Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Καταργείται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου

Δημοσίευση: 24/04/2018
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 17 του Σχεδίου Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης που κατατέθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής.

Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων μεταφέρονται στο νέο θεσμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι θα είναι στον αριθμό 540 από 800 που είναι σήμερα οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου θα αναλάβουν επίσης τις αρμοδιότητες:

Α. Των Προισταμένων Επιστημονικής Καθοφ]δήγησης, και,

Β. Των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ).

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου θα στελεχώσουν το νέο θεσμό των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

1. Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται πεντακόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄  και διακρίνονται στους ακόλουθους κλάδους:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): πενήντα επτά (57) θέσεις,
β) Δασκάλων (ΠΕ 70): εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεις,
γ) Θεολόγων (ΠΕ 01): έντεκα (11) θέσεις,
δ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): εξήντα (60) θέσεις,
ε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): τριάντα δύο (32) θέσεις,
στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): τριάντα δύο (32) θέσεις,
ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις,
η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι μία (21) θέσεις,
θ) Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις,
ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις,
ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι μία (21) θέσεις,
ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) : έξι (6) θέσεις,
ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις,
ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις,
ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις,
ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις,
ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις,
ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις,
ιθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι μία (21) θέσεις,
κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις,
κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις,
κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση,
κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις,
κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι μία (21) θέσεις,
κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι μία (21) θέσεις,
κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις,
κζ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση και
κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

Οι θέσεις των περιπτ. κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18.

2. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25. Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από κλάδο διαφορετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης.

3. Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ.  Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου  αυτού αναλαμβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις  της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του οικείου κλάδου και να εισηγείται στα θέματα της αρμοδιότητάς του.

4.  Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται στην παρ. 3.  

5. Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 και  ΠΕ70, αντίστοιχα, και η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του προηγούμενου εδαφίου έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ70.

6.  Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζουν σε Ολομέλεια και, εξασφαλίζοντας τη συλλογική και διεπιστημονική συμμετοχή όλων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αποφασίζουν για:

α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,

β) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4,

γ) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και

δ) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.

7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής.  Για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), αντίστοιχα.

Σχόλια (3)

 
Ήταν δίκαο και
25 Απρ 2018 09:47

έγινε πράξη.

 
Γιάννης
25 Απρ 2018 15:28

Η αριστεία είναι ρετσινιά!

 
ΑΡΙΣΤΟΣ ή αρίστος
26 Απρ 2018 16:45

Όταν λέτε αριστεία; Ως προς τι;
Όλα είναι σχετικά αγαπητέ.
Τιγκάραμε στους ΑΡΙΣΤΟΥΣ, κανένα καλό δε βλέπουμε όμως.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean