Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ερωτήματα που προκαλούνται, από την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Χαλκίδας στο ΕΚΠΑ

Από τον Σύλλογο Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημοσίευση: 18/05/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Aγαπητοί Συνάδελφοι,                            Πληροφορηθήκαμε αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο, στις 9-5- 2018, ότι η Διοίκηση του Ε.Κ.Π.Α. προωθεί την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Χαλκίδας στο Ιδρυμά μας. Από τα δημοσιεύματα προκύπτει ότι θα διαμορφωθούν νέα τμήματα στο πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας από τα οποία ορισμένα θα απορροφηθούν από την Σχολή Θετικών Επιστημών, που θα ονομαστεί «Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας». Ειδικότερα στη ΣΘΕ, θα δημιουργηθεί το τμήμα «Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας», ενώ προβλέπονται και διατμηματικά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών όπως «Διαχείρισης Ενέργειας Αποβλήτων και Κλιματικής Αλλαγής».

Στις διαδικασίες αυτές δεν υπήρξε καμία εσωτερική πληροφόρηση, ούτε ζητήθηκε η γνώμη των τμημάτων. Οι συζητήσεις έγιναν μεταξύ Πρυτανείας, Κοσμητείας και προέδρων των Τμημάτων της ΣΘΕ. Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση υπήρξε η επιστολή του αντιπρύτανη κ. Θ. Σφηκόπουλου προς τον πρόεδρο του Φυσικού Τμήματος ως απάντηση σε επιστολή που αναπτύσσει τους προβληματισμούς μελών του Φυσικού Τμήματος. Η απάντηση αυτή από πλευράς της Διοίκησης του ΕΚΠΑ, πέρα από γε- νικές διατυπώσεις δεν δίδει ουσιαστικές πληροφορίες, ενώ οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την κοστολόγηση του προγράμματος, τις ανάγκες σε προσωπικό, το οργανόγραμμα, τα χρο- νικά όρια ολοκλήρωσης έργου, ή τα προγράμματα σπουδών.

Είναι σαφές ότι με τον ισχύοντα νόμο, η Σύγκλτος είναι το όργανο που αποφασίζει για τέτοιου είδους ζητήματα. Τα τμήματα όμως , έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους σε θέματα λειτουργίας, εκπαίδευσης και σε επιστημονικά θέματα που άπτονται των γνωστικών τους αντικειμένων.

• Πως είναι δυνατόν να ληφθεί μια τόσο σημαντική απόφαση για τη λειτουργία της Σχολής μας, που αφορά στην ίδρυση νέων Τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών, χωρίς τη γνωμοδότηση των συλλογικών οργάνων της Σχολής, των Τμημάτων της ΣΘΕ.

• Η αύξηση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος που αναφέρεται στο δημοσίευμα, είναι αμφίβολη διότι οι «μνημονιακές υποχρεώσεις», έχουν στόχο τη μείωση των δαπανών και όχι την αναβάθμιση των ιδρυμάτων! Ως γνωστόν, η μείωση του αριθμού των ΑΕΙ στη χώρα προκύπτει από την πρόταση του ΟΟΣΑ και αποτελεί «μνημονιακή υποχρέωση» της χώρας.

• Τα κριτήρια διορισμού και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ είναι διαφορετικά από τα κριτήρια της ΣΘΕ του ΕΚΠΑ αλλά η ενταξη στις βαθμίδες προβλέπεται αυτόματη χωρίς διαδικασία κρίσης ή κατάταξης .

• Η ανάπτυξη νέων τμημάτων με ειδικότητες οι οποίες δεν καλύπτονται από τα γνωστικά αντικείμενα της σχολής, προϋποθέτει την δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών και νέων υποδομών. Μήπως θα έχει επιπτώσεις στην κάλυψη των αναγκών που ήδη υπάρχουν στα υφιστάμενα γνωστικά αντικείμενα;

- Ειδικώτερα για το τμήμα “Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας”, το Φυσικό Τμήμα δεν διαθέτει προσωπικό να διδάξει τα απαιτούμενα αντικείμενα ειδικότητας μηχανικού, ούτε βέβαια τα αντστοιχα εργαστήρια.

Οσο για τον στόχο της «διαστημικής τεχνολογίας», δεν υπάρχει οποιαδήποτε υποδομή στο ΕΚΠΑ (και όχι μόνον). Η επιλογή πιθανόν να στοχεύει στη «απορρόφηση» κονδυλίων από σχετικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ. (Σημειώνουμε ότι η χώρα μας αδυνατεί να πληρώσει τη συνδρομή στο ESA (European Space Agency) και η συμμετοχή μας είναι τυπική).

Δεν δίνοται διευκρινίσεις για τα λεγόμενα «δι πιστημονικά προγράμματα σπουδών», επισημαίνουμε όμως ότι οι αναφερόμενες ειδικότητες παραπέμπουν σε ειδικότητες μηχανικών. Σε προ- πτυχιακό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν τα μαθήματα δύο ειδικοτήτων σε ανώτατο επίπεδο, άρα το πιο πιθανόν να πρόκειται για πτυχία τεχνολόγων.

Το θέμα το οποίο δεν θίγεται καθόλου είναι το επίπεδο σπουδών και τα πτυχία τα οποία θα δίδονται.

- Οι σπουδαστές των ΤΕΙ συνήθως εισάγονται με χαμηλότερη βαθμολογία (Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ Χαλκίδας 7750 μόρια) και δύσκολα θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ΣΘΕ.

- Επίσης στην μεταβατική περίοδο, η προσαρ- μοργή των φοιτητών που είμαι ήδη εγγεγραμμένοι θα είναι προβληματική. Το σχέδιο δεν προβλέπει διαφορετικό πτυχίο.

- Μήπως η ασάφεια αυτή οδηγήσει σε ντε φάκτο υποβιβασμό των πτυχίων της σχολής;

Επιπλέον, τίθενται και γενικότεροι προβληματισμοί: Σύμφωνα με τα ισχύοντα, η εκπαίδευση στα ΤΕΙ είναι επαγγελματική, τεχνολογική. Με το σχέδιο που προτείνεται, ουσιαστικά καταργείται αυτή η κατηγορία εκπαίδευσης και αντικαθίσταται από ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Είναι αυτή η κατεύθυνση ενδεδειγμένη αναφορικά με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ή την αντιστρατεύεται;

Τέλος, θεωρούμε ότι τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να καθορίζονται με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και θα πρέπει να απαιτείται από την πολιτεία η απαραίτητη στήριξη για τη θεραπεία τους. Η αντίστροφη πορεία, καθορισμού των γνωστικών αντικειμένων με βάση τις υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότη- σης, αν δεν αποτελεί μέρος ενός καλά οργανωμένου αναπτυξιακού σχεδίου, θα έχει μακροχρόνια πολύ αρνητικές συνέπειες.

Τα παραπάνω εκφράζουν τους προβληματισμούς πολλών μελών του Τμήματος Φυσικής όπως καταγράφηκαν σε πρόσφατη επιστολή τους.

H μέχρι στιγμής εικόνα είναι ότι οι αποφάσεις πάρθηκαν βιαστικά και με αδικαιολόγητη αδιαφάνεια. Πιστεύουμε ότι τόσο σημαντικές απόφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα Τμήματα ή Σχολές και μετά από αναλυτικές μελέτες. Ως Σύλλογος ζητάμε:

1. Από τα αρμόδια όργανα να κοινοποιήσουν τις μελέτες και τα στοιχεία, εγκαίρως, πριν τις συνελεύσεις των Τμημάτων.

2. Από τη Διοίκηση του ΕΚΠΑ να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου ενσωμάτωσης αναφορικά με τη Σχολή μας πριν δοθεί η δυνατότητα του διαλόγου και της γνωμοδότησης στα αρμόδια συλλογικά όργανα.

Σύλλογος Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος     Ο Γραμματέας
Κ. Μηλολιδάκης Α. Μανουσάκης
 

Σχόλια (3)

 
Και σε εμάς προκαλούνται ερωτήματα
18 Μάιος 2018 14:18

"Τα κριτήρια διορισμού και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ είναι διαφορετικά από τα κριτήρια της ΣΘΕ του ΕΚΠΑ"

- Σοβαρά το λέτε αυτό; Διαβάσατε τους νόμους που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού/εξέλιξης των ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ; Μήπως η ΣΘΕ θέτει δικά της κριτήρια; Αν ναι, να τολμήσει και να τα δημοσιεύσει.

"Η εκπαίδευση στα ΤΕΙ είναι επαγγελματική, τεχνολογική?

- Επαγγελματική; Τι σημαίνει αυτό; Μήπως μπερδεύετε τα ΤΕΙ με τα ΙΕΚ και τα Τεχνικά/Επαγγελματικά Λύκεια που όντως παρέχουν επαγγελματική (και όχι ακαδημαϊκή/επιστημονική) εκπαίδευση;
- Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (που ανήκει στη ΣΘΕ) δεν παρέχει τεχνολογική εκπαίδευση; Το ΜΙΤ; Το ΕΜΠ;

"Οι σπουδαστές των ΤΕΙ συνήθως εισάγονται με χαμηλότερη βαθμολογία και δύσκολα θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ΣΘΕ."

Απλή ερώτηση: Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών, βάση 10.692 μόρια) το θεωρείτε ισοδύναμο με το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (βάση ΕΚΠΑ 15,500 μόρια);

Αλήθεια, πως προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της ΣΘΕ οι φοιτητές που έρχονται με μεταγραφές στο ΕΚΠΑ από τα Τμήματα Πανεπιστημίων όλης της χώρας (που πολλά από αυτά έχουν παρόμοια ή ελάχιστα υψηλότερη βάση από Τμήματα ΤΕΙ);

 
ΑΓ
18 Μάιος 2018 14:47

Σχόλια ντροπής ... εις βάρος των ΤΕΙ. Δυστυχώς οι υφιστάμενοι νόμοι δεν επέβαλαν την τάξη στον ακαδημαϊκό χώρο. Οι κύριοι καθηγητές του ΕΚΠΑ που υπογράφουν τη δήλωση είναι υπεράνω του νόμου και του Συντάγματος.
κκ. τα ΤΕΙ έχουν ακαδημαϊκό χαρακτήρα ως ΑΕΙ αυτής της χώρας. Και στόχο έχουν φυσικά να οδηγήσουν τους αποφοίτους τους στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Υπό αυτό το πρίσμα...έχουν ΚΑΙ επαγγελματικό χαρακτήρα.
Μήπως εσείς ως δάσκαλοι των Πανεπιστημίων (εξίσου ΑΕΙ της χώρας) διεκδικείτε την αποκλειστικότητα στην ακαδημαϊκότητα; Μήπως τα ιδρύματα, τα οποία εκπροσωπείτε, προετοιμάζουν αποφοίτους αποκλειστικά για τα Ερευνητικά κέντρα;
Πώς είναι δυνατόν να εκφράζονται τέτοιες απόψεις το 2018;
κκ. Η νοοτροπία που χτίσατε και καλλιεργείτε και η ολιγωρία της Πολιτείας, είναι υπεύθυνοι παράγοντες για την απαξίωση των ΤΕΙ στα μάτια και στην αντίληψη της Κοινωνίας μας … για αυτόν τον λόγο οι βάσεις των ΤΕΙ είναι τόσο χαμηλές!

Δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου!!!!!!

 
Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος
21 Μάιος 2018 10:40

οι απόψεις αυτές σε ότι αφορά την αναγκαιότητα για συζήτηση Οκ. αλλά οι χαρακτηρισμοί και ο ελιτισμός μάλλον αδικεί και τους ίδιους. Λυπάμαι

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean