Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Υπουργείο: Προκλητική η άρνηση Σχολής του ΕΜΠ να δεχθεί μετεγγραφές φοιτητών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: Το υπ. Παιδείας να μην επιμείνει σε αποστολή πινάκων μετεγγραφόμενων ή σε απαίτηση υλοποίησης των υπεράριθμων μετεγγραφών.
Δημοσίευση: 26/04/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προκλητική χαρακτηρίζει το υπουργείο Παιδείας την απόφαση της Σχολής  Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ να μην εγγράψει τους 20 φοιτητές που έλαβαν μετεγγραφή λόγω της φοίτησης των αδελφών τους.

“Είναι τουλάχιστον προκλητική η απόφαση της συγκεκριμένης σχολής να αγνοήσει ψηφισμένο, πρόσφατο νόμο (4521/18) του ελληνικού κοινοβουλίου και ακόμη προκλητικότερο -γιατί δείχνει αναλγησία- να αγνοεί το υπαρκτό μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι φοιτητές και οι οικογένειές τους” τονίζει το υπουργείο Παιδείας σε ανακοινωθέν και υπογραμμίζει:

Α. Όπως περιγράφεται και στον νόμο, το δικαίωμα αυτό δόθηκε σε φοιτητές με πολύ χαμηλό οικογενειακό εισόδημα που υποχρέωνε τις οικογένειές τους να συντηρούν τρία σπίτια.

Β. Τέτοιες αποφάσεις πανεπιστημιακών απέχουν πολύ από το ακαδημαϊκό πνεύμα.

Γ. Η Δημοκρατία δεν παρέχει σε κανέναν το δικαίωμα να μην τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία.

Η  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, με ομόφωνη απόφαση της Κοσμητείας “επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να προστατεύσει την λειτουργία της και το επίπεδό της, και να εμπεδώσει τον ορθολογισμό και την αξιοκρατία στους φοιτητές της, παρακαλεί την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να μην επιμείνει σε αποστολή πινάκων μετεγγραφόμενων ή σε απαίτηση υλοποίησης των υπεράριθμων μετεγγραφών.

Αντί υπεράριθμων θέσεων μετεγγραφόμενων φοιτητών, η Σχολή   ζητά  την ενίσχυση του ελλειμματικού προσωπικού της με νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, προκειμένου να αντισταθμισθεί μέρος της μείωσης του προσωπικού των τελευταίων ετών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ομόφωνη απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (συνεδρίαση 18/4/2018) σχετικά με τις υπεράριθμες μετεγγραφές

1. Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη χώρα, έχει καταφέρει όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να διαπρέπει διεθνώς. Τα χρόνια της κρίσης, συνεχώς και αδιαλείπτως περιλαμβάνεται —μόνη σχολή απ’ την Ελλάδα— στους πίνακες των 50 κορυφαίων σχολών παγκοσμίως που εκδίδει ο Οργανισμός QS, ενώ κατατάσσεται στην πρώτη δωδεκάδα ανάμεσα σε ομόλογες σχολές της Ευρώπης. Στην αντίστοιχη κατάταξη του 2017 η Shanghai Ranking τής έδωσε την έβδομη θέση παγκοσμίως.

2. Η Πολιτεία ουσιαστικά ακολούθησε λογική τιμωρίας, αντί επιβράβευσης, για τα παραπάνω. Ως ενδεικτικά των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών στη Σχολή αναφέρονται:

-Η δραματική μείωση της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών της Σχολής από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους. Από 1 483 235 € που ήταν το 2010 έπεσε στα 111 150 € το 2018, ήτοι σε ποσοστό μείωσης 93%. Ως αποτέλεσμα, η υλικοτεχνική υποδομή της Σχολής δεν μπορεί να ανανεωθεί ούτε να συντηρηθεί και απαξιώνεται.

-Η μείωση του καθηγητικού προσωπικού της Σχολής περίπου στο μισό. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μελών ΔΕΠ της Σχολής που θα υπηρετούν στις 1/9/2018 είναι 47, ενώ από το 2010 έχουν κενωθεί από συνταξιοδότηση, θάνατο ή άλλους λόγους, 46 θέσεις μελών ΔΕΠ, και δεν έχει εγκριθεί η αναπλήρωσή τους. Μάλιστα στον αριθμό των 46 ελλειμματικών θέσεων δεν έχουν προσμετρηθεί άλλες 12 κενές θέσεις συνταξιοδοτηθέντων επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών, που υπό κανονικές συνθήκες θα μετατρέπονταν σε θέσεις ΔΕΠ προς πλήρωση.

3. Λόγω και της ιστορίας της (πρώτη σχολή μηχανικών της χώρας) αλλά και της σημερινής διακεκριμένης θέσης στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, η Σχολή αισθάνεται το χρέος να αντιστέκεται σε πελατειακές και ισοπεδωτικές επιλογές του πολιτικού προσωπικού, που την επιβαρύνουν σημαντικά με επιπρόσθετα προβλήματα, και να επιμένει, στο πλαίσιο του γενικότερου πνευματικού της ρόλου στην κοινωνία μας, στην εφαρμογή και ανάδειξη του ορθολογισμού και της αξιοκρατίας.

4. Ιδιαίτερα έχει πληγεί η Σχολή, από το μέτρο των μαζικών μετεγγραφών. Έτσι το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, με βάση νόμο που στη συνέχεια ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ. παρακάτω σημείο 11), οι πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής έφθασαν τους 325 με αριθμό κανονικών εισακτέων 150 (με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων) και φέρουσα ικανότητα της Σχολής (συνολικά, για όλες τις κατηγορίες νεοεγγραφόμενων φοιτητών) 155, όπως κατ’ έτος εκτιμάται από τη Σχολή και ενημερώνεται θεσμικά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ιδιάζον αυτό πρόβλημα (βλ. http://www.civil.ntua.gr/info/history/enrolled/) εξακολουθεί να δοκιμάζει τη Σχολή, με υπερβολικούς αριθμούς φοιτητών στα μεγαλύτερα έτη φοίτησης.

5. Το ποσοστό μετεγγραφών που έχει ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση των δυνατοτήτων (φέρουσας ικανότητας) της Σχολής και την τεκμηρίωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών που μπορεί να εκπαιδευτεί σε αυτή, είναι 15%, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Ήδη κατά το τρέχον έτος το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε στη Σχολή πίνακα μετεγγραφόμενων σε ποσοστό που ανέρχονταν σε 15% (19 μετεγγραφόμενοι φοιτητές επί 125 κανονικώς εισαχθέντων). Στη συνέχεια το Υπουργείο απέστειλε συμπληρωματικό πίνακα ανεβάζοντας το ποσοστό αυτό σε 26%. Παρά ταύτα, η Σχολή αποφάσισε (Κοσμητεία 12/1/2018 και ΓΣ 29/1/2018), να εγγράψει το σύνολο των φοιτητών που περιέχονταν και στους δύο πίνακες. Στις ίδιες συνεδριάσεις των οργάνων της, η Σχολή αποφάσισε ότι δεν θα εγγράψει κανέναν άλλον φοιτητή που τυχόν καταθέσει αίτηση κατά το υπόψη ακαδημαϊκό έτος, δηλώνοντας ότι ήδη οι λειτουργικές δυνατότητές της για μετεγγραφές κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος έχουν υπερκαλυφθεί (βλ. παρακάτω σημείο 11) σε βαθμό που να δημιουργούνται προβλήματα, επειδή η αύξηση του αριθμού φοιτητών συνοδεύεται και με συνεχείς μειώσεις στην υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό και τον προϋπολογισμό. Οι εν λόγω αποφάσεις της Σχολής έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό της τόπο (http://www.civil.ntua.gr/news/2018/1/29/meteggrafes/) προς ενημέρωση αφενός των κρατικών αρχών και αφετέρου των ενδιαφερόμενων (ημερομηνία ανάρτησης 2018-01-29 20:29:22).

7. Με το ηλεκτρονικό έγγραφο 19286/18/B14 - 12/04/2018 με θέμα «ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2017-2018» διαβιβάστηκε στη Σχολή και νέος πίνακας φοιτητών προς μετεγγραφή, που αριθμεί επιπλέον 20 ενδιαφερόμενους (επιπρόσθετο ποσοστό 16%, με το συνολικό ποσοστό πλέον να φτάνει το 42%, έναντι του κατά νόμον 15%). Αυτό συμβαίνει την ώρα που οι εκπαιδευτικές διαδικασίες του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βαδίζουν προς την ολοκλήρωση, με τα περισσότερα εργαστήρια καθώς και τις φοιτητικές εργασίες, τα θέματα και τις εξετάσεις προόδου να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

8. Είναι προφανές (τουλάχιστον για όσους κατανοούν το επίπεδο σπουδών στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, το οποίο της επέτρεψε και τις πιο πάνω διακρίσεις) ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν οι τελευταίες μετεγγραφές. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που αιτήθηκαν μετεγγραφή ενθαρρύνονται να ολοκληρώσουν το ακαδημαϊκό έτος στο κανονικό Ίδρυμά τους.

9. Από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-19, η Σχολή έχει δεσμευθεί (και έχει ήδη ανακοινώσει από την αρχή του 2018 στον ιστότοπό της) ότι θα εξετάζει τις αιτήσεις μετεγγραφών συνολικά, στο πλαίσιο του Νόμου, καθώς και αυτό των αποφάσεων του ΣτΕ και των συνταγματικών επιταγών.

10. Ειδικότερα ο Νόμος 4332/2015 (άρθρο 21, παρ. 5) αναφέρει ότι «Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.»

11. Σχετική με το υπόψη θέμα είναι και η ΣτΕ Ολ 1251/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας. Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του ΣτΕ δέχθηκε ότι, χάριν προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας και σεβασμού της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ, το άρθρο 16 του Συντάγματος επιβάλλει στον κοινό νομοθέτη κατά τη θέσπιση των διατάξεων περί μετεγγραφών: α) να προβλέπει ανώτατο όριο για τις καθ’ έκαστο ακαδημαϊκό έτος επιτρεπόμενες μετεγγραφές, το οποίο ευλόγως δεν δύναται να υπερβαίνει – συνολικά για τα εξάμηνα σπουδών – ποσοστό 10% επί των κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος εισαγομένων σε κάθε σχολή ή τμήμα υποδοχής και β) να καθιστά τα όργανα των σχολών και των τμημάτων υποδοχής αποφασιστικώς αρμόδια για να εκτιμούν, με ειδικώς αιτιολογημένη κρίση και χωρίς υποχρέωση εξαντλήσεως του ως άνω ορίου, αν και σε ποιο βαθμό επιτρέπουν οι λειτουργικές  δυνατότητές τους τη διενέργεια μετεγγραφών κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και, ακολούθως, να αποφασίζουν επί των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων συνεκτιμώντας και την επίδοση εκάστου εξ αυτών στις σπουδές του.

12. Τέλος, η Σχολή, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να προστατεύσει την λειτουργία της και το επίπεδό της, και να εμπεδώσει τον ορθολογισμό και την αξιοκρατία στους φοιτητές της, παρακαλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να μην επιμείνει σε αποστολή πινάκων μετεγγραφόμενων ή σε απαίτηση υλοποίησης των υπεράριθμων μετεγγραφών. Αντί υπεράριθμων θέσεων μετεγγραφόμενων φοιτητών, του ζητεί την ενίσχυση του ελλειμματικού προσωπικού της με νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, προκειμένου να αντισταθμισθεί μέρος της μείωσης του προσωπικού των τελευταίων ετών.

Σχόλια (12)

 
ΔΕΠ
27 Απρ 2018 19:12

"Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις"

Θα χάσετε αγαπητοί συνάδελφοι, διότι έχουμε ήδη χάσει ως κοινωνία. Άλλοι δεν το έχουν καταλάβει και άλλοι το κρύβουν.....

Ελπίζω κάποιοι από τους φοιτητές μας να καταλαβαίνουν,
κατά τα άλλα

"Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε."

 
Σοφία
27 Απρ 2018 10:40

@Γιώργος
Γνωρίζεις καλά τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Όσο και να αποδίδεις ο Έλληνας δεν αλλάζει νοοτροπία για κάποια πράγματα.

 
Γιώργος
27 Απρ 2018 09:49

@ Σοφία

Και ο κρατικοδίαιτος ιδιωτικός τομέας και αυτός δημόσιο;
Αποδίδεις επαρκέστερα από τα άλλα στελέχη και δέχεσαι bulling;
Γενικά τρωγόμαστε μεταξύ μας, αλλά αυτοί που τα φέρνουν προχωράνε.
Όσο για τα μεταπτυχιακά και ειδικότερα αυτά του κιλού των νεοελλήνων, η κατοχή τους και μόνο, δεν λέει τίποτα για τον κάτοχο. Στον στίβο όλα και είναι, δυστυχώς, απόλυτα απαιτητικός

 
Μανώλης
27 Απρ 2018 09:27

Φαίνεται τον υπουργό μόνο οι μετεγγραφές των πολυτέκνων δεν τον ενδιαφέρουν και αδιαφορεί!..

 
Σοφία
27 Απρ 2018 09:16

@σε άσχετα σχόλια

Πιο απότοκο της εποχής? Αν κάνεις αναδρομή στην ιστορία της εκπαίδευσης στην χώρα μας , θα διαπιστώσεις πως και στο παρελθόν ιδρύματα ανωτέρα ή ανώτατα χωρίς να είναι Πανεπιστήμια ισοτιμήθηκαν και οι νυν φοιτητές και απόφοιτοι απέκτησαν δικαιώματα πανεπιστημιακά.
15 χρόνια που δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα δέχομαι τις επικρίσεις και την διάκριση , από αντίστοιχους πανεπιστημιακούς που έχουν βασικό τίτλο σπουδών όταν εγώ έχω και μεταπτυχιακο και παραμένω στάσιμη. Μάλλον δηλώνεις άγνοια των καταστάσεων...

 
Μητσος
27 Απρ 2018 08:40

Επιτελους υπάρχουν ακαδημαικοί που τιμούν τους τίτλους τους. Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι το παραδειγμα τους.

 
PANOS
27 Απρ 2018 08:32

ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ;

 
Σε άσχετα σχόλια
26 Απρ 2018 21:45

Όπου να είναι, εγώ να πω το δικό μου. Η λέξη ισοτίμηση είναι απότοκο της εποχής. Κάτι σαν το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Δουλέψτε και δημιουργήστε. Δεν είναι συμβουλή, δεν έχω ούτε τέτοια πρόθεση ούτε δικαίωμα για αυτό. Όμως προβληματίζομαι όταν νέοι άνθρωποι προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τις ονομασίες Τίτλων, λες και αυτοί είναι το μόνο εφόδιο που θα τους συντροφεύει. Δεν φτάνουν για τίποτα και το Δημόσιο τελείωσε ως καταφύγιο.

 
kmap
26 Απρ 2018 21:31

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

 
JFK
26 Απρ 2018 21:29

Αλλο κοινωνική πολιτική, άλλο επίπεδο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων !!!
Οποιος νοιάζεται πραγματικά για την αριστεία, κλπ, ας φτιάξει εστίες, ας εξασφαλίσει επίπεδο διαβίωσης για τα παιδιά που πέρασαν στο τμήμα που πέρασαν, όπου πέρασαν. Στη συνέχεια ας συγκρίνουμε τους αποφοίτους των ιδρυμάτων, όπου διδάσκουν αυτοί που εκλέχθηκαν.

Θυμάστε όλοι, νομίζω, την προσφάτως αποκαλυφθείσα ιστορία:
Παιδιά ... να είναι μαθητές νυκτερινών λυκείων, για να εισαχθούν (με τα ειδικά ποσοστά) στις ιατρικές σχολές που είχαν εξ' αρχής επιλέξει οι γονείς τους.
Παιδιά ..., όπου (γονείς) πήραν των οματιών τους για "αφιλόξενες" χώρες του εξωτερικού, ώστε τα παιδιά τους (με τα ειδικά ποσοστά) να εισαχθούν σε σχολές υψηλής ζήτησης.
ΕΛΕΟΣ πια: άλλο η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, άλλο οι εγκεφαλικές λειτουργίες των υποψηφίων φοιτητών, άλλο το επίπεδο των διδασκόντων.
Αν δε διαχωριστούν, κανένα Ιδρυμα δεν πρόκειται να αποκτήσει "ακαδημαϊκό χαρακτήρα".
Πάλι τριτοκοσμικοί θα παραμείνουμε !!!

 
Απόφοιτος
26 Απρ 2018 21:23

Προκλητική η άρνηση του Υπουργού να μην ισοτιμήσει τα πτυχία των αποφοίτων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και ΑΤΕΙ Αθήνας.

 
Μπράβο στη Σχολή
26 Απρ 2018 19:59

Υπάρχει ελπίδα, όσο έχουμε ανθρώπους που αντιστέκονται!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ