Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Aμεση υποβάθμιση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου

Δημοσίευση: 05/02/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η θέση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου για την σχεδιαζόμενη μετεξέλιξή του σε πανεπιστημιακό Τμήμα, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο

Τους τελευταίους μήνες είναι σε εξέλιξη η πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Κ. Γαβρόγλου, για την συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσω της Επιτροπής που συνέστησε ο κ. Υπουργός και στην οποία συμμετέχουν μέλη των δύο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Το Τμήμα συμφωνεί απόλυτα με την πρωτοβουλία δημιουργίας του Ενιαίου Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα και στηρίζει το διάλογο με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και πολυθεματικού πόλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η συσταθείσα επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα το οποίο υπέβαλε στον κ. Υπουργό στις αρχές του 2018. Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου, η επιτροπή φέρεται να προτείνει την μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», εντασσόμενο σε μονοτμηματική σχολή με την ίδια ονομασία, με έδρα την Άρτα.

Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη είναι πολύ αρνητική, τόσο για τους φοιτητές του προτεινόμενου Τμήματος όσο και για την ακαδημαϊκή υπόσταση της νέας Πανεπιστημιακής δομής που πρόκειται να συγκροτηθεί. Η προτεινόμενη ονομασία, με τον προσδιορισμό «Εφαρμογών», ανάγεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο χωρίς ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, το οποίο δεν απαντάται σε άλλο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως εκ τούτου εκφράζεται η πλήρης αντίθεση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στην ενδεχόμενη μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Αντίθετα, η ονομασία ως «Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» είναι πλέον δόκιμη, με σαφή και προσδιορισμένο ακαδημαϊκό προσανατολισμό, αναγνωρίσιμο τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. υπογραμμίζει την πάγια θέση του για συνεργασία των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, τονίζοντας ότι βλέπει με θετικό πνεύμα την προσπάθεια κοινής πορείας των δύο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως και παλαιότερα είχε λάβει ανάλογες αποφάσεις, με στόχο τη συνεργασία και κοινή πορεία περιφερειακών ΤΕΙ. Καθώς πρόκειται για μια διαδικασία συναίνεσης, διαλόγου και συνεργασίας, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ακολουθώντας τις διεθνώς καθιερωμένες τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματα, την εμπειρία και τα επιτεύγματα και των δυο συνεργαζόμενων πλευρών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ισχυρού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

Ειδικότερα, το Τμήμα επισημαίνει τα παρακάτω :

1. Κατά την διαδικασία των συζητήσεων για την συγχώνευση, το Τμήμα πρότεινε τη μετεξέλιξη του σε «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών» -προκειμένου να μην θεωρείται ανταγωνιστικό του Τμήματος Μηχανικών H/Y & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - αλλά συμπληρωματικό του, που θα ενισχύσει την νεοσύστατη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, συμβατό με υφιστάμενα στην Ελλάδα και την Ευρώπη Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Πρόκειται άλλωστε, για ένα λειτουργικό μοντέλο καθώς εφαρμόζεται ήδη στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστήμιου Πατρών, όπου λειτουργούν από τη δεκαετία του 1980 δύο Τμήματα: ένα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και ένα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

2. Το Τμήμα έκρινε ότι η μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» μπορεί να υποστηριχθεί σε ικανό βαθμό από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει, στηριζόμενο και στο σημαντικό έργο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα. Εκπονήθηκε δε και τεκμηριώθηκε αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, με επιχειρήματα για τη βιωσιμότητα του και για τη δυνατότητα υποστήριξης του με τις ελάχιστες δυνατές προσθήκες σε μέλη ΔΕΠ. Συνοπτικά, η προτεινόμενη μετεξέλιξη αιτιολογείται επειδή:

Α) Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο και το ενδεικτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχεί σε διεθνώς καθιερωμένο και αναγνωρισμένο, αυτοδύναμο γνωστικό πεδίο πολυτεχνικού επιπέδου.

Β) Οι υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές και ο εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές ανάγκες στο προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο για τις κατευθύνσεις της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, ενώ προτάθηκαν άμεσες και εφικτές λύσεις για την ενεργοποίηση της απαραίτητης κατεύθυνσης σπουδών Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Γ) Τα μέλη του Τμήματος έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιευμένο έργο στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο τυγχάνει σημαντικής αναγνώρισης με πλήθος ετεροαναφορών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

3. Η πρόταση μετεξέλιξής σε «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» είναι απόρροια του θετικού μας πνεύματος για ομαλή πρόοδο της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο υφιστάμενων ΑΕΙ, με σεβασμό στο έργο και την ακαδημαϊκή μας υπόσταση, από την οποία μεγάλος κερδισμένος θα είναι το νέο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές του και η κοινωνία της Ηπείρου. Σε αυτή την διαδικασία, το Τμήμα μας συνεισφέρει με τα ακόλουθα επιτεύγματα:

  • Το Τμήμα έχει προσπαθήσει σκληρά για την καλύτερη δυνατή στελέχωση του, παρά τις δύσκολες διαχρονικά συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα διαθέτει 14 μέλη ΔΕΠ, κάτι που το κατατάσσει από άποψη δυναμικότητος αμέσως μετά τα αντίστοιχα Τμήματα των κεντρικών ΤΕΙ Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  • Όλα τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και η πλειονότητα τους είναι διδάκτορες Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή/και Μηχανικοί Η/Υ.
  • Το Τμήμα έχει απονείμει περί τα 2.000 πτυχία στα 19 έτη λειτουργίας του, ενώ πολλοί από τους αποφοίτους του διαγράφουν σημαντική επαγγελματική πορεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
  • Το Τμήμα υλοποιεί ήδη τον τρίτο κύκλο αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Το Τμήμα διαθέτει πολύ σημαντική εργαστηριακή υποδομή εκπαίδευσης, η οποία μεταφράζεται σε περίπου 140 θέσεις εργασίας φοιτητών και ικανό αριθμό server για την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων.
  • Το Τμήμα δραστηριοποιείται επιτυχημένα σε ανταγωνιστικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Το Τμήμα διαθέτει μακροχρόνιες συνεργασίες με πολλά Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα.
  • Το ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματος διαθέτει σημαντική αναγνώριση από την διεθνή επιστημονική κοινότητα.
  • Στο Τμήμα είναι θεσμοθετημένα και λειτουργούν 3 ερευνητικά εργαστήρια, με σημαντικές ερευνητικές υποδομές, τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και από άποψη προσέλκυσης συνεργατών υψηλού επιπέδου, όπου συνεργάζονται μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδάκτορες και στα οποία έχει διεξαχθεί και διεξάγεται έρευνα από επισκέπτες ερευνητές από Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία του εξωτερικού.

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. δεν αποδέχεται τον μετασχηματισμό του σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών», με τον προσδιορισμό «Εφαρμογών» καθώς εκτιμά ότι αποτελεί αναίτια υποβάθμιση και καταστροφή πόρων.

Πιστεύουμε ότι για τη μετεξέλιξή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου σε πανεπιστημιακό Τμήμα, θα πρέπει να διαμορφωθεί μια υλοποιήσιμη πρόταση, με σαφή ακαδημαϊκά κριτήρια που θα παράγει το βέλτιστο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική του Τμήματος. Μια λύση που θα σέβεται το χαρακτήρα και την ιστορία των εμπλεκομένων ακαδημαϊκών μονάδων και θα δημιουργεί ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ήπειρο με ακόμη καλύτερες προοπτικές, προς όφελος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, της Εθνικής Οικονομίας αλλά και των τοπικών κοινωνιών και της Περιφέρειας Ηπείρου. Μια τέτοια λύση είναι η δημιουργία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών στο campus της Άρτας, όπως επιγραμματικά τεκμηριώθηκε παραπάνω.

Ένα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, θα δώσει νέα ώθηση στην περιοχή της Ηπείρου ενισχύοντας το ερευνητικό δυναμικό της περιοχής, συνεισφέροντας σε νέες καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες και προσελκύοντας ικανούς φοιτητές και νέους επιστήμονες.

 

Ετικέτες: 
ΤΕΙ Ηπείρου

Σχόλια (11)

 
Γιάννης Τ
08 Φεβ 2018 21:30

@georgepapadak
Κρίμα που γνωρίζεις μόνο την ελληνική (Τεχν.Ε.Ε.) πραγματικότητα !!!!
Δες και λίγο τι γίνεται στο εξωτερικό. Δες πόσα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών υπάρχουν.

 
αποφοιτος
07 Φεβ 2018 11:14

@georgepapadak

''Επίσης, λόγω ότι στην Αθήνα υπάρχει το ΕΜΠ, το ΠΔΑ μπορεί να βγάζει πτυχιούχους μηχανικούς σε 4 χρόνια, όπου θα αναβαθμίζονται σε chartered engineers, όπως οι απόφοιτοι του ΕΜΠ, μετά απο λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος!''

Chartered engineer δεν γινεσαι απλα με ενα μαστερ,νομιζετε οτι ενας αποφοιτος απο ΕΜΠ στην αγγλια θεωρειται chartered engineer;

 
georgepapadak
07 Φεβ 2018 10:53

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι μια ελληνική δημιουργία. Στις προηγμένες χώρες αποτελεί ειδικότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού.
Οπότε, όλα τα τμήματα πρέπει να ονομασθούν ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών!
Επίσης, λόγω ότι στην Αθήνα υπάρχει το ΕΜΠ, το ΠΔΑ μπορεί να βγάζει πτυχιούχους μηχανικούς σε 4 χρόνια, όπου θα αναβαθμίζονται σε chartered engineers, όπως οι απόφοιτοι του ΕΜΠ, μετά απο λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος!

 
Ευαγγελία
07 Φεβ 2018 03:49

Το μόνο που έχω να πω διαβάζοντας τα σχόλια σας είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που αναγνωρίζετε ότι εμείς στην Αθήνα και στον Πειραιά αγωνιζόμαστε τόσο καιρό. Ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
Μια φοιτήτρια που θέλει να έχει τμήμα να σπουδάσει και να πάρει πτυχίο με αξία. (ίσως μια ακόμα ονειροπόλα?! )

 
@Γιάννης Μ.
06 Φεβ 2018 10:36

Φίλε μου μην είσαι τόσο απόλυτος. Πολλά από τα σχόλια που έχουν γραφεί (εγώ προσωπικά άπειρα) είναι από αποφοίτους περιφερειακών ΤΕΙ (όπως και του λόγου μου). Ξέρουμε πολύ καλά πως ό,τι γίνει στο ΠΔΑ θα υιοθετηθεί και στις περιπτώσεις των περιφερειακών ΤΕΙ.
Έχεις δίκιο να προκαλείς το ομαδικό πνεύμα αλλά μην αφορίζεις!!
Όλοι μαζί είμαστε απέναντι στα συμφέροντα των γνωστών συντεχνιών .

 
Παπακώστας Γεώργιος
06 Φεβ 2018 09:35

Τί έγινε ρε σεις τώρα που σφίξανε το γάλατα ξυπνήσατε ...
Μήνες τώρα οι αλλοι στον Πειραιά και την Αθήνα καίγονται και δεν πηρατε χαμπαρι και αυτών οι σχολές εχουν ιστορία και 50 ετών (ιδιατέρως του Πειραιά και απο κεί πέρασαν καθηγητές που γράψανε ιστορία) .

Σε αυτούς λοιπόν
δεν δοθηκε η σχολή ηλεκτρολογων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ και την σπάσανε σε δύο , σε σας θα την δίνανε , εσεις βεβαια ζητήσατε σχολή ηλεκτρολογων μηχανικών και τεχνολογίας Η/Υ (κατά τα προτυπα της Πάτρας) μήπως και περασει ,αλλα δεν μασαει η κατσίκα ταραμά.
Εδώ το ΤΕΕ δεν έδινε επαγγελματικά δικαιώματα και εγγραφη στην σχολή επιστημης των υλικων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μεχρι προσφατα..)

Δεν είστε ενήμεροι για αυτά ...

φιλικα

 
Γιαννης Μ.
05 Φεβ 2018 23:39

Τί έγινε ρε παιδιά; τόσο καιρό που οι φοιτητές και πτυχιούχοι των ΑΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είναι στα κάγκελα, την φοιτητική κοινότητα στην περιφέρεια την έβλεπα χαλαρή έως αδιάφορη και με κάτι επιχειρήματα, αυτοί στην Αθήνα γιατί να είναι Πανεπιστήμιο και εμείς ΤΕΙ; Πιο μάγκες είναι;
Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πάρτυ! Βάλτε ποτάκι, βολευτείτε και πάμε όλοι μαζί!
Τουλάχιστον ελπίζω τώρα να ξυπνήσουν και στα υπόλοιπα ΑΤΕΙ της Ελλάδος και να μη νομίζουν ότι θα αποτελέσουν εξαιρέσεις.

 
Γιώργος
05 Φεβ 2018 21:29

@ΚΔ:
Μια χαρά είναι η πρόταση του Τμήματος και σε συνέπεια με την πρόταση για το ΠΔΑ !!! Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αν δεις υπάρχει Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και ΗΥ, οπότε τι πιο λογικό να προτείνουν Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Είναι μια συνεπής και με απόλυτα ακαδημαϊκά κριτήρια πρόταση η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Το μόνο περίεργο, αν θες, είναι γιατί η επιτροπή δεν την υιοθέτησε.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ
05 Φεβ 2018 21:02

@ΚΔ
Ακριβώς!!! Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών + Ηλεκτρονικών Μηχανικών + Μηχανικών Πληροφορικής + Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων θα έπρεπε να γίνουν ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ!!!

 
Γιάννης
05 Φεβ 2018 18:54

@ΚΔ
Το αυτονόητο προτείνουν και σε συνέπεια και με τη δομή του ΠΔΑ.
Αν δεις, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπάρχει Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Η/Υ. Οπότε και σωστά ζητούν Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Το ερώτημα είναι γιατί η επιτροπή δεν προτείνει το αυτονόητο.

 
ΚΔ
05 Φεβ 2018 17:46

αργά ξυπνήσατε φίλοι ...

εμεις φωναζουμε μηνες τωρα για την δομή της σχολής μηχανικών του ΠΔΑ
για αυτο φτιαξανε σχολές Ηλεκτρολογων -Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και οχι μία σχολή όπως θα έπρεπε να ειναι σαν σχολή
Ηλεκτρολογων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Σε σας γιατί να την δώσουνε ? επειδή εισαστε ομορφοι .....(sic)

ΥΓ Την διαβούλευση για το ΠΔΑ δεν την μελετήσατε καθόλου φαίνεται.

Mπλέξατε ασχημα εσεις... και ποσοι άλλοι θα την πληρώσουν ....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ