Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Έκθεση ΟΟΣΑ: Μέτριες οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα αλλά αφοσιωμένοι

Πως είδε ο υπουργός παιδείας την έκθεση του ΟΟΣΑ
Δημοσίευση: 19/04/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ελλάδα διαθέτει ένα αφοσιωμένο σώμα εκπαιδευτικών με μέτριες επιδόσεις, τονίζει στην έκθεση του ο ΟΟΣΑ την οποία παρέλαβε σήμερα ο υπουργός   Κ. Γαβρόγλου σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Παιδείας και τονίζει:

  • Υπάρχει ανάγκη για ένα περιβάλλον εντός του οποίου μπορεί να βελτιώνεται το σχολείο.
  • Το περιβάλλον αυτό απαιτεί: βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης των εργαζομένων όσον αφορά την κατανομή τους, στήριξη των ατομικών και συλλογικών διαδικασιών  επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, συγκρότηση μιας στρατηγικής αξιολόγησης για τη λογοδοσία και τη βελτίωση των σχολείων.
  • Επιπλέον, αναγκαίοι όροι για την επιτυχία των στόχων αυτών είναι η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των σχολείων και των διευθυντών όπως επίσης έγκυρες και αξιόπιστες αξιολογήσεις των μαθητών.

Συστάσεις

Ειδικότερα ο ΟΟΣΑ κάνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το υπουργείο Παιδείας:

Η ανάλυση των πολιτικών και των πρακτικών εκπαιδευτικών συστημάτων με υψηλές επιδόσεις έδειξαν ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν οδηγό για τις κυβερνήσεις: να έχουν σαφείς στόχους, που είναι κατανοητές στο κοινό και να έχουν τη στήριξή του, να επενδύσουν στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, την πρόσληψη νέων και την ανάπτυξη εξαίρετων δασκάλων και στελεχών, να οικοδομήσουν δομές  και θεσμούς υποστήριξης και βελτίωσης της εκπαίδευσης, να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα αξιολόγησης παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και τους σκοπούς της λογοδοσίας και της βελτίωσης, να εστιάσουν στα επιτεύγματα του κάθε σχολείου χωριστά, να εστιάσουν δηλαδή στις μονάδες που η διδασκαλία και η μάθηση πραγματώνεται. Οι βελτιώσεις σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να επέλθουν με ισχυρή, συνεκτική και διαρκή πολιτική υποστήριξη και ηγεσία.

Η Ελλάδα έχει εισάγει ένα αριθμό μεταρρυθμίσεων οι οποίες αγγίζουν πολλές από τις σημαντικότερες πτυχές της εκπαίδευσης.  Ο ΟΟΣΑ συστήνει ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας και της ισότητας στο εκπαιδευτικό της σύστημα και στη μάθηση των μαθητών και των φοιτητών και προτείνει σειρά από μέτρα πολιτικής.

Η σύνδεση διακυβέρνησης και χρηματοδότησης να εστιάζει περισσότερο στο σχολείο

Ο εξορθολογισμός και η βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης της ελληνικής εκπαίδευσης είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία της εκπαίδευσης και των σχολείων. Για την ευημερία του κάθε σχολείου ξεχωριστά η διακυβέρνηση και χρηματοδότηση πρέπει να συνδέονται. Αυτό απαιτεί συγκρότηση ενός οράματος για την εκπαίδευση που θα είναι εξολοκλήρου προσανατολισμένο στο μέλλον, σαφή εικόνα για τους διαθέσιμους πόρους, ανάπτυξη και υποστήριξη των οργάνων που συγκροτούν το σχολείο, απόδοση στα σχολεία μιας διακριτής ταυτότητας και δικών τους δυνατοτήτων. Απαιτεί επίσης τη δημιουργία σώματος μόνιμων εκπαιδευτικών το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρών εκπαιδευτικών θεσμών και να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στους μαθητές τους.    

Στήριξη της μάθησης για όλους τους μαθητές

Η προσήλωση της Ελλάδας στην ισότητα μπορεί να εξισορροπηθεί ενισχύοντας τις προσπάθειες διατήρησης και βελτίωσης της ισότητας και της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και εστιάζοντας ταυτόχρονα στους λιγότερο ευνοημένους. Πιο συγκεκριμένα, οι υψηλότερες επιδόσεις όλων των μαθητών μπορούν να επιτευχθούν με την αύξηση των προσδοκιών, με την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος σε μελλοντικά επιτεύγματα μέσω της τρέχουσας μεταρρύθμισης των αναλυτικών προγραμμάτων, με τη μείωση του ειδικού βάρους των Πανελληνίων εξετάσεων και μέσω της επανεξέτασης των επιπτώσεων της παραπαιδείας στο δημόσιο σχολείο.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να συνεχίσει η χώρα να δίνει βάρος σε στοχευμένες  παρεμβάσεις στους μαθητές που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στα μη προνομιούχα σχολεία.  

Στήριξη στη βελτίωση του σχολείου

Η Ελλάδα διαθέτει ένα αφοσιωμένο σώμα εκπαιδευτικών με μέτριες επιδόσεις. Υπάρχει ανάγκη για ένα περιβάλλον εντός του οποίου μπορεί να βελτιώνεται το σχολείο. Το περιβάλλον αυτό απαιτεί: βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης των εργαζομένων όσον αφορά την κατανομή τους, στήριξη των ατομικών και συλλογικών διαδικασιών  επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, συγκρότηση μιας στρατηγικής αξιολόγησης για τη λογοδοσία και τη βελτίωση των σχολείων. Επιπλέον, αναγκαίοι όροι για την επιτυχία των στόχων αυτών είναι η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των σχολείων και των διευθυντών όπως επίσης έγκυρες και αξιόπιστες αξιολογήσεις των μαθητών.

Διασφάλιση προϋποθέσεων για μια αποτελεσματική τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι Έλληνες απόφοιτοι ΑΕΙ έχουν υψηλά ποσοστά πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις στο γραμματισμό, τις μαθηματικές δεξιότητες και την επίλυση προβλημάτων σε σύγκριση με τους αποφοίτους άλλων χωρών που συμμετέχουν στη διεθνή έρευνα Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επενδύσει η χώρα στις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, και την επίτευξη υψηλής ποιότητας και επιδόσεων  στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μία πτυχή που μπορεί να τεθεί ως στόχος αφορά τη βελτίωση της διακυβέρνησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο ως σύνολο όσο και των επιμέρους θεσμών της. Χρειάζεται μία προοδευτική προσέγγιση μεγαλύτερης αυτονομίας των θεσμών, σύνδεσης του συστήματος χρηματοδότησης με την κυβερνητική στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και εξισορρόπηση της μεγαλύτερης αυτονομίας και της αύξησης της λογοδοσίας.    

Πως είδε  ο υπουργός παιδείας την έκθεση του ΟΟΣΑ

Ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου σχολιάζοντας την έκθεση του ΟΟΣΑ είπε τα εξής:

Ο ρόλος του σχολείου

Υπάρχουν νομίζουμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις και συγκλίσεις σε σχέση με την έκθεση του 2011. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο δικό μας σχολείο σε θέματα μόρφωσης, παρά σε θέματα δεξιοτήτων. Καταλαβαίνουμε το επιχείρημα: ένα σχολείο να είναι προσανατολισμένο στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά η δική μας λογική είναι η μόρφωση έρχεται πρώτη, είναι κυρίαρχη και ακολουθούν τη μόρφωση άλλα πράγματα, όπως είναι οι δεξιότητες και είναι και πολύ σημαντικό.

Αυτονομία της σχολικής μονάδας

Το δεύτερο. Η αυτονομία της σχολικής μονάδας και τα όρια αυτής της αυτονομίας. Η έκθεση του ΟΟΣΑ το 2011 με ένα τρόπο πραγματικά πρωτόγνωρο που ακόμη δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε είχε προτάσεις ως προς την αυτονομία που οδηγούσαν έως και την απόλυση και την πρόσληψη των εκπαιδευτικών από πλευράς των διευθυντών. Υπάρχουν κάποιες αναφορές και σε αυτήν, είναι κάτι το οποίο δεν δεχόμαστε και είναι κάτι που δεν δεχόμαστε όχι μόνο για νομικούς λόγους, αλλά για λόγους λειτουργίας των σχολείων, θεωρούμε ότι υπάρχει μια άλλη παράδοση σε αυτό.

Είμαστε  ένα σύστημα πάρα πολύ συγκεντρωτικό

Από την άλλη μεριά και θέλω να το τονίσω αυτό, είμαστε κι ένα σύστημα πάρα πολύ συγκεντρωτικό, εξαιρετικά συγκεντρωτικό και πρέπει να δώσουμε στα σχολεία μας στα Πανεπιστήμιά μας, στα ΤΕΙ μας ολοένα και μεγαλύτερο χώρο να μπορούν να αναπνέουν. Πάντα αυτά τα θέματα της αυτονομίας ξέρετε έχουν πολύ λεπτές ισορροπίες και νομίζουμε ότι έχουμε ανταλλάξει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες πάνω σε αυτό, που κι εμείς δεν πρέπει να είμαστε με τέτοια έμφαση σε θέματα πια όλα να ρυθμίζονται κεντρικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πάλι μια ισορροπία, δεν θέλω να επαναλάβω τον εαυτό μου.

Εποπτεία του κράτους

Και έρχομαι στο επόμενο κομμάτι που είναι η συγκεντρωτική δομή της ελληνικής νομοθεσίας. Νομίζουμε ότι οι προτάσεις που γίνονται από πλευράς του ΟΟΣΑ είναι σωστές, οι επισημάνσεις ότι έχουμε μια εξαιρετικά συγκεντρωτική μορφή. Άλλο είναι η εποπτεία του κράτους και άλλο είναι αυτές που γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα οι περισσότεροι που είστε εδώ, οι Υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να είναι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, η νομοθεσία που είναι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και αφαιρεί δυνατότητες πολλές φορές και αυτενέργειες πολλών στελεχών της εκπαίδευσης.

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Έρχομαι σε δυο από τα σημαντικότερα σημεία. Το θέμα της ανάγκης των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Θέλω να χαιρετίσω τις συζητήσεις που κάναμε με τον ΟΟΣΑ και τη δέσμευση του ΟΟΣΑ σε μια τέτοια προοπτική.

Διότι δεν μπορεί η υπάρχουσα κατάσταση να συνεχίσει με ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό αναπληρωτών καθηγητών να είναι στα σχολεία μας με συμβάσεις που είναι πραγματικά εξαιρετικά προβληματικές, με ανθρώπους που δίνουν όλο τους το είναι χρόνια για να στηρίξουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που νομίζω σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που ποσοστιαία να βασίζεται σε τόσο μεγάλο ποσοστό αναπληρωτών καθηγητών, με ένα πληθυσμό των μονίμων εκπαιδευτικών με πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας και τα λοιπά.

Η λύση σε αυτό είναι οι  μόνιμοι διορισμοί, ένας σημαντικός αριθμός. Έχουμε κάνει μια μελέτη γι' αυτό, προχωρήσουμε σε ένα σημαντικότατο αριθμό μόνιμων διορισμών.

Αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση

Και βεβαίως σε σχέση με αυτό είναι και το επόμενο αίτημα το οποίο αποτυπώνεται στην έκθεση και σε αυτό είχαμε πολύ δημιουργικές συζητήσεις: η αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση. Η αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση δεν είναι αυτοσκοπός, νομίζουμε ότι έχουμε πάρει τα απαραίτητα μαθήματα από την περίοδο πριν την κρίση, που από αυτό το Υπουργείο πέρασαν μυθώδη ποσά και κανείς ντρέπεται ακόμη και να κάνει έναν απολογισμό το που πήγαν αυτά. Δεν μιλάω σκανδαλολογικά, μιλάω πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά.

Νομίζουμε ότι έχουμε πάρει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε και τώρα πραγματικά με την ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ  γενναία αύξηση του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση. Ήδη αυτό το βλέπουμε στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  όπου φέτος αυξάνουμε 45% του προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων.

Η παραπαιδεία

Έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον ότι     η έκθεση εντοπίζει δύο  θετικά σημεία, δύο σημεία μ’ έναν τρόπο που μας βρίσκει σύμφωνους. Ν’ ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση: Επειδή αυτές οι εκθέσεις όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο για μας, διαβάζονται και πάρα πολύ από άλλες χώρες, από άλλους εκπαιδευτικούς, έχουν τη σημασία τους, η έκθεση καυτηριάζει θα έλεγα το θέμα της παραπαιδείας.

Θεωρεί ότι το θέμα της παραπαιδείας υπονομεύει τους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Δεν είναι θέμα φροντιστηρίων. Το έχω πει δημόσια, το ξαναλέω. Εδώ λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται και σε άλλες χώρες, ότι η παραπαιδεία έχει οδηγήσει στην ακύρωση των εκπαιδευτικών θεσμών.

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Και βεβαίως μαζί μ’ αυτό έχει  ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, ακριβώς στη δική μας λογική ως προς τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πανεπιστήμια, όχι μόνο πώς επηρεάζουν μ’ αυτό τον εξαιρετικά αρνητικό τρόπο την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, αλλά ακόμη και για την αποτελεσματικότητα αυτών των εξετάσεων.

Η αξιολόγηση

Έρχομαι στο τελευταίο σημείο της έκθεσης που θα ήθελα να σχολιάσω  κι αυτό είναι το θέμα της αξιολόγησης. Είναι σαφές ότι έχουμε  διαφορές. Οι διαφορές μας και νομίζουμε για πρώτη φορά διατυπώνονται, υπάρχουν εκφράσεις που δείχνουν μια σύγκληση σ’ αυτό και το χαιρετίζουμε αυτό, είναι τί πρέπει να κάνουμε για να καθιερωθεί στη χώρα μας μια κουλτούρα αξιολόγησης η οποία να μην είναι τιμωρητική.

Εμείς έχουμε πει με κάθε τόνο ότι δε μπορεί η αξιολόγηση να έχει κανένα αποτέλεσμα, κανένα απολύτως αποτέλεσμα όσο είναι συνδεδεμένη με τιμωρητικές διαδικασίες. Αυτά που έγιναν παλαιότερα, ότι «αξιολογήστε ώστε να διώξετε το τόσο τοις εκατό των εργαζομένων», μας είναι απολύτως ξένα, μας είναι απολύτως εχθρικά.

Αυτοαξιολόγηση

Και χαιρόμαστε στην κουβέντα που κάνα με τον ΟΟΣΑ, ότι σε αυτό  το θέμα, υπάρχει μια ριζική αλλαγή, μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή σε σχέση με το τί υπήρχε στην έκθεση του 2011. Γι’ αυτό κι εμείς ενισχύουμε ήδη πολύ πριν το τελικό κείμενο της έκθεσης την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, την ανάδραση ανάμεσα στα σχολεία και τους θεσμούς που θα έχουν την ευθύνη της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.

Ο νόμος για τις Δομές Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση ως προς τους εργαζομένους, αλλά ο στόχος είναι να συμφωνήσουμε όλες και όλοι για διαδικασίες βελτίωσης, του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Καταθέτουμε όπως ξέρετε ένα νόμο, ένα νομοσχέδιο σε λίγες μέρες, είναι ένα νομοσχέδιο που θα φέρει εξαιρετικά σημαντικές και θετικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και είναι ένας νόμος που θα πρέπει όλοι να τον υποστηρίξουμε, ακριβώς γιατί στην ουσία αυτού του νόμου υπάρχει αυτή η αγωνία για τη βελτίωση της  εκπαίδευσης χωρίς εκείνες τις διαδικασίες που τινάζουν στον αέρα μια τέτοια κουλτούρα.

Με ποιο ηθικό δικαίωμα μια πολιτεία πρέπει να αξιολογεί εκπαιδευτικούς

Κι ένα τελευταίο θέμα σε σχέση με την αξιολόγηση:  Καμία δημοκρατική πολιτεία, καμία, δεν έχει το δικαίωμα να ζητά αξιολόγηση εκπαιδευτικών όταν η ίδια η πολιτεία δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι  στους εκπαιδευτικούς. Με ποιο ηθικό δικαίωμα μια πολιτεία πρέπει να αξιολογεί εκπαιδευτικούς όπως μας ζητείται συνέχεια, όταν η ίδια η πολιτεία δεν έχει φροντίσει  για ένα σύνολο καταστάσεων για τα σχολεία μας, για τους εκπαιδευτικούς μας κτλ.;

Μην πάμε λοιπόν στο ποιοι είναι  υπέρ της αξιολόγησης και ποιοι είναι κατά της αξιολόγησης. Να πάμε όλοι για να δούμε με ποιους τρόπους, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα γίνει μία αποτίμηση αυτού που γίνεται στα σχολειά μας, των πολύ καλών πραγμάτων που γίνονται στα σχολειά μας, που η κοινωνία δεν τα ξέρει και πού μπορούν να βελτιωθούν.

Αυτό δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με λογικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.  Αν με ρωτούσατε τί θα έλεγα, πώς χαρακτηρίζει τη σχέση μας με τον ΟΟΣΑ τα τελευταία δυόμιση χρόνια όπως σας είπα, από το 2016 όπου έχουμε  την πιο συστηματική εμπλοκή στις συζητήσεις μας, είναι  όταν αρχίσαμε υπήρχαν πάρα πολλές αποκλίσεις και ελάχιστες συγκλήσεις.

Συγκλήσεις

Τώρα, έχουμε πολλές συγκλήσεις και παραμένουν και ορισμένες αποκλίσεις. Αυτά είναι καλά πράγματα. Είναι καλά πράγματα διότι οι αποκλίσεις σημαίνει ότι ζούμε με τις διαφορές μας, αλλά ότι συνεννοούμαστε κιόλας. Και αλίμονο αν η Ελλάδα, ένα κράτος μέλος του ΟΟΣΑ δε μπορούσε να συνεννοηθεί με τον ΟΟΣΑ.

Ο   κ.Van Driessche ο οποίος είναι επικεφαλής του Athens Office, Structural Reform Support Service , είπε τα εξής:

 Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κα Ramos, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και θα μιλήσω εκ μέρους της Τεχνικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ως Υπηρεσία των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.
Αλλά προτού μιλήσω γι’ αυτό το θέμα, να πω δυο  λόγια ευχαριστίας. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό Παιδείας που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ στον ΟΟΣΑ, που  παρέδωσε μια καταπληκτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος υπογραμμίζοντας τα σημαντικά  ζητήματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες μαθητές θα πρέπει να μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις  του νέου αιώνα μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, τον ΟΟΣΑ, το Υπουργείο και τους συναδέλφους μου.
Να επανέλθω στις Τεχνικές Υπηρεσίες.  Η SRSS βασικά γεννηθήκαμε πριν από τρία χρόνια, στα μέσα του  2015. Εν τω μεταξύ έχουμε αναπτυχθεί περισσότερο και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε περίπου 25 ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε 500 projects και στην Ελλάδα  αλλά και σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό το πρόγραμμα είναι μόνο ένα από τα προγράμματα  που εμείς ως Τεχνική Υπηρεσία συνεργαζόμαστε με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Έχουμε κι άλλα προγράμματα,  άλλα projects είναι η αναβάθμιση  της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και η ενδυνάμωση της αποτελεσματικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στα ελληνικά σχολεία.  Αυτή ουσιαστικά είναι και μία από τις προτάσεις που βγαίνει από την έκθεση του ΟΟΣΑ, για μάθηση δηλαδή η οποία θα έχει σχέση με την Πληροφορική και με τις ψηφιακές δεξιότητες.
Η φιλοσοφία  μας ουσιαστικά  γίνεται μόνο μετά από  αίτημα των κρατών μελών, να προσπαθήσουμε δηλαδή να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.  Σε πάρα πολλούς τομείς εργαζόμαστε, η εκπαίδευση είναι ένας απ’ αυτούς τους κλάδους, ένας απ’ αυτούς τους τομείς. Δεν κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη ποιότητα, τους καλύτερους παρόχους.
Και σ’ αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη εδώ, ο καλύτερος πάροχος ήταν ο ΟΟΣΑ και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που συνεργάστηκε μαζί μας. Να δούμε λοιπόν αυτή την έκθεση. Αυτή η έκθεση συνάγει πολλά σημαντικά  συμπεράσματα μας λέει ότι η εκπαίδευση και η υψηλά ποιοτική εκπαίδευση είναι προτεραιότητα της ελληνικής κοινωνίας συνολικά και ότι η μάθηση, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, μπορούν να συνδυαστούν για καλύτερες δουλειές,  για μεγαλύτερη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για καλύτερη αντιμετώπιση  των προκλήσεων.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν  τα μεγάλα ποσοστά ανεργία αυτό θα μπορούσε ν’ αποτελέσει τροφή για σκέψη. Βλέπετε ότι μεταξύ των δεξιοτήτων των μαθητών και των δεξιοτήτων που απαιτούν οι εργοδότες, δε συνάδουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι  πρέπει να γίνουν ίσως κάποιες διαφοροποιήσεις εκεί και να δημιουργηθεί ένας καινούργιος σχεδιασμός.
Όπως διαβάσαμε στην έκθεση, είναι πάρα πολύ  σημαντικό να εμπλέξουμε όλες αυτές τις δράσεις σε μια ξεκάθαρα προσδιορισμένη και δημιουργημένη εκπαίδευση η οποία θα εστιάσει κυρίως στους μαθητές και στη μάθησή τους. Είναι σημαντικό αυτό το όραμα, να συζητηθεί με όλους τους διαθέσιμους παίκτες, δηλαδή την πολιτική ηγεσία, τη Διοίκηση, τους καθηγητές, τους δασκάλους, τα σχολειά αυτά καθαρά, ούτως ώστε  να υπάρχει μια ευρεία κατανόηση, συναίνεση αλλά και ιδιοκτησία του οράματος για το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος εδώ στην Ελλάδα.
Κι αυτή η έκθεση σήμερα, είναι το πρώτο βήμα προς  αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρόκειται  να επαναλάβω τις προτάσεις της έκθεσης μιας και η προηγούμενη ομιλήτρια το έκανε εις βάρος. Απλά θα ήθελα να δώσω έμφαση στο ποια είναι τα επόμενα βήματα.
Τα επόμενα βήματα μετά από  τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης είναι ότι οι αρχές πρέπει να εκμεταλλευτούν. Να εκμεταλλευτούν τη δουλειά που έγινε και αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στην έκθεση, τις προτάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες, θα πρέπει να ερμηνευτούν και να μετασχηματιστούν σε ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη, που θα οδηγήσει στο μέλλον.
Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και σχέδια δράσης τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν, αλλά όπως ανέφερα και προηγούμενα το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια προσέγγιση συναίνεσης όπου όλοι οι παίκτες που εμπλέκονται, κατανοούν και συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και όπως ανέφερε και ο Υπουργός προφανώς υπάρχουν αποκλίσεις και συγκλίσεις, αλλά αυτές είναι μέρος του παιχνιδιού, φίλες και φίλοι.
Η Υπηρεσία Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναπτύξει μεγάλη δεξιότητα λόγω των project που έχει αναλάβει σε πολλές χώρες και ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αειφόρα ανάπτυξη και σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε επιπλέον βοήθεια στις ελληνικές Αρχές για την υλοποίηση κάποιων από αυτών των προτάσεων της έκθεσης του ΟΟΣΑ.
Αλλά αυτό πάντοτε γίνεται όπως ανέφερα και στην αρχή μετά από αίτημα των Αρχών της κάθε χώρας.
Αυτή η έκθεση είναι ένα σημαντικό βήμα για μια ολιστική προσέγγιση κατανόησης και βελτίωσης της ποιότητας και της ισονομίας που θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι ένα κάλεσμα για ανάληψη δράσης απ' όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός, θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ελλάδα.
Για άλλη μια φορά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Υπουργό, στο Υπουργείο, στον ΟΟΣΑ για την εξαιρετική δουλειά που παρουσίασε και φυσικά σε όλους εσάς που  μοιράζεστε αυτές τις στιγμές μαζί μας σήμερα το πρωί και για την εκκίνηση της μεταρρύθμισης στο εκπαιδευτικό σύστημα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Σχόλια (20)

 
Νίκη
19 Απρ 2018 17:40

Όταν στην Ελλάδα εκπαιδευτικός άγαμος με 15 χρόνια! υπηρεσίας λαμβάνει 920 Ευρώ, τότε το μέτριες επιδόσεις μεταφράζεται σε άριστες.

 
ΤΠ
19 Απρ 2018 17:55

Άνθρωποι που δεν έχουν μπει σε σχολική τάξη βγάζουν μακροσκελή συμπεράσματα. Κοινώς, ζουν σε άλλο κόσμο.

 
ΜΕΤΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΟΣ
19 Απρ 2018 18:13

Να γιατί καταργήθηκε η αριστεία. Δεν επιθυμούν άριστους.

 
Ηλίας
19 Απρ 2018 18:46

Όπως είπε και η Νίκη πιο πάνω... Θα έπρεπε να λένε πάλι καλά που οι εκπαιδευτικοί είναι μέτριοι καθώς οι μισθοί είναι κακοί!!!

Τα 900€ που αναφέρονται πιο πάνω δεν είναι αρκετά αν κάποιος ζει μόνος σε ένα από τα πολλά τουριστικά νησιά της χώρας όπου για μία ποντικότρυπα μπορεί να πληρώνει 300€+. Μετά μιλάνε για επιμορφώσεις, συμμετοχές σε προγράμματα και διαγωνισμούς και σεμινάρια όπου όλα τα έξοδα πρέπει να καλύπτονται από την τσέπη σου..!

 
ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥ
19 Απρ 2018 19:08

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΑΜΙΑ ΣΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΤΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΕΧΟΥΝ, ΠΕΡΙΠΟΥ 3-4 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ ΖΩΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΥΤΟΣ Ο ΟΟΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΗΝ ΝΔ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΕΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ

 
ΜΕΤΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΟΣ
19 Απρ 2018 19:28

Οι μισθοί στο Λουξεμβούργο είναι πενταπλάσιοι. Ωστόσο, δεν έχουν πολύ καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Πάντα κάτι άλλο φταίει εκτός από εμάς. Ο Λαϊκισμός και ο Ξερολισμός μας έχει φάει. Να γιατί κάποιοι φοβούνται να αξιολογηθούν. Μανούλες όμως, στο να αξιολογούν .

 
Ηλίας
20 Απρ 2018 00:35

@ΜΕΤΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΟΣ

Μακάρι η σχέση μισθού-απόδοσης να ήταν γραμμική... αλλά δυστυχώς δεν είναι!

Στην Ελλάδα πολλά προβλήματα ξεπερνιούνται καθαρά και μόνο από φιλότιμο ... Αυτός όμως είναι και ένας από τους λόγους που δεν λύνονται ποτέ!

 
Νάτος πάλι
20 Απρ 2018 03:22

....Αυτά που έγιναν παλαιότερα, ότι «αξιολογήστε ώστε να διώξετε το τόσο τοις εκατό των εργαζομένων», μας είναι απολύτως ξένα, μας είναι απολύτως εχθρικά.
Πάλι τα ίδια; Επαναλαμβάνει συνέχεια ο υπουργός οτι υπήρξε πριν από αυτόν αξιολόγηση για να διώξει τόσο τα εκατό των εργαζομένων, σε ποιο νόμο, εγκύκλιο ή ότι άλλο θέλει, το λέει αυτό να το δω και εγώ;
Με την ίδια ανύπαρκτη λογική μπορεί να πει ο οποιοσδήποτε ότι τώρα θέλει να μας διώξει ο Γαβρόγλου, δεν το γράφει πουθενά μπορεί όμως να το πει στο μέλλον....

 
Μισθοί
20 Απρ 2018 03:31

Επειδή διάφοροι συσχετίζουν την απόδοση των εκπαιδευτικών με τους "μικρούς" μισθούς, ας μάθουν ότι οι μισθοί είναι υπερβολικά μεγάλοι αναλογικά με την παραγωγικότητα της χώρας και θα μειωθούν σίγουρα. Ας μάθουν επίσης ότι υπάρχουν 50-60 χώρες με χαμηλότερους μισθούς και υποδομές, αυτοί τι θα έπρεπε να κάνουν, να κλαίγονται όλη μέρα; Τέλος ας μάθουν ότι υπάρχουν χιλιάδες νέοι έλληνες πτυχιούχοι που ζηλεύουν τους "χαμηλούς" μισθούς μας και πολύ ευχαρίστως θα μας αντικαθιστούσαν αν τους δινόταν η δυνατότητα

 
@Μισθοί
20 Απρ 2018 08:03

Το ότι χιλιάδες έλληνες πτυχιουχοι ζηλεύουν τους "χαμηλούς" μισθούς είναι αλήθεια αλλά το φύγε εσύ, έλα εσύ με μισό μισθό δεν δεν αυξάνει την ποιότητα ούτε την ποσότητα της εκπαίδευσης όπως προβοκατόρικά και εκβιαστικά θέτεις. Και όταν συγκρίνεις πορτοκάλια με μήλα αυτό παθαίνεις, συγκρίνεις ευρώ με κρούγκερ.... εκτός αν θέλεις να πληρώνεσε σε Γουάν Βόρειας Κορέας.

 
Πλατάρος Γιάννης
20 Απρ 2018 11:10

Πρόκειται για μια έκθεση που κάνει καίριες και εύστοχες υποδείξεις μετά λόγου γνώσεως. Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, η επαγγελματική τους ανάπτυξη δεν προωθείται στην Ελλάδα ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ και ΚΑΘΟΛΙΚΑ.
Το «όστις θέλει επιμορφωθείν» δεν συνιστά σύστημα, συνιστά κοροϊδία. Η προαιρετικότητα αφορά ιδεολογικές ή θρησκευτικές επιλογές. Δεν συνιστά πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης. Τα κίνητρα, δεν υπάρχουν. Εδώ και δεκαετίες. Μόνο εσωτερικά κίνητρα υπάρχουν με μια κρυφή ελπίδα υλικής ανταμοιβής. Χλεύη πολλή υπάρχει. Απαξίωση στην αυτοεπιμόρφωση υπάρχει σε υπερθετικό βαθμό. Σχολιαστές και εδώ και αλλού -ενίοτε και επωνύμως- οικτίρουν όταν δεν σιχτιρίζουν όσους έχουν μεταπτυχιακά, ως μαϊμουδένια. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια, αλλά είναι το πρώτο επιχείρημα. Ακολουθεί το επιχείρημα ότι «λάκισαν από την τάξη» . Μετά είναι το επιχείρημα των ίσων ευκαιριών. Όλα τα επιχειρήματα ισχύουν, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Και οι μισθοί παίζουν ρόλο στα κίνητρα, αλλά όλοι ξέρουν ότι σύμφωνα με πολλές, παλιές και παγκόσμιες έρευνες, δεν συνδέονται με την καθημερινή απόδοση του εκπαιδευτικού, για τον λόγο ότι κάνει μάθημα σε ανθρώπους και δη νέους και δη παιδιά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κοροϊδεύεις παιδιά συνειδητά, απ΄ότι ενηλίκους πολίτες. Το επιχείρημα «αναλόγως των αμοιβών μας άριστα δουλεύουμε» νιός ήμουν και γέρασα και το ακούω. Είναι όμως επιχείρημα του Πρωχοπρόδρομου. Είναι κακομοιρίστικο επιχείρημα, κακομοίρηδων, που αποδέχονται το κισμέτ της κακομοιριάς του προορισμού τους. Σε δεύτερη ανάλυση είναι και εξαιρετικά χυδαίο, αλλά δεν θα το αναλύσω. Εν τούτοις, λέγεται και ξαναλέγεται και διακινείται και στα φόρα. Όπως εδώ. Δεν ντρέπεται κάποιος να το πει. Δεν έχει αναστολή. Το θεωρεί και φυσιολογικό να το λέει όταν δεν το θεωρεί και επιστημονική αλήθεια. Από την άλλη το πολιτικό σύστημα, δεν θέλει την προαγωγή της Δημόσιας εκπαίδευσης , για τον απλούστατο λόγο ότι οι μισοί πολίτες που απασχολούνται με την εκπαίδευση επαγγελματικά, είναι εκτός Δημόσιας. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία όμως ψηφίζεται από όλους. Τα ενδοσχολικά φροντιστήρια από τις αρχές της δεκαετίας του 80, δέχθηκαν την επίδραση της ροπής προς γελοιοποίηση κάθε τι του Κρατικού. Η κουλτούρα η ενδημούσα ότι κάθε τι το δωρεάν είναι ευτελές, διογκώθηκε . Σπεύσαμε συνεργοί στην διόγκωση. Ο θεσμός της επιμόρφωσης, μόνο θεσμός δεν είναι. Οικεί και ως έτυχεν οι επιμορφώσεις, όλες προαιρετικές. Ούτε η επιμόρφωση στο Α΄επίπεδο υπήρξε υποχρεωτική, η οποία από την φύση του αντικειμένου θα έπρεπε να ήταν. «Οι μάχιμοι δεν αξιολογούνται» Ακούγεται συχνάκις αυτό. Από τα πλέον επίσημα χείλη. Πιστεύει κάποιος ότι αυτό επιστημονικά, δεοντολογικά, πρακτικά, αξιακά, λογικά, διαχρονικά, φυσιολογικά νομοτελειακά ισχύει; Ανακαλύφθηκε κάποια εκπαιδευτική λειτουργική αρχή στην Ελλάδα; Το ξέρουμε ότι «βολεύει.» Για πόσο όμως; Μέχρι πότε; Παρενέργειες έχει; Σας αναφέρω μία απτή παρενέργεια που δεν σχολιάστηκε σχεδόν καθόλου. Μείον 30% οι αιτήσεις δια θέσεις Διευθυντών σε όλη την Ελλάδα. Παρ΄όλο το δέλεαρ του «παχυλού» επιδόματος «ευθύνης» σε μια απίστευτη και συνεχιζόμενη (στο διηνεκές) περίοδο πτωχοποίησης. Παρ όλη την «ωρίμανση» για τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης (ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών αυξάνεται 1 χρόνο κατ΄έτος, παρ΄ότι θα έπρεπε να μένει -θεωρητικά- σταθερός) Θα έπρεπε σύμφωνα με τα θεωρητικά δεδομένα να ΑΥΞΗΘΕΙ ο αριθμός αιτήσεων. Γιατί μειώθηκε; Μήπως έχει σχέση με τις διαδικασίες διευθυντοποίησης τις ευθέως αντισυνταγματικές, δηλ. μέσω ανωνύμων και αντισυνταγματικών αξιολογήσεων; Θα λέει ο Σ.Δ. στον εκάστοτε Διευθυντή «κάτσε καλά "Γεράσιμε", υπάρχει και η ψηφοφορία;» Θα μουτζουρώνει κάποιος ανώνυμα, ύπουλα, σκόπιμα, αθέμιτα, πονηρά, την τιμή και την υπόληψη κάποιου υποψηφίου ως «μη δημοκράτη» ; Επειδή βολεύει; Επειδή είναι ελκυστική η εξουσία χωρίς λογοδοσία ; Επειδή δίνει τυφλή δύναμη στον Σύλλογο; Υπάρχει δύναμη πραγματική ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ; Αυτό επιχειρήθηκε λαϊκίστικα. αλλά δεν υπήρξε ένσταση, διότι ΟΛΟΥΣ βόλευε. Μέχρι πότε όμως; Τα αποτελέσματα μιας κακής ενέργειας δεν είναι πάντα αμέσου αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα φαίνονται και μετά από χρόνια. Οι παρενέργειες βγαίνουν και πολύ μετά. Και μπορεί να είναι διαλυτικές για όλους, «δικαίους και αδίκους.»
Μέχρι τότε ας αλληλοκοροϊδευόμαστε , είναι ένα αγαπημένο μας σπόρ, γνησίως Ελληνικό....

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
20 Απρ 2018 11:14

Πρέπει επιτέλους να γίνουμε σοβαρό κράτος.
Δεν είναι δυνατόν η κοινωνία να εμπιστεύεται την εκπαίδευση των παιδιών σε λειτουργούς που δεν έχουν ποτέ αξιολογηθεί ή ελεγχθεί για την καταλληλότητά τους. Ας βρεθεί επιτέλους ένα αντικειμενικό και ακομμάτιστο σύστημα αξιολόγησης και ας εφαρμοστεί.

 
μητρόπουλος
20 Απρ 2018 12:17

Νίκη@ οταν στην ελλάδα ενας εκπαιδευτικός παιρνει 920 ευρώ για 4 ωρες δουλεια ήτοι 1840 το 8ωρο όταν η ΕΓΣΣΕ έχει ως κατώτατο νόμιμο μηνιαιο μισθό τα 580 ευρώ -μικτά- τότε το μέτριο μεταφράζεται σε "χειρότερο δεν υπαρχει"

 
oikoniki
20 Απρ 2018 12:56

Με τη λογική του υπουργού, επειδή τίποτε δεν λειτουργεί όπως πρέπει...άρα δεν πρέπει να αξιολογείται κανείς. Φυσικά ούτε τα στελέχη της εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στο ίδιο εκπαιδευτικό, ελλιπές σύστημα. Μήπως η λογική είναι άλλη τελικά? Μήπως χαϊδεύουμε το πόπολο γα τα ψηφαλακια?

 
ΗΡΑ*
20 Απρ 2018 13:44

Άλαλα τα χείλη των προλαλήσαντων ευσεβών - συγνώμη για το ελαφρό "πείραγμα " της ρήσης - για την ουσία της υπόθεσης. Η ουσία βρίσκεται σ' αυτά που λένε ο κ. Γαβρόγλου, η κ. Ramoς και ο επικεφαλής του Τεχνικού Κλιμακίου κ.Van Driessche. Αυτός ο τελευταίος μάλλον για "κολλητός" του Ντάισελμπλουμ μου φαίνεται και μου θυμίζει τον γραικυλισμό εκείνου του ανεκδιήγητου με το " Γερούν γερά !!!" Τι λέει ο κ. Γαβρόγλου; " ... Όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τον Οργανισμό ( σημ. ΟΟΣΑ ) τον Ιανουάριο του 2016 ( σημ. υπουργός Παιδείας ήταν τότε ο κ. Φίλης) υπήρχαν πολλές αποκλίσεις και ελάχιστες συγκλίσεις, ενώ τώρα, (σημ. επί υπουργίας Γαβρόγλου) στη νέα εκθεση, υπάρχουν πολλές συγκλίσεις και ορισμένες αποκλίσεις"(βλ. εφημ. Η ΑΥΓΗ, 20-4-2018,σελ. 19) Και προκειμένου να οδηγηθούμε από τις "πολλές αποκλίσεις και ελάχιστες συγκλίσεις" στο σημερινό ...αξιοζήλευτο αποτέλεσμα με τις "πολλές συγκλίσεις και ορισμένες αποκλίσεις" έπρεπε να γίνουν ορισμένες - να δεις πώς τις λένε... - "δομικές αλλαγές" , "μεταρρυθμίσεις" α, και "εξοσθολογισμοί". Και μετά μην απορείτε πώς και κυρίως ΓΙΑΤΙ οι λέξεις (πρέπει να ) χάνουν το νόημά* τους. Πρώτα πρώτα έπρεπε να φύγει από τη μέση ο κ. Φίλης ο οποίος με τις... ψιλοενστάσεις του δημιουργούσε κάτι προβληματάκια. Η δε αντιπαράθεσή του με τον κ. Ιερώνυμο ήταν μάλλον η αφορμή παρά η πραγματική αιτία. Ακολούθως οδηγηθήκαμε στην κατάργηση του ΕΣΥΠ (= Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας) τον πρόεδρο του οποίου κ. Ν. Θεοτοκά είχε προτείνει ο ίδιος ο κ. Φίλης και στη θέση του ΕΣΥΠ φτιάχνουμε ένα άλλο δομικό όργανο με το όνομα Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. (=Εθνικό Συμβούλίο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). Ωραία δεν ακούγεται; Και επειδή με τον κ. Θεοτοκά ΠΟΤΕ δεν θα φτάναμε στο ... ζηλευτό αποτέλεσμα των " πολλών συγκλίσεων και των ελάχιστων αποκλίσεων", επικεφαλής του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. - όπου ακούς πολλά αρκτικόλεξα κράτα και μικρό καλάθι - οριστηκε ο κ. Σπ. Γεωργάτος. Συγκρίνοντας τώρα τις παραπάνω δηλώσεις του κ.Van Driessche με αυτές του κ. Γεωργάτου διαπιστώνω, όχι βεβαίως με έκπληξη, ότι μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερού. Για την ουσία μιλάμε τώρα ,έτσι ; κι όχι για το περιτύλιγμα. Α, να δούμε και τι λέει η κ. Ramos απευθυνόμενη στον κ. Γαβρόγλου: " Θεωρήστε μας ως μέρος της ομάδας σας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος" ( στην εφημ. Η ΑΥΓΗ, 20 - 4 - 2018, σελ. 19). Σημειωτέον ότι η η εν λόγω εφημερίδα μας ... διευκρινίζει και ποιος είναι ο ρόλος του ΟΟΣΑ: Ο ρόλος του ΟΟΣΑ, λέει, είναι να καθορίζει τους άξονες πολιτικής, όχι να επιβάλει πολιτικές. Με άλλα λόγια: να καθορίζει το πλαίσιο και τις βασικές κατευθύνσεις, έξω από τις οποίες δεν επιτρέπονται αποκλίσεις, εξ ου και οι πολλές συγκλίσεις που μας λέει ο κ. Γαβρόγλου. Τώρα με τι γαρνιτούρα θα μας σερβίρει ο κ. Γαβρόγλου τις πολλές συγκλίσεις είναι άνευ σημασίας. Διερωτάται λόγου χάριν ,μεταξύ άλλων, ο κ. Γαβρόγλου : Με ποιο ηθικό δικαίωμα μια πολιτεία πρέπει να αξιολογεί εκπαιδευτικούς; Επιγραμματικά για να το κλείσουμε : Το ηθικό δικαίωμα το οποίο επικαλείται ο κ. Γαβρόγλου έχει τόση αξία και άλλη τόση σημασία όσην έχει το ... περιβόητο ηθικό π[λεονέκτημα που επικαλείται η κυβερνώσα Αριστερά που γονάτισε...

* "δομικές αλλαγές" = θέσπιση μηχανισμών και "εργαλείων" για να κάνουμε τη δουλειά μας και όπου η "δουλειά μας" διάβαζε "οι δουλειές μας"

" μεταρρυθμίσεις" = ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας

"εξορθολογισμός" = Περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και κατά κύριο λόγο στους πιο ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς, Υγεία και Παιδεία καθώς και μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.

"

 
Το Υπουργείο έδωσε τα στοιχεία;
20 Απρ 2018 14:52

Αποκλείεται ο ΟΟΣΑ να βρήκε τα στοιχεία μόνος του.Το μόνο αρμόδιο να τα δώσει είναι το Υπουργείο το οποίο όμως ξέχασε να τους ενημερώσει για τα
Ι.Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι οι μόνοι παγκοσμίως που κάνουν εφημερία.
2.Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι οι μόνοι παγκοσμίως που συνοδεύουν τους μαθητές από τις σκάλες στον αύλειο χώρο.
3.Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι οι μόνοι παγκοσμίως που εκτελούν χρέη τραπεζοκόμου,επόπτη σίτισης διανομέα τροφίμων κλπ
4.Μόνο στην Ελλάδα για να παραπεμφεί μαθητής στο ΚΕΔΔΥ απαιτείται σύμφωνη γνώμη του γονέα.
5Μόνο στα ελληνικά σχολεία από όλο τον κόσμο οι εκπαιδευτικοί συνεχώς φωνάζουν για ησυχία,οι μαθητές είναι απείθαρχη και δεν προβλέπεται κανενός είδους πειθαρχικό μέτρο.
6 .Στο ελληνικό σχολείο ότι και να συμβεί υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός ,ενώ παγκόσμια για την συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο ευθύνεται ο ίδιος ανεξαρτήτου ηλικίας και ο γονέας του.
7 .Μ

 
Ντίνος@Για όσους είναι υπέρμαχοι της αξιολόγησης
20 Απρ 2018 15:53

Αν σε μια τάξη υπάρχουν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή άλλα και κάνουν συνέχεια φασαρία και επιπλέον δεν προβλέπεται και κάτι για να επικρατήσει ησυχία δηλ κάποια πειθαρχική ποινή και αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστό μάθημα τι φταίει ο εκπαιδευτικός ;Τι είδους αξιολόγηση μπορεί να υπάρξει σε τάξεις με τέτοια προβλήματα;.Ας νομοθετήσει το κράτος για την επιβολή της πειθαρχίας και μετά ας γίνει αξιολόγηση.Αξιολόγηση σε τάξεις με καθεστώς ζούγκλας και φασαριών δεν μπορεί να γίνει.Βάλτε το καλύτερο εκπαιδευτικό σε μια τάξη τέτοια και να δούμε τι θα καταφέρει.Όσο δε για τους σχολικούς συμβούλους ή τους διευθυντές εκπαίδευσης ή άλλους που ζητάν την αξιολόγηση ενώ έχουν να κάνουν μάθημα από τότε που γίναν τα Ίμια ας γυρίσουν στις τάξεις να κάνουν μάθημα για μια θητεία και μετά να δούμε αν θέλουν την αξιολόγηση. Το χειρότερο είναι ότι παίρνουν και οι πρώτοι τα διδακτικά μόρια που δεν έκαναν ποτέ.

 
Ηλίας
20 Απρ 2018 16:37

@Μισθοί

Φυσικά και συνδέονται οι μισθοί με την παραγωγικότητα! Καθώς όταν ο μισθός σου μετα βίας καλύπτει βασικά έξοδα τότε δεν κοιτάς πως θα παράγεις περισσότερο αλλά πως θα συμπληρώσεις το χαμηλό εισόδημά σου.

Τώρα, αν η Ελλάδα έχει υψηλούς μισθούς για την παραγωγικότητά της, τότε μάλλον έχει και ένα ανεξήγητα υψηλό κόστος ζωής, το οποίο όμως δεν αναμένεται να αλλάξει..!

Το ετήσιο εισόδημα (προ φόρου) ενός μόνιμου εκπ/κού με σχεδόν 10 χρόνια υπηρεσίας δεν φτάνει τις 10.000€ όταν το Βιβλιάριο Απορίας για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενός άγαμου έχει εισοδηματικό κριτήριο τα 5.000€. ΑΥΤΟ είναι το ΑΞΙΟΖΗΛΕΥΤΟ εισόδημα!!!

(να μη μιλήσουμε για τους νεοδιόριστους... ούτως ή άλλως στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν!)

 
Κατερίνα Στ.
20 Απρ 2018 17:54

Οι μέτριες επιδόσεις των εκπαιδευτικών επιφέρουν τραγικά αποτελέσματα σε μία χώρα.

 
@Γιώργος
20 Απρ 2018 20:47

Πρέπει να είστε σχολικός σύμβουλος και για αυτό θέλετε την αξιολόγηση των άλλων.Τι είδους αξιολόγηση μπορεί να γίνει στην τάξη μου πχ με παιδιά που αγνοούν την λέξη μη και κάνουν ότι θέλουν μέσα στην τάξη εμποδίζοντας στο να παραχθεί ποιοτικό έργο;.Η γνωστή επωδός των γονέων είναι ότι και στο σπίτι τα ίδια κάνουν.Αν όμως υπήρχε ο παγκόσμιος νόμος του να το πάρει από το σχολείο και να ψάξει να βρεί άλλο που και αν το δεχτεί αυτές οι απαντήσεις δεν θα υπήρχαν.Επομένως τι αξιολόγηση να μου γίνει με τέτοιες συνθήκες;Και μάλιστα ποιοι θα μας αξιολογήσουν;Οι ΣΣ έχουν να επιλεγούν από το 2011 και απέχει τουλάχιστον ο δικός μας από την διδασκαλία από το 2003 ,αν θυμάμαι καλά.Ότι και να του πεις δεν καταλαβαίνει γιατί ποτέ δεν το βίωσε για να το καταλάβει.Εγώ δεν δέχομαι να με αξιολογήσει ένας που είναι εκτός σχολικής πραγματικότητας πάνω από δεκαετία.Και κανένας δεν θα το δεχτεί.Προ ημερών επισκέφτηκαν το σχολείο μας στα πλαίσια των σχολικών ανταλλαγών ξένοι συνάδερφοι μας.Είδαν σε μια τάξη δάσκαλο παράλληλης στήριξης,μαζί με αυτόν της τάξης, που για αυτούς είναι ανεπίτρεπτο.Περνούσαν από τον διάδρομο και άκουγαν φωνές από τις τάξεις δασκάλων και μαθητών και τρόμαξαν.Τα έπαιξαν δε όταν είδαν στο διάλειμμα εφημερεύοντες ,που για αυτούς θα ήταν προσβλητικό και κατά δήλωση τους δεν θα το έκαναν ποτέ, και την συμπεριφορά των παιδιών.Ευτυχώς έφυγαν πριν το Ολοήμερο γιατί αν τους έβλεπαν να σερβίρουν θα έχαναν πάσα ιδέα.Ερώτημα τους ήταν πως τα αντέχουμε και τα δεχόμαστε αυτά και που είναι το κράτος και πως έτσι μπορεί να υπάρχει σωστή εκπαίδευση με όλα χύμα. Μας χαρακτήρισαν ήρωες και εγώ θα πρόσθετα και σύγχρονοι Ιώβ που δεχόμαστε καθημερινό μπούλινγκ .Επομένως το σοβαρό κράτος που λέτε πρέπει πρώτα να λύσει αυτά και μετά ας προχωρήσει σε αξιολόγηση με αξιολογητές όμως που έχουν πολύχρονη και πρόσφατη ,γιατί οι εξελίξεις στα σχολεία αλλάζουν μέσα στον χρόνο, διδακτική υπηρεσία και όχι γιαλαντζί στα χαρτιά.Αν είστε δε σχολικός σύμβουλος σας λέω ότι η αναβάθμιση και αυτοεπιβεβαίωση ενός κλάδου δεν περνά από τις αξιολογήσεις των υπόλοιπων που μοχθούν καθημερινά και φθείρονται ψυχικά στην τάξη από ανθρώπους των γραφείων και της χρόνιας παντελούς απουσίας τους από την διδακτική πράξη.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean