Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Παν. Ιωαννίνων

Μέχρι σήμερα Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι κατατέθηκαν 127 Σχόλια- Προτάσεις
Δημοσίευση: 07/05/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων ΤΕΙ, στην Αθήνα, θα συγκαλέσει ο προεδρεύων Πρύτανης Β. Τριανταφύλλου, προκειμένου να υπάρξει αναλυτική τοποθέτηση επί του Σχεδίου Νόμου συγχώνευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με τοπ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο Νόμου ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 3 Μαίου, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαίου, στις 9 το πρωί.

Μέχρι σήμερα Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι κατατέθηκαν 127 Σχόλια- Προτάσεις, εκ των οποίων

Τα 53 έγιναν στο Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τα 48 στο Άρθρο 05 – Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Τα 17 στο Άρθρο 04 – Προσωπικό

Τα 8 στο Άρθρο 01 – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και,

Ενα στο Άρθρο 02 – Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δεν κατατέθηκε κανένα σχόλιο-πρόταση στα άρθρα 6,7, 8 και 9 του Σχεδίου Νόμου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δώδεκα όρους και προϋποθέσεις για την συγχώνευση των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια έθεσε στη, προ δυο εβδομάδων συνεδρίαση, η Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ , ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι:

Α. Η ενσωμάτωση των Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστήμια δεν γίνεται χαριστικά αλλά αποτελεί την τυπική αναγνώριση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης που έχουν επιτύχει στην πράξη

Β. Η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ιδρυμάτων των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να αφορά όλα τα ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Γ. Θεωρούμε θετική την πρακτική της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ να συγκροτήσει μικτές επιτροπές ανά περιφέρεια, για την διερεύνηση των βέλτιστων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στα επιχώρια ΑΕΙ.

Ειδικότερα οι έντεκα όροι και προυποθέσεις που θέτει η Σύνοδος με ανακοινωθέν που εξέδωσε  , μετά τη διήμερη συνεδρίαση, στη Λαμία, απέχοντος του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, είναι οι εξής:

1. Σε όσες περιπτώσεις προτείνεται ως ακαδημαϊκά συμβατή και βιώσιμη λύση η μετεξέλιξη τμημάτων Τ.Ε.Ι. δια της ενσωμάτωσης τους στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, θα πρέπει να διασφαλιστούν, πέρα από ακαδημαϊκές παραμέτρους, τα παρακάτω:

α) η ακαδημαϊκή και κοινωνική υπόσταση των Τ.Ε.Ι. που έχει κατακτηθεί με τις προσπάθειες του προσωπικού τους και παρά τη διαχρονική επιλογή της πολιτείας για την ελλιπή επιχορήγηση και την υποστελέχωσή τους,

β) η διασφάλιση ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης και εργασιακής ειρήνης στα Ιδρύματα που θα προκύψουν, και

γ) η ίση και αξιοπρεπή αντιμετώπιση σε ίδιες κατηγορίες ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π.), και εργαζομένων στα Τ.Ε.Ι.
 
Ακαδημαϊκή συγκρότηση των Ιδρυμάτων

2. Η ακαδημαϊκή συγκρότηση των ιδρυμάτων να γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια λαμβάνοντας υπ' όψη την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων τμημάτων, τον αριθμό μελών Δ.Ε.Π., την ερευνητική προϊστορία των τμημάτων το εθνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και ανάγκες. Τα πορίσματα των επιτροπών θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των προτάσεων.

3. Οι προτάσεις του Υπουργείου που θα βασισθούν στο πόρισμα των επιτροπών  θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και έγκρισης από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων.

4. Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές για όσα Τμήματα Τ.Ε.Ι. προτείνεται να ενσωματωθούν στα Πανεπιστήμια, κατά τη στιγμή της ακαδημαϊκής τους ενσωμάτωσης στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο (σημείο μηδέν), θα πρέπει να επισυμβούν ταυτόχρονα τα εξής:

i) Ιδρύεται το νέο πανεπιστημιακό Τμήμα,

ii) καταργείται το παλαιό Τμήμα Τ.Ε.Ι., και

iii) το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του παλαιού Τμήματος περνά απευθείας στο νέο Τμήμα.

Διοικητική οργάνωση των Νέων Ιδρυμάτων

5. Η διοικητική οργάνωση και τα συλλογικά όργανα των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να αποτελούν την αντανάκλαση της βούλησης του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νέα ιδρύματα με τη θεσμοθετημένη και συντεταγμένη ενσωμάτωση σε αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
 
6. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η ένταξη των Τμημάτων αυτών σε υφιστάμενη Σχολή του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να ανασυσταθεί η Σχολή και αναλόγως να ανασυγκροτηθεί η Κοσμητεία της.

Ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Τμήματα    

7. Για την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα ιδρύματα εφαρμόζονται, με τις ανάλογες διοικητικής φύσεως προσαρμογές, οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ένταξης του ακαδημαϊκού προσωπικού Τ.Ε.Ι. (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) σε πανεπιστημιακά Τμήματα που προκύπτουν από μετεξέλιξη καταργούμενων αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  

Ένταξη των υφιστάμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι.

8. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών.

Θέματα διοικητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

9. Τα νέα ιδρύματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους. Για τα υφιστάμενα μέλη του διοικητικού προσωπικού, εφόσον κριθούν ότι πλεονάζουν στην πόλη που υπηρετούν και δεν επιθυμούν τη μετακίνησή τους σε δομή του Ιδρύματος σε άλλη πόλη, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα οικειοθελούς μετάταξής τους σε δημόσια υπηρεσία (ευρύτερος δημόσιος τομέας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) της επιλογής τους στον τόπο διαμονής τους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί κινητικότητας στο δημόσιο.

Σπουδές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών

10. Τα υπάρχοντα προγράμματα Π.Μ.Σ. των τμημάτων Τ.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν και εντάσσονται στα νέα τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα 3ου κύκλου σπουδών.

Χρηματοδότηση

11. Για να νέα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλισθεί για τα πρώτα χρόνια λειτουργία επαρκής χρηματοδότηση και για τα νέα τμήματα να διασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό. Για νεοιδρυόμενα τμήματα να προβλεφθεί κατά προτεραιότητα κατανομή θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού.

Διοικητική Διάρθρωση των νέων ιδρυμάτων

12. Τα νέα ιδρύματα οφείλουν εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του να προχωρήσουν στην κατάρτιση νέων οργανισμών διοικητικών υπηρεσιών και κανονισμού σπουδών που να αντανακλούν την νέα πραγματικότητα.

Παράταση θητείας Πρυτανικών αρχών

Για τα ιδρύματα που η θητεία των σημερινών Πρυτανικών Αρχών ολοκληρώνεται την 31η-08-2018, η Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ προτείνει στον υπουργό Παιδείας:

i) Να παραταθεί η θητεία των σημερινών Πρυτανικών Αρχών.

ii) Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών των νέων ιδρυμάτων να προκηρυχθούν και να ολοκληρωθούν, αφού προηγουμένως έχει λάβει χώρα η ενσωμάτωση του προσωπικού των Τ.Ε.Ι., ώστε όλα τα μέλη τους, αναλόγως της βαθμίδας και της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, να έχουν τα ίδια δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αντίστοιχα με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σήμερα στα Πανεπιστήμια.

iii) Οι Πρυτανικές Αρχές των Τ.Ε.Ι. παραμένουν για όσο διάστημα απαιτείται, με αρμοδιότητα τη διαχειριστική διευκόλυνση της ακαδημαϊκής ενσωμάτωσης και της ενοποίησης των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των δύο Ιδρυμάτων. Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. καταργείται κατά το χρόνο ενσωμάτωσης των Τμημάτων του.

iv) Από την 1η-01-2019, τη διοίκηση των νέων ιδρυμάτων αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι νέες Πρυτανικές Αρχές.

Σχόλια (3)

 
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης
08 Μάιος 2018 10:58

Για μία ακόμη φορά σε κείμενα θέσεων των Πρυτάνεων των ΤΕΙ - συνόδων οι Πτυχιούχοι/αποφοιτοι είναι απόντες!

Εντελώς καλοπροαίρετα: Μήπως πρέπει οι κ.κ. Πρυτάνεις να θυμηθούν ότι η εκπαίδευση - και η τριτοβάθμια - ΔΕΝ είναι αυτοσκοπός αλλά αφορά ανθρώπoυς που μετά την φοίτησή τους βγαίνουν στην κοινωνία, στην εργασία και στην έρευνα;

 
Thomas Paschalis
07 Μάιος 2018 19:58

"α) η ακαδημαϊκή και κοινωνική υπόσταση των Τ.Ε.Ι. που έχει κατακτηθεί με τις προσπάθειες του προσωπικού τους...."

Και φυσικά με τις προσπάθειες όλων των αποφοίτων που αρκετοί απο αυτούς διαπρέπουν. Ντροπή να τους ξεχνάτε. Άμεση ισοτίμηση για όλους.

 
Νίκος
07 Μάιος 2018 17:01

το 8 για τους φοιτητές μην ξεχάσετε!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ