Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Ρυθμίσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής
Δημοσίευση: 13/02/2018
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 28   του Σχεδίου Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής,   παρ. 1 α) καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 υπάγονται και αυτοί στην υποπερίπτ. αα΄της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, προκειμένου να αρθούν αμφισημίες σχετικά με το ποιοι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις της υποπερίπτ. αα΄, β) αυξάνεται το ειδικό ποσοστό θέσεων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 από 1% σε 5%. Η αύξηση του ποσοστού κρίνεται αναγκαία ενόψει της απορρόφησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, και εν συνεχεία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, γ) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα  εξεταστέα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητάς τους για την ορθολογικότερη πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με το αντικείμενο των σχολών και των τμημάτων και δ) προβλέπεται κατά παρέκκλιση της πάγιας διάταξης της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 ότι τα θέματα των εξετάσεων δεν είναι κοινά για τους υποψηφίους από τη Γ΄ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και αυτούς από τη  Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις που η διδακτέα - εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται το σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με τις αριθ. Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄3602) αποφάσεις.

Με την παρ. 2  προβλέπεται  ότι δεν περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Δευτεροβάθμιου και Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑ.Λ. οι οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων  των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.

Με την παρ. 3 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας». Συγκεκριμένα, καθορίζεται η χρονική περίοδος έναρξης και λήξης του, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του προγράμματός του, καθώς και προβλέπεται η καταγγελία της σύμβασης μαθητείας και η ακύρωσή της και οι λόγοι αυτών.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. καθώς και το δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. μοριοδοτείται με εκατόν πενήντα (150) μονάδες στις διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με το νόμο 2190/1994. Η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη ενόψει της αρχής της ισότητας που επιτάσσει την ίση μεταχείριση των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας» και των αποφοίτων των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. με τους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δεδομένου ότι όλες οι κατηγορίες αποφοίτων λαμβάνουν πτυχίο ή δίπλωμα επιπέδου πέντε (5).

Με την παρ. 5 προβλέπεται κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 ειδική χρονική περίοδος έναρξης και λήξης του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας», η οποία αρχίζει κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και μπορεί να διαρκεί ως τις 31-12-2018.

Με την παρ. 6 διευκρινίζεται ότι η διάταξη της περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 για τους εμπειροτέχνες ιδιώτες παραμένει σε ισχύ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ

1. α) Στο τέλος της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄61), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην παρούσα υποπερίπτ. υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146).»

β) Στην υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 το ποσοστό «1%» τροποποιείται σε «5%».

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ, από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα , καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

δ) Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13, τα θέματα των εξετάσεων δεν είναι κοινά για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και τους υποψηφίους της  Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα - εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄ 3602) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και της  Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018.

2. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), καταργείται.

3. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.»

β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., β) να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.».

4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής:

«Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΔΕ, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.».

5. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, μπορεί να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μέχρι τις 31.12.2018.

6. Η διάταξη της περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄146) εξακολουθεί να ισχύει.

 

 

Σχόλια (1)

 
ισοτητα με αει..χαχαχαχα
13 Φεβ 2018 22:27

Πιστοποίηση τα 2ετη ΑΕΙ δεν εχουν? Ετσι παιρνουμε και μεταπτυχιακο...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ