Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων: Εκδίκηση εναντίον των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων και άλλων στελεχών

Το υπουργείο Παιδείας οφείλει να αποσύρει το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 14/04/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μέσῳ συγκεκριμένων διατάξεων, ὅπως ὁ ἀποκλεισμὸς ὑποψηφίων γιὰ τὶς θέσεις τῶν Συντονιστῶν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου στὴν περίπτωση ποὺ ἔχουν συμπληρώσει δύο θητεῖες ὡς ὑπηρετοῦντες Σχολικοὶ Σύμβουλοι ἢ/καὶ δὲν διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον σὲ ἐπίπεδο Β2, ἢ/καὶ ἐπίκειται τὰ προσεχὴ ἔτη ἠ συνταξιοδότησή τους, δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ὅτι μεταξὺ τῶν στόχων τοῦ Σ.Ν. εἶναι ἡ ἐκδίκηση ἐναντίον τῶν ὑπηρετούντων Σχολικῶν Συμβούλων καὶ ἄλλων στελεχῶν, καὶ μάλιστα τῶν πλέον ἔμπειρων ἐξ αὐτῶν.

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοινωθέν η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, και σημειώνει:

ΠΡΩΤΟΝ:Χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐξαντλήσει τὴν κριτικὴ ἐπὶ τῶν πολλῶν προβληματικῶν σημείων τοῦ Σ.Ν., φρονοῦμε ὅτι τὸ ΥΠΕΘ ὀφείλει νὰ τὸ ἀποσύρει, νὰ ἐπανασχεδιάσει τὴν παρέμβασή του μὲ νέο, ὁλοκληρωμένο, λειτουργικὸ καὶ ρεαλιστικὸ σχέδιο, προϊὸν οὐσιαστικοῦ καὶ ὄχι προσχηματικοῦ διαλόγου μὲ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:  Ευχόμενοι ἡ παροῦσα συγκυρία νὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ εἰλικρινῆ ἀναπλαισίωση τῶν σχέσεων καὶ τῆς συνεργασίας τοῦ ΥΠΕΘ μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀναμένουμε τὴν πρωτοβουλία τοῦ Ὑπουργοῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν ὑποδειχθέντων σημείων. Προτιθέμεθα νὰ συνεργαστοῦμε δημιουργικὰ μὲ σκοπὸ τὴν διαμόρφωση ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς ἡ ὁποία νὰ προάγει τὴν ἀναβάθμιση τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης.

Επίσης η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, σχολιάζοντας άλλα σημεία του  Σχεδίου νόμου επισημαίνει τα εξής:

Α) Εἰσάγεται πλήθος νέων δομῶν (Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) οἱ ὁποῖες θὰ συνεργάζονται μὲ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε, & ΔΙ.Π.Ε., Σχολικὲς Μονάδες καὶ Ε.Κ.) γιὰ τὴν προώθηση διαδικασιῶν ἐπιμόρφωσης καὶ στήριξης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ γιὰ τὴν παρεπόμενη εἰσαγωγὴ μεταρρυθμίσεων ὅπου κριθεῖ ἀπαραίτητο. Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τῶν συντακτῶν τοῦ Σ.Ν., τὰ προηγούμενα σχήματα, θεσμοὶ καὶ φορεῖς, οἱ ὀποῖοι ἦταν ἐπιφορτισμένοι μὲ τὶς σχετικὲς διαδικασίες στὸ παρελθὸν, ἔπασχαν ἀπὸ κακὸ συντονισμό, ἔλλειψη συστηματικότητας καὶ ἀντικειμενικότητα. Τὸ τελευταῖο στοιχεῖο ἀφορᾶ, κατὰ τὴν ἄποψη τῶν συντακτῶν τοῦ Σ.Ν., τοὺς Σχολικοὺς Συμβούλους ὡς μονοπρόσωπους φορεῖς, γι’ αὐτὸ καὶ προτάθηκε ἡ κατάργησή τους. Καθίσταται ὅμως ἔμφανὲς ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν διατάξεων τοῦ Σ.Ν. ὅτι ἡ πολυπλοκότητα καὶ οἱ ἐπικαλυπτόμενες ἁρμοδιότητες μεταξὺ τῶν νέων καὶ τῶν παλιῶν δομῶν καὶ ἡ ἀπομάκρυνση τῶν διαδόχων τῶν Σχολικῶν Συμβούλων, τῶν Συντονιστῶν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου, ἀπὸ τὶς σχολικὲς μονάδες, ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ θὰ ἔχουν πλέον ἕδρα στὶς πρωτεύουσες τῶν Περιφερειῶν, θὰ ὁδηγήσει σὲ ὑποβάθμιση καὶ ὄχι σὲ ἀναβάθμιση τῆς παρεχόμενης ἐπιστημονικῆς, παιδαγωγικῆς καὶ ἐπιμορφωτικῆς στήριξης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου.

Β) Ἐνῶ γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας ἡ ἀδήριτη ἀναγκη για τὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ ἐνῶ ἔχει διατυπωθεῖ ἀπὸ ἐπίσημες κυβερνητικές πηγὲς ἡ δέσμευση ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ εἰσαγωγὴ ἀξιόπιστων καὶ σύγχρονων μεθόδων καὶ μηχανισμῶν λογοδοσίας ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, τὸ ἐν λόγῳ Σ.Ν. ἀποκλείει ρητῶς τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ διδάσκουν καὶ προβλέπει ἀξιολόγηση ὅλων τῶν ἄλλων (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε. & ΔΙ.Π.Ε., Σ.Ε.Ε., Προϊσταμένων ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν, Διευθυντῶν Σχολικῶν Μονάδων κ.τ.λ.).

Δηλαδή, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἀξιολογοῦν τοὺς μαθητές, ὡς ἐκ τῶν καθηκόντων τους, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἀξιολογοῦν καὶ τοὺς ἀνωτέρους τους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι θὰ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ δὲν θὰ ἀξιολογοῦνται!

Σχόλια (12)

 
kmap
14 Απρ 2018 21:46

Επανήλθαν ή δασίες και οι περισπωμένες;

 
Που εισασταν??
14 Απρ 2018 22:02

Οταν απο το καλοκαιρι μεχρι κ τωρα τα δημοσιευματα εδιναν κ επαιρναν για τις κρισεις των διευθυντων δεν διαβασαμε ουτε μια γραμμη σε μονοτονικο ή πολυτονικο κειμενο απο την ενωση σας.

 
Δον Κιχώτης
14 Απρ 2018 22:55

α) Απίστευτο χτύπημα! Περίτεχνο!
Συνειρμικά το πολυτονικό θυμίζει την ηλικία τους... και τα '' παλιά ορθογραφικά
βάσανά μας... '' . Τέλεια υποστήριξη! Αν είχε το κείμενο και αρκετές δοτικές, θα
ήταν το χτύπημα φονικό!
β) Ποιοι είναι οι φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποδέχονται την αδή -
ριτη ανάγκη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου;
Γιατί δεν ονομάζετε μερικούς;

 
ΝΙΚΗ
15 Απρ 2018 00:13

Όλες οι επιστημονικές ενώσεις καταδικάζουν το νομοσχέδιο και τονίζουν την άδικη και αναίτια στοχοποίηση των σχολικών συμβούλων,την αναποτελεσματικότητα των επιχειρούμενων αλλαγών και τα καταστραφικά αποτελέσματα που αυτές θα έχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τα αναγραφόμενα σχόλια στην διαβούλευση.Μετά από όλα αυτά για να δούμε ποιά θα είναι η στάση της κυβέρνησης; Θα αποσύρει το νομοσχέδιο ή θα αγνοήσει την άποψη της κοινωνίας;

 
ΝικΔηΓρυκ
15 Απρ 2018 08:48

Βλέπω ότι οι σχολιαστές αντί να παίρνουν θέση (καλά, δεν είναι και υποχρεωμένοι) για τις διατυπωμένες θέσεις αυτής της Ένωσης, μιλούν για ψιλές και δασείες.
Θα ήταν καλύτερο να μας πουν σε τι διαφωνούν από τα γραφόμενα, παρά για το πώς είναι γραμμένα.
Το σχολείο είναι ο δάσκαλος, ούτε τα ΠΕΚΕΣ, ούτε τα ΚΕΣΥ. Ο δάσκαλος, λοιπόν, σύμφωνα με τον υπουργό μας, είναι ο υπεράνω υποψίας τέλειος εκπαιδευτικός, που ό,τι κάνει το κάνει ΤΕΛΕΙΑ και ως εκ τούτου έχει την (μαγική) ικανότητα να αξιολογεί τους πάντες, ενώ (ως Θεός) δεν υπόκειται στην κρίση ή στην κριτική κανενός. Πολύ ωραία η λογική, με την οποία (υποθέτω) οι περισσότεροι εκ των (ΣΥΡΙΖΟ) σχολιαστών συμφωνούν.
Εύγε! (χωρίς πολυτονικό)

 
ΗΡΑ*
15 Απρ 2018 08:48

Αργήσατε δυο βδομάδες, την Πρωταπριλιά έπρεπε να δημοσιευτεί αυτό το περισπωμενο - δασ(ι)ότριχο κείμενό σας !

 
Αλλεργικός στο σανό
15 Απρ 2018 11:23

Πολυ καλο αρθρο που περιγραφει συνοπτικα το προβλημα του να ψηφιζεις αριστερα τον 21ο αιωνα.

 
Νικος
15 Απρ 2018 14:44

Να κάνετε μάθημα 10 ώρες την εβδομάδα στην τάξη και να είστε και Σύμβουλοι.

 
Δον Κιχώτης
15 Απρ 2018 17:10

Επειδή έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που χρησιμοποιούσα το πολυτονικό
αλλά και επειδή η πρεσβυωπία με εμποδίζει να δω τις κλίσεις των τόνων, δεν
πρόσεξα τις βαρείες! Συγκινήθηκα! Εγώ βέβαια, δεν τις έβαζα τη δεκαετία του 70,
γιατί ακόμη και οι δεξιοί υπουργοί Παιδείας, δεν τις ήθελαν και είχαν φροντίσει
νομοθετικά για την εξορία τους από τον γραπτό λόγο.
Αγαπητέ συντάκτη της επιστολής,
Το ύφος της επιστολής σας, δεν πρόκειται να συγκινήσει έναν αριστερό υπουργό
Παιδείας. Μπορεί στα νιάτα του να έγραφε κι αυτός στο πολυτονικό αλλά είμαι
σίγουρος ότι έγραφε αναγκαστικώς.Τώρα δυσάρεστες αναμνήσεις έχουν κατακλύσει
τον νου του και θεωρώ απίθανη την καλή του διάθεση να συνεργαστεί μαζί σας όπως
επιθυμείτε. Βλάψατε τον αγώνα που δίνουν οι σχολικοί σύμβουλοι. Η επιστολή σας
απορρίπτεται ως υφολογικά ακατάλληλη και βαθμολογείται με βαθμό κάτω από τη
βάση.

 
Α. Ι. Κ.
15 Απρ 2018 23:24

Εξαιρετικό κείμενο. Και με πολυτονικό. ΜΠΡΑΒΟ!
Όσο για τα αιχμηρά σχόλια για το πολυτονικό, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων δίνει την απάντηση:

"[...] Από σωστογραφία άστα,
αμέ τις ψιλές και τις δασείες
δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτα.
Μια νύχτα τις είδα στον ύπνο μου,
σαν γυφτάκια ξυπόλητα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα,
και μια υπογεγραμμένη, από τότε τη μνημονεύω κι αυτή.

Όσο για τις περισπωμένες άμα ταιριάζει κάνω το χρέος μου [...]".

 
Δον Κιχώτης
16 Απρ 2018 07:39

Αν ζούσε ο Καζαντζάκης, είμαι σίγουρος πως θα τον έπειθε να δουλέψει περισσότερο
τον ποιητικό του λόγο... και να πετάξει τα ψεύτικα ξόμπλια στα γκρεμνά του Ψηλο-
ρείτη. Είναι δύσκολη η ποιητική γραφή, πολύ δύσκολη...

 
Ηλίας
16 Απρ 2018 15:49

Το να είναι σχολικός σύμβουλος κάποιος που (α) είναι 2 ή 3 χρόνια πριν τη σύνταξη (με ό,τι συνεπάγεται αυτό) (β) έχει να μπει στην τάξη από εποχής Γιαννάκου (γ) τα τυπικά προσόντα του βρίσκονται στο επίπεδο απαραίτητων προσόντων για διορισμό (δ) μετά βίας έχει επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας... μας είναι λογικό? Μετά εμφανίζονται και μας λένε για μία νέα μέθοδο διδασκαλίας (το project), τις συνθετικές-δημιουργικές εργασίες, την απαξίωση του δασκαλοκεντρικού μοντέλου και τον αντίκτυπο του internet στη μάθηση (εννοώντας τις έτοιμες ασκήσεις που μπορείς να βρεις και να κατεβάσεις από τα φροντιστήρια).

Όταν πρώτη φορά, μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας, ψάχνεις τρόπο να διδάξεις (στη θεωρία, στην πράξη ούτε κατά διάνοια!) Λογοτεχνία και Ιστορία με τη μέθοδο του project και έρχεσαι να το πασάρεις ως "νέο" ... αυτά θα έχεις!

(το πολυτονικό δεν θα το σχολιάσω ... αν μπορούσαν να αρθρογραφήσουν στο διαδίκτυο με πένα και μελανοδοχείο, θα το έκαναν!)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ