Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Ρυθμίσεις για ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης

Δημοσίευση: 24/04/2018
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης έχουν  συμπεριληφθεί τροπολογίες για την Επαγγελματική  Εκπαίδευση  και Κατάρτιση  και τη Διά Βίου Μάθησης

Ειδικότερα το άρθρο 95 του Σχεδίου Νόμου προβλέπει τα εξής:

1. Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)  προστίθεται παρ. 7, η οποία έχει ως εξής:

«7. Οι φορείς  του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα της Διά Βίου Μάθησης μπορούν να στελεχώνονται από προσωπικό με οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα για την υλοποίηση, εφαρμογή και λειτουργία προγραμμάτων δια βίου μάθησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων. Η επιλογή των στελεχών γίνεται από φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και οι όροι επιλογής, καθώς και κάθε άλλο  σχετικό λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα εκπαιδευτικά προσόντα, η επιμόρφωση, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι κοινωνικοί λόγοι.»

2. α) αα) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 μετά τις λέξεις «έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών,» προστίθενται οι λέξεις «οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρείς (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες κανονικής άδειας,»

ββ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.»

β) Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

«Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89 και ΠΕ90 που προσλαμβάνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να συμπληρώνουν στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.»

γ) Μετά το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξης μαθητείας», απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.»

δ) Μετά το δέκατο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για τους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο

«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», αποτελούν τους επιμορφωτές του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και μπορούν να απασχολούνται κατά τις απογευματινές ώρες. Η αμοιβή των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ύψος της ωριαίας αμοιβής καθορίζεται από την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159).»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τριακόσια (300) ημερομίσθια ή τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που αποφοιτούν.»

4. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«Την ευθύνη για θέματα υποστήριξης  της Μαθητείας έχουν οι Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) που συστήνονται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ, εκπρόσωπος του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εκπρόσωπος των εργοδοτών και των εργαζομένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται κάθε ΟΥΜ και ορίζεται το ΚΠΑ στο οποίο αυτή λειτουργεί. Με την κοινή απόφαση στην οποία καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας, καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη σύνθεση των Ο.ΥΜ., τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους. Για τη συγκρότηση των ΟΥΜ, μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  μετά από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης ή απόσπασης των εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που δεν δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αποσπώνται ή διατίθενται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.»

5. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4186/2013 , το οποίο είχε προστεθεί με την περίπτ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής :

«Για την Πρακτική Άσκηση ή την απαλλαγή  από αυτή στις Σ.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την Πρακτική Άσκηση Ι.Ε.Κ. του άρθρου 23.

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.»

7.  α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), οι λέξεις «δύο (2) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 οι λέξεις «της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης».

γ) Ειδικά οι διευθυντές και υποδιευθυντές, οι οποίοι θα προκύψουν από εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες σύμφωνα το άρθρο 27 του ν. 4186/2013 κατά το έτος 2018, έχουν θητεία τριών (3) ετών.

δ) Μετά τις λέξεις «ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, κατά τις κείμενες διατάξεις» στην παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 προστίθενται λέξεις ως εξής: «καθώς και εκπαιδευτές που διαθέτουν τα κριτήρια της περίπτ. ε΄ της παρ. 15 εκτός από την πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.»

ε) Η ημερομηνία «1.9.2018» στο έκτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίστανται από την ημερομηνία «1.9.2019».

8. Η ημερομηνία «6.9.2016» στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄78) αντικαθίστανται από την ημερομηνία «1.9.2018».

9. Το στοιχείο δ΄ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίστανται ως εξής:

«δ) ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean