Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Χρειαζόμαστε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση ή πολλά ακόμη Πανεπιστήμια σχολές και τμήματα.

Επόμενος στόχος του υπουργείου είναι η χωρίς χρονοτριβές "πανεπιστημιοποίηση" των ΤΕΙ σε όλη την επικράτεια, σε πλήρη ασυνέπεια με τις θέσεις του πορίσματος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία
Δημοσίευση: 15/03/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιώργος Θυφρονίτης Καθηγητής
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμ ογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μετά την ίδρυση του 23ου πανεπιστημίου στην Ελλάδα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προτεραιότητα του υπουργείου φαίνεται να είναι η απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ήπειρο.

Επόμενος στόχος του υπουργείου είναι η χωρίς χρονοτριβές "πανεπιστημιοποίηση" των ΤΕΙ σε όλη την επικράτεια, σε πλήρη ασυνέπεια με τις θέσεις του πορίσματος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας το 2016, όπου αναφέρεται ότι η ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια «δεν εξυπηρετεί μια βιώσιμη και ακαδημαϊκά σκόπιμη προοπτική».

Το εν λόγω πόρισμα υπογράφεται από τον νυν υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου. Αλλά ας ξεπεράσουμε την ασυμφωνία πρόσφατων θέσεων και εφαρμοζόμενης πολιτικής κι ας εξετάσουμε αν η πολιτική αυτή ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Με άλλα λόγια θα πρέπει να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Η χώρα χρειάζεται Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση ή χρειάζεται επιπλέον πανεπιστημιακά τμήματα;

2. Η συνένωση ΤΕΙ-Πανεπιστημίων βοηθάει στην λύση των προβλημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης;

3. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης εγγυάται ένα
καλό αποτέλεσμα;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δεν χρειάζεται να τις εφεύρουμε:

Στο πρώτο ερώτημα απαντά ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας. Στο συνέδριο του Economist, πριν λίγες μέρες. ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε: «Όπως γνωρίζετε είμαστε μια χώρα που εξάγει γιατρούς και έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε διάφορα τεχνικά επαγγέλματα».

Και όπως όλοι ξέρουμε, θα πρόσθετα, δεν εξάγουμε μόνο γιατρούς, κάθε χρόνο εξάγουμε χιλιάδες απόφοιτους πανεπιστημίων, όλων των επιστημονικών πεδίων.

Η διαρροή επιστημονικού κεφαλαίου στο εξωτερικό αποτελεί πλήγμα για τη χώρα, ενώ παράλληλα το 36% των, μετά το 2011, αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων είναι άνεργοι.

Η κατάργηση της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών δηλαδή δομών όπου εκπαιδεύονται τα στελέχη τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής θα βελτιώσει τα πράγματα;

Οι αριθμοί λένε ακριβώς το αντίθετο.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με πτυχίο πανεπιστημίου ανήλθαν το 2016 σε 439,1 χιλ., αυξημένοι κατά μόλις 4% σε σχέση με το 2009.

Η αντίστοιχη αύξηση των αποφοίτων ΤΕΙ ήταν 26%, με 264,9 χιλ. απασχολούμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις το 2016, έναντι 209 χιλ. απασχολούμενων το 2009 (στοιχεία ΙΟΒΕ). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 2016 η απασχόληση ατόμων με 3βάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τομέα σπουδών Γεωργία-Κτηνιατρική ήταν 59%, ενώ των αποφοίτων ΤΕΙ στον ίδιο τομέα 65%.

Σίγουρα τα στοιχεία αυτά θέλουν περαιτέρω ανάλυση και δεν παρατηρείται η ίδια τάση σε όλα τα επιστημονικά πεδία, καταδεικνύουν όμως την αναγκαιότητα σοβαρών μελετών πριν παρθούν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Για το δεύτερο ερώτημα θα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Με έκθεσή της, το 2009, η ΑΔΙΠ επεσήμανε τα κύρια προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα.

Επειδή κανένα από αυτά δεν αντιμετωπίστηκε παραμένουν και σήμερα επίκαιρα.

Αναφέρω αυτά που σχετίζονται με τις παρούσες εξελίξεις:

Α) Ασαφείς εθνικοί στόχοι ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού,

Β) Γεωγραφική διασπορά των Α.Ε.Ι. αλλά και των μονάδων Ανώτατης Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα την ύπαρξη ακόμη και μεμονωμένων τμημάτων σε μικρές επαρχιακές πόλεις.

Γ) Δημιουργία «τμημάτων σφραγίδων» που δέχονται φοιτητές πριν καν αποκτήσουν στοιχειώδη αριθμό μόνιμου προσωπικού και υποδομές, όπως περιπτώσεις τμημάτων με ιδιαίτερα μικρό (και μονοψήφιο ακόμη) αριθμό τακτικού προσωπικού.

Δ) Υπέρμετρος αριθμός τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών.

Ε) Σε ορισμένα επιστημονικά πεδία υπάρχει υπερπληθώρα πτυχιούχων, με συνέπεια να μην μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας.

Σήμερα η πολιτική του υπουργείου αντί να θεραπεύσει τα προ δεκαετίας διαπιστωμένα προβλήματα θα επιδεινώσει την υπάρχουσα κατάσταση.

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτείνεται η ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου με τη δημιουργία 10 νέων τμημάτων, εκ των οποίων τα περισσότερα θα έχουν μονοψήφιο αριθμό μελών ΔΕΠ, ενώ το Πανεπιστήμιο θα διασπαρθεί σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου, ώστε να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τα προβλήματα των άλλων περιφερειακών πανεπιστημίων.

Βέβαια δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο υπουργός θέλει π.χ. να φτιάξει νέα Νομική Σχολή στην Πάτρα.

Και επειδή όπως λέει η παροιμία «τρώγοντας έρχεται η όρεξη» και ο κ. Γαβρόγλου έχει στρώσει το τραπέζι, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφάσισε την δημιουργία 3 νέων τμημάτων εκ των οποίων το ένα θα έχει 8 μέλη ΔΕΠ, ενώ τα άλλα δύο κανένα.

Εντούτοις, η λειτουργία τους προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Σημειωτέο ότι το ένα εκ των προτεινομένων τμημάτων είναι τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τι στιγμή που συνολικά 44 πανεπιστημιακά τμήματα και ΤΕΙ προσφέρουν σπουδές στον τομέα της Διοίκησης.

Τέλος, όσο αφορά το τρίτο ερώτημα στην απάντηση θα βοηθηθώ από το πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, που οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας το 2016 και υπογράφουν οι κκ. Γαβρόγλου και Γεωργάτος. Αντιγράφω: "Τα νέα Τμήματα (αναφέρεται στα τμήματα που ιδρύθηκαν μεταξύ 1994-2009) ιδρύθηκαν με την επίκληση ενός αμφίβολης στόχευσης «εθνικού σχεδίου»....Κομματικές προτεραιότητες και πιέσεις παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης οδήγησαν στη διασπορά πολλών νέων τμημάτων σε διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις της Ελλάδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρωγοί σε αυτή τη διαδικασία ήταν και οι διοικήσεις των ιδρυμάτων, καθώς και μέλη ΔΕΠ/ΕΠ που ανέλαβαν την υλοποίηση της διεύρυνσης. Η διεύρυνση, πέρα από την χωρίς σοβαρό σχεδιασμό χωροταξική διασπορά των τμημάτων που ιδρύθηκαν, είχε και τις παρακάτω βασικές παρενέργειες:....(β) πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός τμημάτων των οποίων το αντικείμενο ήταν «δημοφιλές» στην αγορά εργασίας (π.χ. Πληροφορική),....(δ) προέκυψαν παραρτήματα ιδρυμάτων με ένα ή δύο απομονωμένα τμήματα".

Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια, να προσθέσω μόνο ότι δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ σχέδιο οργάνωσης και επανασχεδιασμού του εθνικού χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δεν έχει γίνει ΚΑΜΙΑ μελέτη που να υποστηρίζει το εγχείρημα συνένωσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου (ούτε των άλλων Πανεπιστημίων – ΤΕΙ που ακολουθούν).

Το λεγόμενο “Πόρισμα" της διορισμένης από τον υπουργό επιτροπής στην πραγματικότητα αποτελεί πρόταση και όχι πόρισμα, δεδομένου ότι δεν υποστηρίζεται από ΚΑΝΕΝΑ ποσοτικό ή ποιοτικό δεδομένο ή μελέτη σκοπιμότητας. Επαναλαμβάνεται λοιπόν αυτό που η ηγεσία του υπουργείου χθες καταδίκαζε και για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες επισκιάζουν κάθε άλλη εκπαιδευτική πολιτική.

Ένα ερώτημα περιμένει απάντηση, «οι διοικήσεις των ιδρυμάτων» και στη συγκεκριμένη περίπτωση η διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα είναι «αρωγός σε αυτή τη διαδικασία»;

Η διαδικασία που έχει επιλέξει το Υπουργείο για να κομπάζει ο πρωθυπουργός: «Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι μία εμβληματική πρωτοβουλία χωρίς ταξικούς φραγμούς, χωρίς διακρίσεις απέναντι στους νέους και τις νέες που θέλουν να σπουδάσουν, να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην ίδια τους την πατρίδα» θα επαναληφθεί; Μήπως τελικά δούμε το ίδιο έργο να ανεβαίνει και στα Ιωάννινα;

 

Σχόλια (15)

 
Cosmas
19 Μαρ 2018 23:32

μου εκανε μεγαλη εντύπωση αυτο που εγραψε ο Αγαπητός Συνάδελφος, καθηγητής απο το τμημα ΒΕΤ "Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτείνεται η ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου με τη δημιουργία 10 νέων τμημάτων, εκ των οποίων τα περισσότερα θα έχουν μονοψήφιο αριθμό μελών ΔΕΠ, ενώ το Πανεπιστήμιο θα διασπαρθεί σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου, ώστε να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τα προβλήματα των άλλων περιφερειακών πανεπιστημίων".

Να θυμισω σε ολους τμηματα με <10 μελη ΔΕΠ Πανεπιστημιων? Αν υπηρχε μια διαθεση για συνεργασια θα ειχαμε και δυνατοτητες για οργανωση σε επιπεδο Σχολων και οχι τμημάτων και με αυτο τον τροπο θα ξεπερνουσαμε το Ελληνικο δογμα ενα τμημα, ενα πτυχιο (ξεπερασμενο συστημα και οχι ευελικτο).

 
Solwn
19 Μαρ 2018 11:36

@Thomas Paschalis
Σωστά τα λες...

 
Γιάννης Τ
19 Μαρ 2018 10:21

"Το Παν. Αθηνών επεκτείνεται σε Χαλκίδα, Θήβα". Το ΠΙ με τέτοιες απόψεις μάλλον κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση...

 
Thomas Paschalis
18 Μαρ 2018 13:08

@ Μερλίντ
Θα προσπαθήσω να σου απαντήσω εγώ.
Τεχνολογική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση η οποία στοχεύει στο να δημιουργεί επιστήμονες ικανούς να εφαρμόζουν τις ήδη υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις για την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών. Τεχνολογική εκπαίδευση δεν παρέχουν μόνο κάποια τμήματα των ΤΕΙ, και λέω κάποια τμήματα των ΤΕΙ διότι υπάρχουν πολλά τμήματα που από τη φύση τους δεν παρέχουν τεχνολογική εκπαίδευση όπως πχ τα τμήματα των σχολών της διοίκησης και οικονομίας, δηλαδή χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ κλπ, αλλά το κάνουν και πολλά τμήματα των πανεπιστημίων και κυρίως των πολυτεχνείων. Θα σου αναφέρω μόνο κάποια τμήματα πανεπιστημίων που από τον τίτλο και μόνο προδίδεται ο τεχνολογικός χαρακτήρας τους. Τμήματα εφαρμοσμένων μαθηματικών, εφαρμοσμένης πληροφορικής, εφαρμοσμένων οικονομικών κλπ. Το ότι τα ΤΕΙ μετονομάζονται, και λέω μετονομάζονται διότι τα ΤΕΙ είναι de facto πανεπιστήμια και έτσι αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη, δε σημαίνει ότι χάνεται μαζί με αυτά ο τεχνολογικός χαρακτήρας κάποιων. Απλά θα λειτουργούν πλέον με τον τίτλο πανεπιστήμια. Ο τίτλος όμως είναι πολύ σημαντικός στην Ελλάδα των συντεχνιών διότι αυτός δεν έχει να κάνει με το ποιο ίδρυμα παρέχει ή δεν παρέχει τεχνολογική εκπαίδευση, αλλά έχει να κάνει με τη διαιώνιση των προβλημάτων στα ΤΕΙ, όπως η μη έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις σχολές κυρίως των μηχανικών, και το διαχωρισμό των ΤΕΙ από τα πανεπιστήμια ως κάτι υποδεέστερο. Τώρα για το θέμα της ανεργίας που μίλησες αυτό δεν έχει να κάνει με το αν μια σχολή ονομάζεται πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, κολέγιο κλπ αλλά έχει να κάνει με την προσφορά εργασίας η οποία επηρεάζεται από τη δομή του παραγωγικού ιστού της χώρας αλλά και οπό τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες.

 
Μερλίντ
17 Μαρ 2018 15:02

Παρατηρώ οτι οι περισσότερες κριτηκές δεν είναι επι της ουσίας και των επιχειρημάτων, αλλα για το όνομα του τμήματος στο οποίο υπηρετεί ο αρθρογράφος. Διότι ειναι το όνομα και όχι το προγραμμα σπουδών που καθορίζει τα χαρακτηριστικά ενός τμήματος. Συνάδει με την άποψη των περισσότερων οτι αρκεί να αλλάξει κανείς τη ταμπέλα απο "ΤΕΙ" σε "Πανεπιστήμιο" για να πετύχει το εγχείρημα. Κανείς βεβαια δεν μπηε στον κόπο να υποστηρίξει με επιχειρήματα, το τί ειναι τεχνολογική εκπαίδευση, ποσο (δεν) τη χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, ή αν θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώνει ωστε κάθε χωριό και πόλη να παράγει ανέργους "πανεπιστημιακής" εκπαίδευσης.

 
Μέλος ΔΕΠ
17 Μαρ 2018 14:29

Κύριε Καθηγητά,
Το Τμήμα σας μια χαρά θα ήταν στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου !!!
Και για να σοβαρευτούμε, ΔΕΝ ανήκει ούτε στην Πολυτεχνική Σχολή (όπως και το διπλανό σας το Μηχανικών Πληροφορικής) γιατί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΔΕΝ έχει ούτε Τμήμα Βιολογίας ούτε Τμήμα Πληροφορικής στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
Φτιάξτε πρώτη σωστή Σχολή Θετικών Επιστημών και μετά Πολυτεχνική Σχολή.
Δεν στήνονται με δεκανίκια οι Πολυτεχνικές Σχολές.
Αν δεν έχει Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Πολυτεχνική Σχολή ΔΕΝ λέγεται.
Οπότε πάρτε τη γεναία απόφαση εκει πάνω και φτιάξτε τις Σχολές σας σωστές.

 
Μέλος ΔΕΠ
17 Μαρ 2018 08:48

Σκληρή κριτική κάνετε κ. Θυφρονίτη, ελπίζω να δεχθείτε και τα παρακάτω σχόλια:
Είναι ιδιαίτερα παράδοξο το γεγονός το Πανεπιστήμιο σας να μην έχει Τμήματα Βιολογίας και Πληροφορικής στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Άρα τόσο το Τμήμα σας όσο και το έτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής θα έπρεπε να ανήκετε στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Δεν λειτουργούν με τέτοια λογική οι Πολυτεχνικές Σχολές συνάδελφοι ....
Ο Τίτλος του Τμήματός σας (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών) παραπέμπει περισσότερο σε Τμήμα Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και οι Σχολές αυτές είναι Σχολές ΤΕΙ.....
Οπότε αφήστε την επιχειρηματολογία περι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης... Πείτε ξακάθαρα ως Πανεπιστήμιο ότι δεν επιθυμείτε καμία συγχώνευση... Πείτε ξεκάθαρα ότι επιθυμείτε να παραμείνετε το πιο «κλειστό χωροταξικά» Ίδρυμα στην Ελλάδα ...
Και τέλος επειδή έχω παρακολουθήσει και αντίστοιχα άρθρα για τη συγκεκριμένη πρόταση συγχώνευσης, πιστεύω ότι η πιθανότητα συγχώνευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων και με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (και όχι με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αρκετά Ισχυρού Πανεπιστημίου. Μόνο που σε μια τέτοια περίπτωση η ελκυστικότητα ορισμένων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σας θα ετέθετο υπό αμφισβήτηση ...

 
Μαρια
16 Μαρ 2018 15:28

Για εσάς δηλαδή κύριε καθηγητά , 1. Τεχνικά επαγγέλματα είναι αυτά που ασκούν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, 2. Επιστήμονες και εξαγωγή επιστημόνων στο εξωτερικό γίνεται ΜΟΝΟ από πτυχιούχους πανεπιστημίων 3. ....3βάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τομέα σπουδών Γεωργία-Κτηνιατρική ήταν 59%, ενώ των αποφοίτων ΤΕΙ στον ίδιο τομέα 65%, δηλαδή οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ δεν είναι 3βαθμια Ανώτατη εκπαίδευση; 4. Η κατάργηση της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών δηλαδή δομών όπου εκπαιδεύονται τα στελέχη τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής θα βελτιώσει τα πράγματα;
Όταν λέτε ότι "εκπαιδεύονται" τα στελέχη που αποτελούν ραχοκοκαλιά της παραγωγής τι ακριβώς εννοείται; Τι θα πει εκπαιδεύονται;

Γνωρίζετε ότι τα Επαγγελματικά Λύκεια εκπαιδεύουν μαθητές σε τεχνικά επαγγέλματα;
Γνωρίζετε επίσης ότι στα ΙΕΚ εκπαιδεύονται σπουδαστές σε τεχνικά επαγγέλματα;
Γνωρίζετε ότι πολλά προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ θεραπεύουν επιστήμες;
Γνωρίζετε ότι είμαστε στο 2018 και έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 30 χρόνια ,και δεν υπάρχουν οι εργοδηγοι των ΚΑΤΕΕ ,η θα τρομάξετε;

 
@solwn
16 Μαρ 2018 15:07

Και τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια βγάζουν επιστήμονες; Άρα γιατί υπάρχουν και πληρώνουμε όλοι μας και τα δύο; Το ένα να καταργηθεί αν είναι έτσι, δεν χρειάζεται.

 
Σοφία PhD
16 Μαρ 2018 14:07

Μάλλον ο Κύριος Καθηγητής ξεχνάει ότι το τμήμα στο οποίο εργάζεται δηλαδή το Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, δημιουργήθηκε το 2001 και είναι ένα τμήμα το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται σε ΤΕΙ,(με τον παλιό ρόλο των ΤΕΙ οταν καλλιεργούσαν μόνο εφαρμοσμένη Επιστήμη), εφόσον εξυπηρετεί βασική και εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα όπως λέει στο καταστατικό της αν διαβάσει κανείς. Να ενημερώσω ότι τα περισσότερα τμήματα ΤΕΙ εν ετει 2018, έχουν πάψει να φέρονται σαν τμήματα εφαρμογής των Επιστημών αλλά σαν Πανεπιστημιακά τμήματα που δεν ζηλεύουν αντίστοιχα τμήματα Πανεπιστημίου.
Έχουμε σχολές Πανεπιστημίου οι οποίες δεν γνωρίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης τι εξυπηρετούν, τι προσφέρουν, και που μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι τους. Για παράδειγμα η Σχολή Οικιακής Οικονομίας ο μέσος Έλληνας φοιτητής δεν γνωρίζει τι ανάγκες θεραπεύει στην κοινωνία.. Αυτό συμβαίνει και με άλλες σχολές Πανεπιστημίου.
Επίσης ο Κύριος Καθηγητής καλό θα ήταν να μας μια ιστορική αναδρομή στις παράλογες πανεπιστημιοποιησεις βιομηχανικών σχολών,χαροκοπειου πανεπιστημιου, και παιδαγωγικών σχολών , που όλοι γνωρίζουν ότι δεν πληρούσαν κριτήρια για να πανεπιστημιοποιηθουν.
Τα περισσότερα ΤΕΙ πήραν Πολύ καλες αξιολογησεις , ενώ πανεπιστημιακά τμήματα έδειξαν υποβάθμιση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Ίσως καλύτερα θα ήταν να ασχοληθεί ο καθένας με τα του οίκου του. Αν κρύβει ο υπουργός άσο στο μανίκι του με όλες τις αλλαγές που θέλει να κάνει, κάνεις δεν το γνωρίζει.. τα ΤΕΙ όμως συμπεριφέρονται σαν Πανεπιστήμια, και πρέπει εκεί να μπούνε.

 
Thomas Paschalis
16 Μαρ 2018 13:21

Και γιατί κε καθηγητά η ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση να μην μπορεί να είναι πανεπιστημιακή? Όπως δηλαδή στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ? Για δες λίγο τον τίτλο του Τμήματος στο οποίο ανήκεις? Πως αναφέρεται? Μήπως αναφέρεται «Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών»??? Μήπως παραπέμπει περισσότερο σε τεχνολογική εκπαίδευση??? Γιατί αυτό??? Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα ΤΕΙ είναι αυτά που εστιάζουν περισσότερο στις εφαρμογές. Θα μου απαντήσεις σε παρακαλώ?

 
Giorgos
16 Μαρ 2018 12:07

Καλύτερα να εξάγουμε γιατρούς παρά γκαρσόνια !
Ακόμα καλύτερα: να μην εξάγουμε κανέναν από ανάγκη !

 
Solwn
16 Μαρ 2018 10:40

Αρχικά Κύριε Καθηγητά απαντήστε μου το εξής...
Για εσάς, τι είναι η Ανώτατη Τεχνολογική εκπαίδευση? Δηλαδή τα πολυτεχνεία, η ΑΣΚΛ. , και άλλες πανεπιστημιακές σχολές δεν ασχολούνται με εφαρμοσμένες τεχνολογίες και τέχνες? Ο ίδιος ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ, έχει αναφέρει σε πάμπολλες ομιλίες του ότι τα παραπάνω τμήματα ασχολούνται με εφαρμογες της τεχνολογίας. Επίσης τα παραπάνω τμήματα έχουν και υψηλό επίπεδο, όπως και αντίστοιχα τμήματα του Τεχνολογικού Τομέα , όπως για παράδειγμα Τεχνολογίας τροφίμων, Φυσιοθεραπείας κ.α..

Εσείς είστε που ανάλογα με τις περιστάσεις, μια αναφέρεστε σε ΑΕΙ ΤΕΙ, μια λέτε πως τα ΤΕΙ έχουν χαμηλό επίπεδο σπουδών , και άλλα διάφορα.
Τώρα λέτε πως τα Ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα , χρειάζονται στην κοινωνία. Ξεκαθαρίστε μας όμως, το ΠΟΙΟ ΡΟΛΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ? Μα φυσικά τον υβριδικό ρόλο που εχουν εδώ και δεκαετίες. Που Ενώ έχουν τις προυποθεσεις τα περισσότερα τμήματα να είναι πανεπιστημιακά, εσείς σαν Πανεπιστήμια τα φοβάστε για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στα τμήματα σας αυτή η Πανεπιστημιοποιηση τους..
Γιατί θέλετε να έχει και ΤΕΙ η νοσηλευτική , και πανεπιστήμιο, ο ένας για το γραφείο και κ ο άλλος για την "αγγαρεία". Οι απόψεις σας, όπως και το γεγονός ότι τμήματα ομοειδή υπάρχουν σε ΤΕΙ και σε πανεπιστήμιο , δημιουργούν ταξικές αντιπαραθέσεις, προκαλούν εντάσεις μέσα στους συλλόγους , bullying στους χώρους εργασίας με επιστήμονες από πανεπιστημιακό χώρο να εκφράζονται με ρατσιστικό τρόπο απέναντι σε ίδιου αντικειμένου επιστήμονες από ΤΕΙ.. Αυτά πρεσβεύετε!
Το γεγονός ότι υπάρχει η διάθεση δημιουργίας νέων πανεπιστημίων με συγχωνεύσεις ΤΕΙ, Η συγχώνευση ΤΕΙ
από Πανεπιστήμια , μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα που έχουν μείνει εδώ και δεκαετίες άλυτα.

 
Παπαχρήστος Δημήτριοσ
16 Μαρ 2018 02:45

Είναι εντυπωσιακό πως τόσοι πανεπιστημιακοί δεν μπορούν καταλάβουν ότι ο νόμος 2916/20021 έκανε τα ΤΕΙ ανώτατα ιδρύματα με παροχή τίτλου επιπέδου 6 και 7 (BSc, MSc). Δηλ. η συνέχιση της συζήτησης περί ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης απλά δεν έχει αξία. Όσοι μιλούν για τεχνολογική εκπαίδευση θεωρούν τα ΚΑΤΕΕ που αντικαταστάθηκαν από τα ΤΕΙ που αυτά με τη σειρά τους "ξέφυγαν" από το ρόλο λόγω πολλών παραγόντων (διεθνείς εξελίξεις, αλλάγες στην επιστήμη και τεχνολογία) και έγιναν ανώτατες σχολές.
Τωρα να θέλουμε να κατεβάσουμε τα ΤΕΙ σε σχολές ανώτερης εκπαίδευσης θα πρέπει να μειώσουμε τα έτη σπουδών και να πάρουμςε πίσω τους τίτλους που έδιναν και πήραν οι απόφοιτοι τους. Λίγο δύσκολο και μάλιστα μέσα στο κοινοτικό πλαίσιο. Προτείνων σε αυτούς που αφνικά τους έπιασε ο "πόνος" για την τεχνολογική εκπαίδευση, να ασχοληθούν με την επιστήμη τους με τι ίδιο ζήλο και να μη ασχολούνται με αντικείμενα που δεν γνωρίζουν και δεν είναι ειδικοί.

 
Μπαϊκούσης Γιάννης
16 Μαρ 2018 00:32

Κύριε καθηγητά, για το αν χρειάζεται η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση θεωρώ ότι το γνωρίζει πολύ καλά ο υπουργός παιδείας ότι χρειάζεται. Αυτό εξάλλου καταδεικνύεται από το ότι όλα τα προηγμένα κράτη έχουν Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση ή Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση, όπως ονομάζουν γενικά την Ανώτατη Εκπαίδευση τα 47 κράτη που αποδέχονται την διαδικασία της Μπολόνια (μόνο στην Ελλάδα διατηρούμε και τον όρο Ανώτερη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ας έχουμε αποδεχτεί τη διαδικασία της Μπολόνια, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα).
Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, αφού ο υπουργός γνωρίζει ότι χρειάζεται..., τότε γιατί την καταργεί…;
Η απάντηση είναι, για τον ίδιο λόγο που δίνει μεταπτυχιακά στους απόφοιτους 5ετών τμημάτων (από κτήσεως πτυχίου) δηλαδή, ακόμα και στους συνταξιούχους. Τους το δίνει δε αδιάσπαστα..., δηλαδή χωρίς πτυχίο και ας το λέει ο ίδιος ο όρος «μετα-πτυχιακό» Ξέρετε γιατί κύριε καθηγητά; Απλούστατα, αν τους έδινε πτυχίο στα 4 χρόνια και στο πέμπτο χρόνο μεταπτυχιακό, τότε θα έπρεπε να δώσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και στους αποφοίτους αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.λπ. Καταλαβαίνεται τώρα κύριε καθηγητά, ποιους και τι «θεραπεύει» ο κύριος υπουργός παιδείας; Ασφαλώς και δεν «θεραπεύει» την παιδεία… Επομένως, κάθε συζήτηση και κάθε «διάλογος» που δείχνει ότι κάνει ο υπουργός είναι ανώφελος. Όλα είναι προαποφασισμένα και μάλιστα από άλλο υπουργείο και συγκεκριμένες συντεχνίες που δεν επιτρέπουν, περισσότερο από 30 χρόνια, να αποχτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ας τα έχουν όλοι οι συνάδελφοί τους στα προηγμένα κράτη.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ