Επιτροπής να διαβουλευθεί με τη Σχολή
Δημοσίευση: 05/02/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Καλών Τεχνών αντιδρώντας στην  ένταξη του Τμήματος Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή τους,ομόφωνα προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:  

Α. Σε αρχική φάση τη μη κατάθεση της βαθμολογίας των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιακών εργασιών, έως ότου τόσο η Σύγκλητος όσο και η ηγεσία του υπουργείου διαβεβαιώσουν τη Σχολή ότι δεν θα προβούν σε ενέργειες αντίθετες με τις αποφάσεις των Συλλογικών της Οργάνων και

Β. Σε επόμενη φάση, εφόσον χρειαστεί, την αποχή των μελών ΔΕΠ της Σχολής από το διδακτικό τους έργο.

Ακολουθεί η ενημέρωση από τον  Καθηγητή  Ξενοφών Μπήτσικας
Κοσμήτορα  της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την κυοφορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, ένταξη του Τμήματος Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή, σχεδιασμός που συζητείται ερήμην της, μολονότι την αφορά άμεσα.  

Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την άρνηση της διορισμένης από τον Υπουργό Παιδείας Επιτροπής να διαβουλευθεί με τη Σχολή, τη μυστικότητα που περιβάλλει την πρότασή της προς τον Υπουργό Παιδείας, παρόλο που 4 από τα 7 μέλη της είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών αντιτίθεται ομόφωνα στην φημολογούμενη πρόταση της Επιτροπής να ενταχθεί το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΠΙ, γιατί θεωρεί ότι πρόκειται για μη συναφές γνωστικό αντικείμενο και ότι  θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εξέλιξη της Σχολής, η οποία μετά από αγώνα διάρκειας δεκαοκτώ ετών, μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να εξισωθεί με τις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας. Ενδεχόμενη ένταξη της Τμήματος Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου θα οδηγήσει τη Σχολή Καλών Τεχνών εκτός του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και της ανάδειξης της διακριτής εικαστικής  φυσιογνωμίας της.    

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Καλών Τεχνών ομόφωνα προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:  Σε αρχική φάση τη μη κατάθεση της βαθμολογίας των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιακών εργασιών, έως ότου τόσο η Σύγκλητος όσο και η ηγεσία του Υπουργείου διαβεβαιώσουν τη Σχολή ότι δεν θα προβούν σε ενέργειες αντίθετες με τις αποφάσεις των Συλλογικών της Οργάνων και σε επόμενη φάση, εφόσον χρειαστεί, την αποχή των μελών ΔΕΠ της Σχολής από το διδακτικό τους έργο. 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της (αριθμ. 40/25-10-2017), συζήτησε τη σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΑΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην έναρξη της συνεδρίασης παρέστη ο κος Πρύτανης, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το ιστορικό της συγκρότησης της Επιτροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία διαβουλεύεται με την αντίστοιχη επιτροπή του ΑΤΕΙ Ηπείρου. Τα μέλη της Γ.Σ διαπίστωσαν τα ακόλουθα:

1. Δεν υπάρχει ή δεν έχει γνωστοποιηθεί προδιαγνωστική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα εντοπίζει τη στοχοθέτηση, τη λειτουργικότητα, τις οικονομικές παραμέτρους και τα αναμενόμενα οφέλη για το Ίδρυμά μας και το κοινωνικό σύνολο και τα οποία δικαιολογούν τη συζητούμενη ενσωμάτωση/συγχώνευση εν συνόλω ή Τμημάτων του ΑΤΕΙ Ηπείρου.

2. Αναφορικά με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα μέλη της Σχολής υπογραμμίζουν τα εξής:

α) Η Σχολή Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το 2013 με το Σχέδιο Αθηνά (Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137 τ. Α ́/5-6-2013) και σε αυτήν εντάσσεται το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, που καταχωρείται ακαδημαϊκά ως Τμήμα με υψηλή προτίμηση στους υποψήφιους φοιτητές. Το Τμήμα από το 2017-18 λειτουργεί με νέο πρόγραμμα σπουδών, απολύτως συναφές με τα προγράμματα σπουδών των Εικαστικών Τμημάτων των Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας και με αυξημένες απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό και ώρες διδασκαλίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου των σπουδών. Ως εκ τούτου επιβάλλεται το νέο ουσιαστικά Τμήμα να αναπτύξει στο σύνολό του το νέο πρόγραμμα σπουδών, να καταγραφούν οι ανάγκες, να εντοπιστούν οι δυσκολίες και τα κενά στην υλοποίησή του, να μελετηθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός στην εκτέλεση και υλοποίηση των στόχων του.

β) Άμεσος σχεδιασμός του Τμήματος είναι η αναβάθμιση των υποδομών των εικαστικών εργαστηρίων ώστε να παρέχουν ασφάλεια στους εκπαιδευόμενους φοιτητές, καθώς και η στελέχωση των εν λόγω εργαστηρίων με μέλη ΔΕΠ και ειδικό προσωπικό [ΕΤΕΠ] για την υλοποίηση του συνόλου του διδακτικού έργου. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του Τμήματος (που λειτουργεί από το 2000) είναι η απόκτηση δικού του κτηρίου με τις αντίστοιχες προς τη φυσιογνωμία του προδιαγραφές.

3. Σχετικά με τις ιδέες περί διεύρυνσης της Σχολής τα μέλη της Γ.Σ:

α) διερωτώνται αν είναι σκόπιμη η διεύρυνση της Σχολής Καλών Τεχνών του ΠΙ, που έχει σκοπό να αναπτύξει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παράσχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες και να καλλιεργήσει την εικαστική σκέψη, με ένα Τμήμα που «μελετά την πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των λαϊκών μουσικών παραδόσεων, θεμελιώνοντας πάνω της ένα πρωτότυπο παιδαγωγικό σύστημα μουσικής εκπαίδευσης» και το οποίο θεμελιωδώς ως περιεχόμενο και μεθοδολογία σπουδών ανήκει/εντάσσεται σε άλλα επιστημονικά πεδία.

β) Εκτιμούν ότι μία διεύρυνση της Σχολής Καλών Τεχνών θα επαυξήσει τα ήδη υπάρχοντα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της, ειδικά όταν πρόκειται για επιστημονικές κατευθύνσεις εντελώς ξένες προς τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης, που διαφαίνονται ήδη από τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων και των προγραμμάτων σπουδών της.

4. H Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι οι αποφάσεις των Τμημάτων και Σχολών πρέπει να έχουν δεσμευτικό και όχι γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με θέματα που αφορούν άμεσα και καθορίζουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των Καθηγητών και των φοιτητών δεν νομιμοποιείται ακαδημαϊκά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Τμημάτων και των Σχολών. Κάθε πρόταση της αρμόδιας επιτροπής για την ενσωμάτωση Τμημάτων ΑΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πρέπει να κοινοποιηθεί προς διαβούλευση στη Σχολή Καλών Τεχνών για τη λήψη απόφασης.

Αποφασίζουμε ομόφωνα τη δημοσιοποίηση των παραπάνω και θέτουμε αυτά στις πρυτανικές αρχές, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Π.Ι./Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και την Πολιτική Ηγεσία.

 

Σχόλια (7)

 
ΔΕΠ
08 Φεβ 2018 00:03

Αγαπητέ ΓΣ
άλλο αυτοδιοίκητο και άλλο ΑΥΤΟΝΟΜΟ και ουσιαστικά και νομικά (βλεπε ΣτΕ).
Εφόσον κατα το αρθρο 16 του Συντάγματος τα ΑΕΙ ειναι ΝΠΔΔ την εποπτεία και την οργάνωση την εχει το κράτος. Αυτό άλλωστε διαθέτει και τους όποιους πόρους.....κατα το κοινός λεγόμενο μας πληρώνει.
Αν τα ΑΕΙ θέλουν να ειναι ΑΥΤΟΝΟΜΑ κανένα προβλημα....μόλις αλλάξει το Συνταγμα......και ας ψάξουν να βρουν πόρους - Ζέστα Ευρω- να πληρώσουν ΜΙΣΘΟΥΣ, εξοπλισμό, φως, νερό τηλεφωνο , και φυσικά τότε....ας δινουν βαθμολογίες οποτε τους βολευει.......κα ινα δω αν θα εχουν φοιτητες μετα.
Αυτά για να καταλαβαινουμε οτι ο χωρος εργασίας μας οταν ειναι ΔΗΜΟΣΙΟΣ υπόκειται στην οργάνωση του κράτους και εχει υποχρέωση στον πολίτη που ειναι το αφεντικό μας δια των Δημοκρατικά (οποια και αν ειναι αυτα) εκλεγμένων οργάνων την πολιτείας.
Και αυτά πρώτοι εμείς πρέπει να τα υπηρετούμε.

 
Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
07 Φεβ 2018 17:56

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗ χωρίς αποζημίωση.

 
Γιώργος
07 Φεβ 2018 17:54

Η ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ όχι μόνο θα ανέκοπτε βίαια την ανοδική πορεία του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά θα έπληττε καίρια το κύρος του και θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών σε αυτό.

"166" διαφωνούν με τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
https://www.esos.gr/arthra/54746/166-diafonoyn-me-ti-syghoneysi-toy-tei-...

 
ΓΣ
07 Φεβ 2018 12:20

Τα Πανεπιστήμια ΔΕΝ είναι αμπέλια του εκάστοτε Υπουργου να κλεινει-ανοίγει-συγχωνεύει όποιον θέλει με όποιον άλλο. Υπάρχει κάτι που λέγεται "αυτοδιοίκητο" των ΑΕΙ που ισχύει σε όλη τη Γη εκτός απο αυτή την ερμη χώρα. Καλά κάνουν και αντιδρούν.

 
Γονεας
06 Φεβ 2018 18:55

Καθηγητες.Η βαθμολογια δεν ειναι δικη σας για να μην την ανακοινωνετε.Ειναι των παιδιων που κοπιασαν και των γονιων που βογγανε με την κριση να τα σπουδαζουν σε αλλη πολη στερουμενοι οι ιδιοι και τα βασικα της ζωης.Αυτο μπορειτε στοιχειωδως να το καταλαβετε και να μην προσπαθειτε να πιεσετε για τα αιτηματα σας χρησιμοποιωντας τις στερησεις και τη φτωχεια μας για να τα πετυχετε.Βρεστε αλλη μορφη αγωνα και αν δεν σας αρεσει παραιτηθειτε.Υπαρχουν χιλιαδες προθυμοι και με προσοντα να σας αντικαταστησουν.

 
Φοιτητής Καλών Τεχνών
06 Φεβ 2018 15:41

Δεν μπορώ να καταλάβω την λογική που δρουν οι καθηγητές μας!! Σε ένα επόμενο σχέδιο Αθηνά η σχολή μας αν παραμείνει μονοτμηματικη θα οδηγηθεί σε κλείσιμο...Επιπλέον το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής είναι αξιόλογο Τμήμα και σε συνδυασμό με το δικό μας μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία πράγματα!!!

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
06 Φεβ 2018 12:56

ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ
ΠΑΛΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ